Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Информатика, программирование

Количество работ в разделе: 7770
Название работы Скачать
2401.
Проект локальної мережі для школи
... ü   D-Link DAP-2553: Опис: Двохдіапазонна точка доступу AirPremier N DAP-2553 з підтримкою POE призначена для побудови локальних мереж підприємств (LAN) на основі стандарту 802.11n (проект). Спеціально розроблена для мереж бізнес-класса, ця точка доступу пропонує мережевим адміні ...
2402.
Проект корпоративной сети звукового обеспечения "Интеллектуального здания" на основе технологии Fast Ethernet
... РАСЧЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ПРОЕКТА   4.1 Технико – экономическое обоснование проекта Данный проект представляет собой создание локальной корпоративной сети звукового обеспечения интеллектуального здания для Областного центра детского и юношеского творчества г. Астрахани ...
2403.
Проект защиты информации с разработкой системы видеонаблюдения
... системы видеонаблюдения, которая обеспечит визуальный просмотр времени и попыток несанкционированного доступа к информации и обеспечит идентификацию личности нарушителя.   2.4 Разработка системы видеонаблюдения объекта защиты Целевыми задачами видеоконтроля объекта защиты является: 1) ...
2404.
Проект автоматизированного рабочего места работника отдела кадров
... ПО Операционная система Windows 98/2000 Функциональное назначение программы В рамках данного дипломного проекта разработано автоматизированное рабочее место для учета служащих предприятия работниками отдела кадров для оптимизация работы служащих отдела кадров. Вызов и загрузка программы ...
2405.
Продажа продовольственных товаров на примере магазина "Вкусняшка"
... показана в виде схемы в Приложении 1. На схеме изображены уровни движения продовольственных товаров от поставщика до потребителя на примере рассматриваемого предприятия. Принимая во внимание небольшой объем продаж магазина, в данной схеме поставщики будут представлены фиксированным списком, а ...
2406.
Програмування універсальних мікропроцесорів на мовах Асемблер
... драйверів різних пристроїв, основними вимогами до яких є висока швидкодія і компактність. Знання мови асемблер і результуючого машинного коду дає розуміння архітектури ЕОМ, що не забезпечується при програмуванні мовою високого рівня. Мови високого рівня створювалися для того, щоб програмувати ...
2407.
Програмування мовою С++ з використанням об’єктно-орієнтованого програмування
... в об’єктно-орієнтовану розробку, давайте розглянемо деякі з властивостей, загальні для класу "об'єктів". Абстракція Ціль об'єктно-орієнтованого програмування полягає в тому, щоб побачити в задачі абстракції об'єктів реального світу. Що за реальні об'єкти малися на увазі? Буквально ...
2408.
Програмування інтерфейсу
... інтерфейси, в яких застосовувався б стиль прямого маніпулювання, проте до моменту написання книги проектування таких інтерфейсів представляло достатньо складне в аспекті програмування завдання. В принципі необхідно застосовувати різні стилі взаємодії для управління різними системними об'єктами. ...
2409.
Програмування алгоритмічною мовою VBA
... згідно номера варіанта відповідного розділу „Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт на тему “Програмування мовою VBA” із дисципліни “Інформатика”. 4) Розробка алгоритму та програми табуляції функції однієї змінної з використанням ітераційного циклу при розрахунку значень заданої функц ...
2410.
Програмування
... ;         (1+x/2! + y/3!) / (1+2 / (3+xy)) (1+x/1*2+y/1*2*3) / (1+2/(3+x*y)). Лабораторна робота №9 Тема роботи: Програмування процесів з розгалуженням. Мета роботи: навчитися складати алгоритми та програмувати процеси з розгалуженням за допомогою ...
2411.
Програмний комплекс MS Offіce
багатьох випадках може виявитися кращим. В обох випадках у Вас залишиться можливість у будь-який час змінити і розширити створену Вами базу даних. Після введення імені створюваної бази даних натисніть кнопку Створити даного вікна діалогу. На екрані відкриється вікно бази даних. Воно складається ...
2412.
Програмне забезпечення фінансово-економічних установ
... облік динаміки реалізації проекту при підготовці й аналізі бізнес-плану можливий з використанням спеціалізованих комп'ютерних систем економічного і фінансового моделювання, пристосованих для рішення подібних задач. У процесі складання бізнес-плану, як правило, досить широко застосовуються економіко- ...
2413.
Програмне забезпечення ПК
... ій використовуваної інформації, видачу довідкової інформації про комп’ютер, перевірку справності пристроїв комп’ютера та ін. Прикладне програмне забезпечення. Програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних для користувача робіт: редагування текстів, малювання, обробка інформаційних ...
2414.
Програмне забезпечення ПК
... для використання програмних продуктів. Усі програми, з якими працюють на сучасних комп’ютерах, можна розділити на 3 категорії: Програмне забезпечення Системні програми Інструментальні системи Прикладні програми ·    СИСТЕМНІ ПРОГРАМИ ...
2415.
Програмне забезпечення для МПК Ломіконт
... %M23 Кл6 ДВ06 ДВ006 ДВ06 %Q2.4 %M24 Мішалка ДВ04 ДВ004 ДВ04 %Q2.5 %M25 Розроблення програмного забезпечення для МПК Ломіконт Для розроблення прикладного програмного забезпечення МПК Ломіконт використовується пакет програм “Крос-система мови МІКРОЛ”. Секція 000 ...
2416.
Програмне забезпечення аудиторської діяльності
... баз даних з бухгалтерськими програмами. Необхідні додаткові засоби для введення і виведення даних, представлених у різних форматах. Крім основних вимог, аудиторському програмному забезпеченню (як і будь-яким іншим прикладним програмам) мають бути властиві такі ознаки: простота освоєння, швидкодія, ...
2417.
Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"
... компанії Borland Delphi надають широкі можливості розробки професійних прикладних програм в архітектурі "клієнт-сервер", включаючи розподілені системи і додатки для Internet. Програмна реалізація Розроблені прикладні програми “Server” і “Client” демонструють приклад роботи класичної ...
2418.
Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5
... файл instLog.txt. Для виходу з програми треба натиснути кнопку „Вихід” Висновки та рекомендації В даній курсовій роботі була розроблена програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5. Була написана програма-шифрувальник на підставі криптографічного алгоритму RC5 у середовищі Delphi. ...
2419.
Программы, используемые в делопроизводстве
... , выбрав любую ячейку, дать команду Данные→Сводная таблица – будет запущен Мастер сводных таблиц. На первом этапе сообщить программе род используемых данных. Щелкнуть на кнопке Далее. На втором этапе уточнить диапазон базы данных. Предлагаемый диапазон обводится мерцающей линией. Щелкнут на ...
2420.
Программы для работы с графикой, электронными таблицами, текстом, векторной графикой
... . 3.    “Текст по столбцам” разбивает текст по столбцам.   2.2.      Построить график функции  на интервале [- ] с шагом с использованием прогрессии. 1.   Для построения графика функции  средствами excel необходимо в ячейке А1 написать х, а в ...
2421.
Программы для работы с архивами данных
... очень многих пользователей Рисунок 2.1 – Диалоговое окно WinZip Windows именно WinZip является стандартной программой для работы с архивами. Встроенные средства обработки архивов WinZip позволяют упаковывать, просматривать и извлекать файлы из широко распространенных форматов архивов, таких ...
2422.
Программы для обработки звуковой информации
... WAV-файла (стандартный формат цифрового звука), получите готовую песню, которую потом можно и на компакт-диск записать... 1. Программы для обработки звуковой информации   1.1. Редакторы цифрового аудио Тема программного обеспечения очень широка, поэтому здесь мы только вкратце обсудим ...
2423.
Программы для обработки видео
... никакого программного обеспечения, а аппаратных вопросов, и тем более творческих, я в рамках статьи даже начинать не собираюсь. 1.3. Программы обработки видео Начнем с конца, поговорим о плеерах. В систему Windows уже встроен мощный проигрыватель, но требовательные пользователи предпочитают ...
2424.
Программы ввода текстовой и графической информации
... компьютере, строки разъезжаются, форматирование "плывет". Для распространения технических описаний, справочной документации и другой текстово – таблично - графической информации в сети Internet, на дискетах и компакт-дисках наиболее широко используется формат PDF (Portable Document Format ...
2425.
Программы в среде Turbo Pascal
... gotoxy (17,12); write ('на тему создание прикладного программного обеспечения'); gotoxy (22,13); write ('в среде программирования Turbo Pascal'); gotoxy (45,15); write ('Работу выполнила: студентка'); gotoxy (45,16); write (‘_____ ...
2426.
Программы DOS
... отметить: Phar Lap 386/DOS-Extender; Quarterdeck DESQview и DESQview /X, обеспечивающий многозадачную и многооконную работу обычных программ DOS; 16- и 32-битные расширители DOS фирмы Borland, поставлявшиеся с компиляторами C++ и Паскаля; GO32 (используется в GCC и Free Pascal); WDOSX (эмулирует ...
2427.
Программный комплекс учёта работы предприятия по озеленению
... , что позволит быстрее определить сроки завершения проектов. 1.3  Общие положения Наименование системы. Автоматизированная информационная система для учёта работы предприятия по озеленению («Зеленстроя»). Но для удобства можно использовать уславное наименование системы для этой АИС – « ...
2428.
Программный кодер-декодер для циклических (n,k)-кодов
... модуля с комментариями, объем и результаты тестового декодирования (например, в табличной форме) с подробными комментариями.   7. Быстрый кодер / декодер для циклических кодов Применение быстрого алгоритма в лабораторной работе не является обязательным для всех. Он может быть ...
2429.
Программный инструментарий системы принятия решений Project Expert
... уровня управления предприятием. Она не может заменить корпоративные информационные системы, используемые для решения задач учета и оперативного управления ресурсами предприятия. Аналитическую систему Project Expert целесообразно использовать в случаях необходимости проведения существенных ...
2430.
Программные средства. Системы безопасности информации
... программы Коммуникационные программы электронная почта Автоматизация делопроизводства Банковские системы Системы бухучета Системы проектирования Базы данных Системы безопасности информации Антивирусы Защита от копирования Защита конфиденциальной информации ...
2431.
Программные средства уплотнения носителей
... , работающих автоматически в фоновом режиме, и, тем самым, он «прозрачен» для пользователя, который никак не ощущает разницы в работе с обычным и уплотненным носителем, но может констатировать факт размещения на диске большего объема данных, чем физическая емкость диска; ·степень сжатия данных ...
2432.
Программные средства
... связываться с Интернет, начали ее использовать. Эти новые пользователи породили огромную потребность в новых ресурсах и лучшем инструментарии. Улучшались старые средства, появлялись новые, предназначенные для доступа к новым ресурсам, что облегчало использование сети. И вот уже другая группа людей ...
2433.
Программно–методичный комплекс для мультимедийного представления учебной информации
... на дипломную работу, утвержденное приказом ректора Донбасской машиностроительной академии по ГОСТ 19.101-77. Тема дипломной работы – «Программно – методический комплекс для мультимедийного представления учебной информации». Спецчасть разработки – «Разработка программного обеспечения для интерфейса ...
2434.
Программное обеспечение. Операционная система
... достоверности информации и знания. Задачи: студент должен иметь представление об основных понятиях представленной темы: программном обеспечение ПК, операционной системе, уметь обобщать изученный материал, делать выводы. 1.3 воспитательная: o формировать потребность в информационной культуре ...
2435.
Программное обеспечение, компьютерные сети
... средств. Сфера применения конкретного компьютера определяется созданным для него ПО. Программное обеспечение современных компьютеров включает миллионы программ – от игровых до научных. 2. Компьютерные сети При физическом соединении двух и более компьютеров образуются компьютерные сети. ...
2436.
Программное обеспечение ЭВМ и языки программирования
... программы; -           программы, созданные пользователем с помощью сред программирования. Еще один класс программного обеспечения – специальное ПО. Основное его отличие от системного ПО в том, что пользователь сам решает, будет ли он использовать ...
2437.
Программное обеспечение управления автоматизированным комплексом многоканальной связи
... . В ходе выполнения данного дипломного проекта была разработана программа управления автоматизированным комплексом многоканальной связи. Предъявленные в техническом задании к проекту требования выполнены полностью: программное обеспечение для процессора АТ89С51 разработано в соответствии с общим ...
2438.
Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота
... – человек с приобщением вспомогательных средств и методов программного обеспечения [11]. При этом исследователь-проектировщик выполняет функцию преобразования информации, которая состоит в интерпретации результатов и принятия решений относительно управления экспериментами и обобщением информации к ...
2439.
Программное обеспечение системы обработки изображения в реальном времени
... . 2.         Метод гистограмм. Алгоритм был реализован с помощью библиотеки для обработки изображений OpenСV. При тестировании алгоритма использовались изображения игровой доски для игры в го с белыми и чёрными камнями. Пример его работы представлен на рис . ...
2440.
Программное обеспечение Линукс
... и поддерживает обвинение. Поэтому так важно всегда держать наготове подтверждающие документы, касающиеся приобретения и использования имеющегося программного обеспечения. Это могут быть лицензии, регистрационные карточки и сертификаты на ПО, регламенты и инструкции о порядке его приобретения, ...
2441.
Программное обеспечение встроенных систем управления на базе однокристальных микропроцессоров (МП)
... и программных средств. Проектирование аппаратной части может быть выполнено с использованием стандартной методологии проектирования аппаратуры. Проектирование программного обеспечения лучше всего может быть выполнено с использованием языка проектирования, подобного естественному языку. Программное ...
2442.
Программное обеспечение Lotus-Notes
... экономикипо дате".   Почта и адресная книга Lotus Notes Почта Notes позволяет Вам общаться посредством электронной коммуникации с людьми, использующими как Notes, так и другое почтовое программное обеспечение. Вы можете обмениваться сообщениями внутри локальной сети предприятия или, ...
2443.
Программное обеспечение "Служба занятости"
... составляются договора на направление специалистов определенных специальностей на собеседование с целью их трудоустройства   1.2 Функции ПО Для обеспечения эффективной работы службы занятости ее сотрудники выполняют следующие функции: ·   Расширяют объем данных по работодателям ( ...
2444.
Программное обеспечение
... программ, с помощью которых выполняются конкретные задачи (производственных, творческих, развлекательных и учебных). Между прикладным и системным программным обеспечением существует тесная взаимосвязь. Универсальность вычислительной системы, доступность прикладных программ и широта функциональных ...
2445.
Программное кэширование
... . Так что никаких преимуществ у AMD`шной предвыборки перед Intel нет. Предвыборка в процессорах Р!!! и Р4 В процессорах Р!!! и Р4 программная предвыборка осуществляется следующими инструкциями : prefetchnta, prefetcht0, prefetcht1, prefetcht2. Суффикс указывает на тип загружаемых данных, что ...
2446.
Программно-методический комплекс для обучения процессу создания компиляторов
... создания учебного комплекса Создание учебного комплекса обосновано сложностью предметной области создания компиляторов и отсутствием подобного наглядного материала, позволяющего поэтапно отследить процессы, происходящие в компиляторе (работа анализаторов, заполнение таблиц). Из описанного ...
2447.
Программно-аналитический комплекс локальной сети в организации "Северодонецкое агентство развития громады"
... над локальной операционной системой OS/2. 2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ «СЕВЕРОДОНЕЦКОГО АГЕНСТВА РАЗВИТИЯ ГРОМАДЫ»   2.1 Общая характеристика городской общественной организации «Северодонецкое агентство развития громады» Городская общественная организация « ...
2448.
Программная реализация разложения временного процесса в тригонометрический ряд
... Таким образом, разработанное в ходе выполнения курсовой работы приложение является законченным программным продуктом. Программа может быть использована для физического разложения временного процесса в тригонометрический ряд. Литература 1.   Фаронов В.В. Delphi 6. Учебный курс.-М.: ...
2449.
Программная реализация предметной области "Ремонт часов"
... код заказа КодЗапЧасти KodZapChasti bigint(3) Уникальный код детали   Программная часть. Руководство программиста В данной выполненной курсовой работе по дисциплине «Базы данных» был спроектирован сайт «Ремонт часов». Были использованы такие языки программирования сайтов, как, ...
2450.
Программная реализация алгоритма Дейкстры (построение цепей минимальной длины)
ние Б Результат………..……………………………….….. 22 Приложение В Схема программной реализации алгоритма Дейкстры….. 23 ВВЕДЕНИЕ Благодаря своему широкому применению, теория о нахождении кратчайших путей в последнее время интенсивно развивается. Нахождение кратчайшего пути – жизненно необходимо ...
2451.
Программная модель процессоров семейства X86
... адресов управляет BIOS через регистры конфигурирования чипсета. Обычно для совместимости аппаратного и программного обеспечения распределение адресов стандартно для любых микропроцессорных систем семейства х86. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ   Состав любой вычислительной системы одинаков: ...
2452.
Программная модель поиска глобального минимума нелинейных "овражных" функций двух переменных
... точно отражается в применяемом методе специфика данной задачи, ее «индивидуальные» особенности. Данную программную модель рекомендуется использовать для поиска глобального минимума нелинейных «овражных» функции двух переменных. Конечно, на этом можно было бы и остановиться. Метод успешно работает, ...
2453.
Программирование. База данных "Клиенты"
... сам создавать такие структуры, какие ему удобны, и вводить в них необходимые элементы управления. Необходимость программирования всегда сдерживала широкое внедрение баз данных в управление и производство в малом бизнесе. Крупные предприятия могли позволить себе сделать заказы на программирование ...
2454.
Программирование циклических и типовых программ на Ассемблере для микропроцессора КР580ИК80
... на ЭВМ, и получим результат. 8500   04 8501   08 8502   06 8503   03 Таблица 2.1 – Программа на ассемблере. Адрес Код команды Метка Мнемоника 8200 8201 06 04 PRG 1: MVI B, 4 8202 8203 8204 21 00 85 ...
2455.
Программирование решения задач
... nbsp;      Выведение условия для выхода 6.         Вывод результатов   Для решения задачи введем координаты первой клетки, притом, что они должны быть меньше восьми; затем координаты второй клетки (они также должны быть меньше ...
2456.
Программирование различных типов задач
... , включающим «разделяй и властвуй», рандомизацию, инкрементную вставку и продвинутые структуры данных. Из свойств этих алгоритмов следует множество интересных задач по программированию. Ключом к пониманию сортировки является понимание того, как она может быть использована для решения многих важных ...
2457.
Программирование на языке Си++
... России Б. Н. Ельцина Кафедра теплофизики и информатики в металлургии. Дисциплина: Алгоритмизация и программирование.Отчет Лабораторная работа №2 " Использование основных операторов языка Си " Вариант 9.Преподаватель: Степура А. А. Студент гр. Мт-190503: Свиткин В. Г.Екатеринбург, ...
2458.
Программирование на языке С++
... После многих лет работы совместный комитет ANSI-ISO стандартизировал C++ в 1998 году (ISO/IEC 14882:1998 — Язык программирования C++). В течение нескольких лет после официального выхода стандарта комитет обрабатывал сообщения об ошибках и в итоге выпустил исправленную версию ...
2459.
Программирование на языке Java Script
... – ссылка на объект для заднего фона. background-repeat – способы отображения заднего фона. Литература 1.   Картузов А.В. Программирование на языке JAVA 2002 г. 2.   Управление сценариями просмотра Web-страниц Павел Храмцов, статья из ComputerWorld 3.   ...
2460.
Программирование на Паскале
... неоднократно. В программах, связанных с обработкой данных или вычислениями, часто приходиться выполнять циклические повторяющиеся действия. В языке программирования Паскаль имеется три разновидности цикла - цикл со счетчиком, цикл с предусловием и цикл с постусловием. Операторы цикла: Оператор ...
2461.
Программирование на алгоритмическом языке Бейсик
... , музыка, осуществляется управление заводами и космическими кораблями и т.д. Компьютеры превратились в универсальные средства обработки информации. Язык БЕЙСИК, предназначенный для обучения программированию и получивший широкое распространение в виде различных диалектов, прежде всего, как язык для ...
2462.
Программирование на Delphi с алгоритмами и кодами
... В данной курсовой работе были приведены три задачи при решении которых были рассмотрены различные управляющие структуры программирования, разные компоненты и возможности Delphi. В первой программе было реализовано табулирование, расчет значений функции и числового ряда и построен график функции с ...
2463.
Программирование и основы алгоритмизации
запускается цикл обработки сообщения, которые будут посылаться ОС программе и обрабатываться в отдельной процедуре WindowProc и затем собственно выход из программы. В процедуре обработке сообщений, если нажата клавиша «Вычислить», то считывается значение из поля редактирования, преобразовывается ...
2464.
Программирование и достижения компьютерной техники
... пакетов прикладных программ. Эти разработки должны обеспечивать высокое качество и вестись примерно так же, как и выпуск промышленной продукции. Достижения компьютерной техники   1.         Универсальные настольные ПК Что такое настольный компьютер ...
2465.
Программирование для Word из Delphi
... преимущества программируемой автоматизации по сравнению с ручными операциями пользователя, эти интерфейсы полностью нейтральны по отношению к языку программирования, используемому для их написания. Технология COM и OLE позволяют разработчикам в полной мере использовать все средства уже созданных ...
2466.
Программирование графического режима
... не то, что б не хуже, а даже лучше языков более высокого уровня. 1.3. Теоретические сведения 1.3.1. Программирование в среде Windows Win32 программы выполняются в защищенном режиме, который доступен начиная с 80286. Но 80286 теперь история. Как известно, каждую Win32-программу Windows ...
2467.
Программирование графики и обработка событий
... (); // Создаем следующий компонент c.gridwidth = 1; // Меняем правила для его размещения add(b2, с); // Помещаем в контейнер и т.д. Приложение 5. Обработка событий. Java 2 использует хорошо структурированную, функционально полную и очень логичную модель обработки событий, впервые ...
2468.
Программирование в СИ
... фрагментов текста, выходящего за пределы графического окна. 2.         ПРИЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО РЕЖИМА   2.1.     Подключение графической библиотеки Для подключения графической библиотеки можно использовать один ...
2469.
Программирование в MATLAB
... ; Рассчитать максимальные по модулю значения погрешности интерполяции на заданном промежутке [x0, xn] для каждого вида сплайна. Примечание: В пакете MATLAB индексы одномерных и двумерных массивов начинаются с 1, а не с 0. Учесть это при составлении программы. Задание №3 Аппроксимация функции ...
2470.
Программирование в Delphi
ленную задачу, и обеспечения функционирования математического аппарата необходимо как минимум: 1)   Один компонент для визуального представления данных в табличной форме, 2)   MEMO-поле для вывода данных, указанных в задании 3)   Набор компонентов для добавления / ...
2471.
Программирование арифметических задач на Ассемблере для микропроцессора К580
... и результат сложения запоминает в аккумуляторе. - CARRY - регистра признаков. Разряд (флаг) переноса играет большую роль при выполнении микропроцессором арифметических операций и работает девятым разрядом аккумулятора. По флагу командами IC и INC можно осуществить переход. Применяется он так же при ...
2472.
Программирование алгоритма цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-94
... осуществляет формирование цифровой подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-94 и проверку цифровой подписи. Таким образом, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме. Список использованных источников   1.   Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си Пер. с англ., 3-е ...
2473.
Программирование CMOS
... 15) 1АН Тип винчестера D: (если значение > 15) 1BH-20H Зарезервировано 21H-2DH Зарезервировано 2EH-2FH Контрольная сумма CMOS (от 10Н - 20Н) 30Н-31Н Размер расширенной памяти за пределом 1 Мб 32Н Номер текущего века в BCD нотации ( ...
2474.
Программирование
... (Шаг 10). Имеет место свойство (9.4) по теореме 9.5 в силу результатов шагов 1 и 9. Литература к лекции 9. 9.1. С.А. Абрамов. Элементы программирования. - М.: Наука, 1982. С. 85-94. 9.2. М. Зелковец, А. Шоу, Дж. Гэннон. Принципы разработки программного обеспечения. - М.: Мир, 1982. С. ...
2475.
Программа–конструктор для построения МП–транслятора по его параметрам с последующей проверкой задаваемых пользователем цепочек
...   В ходе разработки курсового проекта я ближе ознакомился с теорией МП- трансляторов, научился писать программы - конструкторы для построения МП – транслятора по его параметрам с последующей проверкой задаваемых цепочек, закрепил знания по системному программированию. Разрабатывая программу, я ...
2476.
Программа-отладчик микроконтроллера I8051 (К1816ВЕ51)
... I8051 Имитатор микроконтроллера I8051 (К1816ВЕ51) представляет собой математическую модель микроконтроллера I8051 (К1816ВЕ51). Программа имитирует работу микроконтроллера, что позволяет вести отладку программ. В окно имитатора можно попасть из редактора языка ассемблера. В ходе работы программа ...
2477.
Программа установки защищенных сетевых соединений с использованием протокола ISAKMP
... таблицы переставляются до тех пор, пока не получится упорядоченная диаграмма. Поиск сегментов рынка для программы установки защищенных сетевых соединений с помощью протокола ISAKMP Взрывной характер развития компьютерных технологий и резко возросшее количество действий совершаемых с помощью ...
2478.
Программа регистрации процесса производства для автоматизированной системы управления предприятием электронной промышленности
... регистрации процеса производства партий полупроводниковых пластин для использования в автоматизированной системе управления. Программа должна обеспечивать контроль и регистрацию производственного процесса производства партий пластин. Вести учет за прохождением партий полупроводниковых пластин по ...
2479.
Программа на языке Паскаль, реализующая операции над множествами
... навыки выполнения операций над множествами, также нами была разработана программа на языке Паскаль, реализующая операции над множествами: объединение, пересечение, разность, симметричная разность, декартовое произведение. Приложение   Листинг программы: program giwotnie_zooparka; ...
2480.
Программа контроля учебного процесса образовательного учреждения
...   Основанием для разработки является задание № 3.10 по дисциплине «Технология разработки программных продуктов». Тема курсовой работы «Программа контроля учебного процесса образовательного учреждения». Задание содержит следующие основные этапы: 1.       & ...
2481.
Программа информационной поддержки создания плана местности
... работы программы требуется Borland Database Engine. Если его нет на компьютере, его необходимо установить. 6. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ Программа предназначена для информационной поддержки создания плана местности. Она позволяет хранить данные о точках плана в таблице, осуществлять их графическое ...
2482.
Программа для подсчета выручки казино
атизации. Введение Необходимо сделать программу для старших менеджеров казино «Тамбовский Волк», рассчитывающую результаты всех игровых столов за рабочий день, независимо от количества клиентов и количества дилеров. Программа должна рассчитывать полученные результаты и сохранять их в ...
2483.
Программа для перегляду текстових файлів різного розміру
... ів і мати дозвіл но перегляд. 4. Інструкція користувача Для запуску програми потрібно набрати в командному рядку ім‘я запускного файлу та замість параметра ім‘я файлу для перегляду. Але якщо програма запущена без параметра то вона запросить ввести ім‘я. Після чого появиться екран з відкритим ...
2484.
Программа для перевода текстов с транслита
... кириллицы в транслит. Текст данной процедуры будет рассмотрен ниже. o  «перевести с латиници в кириллицу»  acLatToCyr Переводит текст из транслита в кириллицу. Текст данной процедуры будет рассмотрен ниже. o  «Редактировать алфавит»  acAlphEdit Отображает форму редактирования словаря ...
2485.
Программа для оценки шахматной ситуации
... содержит класс ANALIZ, в котором осуществляется правильность расстановки королей и оценка шахматной ситуации. 3.1 3 RWfile Этот модуль содержит класс RW, в котором осуществляется чтение и запись исполняемой программы. 3.1 4 Main В этом модуле осуществляется работа приложения. 4. Реализация ...
2486.
Программа выбора оптимального (наикратчайшего) маршрута перемещения в лабиринте
... , «c1» и «b6»). Введем несколько обязательных клеток, так, чтобы они влияли на построение оптимального маршрута. Выбор маршрута передвижения в лабиринте с посещением обязательных клеток Схему лабиринта можно найти в приложении пояснительной записки Введите название начальной клетки = d1 Введите ...
2487.
Программа Mathcad и ее использование
... полезными советами (возникают при загрузке системы). Open Book (Открыть книгу) - позволяет открыть справочник системы MathCAD. About Mathcad (О программе Mathcad) - информация о версии программы, авторских правах и пользователе. Каждая позиция главного меню может быть сделана активной. Для этого ...
2488.
Программа Macromedia Flash и ее использование
... для всех звуков в клипе в диалоговом окне Publish Settings. Для просмотра интерактивного ролика по использованию звуков во Flash, выберите Help > Lessons > 07 Sound. Технология Macromedia Flash становится все более популярной среди Web-специалистов. Вначале Flash-технологии использовались ...
2489.
Программа CorelDraw и ее использование
... двух классов объектов. В последующих уроках этой книги мы займемся этим, а сейчас обратимся к рабочей среде основного компонента пакета — программы CorelDRAW 12. Написано большое количество программных продуктов, позволяющих рисовать векторные рисунки. Наиболее известным и универсальным среди них ...
2490.
Программа - калькулятор
... , как будут выполняться их программы. Постановка задачи Задача курсовой работы состоит в разработке программы - калькулятора, которая позволяет считать выражения, состоящие из чисел, содержащих до 29 цифр от 0 до 9, постоянные числа pi=3,14159265359 и e=2.718281828459, функции синус (sin), ...
2491.
Программа "Учет рождаемости"
nbsp;      Создать базу из основной таблицы с оперативными данными и четырех таблиц-справочников с наименованиями кодов (используются для расшифровки кодов в формах, в запросах и в отчетах). 2.         Создать базовый, перекрестные, ...
2492.
Программа "Система обучения"
... работы блокируется и выводится соответствующее сообщение об ошибке: Рис.3 Если пользователь желает зарегистрироваться в системе обучения, то по нажатию на кнопку "Регистрация", попадает в окно регистрации: Рис.4 Здесь пользователь проходит регистрацию. Для начала ...
2493.
Программа "Морской бой"
... = col_ship + 1 Рис. 6. Функция Disposition или Generation Тестирование Чтобы проверить корректность работы программы нужно провести тестирование. Бой с противником продолжается до полной победы, т.е. пока не будут уничтожены все 10 кораблей одного из противников. Если первым свои ...
2494.
Программа "Калькулятор"
... в степень, факториал, логарифм, экспоненту, целочисленное деление и т.п. 1.         Метод решения В программе «Калькулятор» использовано одно поле для ввода операторов и для вывода результата. В поле вывода данных числа отображаются с точностью 6 ...
2495.
Программа "Доход по вкладу" (Delphi)
... задачи, бесперебойной работы программы и проверке удобства пользованием интерфейса для пользователя. 2. Средства и порядок испытаний Для испытания программы «Доход по вкладу» необходимы следующие технические средства: -  процессор Intel Celeron 300 и выше; -  память 32Mb; -  ...
2496.
Программа "1С: Предприятие"
... 2. Порядок выполнения работы 2.1 Запуск программы и введение начальных остатков Курсовая работа проводится на базе программы «1С: Предприятие 8.1.(учебная версия)». Перед началом работы необходимо скопировать чистую базу с сервера и создать новую информационную базу. Порядок открытия: Пуск/1С ...
2497.
Програми – аналоги DOS-програм ren, xcopy
... функцію process_files. Після обробки всіх файлів і каталогів виконання програми завершується. При копіюванні файлів виводиться ім’я кожного. 6. Системні вимоги Операційна система DOS CPU INTEL 8086 або ст. RAM 640 K ...
2498.
Програма розв’язання звичайних диференціальних рівнянь однокроковими методами
... ії у(х) в дискретному вигляді з кроком h1=0.1. Рисунок 4. Рисунок 5. Висновки В даній курсовій роботі я ознайомився з однокроковими методами розв’язання звичайних диференціальних рівнянь. Завдяки їй я остаточно розібрався застосовуванням цих методів до розв’язання диференціальних ...
2499.
Програма переводу з однієї системи числення у іншу
... . Висновки Завершивши роботу над курсовим проектом можна зробити висновок про те, що мені вдалося досягти своєї мети і розробити програму переводу з однієї системи числення у іншу. За допомогою засобів алгоритмічної мови Turbo Pascal було створено програму Kurs2‚ яка дозволяє здійснювати ...
2500.
Програма обробки зображень
... ІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Кафедра “Обчислювальна техніка та програмування “ ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедрою ОТП ___________ /Домнін Ф.А./ Програма обробки зображень Пояснювальна записка ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ КІТ 32.02198.022 ЛЗ Розробники Керівник проекту _________/Xxxxxxxxxx./ “___” ...


Наверх