Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Педагогика

Количество работ в разделе: 5730
Название работы Скачать
3401.
План-конспект урока гимнастики для учащихся 4 класса
... рука на грудь, левая на живот. Сделать глубокий вдох. Выдох в два этапа – сначала грудь, потом живот. 3.3.Подведение итогов урока. Домашнее задание: упражнение на дыхание. Организованный выход учеников из зала. 20 – 30 м 7 – 8 мин. 6 – 8 р. 6 – 8 р. ...
3402.
План интегрированного урока "В битвах за честь и славу" (Средневековое рыцарство: история и культура)
... девизы - краткие изречения, служившие для объяснения его смысла. Часто они служили рыцарям и боевым кличем. Одной из самых привлекательных для средневекового рыцарства забав были турниры, то есть примерные сражения, в которых участвовали целые толпы. Сюзерен нашего барона, располагая громадными ...
3403.
Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
... яльності, пов'язаної з відшукуванням відповіді на поставлене запитання. У цій особливості пізнавального інтересу виявляється закономірність його впливу на активізацію мислительних процесів. Це яскраво в тих дослідженнях, де пізнавальний інтерес вивчався як засіб навчання (Г.І.Щукіна, Д.І.Грай так, ...
3404.
Пізнавальний інтерес
... покоління до вибору професії, спілкування в колективі, виконання соціальних функцій. Метою нашого дослідження є вивчення пізнавальних інтересів старшокласників різних типів загальноосвітніх середніх шкіл: міських, сільських, шкіл-інтернатів та шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Тут об’є ...
3405.
Пізнавальна активність дошкільнят
... й відхилення від норми), відмінність в інтелектуальних здібностях та механізмах маємо значну варіативність розвитку пізнавальної активності дошкільнят. Пізнавальна активність є природним проявом інтересу дитини до навколишнього світу й характеризується чіткими параметрами. Про інтереси дитини та ...
3406.
Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ
... діяльності ВНЗ, а саме якість підготовки студента ВНЗ, тісно пов» язана з якістю ключових процесів ВНЗ. У [3] авторами запропонована модель оцінювання якості підготовки студента ВНЗ за вісьмома критеріями, орієнтованими на використання принципів TQM і стандартів ISO 9000. Одним з основних критер ...
3407.
Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі
... та аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови. 1.1 Передумови формування в учнів граматичних навичок читання і аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови Відповідно до програм для середніх загальноосвітніх шкіл з іноземної мови навчання іноземної мови в середній ...
3408.
Підручникове забезпечення початкової школи
... і Україна”: „Природознавство” - (авт. Т.М. Байбара), „Громадянська освіта” - (авт. Н.М. Бібік). 2.2 Аналіз чинних підручників Окрему групу у підручниковому забезпеченні початкової школи складають підручники, що відображають інтегровані навчальні курси. Так, наприклад, „Я і Україна: Віконечко& ...
3409.
Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти
... педагогічним колективом ВЗО, – допомогти студентам усвідомити важливість професії вчителя, її необхідність для держави, суспільства, соціуму. Як відомо, громадська активність є показником і діючим засобом підготовки соціально компетентних учителів. За своєю природою вона представляє собою діяльне ...
3410.
Підготовка до ЗНО - українська мова
... належить особливе місце в поезії Стуса. Це щось незмірно вагоміше від суто літературного впливу. Недарма Ю. Шевельов писав: «Шевченко для нього – як українська мова. Він нею пише, він нею дихає, він кує й перековує її, як йому велить творчий дух. Не можна собі уявити Стуса поза українською мовою, не ...
3411.
Підготовка дітей до шкільного навчання
... уміння — Тест Керна-Иірасика. Тести для підготовки і відбору дітей до школи (Чередникові Т.В.), Батарея тестів шкільної готовності (Ю.З.Гільбуха, С.Л.Коробко, Л.О.Кондратенко); Діагностична програма по визначенню готовності дітей до шкільного навчання Н.І.Гуткіної. Діагностика шкільної зрілості (Бі ...
3412.
Підготовка дітей до шкільного навчання
... щомісячних занять, починаючи з того моменту, коли дитині виповниться 5 років. Під час консультацій-практикумів розкриваються завдання і зміст підготовки дітей до шкільного навчання. Кожна наступна педагогічна консультація має будуватися з урахуванням "зони найближчого розвитку". Цикл ...
3413.
Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
... Другий розділ присвячений розв'язанню проблеми наступності в сучасній початковій школі. 1. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема 1.1 Поняття готовності дітей до навчання в школі В сучасній науці не існує єдиного й чіткого визначення поняття „готовност ...
3414.
Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку
... [2]. Поділивши весь урок на такі етапи, дуже легко спрогнозувати результати, що вчитель отримує під час заняття. Щодо планування, то цей аспект полягає у складанні певного алгоритму підготовки, організації та проведення уроку. Такий алгоритм був детально описаний вище, тому вертатися до нього немає ...
3415.
Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
... і, вчить бережливому відношенню до матеріалів, енергії, техніки, сировини, готових продуктів праці. Загальнотехнічна підготовка є ланкою між політехнічною освітою та спеціальною частиною професійно-технічної навчання і покликана озброїти тих, що навчаються системою знань загальних основ техніки, ...
3416.
Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості
... ічні дії, що є основою для корекції навчального процесу, спрямованого на підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку. Отже, програми з фізичної культури дітей молодшого шкільного віку не забезпечують цілеспрямовано виконання виховних, навчальних та оздоровчих завдань. У ...
3417.
Підвищення рівня природничо-наукових знань
... і курсу «Зоологія з основами екології» дає право стверджувати, що його використання, поряд з традиційними, створює умови, які стимулюють розвиток природничо-наукових знань майбутніх вчителів початкової школи. Разом з тим, ми можемо зробити висновок і про те, що у вітчизняній педагогічній практиці ...
3418.
Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов
... до інтерактивного навчання, в підсумку якого формувалися соціальний та полікультурний компоненти професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Студентам прищеплювався інтерес до культури інших країн, виховувалася повага до рідної країни та її досягнень, формувалася активна життєва ...
3419.
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
... є з тим, хто навчається. Основними складовими процесу навчання є процес викладання і процес учіння. Відмінності процесу викладання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів містяться у тому, що: викладач не є єдиним і основним джерелом інформації, поряд із викладачем включатися у процес ...
3420.
Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання
... забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в сучасному комп’ютеризованому суспільстві [41]. Упровадження сучасних інформаційних технологій навчання розкриває широкі можливості щодо суттєвого ...
3421.
Письмо в букварний період
... дошкільнихіустановах України, у яких відбувається навчання шестирічних першокласників, запроваджено навчальний рукописний шрифт. ВИДИ РОБІТ З ПИСЬМА В БУКВАРНИЙ ПЕРІОД. Одним із найголовніших завдань уроків рідної мови в початкових класах э формування молодших школярів красивого, чіткого, калі ...
3422.
Песочная терапия как вид нетрадиционной лечебной методики
... к усвоению учебного материала требуют внесения корректив в содержание, систему и методику обучения. И здесь на помощь педагогам, психологам приходят нетрадиционные, авторские методики. Песочная терапия - это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир с помощью множества миниатюрн
3423.
Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів
... планування навчальної роботи. Разом з тим аналіз результатів внутрішкільного контролю, відвідування уроків, співбесід з вчителями-предметниками, анкетування учнів 9-11 -х класів показали, що цінування і оцінювання навчальних досягнень учнів залишається проблемою для більшості вчителів школи [15]. ...
3424.
Персонализация образовательного процесса в высшей школе
... образования выделяются: личностный, культурологический, аксиологический, синергетический и герменевтический. 5. Целевая конструкция персонализации образовательного процесса в высшей школе складывается из трех взаимосвязанных компонентов: – развитие ценностно-смысловой устремленности личности на ...
3425.
Перпендикуляр
... ABC, значит, по определению прямой, перпендикулярной плоскости , DO, в частности, перпендикулярно АВ) – DO^AC, DO^BC (аналогично) – DC^AB (по лемме, теореме о трех перпендикулярах, лемме). –DO^ABC(по условию). –AB^COD,CO^ADB(по признаку перпендикулярности прямой и плоскости). –DAB^ABC ...
3426.
Период религиозно-церковной или допетровской педагогики
... "; книги - "реки, напояющие вселенную, источники мудрости". Все эти источники распространяли знания почти исключительно религиозно-церковного характера 1). Особенно важное значение, в смысле распространения образования и нравственного воздействия на массы, имели монастыри; здесь ...
3427.
Переконання в педагогіці
... гарантує неуспіх у рішенні конкретної педагогічної задачі, але і чревате стратегічними втратами, тому що підривається авторитет педагога. 4. Сполучення переконання і практичного приучення. Найбільші успіхи виховання досягаються тоді, коли словесний вплив сполучається з організацією різноманітної ...
3428.
Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
... діяльністю. Попередня діагностика потрібна для визначення прирощення навченості студента за певний період часу. Поточне оцінювання — це систематична перевірка і оцінювання освітніх результатів студента з конкретних тем та на окремих заняттях. До поточного оцінювання належать: опитування; ...
3429.
Пенитенциарная педагогика
, в межличностных отношениях с другими осужденными и сотрудниками колонии руководствуется, кроме принятых законом норм, неписанными правилами, которые устанавливаются в данных учреждениях осужденными, придерживающимися «воровских традиций». Однако наше исследование, проведенное на базе ...
3430.
Педсовет: теория и практика
... воплощаются классические принципы педагогики: научность содержания, системность и последовательность, доступность, сознательность, учет индивидуальных особенностей, связь теории с практикой, единство обучения и воспитания. Наконец, третий признак проявляется в учете имеющихся результатов школы, ее ...
3431.
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності
... музичних вистав. На прикінцевому етапі формуючого експерименту було проведено контрольні зрізи задля виявлення рівнів сформованості готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності. Як засвідчили результати дослідження, в експериментальних групах відбулися суттєві позитивні зміни ...
3432.
Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності
... , недостатня розробленість і вимоги сучасної практики й обумовили вибір теми дослідження: “Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Пропонована праця є складовою ...
3433.
Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення
... ) – Dнl 8. Pedagogika. Psychologie a sociologie. Hudba a ћivot: Praha, 2007. – С.49-57. АНОТАЦІЇ Алексєєва-Вовк М.І. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 ...
3434.
Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
... льників не можна без урахувань специфіки окремих регіонів, їх національних особливостей. Виховання любові до Батьківщини, до своєї Вітчизни – завдання надзвичайно складне, особливо коли мова йде про дітей дошкільного віку. Однак в значному ступеню така складність виникає при спробі переносити на ді ...
3435.
Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
... позитивного впливу праці на інтелектуальний і фізичний розвиток дитини внаслідок їх інтеграції; - формування в учнів трудових умінь і навичок в організації як навчально-пізнавальної діяльності, так і продуктивної фізичної праці; виховання культури праці, сумлінного ставлення до матеріальних і ...
3436.
Педагогічні погляди Арістотеля
... сьогодення: тепер у лакедемонян є суперники з гімнастичного виховання, а раніше у них таких суперників не було. Висновки Отже, дослідивши провідні педагогічні погляди Аристотеля, можна зробити такі висновки. ·          Педагогіка за Аристотелем ...
3437.
Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів
... самий процес формування довільної логічної пам'яті у школярів. У сучасний період проблема розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів одержав своє обґрунтування у працях видатних українських вчених та педагогів, проте його переважно розглядають як наскрізний, що пронизує інші дидактичні ...
3438.
Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
... ніким не осуджується. Говорити про формування правопослушної особистості в таких умовах важко. Про недостатню участь батьків у правовому вихованні дітей молодшого шкільного віку свідчать відповіді опитаних класоводів на запитання "Яка роль батьків у правовому вихованні учнів?" З ...
3439.
Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі
... зації навчання молодших школярів. Тому самостійна робота є ефективним методом навчання у початковій школі, підвищуючи інтерес учнів до навчального предмета та розвивають активність учнів. Окрім того, використання самостійних робіт сприяє формуванню самостійності як риси характеру молодших школярів. ...
3440.
Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів
... рік) визначена сфера і проблема дослідження; вивчалася психолого-педагогічна, методична література з даної теми; аналізувалася робота передових вчителів початкових класів у сфері використання загадок як засобу розумового розвитку молодших школярів; формулювалася гіпотеза та завдання дослідження. ...
3441.
Педагогічні інновації
... образ не мислення, фантазію, уяву учнів. Отже, яким чином можна використовувати існуючі технології або їхні елементи у власній педагогічній практиці? Передусім нагадаймо, що ефективною може бути лише інноваційна технологія, тобто та, яка грунтується на потребах та інтересах учнів. А для цього: 1. ...
3442.
Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах
... повинно спиратися на дані спостережень за дитиною. Звернення дитини до вчителя: « Допоможи мені це зробити самому » - девіз педагогіки Монтессорі. Феномен педагогіки Марії Монтессорі полягає в її вірі у природу дитини в її прагненні виключити будь-який авторитарний тиск на людину, яка формується, ...
3443.
Педагогічні ідеї Гринченка
... У своїх науково-педагогічних, публіцистичних працях, художніх творах, що торкаються проблем освіти, він визначив усі найважливіші аспекти наукової педагогіки (мета, завдання, принципи, зміст, форми й методи навчання та виховання дитини). Чимало уваги приділено і загальнокультурній, професійній пі ...
3444.
Педагогічні ідеї А.С. Барсукова
... недоліків, то, природно, педагогічний діагноз прогностичний за своєю природою. Дотримання принципу прогностичності передбачає ефективність в майбутньому педагогічних мерів, що робляться в сьогоденні. Цей принцип дає підстава вважати результати діагностики за незмінні, стимулює постійний пошук, ...
3445.
Педагогічний такт і особа вчителя
... якостей педагога, його кругозору, культури, волі, цивільної позиції і професійної майстерності. Він є тією основою, на якій зростають довірчі стосунки між вчителями і що вчаться. Особливо виразно педагогічний такт виявляється в контрольно-оцінній діяльності педагога, де украй важливі особлива уважн ...
3446.
Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів
... при бесідах як спосіб роз'яснення послідовності малювання. Питанням малюнка вчителя на дошці приділялося усе більше уваги. З'явилися книги, що узагальнюють досвід у цій області: «Педагогічний малюнок» В.С. Мурзаєва, «Техніка малювання на класній дошці» Э. Вебера й інші. Вони не втратили значення і ...
3447.
Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю
... знаннями. З. Перевiрка рiвня сформоааностi умiнь і навичок. 4. Самостiйна робота з виконання контрольних завдань. 5. Пiдсумки уроку. РОЗДІЛ IІ. Педагогічний аналіз та оцінка уроку   2.1 Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці Контроль має декілька значень ...
3448.
Педагогічне спілкування як діалог
... ічний - це дія у педагогічному процесі, яка дає кожному партнерові можливість самовираження у спілкуванні. Діалогічне педагогічне спілкування - це тип професійного спілкування, що відповідає критеріям діалогу, забезпечуючи суб'єкт-суб'єктний принцип взаємодії педагога та учнів. На які критерії ...
3449.
Педагогічне спілкування
... зації і демократизації школи. А це вже необхідний крок до демократизації українського суспільства загалом. 4. Педагогічне мислення вчителя і педагогічне спілкування У процесі спілкування вчителеві постійно доводиться розв'язувати різноманітні завдання, пов'язані з проблемами розвитку, навчання ...
3450.
Педагогічна спадщина Неплюєва
... сучасними дослідниками як історично унікальне за своїми масштабами, тривалістю існування, ідейним змістом і культурною спадщиною. Воздвиженське трудове братство було засноване громадським діячем, педагогом, меценатом М. Неплюєвим. Центральною ідеєю у філософії Неплюєв є положення „Бог є любов”. ...
3451.
Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі
... опрацювання, обґрунтування і впровадження в дидактичний процес – одне з най актуальніших завдань загальної дидактики та педагогічної психології на сучасному етапі. Критерії практично визначають зміст і перебіг навчально-пізнавальної діяльності учнів та безпосередньо встановлюють її результативність ...
3452.
Педагогічна робота з шестирічними дітьми
... і, перебудовані відповідно до її сподівань, бажань, тобто вікових особливостей. На таких самих позиціях стоять і вчителі, які працюють з шестирічними дітьми як з семирічними. Однак подібний механічний підхід не відповідає меті залучення шестирічної дитини до систематичного навчання, тому що не дає ...
3453.
Педагогічна практика
... і виховання», «Вікові кризи та індивідуально типологічні особливості учнів 1-11 класів», «Розвиток учбової мотивації в учнів середньої та старшої школи», «Педагогічна деформація та способи її корекції», «Про різноманітності в емоційному підході до виховання дівчат та хлопців» та інші. Багато часу ...
3454.
Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання
... ів, які б обирав сам працівник, виходячи зі своїх професійних потреб. Особливого розвитку має набути дистанційна педагогічна освіта як нова форма підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників. Треба, щоб вона була доступною для кожного вчителя, з урахуванням того, що в нього ...
3455.
Педагогічна експертиза шкільних підручників
... ; = 0,9 кількість експертів повинне бути подвоєно.) При конструюванні анкет для експертизи учбової книги може бути застосований досвід соціологічних досліджень [7]. Використовуючи, наприклад, «Вимоги до шкільних підручників і інших учбових книг», складені в НДІ СиМО АПН СРСР, розробляється проект ...
3456.
Педагогічна експертиза учбової книги
... думку експертної комісії, яка затверджується на її засіданні. Справжня стаття не претендує на повноту освітлення такого важливого розділу педагогічних досліджень, яким є експертиза учбової книги. За її межами залишилися такі важливі питання педагогічної експертизи, як надійність і валідність анкет, ...
3457.
Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
... і спеціальні журнали. Так, у 1856 році в передовому журналі «Морський збірник» була опублікована відома стаття М.І. Пирогова «Питання життя». 2. Практична діяльність М.І. Пирогова-педагога М.І. Пирогов був активнім учасником суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст. Після закінчення ...
3458.
Педагогіка як наука про виховання людини
... визначення педагогіки як науки. Педагогіка – наука, що вивчає закономірності виховання, освіти і навчання. Педагогіка – наука про закони освіти і виховання дітей та дорослих. Педагогіка – наука про виховання людини. Педагогіка – сукупність знань про спільну діяльність вчителя-вихователя й учнів ...
3459.
Педагогіка як наука про виховання
... , узгодженість виховного впливу дорослих членів сім’ї. 43. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості Піклування школи про виховання дітей в сім’ї здійснюється в таких напрямках: - педагогічна освіта батьків: читання лекцій, відвідування вдома, консультації, ознайомлення батьків з ...
3460.
Педагогия эпохи Просвещения. Жан-Жак Руссо
... в детстве? 8 Каким представлен у Руссо Эмиль к годам ученья (в физическом и умственном отношениях)? 1) ibid., стр.150. 3. Педагогия эпохи Просвещения. Ж.-Ж. Руссо. Умственное и нравственное воспитание Эмиля 3.1 Возраст от 12-15 лет. Умственные занятия Эмиля Возраст от 12 15 лет Руссо ...
3461.
Педагогический совет как форма реализации принципа сочетания единоначалия и коллегиальности в управлении ДОУ
... , свободного развития личности; управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия (8,3). И именно предназначение и организация педсовета, вырабатываемые им решения наиболее корректно и незаменимо отвечает этим требованиям, их реализации на практике. В ...
3462.
Педагогический мониторинг как самостоятельная работа
... профессио­нального образования учебно­го заведения, планируется и реализуется контроль за качеством предоставляемых дополнительных образова­тельных услуг. § 2. Педагогический мониторинг - как управлять качеством образования Учитель на основе полученной информации из мониторинга имеет ...
3463.
Педагогический анализ урока
... его связи с жизнью? 9. Какие были недостатки и почему? МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА Педагогический анализ урока: - является основным инструментом индивидуального психолого-педагогического управления. - шаг за шагом должен вводить учителя в режим развития и ...
3464.
Педагогические ценности
... характеризуется единством объективного и субъективного, в котором объективное положение педагога является основой его избирательной направленности на педагогические ценности, стимулирующие общее и профессиональное саморазвитие личности и выступающие фактором его профессиональной и социальной ...
3465.
Педагогические функции урока (лекции)
... перед профессиональными (4). Очевидно, что данное деление условно, но оно удобно для классификации. Заключение Лекции присущи три основные педагогические функции, которые определяют ее возможности в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая. Познавательная функция ...
3466.
Педагогические условия, способствующие развитию творческих способностей младшего школьника
... на познание, создание, преобразование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений и направленных на развитие креативных способностей младших школьников в учебном процессе[14]. Система творческих заданий включает целевой, содержательный, деятельностные и результативные компоненты. Традиционные на ...
3467.
Педагогические условия формирования умений учебной деятельности младших школьников
... статус. Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. 3. Комплекс педагогических условий формирования умений учебной деятельности младших школьников Успех педагогической деятельности в значительной мере зависит от характера сложившихся взаимоотношений между учителем и обучаемыми. ...
3468.
Педагогические условия самореализации учащихся в музыкальной деятельности
... следующий раздел нашего исследования. Глава II. Теоретические и практические аспекты педагогических условий самореализации учащихся в музыкальной деятельности II.1 Педагогические условия самореализации учащихся в музыкальной деятельности Принимая во внимание факт значимости роли самого ...
3469.
Педагогические условия руководства детскими играми в предметно-игровой среде ДОУ
... . В нашей работе мы рассмотрели понятие «детская игра» в психолого-педагогической литературе, определили особенности детской игры в старшем дошкольном возрасте, выявили условия руководства детскими играми в предметно-игровой среды ДОУ. Для проверки гипотезы нам необходимо было провести опытно – ...
3470.
Педагогические условия развития творчества будущих учителей в процессе научно-исследовательской деятельности
... эмпатии (сопричастности, сопряжения) во взаимодействии. Выделенные нами теоретические положения о развитии творчества будущих учителей в процессе научно-исследовательской деятельности, требуют изучения состояния педагогической обеспеченности данной проблемы в системе педагогического вуза на ...
3471.
Педагогические условия развития детей раннего возраста
... констатирующего этапа исследования требуют проведения формирующего этапа эксперимента в соответствии с предложенной гипотезой. 2.2 Реализация педагогических условий развития детей раннего возраста В формирующем эксперименте приняли участие 10 человек экспериментальной группы. На формирующем ...
3472.
Педагогические условия организации самостоятельной работы учащихся
... самообучения. Данная особенность постановки целей имеет дидактическое значение для педагогической деятельности – преподаватель может ориентироваться на представленную номенклатуру при организации и самостоятельной работы учащихся. Вместе с тем важно научить школьника самого ставить перед собой ...
3473.
Педагогические требования
... высоком социальном значении. Перечисленные формы отражают лишь динамику эмоциональной интенсивности воздействия в момент предъявления педагогического требования, но не исчерпывают всего многообразия их проявления. Интонационная окраска в сочетании с пластической выразительностью учителя позволяет ...
3474.
Педагогические технологии
... , проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов. Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать ...
3475.
Педагогические тесты. Термины и определения
... тестовых заданий и моделирование теста как системы заданий возрастающей трудности, обеспечивающей качество и эффективность педагогических измерений. Первым этапом разработки педагогического теста является разработка заданий в тестовой форме. Овладение формой является необходимым, но недостаточным ...
3476.
Педагогические средства развития культуры речи младших школьников
... о ²развитии речи². При этом методисты рассматривают развитие культуры речи с учебно-педагогической точки зрения. Они выявляют трудности, возникающие при овладении речью учащимися, педагогические условия и средства воздействия на процесс формирования речевых умений и навыков школьников. ...
3477.
Педагогические ресурсы здоровье сберегающих технологий
... уверенностью сказать, что система образования имеет все здоровье сберегающие ресурсы, чтобы укреплять и сохранять здоровье подрастающего поколения[2,289]. 1.2. Активизация педагогического мышления как основа реализации здоровье сберегающих технологий в ДОУ и начальной школе. За последние пять ...
3478.
Педагогические рекомендации для родителей, воспитывающих ребёнка с проблемами интеллектуального развития
... нарушение в сфере понимания. Неудовлетворённое окружение превращает это в недостаток, значит, это проблема окружения, а не больного. 4.         Ребёнок с нарушениями в интеллектуальном развитии растёт и взрослеет, его жизненный цикл такой же, как у других ...
3479.
Педагогические принципы культурологической драматизации
... феномен культурного развития, требуется наполнение этих двух социумов нравственным содержанием. Глава II. Культурологическая драматизация как педагогическая технология социокультурного и кросскультурного развития школьника и студента   2.1 Понятие технологии культурологической ...
3480.
Педагогические основы освоения тезауруса по музыкальным формам на уроках музыки в средних классах
... методиками, направленными на формирование, усвоение и расширение музыкального тезауруса по музыкальному формообразованию. Цель работы - рассмотреть педагогические основы освоения тезауруса по музыкальным формам на уроках музыки в средних классах Объект - процесс освоения тезауруса по музыкальным ...
3481.
Педагогические основы обработки материалов на уроках технологии
... -модельера, конструктора, технолога, оператора швейного производства, демонстратора одежды, что создает основу, фундамент для последующей профессиональной подготовки[11]. Главные требования к уроку технологии: 1) четкость и ясность основных учебно-воспитательных целей при проведении занятия; ...
3482.
Педагогические меры профилактики алкоголизма и наркомании
... ближайшем будущем оградить подрастающие поколение страны от наркотической эпидемии.   2.6 Педагогические меры профилактики   Принципы ведения профилактической работы - Организация мероприятий по профилактике наркомании строится на основе целевых программ, объединенных общей концепцией ...
3483.
Педагогические конфликты и способы их разрешения
... ” педагогической деятельности.  Различают два подхода в подготовке к разрешению конфликтов: –    изучение имеющегося передового педагогического опыта; –    второй – овладение знанием закономерностей развития конфликтов и способами их предупреждения и преодоления; ( ...
3484.
Педагогически запущенные дети как объект деятельности социального педагога
... детьми и разработать программу коррекции педагогической запущенности, произвести оценку ее эффективности. Объект исследования: деятельность социального педагога с педагогически запущенными детьми. Предмет исследования: педагогически запущенные дети как отрасль деятельности социального педагога. ...
3485.
Педагогическая технология развития у учащихся направленности на диалогическое общение при групповой форме обучения на уроках физики при изучении темы "Основы электродинамики" в средней школе
... более доступно объяснять изучаемый материал на уроках физики при изучении темы «Основы электродинамики». Анализ различных технологий позволил составить авторскую технологию развития у учащихся направленности на диалогическое общение при групповой форме обучения. От того, на сколько правильно будет ...
3486.
Педагогическая поддержка личностного саморазвития одаренных старшеклассников
... , поскольку она обеспечивает реализацию диалогического подхода во взаимодействии преподавателей и учащихся. Индивидуальная педагогическая поддержка личностного саморазвития одаренных старшеклассников проводилась на основе их индивидуальных запросов и корректировалась на всех этапах ее реализации. ...
3487.
Педагогическая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
... любого происхождения позволит сформировать у учащегося ощущение психологической безопасности и комфорта. Таким образом, педагогическая поддержка ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, является приоритетным направлением деятельности социального педагога в средней школе и должна ...
3488.
Педагогическая поддержка в системе школьного начального образования
...   Выводы по Главе I.   Рассмотрев в первой главе современные тенденции развития начального образования, возрастные особенности личности младших школьников, сущность и условия оказания педагогической поддержки, мы пришли к выводам: Ø   сейчас для концепции образования ...
3489.
Педагогическая мысль в Древней Греции и Древнем Риме
... и охранять рабовладельческий государственный строй, к соблюдению своего достоинства, к мужеству и храбрости, необходимым свободорожденному мужу. 2. Педагогическая мысль Древней Греции В Древней Греции педагогика зарождалась как особая отрасль философии, занимавшаяся проблемами воспитания. ...
3490.
Педагогическая культура семьи, её воспитательный потенциал
... культуры семьи и её воспитательного потенциала на формирование личности ребенка и его социализацию Для выявления влияния педагогической культуры семьи и её воспитательного потенциала на формирование личности ребенка и его социализацию была проведена диагностика 10 семей, из которых 3являлись ...
3491.
Педагогическая коррекция детей в начальной школе
... № 177 — средняя школа № 15», являющийся школой-лабораторией Академии педагогических и социальных наук, накопил большой опыт обучения русскому языку детей из разноязычных и иноязычных семей. Логопедическое обследование учащихся начальной школы показало, что для 10% детей русский язык не является ...
3492.
Педагогическая концепция Жан-Жака Руссо и Л.Н. Толстого
качеством современные педагоги должны учится у таких замечательных людей как Руссо и Толстой. Цель данной работы рассмотреть педагогические концепции Жан-Жака Руссо и Л.Н. Толстого. Задачи данной работы рассмотреть: 1. Педагогическая концепция Жан-Жака Руссо; 2. Педагогическая концепция Л.Н. ...
3493.
Педагогическая концепция В.В. Розанова
... темы в книгах "Уединенное", "Опавшие листья", "Русский Нил". Глава 2. Педагогические взгляды В. В. Розанова 2.1. Отношение В. В. Розанова к системе образования конца XIX - начала XX вв.   В. В. Розанов выясняет, почему современное образование не давая ни ...
3494.
Педагогическая диагностика и ее роль
... включается в целостный учебно – воспитательный процесс, каким образом научить учителей самоконтролю, а учащихся – самопознанию. Сущность педагогической диагностики определяет ее предмет: кого воспитывать в соответствии с поставленными целями и задачами воспитания (объект воспитания, критерии ...
3495.
Педагогическая деятельность и умения
... задачи законченный цикл ее решения сводится к триаде "мыслить - действовать - мыслить" и совпадает с компонентами педагогической деятельности и соответствующими им умениями. В результате модель профессиональной компетентности учителя выступает как единство его теоретической и практической ...
3496.
Педагогическая деятельность и теория Яна Амоса Коменского
... дарований» и др. Коменский излагает свои взгляды на окружающий мир, человека, природу, деятельность человека, человеческое общество, которые явились фундаментом его педагогической теории. Коменский признает божественное происхождение природы и чело­века и приписывает им божественные атрибуты. Но ...
3497.
Педагогическая деятельность и педагогические взгляды Марии Монтессори
... . Результатом теоретической и практической деятельности по реализации системы Монтессори в России явилось становление собственного педагогического наследия Ю.И. Фаусек, которое является историко-педагогическим феноменом и представляет собой совокупность педагогических взглядов автора на решение ...
3498.
Педагогическая антропология
... В.А. М., 1998. (Антология гуманной педагогики). 25.Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 5, 6. М., 1989. 27.Фрадкин Ф.А. Педология: мифы и действительность. М., 1991. 28.Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в ...
3499.
Педагогико-воспитательный процесс в пенитенциарных учреждениях
... ИУ) в пенитенциарной педагогике практически не разработаны. 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ   3. 1. Проблемы правового регулирования воспитательной работы с осужденными к лишению свободы Согласно ст. 9 УИК ...
3500.
Педагогика: наука и искусство
... и несколько наивно спросил: Закончить мне хочется словами замечательного педагога С.Соловейчика: “Воспитание и обучение детей - это искусство, одно из сложнейших человеческих искусств. А педагогика - наука об искусстве воспитания и обучения детей, стопроцентная наука и стопроцентное искусство”[10, ...


Наверх