Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Информатика, программирование

Количество работ в разделе: 7770
Название работы Скачать
3401.
Інформаційна структура Російської Федерації
... доп. N 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" інформаційну структуру в РФ. [15] 2.2 Характеристика інформаційної структури в РФ Згідно Концепції правової інформатизації Російської Федерації, основною задачею на сучасному етапі є - формування в Росії ...
3402.
Інформаційна система НБУ
... механізмом, органічно вбудованим у систему автоматизації банку (САБ). Система автоматизації банку (САБ) - програмне забезпечення, що обслуговує внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо).Інформаційна модель (модель 0). Обслуговування в СЕП за такою ...
3403.
Інформаційна безпека, пошук інформації
... збільшується, унаслідок чого повинні дотримуватися нормативної відстані і ставитися захисні екрани і фільтри. Підводячи підсумок, можна стверджувати, що інформаційна безпека передбачає можливість безперешкодної реалізації суспільством і окремими його членами своїх конституційних прав, пов’язаних з ...
3404.
Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України
... операцій та зміцнення ефективності національної валюти. АРМ формування розпорядження та реєстру на здійснення видатків державного бюджету автоматизованої інформаційної системи Держказначейства України. З 1997 року розпочалось запровадження казначейської системи виконання державного бюджету за ...
3405.
Інформатика та інформаційні процеси
... інформації, шум, носії інформації. V. Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу. Інформатика Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби одержання, зберігання, обробки, передачі, опрацювання, використання, захисту ...
3406.
Інформатика і сучасна школа
... Програмні засоби Слід чекати, що у недалекому майбутньому з'являть­ся відповідні технічні засоби, різноманітні програми та пакети програм для застосування в школах. первісні фі­нансові витрати на закупівлю засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, необхідного для їі роботи (тобто ...
3407.
Інформатика і інформаційні технології
... складова, яка задає структуру, атрибутику та типи даних, а також тісно пов'язана з логікою управління даними. Інформаційні технології В широкому сенсі слово технологія - це спосіб освоєння людиною матеріального світу за допомогою соціально організованої діяльності, що включає три компоненти: і ...
3408.
Інтерполювання функцій за формулою Лагранжа
... щоб функція P(x) в точках x0,x1,...,xn набувала тих самих значень, що й функція f, називають інтерполюванням або інтерполяцією. Точки x0, x1, ... ,xn називають вузлами інтерполювання, функцію P(x) - інтерполюючою функцією, а формулу f(x)»P(x), за допомогою якої обчислюють значення функції f у промі ...
3409.
Інтернет-банкінг та Інтернет-трейдінг
... фінансових послуг.   2 Інтернет-банкінг в Україні Наразі, головною проблемою, що гальмує нині розвиток нових технологій в Україні, зокрема, інтернет-банкінгу, є відсутність законодавства та належного захисту в цій сфері. Передусім фахівці звертають увагу на те, що й досі немає закону про ...
3410.
Інтернет - середовище бізнесу та маркетингу
... 'ютерів, по завершенню якої відбувається передача права чи власності права користування речовинним чи товаром послугою. Раніше Інтернет сприймався великим бізнесом як винятково інформаційне середовище. Саме тоді виникли і стали розвиватися Інтранет і Екстранет системи як технології побудови відпові ...
3411.
Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
... ізнаваних компонентом (програмування для операційних систем із графічним користувальницьким інтерфейсом, зокрема, для Windows 95 або Windows NT пре думає опис реакції проекту на ті або інші події, а сама операційна система займається постійним опитуванням комп'ютера з метою виявлення настання якої- ...
3412.
Інтегрування Нютона-Котеса
... складними‚ то на практиці для наближеного обчислення визначених інтегралів розбивають проміжок інтегрування на велику кількість дрібних проміжків і до кожного з них застосовують квадратурну формулу Ньютона-Котеса з малим числом ординат. Таким чином‚ отримуються формули більш простої структури‚ точн ...
3413.
Інтеграли зі змінними границями
... скористатись інтерполяційним поліномом Ерміта. 4. Опис обчислювального алгоритму При реалізаціі алгоритму обчислення визначеного інтеграла зі змінними границями інтегрування використовуються процедури та функцiї, для того щоб скоротити витрати машинного часу при обчислюваннi, та для ...
3414.
Інструментальна система створення електронних підручників
... *.gif, які являють собою іконки параграфів відносяться файли, що являють собою копії іконок, що використовуються інструментальною системою створення електронних підручників під час роботи із певним проектом.   3.7 Технічні засоби що використовуються   Інструментальна система створення ...
3415.
Імовірнісні методи ощадливого кодування інформації
... інформаційного джерела. У даному розділі мова йтиме про застосування контекстно-контекстно-залежного імовірнісного моделювання в методах ощадливого кодування відеоінформації. У рамках контекстно-контекстно-залежного моделювання специфічні особливості відеоданих є основою для виробітку критеріїв ...
3416.
Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі
... . Моделі такого типу добре описуються термінами мережі Петрі. Імітація процесів - це інтерпретація послідовності здійснення подій кожна з яких характеризується моментами запуску й закінчення. Відзначимо особливості процесів гнучких виробничих систем (ГВС) із погляду функціонування: -  & ...
3417.
Итерационные методы решения нелинейных уравнений
... %.4f %.4fn”,n++,x,y,fabs(y-x), fabs(exp(y)+y)); x=y;  }  while(fabs(z-x)>e || fabs(exp(x)+x)>d;  getch(); } Решение: в результате решения нелинейного уравнения (1) на указанном отрезке тремя методами при начальном приближении  с точностью  и  получены следующие результаты: методом ...
3418.
Источники бесперебойного питания APC SU620
... . – СПб.: АО Коруна, 20044. 5. О.Е. Вершинин. За страницами учебника информатики. – М.: Просвещение, 2002 Приложение 1(начало) Рис. П.1.1. Принципиальная схема ИБП APC SU620 Приложение 1(окончание) Рис. П.1.2. Принципиальная схема ИБП APC SU620 Приложение 2 ...
3419.
История создания и развития вычислительной техники
... ЭВМ на поколения является условным, поскольку в одно и то же время выпускались машины разного уровня. Первое поколение Резкий скачек в развитии вычислительной техники произошел в 40 – х годах, после Второй мировой войны, и связан он был с появлением качественно новых электронных устройств – ...
3420.
История создания eBay
... реликвии. Крупнейший неудавшийся аукцион Одним из крупнейших предметов, когда-либо выставленных на аукцион, был списанный авианосец. Лот был создан анонимным продавцом из Бразилии на eBay Motors. Необычные предметы ·           В июне 2005, ...
3421.
История систем распознавания образов
... образов само питается идеями этих дисциплин. Не претендуя на полноту (а на нее в небольшом эссе претендовать невозможно) опишем историю распознавания образов, ключевые идеи [5, c. 107]. 2. Определения Прежде, чем приступить к основным методам распознавания образов, приведем несколько ...
3422.
История развития ЭВМ
... В следующем пункте будет обращено внимание на развитие компании IBM и, естественно подробности некоторых этапов развития компьютеров. 2. История развития IBM История компании восходит к концу 19 века, когда немецкий иммигрант Герман Холлерит, работавший в американском Бюро переписи населения, ...
3423.
История развития протоколов передачи данных
... канал ТЧ. В этом случае на помощь приходят протоколы сжатия и коррекции ошибок. Протоколы коррекции ошибок и сжатия Одновременно с развитием протоколов передачи данных шло и развитие протоколов сжатия коррекции ошибок. Это было связано с тем, что требовалась передача больших объемов информации ...
3424.
История развития операционных систем Windows
... абсолютно новым графическим интерфейсом — более элегантным, удобным и просто красивым по сравнению с "внешностью" Windows 3.1. Многое Microsoft заимствовала из операционных систем конкурентов — OS/2, MacOS, Motif и т. д. В течение двух лет, последовавших со дня выпуска Windows 95, вышло ...
3425.
История развития микропроцессоров
... компании, начиная с первого кристалла, стал выпуск не отдельного чипа ЦП, а семейства БИС, рассчитанных на совместное использование. Современные микропроцессоры построены на 32-х битной архитектуре x86 или IA-32 (Intel Architecture 32 bit), но совсем скоро произойдет переход на более совершенную, ...
3426.
История развития информатики
... TOBULATING RECORDING COMPANY,которая стала основой для будущей Интернешинал Бизнес Мэшинс(IBM)-компании внёсшей гигантский вклад в развитие мировой компьютерной техники. Дальнейшее развитие науки и техники позволии в 1940-х годах построить первые вычислительные машины. В феврале 1944 на одном ...
3427.
История развития информатики
... , многим современным ученым такое разделение представляется искусственным, и они просто считают кибернетику одной из составных частей информатики. 3. История развития информатики в России Математика, физика, астрономия и другие фундаментальные науки уходят своими корнями в древние времена. ...
3428.
История развития и современное положение информационного общества
... школах.   2.6 Информационная культура В период перехода к информационному обществу кроме решения описанных выше проблем необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, овладению им современными средствами, методами и технологией работы. Кроме ...
3429.
История развития вычислительной техники
... но беру на себя смелость сказать, что без него мы могли бы ее и проиграть». Машина «Колосс» была ламповая (крупный шаг вперед в развитии вычислительной техники) и специализированная (расшифровка секретных кодов) Джон Моучли (1907-1980) Преспер Экерт (род. в 1919) Первой ЭВМ считается ...
3430.
История развития вычислительной техники
... электрическим током. В 1941 г. Конрад Цузе создал машину Z3, полностью управляемую с помощью программы. 1.2.7. Говард Айкен Большой толчок в развитии вычислительной техники дала вторая мировая война: американским военным понадобился компьютер. В 1944 г. американец Говард Айкен на одном из ...
3431.
История на компютърните
... да бъдат изпратени директно до typesetters се контролира от компютър, някои от които действително дизайн на оформлението на печатни страници на компютърните екрани. Наука и изследвания Компютрите са използвани от учени и изследователи в много начини за събиране, съхранение, манипулиране и ...
3432.
История и тенденции развития искусственного интеллекта
... содействия поиску коммерчески оправданных месторождений полезных ископаемых.   2. Перспективы и тенденции развития AI Сообщения об уникальных достижениях специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), суливших невиданные возможности, пропали со страниц научно-популярных изданий ...
3433.
История и перспективы развития компьютерных сетей
... сеть имеет также очень много социальных и культурных разделов. Она является удобной информационной глобальной средой общения. С развитием популярности Компьютерной сети проявились и негативные аспекты его применения. К примеру, некоторые люди настолько увлекаются виртуальным пространством, что ...
3434.
История вычислительной техники
и логика Дж.Буля сыграли важную роль в создании общетеоретической основы будущего развития вычислительной техники. Первую же практическую попытку разработать вычислительную машину с программным управлением по своей структуре предвосхитившую современные ЭВМ, предпринял в первой половине прошлого ...
3435.
Исследование уровня защиты и эффективности применения средств защиты корпоративных сетей
... получения количественной оценки уровня защищенности, обеспечиваемого СЗИ. 4. Применение методики определения уровня защищенности и обоснования эффективности средстВ защиты КИС 4.1 Описание защищаемой корпоративной системы Разработанная нами методика позволяет оценить уровень защищенности ...
3436.
Исследование способов защиты от компьютерных вирусов программными методами и выбор оптимального антивирусного клиента
... анализ антивирусных средств   Для выбора оптимального антивирусного средства из перечисленных сформируем базовый перечень характеристик и параметров, которые являются наиболее значимыми с точки зрения эффективности антивирусной защиты. Одновременно учтем экономность дискового пространства, ...
3437.
Исследование системы автоматического управления
... № варианта Регулятор Параметры звеньев системы ω A0 K0 T1 T2 T3 T4 19 75 0.23 0.72 0.012 - 1.7 15 ВВЕДЕНИЕ  Теория автоматического управления – это совокупность целесообразных действий, направленных на достижение заранее ...
3438.
Исследование процессов самотестирования компьютерной системы при включении
предназначенных для проверки основных компонентов системы сразу после ее включения. При каждом включении компьютера автоматически выполняется проверка его основных компонентов: центрального процессора, ПЗУ, вспомогательных элементов материнской платы, оперативной памяти и основных периферийных ...
3439.
Исследование операций и теория систем
... +6x1+1,5x2+u1 (2,5x1-x2–7)+ u2 (3x1+2,5x2-13). Получим уравнения седловой точки, применяя теорему Куна-Таккера: i=1;2 Объединим неравенства в систему А, а равенства в систему В: Система А: Система В: Перепишем систему А: 6-4x1-4x2+2,5u1+3u2 <0 1,5-4x1-2x2-u1+2,5u2 <0 2,5x1 ...
3440.
Исследование операций и теория систем
... , следовательно, стационарная точка является точкой относительного максимума. 3)   Составление функции Лагранжа Применяем к функции Лагранжа теорему Куна-Таккера. I II 4)   Нахождение решение системы I. Оставим все свободные переменные в правой части. ...
3441.
Исследование операций
а 1   Формулировка Заводу, выпускающему прокат, грозит банкротство. Поэтому возникла необходимость оптимизации выпускаемого ассортимента для достижения максимальной прибыли. Известны параметры выпускаемых изделий. В день со склада может поступать не более 50 тонн медных заготовок и не ...
3442.
Исследование операций
едем к стандартному виду для решения с помощью симплекс-таблицы: L=0-(-120t1-100t2-150t3) Составим симплекс-таблицу. Это решение опорное, т.к. все свободные члены положительны. Т. к. все коэффициенты в целевой функции отрицательные, то можно взять любой столбец разрешающим (пусть t1). Выберем ...
3443.
Исследование операций
свободными переменными, а n4, n5, n6 – базисными и приведем к стандартному виду для решения с помощью симплекс-таблицы: L’=0-(5n1+ 6n2+7n3) _ EMBED Equation.3 ___ Составим симплекс-таблицу. Это решение не опорное, т.к. свободные члены не положительны. Выберем в первой строке отрицательный ...
3444.
Исследование нормативно-правовой базы информационной безопасности предприятия отделения Юго-Западного банка Сбербанка России №****
... -правовой базы построить модель угроз, дать сравнительный анализ нормативных и правовых документов по организации защиты информации в Донецком отделении Юго-Западного банка Сбербанка России №7749 и разработать рабочую документацию по информационной безопасности банка. 3. Модель угроз на ******* ...
3445.
Исследование нелинейных систем
... состава периодического режима на выходе линейной части – при помощи файлов GB_prog.m и R_Fourie.mdl. Cодержание файла GB_prog.m: %Исследование нелинейных систем методом гармонического баланса %Используемые файлы: GB_prog.m, GB_mod.mdl и R_Fourie.mdl. %Используемые обозначениЯ: НЭ – нелинейный ...
3446.
Исследование методов оптимизации
... заданных методов траекторию спуска Рисунок 4.3 – траектория спуска (метод Нелдера-Мида) Рисунок 4.4 – траектория спуска (градиентный метод) 5.   АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ Для выявления зависимости числа итераций от заданной ...
3447.
Исследование магнитных систем в программной системе конечно-элементного анализа ANSYS
... магнитного поля на нижний магнит устройства методами программной системы конечно-элементного анализа ANSYS. Исследование сходимости методов расчета силы магнитного поля в зависимости от величина воздушного пространства, окружающего магнитную систему. Исследование сходимости методов расчета силы ...
3448.
Исследование линейных систем
... характеристик разомкнутых и замкнутых систем, получение навыков по использованию критерия устойчивости Найквиста. В работе предусматривается исследование трех систем, различающихся видом передаточной функции (ПФ) разомкнутого контура. Варианты значений параметров ПФ приведены в табл. 3.1. Замкнутая ...
3449.
Исследование коммуникации в сетевых сообществах
... ;        Программное обеспечение руководства проектом. Глава 3. Анализ и экономическая эффективность сетевых сообществ   3.1 Анализ современных сетевых сообществ Одноклассники.ru помогут вам найти ваших старых друзей и узнать, чем и как они живут сейчас. ...
3450.
Исследование использования программ дистанционного обучения для подготовки учебно-методической документации
... Рисунок 4.1 - Схема размещения светильников в аудитории № 209. Заключение В работе проведено исследование использования программ дистанционного обучения для подготовки учебно-методической документации, описаны их положительные стороны и выявлены основные проблемы. В результате проведенного ...
3451.
Исследование и разработка проекта информационной системы отдела бухгалтерии АОЗТ "Швея"
... предприятием, устраивает иностранных партнеров. Для АОЗТ "Швея" средств, поступающих за работу, достаточно для финансирования в полном объеме текущих расходов и формирования резервов для развития производства. Целью проекта установки программного обеспечения в отделе бухгалтерии является ...
3452.
Исследование и разработка методов автоматизации управления электронным предприятием
... совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или достичь определенной цели. При исследовании методов автоматизации управления электронным предприятием необходимо заметить, что основным элементом управления на любом предприятии является документ. ...
3453.
Исследование возможностей проектирования, создания и использования компьютерного тестирования в системе дистанционного обучения Moodle
... тестов различного рода. Для эффективного использования этих возможностей следует детально остановиться на исследовании возможностей и особенностей проектирования, создания и использования компьютерного тестирования в системе дистанционного обучения Moodle. 2. Анализ особенностей проектирования ...
3454.
Исследование возможностей операционной системы Windows
... (Service Pack), последний из которых вышел в апреле 2008 года. Каждый из пакетов расширял возможности операционной системы, устранял ошибки, делал систему более надежной и защищенной. В 2003 году вышла новая версия Windows Server 2003, пришедшая на замену Windows 2000. Через некоторое время вышло ...
3455.
Исследование архитектуры современных микропроцессоров и вычислительных систем
... достигается увеличение производительности различных вычислительных систем; с этой точки зрения, классификация может служить моделью для анализа производительности. 1.12 Классификация Дазгупты Одним из последних исследований по классификации архитектур, по-видимому, является работа С. ...
3456.
Исследование аналогов среди почтовых клиентов
...   2.1. Определение метода сбора данных   2.1.1. Описание стадий сбора данных Определение проблемы. В чем состоит цель исследования почтовых клиентов? Цель исследования состоит в выявлении среди наиболее популярных на сегодняшний день почтовых клиентов наилучшего, обладающего набором ...
3457.
Использование элементов управления: Label, TextBox, Image, OptionButton, ListBox, SpinButton, ComboBox, CommandButton
... Sub Private Sub SpinButton1_Change() ms.Text = SpinButton1.Value Совместная работа SpinButton и TextBox End Sub Private Sub Text1_Change() On Error Resume Next sp.Value = Text1.Text Изменение масштаба надписи (Label) Label4.FontSize = Text1.Text End Sub Private Sub Text2_Change() ...
3458.
Использование электронных таблиц
... – в ячейку F4 (рисунок 3.3). Полученное значение 1.238955729 совпадает с приближенным значением 1,2388, заданным условием. Задание 4 Описать технологию работы со списками в электронной таблице Excel Задание Описать технологию работы со списками в электронной таблице Excel (создания списка, ...
3459.
Использование электронной таблицы как базы данных. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel 97
... записи поиск информации затрудняется.  Если данные представлены в таком виде, программа Excel позволяет упростить этот процесс путем сортировки и фильтрации данных. Сортировка - это упорядочение данных по возрастанию или по убыванию. Проще всего произвести такую сортировку, выбрав одну из ячеек ...
3460.
Использование формул, функций и диаграмм в Excel
... текущее значение (21 и 33). Текущее значение функции отображается внизу окна диалога (54). Нажмите кнопку ОК или клавишу Enter, и созданная функция появится в строке формул. 3 Диаграммы в Excel С помощью Microsoft 2003 можно создавать сложные диаграммы для данных рабочего листа. Диаграмма – ...
3461.
Использование формул и функций в табличном процессоре Microsoft Office Excel
... "Мастер функций". 8.         Чем отличается формулы от функций? Как в диалоге сформировать текст функции? Функции могут входить в состав формул. В диалоге два окна-списка и несколько кнопок. Для удобства встроенные функции разбиты по категориям. ...
3462.
Использование фильтров в программе Illustrator
... софитам. Количество источников света может быть произвольным, так же, как и разнообразие их параметров. Удачно подобранную комбинацию можно сохранить в списке для дальнейшего использования. Фильтры, имитирующие эскиз - достаточно условное название для фильтров, собранных в группе Sketch (Эскиз). ...
3463.
Использование технологии вставки и внедрения объектов
... - только в качестве источника, но есть приложения, которые могут выступать и в той, и в другой роли. Технология OLE предусматривает внедрение объекта и связывание объекта. Ф. И.О. Долг за работником Пенсионный фонд Подоходный налог Итого удержано Ботов К.З. 300 90 30 420 ...
3464.
Использование технологии Microsoft Office Excel для анализа производства молока в районе
... себестоимость конечной продукции. 1. Постановка задачи Основной задачей данной курсовой работы является анализ производства молока в районе. Для анализа будет использован табличный процессор MS Excel 2007 и его следующие возможности: ·          ...
3465.
Использование современных симметрических (DES) и асимметрических (RSA) алгоритмов шифрования
... подобраны разработчиками таким образом, чтобы максимально затруднить процесс расшифровки путем подбора ключа. Структура алгоритма DES приведена на рис.2. Рис.2. Структура алгоритма шифрования DES Пусть из файла считан очередной 8-байтовый блок T, который преобразуется с помощью матрицы ...
3466.
Использование системы Search для ведения архива технической документации
... в архив или сохраните документ в архиве. База данных объектов Одной из важнейших особенностей системы Search является ведение параллельно с архивом документов базы данных объектов, проектируемых, выпускаемых и используемых на предприятии. Под объектами понимаются любые сущности окружающего ...
3467.
Использование сети Интернет в юридической деятельности
... в информационном хранилище организации, смещение акцентов от создания информации к ее эффективному потреблению. [5] Ключевыми качествами Интернет, напрямую связанными с экономическими аспектами деятельности современной организации являются: ·         & ...
3468.
Использование сетей Петри в математическом моделировании
... ;; }  // Поиск ведущих с нулевым количеством предшественников. A. Poisk ();  // Фаза вывода. A. Vyvod (); } [11] §3. Математические модели с использованием сетей Петри Сети Петри являются эффективным инструментом дискретных процессов, в частности, функционирования станочных систем. Их ...
3469.
Использование семафоров для синхронизации потоков
... выполнения этой операции к переменной S нет доступа другим потокам. Никакие прерывания во время выполнения примитивов V и Р недопустимы. Одной из типовых задач, требующих организации взаимодействия процессов с использованием семафоров, является задача producer-consumer (производитель-потребитель ...
3470.
Использование программы Outlook Express для работы с электронной почтой
... мыши строку заголовка (Тема, Создано, Категории и т.д.) и выбрать способ сортировки. 3 ВОЗМОЖНОСТИ MS OUTLOOK ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ   3.1 Работа с поступающей почтой Чтение почты: папка Входящие. Для открытия сообщения нужно щелкнуть на нем дважды. Чтобы прочитать следующее ...
3471.
Использование программы Access в книжном магазине
... -09 Проверил: Ершов В.Н. г.Н.Новгород Условие задания Изучить возможности и функции программы Access тем самым выполнив задачу со следующими условиями. Книжный магазин: В базе данных книжного магазина необходимо хранить информацию о поступивших в продажу книгах: название ...
3472.
Использование нечёткой логики в системах автоматического управления
... эта немонотонность обусловлена способом дефаззификации. Таким образом, целесообразно при построении нечётких систем управления пользоваться не только знаниями эксперта, но также базовыми понятиями теории автоматического управления. Дать общие рекомендации относительно выбора того или иного базиса ...
3473.
Использование нейросетей для построения системы распознавания речи
... машин. А какие же ещё машины смогут решить все вышеперечисленные проблемы? – спросите Вы. Совершенно верно, это нейросети. 2. Возможность использования нейросетей для построения системы распознавания речи Классификация - это одна из «любимых» для нейросетей задач. Причем нейросеть может ...
3474.
Использование метода ветвей и границ при адаптации рабочей нагрузки к параметрам вычислительного процесса
... , Хиллиера и др.) являются модификациями метода ветвей и границ с учётом специфики условий задачи. 4. Построение оптимальной последовательности заданий на обработку в узле вычислительной системы 4.1 Формализация вычислительного процесса и рабочей нагрузки Узел вычислительной системы ...
3475.
Использование масок слоев и работа с текстовыми слоями в программе Adobe Photoshop
... областей изображения. Корректировочные слои не увеличивают размер изображения в оперативной памяти компьютера, поэтому их использование более экономично, чем создание дубликата слоя. Современные графические пакеты предоставляют большие возможности для обработки текста: градиентные заливки; ...
3476.
Использование корпоративных информационных систем (систем класса MRPII/ERP) для управления производством
... модуль для поддержания минимального страхового складского запаса для «проблемных» материалов (Safety stock). 5. Краткий обзор существующих систем класса MRPII/ERP На сегодняшний день рынок корпоративных информационных систем представлен в Беларуси различными программными продуктами, ...
3477.
Использование компьютерных программ для повышения качества обученности студентов Челябинского государственного политехнического техникума по дисциплине "Гидравлические и пневматические системы"
... повышения качества обученности при использовании компьютерных программ по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы», была проведена опытно-экспериментальная работа. Опытно-экспериментальной базой исследования послужил Челябинский государственный политехнический техникум. Данный техникум ...
3478.
Использование компьютерных программ в обучении иностранному языку
... ИЯ. Принцип надежности. Указывает на необходимость проведения экспериментальной проверки каждой компьютерной программы для обучения, а также на наличие этапа организационной подготовки к занятию с использованием ПК.   Методические функции, которые может выполнять компьютер при обучении ИЯ. ...
3479.
Использование команд преобразования выражений Maple для математических вычислений
... , располагаются в его системном ядре – части программного обеспечения системы аналитических вычислений, постоянно находящейся в памяти компьютера. К ним относятся команды, выполняющие разнообразные преобразования выражений, получающие решение уравнений и систем уравнений, дифференцирующие функции и ...
3480.
Использование информационных технологий при решении экономических задач
... курсовой работы является рассмотрение, освещение и оценка возможностей пакета прикладных программ MS OFFICE с точки зрения информационных технологий и методов их использования при решении экономических задач. 2. Использование пакета прикладных программ MS OFFICE при решении экономических задач ...
3481.
Использование информационных и компьютерных знаний в учебном процессе и трудовой деятельности
... , а также дополнительной введенной пользователями информации. Клиент Компания ICQ LLC. разрабатывает и предоставляет пользователям официальную бесплатную компьютерную программу-клиент для использования сервиса. В настоящее время она представлена в двух версиях: ICQ Lite и ICQ 6.5. В графическом ...
3482.
Использование информатики для решения экономических задач
... . 2. Рассчитайте, какая сумма на счете, если сумма размером 1000 грн. размещена под 9% годовых на 4 года, а проценты начисляются ежеквартально. Для решения задачи используем финансовую функцию пакета Microsoft Excel БЗ. В качестве аргументов: Норма = 0,09/4 - ставка процента за период (квартал); ...
3483.
Использование Интернета в информационно-психологических операциях
... - существование в официальной идеологии положений, допускающих участие субъекта в информационном противоборстве. 3. Применение Интернет в информационно-психологическом противоборстве В настоящее время Интернет все активнее и масштабнее используется в интересах информационного противоборства ...
3484.
Использование диаграмм и графиков в табличном процессоре Microsoft Office Excel
soft Office Excel (далее – Excel). Задание 1. Создание круговой диаграммы Результат выполнения: Задание 2. Построение графиков математических функций. Подготовить в Excel данные для построения графиков следующих математических функций: ; . Количество значений функций в таблице должно быть ...
3485.
Использование графических редакторов в дизайне проектировании женских костюмов
... -иллюстраторы предпочитают при работе над книжными проектами с самого начала использовать графические программы. Темой данной курсовой работы является использование графических редакторов в дизайне проектировании женских костюмов. При создании швейных изделий графические редакторы используются: на ...
3486.
Использование вычислительных сетей
... необходимых мероприятий по технике безопасности охраны труда и промышленной санитарии 6. Осуществление необходимых мероприятий по охране окружающей среды. 7. Широкое использование вычислительной техники и других средств механизации и автоматизации труда. 8. Анализ и использование информации о ...
3487.
Использование вычислительной техники на предприятии
... 4.         Изучение рынка программных средств, компьютерной техники, средств связи, оргтехники с целью определения целесообразности и возможности их использования па Предприятии. 5.         Поддержка работы программного ...
3488.
Использование вычислительной техники и характер решаемых задач на предприятии
... . 4.         Изучение рынка программных средств, компьютерной техники, средств связи, оргтехники с целью определения целесообразности и возможности их использования па Предприятии. 5.         Подготовка, заключение, и ...
3489.
Использование АСУ в ОАО "Концерн Стирол"
... защиту персонала и оборудования даже в случае выхода из строя какого-либо отдельного элемента ПАЗ. Перечень использованных источников 1.     Газета ОАО "Концерн Стирол". - Азотчик 2.     http://www.stirol.net – официальный сайт ОАО « ...
3490.
Использование автоматизированных информационных технологий в управлении
... В этой модели презентационная логика и бизнес-логика располагаются на клиенте. На сервере располагаются файлы с данными и поддерживается доступ к файлам. Функции управления информационными ресурсами в этой модели находятся на клиенте. В этой модели файлы базы данных хранятся на сервере, клиент ...
3491.
Использование OpenGL
... различных форматов позволяет библиотеке OpenGL принимать данные пользователя в его собственном формате данных. Некоторые команды библиотеки OpenGL допускают использование 8 различных типов данных в качестве своих параметров. Буквы, используемые в качестве суффиксов для того, чтобы определить эти ...
3492.
Использование MS Project для определения критического пути проекта
... представляет собой совокупность таких операций, увеличение длительности которых ведет к увеличению длительности проекта в целом. Использование MS Project для определения критического пути проекта. Очень часто та степень точности, с которой мы можем оценить продолжительность той или ...
3493.
Использование JAVA-технологий для разработки графических приложений
... пользовательских интерфейсов. Java 3D предлагает несколько функциональных возможностей, которые могут использоваться для разработки трехмерных графических приложений: •Поведения. Java 3D поддерживает множество поведений, включая анимацию и перемещение, обнаружение столкновений (выявление, когда ...
3494.
Использование Excel для решения статистических задач
... ;       решение формализованной задачи; Решив задачу графически и с использованием пакета Excel, получим одинаковое решение: А = 60 тонн. В = 49,412 тонн. Ход решения – см. таблица 9 и рисунок 3 Вывод: Для получения максимальной прибыли в размере 72,7 ден. ед. ...
3495.
Использование CD-ROM–дисков в качестве индентификатора
я оболочка глаза), присущих каждому человеку. Использование в качестве идентификаторов индивидуальных биологических параметров характеризуется, с одной стороны, высшим уровнем конфиденциальности, а с другой - очень высокой стоимостью таких систем. Разграничение доступа зарегистрированных ...
3496.
Исполняемое Win32 приложение
... техническом задании задачи. 4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ Программная реализация разработанной выше структуры приложения состоит в разработке исполняемого Win32-приложения в среде визуального программирования MS Visual Studio. Проект программного обеспечения состоит из трех ...
3497.
Инфракрасный протокол связи IrDa
... системы Windows'95. В настоящее время IrDA-standart - самый распространенный стандарт для организации передачи информации по открытому инфракрасному каналу. Итак, протокол IrDA (Infra red Data Assotiation) позволяет соединяться с периферийным оборудованием без кабеля при помощи ИК-излучения с ...
3498.
Информционные технологии
... -порту компьютера и к разъему телефонной розетки. Пользователи портативных компьютеров могут подключаться к Интернету с использованием беспроводной технологии Wi-Fi. На вокзалах, в аэропортах и других общественных местах устанавливаются точки доступа беспроводной связи, подключенные к Интернету. В ...
3499.
Информация, как инструмент делового общения
... среду межличностной коммуникации, в т.ч. деловой, обладающую высокой гибкостью и широким спектром средств передачи и представления информации. 2.7 Интернет – эффективное средство делового общения Влияние Интернет на нашу жизнь все более и более возрастает. В настоящее время пользователей Интернет ...
3500.
Информация, информатика, представление информации
... деле стандарт ASCII первые 32 кода (от 0 до 31) не определяет. Он оставляет их для так называемых управляющих кодов, которые не используются для представления информации, а применяются для управления компьютерами. Эти коды отданы на усмотрение производителей компьютерных систем (у них есть свои ...


Наверх