Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Педагогика

Количество работ в разделе: 5730
Название работы Скачать
4801.
Бухгалтерское образование в России: настоящее и будущее
... примеси идеологии и не смогла стать чисто научной. 2.5 Социальные аспекты экономического образования студентов среднеспециального и высшего экономического образования   Экономическое и бухгалтерское образование на сегодняшний день является неотъемлемой частью учебного процесса во всех без ...
4802.
Борьба и ликвидация беспризорности в 20-30-е годы ХХ века
... уклада крестьянской жизни, голода 1932-1933 годов и репрессий. В результате появились постановления СНК РСФСР от 29 января 1933 года "О мерах борьбы с детской беспризорностью и ликвидации уличной безнадзорности" и постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ноября 1934 года "О порядке ...
4803.
Болонський процес - сутність, концепції, методика
... культура) та Анни Діамантопоулоу (соціальні зв'язки). Всі основні організаційні та управлінськи завдання Болонського процесу є органічно зв¢язаними з вихідною теоретичною концепцією. Це: - прийняття зручніх та зрозуміліх градацій дипломів, ступенів і кваліфікацій;  - введення двоступеневої ...
4804.
Болонський процес - перспективи для України
... і фахівців. Однією із передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є досягнення системою вищої освіти України цілей Болонського процесу. На виконання першочергових завдань, що випливають з вищесказаного, рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2003 ...
4805.
Болонский процесс. Перспективы внедрения в Украине
... неоднозначное, требующее взвешенного подхода к решению как отдельных вопросов, так и образовательной интеграции в целом. Сегодня в Украине делается все возможное для внедрения принципов Болонского процесса. Так, вопросы реформирования высшего образования Украины отражены в Указе Президента Украины ...
4806.
Болонский процесс
... • Активная вовлечённость студентов. • Социальная поддержка малообеспеченных студентов. • Образование в течение всей жизни. Факультативные параметры Болонского процесса • Гармонизация содержания образования по направлениям подготовки. • Нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору ...
4807.
Болонская система по оценке студентов
... г. ESIB издал бюллетень о результатах Болонского процесса на европейском пространстве. По итогам опросов оказалось, что студентов в Болонской системе привлекает перспектива мобильности, так как это значит, во-первых, возможность путешествовать (благодаря кредитной системе), а во-вторых, работать в ...
4808.
Блочно-модульная технология на уроках истории
... степени могут само реализоваться, и это способствует мотивации учения и продвижению на более высокий уровень обучения. 2. Опыт работы с использованием блочно-модульной технологии преподавания истории Прежде, чем внедрить в практику своей работы блочно- модульную технологию я в течение 2 лет ...
4809.
Біологічні основи методу розвитку рухових якостей
... вня досконалості володіння вправою є ступінь надійності її використання в життєдіяльності. 3.2 Засоби і методи розвитку рухових якостей дітей 3.2.1 Використання різних методів для розвитку рухових якостей дітей В теорії і практиці фізичного виховання розрізняють два підходи до навчання вправ: ...
4810.
Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна
... в його предметному, об'єктивному, практичному значенні. Монографія лягла в Основу магістерської дисертації, захищеної С. А. Ананьїним у 1915 р. в Київському університеті У науковому доробку Степана Андрійовича дожовтневого періоду є впорядкований ним у співавторстві з М. Л. Цитроном педагогічний ...
4811.
Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"
... до Лісової школи. З її учнями ми будемо повторювати, закріплювати і узагальнювати набуті знання про дієслово як частину мови та його граматичні категорії, а також поглиблювати свої знання про тварин лісу. Тож нам треба дуже добре підготуватися до зустрічі з лісовими мешканцями, щоб показати свої ...
4812.
Бібліографічне інформування
... бібліографічного інформування використовуються індивідуальні, групові та масові форми роботи. Диференційоване індивідуальне бібліографічне інформування — це систематичне ознайомлення читачів з новими виданнями згідно з їхніми запитами та потребами. Пріоритетними категоріями користувачів для індив ...
4813.
Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах
... на узагальнення і конкретизацію, інформацію, яка була отримана на уроці, пропронують в кінці уроку. Проводячи урок-бесіду про образотворче мистецтво в ІІІ-ІV класах, вчитель повинен прослідкувати, щоб учні записували в спеціальні зошити прізвища художників, назву твору, які розглядаються на уроках, ...
4814.
Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами
... ії, повагу до українських традицій та інших якостей майбутньої всесторонньо розвиненої особистості. Я регулярно проводила позакласну виховну роботу в якій застосовувала бесіду як основний метод роботи в своїй практиці. Як відомо сім‘я є першоджерелом виховання дітей, тому я тісно співпрацювала з ...
4815.
Бесіда на уроках у початкових класах
... частинами бесіди. Основна причина такого стану полягає у тому, що вчитель не стежив за роботою усього класу, а задовольнився лише відповіддю одного учня. Розділ 2. Особливості використання бесіди на уроках у початковій школі 2.1 Методика використання бесіди Використання бесіди на уроках ті ...
4816.
Беседы о вреде курения
... предметами) занять свои руки. 4. Старайтесь избегать рекламы сигарет. 5. Никогда не разрешайте себе думать, что одна сигарета не может принести вред. 6. Курение больше не для меня. 7. Система общественной поддержки. Друзья и семья могут играть важную роль в ваших усилиях бросить курить. ...
4817.
Беседа с элементами тренинга и интерактивной викториной "Сила слова или яд сквернословия"
... ). Сегодня у нас очень важная, трудная и в тоже время интересная тема. Наше занятие называется “Сила слова или яд сквернословия”. 3. Что же такое сквернословие? Итак, сквернословие – это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами, бранью. Но мало кто из вас догадывается, что ...
4818.
Безоценочное обучение
... возможности для формирования у учащегося оценочной самостоятельности. Общепринятая “отметочная” система выполняет функцию внешнего контроля успешности обучения учащегося со стороны учителя. Она не предполагает ни оценки учеником собственных действий, ни сопоставления его внутренней оценки с внешней ...
4819.
Барнаульские университеты
... центр-музей В.М. Шукшина. Филиалы АлтГУ: Рубцовский, Белокурихинский, Славгородский, Бийский, в Камне-на-Оби, в с. Михайловское. 2. Барнаульский государственный педагогический университет Университет был создан как государственный педагогический институт 1 сентября 1933 года. Переименован в ...
4820.
Бакалаврская методика преподавания истории Древнего мира в школе
... особенностями учащихся, но словесное изложение материала в шестом классе, должно дополняться применением наглядного материала. В методике преподавания истории Древнего мира, существуют разнообразные приемы и средства обучения. При их подборе учитываются познавательные возможности учащихся. Для ...
4821.
Аэробика в детском саду
еренги в несколько до ориентира.   Игроритмика. Цель: Развивать у детей чувство ритма и двигательных способностей. Учить детей выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно. Виды упражнений: - Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); - Ходьба сидя ...
4822.
Аутентичный видеофильм как средство формирования социолингвистической компетенции
... . Вместе с тем с методической точки зрения фактор учета формы общения при формировании всех составляющих коммуникативной компетенции крайне важен. 2. Аутентичный видеофильм как средство формирования социолингвистической компетенции Как уже было замечено выше, владение СЛК в устном общении ...
4823.
Аутентичность учебного текст
... языку. Изучение культуры другого народа посредством языка – один из значимых аспектов диалога культур в современном мире. Достижение культурологической аутентичности учебных текстов позволяет эффективнее осуществлять две важнейшие задачи, стоящие перед учителем иностранного языка: обучение языку и ...
4824.
Аудиовизуальные средства обучения
... учебного процесса и эффективность его восприятия. Воздействуя на органы чувств комплексом красок, звуков, словесных интонаций, аудиовизуальные средства обучения вызывают многообразные ощущения, которые анализируются, сравниваются, сопоставляются с уже имеющимися представлениями и понятиями. ...
4825.
Атестація вчителів
... ічної роботи колегами по роботі в навчально-виховному закладі. 4. Вивчення думки учнів, їхніх батьків про вчителя, що атестується. 3. З досвіду проведення атестації вчителів ЗОШ І-ІІ ст. с. Грабовець Тернопільського р-ну   3.1 Вивчення параметрів діяльності вчителя Вивчення ...
4826.
Аспекты развития и нарушения речи у детей
... ; § 1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССТРОЙСТВ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ   Изучение нарушений письма и чтения у детей начинается с конца прошлого столетия и совпадает по времени с введением в наиболее развитых странах Европы государственного школьного обучения, доступного широким ...
4827.
Асоціальна поведінка підлітків
... як усвідомлений вплив людини на саму себе, що виражається у стимулюванні одних і гальмуванні інших своїх дій, бажань, потреб. Асоціальна поведінка підлітків виникає на тлі таких явищ, як зміни у характері стосунків з батьками та учителями, що виражаються у підвищеній конфліктності з ними, з ...
4828.
Артикуляционная гимнастика
... - «Бублик», «Улыбка» - «Хоботок». «Кролик» - зубы сомкнутые. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. Комплекс артикуляционной гимнастики № 1 для свистящих (с, з, ц) «Загнать мяч в ворота» (Фомичёва М.Ф.) Цель: Вырабатывать длительную, направленную воздушную струю. Описание. Вытянуть ...
4829.
Артикуляционная гимнастика
ь, чтобы язык не дрожал. Держать 10-15 с. 2.    «Чашечка». Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху. Потянуться к верхним зубам, но не касаться их. Удерживать язык в таком положении 10-15 с. 3.    «Иголочка». Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь ...
4830.
Арифметические задачи как средство развития у детей логического мышления
... с точки зрения Н. Н. Поддъякова, составляет суть саморазвития детского мышления   1.3 Арифметическая задача как средство развития логического мышления   В процесс математического и общего умственного развития детей старшего дошкольного возраста существенное место занимает обучение их ...
4831.
Аппликация как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста
... и начинается познание окружающего мира. Глава II. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ АППЛИКАЦИЕЙ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 1. Развитие личности ребенка средствами аппликации В детском саду изобразительная деятельность включает такие ...
4832.
Аппликация из бумаги как средство эстетического воспитания детей среднего дошкольного возраста
... детей таких качеств, как инициативность, умение предвидеть определенные результаты, стремиться к ним, умение мечтать. 1. 3. Аппликация из бумаги как средство эстетического воспитания детей среднего дошкольного возраста Согласно общепринятому определению, аппликация (от лат. applicatio ...
4833.
Антропологический подход к воспитанию личности ребенка
... .   Практическая часть A.        Практика по внедрению антропологического подхода к воспитанию личности Практика по внедрению антропологического подхода изучалась и анализировалась на базе МДОУ №14 г. Снежинск. МДОУ «Детский сад  ...
4834.
Антропологические идеи А. Маслоу, Д. Дьюи и С. Холла
... и жизни, продолжает существовать в школьной практике в несколько подновленном виде, который придали ей последователи Дьюи [ 1 ] § 3. Принцип рекапитуляции Гренвилла Стэнли Холла Гренвилл Стэнли Холл родился в феврале 1844 г. в небольшом городке Ашфидд, штат Массачусетс, в семье небогатых, но ...
4835.
Анкетирование как метод экспертизы в педагогике
... респондентам различают почтовое и раздаточное анкетирование. При внешне незначительных различиях эффективность этих видов анкетирования бывает далеко не одинаковой. Почтовое анкетирование, как видно из названия, сводится к тому, что анкеты рассылаются респондентам и возвращаются исследователю по ...
4836.
Анкета качества урока Е.А. Юниной и А.И. Севрука как средство оценки качества преподавания
... и области. Очень много полезной для управленцев информации можно получить из диаграммы Реализация пунктов анкеты. Анкета качества урока приведена в книге Севрука А.И. и Юниной Е.А. "Мониторинг качества преподавания в школе". Анализируя данные, мы видим, что школа укомплектована на 80% ...
4837.
Анкета для родителей учащихся, поступающих в 1-й класс.
... по развитию познавательных способностей, чтению, письму… Вам предстоит сотрудничать с ведущим учителем класса, другими учителями, работающими с детьми, психологами. Анкета для родителей (проблемы воспитания) Современная образовательная система предъявляет к ученику повышение требования, что ...
4838.
Англійська граматика
... вправи на переклад з іноземної мови на рідну мову. Наведемо приклади вправ на розпізнавання та диференціацію ГС пасивного мінімуму на рівні речення. Англійська мова. Прочитайте речення. Випишіть форми інфінітива, що називають дію, спрямовану на особу чи предмет, які виконують у реченні роль пі ...
4839.
Аналогии и модели - один из методов обучения физики средней школы
... моделирования существует довольно много классификаций, рассмотрим классификацию представленную в книге Каменецкого и Солодухина "Модели и аналогии в курсе физики средней школы". Модели делятся на: материальные (предметные) и идеальные (мысленные). В свою очередь материальные модели делятся ...
4840.
Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу
... і історичні пам’ятки України. Основні символи держави. Турбота кожного про довкілля і культурну спадщину. Аналіз навчальних програм із курсу „Я і Україна” для 3-4 класів показав, що у їх змісті фрагментарно передбачено вивчення народних знань, особливо це стосується природознавства. З ...
4841.
Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах
... школяра. Ми розробили систему вправ, які можна використовувати на уроках читання в початкових класах для розвитку психічних процесів і кращого засвоєння творів через врахування особливостей сприймання молодших школярів під час аналізу художніх творів. Насамперед, перед проведенням експерименту ( ...
4842.
Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи
... факт наявності. Першим кроком на шляху дослідження розвій вальної спрямованості підручників для початкової школи, на наш погляд, має стати чітке усвідомлення, а відтак виділення тих компонентів, які сприяють реалізації розвивальної функції. Доведено, що розвивальний вплив підручника н особистість ...
4843.
Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
... засвоєння норм української літературної мови. Вправи у підручнику мають більший розмір, складніші за змістом, ніж у підручниках з української мови для 2 класу. Значна частина вправ подається у формі зв'язного тексту, складається з прислів'їв, загадок. У певній послідовності подаються вправи на ...
4844.
Аналіз проблеми дидактики вищої школи
... і студентові для оволодіння структурними спеціальними елементами професійної діяльності та закріплення ефективних прийомів їх виконання. Аналіз проблеми психології і педагогіки вищої школи, свідчить проте, що в сучасному вузі більшість викладачів звертають увагу на спеціальні знання, навички й умі ...
4845.
Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
... фігури, маса, місткість і час. Тому формуванню графічних умінь має приділятись постійна увага. У процесі формування графічних умінь також здійснюється виховання молодших школярів: формуються позитивні якості особистості, риси характеру, емоційно-вольова сфера, їхня самостійність, саморегуляція, чесн ...
4846.
Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики
... видами допомоги. Працюють уважно, зосереджено, знаючи, що після роботи парами індивідуальні завдання виконуватимуть самостійно. Здійснюється поступовий перехід до самостійної роботи. Аналіз навчальних програм для початкових класів показав, що ідеї формування самостійності школярів знайшли певне ві ...
4847.
Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти
... 70-80-их роках ХХ ст. (США, Канада, Німеччина та ін.), ці багатоетнічні перспективи швидко зазнали концептуальних трансформацій і викристалізувалися в сучасне розуміння полікультурної освіти. У рамках акультураційного підходу значна частина зарубіжних дослідників дотримуються думки про те, що ...
4848.
Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі
... кожної спроби контролю, то з'єднавши крапки, одержимо представлення про зміну дисперсії; максимум значення останньої вкаже на оптимум часу, необхідного для тестового контролю. Якість тесту традиційно зводиться до визначення міри його надійності і питань валідності отриманих результатів. Якісним, ...
4849.
Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді
... характер пізнавальної діяльності у процесі навчальної роботи. Використовуючи ідеї педагогічної науки, можна розробити структурно-логічні схеми, за допомогою яких ефективно здійснюється диференційований підхід до навчальної діяльності школярів. Щоб не вказувати прізвища дітей, які будуть виконувати ...
4850.
Аналитико-синтетический метод в обучении современных первоклассников чтению
... от догматических к исследовательским метод целых слов безусловно, был шагом назад. 1.2 Роль К.Д. Ушинского в создании аналитико – синтетического метода обучения чтению Велико значение К. Д. Ушинского в развитии отечественной школы и педагогики. С его именем связано создание русской народной ...
4851.
Анализ ценностных ориентаций молодежи
... помимо специальных профилирующих дисциплин включаются аспекты гуманитарного образования, которое имеет огромное значение в деле формирования ценностных ориентаций молодежи [2]. В недавнем прошлом успех воспитания оценивался по тому, насколько удалось старшему поколению передать детям накопленный ...
4852.
Анализ фразеологизмов английского языка с именами собственными и их эквивалентов в русском языке
... относятся именуемые объекты. Таким образом, ономастика – часть лингвистики, но часть, не вполне укладывающаяся в рамки целого. Глава 2. Анализ фразеологизмов английского языка с именами собственными и их эквивалентов в русском языке 2.1. Сравнительный анализ фразеологизмов английского языка ...
4853.
Анализ учебного занятия
муникативному взаимодействию): индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. В данной работе я проведу анализ одного из видов учебных занятий – урока.   3. Урок - как форма учебного занятия Урок - основная форма учебного процесса в современной школе. Организационно урок характеризуется ...
4854.
Анализ уроков учителя истории Полуяновой Светланы Валерьевны
... выполнения домашнего задания важный фактор усвоения нового учебного материал и степень готовности к следующему уроку.   Анализ урока №3 учителя истории Полуяновой С. В. Дата: 25 ноября 2009 г. Лицей № 81 «Калкан» Класс: 3.2 (11 «Б») Тема: «Социально – экономическое развитие ...
4855.
Анализ уроков истории студентов-практикантов
... Таким образом, урок был выдержан в регламентных рамках, прошел успешно, и со звонком участники учебного процесса попрощались до следующего урока. Анализ урока №4 студента-практиканта Саитгараева В.В. Дата: 30 ноября 2009 г. Место прохождения практики: Лицей № 81 «Калкан». Класс: 3.2 (11 ...
4856.
Анализ урока с точки зрения личностно-ориентированного обучения
вления задач ЛОО. Способы предъявления учебной задачи, постановка цели урока, контрольная и оценочная деятельность, разные формы обучения, методы и методические приемы следует проанализировать с точки зрения их соответствия развитию личности ребенка. Важно определить критерии "исследования" ...
4857.
Анализ уровня организации молодежного досуга в сельской местности (на примере РОМЦ отдела культуры)
... и трудовой потенциал молодежи, использовать в нужном направлении способности молодого поколения к освоению новых технологий, развитию новых идей.[35,С.61]. 3.АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 3.1. Социо-культурная среда современной сельской местности Сельская ...
4858.
Анализ современных технологий обучения истории
... материал для изучения. 1.3. Роль инновационных технологий в обучении истории В методической литературе на сегодняшний день довольно мало информации о новейших технологиях преподавания.[19] Одной из ведущих мировых тенденций в развитии современного образования является переход к непрерывному, ...
4859.
Анализ современных методов обучения в ВУЗе
... - оценка у поступающего знаний, ориентаций и мотивов; анализ и оценка уровня развитости его профессиональных качеств и способностей, построение соответствующего социально-психологического портрета с тем, чтобы выбрать эффективные средства и методы обучения с выходом на максимальную индивидуализацию ...
4860.
Анализ современного состояния и перспективы развития системы дошкольного образования в Красноярском крае
... учреждения, которые обеспечивают дошкольный уровень образования для 103,4 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В системе дошкольного образования Красноярского края действуют филиалы дошкольных образовательных учреждений: -          19 обособленных ...
4861.
Анализ результатов эксперимента в области дистанционного образования
... . 9. Выводы и предложения Основные задачи эксперимента в области дистанционного образования, проведенного по приказу Министерства образования Российской Федерации выполнены. В ходе эксперимента достигнуты следующие основные результаты: 1. Доказано, что при доступности образования, получаемого ...
4862.
Анализ развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста на уроках физкультуры с гимнастической направленностью
... . 4. Мы разработали экспериментальный комплекс упражнений для развития координационных способностей детей младшего школьного возраста. Этот комплекс упражнений предназначен для проведения на уроках физической культуры с гимнастической направленностью. В него вошли общеразвивающие упражнения, ...
4863.
Анализ процессов управления в сфере образования г. Касимов
... педагогических и руководящих работников, ориентированной на систему показателей оценки качества труда. Глава 3. Направление совершенствования управления в сфере среднего образования г. Касимов Важнейшей задачей школы и общества должно стать укрепление здоровья детей и обеспечение их ...
4864.
Анализ проблем реформирования курса физики
... , ведущим принципом которой, должен является принцип единства фундаментальности и профессиональной направленности. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализ проблем реформирования курса физики в техническом вузе в контексте современной образовательной парадигмы позволил выявить ряд основополагающих моментов: - ...
4865.
Анализ преподавательской работы в гимназии
... Легенда о Данко», В.Маяковский «Необычайное приключение бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям»), на которых работа и анализ строились на восприятии произведения на слух, т.е. без предварительного ознакомления с текстом. ü  Анализ произведения (Леонид ...
4866.
Анализ педагогического процесса в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №175" г. Зеленогорска
... язык(39) Алгебра(23) Обществознание(45) ПРИЛОЖЕНИЕ 5   Модель выпускника МОУ Средняя общеобразовательная школа № 175 Направления Критерии Начальная 1–4 Основная 5–9 Средняя (полная) 10–11 Гражданские качества – знание своих прав и ...
4867.
Анализ ошибок заочной математической школы
...   В данном параграфе мы постараемся дать общие рекомендации по написанию указаний к наиболее часто встречающимся видам ошибок. Опираясь на анализ работ учеников 8 класса заочной школы ВЗМШ, проведенный во втором параграфе, можно выделить следующие группы типичных ошибок: 1) Необоснованное ...
4868.
Анализ организационно-экономической деятельности общего образования в Агинском Бурятском автономном округе
... и социального менеджмента как средства изыскания большего бюджета просто непростительно. Проведенный в диссертации анализ экономического положения системы общего образования в Агинском Бурятском автономном округе показывает, что удельный вес расходов на содержание общего образование в бюджете ...
4869.
Анализ методического пособия для вспомогательной школы
... материала и повторения пройденного в учебном пособии используются вопросы под рубрикой «Проверь себя». 1.2 Анализ тетради к учебному пособию «Человек и мир: Учеб. пособие для 4-го класса спец. общеобразовательной школы с русским языком обучения Тетрадь содержит в себе те же разделы («Природа. ...
4870.
Анализ методик для определения готовности детей к школе
... , диагностирующие и отдельные психические функции, и предпосылки учебной деятельности. В своей контрольной работе я хочу проанализировать методики готовности детей к школе. 1. Программа Х. Бройера и М.Войффена К первой группе можно в первую очередь отнести Ориентационный тест школьной ...
4871.
Анализ и самоанализ педагогической деятельности в процессе обучения технологии
... личности и деятельности). 2. Проектировочный компонент включает в себя представления о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их достижения. Анализ и самоанализ педагогической деятельности также входят в состав этого компонента. 3. Конструктивный компонент — ...
4872.
Анализ и планирование урока иностранного языка в общеобразовательной школе
... , обучая нынешнее поколение. Глава II Практические рекомендации по анализу и планированию урока иностранного языка   2.1 Методические рекомендации по анализу урока английского языка средней общеобразовательной школы С помощью психолого-педагогических критериев определяются следующие ...
4873.
Анализ и диагностика трудовых умений и навыков дошкольников
... , а также уважительно относились к труду взрослых, следует работать над формированием представлений старших дошкольников на мир профессий. 2. Анализ и диагностика трудовых умений и навыков детей старшего дошкольного возраста В ходе наблюдения за организацией и содержанием труда детей в ...
4874.
Анализ влияния физической рекреационной активности на самореализацию личности школьников
... удовлетворенности жизнью различных групп отсутствуют. Демографические, социальные и психологические факторы отношения к физической рекреации и самореализации. Пол и возраст для старших школьников являются факторами физической рекреационной активности и потребности в занятиях физической рекреацией. ...
4875.
Альтернативные формы обучения в дошкольном образовании
... так актуальна в Пермском крае, а именно в городе Кунгур. Цель исследования: Исследовать и проанализировать состояние альтернативных форм обучения в дошкольном образовании города Кунгур. Характеристика базы исследования. Исследование проводилось в городе Кунгур с численностью населения около 70 ...
4876.
Альтернативна освіта в Україні
... із зниженою зацікавленістю в навчанні. Воно не може заглядати далеко в минуле, оскільки націлене в день сьогоднішній і наше майбутнє. 1. Альтернативна освіта в Україні: ідейно-концептуальні і правові аспекти Питання реформування системи освіти в Україні в світлі Болонського процесу, що ...
4877.
Альбом по логоритмике (логоритмические упражнения для детей с речевыми отклонениями)
... . Исходя из этого, Владимиру можно предложить мимические упражнения, а так же артикуляционную гимнастику, направленную на развитие подвижности языка, и особенно на способность поднимать кончик языка вверх. Конспект логоритмического занятия для заикающихся детей 5-6 лет на первоначальном этап ...
4878.
Алгоритмизация процесса обучения младших школьников
... и компакт­нее, лучше просматривается и запоминается.[10,10]. Но по-нашему мнению, в начальных классах предпочтительней другие виды алгоритмов, так как младшие школьники не в состоянии охватить общую картину, обозначенную в политомическом алгоритме. Им легче проследить логику работы по правилу с ...
4879.
Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного (фонетический аспект)
... с овладения артикуляционной и перцептивной базой русского языка, в постановке правильного произношения. Одной из характерных особенностей начального курса обучения русскому языку как иностранному является, прежде всего, трудность освоения и усвоения звуковой стороны нового языка. Внимание учащихся ...
4880.
Актуальные проблемы дошкольного образования в сельском социуме
... на необходимость создания Концепции развития ДОУ села, в т.ч. с учетом потребности в ясельных группах. На межрегиональном совещании “Состояние и перспективы дошкольного образования в сельской местности” отмечалась важность решения еще целого ряда задач: ·        ...
4881.
Актуальность современной педагогики
... активном участии его последователей в конце 19 - начале 20 веков начинают широко разрабатываться как общие проблемы педагогики и дидактика (П. Ф. Каптерев, В. П. Острогорский, В. П. Вахтеров, Н. Ф. Бунаков, И. Н. Ульянов, П. Ф. Лесгафт и др.), так и методики преподавания отдельных учебных предметов ...
4882.
Актуальность и принципы системы Л.В. Занкова в сфере формирования коммуникативных навыков у младших школьников
... дружбы с возникновением более устойчивых и глубоких отношений между детьми. 1.3 Принципы и методы системы Л.В. Занкова в сфере формирования коммуникативных навыков у младших школьников   Моменты формирования коммуникативных навыков можно рассматривать как временные границы трех этапов в ...
4883.
Актуальность двигательной активности у детей с нарушением зрения
... состояния. Исходя из актуальности выше обозначенных подходов к здоровью этих детей была обозначена тема настоящей квалификационной работы «Актуальность двигательной активности детей с нарушениями зрения». Цель работы – изучение проблемы повышения и оптимизации двигательной активности детей, ...
4884.
Актуальні питання навчання грамоти
... тільки за розміром. Однак є частина літер (А – а, Б – б, Е – е), які розрізняються і за формою. 7. У період навчання грамоти учні практично знайомляться і з іншими графічними знаками; крапкою, знаком оклику, знаком питання, комою, двокрапкою, тире, рискою (дефісом), лапками, вчаться за зразком ...
4885.
Актуализация возможностей проблемного обучения в начальной школе
... подведении итогов исследования. Мы считаем, что данные диагностики в совокупности дают более точное представление о возможностях использования проблемного обучения в начальной школе. Исследование проводилось в 3 «В» классе МОУ лицей № 3 г.Екатеринбурга. в исследовании принимали участие 26 детей и ...
4886.
Активные методы теоритического обучения
... мышления, активизацию самостоятельной познавательной деятельности. В последние десятилетия широкое распространение получили такназываемые активные методы обучения, побуждающие обучающихся ксамостоятельному добыванию знаний, активизирующие их познавательную деятельность, развитие мышления, ...
4887.
Активные методы обучения
... . Они могут быть включены в реальные педагогический процесс. Мне бы хотелось порекомендовать учителям школ: -использовать активные методы обучения и воспитания в педагогическом процессе; -включать в учебные занятия проблемность; -управлять формированием и развитием индивидуально-психологических ...
4888.
Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики
... ці задачі можуть використовуватися протягом всього учбового процесу. Останнім часом посилився пошук шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання математики за допомогою задач. Введення математичних задач фінансового змісту в шкільний курс ґрунтується на засадах та принципах ...
4889.
Активізація пізнавальної діяльності учнів
... які максимально підвищують рівень пізнавальної активності що вчаться, спонукають їх до старанного учення. 2.1 Методи активізації пізнавальної діяльності учня Ступінь активності що вчаться є реакцією, методи, і прийоми роботи викладача є показником його педагогічної майстерності. Активними ...
4890.
Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
... і навички роботи над теоретичним матеріалом, систематизувати набуті знання тощо. На уроках мови та літератури доцільно використовувати різноманітні ігри, конкурси, змагання, що теж сприяє активізації пізнавальної і розумової діяльності, поглиблює інтерес і увагу школярів, розвиває творчий пошук. ...
4891.
Активизация учебной деятельности младших школьников в образовательном процессе посредством применения информационно-коммуникационных технологий
... педагогической работы: создание условий для активизации учебной деятельности младших школьников посредством использования ИКТ в образовательном процессе. Для достижения поставленной цели мною определены следующие задачи: Способствовать созданию информационно-коммуникационной среды на уроках и во ...
4892.
Активизация познавательной деятельности учащихся
... . Активность, как качество деятельности личности, является неотъемлемым условием и показателем реализации любого принципа обучения. 1.3 Принципы активизации познавательной деятельности учащихся. При выборе тех или иных методов обучения необходимо прежде всего стремится к продуктивному ...
4893.
Активизация познавательной деятельности на уроках истории в 7-9 классах
... внеклассной работы. Для этого последняя имеет много каналов, которые учителям хорошо известны. [15, с. 34-36] 3. Формы активизации познавательной деятельности на уроках истории.   3.1. Игра на уроках истории. Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными и ...
4894.
Активизация познавательной деятельности младших школьников посредством использования дидактических игр, выступающее как условие успешности обучения
... анализу и сравнить результаты до и после экспериментального воздействия. Экспериментальная гипотеза: активизация познавательной деятельности младших школьников посредством использования дидактических игр выступает как условие успешности обучения Независимая переменная – дидактические игры. ...
4895.
Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики в начальной школе
... загадки, сказочные задачи, математические сказки, задачи занимательного характера, головоломки, кроссворды и логические задачи способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках математики, подтвердилась. Для себя лично я усвоила правило: "Не бери игру на урок, для того ...
4896.
Активизация мыслительной деятельности на учебных занятиях
... множество других приемов, что требует их внимательного изучения и обобщения. Безусловно, важную роль в решении проблемы активизации мыслительной деятельности учащихся на занятиях играют внутренняя теплота, наличие у преподавателей глубокой убежденности в достоверности, точности тех положений, ...
4897.
Активизация внеурочной работы по математике в средней школе
... данные нужны для эффективного применения индивидуального подхода к школьникам во внеурочной работе, корректировки своей работы, направленной на развитие интереса учащихся в ходе внеурочных занятий. В противном случае первоначальный интерес к математике, не получая подкрепления и развития, гаснет и ...
4898.
Акт-справка по итогам фронтального инспектирования муниципального дошкольного образовательного учреждения
-  диагностика уровня развития детей по исследуемым направлениям. РАЗДЕЛ I Инспектирование ДОУ   1. Руководство и управление ДОУ Краткие сведения о ДОУ Муниципальное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по ...
4899.
Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)
... майбутнього вчителя З огляду на вищезазначене й було визначено тему дисертаційного дослідження: „Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусі, Росії (порівняльний аналіз)”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Тема дисертаційного дослідження ...
4900.
Акмеологические аспекты формирования культуры здоровья
... пределах их нормального функционирования. Культура здоровья общества - совокупность ценностей и норм, реализуемых посредством соответствующей деятельности, которые обеспечивают необходимые предпосылки и условия (экономические, социальные, мировоззренческие и пр.) для формирования этой потребности ...


Наверх