Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Информатика, программирование

Количество работ в разделе: 7770
Название работы Скачать
2801.
Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2
... в експонентному форматі (15 знаків мантиси і 3 порядки), hex - представлення чисел в шістнадцятеричній формі; bank - представлення для грошових одиниць. Основи роботи з векторами і матрицями. Якщо необхідно задати вектор з трьох елементів, то їх значення треба перерахувати в квадратних дужках, ...
2802.
Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах
... він проіндексував. 2. Як додати свій сайт до пошукової системи чи у каталог? Нижче приведено список найпопулярніших сайтів та addurl до них: Зареєструвати сайт в Яндекс - найпоширеніша система пошуку інформації в мережі Інтернет у Росії. Адурілка яндекса знаходиться за цією ...
2803.
Основи криптографії
... число у і відправляє А число: ; 3) А обчислює: 4) В обчислює: . І k, і k’ дорівнюють . Отже сторони А і В отримали один і той самий криптографічний ключ, не пересилаючи його каналами зв‘язку. Ніхто з осіб, що прослуховують цей канал, не зможе обчислити значення ключа. Адже ...
2804.
Основи комп’ютерної графіки
... ситуацією — збільшити число пікселів у зображенні, що, однак, спричиняє різке збільшення обсягу файлу зображення. Плюси і мінуси векторної графіки В основу програм малювання закладені методи, характерні для традиційного образотворчого мистецтва. Засобу ж програм редагування векторної граф ...
2805.
Основи інформаційної безпеки
... "Divide et impera" - "розділяй і володарюй". У даному контексті цей принцип означає, що складна система (інформаційної безпеки) на верхньому рівні повинна складатися з невеликого числа відносно незалежних компонентів. (Відносна незалежність тут і далі розуміється як мінімізація ...
2806.
Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології
Роботу виконала: Ігнат’єва Євгенія Юріївна спеціальність: психологія Лубни 2010 Контрольна робота № 1   Завдання 1 Відкриваємо програму Microsoft Excel та створюємо дану в умові таблицю: Збільшуємо висоту рядка заголовків. Для цього ставимо курсор на границі ...
2807.
Основи адміністрування в Linux
... ічному режимі дуже зручно виконувати цю операцію, використовуючи панель керування (Control Panel) в робочому столі KDE, або спеціальну програму адміністрування linuxconf в робочому столі GNOME. Додання нових користувачів і нових груп Основним файлом при налагоджені і конфігуруванні облікових ...
2808.
Основание и деятельность фирмы Apple
... . Собственных производственных мощностей у Apple немного — основная часть продукции выпускается на крупных заводах других компаний, где размещается в виде ODM-заказов. Фирма Apple Computer была основана 1 апреля 1976 года Стивом Джобсом, Роном Вейном (бывшими сотрудниками Atari) и Стивом Возняком ( ...
2809.
Організація роботи користувача з АБД
... дасть змогу удосконалити створення рішень і тим самим принесе користь як компанії загалом, так і творцям рішень зокрема. Практика свідчить, що різні компанії та організації будують АБД з метою створення своїх специфічних додатків, причому в багатьох із них перший АБД, зазвичай, призначається для ...
2810.
Організація баз даних
... і вважають потрібними в моделюванні частин реальності. Об’єкти можуть бути конкретними (людина, автомобіль, дерево, книги тощо) та концептуальними (організації, проекти, штатний розклад тощо). Об’єктна множина – це позначення множини речей одного типу. Об’єкт-елемент –позначення одного елементу об’є ...
2811.
Организация хранения и поиска информации в сети Internet
... особенность российских Интернет-ресурсов, как сосуществование нескольких кодировок кириллицы. 2. Обзор и характеристика поисковых систем сети Internet   2.1 Rambler Для поиска русскоязычной информации в Интернете лучше использовать русские поисковые системы. В этом опыте и в следующих ...
2812.
Организация сети передачи данных по энергосетям с применением технологии PLC
... . Было разработано оборудование PLC первого и второго поколений. Достигнутая предельная скорость передачи данных не превышала 10-14 Мб/с. Реальная же скорость передачи данных в тестовых сетях PLC с применением этого оборудования отличалась на порядок и составляла 1-2 Мб/с. Кроме этого, абонентское ...
2813.
Организация сети Интернет
... сложности и создания структуры, которая может подстраиваться под нужды конкретного пользователя, оставаясь в рамках стандарта. 1.2 Принципы организации сети Интернет Трудно определить, где конкретно расположена Internet. Аппаратное обеспечение, поддерживающее Internet, состоит из компьютеров в ...
2814.
Организация сети и ее безопасность на Windows Vista
... или же ранее у вас были постоянные проблемы с сетями, то подобная улучшенная организация сетей является веской причиной, по которой вам стоит рассмотреть переход ваших компьютеров на Windows Vista. 1.7 Обеспечение безопасности сети При работе по сети существует несколько типов опасностей – ...
2815.
Организация процесса конструирования программного обеспечения
... ;       формирование "вех", по которым руководители оценивают прогресс. Процесс конструирования программного обеспечения состоит из последовательности шагов, использующих методы, утилиты и процедуры. Эти последовательности шагов часто называют парадигмами ...
2816.
Организация прерываний и прямого доступа к памяти в вычислительных системах, распределение ресурсов, технология Plug and Play
... другими способами (по линиям запросов от устройств PCI и от других устройств системной платы). 6. Режим прямого доступа к памяти Мы уже знаем, что в вычислительных системах используется два способа организации обмена данными между внешним устройством и памятью. Первый способ - программируемый ...
2817.
Организация прерываний в ЭВМ
... , т. е. разрешать или запрещать их для отдельных ВУ. В результате организация обмена данными в режиме прерывания с несколькими ВУ существенно усложняется. Целью данной работы является определение организации прерывания в ЭВМ, а задачами: а) изучение обработки прерывания, б) изучение проектирования ...
2818.
Организация памяти. Организация систем адресации и команд
... плате вблизи процессора. Ее объемы могут достигать нескольких Мбайт, но работает она на частоте материнской платы.   2. Организация систем адресации и команд   Процессор — основная микросхема компьютера, в которой и производятся все вычисления. Конструктивно процессор состоит из ячеек ...
2819.
Организация памяти СП. Доступ к памяти. Блоки памяти
... программы и памяти данных (как в семействе ADSP-21000), но не ограничивается использование одного из двух блоков памяти для хранения программы, а другого - для хранения данных. Такая организация позволяет свободно конфигурировать память для хранения различных комбинаций кода и данных. Наличие ...
2820.
Организация локальной сети для агентства недвижимости
... немного с теорией построения локальных сетей, перейдем к практической части построения локальной сети агентства недвижимости. 2. Организация локальной сети для агентства недвижимости   2.1 Постановка задачи Целью дипломной работы является организация локальной компьютерной сети для ...
2821.
Организация корпоративного сервера на базе Linux
... их работы, и как следствие снижение производительности работы организации в целом, что может привести к значительным финансовым потерям. 2. Практические аспекты внедрения корпоративного сервера на базе ОС Linux. 2.1 Основания для внедрения системы Решение любой задачи состоит из двух ...
2822.
Организация компьютерной сети в информационном пространстве высшего учебного заведения
...   В курсовой работе были рассмотрены понятия компьютерной сети, информационного пространства вуза, организация работы компьютерных сетей, приведены примеры успешной работы данного направления различных высших учебных заведений. В заключение хотелось бы остановиться на перспективах развития ...
2823.
Организация информационно-вычислительной сети
... и волоконно-оптических кабелей, коаксиальный кабель применяют лишь в исключительных случаях и то, как правило, при организации низкоскоростных стеков в монтажных шкафах. В проекты локальных вычислительных сетей (стандартных) закладываются на сегодня всего три вида кабелей: ·     ...
2824.
Организация интерфейса пользователя
... , в свою очередь, можно разделить на несколько подтипов: консольные, меню и со свободной навигацией. Консольным называют интерфейс, который организует взаимодействие с пользователем на основе последовательного ввода и вывода информации в текстовом режиме по принципу «вопрос-ответ». Обычно такой ...
2825.
Организация интерфейса в микро ЭВМ
... -лучевые трубки и т.д.), реализация которых возможна лишь специальными контроллерами. Сложность внешнего интерфейса определяется как сложностью периферийных устройств, так и степенью совместимости их с ЭВМ. Под совместимостью будем понимать возможность объединения отдельных компонентов системы в ...
2826.
Организация и функционирование электронной почты
... любое вложение может оказаться вредоносной программой, и беспечность совершенно неуместна. 2.         Технология функционирования электронной почты   2.1 Получение и отправка сообщений Системы электронной почты работают с ...
2827.
Организация защиты информации и функции служб безопасности на предприятии
... Предприятия непосредственно подчиненным по вопросам безопасности и защиты информации Руководителю Предприятия или Заместителю Секретаря ПРЕДПРИЯТИЯ, который отвечает за обеспечение безопасности информации. Штатность или позаштатность Службы безопасности Предприятия определяется руководством ...
2828.
Организация защиты информации
... также документы, определяющие права и обязанности пользователей при работе с электронными документами юридического характера (договор об организации обмена электронными документами). План защиты информации может содержать следующие сведения: ·          ...
2829.
Организация документооборота с помощью "Visual Basic for Application"
... лист с названием Лист1?В этом случае в ссылке упоминается контейнер требуемого объекта: Workbooks("Книга1").Worksheets("Лист1") Без указания рабочей книги редактор Visual Basic искал бы лист Л и с т1 в активной рабочей книге,чтобы сослаться на определенный диапазон (например, ...
2830.
Организация виртуального диска. Структура файла-образа виртуального диска
... с помощью Nero Burning ROM; они имеют расширение имени. nrg. При запуске Nero ImageDrive достаточно сопоставить виртуальному диску один из хранящихся на жестком диске файлов образов. В системе появится дополнительный DVD_привод, как бы содержащий в себе диск, образ которого вы выбрали[4]. ...
2831.
Организация ввода-вывода
... % и заканчивается одним из символов type. Вслед за форматом идет перечень аргументов через запятую. Соответствие между аргументами и спецификаторами вывода осуществляется слева направо. При этом аргументов должно быть не больше спецификаторов. В противном случае, недостающие аргументы будут выбраны ...
2832.
Организация безопасности сети предприятия с использованием операционной системы Linux
... что бы протестировать первым средством понадобится рабочая станция из которой нужно пытаться зайти на сервер. Для тестирования на ней будет установлено: Операционная система Linux и Windows 2000 pro Интернет обозреватель (Internet Explorer,Fire Fox или любой другой). Сетевая карточка, которая ...
2833.
Организация баз данных и выбор систем управления базами данных
... ) и возможность изменения физического расположения и организации данных без изменения общей логической структуры данных и структур данных прикладных программистов (физическая независимость). Рис. 1 2. Системы управления базами данных Использование систем управления базами данных (СУБД) ...
2834.
Организация баз данных
... мощного математического аппарата, опирающегося главным образом на теорию множеств и математическую логику и обеспечивающего теоретический базис реляционного подхода к организации баз данных; 3.         возможность ненавигационного манипулирования данными без ...
2835.
Организация АРМБ по оплате труда
... документов, учитывающих данные об оплате труда всех работников предприятия, а также начислений и удержаний на фонд оплаты труда организации. После издания приказа о выдаче заработной платы (Приложение Ч) составляется платежная ведомость. Этот документ обобщает сведения о начисленной заработной ...
2836.
Организация автоматизированного рабочего места 3D-аниматора
... зрительных анализаторов. Работник обязан: - выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией. - содержать в чистоте рабочее место. - соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. - соблюдать меры пожарной ...
2837.
Организация автоматизации учета на предприятиях
... , разработанный в рамках данного курсового проекта, предназначается для проектирования баз данных и соответствующего приложение для автоматизации ведения кадрового учёта некоторого предприятия. Программа имеет возможности фильтровать записи, осуществлять поиск необходимой записи, печатать записи, ...
2838.
Организационные формы и содержание внеклассной работы по информатике
... к информатике - к участию в олимпиаде, разработке полезных программ, составлении дидактических материалов и т.д. 1.3 Содержание внеклассной работы по информатике Содержание внеклассной работы представляет собой адаптированный социальный опыт, эмоционально пережитые и реализованные в личном ...
2839.
Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"
... задачі: 1) Закріпити та поширити знання студентів, отримані під час вивчення загальнотехнiчних дисциплін. 2) Ознайомити студентiв з органiзацiєю виробничих процесiв, що вiдбуваються в головних відділах пiдприємства, або з методикою i характером дослiджень, якi проводить науково-дослiдна установа ...
2840.
Опции стандартного BIOS Setuр
... кэширование, все состояния ожидания устанавливаются в максимум, и т.д. Эти действия предпринимаются для того, чтобы вы смогли в любом случае войти в режим BIOS SETUР. Опция полезна в том случае, если при попытке использования предыдущей опции вы потерпели неудачу. Если же система не заработала и ...
2841.
Оптические накопители
... заменят Blu-ray и HD-DVD и продолжат битву форматов. Не ради денег или господства. Но ради дальнейшего прогресса. 5. Сравнительный анализ оптический накопителей 5.1 ASUS DRW-1608P   Производителем привод DRW-1608P позиционируется как самое передовое решение для быстрой и качественной ...
2842.
Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання
... згадали прийоми та методи алгоритмічного програмування. 3. До курсової роботи було зроблено креслення теплової мережі. 4. Розрахунки параметрів системи теплопостачання, виконані двома способами збігаються. 5. Основною метою курсової роботи було визначення оптимального діаметра dопт теплової ...
2843.
Оптимизация. Методы многомерного поиска
... случай нескольких равных глобальных оптимумов, расположенных в разных частях пространства проектирования. Как ставится задача оптимизации, лучше всего показать на примере. 2. Методы многомерного поиска На первый взгляд может показаться, что различие между методами многомерного и одномерного ...
2844.
Оптимизация сетевого графика по времени
... Мб справочной информации, а также множество дополнительных программ. С помощью среды программирования Borland Delphi 5 была разработана программа «Оптимизация сетевого графика по времени». Пользовательский интерфейс в программе довольно прост (Главная форма приведена в приложении Б) в него входят ...
2845.
Оптимизация сайта
... (ежемесячные) работы по достижению определенных позиций в поисковых системах по определенным запросам[3]. По проделанной мною работе можно сказать, что мною реализована оптимизация сайта (это единоразовые работы по изменению программного кода сайта для акцентирования внимания поисковых систем на ...
2846.
Оптимизация ОС Windows Vista с целью обеспечения информационной безопасности
... пользователь, то любые изменения, сделанные вами, не смогут затронуть всю систему, и любое установленное вами программное обеспечение сможет нанести только ограниченный вред. В Windows Vista, если вы работаете как стандартный пользователь на компьютере, который не является частью домена, и при этом ...
2847.
Оптимизация многомерной нелинейной функции. Слепой поиск
... Заключение   Данная программа может быть использована в качестве наглядного пособия для изучения оптимизации многомерной нелинейной функции методом слепого поиска. Обеспечивает корректную работу и вывод результатов. Программа также может применяться для оптимального проектирования (выбор ...
2848.
Оптимальный раскрой материала с максимальной прибылью
... , минимизировать остаток, получить максимальную прибыль от раскроя и т.д. В данной курсовой работе будет рассмотрено решение задачи оптимального раскроя материала с максимальной прибылью методом динамического программирования с использованием так называемой "сеточным методом", при котором ...
2849.
Оптимальное распределение средств на расширение производства
... теоретические основы задач динамического программирования. Во втором разделе приведен пример решения задачи оптимального распределения средств на расширение производства. 1 .Рекуррентная природа задач динамического программирования Динамическое программирование (планирование) представляет ...
2850.
Оптимальное распределение неоднородных ресурсов
... оптимизации распределения неоднородных ресурсов с помощью Mathcad. Решение задачи А с помощью Mathcad Оптимальное распределение неоднородных ресурсов зафиксировано в векторе . Из полученного решения видно, что , , , , , . Это означает, что изделия ,  и  предприятие изготавливать не должно ...
2851.
Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж
...   2.3.1 Програмний пакет проектування і моделювання гетерогенних комп'ютерних мереж NetCracker Professional Призначення системи: автоматизоване проектування і моделювання локальних і корпоративних комп'ютерних мереж в цілях мінімізації витрат часу і засобів на розробку, верифікацію проектів. ...
2852.
Определение связности графа на Лиспе
... вершины связаны между собой. Можно утверждать, что граф является связным, если одну из вершин можно соединить со всеми другими путем. Алгоритм определения связности графа заключается в поиске пути от первой вершины ко всем остальным. Если все пути можно найти – значит граф связный. Поиск пути от ...
2853.
Определение связанного множества пикселей на бинарном изображении
... which is developed. The analysis of temporal parameters of work of function is conducted. Обзор. Задача определения связанного множества довольно актуальна в вопросах анализа цифрового изображения. Определение отдельных объектов дает возможность решать большое количество задач. Одной из основных ...
2854.
Определение оптимального по квадратичному критерию качества программного управляющего воздействия
мального по квадратичному критерию качества программного управляющего воздействия. Выполнил: Ст-т гр. А-14425.10.07 г Безродный С.В. Проверила: Преподаватель каф. САУ25.10.07 г Тесленко О.А. Таганрог 2007 г. Вариант №5 Дано: ОУ Т1 Т2 k1 k2 tk ...
2855.
Определение операционной системы. Место ОС в программном обеспечении
... в системе, например завершения операции ввода-вывода, осуществляемой по его запросу операционной системой. В операционной системе нет однозначного соответствия между процессами и программами. Один и тот же программный файл может породить несколько параллельно выполняемых процессов, а процесс может ...
2856.
Определение динамических характеристик системы
... специального вида накладываются случайные неконтролируемые воздействия (шумы и помехи), в результате чего оказываются невозможным точное определение динамических характеристик системы по реакции на типовые воздействия. В этих случаях прибегают к методам определения характеристик системы, ...
2857.
определение внешних спецификаций уравнений
... .   Задание к лабораторной работе   С помощью HIPO-технологии составить внешние спецификации для комплекса программ решения одной из следующих задач. 1.Численное решение задачи Коши для дифференциального уравнения ме­тодом Рунге-Кутта и Адамса с автоматическим выбором шага и заданным ...
2858.
Определение внешних спецификаций программ с помощью HIPO-технологии
... разработчиками в каждой из групп, реализующими различные функции единой задачи. Выполняя лабораторную работу, я убедился, что HIPO-технология, благодаря своей четкой стандартизации и наглядности, способна значительно ускорить процесс составления внешних спецификаций (как залог эффективного и со
2859.
Опрацювання масивів
... ід натисканням кнопки „Вихід”. Висновок Отже, результатом роботи є створення програмного продукту та пояснювальної записки, що відповідають темі курсової роботи - „Опрацювання масивів. Розробити програму пошуку послідовності символів в двовимірному масиві. Передбачити декілька напрямків ...
2860.
Описание работы графической системы VGA
... . Третья проблема связана с согласованием количества строк. Практически все современные VGA адаптеры работают в разных режимах, соответственно режиму изменяется количество строк (текстовый режим - 200 строк, графический режим VGA при 16 возможных цветах - 480 строк, графические режимы под Windows - ...
2861.
Описание пакета прикладных программ Microsoft Office
... перед глазами во время работы. 4.    Функция Просмотр (Preview) и Примеры (Demos) продемонстрируют выполнение сложных задач. 2. Сравнение различных версий пакета Microsoft Office. Обозначения:   — появилось в Office XP   — ...
2862.
Оперциаонные системы ASP Linux и Windows
... с пользовательским интерфейсом ASP Linux. 2.         Научиться работать со справочной системой ASP Linux Порядок выполнения работы 1)   Зарегистрируйтесь в ОС Linux. Какой графический интерфейс используется в ОС Linux? 2)   Опишите ...
2863.
Операційні системи та робота з ними
... файлами. Основні переваги FAT/FAT32: 1. Сумісність. FAT/FAT32 розуміють майже всі операційні системи, включаючи Linux. 2. Швидкодія. Особливо це помітно на невеликих дисках і якщо обмаль оперативної пам'яті. Для роботи NTFS вантажаться додаткові драйвери і сервіси. 7. Файл — це впорядкована посл ...
2864.
Операційна система Windows
... дискової операційної системи - приховати від користувача складні і непотрібні йому подробиці роботи з апаратними засобами комп'ютера. Крім того, операційна система здійснює завантаження в оперативну пам'ять всіх програм, передає їм управління на початку їх роботи, виконує різні допоміжні дії по ...
2865.
Операційна система Windows
... без втрати даних за допомогою створюваних самою функцією точок відновлення, які легко ідентифікувати. Автоматичне оновлення. З дозволу користувача операційна система Windows XP завантажує критично важливі оновлення у фоновому режимі з інтернету. Завантаження майже не впливає на перегляд веб-сторі ...
2866.
Операційна система LINUX. Команди
... LFS. Посібник призначений для початкового ознайомлення з Linux і отримання основних практичних навичок для роботи із цією ОС. В посібнику є 7 тем: команди операційної системи Linux; текстовий редактор vi (vim); складання сценаріїв; графічна система X Window; робочі столи користувача; ...
2867.
Операції над множинами
... шення :   Завдання 3. Виходячи із відношення належності  доведіть тотожність: . Рішення:   Завдання 4. Доведіть тотожності, користуючись властивостями операцій над множинами: . Рішення:   . (теорема де Моргана) Завдання 5. Дані дві множини  і  і задане бі ...
2868.
Операционный система Windows ХР
... чтобы работать с локализованными диалоговыми окнами, меню, файлами справки, словарями, средствами проверки правописания и т.д. - + Обзор операционной системы Windows XP 64-bit Edition Корпорация Microsoft разработала свою первую 64-разрядную клиентскую операционную систему Windows® XP ...
2869.
Операционные системы, файловые системы
... системы и способа именования файлов при создании диска. Если Вам нужна максимальная совместимость, проверьте это по таблице: Файловая система/имена файлов Операционная система DOS/Windows 3.1 Windows Mac Unix 95 NT 3.51 NT 4.0 ISO 9660 Level 1 + + + + + + ...
2870.
Операционные системы, альтернативные Windows
... отметить, что в России OS/2 не получила широкого распространения. Особой популярностью в качестве домашней операционной системы OS/2 никогда не пользовалась, оставаясь в тени Windows. Конечно же OS/2 используют в качестве сервера, где от неё требуется надёжность и производительность. Благодаря ...
2871.
Операционные системы ЭВМ и трансляторы
... заданий в оперативную память называют свопингом, В режиме разделения времени возможна реализация диалога человека с ЭВМ, включая разработку и выполнение программ. Операционная система ОС ЕС позволяет вести диалог и без режима разделения времени; возможна разработка пакетов прикладных программ для ...
2872.
Операционные системы локальной сети
... . C помощью шлюзов также локальные сети подсоединяются к мэйнфреймам — универсальным мощным компьютерам. 4. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Появление компьютерных сетей привело к развитию операционных систем для персональных компьютеров, позволяющих работать в сетях. Такие операционные ...
2873.
Операционные системы Windows
... нечто похожее на объектно-ориентированную оболочку -- DOS Shell. Но это программа как-то не прижилась. Можно сказать, что Windows -- это более чем просто операционная система, так как в ней вы можете работать, не вводя с клавиатуры умопомрачительные команды в назойливое приглашение, типа C:. В ...
2874.
Операционные системы Unix и Windows NT
... , поскольку взаимодействуют с операционной системой, а не с аппаратурой. Наиболее часто используемые операционные системы, такие как DOS, Windows, UNIX, также предоставляют пользовательский интерфейс: пользователь может набирать команды в системном приглашении. ОС интерпретирует эти инструкции с ...
2875.
Операционные системы Microsoft
... требовать мало ресурсов, быть быстрой, устойчивой и надежной и уметь работать с современными периферийными устройствами. Официально название новой операционной системы Microsoft Windows 95 было объявлено 8 сентября 1994 года, а непосредственно выпуск одной из самых успешных ОС Microsoft состоялся ...
2876.
Операционные системы
печения, разработанного для СР/М, и одновременно ориентировалась на новые в то время разработки, связанные с DOS. 4. Операционные системы, основанные на графическом интерфейсе Помимо широко распространенных машин, проектируемых в соответствии со сложившимися стандартами, часто создаются машины, в ...
2877.
Операционная система, программное обеспечение ПК
... DOS, WINDOWS или Нортона. Файлы IO.SYS, MSDOS.SYS и COMMAND.COM, программа-загрузчик ОС Boot Record и BIOS, входящие в базовое программное обеспечение (операционную систему) ПК, составляют минимально необходимый набор программ для работы компьютера. Диск, который содержит набор этих программ (за ...
2878.
Операционная система Windows XP
... новый компьютер. Кстати, знатоки считают именно такой вариант установки идеальным — нет никакой возни с удалением предыдущих версий операционной системы, Windows ставится начисто, не перенимая всех накопившихся в ее предшественниках ошибок и «глюков». Впрочем, установка Windows в режиме «загрузки с ...
2879.
Операционная система Windows Server 2008
... с разными циклами выпуска, многие из усовершенствований нашли применение как в той, так и в другой операционной системе.   2. Усовершенствования операционной системы Windows Server 2008 В Windows Server 2008 не только добавлены новые функции, но и значительно усовершенствованы многие ...
2880.
Операционная система Windows
... от количества свободного места на системном диске вашего компьютера. Системным диском называется диск на который установлена операционная система Windows XP. В среднем возможности утилиты восстановления позволяют отслеживать и восстанавливать изменения произошедшие с вашим компьютером за период от ...
2881.
Операционная система Windows
... и папок Создание ярлыка на рабочем столе (правой кнопкой мыши, с проводника, с главного меню, с папки мой компьютер) Настройка операционной системы Windows Настройка ОС осуществляется с целью создания условий для эффективной работы на ПК. Средства настроек можно разделить на пять групп: ...
2882.
Операционная система Windows
... системах с большей памятью она остается весьма конкурентоспособной в одно- и многозадачном режимах работы 24 августа 1995 г. в продажу поступила новая операционная система Windows 95, Еще до выхода было продано около 400 тыс. экземпляров beta-версий этой системы. Выход Windows 95 стал главнейшим ...
2883.
Операционная система Unix
... службы, СУБД и утилиты. 4. Способы управления процессами и ресурсами Файлы и процессы, являются центральными понятиями модели операционной системы UNIX. Рисунок 1.2 представляет блок-схему ядра системы, отражающую состав модулей, из которых состоит ядро, и их взаимосвязи друг с другом. Слева ...
2884.
Операционная система Unix
... быть сконфигурировано соответствующим образом). Это позволяет использовать дисковод для других целей. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Linux является Unix-подобной операционной системой, которая используется на различных компьютерах PC-386. Впервые она была представлена как pасшиpение к операционной системе ...
2885.
Операционная система Unix
... но рассматриваем также и некоторые особенности других коммерческих и некоммерческих ОС семейства Unix. Что такое Unix? Unix - полноценная, изначально многопользовательская, многозадачная и многотерминальная операционная система. Точнее, это целое семейство систем, почти полностью совместимых ...
2886.
Операционная система NetWare
... 6.5 компания Novell выпустила в 2003 году операционную систему Open Enterprise Server (OES), в которой пользователи могут выбирать ядро операционной системы — NetWare или Linux. Эта интеграция была выполнена вскоре после приобретения компанией Novell компаний Ximian и немецкого поставщика GNU/Linux ...
2887.
Операционная система MS DOS
... и прикладным программам. Если работающей программе необходим контакт с переферийным устройством, то она сообщает операционной системе, какое из устройств ей необходимо, и MS-DOS предоставляет ей соответствующий драйвер. Устройства посимвольной и поблочной передачи данных   Устройства ...
2888.
Операционная система FreeBSD
... ), которые требуют участия процессора в операциях обмена данными. Это делало стандарт EIDE малопригодным в случае многозадачной операционной системы, такой как FreeBSD. Современные контроллеры поддерживают более оптимальные режимы DМА (Direct Memory Access), при которых контроллер может записывать ...
2889.
Операции языка Cи
... = x op y. Однако компилятор эту замен не производит. Комбинированное присваивание является отдельной операцией. 35. «Запятая» является, пожалуй, самой экзотической операцией языка Си. Результатом выражения x,y является число y. Пример. x = 2,5; // x = 2, так как присваивание сильнее запятой x ...
2890.
Операции над данными в СП с плавающей точкой
... результата и отбрасывания младших. 5. Арифметико-логическое устройство (ALU) ALU выполняет арифметические операции над данными с фиксированной и плавающей точкой и логические операции над данными с фиксированной точкой. Команды ALU с фиксированной точкой оперируют над 32-разрядными операндами ...
2891.
Операции в Excel
... доступный лишь для принтеров, которые поддерживают изменение масштабов, рис.38). Щелкните по кнопке ОК. При печати программа Excel разместит диапазон на одном листе. Рисунок 22. – Параметры страницы Установка других опций печати В диалоговом ...
2892.
Операторы языка Си
... называется циклом с предусловием и имеет следующий формат: while (выражение) тело ; В качестве выражения допускается использовать любое выражение языка Си, а в качестве тела любой оператор, в том числе пустой или составной. Схема выполнения оператора while следующая: 1. Вычисляется выражение. ...
2893.
Операторы цикла в языке программирования Си++"
... main() { int i=0; /*i=0, а не единице*/ do i++; while (getchar()!=’R’); printf("Символ R %d-й",i); } Программа, представленная выше, теперь написана с циклом do-while. Результат программы будет таким же. Оператор цикла for Описание: for (выражение 1; выражение 2; выражение 3) ...
2894.
Операторы ввода и вывода в языке программирования Си++
... . Если спецификации не отделены одна от другой никакими значениями, то значения переменных заносятся через пробел. В языке СИ есть две очень удобные функции puts и gets, позволяющие вводить и выводить строку символов. Пример их использования показан ниже: #include<stdio.h> main() { char ...
2895.
Оператори й основні типи даних мови С++
... відповідно символи та рядки, але не забезпечують вивід числових даних. Функція printf( ) використовується для форматованого виводу на екран усіх типів даних за допомогою специфікаторів. Специфікатор формату починається із символу %, після якого стоїть символ, що вказує тип даних: %d – ціле ...
2896.
Оператор ЭВМ: отчёт о прохождении практики на заводе
... старую версию БИОСа то пошивщик запускается ключами где имя указывается после ключа S без пробела, если требуется сократить затрату усилий оператора на ввод команды можно сделать пакетный файл с расширением *, bad в котором будет вызываться запуск программы прошивки которая может выглядит следующим ...
2897.
Оперативный и интеллектуальный анализ
... - Line Analytical Processing - OLAP . Основной задачей оперативного или OLAP -анализа является быстрое (в пределах секунд) извлечение необходимой аналитику или ЛПР для обоснования или принятия решения информации. Интеллектуальный анализ информации – имеет также широко распространённое в русской ...
2898.
Оперативная память персонального компьютера
... сравнение их скоростных показателей друг с другом. EDO-DRAM (Extended Data Out) память с усовершенствованным выходом   С увеличением тактовой частоты микропроцессоров, требовалось качественное новое решение оперативной памяти, а не оптимизация FPM DRAM памяти. И в 1996 году был придуман ...
2899.
Онлайн переводчики
... , арабском, греческом, датском, испанском, итальянском, китайском, корейском, немецком, португальском, русском, французском, японском. Кроме того, данный онлайн-переводчик содержит интерфейс на 6 языках. Предоставляет хорошее качестов перевода. Reverso — онлайн-переводчик текста и& ...
2900.
Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін
... України, розвитку електронних засобів навчання, організації досліджень у галузі ІКТ.   ІІІ. Ресурси мережі Інтернет для вчителів загально технічних дисциплін 3.1. Складові загально технічної підготовки учнів Одна з основних складових загально-технічної підготовки школярів - трудове ...


Наверх