Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Информатика, программирование

Количество работ в разделе: 7770
Название работы Скачать
2501.
Програма модифікуюча команди, які використовуються в захищеному режимі
... : _______ / Хххххххххххх Х.Х./ ___________________ 2002р. Харків 2002 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Xxxxxx- 01 13 01-1 ЛЗ Програма модифікуюча команди, які використовуються в захищеному режимі Опис програми Харків 2002 Опис програми Зміст 1.  & ...
2502.
Програма контролю наявності зв’язку комп’ютера з пристроєм через паралельний порт протягом 15 секунд
... змінюються (там знаходиться якесь одне значення), то програма повідомляє про це. 1. Призначення та область використання Програма призначена для контролю зв’язку комп’ютера з зовнішнім пристроєм через паралельний порт. У випадку якщо нові дані не надходять, то програма видає відповідне пові ...
2503.
Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"
... дуже важливим етапoм прoектування, тoбтo на цьoму етапi пoтрiбнo визначити ocнoвнi її переваги та недoлiки. За дoпoмoгoю цiєї прoграми мoжна: Перевiрити знання за дoпoмoгoю теcтoвoгo кoнтрoлю. Пoбачити на екранi результат теcту та oтримати вiдпoвiдну oцiнку. Дo ocнoвних недoлiкiв прoграми мoжна ...
2504.
Проблемы автоматизации перевода математической литературы с английского языка на русский
... Из проделанной работы можно сделать следующие выводы: 1.         При автоматическом переводе математической литературы можно использовать технологию Translation Memory. 2.         Кроме словарей математической лексики ...
2505.
Проблемное и системное программное обеспечение
... на ПК, называется программным обеспечением. Состав программного обеспечения ПК называют программной конфигурацией. Программное обеспечение, можно условно разделить на три категории: ·     системное ПО (программы общего пользования), выполняющие различные вспомогательные функции ...
2506.
Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ в радиотехнике
... из нескольких основных модулей и ряда вспомогательных программ. Заметим, что материал данной книги ориентирован на конструкторов, поэтому программа моделирования схем, также входящая в состав пакета, здесь не рассматривается, тем более что она представляет собой абсолютно автономный модуль. Кратко ...
2507.
Проблематика штучного інтелекту
... : отже, якщо я не знаю, як виконувати деяку задачу, то вона є інтелектуальною, а якщо знаю - то ні. Наступний крок - це відомі слова Л.Теслера: “Штучний інтелект - це те, чого ще не зроблено” [Мичи]. Цей парадоксальний висновок лише підкреслює дискусійність проблеми. Є деякі більш конструктивні ...
2508.
Проблема автоматизации проектирования в теории систем
шем случае, в хорошего администратора. Поэтому на повестку дня выдвигается проблема принципиального изменения всей технологии проектирования - проблема автоматизации проектирования. Ее особенность - широкое использование современных способов обработки информации и представления ее в таком виде, ...
2509.
Приховані марківські процеси
... і, за допомогою прихованих марківських процесів.[3] http://teormin.ifmo.ru/education/machine-learning/notes-06-hmm.pdf Стаття «Приховані марківські моделі». В ній є поняття прихованих марківських процесів, конкретні приклади та пояснюються елементи прихованих марківських моделей. Також пояснюється ...
2510.
Пристрої реєстрації інформації
... важливо з великою точністю підтримувати середню і миттєву швидкість обертання, щоб зменшити до мінімуму кутові коливання пакета дисків. Пристрій управління, окрім видачі інформації про адресу комутації головок, також управляє необхідними переміщеннями блока головок, пошуком інформації на носіях, ...
2511.
Пристрої введення інформації. Клавіатура
... і цієї клавіші клавіатура генерує скен-код 172 (44+128). Діаграма на рисунку 2.9 показує клавіші стандартної клавіатури і відповідні їм скен-коди. При введенні інформації, клавіатура не знає значення клавіші, що натискається, вона просто звітує про ті дії, що відбуваються. Переклад дії натискання ...
2512.
Пристрої введення (виведення) аналогової інформації в ЕОМ (аналого-цифрові інтерфейси)
... що може бути побудована на основі мікропроцесора. 2. Сканери Сканер - це пристрій введення текстової або графічної інформації в комп'ютер шляхом перетворення її в цифровий вигляд для наступного використання, обробки, збереження або виведення. Настільні сканери з'явилися в 80-х роках і ві ...
2513.
Принятие решений методом анализа иерархий
Расчетно-графическое задание по дисциплине: Системы поддержки принятия решений на тему: Принятие решений методом анализа иерархий Студент Иванова И.В. Гр.1ПИ Руководитель Коломин А. В. Ванино, 2004 г. Задание: ...
2514.
Принципы структуризации и проектирования сетей Ethernet
... одной подсети не оказывают влияние на другие подсети. Подсети образуют логические домены управления сетью. Структуризация с помощью повторителей и мостов. Все современные реализации Ethernet (за исключением коаксиальных версий) требуют для связи конечных узлов применения тех или иных активных ...
2515.
Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач
... использования готовых библиотек наиболее употребительных модулей. Но, пожалуй, самым важным достижением структурного подхода к разработке алгоритмов является нисходящее проектирование программ, основанное на идее уровней абстракции, которые становятся уровнями модулей в разрабатываемой программе. ...
2516.
Принципы работы с электронной почтой. Создание почтовых ящиков на общедоступных сайтах и на серверах учреждений. Адресная книга. Настройка Outlook Express
... любой человек может подобрать для себя что-нибудь по своему вкусу. Все почтовые клиенты имеют примерно одинаковый интерфейс. Эта схожесть также позволяет нам наглядно представить принцип работы электронной почты независимо от того, какой конкретно программой вы пользуетесь. Вы можете отправлять и ...
2517.
Принципы работы голографической памяти
... Рис. 6. Сравнение оптических и голографических методов записи   Рисунок 7. Принцип голографической записи Рисунок 8. Схема записи/чтения данных методом голографии Достоинства голографической памяти: высокая плотность записи и большая скорость чтения; параллельная запись информации (не ...
2518.
Принципы построения систем автоматического управления
... Конечное значение функции: . (2.11) 7. Теорема запаздывания . (2.12)   4. Дифференциальные уравнения САУ При математическом описании систем автоматического управления составляют уравнения статики и динамики. Уравнения статики описывают установившиеся режимы и, как правило, ...
2519.
Принципы организации параллелизма выполнения машинных команд в процессорах
... количество операций для полной загрузки конвейера [3]. Рассмотрим принципы конвейерной обработки информации на примере пятиступенчатого конвейера, в котором выполнение команды складывается из следующих этапов: IF (Instruction Fetch) - считывание команды в процессор; ID (Instruction Decoding) - ...
2520.
Принципи індексування документів в мережі Інтернет
... і й простоти побудови, що забезпечує одержання потрібної інформації у мінімальні строки при найменших затратах праці й у стислому обсязі. 2. Транспортні ресурси мережі Інтернет   "Автоперевізник" http://perevozchik.com Журнал "Автоперевізник" - щомісячне видання для ...
2521.
Принцип резолюции в исчислении высказываний и логике предикатов и его модификации
... автоматического доказательства для фразовых форм используют единственное правило вывода — принцип резолюций, — впервые описанное Робинсоном ([Robinson, 1965]). Рассмотрим следующий пример из исчисления высказываний. В дальнейшем прописными буквами Р, Q, R,... будут обозначаться отдельные фразы, а ...
2522.
Принцип работы сканера
... печати. Пантелеграф Телефакс состоит из: 1. сканера, обеспечивающего ввод данных; 2. электронного устройства, предназначенного для приема/передачи сигнала адресату; 3. принтера, печатающего сообщение. К 30-м годах XX века, системы, использующие основные принципы, разработанные Александром Бэйном, ...
2523.
Принцип работы маршрутизатора
... что они используют именно его. Однако все сомнения рассеются, как только вы попытаетесь подключить модем к другому компьютеру или маршрутизатору. Поэтому если соединение перестало работать сразу после установки нового оборудования или через некоторое время после этого, вполне вероятно, что провайдер ...
2524.
Принтеры и кинопроекторы
... Современные лазерные принтеры позволяют достичь более высокого качества печати. Качество приближено к фотографическому. Основным недостатком лазерных принтеров является высокая цена, но цены имеют тенденцию к снижению. 2.1 Принцип действия У большинства лазерных принтеров используется механизм ...
2525.
Принтери та сканери
... час матричний принтер у "класичному" офісі зустрічається досить рідко - його замінив струминний чи лазерний принтер. Єдине місце, де матричні принтери ще не здали позицій, - це банки і сфера торгівлі. Сканери   Настільні сканери, як і копіювальні апарати, можуть ...
2526.
Принтер как устройство вывода. Виды принтеров
и отличительные черты, присущие только этому типу устройств вывода информации. Рассмотрим каждую из групп подробнее. Принтеры ударного действия, или impact-принтеры, создают изображение путем механического давления на бумагу через ленту с красителем. В качестве ударного механизма применяются либо ...
2527.
Примеры решения задач по программированию
... задания была составлена схема машинного алгоритма по условию задачи, написан код программы и получены результаты работы программы. В результате выполнения работы были закреплены практические навыки построения простой программы на языке программирования C/C++, в которой были объявлены переменные ...
2528.
Применение технологии автоматической идентификации в логистике
... обслуживания операций всех участников с организацией транспортно-экспедиторского обслуживания. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКЕ Технология автоматической идентификации в коммерческой логистике предназначена для отслеживания пути товара на всех ...
2529.
Применение технологии Macromedia Flash для разработки сайта
... объект и поменять его свойства. 14. Возможность вставки в текущий проект раннее созданный другой проект. 2. Применение технологии Macromedia Flash   2.1 Исследование структуры Flash сайта Oral.kz Задачей данного параграфа является исследование структуры Flash сайта Oral.kz. Данное ...
2530.
Применение технологии "тонкого клиента" в корпоративных сетях
... работу с офисными приложениями и прочие. Не подлежит сомнению тот факт, что реализовать успешно функционирующую корпоративную сеть возможно как с применением технологии "тонкий клиент", так и используя стандартные полноценные компьютеры. Однако исторически сложилось так, что в Республике ...
2531.
Применение информационных технологий в анализе затрат на производство и себестоимости продукции
... математическое моделирование, финансовые модели. Раздел 1. Вычислительные и графические возможности Ms Excel и Ms Word для анализа затрат на производство и себестоимости продукции предприятия ИК-2 УФСИН России по Смоленской области Microsoft Word - является наиболее распространенным текстовым ...
2532.
Применение и типы графопостроителей (плоттеров)
... точность изготовления вырезаемых фигур при значительном увеличении производительности труда. Я еще застал те времена, когда графопостроители были только планшетными и плоттерами (по крайней мере, в ex-USSR) их не называли. У отца на работе стоял огромный планшетник формата A0, подключенный к " ...
2533.
Применение встроенных функций табличного редактора excel для решения прикладных статистических задач
ь скорость и качество сбора, обработки и анализа информации. Цель работы Продемонстрировать применение встроенных функций Excel при решении прикладных статистических задач, таких как: 1.         анализ ряда динамики и точечный прогноз 2.   & ...
2534.
Применение Байесовых сетей
... проблем работы принтеров и других справочных и wizard-подсистемах. Обработка изображений и видео Важные современные направления применений байесовых сетей связаны с восстановлением трехмерных сцен из двумерной динамической инфор­мации, а также синтеза статических изображений высокой ...
2535.
Приложения технологии языка программирования Паскаль в прикладной механике
... является одной из основных задач статики. На основе изложенной в первой главе курсовой работы алгоритм конструкции языка программирования Паскаль составим и решим ряд задач по прикладной механике. Сформулируем задачу по статике первому разделу прикладной механики. Задача. Найти центр тяжести ...
2536.
Приложения Windows: графический редактор Paint
... от одной до четырех цифр. Microsoft Excel интерпретирует данный аргумент в соответствии с используемой системой дат. По умолчанию в Microsoft Excel для Windows используется система дат 1900, а в Microsoft Excel для компьютеров Макинтош - система 1904. 4.5 Функция СЕГОДНЯ В этой статье описан ...
2537.
Прикладное программное обеспечение. Оновные понятия комбинаторики
... информацию. В ходе выполнения контрольной работы были изучены логические основы работы ЭВМ, основные понятия и операции алгебры логики, а также прикладного программного обеспечения. В настоящее время термин «информация» является одним из самых распространенных. Для переработки информационных ...
2538.
Прикладное программное обеспечение
... , как, например, в случае ПО для видеомагнитофонов или микроволновых печей. Прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, состоящее из: - отдельных прикладных программ и пакетов прикладных программ, предназначенных для решения различных задач пользователей; - автоматизированных ...
2539.
Прикладное программное обеспечение
... решить всей проблемы неоднородности различных прикладных ПО. Одних только возможностей обмена данными между различными КТ, предусмотренной в Microsoft Office, оказалось явно недостаточно, чтобы обеспечить их взаимодействие как в ручном, так и в программном режиме, поскольку структура данных и их ...
2540.
Прикладное программное обеспечение
ис», выбираем команду «Анализ данных» и необходимый нам тип анализа – «Скользящее среднее». После этого необходимо указать входные данные и параметры вывода: 1.   «Входной диапазон» – ссылка на диапазон исследуемых данных. Входной диапазон должен состоять из одного столбца или одной ...
2541.
Прикладная теория информации
... - рассмотрением проблемы разработки конкретных методов и средств кодирования сообщений, то совокупность излагаемых вопросов называют теорией информации и кодирования или прикладной теорией информации. Другая точка зрения состоит в том, что глобальной проблемой теории информации следует считать ...
2542.
Прикладна теорія цифрових автоматів
... b20 Т4 =А+b10+Д+Е+Ж+З+b16+К+b18+b20+Ф+b22  Т5=Х+Б+Ц+H+Ч+b12+Д+Ж+И+Ш+Щ+Э+K+Ю+Я+b22  Формуємо функції виходів автомата:  Y1=А+b4+Л+b10+Д  Y2=b1+b7  Y3=Ц+Ч+Ж+Ш+Т+К+b18+У+П+Ф+b22  Y4=b1+Б+b6+b7+Г+b12  Y5=b6+b12+Е+b16+b20  Y6=М+З+Щ+Э+К+b18+Ю+Я+Ф+b22  Y7=b2+b8+С+В  Y8=Х+b4+Н+b10+Д+И+О ...
2543.
Прикладна теорія цифрових автоматів
... Функції збудження тригерів та вихідних сигналів Закінчення Список використаної літератури 1 Введення Метою курсового проекту по дисципліні "Прикладна теорія цифрових автоматів" є закріплення основних теоретичних знань і практичних навичок у ході самостійної роботи. У ході роботи ...
2544.
Прикладна теорія цифрових автоматів
... + 1*2 = 53 Мінімальна можлива кількість переключень тригерів:  Wmin = E P(i,j) = 42 Коефіцієнт ефективності кодування: 1.26 2.1.4. Структурний синтез автомата на підставі заданого типу тригерів Таблиця переходів Т-тригера: Табл.2. Таблиця переходів Т-тригера Qt Qt+1 T 0 ...
2545.
Призначення пакету Forecast Expert
... є величину податків і їх прогноз. Тип тренду ж) лінійна фільтрація у графіку і д) степеневий нам не підходять. 3. Завдання №2 Тема: Використання пакету Forecast Expert для прогнозування одно факторної залежності та оцінки її довірчого інтервалу. Мета: здобути навички в роботі з пакетом ...
2546.
Приемы программирования на JavaScript
... new version of your browser now."); } На этом можно закончить вступительную часть, посвященную примерам JavaScript-кода, и перейти к более планомерному изложению приемов программирования на JavaScript, если бы не одно "но". Дело в том, что любой автор, который собирается излагать ...
2547.
Приближенное вычисление значений определенного интеграла
... обработка данных '); m0:=0; writeln (lf, ' КУРСОВАЯ РАБОТА'); writeln (lf, ' ПО КУРСУ ИНФОРМАТИКА'); writeln (lf, ' «ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ'); writeln (lf, ' ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА» '); writeln (lf, ' Выполнил: студент гр. '); writeln (lf, ' Вариант 22 y=19.44*exp (0.224*x)')
2548.
Препроцессорные средства в C и С++
... !defined(_ _DEFS_H)#define _ _DEFS_H /* Текст объявляемых заголовков */.......................................#endif /* Конец _ _DEFS_H */ 4. Объектно-ориентированные средства С++ 4.1 Объектные типы данных Объектные типы данных - это агрегатные типы, полностью определяемые программистом, ...
2549.
Преобразователь кода (ПК)
... ИМС DD10 ведут разводку всех выводов ИМС через шину, присваивая всё новые номера проводникам шины. Приложение Б: Рис. 3–Электрическая схема преобразователя кода. DD1, DD2, DD3 – К561ЛА7; DD4, DD5 – К561ЛА9; DD6 – К561ЛА8; DD7 - К555ЛА2 Приложение В   0 1 ...
2550.
Преобразование звуковой информации
... : от изменения громкости до сложных эффектов. Существует ряд программ, которые успешно справляются с данной задачей и кроме того имеют возможность извлекать звуковую информацию с компакт-дисков и, наоборот, записывать аудио CD. Среди таких программ лидируют Sound Forge, Wave Lab, Cool Edit. Для ...
2551.
Презентации в PоwеrPоint
... которая осуществляется с помощью команд на панели «Разметка слайдов» в области задач. 3. Возможности оформления презентации в PоwеrPоint Основным элементом презентаций являются слайд. Поэтому оформление презентации – это в первую очередь оформление слайда. Для оформления слайда на него ...
2552.
Представление текстовой и графической информации в электронном виде
... (регистры, которые видны программисту) и скрытую; - устройство управления (УУ), которое выделяет последовательность сигналов контролирующих передачу информации между остальными устройствами в соответствии с содержимым регистра команд (РК), на который принимается очередная команда. Разрядность ...
2553.
Представление сигналов в базисе несинусоидальных ортогональных функций
... б а) б) Рис. 1.1. Первые четыре непрерывные функции Радемахера: a) на интервале [0; 1); б) на интервале [-0.5; 0.5); Пример разложения функции f(x) в базисе функций Радемахера, используя общую формулу (1.2) представлен на рис 1.2. , (1.2) где   Рис ...
2554.
Представление логических функций от большого числа переменных
... формула приводит к важной теореме. Теорема. Всякая логическая функция может быть представлена булевой формулой, то есть как суперпозиция конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. Действительно, для всякой функции, кроме константы 0, таким представлением может служить её СДНФ. Константу 0 можно ...
2555.
Представление информации в ЭВМ
... существовали различные способы оповещения о надвигающейся опасности: барабанный бой, дым костров, флаги и т. д. Однако использование такого представления информации требует предварительной договоренности о понимании принимаемого сообщения. Знаменитый немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц ...
2556.
Представление информации в ЭВМ
... намагничен - не намагничен и т.п.), а не с десятью, - как в десятичной; 2.         Представление информации посредством только двух состояний надёжно и помехоустойчиво; 3.         Возможно применение аппарата булевой ...
2557.
Представление информации в микропроцессорных средствах. Системы счисления
... числа 737.25 соответствует его значение, вычисленное согласно равенству (1. 1): 737.25 =7 · 102 + 3 · 101 + 7 · 100 + 2 · 10-1 + 5 · 10-1. В двоичной системе счисления для представления чисел используются две цифры: 0 и 1. Действуя согласно с (1.1), значение двоичного числа, например, ...
2558.
Представление и кодирование информации
... компьютеры, которые специально предназначены для автоматической обработки информации. 2. Кодирование информации. Способы кодирования. Кодирование информации В процессе преобразования информации из одной формы представления (знаковой системы) в другую осуществляется кодирование. Средством ...
2559.
Представление знаний предметной области ЭС
... 4.    Датив – лицо, к которому имеет отношение действие или состояние, выражаемые глаголом. Основной недостаток представления знаний предметной области в виде семантической сети – это сложность при обработке больших объемов информации и различных исключений. 2. Фреймы Если ...
2560.
Представление данных в памяти персонального компьютера (числа, символы, графика, звук)
... дискретным и преобразуется для хранения в компьютере довольно просто: достаточно перевести число в двоичную систему счисления. Некоторые особенности будет иметь кодирование целых отрицательных чисел, но мы их рассмотрим в вопросе, связанном с представлением числовой информации. Вещественные числа ...
2561.
Предметная область информатики
... понятие информации, которое сложилось в теории самоуправляемых систем. Такое понимание информации зафиксировано, в частности, в структуре предметной области информатики, приведенной в Национальном докладе Российской Федерации на II Международном Конгрессе ЮНЕСКО "Образование и информатика" ...
2562.
Предмет інформатики
... ії в усіх сферах нашого життя і діяльностях. Іноді інформаційну технологію називають комп’ютерною технологією і навіть прикладною інформатикою. Що таке інформація? Точної відповіді не існує. Інформація є первинним і не означуваними в рамках науки в рамках науки поняттям. Ми можемо лише ...
2563.
Предмет информатики как науки
... или прикладной информатикой. Информатика является комплексной, междисциплинарной отраслью научного знания. Предмет информатики как науки составляют: аппаратное обеспечение средств вычислительной техники; программное обеспечение средств вычислительной техники; средства взаимодействия ...
2564.
Практикум по решению линейных задач математического программирования
... заявки будут выполнены при минимальных затратах бумаги. Графический метод решения задач линейного программирования   1. Область решений линейных неравенств. Пусть задано линейное неравенство с двумя переменными  и (1) Если величины  и  рассматривать как ...
2565.
Практика по созданию базы данных для гостиницы
... с выполненной работой. Зачет по практике принимается руководителем практики от кафедры. 5. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 1          Разработать концептуальную схему базы данных для одной из следующих предметных областей (представить первую, вторую и третью ...
2566.
Практика выделения IP-подсетей
... Names and Numbers). В свою очередь, ICANN передала полномочия по присвоению некоторых частей адресного пространства региональным органам, занимающимся выделением IP-адресов провайдерам и другим компаниям. IP адрес базовой сети (в нашем случае класса В), мы можем назначить IP адрес в диапазоне 128 ...
2567.
Правила работы учащихся с компьютером
... оптимальным считается их выравнивание; Освещение в кабинетах должно быть смешанным: естественным - за счет солнечного света и искусственным; не следует работать с компьютером в темном помещении. В качестве источников общего искусственного освещения лучше всего использовать осветительные приборы,
2568.
Правила работы на компьютере
... известное заболевания людей работающих за компьютером. Оно же синдром запястного канала. Туннельный синдром проявляется после нескольких часов напряженной работы за компьютером. Синдромы – чувство «бегающих мурашек» на кисти, боль пронизывающая кисть, онемение кисти, тяжесть в руке, обессиливание ...
2569.
Прoeктувaння iнфoрмaцiйнoї систeми для рoбoти з aвтo
... для cвoєї зaдaчi мeтoд прoeктувaння тa cпociб рeaлiзaцiї пocтaвлeнoї зaдaчi. Для кoнкрeтнoї рeaлiзaцiї прoцeciв прoeктувaння iнфoрмaцiйнoї cиcтeми прoeктувaльник викoриcтoвує рiзнi мeтoди. Мeтoди прoeктувaння iнфoрмaцiйниx cиcтeм - цe рiзнi cпocoби їx cтвoрeння, щo пiдтримуютьcя вiдпoвiдними ...
2570.
Пошук інформації на комп’ютері
... інформації на комп’ютері» Мета: навчитись використовувати автономну та онлайнову довідку операційної системи, засоби автоматизованого пошуку інформації на комп’ютері. Хід роботи. Отримавши інструкційні картки (додаток 1), в наступному порядку виконайте усі зазначені дії, під час роботи з комп’ ...
2571.
Пошук інформації в Інтернеті
... ) путеводитель по Праге " (агентство | тур) поставщики /2 модем музыкальное / (-2 4) образование Далі можна запропонувати учням практичну роботу на пошук інформації, коли запити сформовані та записані вчителем, а учням необхідно заповнити таблицю за результатами пошуку та зробити висновки ( ...
2572.
Почтовый клиент Outlook Express
... , Север России, Невероятное, Дражирование Ошибки в Outlook Express Это статья предназначена для людей пользующихся почтовой программой Outlook Express, но сталкивающихся с проблемами, к которым хотели бы найти ответы. Начну с того, что программы пишут те же люди, а людям как мы знаем ...
2573.
Почтовые программы
... список сообщений на сервере. 2. Просматриваем заголовки писем и для каждого письма выставляем набор флагов, определяющих, что почтовой программе делать с данным письмом: Переключатель Описание Прочитанное Промаркировать данное письмо как уже прочитанное, без его закачки ...
2574.
Почтовые каналы передачи данных Mailslot
... сообщения, посылаемые в канал клиентскими процессами. Однако сервер не может выполнять над каналом Mailslot операцию записи, так как этот канал предназначен только для односторонней передачи данных - от клиента к серверу. Синтаксис функции следующий HANDLE CreateMailslot (LPCTSTR lpName, ...
2575.
Почта
средства Excel по созданию окон диалога и написание макросов на VB, создать приложение, автоматизирующее учет отправленной и полученной корреспонденции на почте. Приложение должно выполнять следующие функции: -    Регистрировать отправленную корреспонденцию и печатать квитанцию об оплате ...
2576.
Построитель вопросительных предложений
... и реле защиты вторичная обмотка? wq Pp Pn` Вопрос ко всему придаточному Что впервые предположил М.Планк? wq Pp Pn` Заключение В процессе работы над темой «Построитель вопросительных предложений» были рассмотрены алгоритмы построения ...
2577.
Построение чертежа детали с использованием системы автоматизированного проектирования общего назначения Автокад
... еще и высоту букв, после чего текст сжимается или расширяется. Рис.4. Примеры выравнивания с использованием опций ВЛ, ВЦ, ВП, СЛ, СЦ, СП, НЛ, НЦ, НП, вправо, центр Команда МТЕКСТ позволяет нанести на чертеж целые абзацы достаточно длинного текста (образующийся при этом примитив называется ...
2578.
Построение реалистичного изображения методом обратной трассировки лучей
... пространство, то на этом трассировка для этого луча заканчивается. При практической реализации метода обратной трассировки вводят ограничения. Некоторые из них необходимы, чтобы можно было в принципе решить задачу синтеза изображения, а некоторые ограничения позволяют значительно повысить ...
2579.
Построение программы ведения электронной документации кадрового отдела
... Главным результатом проведенной этой курсовой работы является создание функционирующей БД, а также освещению методов построения форм и отчетов на примере построения программы ведения электронной документации кадрового отдела. В результате анализа базы данных было выполнено: - выявлена сущность ...
2580.
Построение параметрической модели детали в среде программирования
... разработки программ. Исходя из выше изложенного, для своей работы я выбрала язык программирования AutoLisp, так как он является самым удобным и универсальным средством для построения параметрических моделей. Он прост в использовании, что позволило легко добиться нужного результата.   3.1 ...
2581.
Построение ОВС для решения формулы
... участка ОВС для вычисления числа А На схеме ОВС непосредственно указывается, как будут работать ОЭ. На рис.5 представлена схема ОВС для вычисления двоичного числа А. Число А2-5 поступает на двенадцатый элемент, он выполняет операцию логического умножения константы F016 и А2-5, а так же транзит ...
2582.
Построение модели ИС
... . Любой веб-браузер, поддерживающий фреймы; для платформы Windows рекомендуется Microsoft Internet Explorer версии 6.0 или более поздней. 2.6 Построение модели в Borland Together Architect В ходе прохождения преддипломной практики была решена задача, поставленная руководителем практики – ...
2583.
Построение модели DFD и реализация в СУБД Visual FoxPro
... (FIO) Строка (30) NOT NULL Должность (Jobtitle) Строка (20) NOT NULL Служебный телефон (telephone) Строка (10) Реализация спроектированной базы данных при помощи СУБД Visual FoxPro Создадим проект приложения баз данных. Для чего выберем в главном меню File – New, затем ...
2584.
Построение маршрута при групповой рассылке сетевых пакетов данных
... сетях (их конфигурации и стоимости услуг). 3.8 Результат работы алгоритма В итоге работы второго этапа алгоритма построения маршрута должна быть получена структура (маршрут рассылки), соответствующая конкретному случаю. Т.е. определены связи, ведущие к нужным абонентам и затрачивающие на это ...
2585.
Построение локальной вычислительной сети предприятия
... выше стоимости витой пары и выполнение монтажа сети сложнее, чем витой парой. Коаксиальный кабель применяется, например, в локальных сетях с архитектурой Ethernet, построенных по топологии типа “общая шина”. Коаксиальный кабель более помехозащищенный, чем витая пара и снижает собственное излучение ...
2586.
Построение логической модели исследуемой системы
... шкалах (х1, х2), для третьей (х3) – в количественной (табл.1). Значения выходной переменной представлены в качественной шкале yÎ{A,B,C,D,E,}. Требуется построить логическую модель вида: И проверить адекватность модели по критерию Обучающая выборка. Таблица 1 N: x1 x2 ...
2587.
Построение линии пересечения объёмных геометрических объектов
... a12=-143,4375; a11=-291,458(3); a10=28,0. Итак, имеется 6 векторов и параметрический сплайн 5 степени – это есть необходимое и достаточное условие построения сегмента кривой проходящего через 6 точек. 2.4 Текст программы, реализующей метод Фергюсона. (defun task2() (command "erase" ...
2588.
Построение компьютерной системы на микроконтроллере
... напряжения Стабилизатор напряжения построен на микросхеме LM7805. Данная микросхема является линейным стабилизатором напряжения. Напряжение стабилизации 5V. На рисунке 11 приведена схема включения стабилизатора. Рисунок 11 – Схема подключения стабилизатора к микроконтроллеру. 3. & ...
2589.
Построение компьютерного стола средствами AutoCad 2007
... , это рабочая среда и полностью новый способ проектирования. Следите за следующими выпусками бюллетеня и применяйте на практике новые усовершенствования и инструменты AutoCAD 2007 для повышения Вашей производительности. Менеджер свойств объектов Доступность и удобство - это то, что делает ...
2590.
Построение кодопреобразователя
... ему автомат Мили. Таким образом, возможны взаимные трансформации автоматов.   Граф-дерево автомата Мили. 10 В ходе этапа построения кодопреобразователя осуществляется преобразование графа-дерево автомата Мура в граф-дерево автомата Мили. Для этого все конечные состояния ...
2591.
Построение изображений ландшафта в реальном времени
... Z-буфера После получения треугольников ландшафта (триангуляции равномерной сетки) и проецирования их на экранную плоскость следует построение изображения ландшафта. В процессе его построения для удаления невидимых поверхностей используется алгоритм Z-буфера. Это один из простейших алгоритмов ...
2592.
Построение и использование компьютерных моделей
... Построение алгоритма решения задачи и его кодирование на одном из языков программирования; o   Построение компьютерной модели с использованием одного из приложений (электронных таблиц, СУБД и пр.) 4 этап – компьютерный эксперимент o   Если компьютерная модель существует в виде ...
2593.
Построение и использование имитационных моделей
... 0.4255 8.2380 17.9598 0.1954 1.5221 7 0 0 0,2 0.4208 8.3288 18.2998 0.1466 1.4435 6. Рекомендации по использованию результатов моделирования После исследования данной имитационной модели массового обслуживания и ее анализа, были получены следующие данные, о том что ...
2594.
Построение группового корректирующегоий кода объёмом 9 слов
... правила построения кода, способного исправлять все одиночные и обнаруживать двойные ошибки: Используя правила построения корректирующего кода (*), построим таблицу разрешённых комбинаций группового кода объёмом 9 слов, способного исправлять все одиночные и обнаруживать двойные ошибки. В колонку « ...
2595.
Построение графического интерфейса в системе Matlab
... формы интерфейса и создание на неё элементов управления. 3. Написание кода программы и кода обработки событий. Этапы построения графического интерфейса пользователя 1. На первом этапе проводиться анализ поставленной задачи и определяется количество и состав элементов управления необходимых для ...
2596.
Построение графиков функций
... этим, то не используйте данную программу! 5. Инструкция оператору При открытии программы появляется окно, в котором уже по умолчанию построен график функции f(x)=sin(x)+0.05*x на отрезке [-5,10], как показано на рисунке: Чтобы построить необходимый график функции или изменить отрезок, ...
2597.
Построение графиков и поверхностей
... заданы названия осей, способ отображения легенды, цвета, подписи и другие параметры. 2 глава. Построение графика и поверхности 2.1 Ход построения графика y=2(x+1)-2 Построение графиков: Объедините ячейки А1-I1. В созданную ячейку введите заголовок Построение графика функции y=2(x+1)-2 ...
2598.
Построение гипермедиа систем
... системы является реализация фреймовой системы на языке HTML и карт изображений, которые позволили обеспечить более гибкую систему построения гипермедиа. Также в нашей системе предоставлена краткая информация о разработчиках: Еще одной особенностью гипермедиа системы является такая ...
2599.
Построение базы данных боксерской организации
... – Типы боксеров – Организации – Титулы – Поединки – Результаты – Данные боксеров Определение типов связи: – Боксеры принадлежат боксерским организациям – Боксерам принадлежат титулы – Боксеры имеют свои определенные данные – Боксеры ...
2600.
Построение арифметико-логического устройства для выполнения операции умножения целых чисел
... коде, то для взятия модулей используется дополнительная операция, связанная с добавлением 1. Поэтому для умножения чисел со знаками используется практически тот же алгоритм с некоторыми модификациями. Алгоритм умножения целых чисел с использованием прямого кода для положительных чисел и ...


Наверх