Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Педагогика

Количество работ в разделе: 5730
Название работы Скачать
1201.
Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку
... ї програми фізичної підготовки молодших школярів Теоретичний аналіз обраної проблеми дав нам підстави стверджувати, що організація фізичної підготовки зі школярами молодшого шкільного віку повинна включати наступні кроки: 1) формування системи тренувальних завдань; 2) добір відповідних фізичних ...
1202.
Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій
... ів - «внутрішньо вузова», що має безпосереднє відношення до проблеми здоров'язберігаючих освітніх технологій. З негативним впливом саме цих факторів, до яких відносяться інтенсифікація та нераціональна організація учбового процесу, невідповідність методик навчання віковим можливостям студентів та ...
1203.
Особливості логопедичної роботи з дорослими при афазії
... , а від тих гностичних (кін естетичної, акустичної або оптичної) передумов, які по-різному вносять свій внесок з реалізацію різних мовленнєвих процесів. Розділ 2. Специфіка логопедичної роботи з дорослими при афазії   2.1 Принципи корекційної роботи при еферентній моторній афазії ...
1204.
Особенности организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа при овладении курсом методики физического воспитания и развития детей
... в оптимальное русло работы по осмыслению нового материала. В ходе изучения особенностей организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа при овладении курсом методики физического воспитания и развития детей была отражена актуальность проблемы, определены цель, предмет и ...
1205.
Особливості інноваційної педагогічної діяльності
... педагога і вихованців), комунікативну (взаємодія педагога з учнями, колегами), організаторську (поетапність дій педагога і вихованців) функції. Головними особливостями інноваційної педагогічної діяльності є особистісний підхід (спрямованість на особистість, гуманістична природа), творчий, дослідно- ...
1206.
Особенности организации правового воспитания в 5-9 классах общеобразовательной школы
... свою деятельность в трех обозначенных направлениях, временная творческая группа призвана играть роль координирующего центра в гражданском и правовом воспитании школьников. Глава 1. Основы организации правового воспитания в школе   1.1 Проблемы реализации правового воспитания в школе ...
1207.
Особливості занять з образотворчого мистецтва у першому класі
... на тему або тематичне малювання; уроки ліплення; уроки декоративно-прикладного мистецтва; уроки-бесіди, і кожен з них несе своє образотворче та емоційне навантаження. Малювання - це уроки зображення на площині. Цим урокам у першому класі відводиться найбільша кількість годин, оскільки зображаючи ...
1208.
Особенности организации коррекционной работы в классах компенсирующего обучения детей с замедленным психическим развитием
... не только сопровождают деятельность (учение), но и предшествуют ей, предвосхищают ее. Это подготавливает ребенка к включению в деятельность. Глава 2. Педагогические условия организации коррекционной работы с детьми в классах компенсирующего обучения   2.1 Практика проведения коррекционно- ...
1209.
Особливості використання комп’ютера під час вивчення розділу "Жива природа" у початковій школі
... Прочитати статті у підручнику: "Тварини - частина живої природи", "Як спостерігати за тваринами", вміти переказувати їх, дати відповіді на питання. Тема. Звірі. Охорона тварин (4 клас). Мета. Ознайомити учнів з особливостями будови звірів, виявити характерні ознаки звірів, ...
1210.
Особливості використання комп'ютера під час вивчення теми "Рід, родина, рідня" на прикладі курсу "Навколишній світ" у початковій школі
... всіх уроках курсу. 1.2 Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів для теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі Навчання курсу «Навколишній світ» в школі допускає вирішення багатьох завдань предметного характеру. ...
1211.
Организация деятельности педагога дополнительного образования по проведению профессиональной ориентации школьников
... , пассивности. Профинформирование мобилизует силы и активность человека к самопознанию и самоопределению в мире труда и профессий [8, c. 61].   2. Организация деятельности педагога дополнительного образования по проведению профессиональной ориентации школьников 2.1 Сущность ...
1212.
Организация деятельности летнего оздоровительного лагеря "Радуга"
... является: – подведение итогов смены; – выработка перспектив деятельности организации; – анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. Программа ЛОЛ   Оздоровительная работа. Основополагающими ...
1213.
Организация деятельности классного руководителя
... способствует результативности работы классного руководителя. ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ Компьютер - лучший друг В последние годы мир меняется так быстро, и учителям никак ...
1214.
Организация деятельности детей в летнем лагере
... возникших трудностей. В своей работе я старалась использовать демократический стиль общения с детьми, старалась быть для детей наставником и другом. В планировании и организации деятельности детей в отряде я учитывала не только возрастные и физические особенности детей, их характер и темперамент, ...
1215.
Организация дежурства дошкольников
... в старшем дошкольном возрасте. Дежурство старших дошкольников постепенно усложняется как по содержанию труда, так и по формам объединения детей, по требованию к самостоятельности и самоорганизации в работе. Важной задачей организации дежурств является формирование у детей ответственности за ...
1216.
Организация воспитательной работы ГОУ НПО "Профессиональное училище № 8"
... молодежи, для устранения причин и условий вовлечения их в асоциальную среду. Приоритетные направления и формы воспитательной работы с учащимися Приоритетными формами и методами воспитательной работы в училище выбраны направления на : - ценности и нормы жизни ; - личность и творчество ; - ...
1217.
Организация внеклассной работы по экологическому образованию и воспитанию младших школьников
... школьников в процессе внеклассной работы Опытно-экспериментальная работа по организации внеклассной работы по экологическому образованию и воспитанию младших школьников (2-й класс) проводилась в период с сентября 2008 года по май 2009 года на базе Саломатинской средней школы. Исследованием были ...
1218.
Организация активного отдыха в дошкольных учреждениях
... Методика проведения дня здоровья, каникул в разных возрастных группах дошкольных учреждений Вторая младшая группа День здоровья проводится не реже одного раза в квартал. Воспитательная работа в этот день направлена на создание условий активного отдыха детей, в связи с чем отменяются все занятия. ...
1219.
Организационно-методические основы учебного процесса
... игровых методик «очеловечивает» педагогический процесс. Существенное значение имеют большие возможности игры как средства активизации учебного процесса, обладающего сильным мотивирующим воздействием. Мотивы игровой деятельности содержатся в ней самой и способны выполнять роль «пускового устройства ...
1220.
Опыт организации работы в дошкольных образовательных учреждениях. Практика работы отделения срочной социальной помощи нуждающимся гражданам
... на базе учреждений дополнительного образования, а также систематическое образование детей дошкольного возраста в условиях семейного воспитания.   Введение. Практика работы отделения срочной социальной помощи нуждающимся гражданам Первая инстанция, куда обращаются люди за помощью — это ...
1221.
Організація самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики
... обчислювальними прийомами і навиками Висновки Експериментальна робота дає можливість сформулювати теоретичні висновки і практичні рекомендації щодо організації самостійної роботи учнів початкових класів. Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що самостійна робота - це сукупні ...
1222.
Організація самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі
... самостійного переборення труднощів – це істотна ознака майстерності вчителя. Розділ 2. Технологія організації самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі 2.1 Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів Визначаючи дидактико-методичні підходи до організації ...
1223.
Опыт "новых школ"
... здоровью воспитанников, считая, что без этого нельзя успешно решать никакие другие учебно-воспитательные задачи. Как и большинство "новых школ", учебное заведение Левицкой размещалось в красивой загородной местности. На 50 десятинах земли располагались службы, фермы с собственными коровами ...
1224.
Оптимізація міжпредметних зв'язків, як умова підвищення ефективності процесу загальнотехнічної підготовки
... грають у ньому велику роль матеріально-технічні фактори й умови навчання, тим потрібніше моделювання в навчальних цілях як компонент загальнотехнічної підготовки. 2. Реалізація міжпредметних зв'язків між загальноосвітніми і загальнотехнічними предметами (на прикладі математики і креслення). ...
1225.
Определение уровня развития воображения у детей по методике О. Дьяченко
... . Под каждой фигуркой записывается, какое изображение дал ребенок. Названия повторяющихся изображений по горизонтали (у одного ребенка) и по вертикали (повторы у разных детей по одной и той же фигурке) зачеркивают. Количество незачеркнутых ответов – К ор каждого ребенка. Затем выводят средний К
1226.
Організація самостійної роботи на уроках у початковій школі
... умов організації самостійної роботи у початкових класах та їх експериментальна перевірка   2.1 Організація самостійної роботи на уроці у початковій школі Самостійна робота на уроці – органічна частина навчального процесу. Тому методика її проведення визначається специфічними особливостями ...
1227.
Організація роботи з підручником на уроці як психолого-педагогічна проблема
... є багато функцій, однак, перш за все, він є основним засобом навчання з математики, мови, читання тощо. У сучасній психолого-педагогічній науці проблема організації роботи з підручником аналізується в таких аспектах: –  сутність підручника, його структура та функціональне забезпечення ( В. ...
1228.
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с трудом взрослых
... рассматриваются вопросы становления трудовой деятельности в дошкольном возрасте и ее возможности для нравственного воспитания (В.Г. Нечаева – 1964г. ), особенности труда детей в природе (В.Г. Фокина, Е.И. Корзакова – 1964г. ), целесообразность ознакомления детей с трудом взрослых и их отношением к ...
1229.
Ознакомление детей с родным городом
... интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; - деятельностный подход; - развивающий характер обучения, основанный на детской активности. [5; c.73-80] 3. Содержание работы по ознакомлению детей с родным городом Работа по воспитанию любви и привязанности к своему городу требует ...
1230.
Ознакомление детей разных возрастных групп с растениями участка детского сада
... . Все лето ребята работают на огороде и наблюдают за ростом и созреванием овощей. 3. Методика ознакомления детей разных возрастных групп с растениями участка детского сада   Первая младшая группа Знания о природе, полученные детьми раннего возраста, в первой младшей группе расширяются, а ...
1231.
Ознайомлення з творами українських художників на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
... основі творів українських авторів. У попередньому розділі ми аналізували роботи українських художників, які можуть бути використані як наочні посібники на уроках образотворчого мистецтва. Аналогічно можна використовувати дані твори для подання матеріалу про різноманітність мистецьких жанрів, видів ...
1232.
Организация учебно-воспитательного процесса в школе: опыт, проблемы
... Все это являлось закономерным следствием тех конкретно-исторических условий, которые сложились в школьной практике 60–70-х гг. 2. Организация учебно-воспитательного процесса в школе: опыт, проблемы   В условиях осуществления всеобщего среднего образования социальная роль школы должна была ...
1233.
Общее недоразвитие речи у детей
... . Это наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких детей отмечается позднее (после 2,5-3 лет) начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное пользование в речи мимикой и жестами. В ...
1234.
Общая характеристика учебной деятельности
... требуется найти, используя имеющиеся знания и алгоритмы решения в сочетании с самостоятельными догадками и поисками оптимальных способов решения. В общей структуре учебной деятельности значительное место отводится действиям контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки). Это обусловливается тем, что ...
1235.
Обучение чтению на уроках английского языка в начальной школе
... интереса к изучению иностранных языков на начальном этапе как проблема дальнейшего обучения иностранным языкам» // Начальная школа 2000 №1 20.  Риторина А.К. «Формы и методы работы с младшими школьниками на уроках английского языка» // Начальная школа 1999 №5 21.  Сажнева М.А. «Игра как ...
1236.
Обучение русскому языку в начальной школе
... школа плюс До и После. – 2006. - № 4. 9.  Купров В.Д. Словарная работа на уроках русского языка // Начальная школа. – 1990. - № 3. 10.  Львов М.Р. и др. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М., 1987. 11.  Методика грамматики и орфографии в начальных классах. / ...
1237.
Организация проектной деятельности учащихся по средствам телекоммуникаций
... рефлексию по внедрению средств новых информационных технологий. Объект исследования: является процесс обучения проектной деятельности учащихся по средствам телекоммуникаций в общеобразовательной школе. Предмет исследования: методика создания телекоммуникационных проектов. Этапы исследования: ...
1238.
Организация продуктивного диалога в старшем дошкольном возрасте
... ближе к детям, а значит по-настоящему диалогичнее. Обучение детей началам продуктивного диалога включает в себя три этапа: - обучение постановке вопроса - работа в парах, группах - ведение групповой дискуссии. Дошкольный возраст – период «задавания» вопросов. Именно этот этап обучения детей ...
1239.
Организация проблемного обучения в начальной школе
... процессом управления их учебно-познавательной деятельностью. Этот процесс осуществляется с помощью методов преподавания. 1.5 Анализ условий организации проблемного обучения в начальной школе На уроках по двум основным учебным дисциплинам — язык и математика — дети почти все время решают учебно ...
1240.
Организация общения в условиях высшей школы. Модели общения преподавателя высшей школы
... превратить область научного поиска в материал педагогического воздействия, так называемого педагогического чувства. 3. Стили и модели общения преподавателя высшей школы. Высшая школа предъявляет высокие требования к психологическому климату кафедры, факультета, вуза в целом, реализуемом в ...
1241.
Организация музыкального воспитания умственно отсталых детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, в системе комплексной педагогической работы
... -поведенческих расстройств. 2. Специфика музыкальной работы в детском доме для умственно отсталых детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей Решению задач музыкального образования помогает использование разнообразных форм организации музыкальной деятельности, каждая из которых обладает ...
1242.
Организация методической работы на примере политехнического техникума
... . При этом качественная реализация данного подхода предполагает разработку каждого из этих элементов. Глава 2. Организация методической работы на примере политехнического техникума Методическая работа может существенно влиять на качество и эффективность обучения и воспитания, на конечные ...
1243.
Организация логопедической работы в дошкольном учреждении
... особенности, направленно и эффективно осуществлять коррекцию речи у детей дошкольного возраста. Глава 2. Эмпирическое исследование организации логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении 2.1. Цели, задачи и методы исследования Эмпирическое исследование проводилось в ...
1244.
Организация личностно-ориентированного урока информатики
... и поддержать те из них, которые наиболее адекватны научному содержанию, соответ­ствуют теме урока, целям и задачам предмета информатики. Важной особенностью личностно-ориентированного урока явля­ется опора на психофизические предпосылки, обусловливающие уче­нику возможность успешного овладения ...
1245.
Основные направления деятельности школы по вопросу формирования здорового образа жизни школьников
... в этот период носят прежде всего информационный, санитарно-просветительский и воспитательный характер. ГЛАВА 2. Основные направления деятельности школы по вопросу формирования здорового образа жизни воспитанников 2.1 Классификации здоровьесберегающих образовательных технологий, их основные ...
1246.
Организация коррекционно-педагогической работы, осуществляемой в дошкольном образовательном (коррекционном) учреждении для детей умственно отсталых
... ребенка способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества ребенка со взрослым лежит эмоциональный контакт. В процессе коррекционно-педагогической работы у ребенка складывается представление о себе и происходит открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других ...
1247.
Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы (тема любви в повести И.С. Тургенева "Ася")
... опыт творческой деятельности". (И.Я. Лернер) Нам показалось, что исследовательская деятельность учащихся особенно глубоко рассмотрена в книге М.Г. Качурина "Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы". Качурин убежден, что "исследовательскую работу ...
1248.
Организация исследовательской деятельности младших школьников
... по организации исследовательской деятельности младших школьников   2.1 Содержание подготовительной работы к выполнению исследований   Для организации исследовательской деятельности младших школьников на базе МОУ СОШ №31 города Ишима был проведен эксперимент. В эксперименте приняли ...
1249.
Основи педагогіки
... методи навчання й виховання, які є загальними для всіх вікових груп та навчально-виховних закладів. Складається з чотирьох розділів: ü  основи педагогіки (її філософські засади, характеристика систем освіти); ü  теорія навчання та освіти (дидактика — сутність процесу навчання і ...
1250.
Основа технологии целостного педагогического процесса
... этот алгоритм вновь воспроизводится в новой теме. В современной дидактике сегодня представлены самые разнообразные технологии, так как каждый автор и исполнитель привносят в педагогический процесс что-то свое индивидуальное, а поэтому говорят, что каждая технология признается авторской. Однако по ...
1251.
Организация и содержание элективного курса "Основы теории вероятностей и математической статистики" в классах оборонно-спортивного профиля
... достижением в одном и другом виде спорта и так далее. Теперь можно составить содержание элективного курса «Основы теории вероятностей и математической статистики» для классов оборонно-спортивного профиля. 1.  Комбинаторика. Основные формулы комбинаторики: о перемножении шансов, о выборе с ...
1252.
Организация и проведения лекционных занятий по предмету "Транспортная логистика"
... студентам для дополнительного изучения. 2. Методика проведения лекционных занятий по предмету «Транспортная логистика» со студентами учреждений среднего профессионального обучения 2.1 Методика организации лекционного занятия В педагогической литературе рекомендуется использовать ...
1253.
Организация и проведение семинарского занятия в высшей школе.
... на нескольких студентов, оставляя пассивными других, и т.п.); -  постановка задания к следующему семинарскому занятию. Заключение Изучив методику организации и проведения семинарского занятия в высшей школе мы пришли к выводу о том, что: Слово «семинар» происходит от латинского « ...
1254.
Организация и педагогическая деятельность дошкольных учреждений для детей с дефектами зрения
... по данной специальности. Тифлопедагог дошкольного образовательного учреждения является ведущим специа­листом, координирующим и направляющим коррекционно-педагогическую работу. В об­щем коррекционно-педагогическом процессе, осуществляемом в детском саду для детей с нарушением зрения, специальные ...
1255.
Организация и методика руководства дидактическими играми в группе раннего возраста
... занятие, ребенок не замечает, что его обучают: обучение сочетается с игровой деятельностью детей. 4. Методика руководства дидактическими играми в группе раннего дошкольного возраста Игры-занятия с дидактическими играми на первом году жизни проводятся с целью развития зрительного и слухового ...
1256.
Организация и методика развития воображения у детей 6-ти лет в художественной деятельности
... проникаться его мыслями и чувствами, сострадать, сорадоваться, сопереживать. С феноменом воображения в практической деятельности людей прежде всего связан процесс художественного творчества. Так, с репродуктивным воображением может быть соотнесено направление в искусстве, называемое натурализмом ...
1257.
Организация и методика воспитательной работы
... учащихся, улучшению трудового воспитания и профессиональной ориентации детей. Нередко на общих родительских собраниях ставятся научно-педагогические вопросы воспитательной работы в семье: например, о роли авторитета родителей в воспитании, об акселерации развития учащихся и их влиянии на воспитание. ...
1258.
Освітні технології
... формування психологічних функцій особистості. Розвиток дослідницького, творчого потенціалу учнів необхідно передбачати в самій моделі освіти. Використання технології навчання як дослідження припускає можливість: визначати мету і зміст навчальних досліджень з конкретних предметів навчальної програми ...
1259.
Освіта Франції
... рідко. У 1990/91 навчальному році загальна кількість учнів становила майже 12 мільйонів.  II. Цикл навчання. У процесі історичного розвитку система освіти у Франції зазнала кількох реформ, проте основна структура залишилася без змін. Весь навчальний цикл поділяється на чотири великі етапи: дошкі ...
1260.
Освіта в Японії
... ії і ноу-хау. В технічних інститутах готують також фахівців торгового флоту. Короткострокове навчання  Останніми роками Міністерство вищої освіти Японії "Момбусе" стало надавати особливу увагу короткостроковим формам отримання спеціальної освіти для студентів-іноземців. Передбачені терм ...
1261.
Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з Windows XP"
... в.н.: предметна, операційна, операційно-поточна, операційно-предметна, СНО «ЦИТ», операційно-комплексна, проблено-аналітична. 2. Організація і методика уроку обраної теми   Тема: «Робота з Windows XP» Ціль: сформувати знань про роботу з операційною системою Windows XP. Задачі: 1) Осв ...
1262.
Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота в комп’ютерній мережі"
... лекційного матеріалу (45 хв.) 5.Видача д/з. (5 хв.) Вхідний контроль Стенди, плакати, дошка. Урок №2 Робота в локальній мережі. Формування знань з роботи в комп’ютерній мережі. Комбінований урок 1.Організаційний момент (3хв.) 2. Мотивація (5хв) 3. Актуалізація знань (7хв). 4. ...
1263.
Народный фольклор в детской педагогике
... форме, в произведениях устного народного творчества задолго до обоснования их в педагогической науке. Возникает вопрос: как проявляется народная педагогика в детском фольклоре? Мы в своей исследовательской работе попробуем представить (насколько позволит объём данной работы) несколько жанров ...
1264.
Народный сценический танец как фактор сохранения традиций
... исследования показать эффективность занятий. Глава 2. Опытно-экспериментальное исследование роли обучения народно-сценического танца как фактора сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры 2.1. Практические аспекты обучения народно–сценического танца в подростковой ...
1265.
Народные традиции в воспитании детей
... системы. Например, празднование Рождества слилось с языческими колядками, составляя вместе с ними единую традицию. Раскрывая роль традиций в воспитании подрастающего поколения, мы берем в качестве отправной точки народную мудрость: «Без большого корня древа не бывает». Обряды, традиции, обычаи ...
1266.
Образовательная программа школы "Буратино" (0 класс)
... . 2. Организация разнообразной деятельности с целью всестороннего развития детей. Содержание образовательной работы: Образовательный процесс строится с учетом уровня развития детей, индивидуального подхода по программе «Радуга». В группе проводились занятия: 1.Развитие речи 2.Подготовка к ...
1267.
Народное творчество как средство приобщения детей к истокам русской народной культуры на занятиях по музыкальному воспитанию
... культуры ребенка как основы его любви к Родине. Глава 1. Теоретическая часть 1.1 Фольклор как средство приобщения детей старшего дошкольного возраста к истокам русской народной культуры на занятиях по музыкальному воспитанию Детство - период расцвета в жизни человека. Это время, когда ...
1268.
Народні традиції у вихованні учнів початкових класів
... закінчилося народною грою «Довга лоза». Аналізуючи даний виховний захід зазначимо, що вчитель намагався оптимально використати українські народні традиції у вихованні учнів початкових класів. Однак, поза увагою залишилося використання закличок, примовок, та веснянок. Варто було взяти й регіональні ...
1269.
Образование, воспитание и развитие как важнейшие педагогические категории
... преподавателя и обучающихся, протекающий в рамках педагогической системы; 4. Обучение - двухсторонний процесс в котором взаимодействуют обучаемый и обучающийся и в ходе которого планомерно и целенаправленно осуществляется образование, воспитание и развитие человека; 5. Обучение - совместная ...
1270.
Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні
... -обрядових та лірично-побутових пісень, казок, загадок, оповідань тощо. Висновки   Дослідивши тему «Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні», я дійшла до таких висновків: 1.  В умовах зростаючої родинної кризи виникає потреба звернутися до здобутків української народної ...
1271.
Народні звичаї і традиції як засіб екологічного виховання молодших школярів
... у школах. З метою перевірки наведених теоретичних положень проводилося експериментальне дослідження особливостей екологічного виховання молодших школярів засобами народних звичаїв і традицій. У процесі експериментального дослідження досліджувався рівень сформованості екологічної культури та еколог ...
1272.
Образование как общечеловеческая ценность
... наукой и подтвержденных практикой положений. Либерализация общественной жизни вызвала значительный интерес широких слоев населения к образованию как ценности. Впервые в истории российской школы предметом обсуждения становятся не внутрисистемные методики, а социально-ориентированные технологии ...
1273.
Образование и педагогика за рубежом в начале ХХ века
... традиционных педагогических установок в пользу обога­щения содержания, активизации учебного процесса, реформатор­ская педагогика служила важным обоснованием реформ школьного образования в первой половине ХХ столетия. 5. Модернизация учебно-воспитательного процесса. Экспериментальные школы.   ...
1274.
Образование и личность
... , передачи и умножения накоплений духовной культуры человечества, народов, наций. Психологию интересуют проблемы влияния образования на формирование личности, ее психики. Социальная психология рассматривает человека в качестве субъекта учебной деятельности в рамках образования как ...
1275.
Образ учителя словесности в русской литературе XX века
... на уроке реализовался каждый ребенок, вне зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей. 2 ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В ПОВЕСТИ «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»   Литература XX века создала образ учителя с высокими моральными качествами, который выполнял великую миссию – образовать безграмотный ...
1276.
Обобщение знаний о гласных звуках и буквах, путешествие в волшебную страну звуков и букв
... Буквы мы видим, читаем и пишем. Беседа об осени, осенних явлениях в природе Логопед. Ребята! В Волшебной Стране Звуков и Букв произошло несчастье: подул сильный осенний ветер и гласные буквы рассыпались на элементы и разлетелись по всей стране. Давайте помажем буквам и соберем их. Нам понадобятся ...
1277.
Народная сказка как средство нравственного воспитания детей младшего школьного возраста
... младшего школьного возраста. Заключение Таким образом, наше исследование состоит из двух разделов. В первом разделе мы рассмотрели сказку как средство нравственного воспитания детей младшего школьного возраста, выяснили сущность понятия нравственное воспитание, определили влияние сказки на ...
1278.
Народная подвижная игра в работе ДОУ
... в «Резиночку», в «Банки» и др.   Выводы и предложения по совершенствованию методики проведения народных подвижных игр с дошкольниками Народные подвижные игры вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию ...
1279.
Народная педагогика в семейном воспитании
... социальные семейные роли в народной педагогике являются высшими критериями в оценке человека. 2.2 Средства, методы, приемы народной педагогики в семейном воспитании Говоря о средствах народной педагогики, в первую очередь следует сказать о родном языке, где родное слово стоит на недосягаемой ...
1280.
Направления развития междисциплинарной интеграции в образовательном процессе ВУЗа
... освоению студентами ряда тем в данной дисциплине, знание которых обязательно в следующей. Рассмотрим возможные направления междисциплинарной интеграции на примере организации образовательного процесса по специальности 230500 «Социально-культурный сервис и туризм» (СКСТ). Одной из самых простых ...
1281.
Написання диктантів з української мови
... свого розвитку взаємодіяли з народним театром. Шкільна драма і вертеп позначилися на формуванні нової української літератури і становленні класичного театру. (3 книги « Українська культура «) Словниковий диктант Пантоміма, світський театр, п’єса, Москаль-чарівник», Г. Квітка-Основ’яненко, трупа, ...
1282.
Написание научной работы
... ;чужими глазами", строго , критически и без каких-либо послаблений.   3. Язык и стиль научной работы Написание научной работы является, прежде всего квалифицированной работой, в связи с этим языку и стилю следует уделять самое серьёзное и требовательное внимание. Именно языковой ...
1283.
Написание дипломных работ
... второй главы, ниже следует название таблицы по центру.   Ссылки, сноски и библиографические источники в дипломной работе Ответственным моментом в написании дипломной работы является обращение к источникам и их использование в своем труде. По ссылкам можно судить об отношении студента к ...
1284.
Наочно-образне мислення в навчальній діяльності першокласників
... і поняття на основі вже розвиненого наочно-образного мислительного процесу. Зберігаючи характерну для молодших школярів активність наочно-образного мислення в навчальній діяльності, треба послідовно організовувати і спрямовувати їхній пізнавальний процес на виділення й усвідомлення саме того змісту, ...
1285.
Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них
... вибору цих засобів. Системне вивчення можливостей використання наочних засобів у трудовому навчанні показує, що вони незалежно від їх виду мають задовольняти такі вимоги: ·  науковість і відповідність змісту наочних посібників, навчальним програмам, державним освітнім стандартам, завданням ...
1286.
Наличие креативности у детей старшего дошкольного возраста с СДВГ
... 2. Исследование уровня креативности у условно здоровых детей старшего дошкольного возраста и детей с СДВГ   2.1 Организация и методы исследования Цель исследования: определить уровень креативности у детей старшего дошкольного возраста. Объект: дети младшего дошкольного возраста МДОУ ...
1287.
Наказание как метод педагогического процесса
... развития ученика, содержанием педагогического процесса, подготовленностью учителя к применению того или иного метода и т.д. Одним из методов педагогического процесса является наказание — торможение негативных проявлений личности с помощью отрицательной оценки ее поступков, порождение чувства вины, ...
1288.
Назначение и конструктивные особенности асинхронных машин переменного тока
... Конструкция асинхронных двигателей с фазным ротором Конструкция асинхронной машины с контактными кольцами представлена на рисунке 6. Двигатели этого типа отличаются от короткозамкнутых только устройством ротора. Статор двигателя может иметь те же разновидности конструктивных исполнений, что и в ...
1289.
Наглядный метод в обучении истории
... различные виды средств наглядности обучения истории : предметная, изобразительная, условно-графическая. 2.2 Разработка урока по истории средних веков с использованием наглядного метода обучения Тема урока: Открытие Америки и морского пути в Индию. Цель урока: познакомить учащихся с ...
1290.
Наглядные пособия и технические средства в обучении инженерной графике
... быть использован в средних специальных профессиональных учебных заведениях, на младших курсах вузов. Технические средства обучения В последние годы организация учебного процесса по дисциплине «Инженерная графика» поднялась на качественно новый уровень - теперь вместо карандаша, линейки и ...
1291.
Обобщение в процессе обучения химии
... Классификация умений Общеучебные, т.е. Специфические химические, т.е формирующиеся и характерные для всех развивающиеся в процессе обучения химии предметов Анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация технические учебные - обращение с лабораторной посудой; - ...
1292.
Обеспечение техники безопасности на физкультурных занятиях в ДОУ
... и т.п. Таким образом, выбранная нами тема исследования: «Обеспечение техники безопасности на физкультурных занятиях в дошкольных учреждениях» на сегодняшний момент актуальна. Объект исследования – процесс физического воспитания в ДОУ. Предмет исследования – обеспечение техники безопасности на ...
1293.
Наглядность в преподавании новейшей истории
... . А результативность и мастерство деятельности учителя зависит от его желания преподавать и любви к ученикам и своей профессии. Глава II: Методика использования наглядных средств обучения в преподавании новейшей истории в 9 классе II.1. Описание курса новейшей истории и особенности его ...
1294.
О социально-педагогической работе с детьми
... могут быть выведены из подчинения ведомственного учреждения и переданы непосредственно в ведение соответствующих социально-педагогических служб. Основные направления социально-педагогической работы с детьми в образовательном учреждении: ·  помощь семье в проблемах, связанных с учебой, ...
1295.
О содержании и методике лекций проблемного характера
... студентов. Для этого па кафедрах осуществляется обмен опытом чтения лекций проблемного характера, оказывается помощь молодым преподавателям в подготовке таких лекций, организован эффективный контроль за их содержанием, методикой изложения учебного материала. При подготовке лекционного материала, ...
1296.
Нумерація багатоцифрових чисел (чотири-, п’яти- і шестицифрових)
... під час вивчення одиниць вимірювання величин особливо корисним є опитування учнів за планом. 4. Фрагменти уроків Тема. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел в межах двох тисяч. Повторення позатабличного множення, правил множення суми на число (№№ 107-117). ...
1297.
Нравственное воспитание младших школьников
... рост. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формировании всесторонне развитой личности. Работая над проблемами нравственной воспитанности младших школьников, надо учитывать их возрастные и психологические особенности: 1) Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребенок ...
1298.
Навчання і побут студентів вищого навчального закладу
... підготовку конкретних осіб за кошти замовника. Угодами про підготовку кадрів можуть передбачатися особливі умови навчання та надання додаткових освітніх послуг з боку ВНЗ. У структурі багатьох вищих навчальних закладів є підготовчі відділення. Вони діють з метою надання допомоги при вступі до ВНЗ ...
1299.
Навчання дітей декоративно-тематичному малюванню
... предмет хотів зобразити учень. Стилізація - це спрощення форми. Будь яку природну форму можна стилізувати надавши їй декоративного образу. Особливо це застосовується під час малювання учнями керамічних іграшок, аплікації, ліногравюрі, вишивці, різьбленні, карбуванні і в іншому. Стилізовану форму ...
1300.
Нравственно-экологическое воспитание младших школьников на уроках "Человек и мир"
школы на уроках” Человек и мир”. Объект исследования  - процесс нравственно-экологическое воспитание младшего школьника. Предмет исследования - методы и приемы осуществления нравственно-экологического воспитания в начальной школе. Приступая к исследованию, мы выдвигаем следующую гипотезу: ...


Наверх