Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Педагогика

Количество работ в разделе: 5730
Название работы Скачать
4701.
Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
... учених, 24-25 квітня 2008 р. – Х., 2008. – С.245-246. АНОТАЦІЇ Демчина Л.І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальн ...
4702.
Виховна система В.О. Сухомлинського
... і їхні моральні достоїнства і культурний рівень.   3. Система виховання дитини дошкіль­ного віку. В.О.Сухомлинський виявив дуже важ­ливу особливість психіки дитини - чим молодший її вік, тим вразливіша, сприятливіша вона до виховного впливу, тим легше пробудити в ній благородні почуття, ...
4703.
Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
... іально-комунікаційних організацій, які інтегрують до єдиного інформаційно-освітнього простору. 3. У сучасних соціально-комунікаційних умовах трансформація виховної діяльності бібліотек ВНЗ відбувається за: 1) рівнем організації (від конкретно трудових завдань до комплексної системи виховної ді ...
4704.
Виховання як педагогічна категорія
... виховна діяльність педагога з метою досягнення певних виховних цілей; у гранично вузькому - це розв'язання педагогом конкретної індивідуальної проблеми виховання або перевиховання. Виховання як педагогічна категорія має три суттєвих ознаки: цілеспрямованість, яка передбачає наявність певного взі ...
4705.
Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
... ільнят прагнення виконувати хоча б найпростіші, але конкретні дії для збереження навколишньої природи І навчити їх цього. Розділ 2. Педагогічні умови виховання цілісного ставлення до природи дітей дошкільного віку 2.1 Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят Особливості ...
4706.
Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності
... вибору цікавого для себе змісту, виду, техніки аплікації.   Рис. 1. Модель виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності Це дозволяло їй відкривати власні можливості через усвідомлення «я вибираю», «я можу», ...
4707.
Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури
... цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу.” Розділ І. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури   1.1. Родина – головна структура суспільства Для кожного українця родина – найвища цінність ...
4708.
Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва
... козацтва Південного Уралу внесли видні історики: В.С. Кобзов, Н.С. Шибанов, А.И. Білий, В.А. Іванов, С.М. Чавунів, Л.И. Футорянский, Д.А. Сафонов, В.Г. Семенов. У традиціях козацтва ми виділяємо тенденцію захисту Батьківщини, у цілому святої Русі й духовну установку. Козача традиція пов'язана з ...
4709.
Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи
... nbsp;         виділення місця ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу в початковій школі. Використання комп’ютера як засобу навчання у навчальному процесі початкової школи вносить зміни й у інші елементи педагогічної технології (процес навчання, організацію ...
4710.
Використання комп’ютера на уроках мистецтва
... що має багато фактичних або методичних помилок. Програмісти часто просто не враховують змісту шкільних навчальних програм. 1.2 Шляхи використання комп’ютера на уроках мистецтва в початковій школі Хоча предмет естетики історично рухливий і мінливий, а найбільш повно закони естетичного розуміння ...
4711.
Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
... ;    Пізнавальний інтерес та засоби його формування. Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій та інтерактивного уроку, що стимулюють учнів до пізнавального інтересу, спробуємо з'ясувати загальну суть інтерактивного навчання і порівняємо його із ...
4712.
Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки
... МА, і як наслідок, – підвищення соціальної адаптивності дуже корисно. Поряд з позитивними аспектами використання комп'ютерів у навчанні молодших школярів є й негативні фактори. З'являється велика кількість повідомлень про небезпечний вплив комп'ютера в цілому і комп'ютерних ігор, зокрема, на ...
4713.
Використання комп'ютера при літературознавчій пропедевтиці в початковій школі
... дидактичних засобів при проведенні літературознавчої пропедевтики Літературознавча пропедевтика, як, зрештою, і інші форми роботи на уроках рідної мови (зокрема читанні) передбачає використання різноманітних засобів навчання. Використання комп’ютера при розробці дидактичних засобів у початковій ...
4714.
Використання комп'ютера під час вивчення модуля "Людина і природа" у початковій школі
... ічні аспекти використання ППЗ на уроках трудового навчання (зокрема модуля "Людина і природа")   Не є секретом, що комп’ютер має величезні можливості для залучення у навчально-виховний процес. Його використання в школі ще не набуло остаточної сформованості, слабо розроблені і ...
4715.
Використання комп'ютера на уроках читання
... як до позитивних, так і до негативних моментів використання нових інформаційних технологій в початковій школі, зокрема на уроках читання. Використання комп’ютера на уроках у початковій школі передбачає в основному орієнтування на ігрові форми роботи, на роботу з програмним забезпеченням ігрового й ...
4716.
Використання комп'ютера на уроках розвитку зв'язного мовлення в початкових класах
... надасть комп’ютер (в процесі такого використання вчителю для формування конкретних навичок). Як показали дослідження, із використанням комп’ютера на уроках української мови (зокрема для розвитку зв’язного мовлення ) намітилась певна різниця у формуванні здібності до абстрагування, рівня розвитку ...
4717.
Використання комп'ютера на уроках рідної мови
... , педагогіки, психології і методики є вирішальним у справі навчання і виховання дітей в школі. 1.3 Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера на уроках української мови Останнім часом поширюються дискусії щодо проблеми використання комп’ютера в початковій школі. Застосування ...
4718.
Використання комп'ютера на уроках навчання грамоти
... результатів та відповідної літератури дозволив нам сформулювати деякі загальні положення щодо використання комп’ютера на уроках української мови в 1 класі та, зокрема, для створення дидактичних засобів у навчанні грамоти. Перш за все, вважаємо, що методика застосування комп’ютера на уроках з різних ...
4719.
Використання комп'ютера на уроках математики
... звуком. Наприклад, Media Player. Ця програма допоможе записати голос вчителя чи прослухати (переглянути) вже наявні файли (на диску чи на комп'ютері). Розділ 2. Конспекти уроків з математики із використанням дидактичних посібників, зроблених за допомогою комп'ютера   Урок 1. Доповнення ...
4720.
Використання комп'ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів
... план роботи з усіх видів розвитку мовлення учнів і щоденно домагатись здійснення цього плану. 1.2 Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера для розвитку зв’язного мовлення   Одним з найпоширеніших видів вправ, що сприяють розвитку мовлення й мислення учнів, є переказ. У 1-4 ...
4721.
Використання комп'ютера в роботі вчителя початкових класів
... апробацію на практиці. Розділ 2. Методичні рекомендації щодо використання НІТ в роботі вчителя початкових класів   В цьому розділі ми запропонували розробку Першого уроку та виховного заходу із використанням комп’ютера, в яких якнайповніше намагались розкрити і використати всі форми ...
4722.
Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"
... іативного куща». Інтерактивна гра "Подорож морським дном". Пояснення вчителя. Робота в групах, повідомлення учнів. Виконання лабораторної роботи. Визначення видів молюсків за черепашками. Інтерактивний метод «Прес». Оцінювання і його мотивація, само оцінювання. Диференц ...
4723.
Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"
... . Тому, як майбутнім спеціалістам, потрібно грамотно використовувати ліки, бережно відноситися до навколишнього середовища, гуманно відноситись до хворих тварин, вести розумний спосіб життя.  РЕЦЕНЗІЯ   На методичну розробку „Використання інноваційних методів навчання при вивченні те
4724.
Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах
... , регулюють і т.і. [1]. Нами проведено вивчення впливу уроку евритмії на функціональний стан організму третьокласників з використанням ідей "Вальдорфської педагогіки" в сучасній школі № 77. Гігієнічне вивчення було проведене, виходячи із впливу рухів на такі шкільно значущі властивості як ...
4725.
Використання ігор на уроках української мови в початкових класах
... собою мету: я прийшов чогось навчитись, а наприкінці уроку знали відповідь на запитання: „Чого я навчився?”. Важливу роль на уроках української мови у початкових класах відіграє гра. Гра, як відомо, є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших школярів. Ще К.Д. Ушинський писав: “ ...
4726.
Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
... нашого експериментального дослідження стала побудова і впровадження системи завдань, спрямованих на формування навичок образотворчої діяльності шляхом використання засобів педагогічного малювання у молодших школярів. Відповідно вивчався вплив система-тичного використання педагогічних малюнків на ...
4727.
Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят
... ічних цінностей народу, на основі яких мають використати нові, співзвучні нашому часу, форми. 2. ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВСЕБІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 2.1. Засоби народної педагогіки в роботі дошкільних закладів Досвід показує, що вміле звертання до етнопедагогіки у виховній ...
4728.
Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі
... систематизувати наукові матеріали з проблеми дослідження; моделювання навчальних ситуацій для створення умов ефективного використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять висновки й положення вітчизняних та зарубіжних ...
4729.
Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів
... наголоси, поза, жести, міміка, є запорукою осмислення учнями нашого мовлення, усвідомлення виразності рідної мови. 2.2 Підготовка художнього твору до читання та використання в ній засобів логіко-емоційної виразності Оволодіння технікою мовлення та засобами інтонаційної виразності є важливою ...
4730.
Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання
... із шкіл. Основною метою експериментальної роботи була перевірка ефективності розробленого змісту методики навчання виконанню учнів ескізів та начерків на уроках трудового навчання з використанням інтерактивних методів. Основним завданням експерименту було: виявити рівень засвоєння учнями основних ...
4731.
Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах
... нок); передали всім АТС (давальний відмінок множини). Розділ ІІ. Методика використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах   2.1 Методика вивчення іменника в початкових класах Знайомство з частинами мови починається з вивчеення іменнника як ...
4732.
Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів
... , і сучасні символи, алегорії та емблеми варіативного спрямування тощо. 1.3.     Особливості стилізації форм рослинного і тваринного світу Стилізація в декоративно-прикладному мистецтві створює в ужиткових творах органічну єдність міри, доцільності й гармонії, прекрасного ...
4733.
Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства
... взаємозв'язків між предметами і явищами, між компонентами природи тощо. Саме таким чином можна розвинути бажання дитини до використання додаткового матеріалу. Під час відповіді на запитання учень може використати різні види унаочнення (натуральні об'єкти, таблиці, карту, глобус, гербарії тощо), ...
4734.
Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"
... ї гри; труднощі із заміною викладача, що проводив гру.   2. Практична частина. Приклад ділової гри   Ділова гра на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності С/Г культур". Виробнича ситуація. Ви придбали ділянку землі в сільській місцевості з метою організації ...
4735.
Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя
... учнівського самоврядування 30. Забезпечення єдності вимог школи і сім’ї   ДІАГНОСТИЧНА КАРТА ВЧИТЕЛЯ   Мета: виявлення утруднень педагогічних працівників при організації методичної діяльності Види методичної діяльності Самооцінка вчителя ...
4736.
Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах
... класі вправи були диференційованими за рівнем складності і виконувалися відповідно учнями трьох гомогенних груп. Покажемо приклад дослідження результативності використання диференційованого підходу на уроках рідної мови. Ефективність використання диференційованого підходу на основі використання ...
4737.
Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі
... учні першої групи як консультанти, помічники учителя. Розділ 2. Методика проведення уроків з виконання диференціального підходу на прикладі теми: „Нанесення розмірів” 2.1 Нанесення розмірів на кресленнях Питання, пов'язані із забезпеченням креслення необхідними розмірами, продумуються у ...
4738.
Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
... екологічного виховання. Адже захищати і любити можна передусім те, що добре знаєш [11;С36-38]. Розділ ІІ. Шляхи використання дитячої літератури для формування екологічної культури школярів 2.1 Дитяча періодика України як засіб розвитку мовленнєвої творчості школярів Одним із основних ...
4739.
Використання дидактичних ігор на уроках математики
... пізнавальну діяльність молодших школярів. Висновки Проведене теоретичне і експериментальне дослідження, присвячене проблемі використання дидактичних ігор на уроках математики у початковій школі, дозволило розв’язати поставлені задачі і сформулювати основні результати дослідження. 1.& ...
4740.
Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"
... . Спостереження ведуть за розвитком зародка і проростка протягом тижня. Висновки Використання наочних методів, зокрема, демонстраційних дослідів, при вивченні шкільного курсу біології сприяє більш повному уявленню учнів про функціонування та життєдіяльність живих організмів. При проведенні ...
4741.
Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов
... ів на заняттях з методики викладання іноземних мов може бути одним з них. З метою формування вмінь педагогічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов можна запропонувати здійснювати відеоспостереження за навчальною педагогічною діяльністю студентів. Так, на лабораторних заняттях робиться ...
4742.
Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
... ї самостійності учнів (репродуктивна і евристична). 5. Вивчення стану використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна" в початковій школі засвідчило необхідність удосконалення процесу організації діалогічного методу навчання. 6. Визначено педагогічні умови організації бесіди на уроках ...
4743.
Використанння комп'ютера під час навчання вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень
... з математики, а також контролю і самооцінки знань. На нашу думку, використання комп’ютерного ППЗ, зокрема на уроках змістової лінії „Вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень” забезпечить наступні позитиви у навчанні школярів: ·          ...
4744.
Виконання тематичної композиції молодшими школярами
... зорової гармонії різноманітних форм і кольорового вирішення. Дбати про грамотне виконання тематичного малюнка — означає вчити учнів початкових класів компонувати його (ознайомлювати з основними правилами композиції), правильно зображувати форму, пропорції та колір образів композиції, передавати ...
4745.
Викладення теми "Трикутники" по програмі курсу геометрії в 7 класі середньої школи
... властивості; взаємне розташування прямих на площині; трикутники; коло і круг (геометричні побудови). В курсовій роботі систематизований матеріал викладення теми „Трикутники" по новій програмі геометрії для 7 класу 12 - річної школи згідно підходу, викладеному в підручниках: “Геометрія.7 клас” ...
4746.
Викладання іноземної мови
... зразків ЇМ. Пісні, записані на касети, застосовуються вже з метою навчання дітей. Пісні у І випадку можуть містити новий словниковий матеріал, а пісні іноземною мовою виступають різновидом активізації та повторення пройденого. Також в II половині року можна презентувати дітям коротенькі діалоги з ...
4747.
Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"
... робота №1, захист студентами роботи та прийом звітів. 8.5 24.03.09 Проведення занять. Проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота №2. 9. Підготовка звіту про практику 26.03.09 Оформлення щоденника практики. ...
4748.
Виды тестов и формы тестовых заданий
... , а также своевременно исправить ошибки в усвоении содержания учебного материала. 2.         Формы тестовых заданий В современной тестологии (Аванесов В.С., Челышкова М.Б., Майоров А.Н. и др.) различают 4 типа заданий в тестовой форме: задания на выбор ...
4749.
Виды речи
... и при необходимости переработка его автором. Виды речевой деятельности и их особенности. В психологии различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю. Внешняя речь содержит устную (диалогическую и монологическую) и письменную. Диалог – это непосредственное общение двух и более человек. ...
4750.
Виды работ над пунктуационными правилами в VIII классе
... . Выделение условий, оформление их в виде отдельных положений, установление связи и зависимости между ними — один из главных видов работы над пунктуационным правилом. Мотивирование отдельных положений правила. С выделением нормы и условий ее действия связан и такой вид работы, как мотивирование ...
4751.
Виды многочленов
... (устная работа) 1 Перед вами полином Укажите мономы, из которых составлен этот полином. 2. Есть имена многочленов: а) многочлен стандартного вида б) многочлен нестандартно вида, в) бином, г) трехчлен, д) полином с одной неизвестной, е) полином третьей степени. Какие имена отнесли бы вы к ...
4752.
Виды и формы обучения
... к другим, то есть формирования способов самоорганизации деятельности. Рассмотрению и краткому описанию отдельных видов и форм учебной деятельности и посвящен данный реферат. Формы обучения В литературе по педагогике часто путают понятия метода и формы обучения. Дадим следующие определения: ...
4753.
Виды диктантов, методика их проведения
... работы закладывает прочный фундамент безошибочных орфографических умений и навыков. 3. Особенности методики проведения словарного диктанта На уроках используются следующие виды словарных диктантов: 1. Словарный диктант с «подсказкой». Учитель даёт учащимся часть условий действия ...
4754.
Виды деятельности учащихся при изучении истории
... работы, творческой и познавательной активности, сплочение коллектива. Для этого применяются различные виды работ. Мы предлагаем использовать три основных вида деятельности учащихся при изучении раздела «Культура Средневековой Европы» - познавательную (учебную), художественную (творческую) и игровую ...
4755.
Виды бессоюзных сложных предложений
... nbsp;        [ ]: [ ]. если 2. [ ] - [ ]. Г) Работа по учебнику. Упр. 401. Перепишите, определите вид БСП. Д) Бессоюзные сложные предложения часто используются художниками слова в описаниях природы. Запишем под диктовку текст. Весело пробираться по узкой ...
4756.
Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності
... і навичками; між знаннями і здатністю застосовувати їх за нових умов. Внутрішні суперечності, наприклад, у системі мотиваційної сфери навчальної діяльності студентів існують між метою діяльності студентів і невідповідними їй реальними цілями навчання; у системі операціонального блоку навчально-пі ...
4757.
Види трудової діяльності молодших школярів
... школи і сім'ї з вимогами дитячого колективу до своїх товаришів.   Розділ 2. Характеристика різновидів трудової діяльності учнів початкових класів   2.1 Навчання як провідний вид діяльності молодших школярів Для успішного засвоєння знань учні повинні наполегливо вчитися з тим, ...
4758.
Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах
... івникам гуртків розв’язувати поставлені перед ними завдання в вихованні підростаючого покоління. РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ   2.1 Суть, мета і завдання позакласної роботи з образотворчого мистецтва у ...
4759.
Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання
... викликає в них позитивні емоції у процесі навчальної діяльності, сприяє розвитку асоціативного мислення та фантазії. Така організація дітей до роботи з текстом на всіх уроках читання є продуктивною, суттєво допомагає при навчанні молодших школярів читанню. Урок читання , як і будь який урок рідно ...
4760.
Вивчення хімічних зв'язків і будови речовини
... рівнів не беруть участі в утворенні хімічного зв'язку? Розповідь учителя. Знаючи будову електронної оболонки атомів, можна припустити | можливі валентності елементів, тобто можливу кількість хімічних: зв'язків, які може утворити атом. Електрони, що беруть участь в утворенні хімічного зв'язку, ще ...
4761.
Вивчення української мови в початкових класах
... є іменник цієї ж відміни у давальному відмінку і т.д. Виграє той, хто матиме найменше помилок. Отже, вивчений іменник в початковий класах сприяє розвиткові логічного мислення дітей, мови, усвідомлення роду граматичних категорій (роду, числа, відмінка), свідоме вживання різних граматичних форм в ...
4762.
Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів
... розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови.   Розділ ІІ. Методичне забезпечення вивчення прикметника як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів   2.1 Методика вивчення теми «Прикметник» як вияв пізнавальної активності молодших школяр ...
4763.
Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови
... 's voice. Read and translate. Do you agree with this quotation about London or not? Why? II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ Vocabulary 1. Повторення раніше вивчених ЛО теми "Town Features". Review іs Eliciting. Схематичний запис слів, що асоціюються в учнів з даною темою. Т: Do you ...
4764.
Вивчення тексту в початковій школі
... в області теорії тексту, в своїй роботі (Text als Linguistisches Objekt) писав, що в теперішній час (1971 році) існує лінгвістика орієнтована на вивчення тексту. Предмет дослідження цієї області лінгвістики відкриває нові перспективи для лінгвістичних досліджень [105, с. 4]. Інтерес до ...
4765.
Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту
... вчителя вміння знаходити тему й головну думку висловлювання, учні усвідомлюють назву тексту, співвідносять його із заголовком. Наведемо зразки комунікативних завдань. Завдання спрямовані на міжпредметне (інтегроване) вивчення читання та української мови, які сприятимуть мовленнєвій діяльності ...
4766.
Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа
... у правописі. Та перед тим як розглянути можливості застосування комп’ютера при вивченні правопису в початкових класах, необхідно наголосити, що саме має нести комп’ютерне навчання в освіту, які проблеми має вирішувати. Мультимедійні технології шукали свого втілення в навчанні вже давно. Це і не ...
4767.
Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури
... діалогу культур. Обладнання: виставка книг М.Гоголя, репродукція картини І.Рєпіна «Запорожці», уривки з опери М.Лисенка «Тарас Бульба». Грамзапис уривку з повісті «Степ удень». Хід уроку Епіграфи: Гоголь "створив духовний образ України” Олесь Гончар Кожен козак хай підійме із праху Кам ...
4768.
Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі
... : злегка виявляють світлотінню його перспективні плани або виконують увесь малюнок в тоні. Розділ ІІ. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі   2.1 Вікові особливості та здібності молодших школярів Крім вікових особливостей образотворчої ді ...
4769.
Вивчення морфемної будови слова у початковій школі
... , який знає тільки матеріал підручника і ні кроку в сторону, - це ще не вчитель". Висновок Працюючи над своєю роботою «Вивчення морфемної будови слова у початковій школі», я глибше і детальніше ознайомилась із матеріалом, який включає в себе великий розділ "Будова слова". Я ...
4770.
Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
... ідно проводити досліди, спостереження, практичні роботи.   2.2 Методика вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі Розробляючи методику вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства, особливу увагу ми приділяли визначенню цілей уроку, добору ...
4771.
Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови
... віконечка Чемно вітаюся: «доброго ранку!» «Здрастуй, синочку!» – доноситься з ганку. 2. Знайди слова ввічливості. Одержують на уроках української мови також і відомості про силу голосу і швидкість мовлення. Вчителю варто звернути увагу на те, що сила голосу має відповідати змісту висловлювання і ...
4772.
Вивчення математики в початковій школі
... т.д. Потім учнів ознайомлюють з вимірюванням ламаних ліній таким способом: виміряти ланки ламаної і додати знайдені числа. 1.2 Вивчення многокутників у початковій школі Поняття про многокутники формуються у дітей поступово, протягом усього початкового навчання і в наступних класах. Спочатку ...
4773.
Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі
... режисер Львівського театру ім. М.Заньковецької Федір Стригун у виставі „Маруся Чурай”. РОЗДІЛ ІІ. Вивчення роману у віршах ”Маруся Чурай” Ліни Костенко   Тема. Батьки і діти в історичному романі у віршах ”Маруся Чурай” Ліни Костенко. Мета. На основі літературного дослідження створити ...
4774.
Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу
... ібниках та майже повну відсутність серед добірок завдань контролюючого характеру.   2.2 Загальні методичні рекомендації вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу   2.2.1 Формування уявлень і понять про стереометричні фігури та деякі їх властивості Формування понять – ...
4775.
Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі
... , та їх підготовку до вивчення систематичного курсу геометрії в 7 – 11 класах. Розділ І. Теоретичні аспекти вивчення геометричного матеріалу в початковій школі   І. 1 Загальна характеристика геометричної пропедевтики Як відомо, навчальному предмету «Геометрія», що вивчається в 7 – 11 ...
4776.
Взаимосвязь ценностных ориентаций и профессионального самоопределения старшеклассников
... изучить профессиональную направленность старшеклассников. 3.       Изучить взаимосвязь ценностных ориентаций и профессионального самоопределения старшеклассников. Для изучения особенностей профессиональной направленности нами были использованы опросник Климова и тест для ...
4777.
Взаимосвязь физической и умственной деятельности
... еще и стимулятор, мобилизующий как резервы организма, его органов и систем, так и восстановительные процессы. Утомление наступает при физической и умственной деятельности. Оно может быть острым, т.е. проявляться в короткий промежуток времени, и хроническим, т.е. носить длительный характер (вплоть ...
4778.
Взаимосвязь стиля педагогической деятельности и проявления школьной дезадаптации школьников
... стили педагогической деятельности учителей для адаптации школьников. Структура работы включает: введение, 4 главы, заключение, список литературы. Во введении раскрывается актуальность изучения проблемы взаимосвязи школьной дезадаптации и стиля педагогической деятельности, сформированы цели, задачи ...
4779.
Взаимосвязь развития мышления с памятью и речью у детей младшего школьного возраста
... , мышление, речь и смысловая память оказываются неразрывно связанными.   3. Экспериментальное исследование взаимосвязи развития мышления с памятью и речью у детей младшего школьного возраста   3.1 Цели, задачи, гипотеза и методы исследования Целью нашего исследования стало ...
4780.
Взаимоотношения родителей и детей в сельской семье
... ситуация видится проблемной. Исходя же из оценок школьников, можно выделить три группы семей, различающиеся по характеру взаимоотношений с родителями. В первой группе (86,3% опрошенных) — благополучные семьи. Вторую группу (8,2%) составляют конфликтные. Третью группу (5,5%) можно условно назвать ...
4781.
Взаимодействие школы и социально-культурной сферы села (на примере Назаровского района Красноярского края)
... образования оказывает непосредственное влияние на развитие общества. Глава 2. Анализ места школы в социально-культурной системе села (на примере Назаровского района Красноярского края)   2.1. Социальная ситуация развития сельского школьника Направленность всех программ модернизации ...
4782.
Социализация подростков в сфере досуга
... досуга – общая и специальная, каждая со своим наполнением. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА В СФЕРЕ ДОСУГА. Общая модель Специальная модель (обязательная) (добровольная) Типы социально-досуговых ...
4783.
Взаимодействие учителя и воспитателя в организации познавательной деятельности младших школьников в режиме продленного дня
... исследования, проведенные в НИИ физиологии детей и подросток РАО, показали, что увеличение двигательной активности младших школьников в режиме продленного дня возможно только при организации системы физкультурно-оздоровительной работы. Такая система должна включать в себя ежедневно: Гимнастику до ...
4784.
Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим процессом
... основой для возникновения неформальных групп различной направленности. Это необходимо учитывать руководителям школы при организации и управлении педагогическим коллективом. Организационная структура коллектива зависит также и от того, насколько принадлежность к нему удовлетворяет потребности, ...
4785.
Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами
... действовать в школе изолировано друг от друга, не обеспечивая координацию деятельности и взаимодействия по актуальным школьным проблемам. 7.      Органами школьного самоуправления руководствуются социально-педагогическими принципами равноправия, выборности, обновленности и ...
4786.
Взаимодействие классного руководителя и семьи школьника
... руководителя с родителями учащегося По своему статусу классный руководитель в школе – основной субъект воспитательной работы с родителями учащихся. Он вырабатывает основную стратегию и тактику взаимодействия школы и семьи в воспитании личности школьника; будучи специалистом, в области педагогики ...
4787.
Взаємозв’язок школи та сім'ї у вихованні учнів початкових класів
... спільної роботи сім’ї і школи у вихованні дітей молодшого шкільного віку. Предмет дослідження – форми і методи взаємозв’язку школи та сім’ї у системі виховання учнів початкових класів. Розділ 1. Особливості й перспективи розвитку сучасної сім'ї Сучасні сім'ї різноманітні, і від того, в якій ...
4788.
Взаємозв'язок учбової і позакласної роботи у формуванні природничих знань молодших школярів
... класах. Та, як було зазначено вище, процес засвоєння знань молодшими школярами не відбувається лише на уроці. Величезне значення мають взаємозв’язки, налагоджені вчителем з позакласною діяльністю.   2.3 Позакласна робота з природознавства Позакласна діяльність базується на добровільност ...
4789.
Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови
... досвід, правильно приписує їм очікування стосовно навчальної діяльності, зважає на його перспективи і труднощі у вивченні іноземної мови. Навчальний процес на уроці іноземної мови повинен базуватись на індивідуальному підході вчителя до кожного учня. Такий підхід до вихованців слід розглядати як ...
4790.
Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
... можна розробити формувальні, розвивальні та оздоровчі структурні компоненти технологічних моделей у цілісній системі взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків. На основі інформації, яка отримана в результаті діагностики, реалізується ме­ ...
4791.
Взаємодія класного керівника і сім'ї школяра
... . 2. Форми роботи класного керівника з батьками учня За своїм статусом класний керівник в школі – основний суб'єкт виховної роботи з батьками учнів. Він виробляє основну стратегію і тактику взаємодії школи і сім'ї у вихованні особи школяра; будучи фахівцем, в області педагогіки і психології, ...
4792.
Весільні обряди в Україні
... -наречену у вінок, вела молодих на посад.   IV. Повідомлення теми і мети уроку. Отож, тема сьогоднішнього уроку звучить наступним чином: „Весільні обряди в Україні”. Основною ж метою цього уроку є ознайомлення з особливостями весільних обрядів в різних регіонах України, порівняння традиці ...
4793.
Вербальные методы коммуникации в структуре профессионально-педагогического общения
... добавить: "Если ты разрешишь брату поиграть с твоим телефоном, то он, может быть, даст тебе свой грузовик". 5. Структура речевой коммуникации Вербальное общение является наиболее исследованной разновидностью человеческой коммуникации. Кроме этого, это наиболее универсальный ...
4794.
Векторные многоугольники в физических задачах
... способов. 1. О решении физических задач в средней школе   1.1 О возможности применения векторных многоугольников для решения физических задач Применение векторных способов, требующих знания основ тригонометрии (в частности, теорем синусов и косинусов), для решения задач механики в ...
4795.
Ведущая деятельность в раннем возрасте
... его поведения и особенности развития его личности. В раннем возрасте ребенок психологически входит в мир посто­янных вещей при эмоциональной непрерывной поддержке взросло­го. Отношение взрослого к ребенку и характер ведущей деятельности создают отчетливо проявляющуюся положительную самооценку «я ...
4796.
Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі
... різні елементи виконаного дитиною навчального завдання - старанність, охайність, правильність. Розділ 2. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі   2.1 Стан готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень Сьогодення ставить перед педагогом низку ...
4797.
Вариативные учебные методические комплекты в начальной школе. Проблемы их использования
... » и др.). Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет поисков-исследовательский. В учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI века» это достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль – не ...
4798.
Вариативность альтернативных белорусских программ в воспитании дошкольников
... первых шести лет жизни в процессе разнообразных видов активной деятельности. 2. Вариативность альтернативных программ, в воспитании дошкольников 2.1 Программа «Пралеска» - первая национальная программа воспитания и обучения в детском саду Временным творческим коллективом под руководством ...
4799.
В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти
... дитини, сім'ї та соціальної спільноти. Школа покликана виконувати функцію культурно-освітнього розвитку учнів, батьків та громадськості [1, с.66]. В. Сухомлинський вагому роль у вихованні учнів початкової школи відводить природі: "Активно впливати на природу, але при цьому залишатися сином ...
4800.
В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти
... , яка стає особливо актуальною в умовах розбудови національної освіти. З того, як В.О. Сухомлинський розповідає про початкову школу, можна зробити такий висновок, що початкова школа має дуже важливе знання в системі освіти. § 2. Навчання - частина духовного життя Дуже важливо, щоб чарівний ...


Наверх