Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Информатика, программирование

Количество работ в разделе: 7770
Название работы Скачать
2301.
Проектування офісу бюро послуг
... МОДЕЛЮВАННЯ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ОПТИМАЛЬНІСТЬ.   ЗМІСТ ВСТУП 1. ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОФІСУ БЮРО ПОСЛУГ 1.1 Початкові дані для проектування офісу 1.2 Опис призначення офісу та його програмне забезпечення 1.3 Співробітники офісу 1.4 Альтернативне комп'ютерне ...
2302.
Проектування нових типів цифрових диктофонів
... використанні складе не менш декількох років. У таких моделях відсутній складний стрічкопротягувальний механізм. Виходячи з вищесказаного проектування нових типів цифрових диктофонів є важливим завданням через усе більше наростаючу потребу зручності зберігання звукової інформації, тому ця тема пі ...
2303.
Проектування мережі комп'ютерної лабораторії
... розділення мережі на частини (сегменти), а також спосіб з'єднання цих сегментів між собою. адаптерів і кабелю. Тому вибір структури мережі виключно важливий. Хай комп’ютерна лабораторія займає дві кімнати. В цьому випадку можна побудувати мережу таким чином: ›   В менша кімната сто ...
2304.
Проектування користувальницького інтерфейсу в C++ Builder
... отеку компонентів Delphi. У даній частині роботи розглядається середовище розробки C++ Builder та основні прийоми, застосовувані при проектуванні користувальницького інтерфейсу. Середовище розробки C++ Builder C++ Builder являє собою SDI-додаток, головне вікно якого містить інструментальну ...
2305.
Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму
... МДНФ функції. Реалізацію будемо проводити згідно з заданим базисом 2ЧИ-НІ. Застосуємо до обраної форми факторний алгоритм та одержимо скобкову форму для заданої функції: у = у = у = 2. Вибір блоків та структури ГСА Граф-схеми алгоритмів обираються кожним студентом індивідуально. Граф- ...
2306.
Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС
... , переговори, реалізація та завершальна оцінка. Ці стадії об’єднані в дві фази: фаза проектування – перші три стадії; фаза впровадження – останні три стадії. Розглянемо їх докладніше. Перша стадія циклу – ідентифікація – стосується вибору або генерування таких грунтовних ідей, які ...
2307.
Проектування інформаційних систем
... . У разі неточного викладу вимог або їх зміни протягом тривалого періоду створення ПЗ, користувачі одержують систему, що не задовольняє їх потребам. Моделі (як функціональні, так і інформаційні) об'єкту, що автоматизується, можуть застаріти одночасно з їх твердженням. Для подолання перерахованих ...
2308.
Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)
... здійснюється командою Component Save As. В назві компонента дозволяються символи кирилиці. 2. Опис побудови принципової схеми та трасування плати в середовищі PCAD-2008 2.1 Побудова принципової схеми в PCAD 2008 Schemantic Для побудови схеми необхідно встановити потрібний формат листа ...
2309.
Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем
... можна точно встановити відстань між компонентами, що вирівнюються, у вибраній системі одиниць. Помітимо, що вказані команди вирівнювання не діють на зафіксовані компоненти.   Рисунок. 8.1 - Розміщення на друкарскій платі 9          ТРАСУВАННЯ ...
2310.
Проектування друкованих плат в САПР P-CAD 2000
... тільки на повідному "слої". "Слої" можна вибирати на панелі статусу або клавішами L і <Shift>+L. 2.5 Проектування друкованих плат в P-CAD PCB Для настойки проекту по розширеній програмі потрібно скористатись командами меню Options-Configure, Display, Layers, Grids. ...
2311.
Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase
... на виконання прикладення-сервер IBServer.EXE, яке за звичай знаходиться за маршрутом "E:Program FilesInterBase CorpInterBaseBin" і обслуговує запити до бази даних Interbase. Після завантаження поточ-ного проекту на виконання цей сервер виводить на екран запит (мал.. 1.15) , у полі ...
2312.
Проектування блоку обробки сигналів
... 598 ... 602 4) Середнеквадратичне відхилення вихідного сигналу від ідеального не слід перевищувати ..……………………………………..…….....................0.3 5) Аналіз сигналів проводити у пакеті SCILAB. 6) Блок обробки слід реалізовувати на цифрових мікросхемах середньої ступені інтеграції. 1.2 Аналіз вхі ...
2313.
Проектування БД "Договора НДР" у середовищі MS Access
... , в якій частині програми ви знаходитеся. В нижній частині екрану розташований рядок стану, яка містить корисну інформацію про хід роботи з Access. Далі будемо створювати саме БД "Договора НДР" Перелік і типи полів таблиць БД "Договора НДР" наведено далі. Перша таблиця Дані ...
2314.
Проектування АІС для обслуговування та ремонту автомобілів
... цих компонент в полi DataSource вказав джеpело даних як DataSource1, DataSource2 i т.д. вiдповiдно. Так cамо можна пpацювати з компонентами TDBEdit, для яких в влаcтивоcтях DataSource вказав DataSource1, DataSource2, DataSource3 i т.д., а в DataField - вiдповiдне поле таблицi. Для того щоб бачити ...
2315.
Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми
... пpoгpaмний кoмплекс не змoже пpaцювaти у тaких oпеpaцiйних системaх як Linux тa Unix, тaк як мaє poзшиpення „ехе" (вiдoмo, щo цi oпеpaцiйнi системи не пiдтpимують тaке poзшиpення). Для тoгo, щoб poзпoчaти poбoту нaд пpoгpaмoю неoбхiднo скoпiювaти її нa кoмп’ютеp кopистувaчa. Для цьoгo пoтpiбнo ...
2316.
Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
... тa зaдoвільняє всім пoстaвленим нa пoчaтку ствopення веб-дoдaтку вимoгaм. Виснoвки   Під чaс poбoти нaд куpсoвим пpoектoм булo ствopенo web-дoдaтoк для ведення oбліку пoстaвки тa pеaлізaції тoвapів. В якoсті СУБД викopистaнo PHPMyAdmin, в якoсті мoви пpoгpaмувaння PHP. Цей пpoгpaмний ...
2317.
Проектная деятельность в условиях информационной среды
... : •     развивает чувство ответственности за свои действия. Оптимальность метода обучения в виде «Проектной деятельности в условиях информационной среды» успешно подтверждается на различных конкурсах моими учениками. Литература   1. Кузнецов А.А., Лесневский А.С., ...
2318.
Проектирование, создание и управление базой данных «Переплетная мастерская» в пакете MS Access
... более изощренные средства, например библиотечные утилиты Windows, мы можете написать процедуру на Access Basic. ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕПЛЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ В ПАКЕТЕ MS ACCESS. 2.1. Краткое описание предметной области.   В данном ...
2319.
Проектирование, разработка и внедрение БД ИС в экономическую деятельность предприятия (на примере ГП "Алушталифт")
... лифтовом хозяйстве гораздо меньшему количеству обслуживающего и вспомогательного персонала. 3. Разработка и проектирование БД ИС на предприятии ГП "АЛУШТАЛИФТ" 3.1 Проектирование БД ИС "Вызов" Проектирование баз данных – процесс решения класса задач, связанных с ...
2320.
Проектирование цифровых устройств в САПР ISE
... . 1. Ввод проекта Основные методы и приемы работы с САПР ISE рассмотрим на примере простейшей схемы D –триггера. Использование простейшей схемы позволяет отвлечься от особенностей самой схемы и сосредоточиться только на самом процессе проектирования. Создание нового проекта инициируется ...
2321.
Проектирование цифрового автомата
... строят функциональную схему, а потом, с учетом применения интегральных схем – принципиальную схему ЦА.   2. Задание к курсовому проектированию Синтезировать цифровой автомат (ЦА), у которого на выходе "у" периодически появляются коды символов, образующих фамилию и инициалы ...
2322.
Проектирование функциональных подсистем
... ТПР Задача предназначен для решения задач управления и, в свою очередь, разбивается на подклассы, каждый из которых ориентирован на определенную функциональную подсистему. В задаче выделяются ее организационно-экономическая сущность, алгоритм решения, исходные и выходные данные. Класс ТПР Техника ...
2323.
Проектирование трехмерных моделей программой AutoCAD
... моделирования. Новый программный продукт обладает всеми возможностями AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i и содержит новые функции, которые облегчают и ускоряют работу над проектом. Скорость и легкость, с которыми создаются трехмерные модели проектируемых изделий, широкие возможности их преобразования и ...
2324.
Проектирование топологии сети
... ) Сервер (узел сети) Коммутатор (SW) или маршрутизатор (М) 2. Выбор стандарта и оборудования   Сеть построена по технологии Fast Ethernet. Исходя из критерия стоимости, здания объединены между собой по топологии “шина", а в домах применена топология “звезда", которая повышает ...
2325.
Проектирование системы электронного документооборота для гимназии
... и среднего бизнеса, промышленных предприятиях, научных и образовательных учреждениях. Комплекс предназначен для создания системы электронного документооборота, автоматизирующей процессы документооборота и делопроизводства. Под делопроизводством понимается ведение документации предприятия: прием, ...
2326.
Проектирование системы информационной безопасности
... конкуренты не будут нанимать высококвалифицированного специалиста, т.к. преодолеть физическую защиту будет намного дешевле. 3. Проектирование системы информационной безопасности отдела бухгалтерии ООО магазин «Стиль» 3.1 Рекомендации по разработке концепции информационной безопасности ООО ...
2327.
Проектирование реляционных баз данных
... представления концептуальных схем баз данных ER-модели получили широкое распространение в системах CASE, поддерживающих автоматизированное проектирование реляционных баз данных. Среди множества разновидностей ER-моделей одна из наиболее развитых применяется в системе CASE фирмы ORACLE. Ее мы и ...
2328.
Проектирование реляционной базы данных в предметной области
... в базу данных и модифицировать ее структуру без ущерба для введенных ранее данных. В процессе разработки канонической модели данных предметной области для проектирования реляционной базы данных необходимо выделить информационные объекты (ИО), соответствующие требованиям нормализации данных, и ...
2329.
Проектирование РБД "Санатория" с помощью инструментария AllFusion ERwin Data Modeler
... был выбран ключевым. Неключевые атрибуты располагаются под чертой, в области данных.   3. Возможности инструментария проектирования:   AllFusion ERwin Data Modeler (ранее: ERwin) позволяет проектировать, документировать и сопровождать базы данных, хранилища данных и витрины данных ( ...
2330.
Проектирование процесса тестирования программного обеспечения
... требований. Тестированием сборки всегда занимается независимая группа. Во многих книгах, посвященных тестированию программного обеспечения, например [1], описывается процесс тестирования программных систем, реализующих функциональную модель ПО, но не рассматривается отдельно тестирование объектно- ...
2331.
Проектирование печатных плат в P–CAD2000
... В этом диалоговом окне установки такие же, как в программе Symbol Editor. 4 РАЗРАБОТАТЬ КОНТАКТНЫЕ ПЛОЩАДКИ Во всех системах автоматизированного проектирования печатных плат информация о графике контактных площадок содержится отдельно от графики корпуса компонента. Это связано с тем, что при ...
2332.
Проектирование модуля АИС ДОУ "Оформление обходного листа на принятие сотрудника"
... метрологии - Коммерческий отдел - Отдел международных отношений - Отдел охраны труда - Штаб гражданской обороны 2. Описание постановки задачи Модуль «АИС ДОУ оформление обходного листа на принятие сотрудника в ГОУ СПО УГАТУ. Данный модуль АИС ДОУ должен обеспечивать автоматизацию ...
2333.
Проектирование модели для определения времени простоя станков на машиностроительном предприятии
... 2: , . Разрешаем конфликт в пользу детали 3: , . Разветвляем вершину  дерева решений (рисунок 1) в соответствии с полученными оценками. Для определения детали, запускаемой па третьем станке второй, выбираем расписание , имеющее меньшую нижнюю границу. Рассматривая его, видим, что на третьем ...
2334.
Проектирование математического и программного обеспечения
... обработки данных, информационно-поисковые системы общего назначения и системы обработки документов; специальные программы пользователя; проектирование специального математического обеспечения является одним из основных этапов создания современных АСУ и в значительной степени определяет стоимость ...
2335.
Проектирование локальной сети для рабочих мест на базе сети Ethernet
... в том числе DIX-разъём толстой Ethernet, разъём тонкой Ethernet и разъём RJ45 10Base-T, для UTP.   2.2 Анализ и выбор сетевого оборудования   При проектировании локальной сети Ethernet будет использовано следующее оборудование: -         & ...
2336.
Проектирование локальной сети
... сигнал передаётся на коммутатор на первом этаже. Далее сигнал идёт на коммутатор на втором этаже и потом на шестой компьютер. 4. Проектирование   4.1 Монтаж локальной сети   Сначала определяем длину кабеля между каждым ПК и коммутатором. Затем следует обжать витую пару с помощью ...
2337.
Проектирование локальной вычислительной сети образовательного учреждения
... бронир. 4 жил 50/125 многомод. ММ. Способ прокладки подземный. Рассчитаем длину кабеля: L = 95 + 100 + 24 = 219м Комплектация сервера образовательного учреждения. Kraftway Express Lite модель EL21 Конфигурация сервера Сервер построен на основе серверной архитектуры Intel с ...
2338.
Проектирование локальной вычислительной сети
... блоков, называемых IP-пакетами (IP packets) или IP-дейтаграммами (IP datagrams). Благодаря программному обеспечению TCP/IP все компьютеры, подключенные к вычислительной сети, становятся "близкими родственниками". По существу оно скрывает маршрутизаторы и базовую архитектуру сетей и делает ...
2339.
Проектирование локальной вычислительной сети
... кабель применяют лишь в исключительных случаях и то, как правило, при организации низкоскоростных стеков в монтажных шкафах. В проекты локальных вычислительных сетей (стандартных) закладываются на сегодня всего три вида кабелей: коаксиальный (двух типов): - тонкий коаксиальный кабель (thin ...
2340.
Проектирование локальной вычислительной сети
Лабораторная работа №3 По теме: Проектирование локальной вычислительной сети Камень-на-Оби 2010 г. Содержание Постановка задачи Анализ предметной области Логическая топология ЛВС Технико-экономическое обоснование Прайс проекта Физическая топология ...
2341.
Проектирование локальной вычислительной сети
... 0 (поскольку наладка, монтаж и пуск сети будут производиться собственными силами) Кпп = 0 Тогда К= Као + Кпо = 369726 руб. Эксплуатационные расходы на вычислительную сеть: Рэ=Рзп + Ротч + Рнакл + Рао + Рэл + Ррм + Роб + Раб, где Рзп – расходы на суммарную заработную плату (ЗП) работников, ...
2342.
Проектирование локальной вычислительной сети
... для рабочей станции каждого сегмента сети. Иметь один маршрут по умолчанию. При проектировании сети использовать технологии Ethernet и VLAN. 2. Проектирование ЛВС   Спроектированная сеть на сетевом и канальном уровнях выглядит одинаково. 3. Построение таблиц маршрутизации 3.1 ...
2343.
Проектирование линейных стационарных САУ с микропроцессорными регуляторами
... часть системы. Получим, что передаточная функция такой неизменяемой части системы имеет вид 2. Структурная схема САУ с микропроцессорным регулятором Поскольку микропроцессорный регулятор построен на базе Микро-ЭВМ и может обрабатывать сигналы только дискретной формы" а сигнал на ...
2344.
Проектирование информационных систем на предприятии
... Грибанова А.О 2.1.4 Документ, на основании которого ведется разработка Разработка ведётся на основании задания по дисциплине «Проектирование информационных систем». 2.1.5 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы Система передается в виде курсового ...
2345.
Проектирование информационных систем с использованием ERWin, BPWin
... ;      Rational Rose 2003 - мощное CASE-средство для проектирования программных систем любой сложности. Одним из достоинств этого программного средства является возможность использования диаграмм на языке UML. Можно сказать, что Rational Rose является графическим редактором ...
2346.
Проектирование информационных баз данных: отчет по отгруженным товарам
... . Эти данные также должны накапливаться и храниться в базе данных. На основе хранимых данных (об отгрузках и оплатах за отгруженную продукцию) по запросу пользователя должен производиться автоматизированный анализ оплаты для заданного товара и выдача отчета. Отчет должен содержать сведения о ...
2347.
Проектирование информационной системы сети поликлиник
... ;          централизованно хранить информацию для доступа к ней из любой поликлиники. Обеспечивающие требования К информационной системе предъявляются следующие Обеспечивающие требования: −          ...
2348.
Проектирование информационной системы для расчета оплаты труда в торговле
... . Основные элементы модели представлены в таблицах 3.4 – 3.6. Таблица 3.4. Основные элементы модели Название проекта: Проектирование ИС для расчета оплаты труда в торговле Цель проекта: реализация структурной функциональной модели ИС Технология моделирования: метод описания ...
2349.
Проектирование информационной системы "Начисление заработной платы сотрудникам школы"
... месяц – Сумма ИПН, подлежащая удержанию. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данной дипломной работе, при проектировании информационной системы «Начисление заработной платы сотрудникам школы» были рассмотрены принципы проектирования концептуальной модели, логической модели и были рассмотрены основные причины, по ...
2350.
Проектирование информационной системы "Гостиница"
... базой данных номеров гостиницы и базой данных услуг, предоставляемых гостиницей. Также система гостиницы имеет систему защиты и систему обслуживания. 2.3 Функциональность проектируемого ПО   Данная информационная система будет автоматизировать: 1.        ...
2351.
Проектирование информационной системы
... хозяйственной деятельности можно представить следующей схемой (рисунок 3.2) Рисунок 3.1 Блок-схема информационно-логической модели расчета ЕСХН2 Алгоритм функционирования информационной системы При применении ЕСХН Налоговым кодексом РФ не предусмотрен особый порядок ведения ...
2352.
Проектирование информационного обеспечения
... со стандартами; установленной отчетности, направляемой в вышестоящие организации; подготовленных разработчиками для внутрисистемного пользования. При проектировании информационного обеспечения существенное значение имеет время доступа – интервал времени от момента поступления в систему запроса до ...
2353.
Проектирование информационно-справочной системы ГОУ НПО ПУ №33
... ПУ № 33, которую в свою очередь можно оценить как удовлетворительную; -была выявлена необходимость проектирования информационно-справочной системы для повышения эффективности управления ГОУ НПО ПУ № 33. Путем интервьюирования руководителя организации нами были выявлены наиболее важные направления ...
2354.
Проектирование и создание базы данных в среде MS Access и Web-узел для Молодежного Центра
... и построение новых таблиц. Запрос можно использовать даже для обновления данных в таблицах, удаления записей и добавления одной таблицы к другой. 2. Проектирование и создание реляционной базы для Молодежного Центра 2.1 Построение информационно логической модели данных Работа по созданию ...
2355.
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы "Поликлиника"
... целостностью БД, защищать таблицу от несанкционированного доступа, выбирать языковый драйвер. 3. Создание автоматизированной информационной системы "Поликлиника" В результате изучения организации поликлиники выяснилось, что имеются следующие рабочие группы (отделы), которые ...
2356.
Проектирование и реализация информационно-поисковой системы с помощью CASE-средства DBDesigner
... . CASE-систему можно определить как набор CASE-средств, имеющих определенное функциональное предназначение и выполненных в рамках единого продукта. DBDesigner – это свободно распространяемая CASE-система, предназначенная для проектирования, моделирования, создания и поддержки информационных систем ...
2357.
Проектирование и расчет работоспособности локальной вычислительной сети расчетно-кассового центра коммерческого банка
... системы обработки данных, которая включает также распределенные вычислительные ресурсы, то есть совокупность ЭВМ, распределенную систему управления этими ресурсами ¾ операционные системы, соединенные с главной ЭВМ, соединяющую их сеть передачи данных. 2.5 Организация внемашинной базы ...
2358.
Проектирование и разработка электронного учебного курса по дисциплине "Начертательная геометрия, инженерная графика"
... обучения.   Глава II. Техническая составляющая проектирования и разработки ЭУК   2.1 Анализ предметной области дисциплины   Данный обучающий модуль электронный учебный курс по дисциплине «Начертательная геометрия, инженерная графика» разработан для студентов Института ...
2359.
Проектирование и разработка электронного учебника "Основы творческо–конструкторской деятельности"
... аспекты определили актуальность исследования и явились причиной начала курсовой работы по теме «Проектирование и создание электронного учебника по дисциплине «Основы творческо-конструкторской деятельности». Мы считаем, что работа в данном направлении создаст предпосылки в решении выявленных проблем ...
2360.
Проектирование и разработка программы ЧАТ для локальной сети
... открывается сокет, что позволяет моментально отправлять или получать сообщения, расходуя меньше трафика. IRC, специализированный протокол для чатов. Программы-чаты для общения в локальных сетях (например, Vypress Chat, Intranet Chat). Часто есть возможность передачи файлов. Чаты, реализованные ...
2361.
Проектирование и разработка классов средствами языка программирования С++Builder6/0
... wind на экран, вычисляет значения составляющих скорости для каждого элемента, следовательно, она работает правильно. Заключение Проектирование и разработка классов является основой построения сложных программных комплексов. Навыки, приобретенные мною в ходе выполнения курсовой работы помогут ...
2362.
Проектирование и разработка информационной системы на примере магазина "Computer Master"
... ТЗ несет основной разработчик. 3.1 Общие сведения Полное наименование АИС: Информационная система по автоматизации учёта товаров и денежных потоков на предприятии «Computer Master». Условное обозначение: АИС – «Computer Master». Разработка ведется на основании договора №1 от 09.11.09 между ...
2363.
Проектирование и программная реализация интернет-магазина
... трудности компенсируются возможностью интернет-магазинов постепенно, шаг за шагом, автоматизировать цепочку от заказа до доставки товара. Проектирование и программная реализация интернет – магазина   Удачный web-сайт — это в высшей степени эффективный инструмент торговли  ...
2364.
Проектирование защищённого объекта информатизации
... носитель информации или информационный процесс, в отношении которых необходимо обеспечивать защиту в соответствии с поставленной целью защиты информации. ОБЪЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ - это совокупность персонала (людей), информационных ресурсов, автоматизированных систем различного уровня и назначения, ...
2365.
Проектирование вэб-сайтов
... web-страниц. Основными способами оформления web-страниц являются использование тем, вставка горизонтальной линии и бегущей строки. Задание 2. «Проектирование wеb-сайтов средствами MS Word» 1 Цель работы Научиться разрабатывать документы, предназначенные для публикации в Internet. 2 Задачи ...
2366.
Проектирование вычислительной сети для сбора информации от предприятий о потреблении электроэнергии
... лет Информация по технологиям построения сети   Мы должны спроектировать локальную вычислительную сеть (ЛВС) для сбора информации о потребляемой энергии с предприятий. ЛВС – это комплекс оборудования и программного обеспечения, обеспечивающий передачу, хранение и обработку информации. ...
2367.
Проектирование внедрения системы автоматической регистрации компании "Сервис-бюро"
... . Как выглядит отдельная выставка, обсуживаемая компанией «Сервис-бюро»? Приведем фрагмент пресс-релиза выставочного комплекса. «Во время выставки IT-Format, в секторе для IT-специалистов будет использоваться уникальная электронная "Система регистрации и учета посетителей выставок". ...
2368.
Проектирование базы данных предприятия
... и отношений БД предприятия "Металл"   1. Проектирование реляционной базы данных 1.1 Предметная область БД предприятия "Металл" В данном курсовом проекте разработана база данных предприятия "Завод металлоизделий". Завод осуществляет деятельность по ...
2369.
Проектирование базы данных оптового склада
... : - Марка товара, под которой его знают покупатели. - Код товара. Уникальный код, под которым товар хранится в базе. - Поставщики. Поставщики товара на склад. - Единица измерения. Например 1 коробка по 20 банок. - Цена. Цена за единицу измерения. - На складе. Количество единиц хранящихся на ...
2370.
Проектирование базы данных магазина по сборке компьютеров
... с помощью таблиц. Каждая таблица представляет один объект и состоит из строк и столбцов. Таким образом, реляционная модель базы данных магазина «XXXX» по сборке компьютеров будет иметь следующий вид: Таблица. Реляционная модель Модель основана на таблицах, содержащих основополагающую ...
2371.
Проектирование базы данных для учета занятий и соревнований по художественной гимнастике
... в таблицу новые поля. Если предполагается включить в базу новый объект, следует создать для него таблицу. База данных для учета занятий и соревнований по художественной гимнастике содержит 11 таблиц, каждая из которых соответствует конкретным объектам, таким как гимнастки, тренера, соревнования, ...
2372.
Проектирование базы данных агентства по оказанию маркетинговых услуг
... . В первую очередь необходимо начать с описания объектов базы данных (сущностей), определения их атрибутов и установки связей между сущностями. 1.1.1 Описание предметной области Консалтинговое агентство предоставляет маркетинговые услуги – консультации в области аудита, экспресс- анализа и ...
2373.
Проектирование базы данных "Почтовое отделение"
... не менее 2 Гц; - 512 Мб физической памяти; - Не менее 300 Мб доступного пространства на локальном диске. 2.5 Основные этапы проектирования базы данных «Почтовое отделение»: 1.         Общее проектирование системы; 2.     & ...
2374.
Проектирование базы данных "Отдел кадров"
... . Access спросит о необходимости сохранения структуры таблицы. В ответ щелкнуть на кнопке Да. Ниже приводится содержимое таблиц, созданных в базе данных «Отдел кадров». Связь таблиц Для создания связи между таблицами, выполняем следующие действия: 1. Поместить указатель мыши ...
2375.
Проектирование базы данных "Книжный каталог"
... запроса приходится создавать пользователю в разных СУБД, не имеющих языка SQL.) Появление теории реляционных баз данных и предложенного Коддом языка запросов "alpha", основанного на реляционном исчислении [2, 3], инициировало разработку ряда языков запросов, которые можно отнести к двум ...
2376.
Проектирование базы данных "Институт"
... проектирования является разработка логической схемы, ориентированной на выбранную систему управления базами данных (СУБД). Этап логического проектирования в отличие от концептуального проектирования полностью ориентирован на инструментальные средства компьютера и состоит из следующих этапов: 1.& ...
2377.
Проектирование базы данных "Больница"
... должна иметь справочное руководство по использованию базы данных. 2. Обоснование выбора СУБД и программного обеспечения В качестве средства проектирования базы данных, была выбрана СУБД MS SQL Server 2000. В отличие от всех остальных наиболее известных СУБД, MS SQL Server имеет ряд ...
2378.
Проектирование базы данных "Аптека"
... следующие сокращения: БД: База данных СУБД: Система управления базами данных ФЗ: Функциональная зависимость Введение Необходимо спроектировать базу данных «Аптеки». Также целью данной работы является ознакомление с основными принципами построения, использования и оптимизации реляционных ...
2379.
Проектирование базы данных
... и длительным во времени этапом процесса проектирования. Однако он является наиболее важным, т.к. на его базе строится большинство проектных решений. Основной задачей является сбор требований, предъявляемых к содержанию и процессу обработки данных пользователями всех уровней. Анализ требований ...
2380.
Проектирование базы данных
... ключевых ограничений. Индексы обеспечивают наибольшие выгоды для относительно мало изменяющихся таблиц, по которым часто выполняются запросы. 3. Проектирование базы данных В Microsoft Access, прежде чем создавать таблицы, формы и другие объекты необходимо задать структуру базы данных. ...
2381.
Проектирование баз данных MS Access
... программных и языковых средств, необходимых для создания БД, поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации. Система СУБД Access является универсальным средством для создания и обслуживания базы данных, обеспечения доступа к данным и их обработки. Каждая ...
2382.
Проектирование АРМ сотрудника отдела автоматизации информационного обеспечения Ивановского филиала ФОМС
... ; - автоматизация проведения расчетов. 2. Разработка АРМ сотрудника отдела АИО ФОМС 2.1 Техническое задание Полное название проектируемой системы – «Автоматизированное рабочее место специалиста отдела автоматизации информационного обеспечения Ивановского отделения Фонда обязательного ...
2383.
Проектирование аппаратуры передачи данных
... в определенный порт единицу, тем самым зажигая индикатор неисправности, и прекращает работу. При отсутствии неисправностей аппаратура готова к приему данных. Процесс передачи данных по каналу начинается после автоматического установления соединения с передающей станцией. УПС после принятия сигнала ...
2384.
Проектирование АИС (автоматизированных информационных систем) учета готовой продукции на предприятии ОАО "НИКОЛА"
... – методология моделирования, использующая графическое описание информационных потоков, взаимодействий между процессами обработки информации и объектов, являющихся частью этих процессов. Главной технологической операцией является производство и учет готовой продукции. В качестве исходных данных ...
2385.
Проектирование АИС "Работа с абонентами оператора сотовой связи"
... для просмотра и редактирования информации. Заключение Целью проекта являлась проектирование автоматизированной информационной системы «Работа с абонентами оператора сотовой связи». На основе выполненной работы можно сделать выводы: 1. В процессе разработки проекта были ...
2386.
Проектирование автоматического интерфейса ввода-вывода
... 001 с; входные напряжения КИ: U =8 мВ; U=56мВ; входные напряжения КУ: U =3 В; U=8 В. Введение и описание структуры АИВВ В общем случае автоматический интерфейс ввода-вывода (АИВВ) состоит из канала измерения (КИ) и канала управления (КУ). КИ реализован на усилителе постоянного тока (УПТ ...
2387.
Проектирование автоматизированного рабочего места оператора нефтесливной железнодорожной эстакады
... спроектировать автоматизированное рабочее место для управления процессом слива и контроля основных выходных характеристик нефтесливной эстакады. Автоматизированное рабочее место должно выполнять все контрольные операции на соответствие техническим требованиям, представленным в технических ...
2388.
Проектирование "домашней" локальной сети
... затрат на подключения к сети каждой конкретной квартиры. Рисунок 2.1 – Общий вид расположения домов Основными целями проектирования «домашней» локальной сети, являются: 1)  совместная обработка информации; 2)  совместное использование файлов; 3)  централизованное управление ...
2389.
Проект электронных весов с микропроцессорным управлением
... вывести десятичную точку P2.7. Заключение В результате проделанной работы были разработаны электронные весы с диапазоном измерения от 0 до 250 килограмм, с точностью измерения 500 грамм, с микропроцессорным управлением. Точность измерения не зависит от положения объекта на весах. Габаритные ...
2390.
Проект электронного архива
... При использовании существующих систем возможности связи были бы ограничены предлагаемыми встроенными средствами настройки СУД. Создание же отдельного комплекса электронного архива документов позволит использовать наиболее удобную среду разработки и язык разработки. В качестве среды разрботки была ...
2391.
Проект удосконалення нерентабельного підприємства
... Опис діяльності У цій роботі ми маємо розглянути підприємство, що спеціалізується на випуску продукції масового споживання. Проблемою підприємства, яке ми розглядаємо, є його нерентабельність в умовах ринкової економіки, тому нам потрібно визначити ряд питань, що й призвели до нерентабельності. ...
2392.
Проект текстового редактора
ataExchange(CDataExchange* pDX) { CDialog::DoDataExchange(pDX); } BEGIN_MESSAGE_MAP(mein, CDialog) END_MESSAGE_MAP() // mein message handlers Код модуля menu.cpp // Menu.cpp : Defines the class behaviors for the application. // #include "stdafx.h" #include "Menu.h" # ...
2393.
Проект сети для центра информационных технологий
... доступа и так далее. Скорость, качество и надежное функционирование любой сети зависит от совместимости ее составляющих, в том числе от правильного выбора элементов сетевого оборудования. Современный рынок информационных технологий, предлагает широкий выбор оборудования разных производителей, ...
2394.
Проект сети для кафедры информационных технологий и систем
... и преподавателей к максимально широкому кругу информационных ресурсов, в т.ч. с использованием удаленного доступа Расчет нагрузки сети Коэффициент нагрузки неструктурированной сети 8 Коэффициент нагрузки структурированной сети для каждого сегмента 0,16 Количество логических ...
2395.
Проект сети для бухгалтерии, отдела кадров и планового отдела университета
... и скорость обращения клиентов к принтеру намного меньше скорости всей сети. Источник бесперебойного питания необходим при перепадах напряжения и для стабильной работы серверов без потери информации, которая в бухгалтерии и отделе кадров считается наиболее важной. Поэтому был выбран ИБП на четыре ...
2396.
Проект разработки стратегического плана предприятия с помощью Microsoft Project
... основных элемента: задачи (Task), ресурсы (Resource) и назначения (Assignment). Попробуем составить проект разработки стратегического плана предприятия с помощью Microsoft Project. Проектная часть 1. Целью проекта является создание хлебопекарни. 1 этап – подготовка помещения. Нужно выбрать ...
2397.
Проект разработки программы-калькулятора CalcKurs на языке программирования Pascal
... . Пример. Цепная дробь: [2,3,4,5] Рациональная дробь: 157/68 Тесты. 1.Некорректные данные 2.Корректные данные Заключение Разработана программа CalcKurs, выполняющая следующие функции: 1.формирование заданного подмножества натурального ряда с помощью общего делителя; 2. ...
2398.
Проект разработки программы для фирмы-перевозчика
... затраты на электроэнергию для освещения кабинета (руб.) n - количество часов, необходимых для разработки одной программы = 98 b - количество ламп в кабинете= 24 Рлам - мощность, потребляемая 1 лампочкой за 1 час. При разработке программы составила 0,04 квт Сквт/ч - стоимость 1 квт/ч, равна 1,45 ...
2399.
Проект программного модуля для нахождения приближенного значения бесконечной суммы
... -1 End Select End Sub   4 Тестирование программного модуля Для тестирования программы возьмем следующие данные: a=-1, b=1, h=0,1. Вводим исходные данные: Рисунок 7. Пример ввода входных данных. После нажатия кнопки «Вычислить сумму» мы получаем таблицу результатов, где для ...
2400.
Проект программного модуля для нахождения корня уравнения
... графика» ячейки для ввода отрезка (элемент управления TextBox), на котором будет построен график (для уточнения корня уравнения), и сам график. График выводится на элемент управления Image. 3 Реализация программного модуля   3.1 Код программы Dim a As Double 'начало отрезка Dim b ...


Наверх