Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Информатика, программирование

Количество работ в разделе: 7770
Название работы Скачать
2701.
Охрана труда при работе на компьютере
... проводиться ежедневная влажная уборка. Они должны быть оснащены аптечкой первой помощи и углекислотными огнетушителями. Режимы труда и отдыха при работе на компьютерах зависят от вида и категории трудовой деятельности. СанПиН 2.2.2.542-96 устанавливает категории тяжести и напряжённости работы на ...
2702.
Охлаждение процессора
... шлангах. Водоблоки отбирают тепло от греющихся компонентов ПК, передавая их энергию жидкости в контуре СВО. Существуют модели, предназначенные для охлаждения процессоров, чипсетов, графических чипов (или же видеокарт в целом), модулей памяти, винчестеров. При выборе теплосъемника следует обратить ...
2703.
Отчёт по производственной практике
... в период практики 2.1 Изученные материалы Ознакомился с технической документацией на структурированные кабельные системы, получил задание на производственную практику. Ознакомился с компонентами, применяемыми при создании структурированных кабельных систем: электрических и оптических кабелях ...
2704.
Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки
... , які розташовані вздовж кола один проти одного, тобто які відрізняються по Я на 180 градусів, є доповняльними [28]. Завдання кольорів за допомогою параметрів HSV досить часто використовується у графічних системах, причому зазвичай демонструється розгортка конуса. Існують інші колірні моделі, ...
2705.
Отладка программ и программных комплексов
... с помощью ЭВМ. Кроме того, на этом этапе строится модель программного комплекса. В качестве моделей, используемых при составлении тестов и локализации ошибок, применяют графовые модели: детальные блок-схемы комплекса программ и его частей, детальные блок-схемы отдельных программных модулей. ...
2706.
Открытая Система Образовательных Тестов
... полностью некоммерческим продуктом, поэтому может распространятся бесплатно. Программа установки XAMMP включена в комплект, в котором распространяется ОСОТ. Открытая Система Образовательных Тестов (ОСОТ) распространяется zip-архивом и включает в себя: веб сервер XAMMP – 1.6.0, который содержит в ...
2707.
Отдел вневедомственной охраны при ОВД г. Топки
... Задача, выданная в качестве индивидуального задания решалась Borland Delphi 5. Обоснование выбора программного обеспечения при написании Базы Данных “Договора ЛИГ для ОВО г. Топки”, обосновывается тем, что Borland Delphi 5 удовлетворяет всем требованиям представленным в поставленной задаче. И ...
2708.
Особливості роботи комп'ютерних мереж
... , де потрібно натиснути кнопку Finish (Готово). Далі відбудеться спроба встановити з’єднання з основним ПК. Internet   Internet – глобальна комп'ютерна мережа, що нині охоплює комп'ютери всієї земної кулі – більш ніж у 200 країнах світу. Internet можна розглядати як ядро, що забезпечує зв' ...
2709.
Особливості операційних систем реального часу
... індустрії. POSIX Стандарт POSIX був створений як стандартний інтерфейс сервісів операційних систем. Цей стандарт дає можливість створювати Переносимі програми. Згодом цей стандарт був розширений особливостями режиму реального часу [POSIX]. Специфікації POSIX задають стандартний механізм взаємод ...
2710.
Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції
... необхідних для управління якістю. Вона призначена для задоволення внутрішніх потреб організації. 5. Забезпечення якості та контролю Забезпечення якості - це постійний процес оцінки загального виконання по проекту з метою підтвердження того, що проект задовольняє відповідні цілі та стандарти ...
2711.
Особливості використання САПР технолога–програміста
... ірної обробки складних поверхонь, проектування якісних постпроцесорів тощо. Для ефективного використання системи користувач повинен засвоїти роботу з інтерактивною графічною оболонкою системи, а для проектування складних керуючих програм – вивчити вхідну мову системи. Вхідні файли в системі мають ...
2712.
Особливості виконання основних арифметичних операцій в ЕОМ
... елементів, що утворюють функціонально повну систему для синтезу необхідної комбінаційної схеми. 1.5 Контроль виконання арифметичних операцій Арифметичні операції виконуються на суматорах прямого, оберненого і доповняльного коду. Припустимо, що зображення чисел зберігаються в машині в деякому ...
2713.
Особливості багатозадачності в середовищі Windows
... // неправильно InterlockedIncrement(&Val); // правильно ... } Усі спроби зробити щось, що вимагає моментальної реакції на зовнішні події, у середовищі Windows 3.x приводили до більш ніж скромних результатів, тому що подібні програми здобували відносно стандартизований, але неповороткий ...
2714.
Особенности языка Форт
... операции после операндов. Например, выражение (А/В + С) * (D * E - F * (G - H)) записывается следующим образом A B/C+D E * F G H - *-*. Наряду с описанной выше 16-ти разрядной арифметикой, язык Форт имеет полный набор средств для работы с 32 - разрядными целыми числами через стандартное расширение ...
2715.
Особенности создания текстового контента для сайта ННГУ им. Н.И. Лобачевского
... и 14. Также главная страница официального сайта оформлена авторским шрифтом, специально разработанным для него, созданного в едином стиле с цветами, мультимедийным наполнением и текстовым контентом. В команде создателей сайтов обычно кто-то один отвечает за исправление орфографических ошибок (при ...
2716.
Особенности создания и применения обучающей программы "Осирис"
... даже не самая важная составная часть этого процесса. Так же как и в случае с книгой, большую роль здесь играет самостоятельная работа с обучающей программой или базой знаний на домашнем компьютере. И наконец, в-третьих, взаимодействие учителя с учащимся через компьютерные сети - дистанционное ...
2717.
Особенности разработки фирменного стиля и его элементов на компьютере
... билеты, фирменная одежда сотрудников, изображения на бортах транспортных средств фирмы и т.д.   Глава 2. Особенности разработки фирменного стиля, графические программы, используемые при его создании Каждая художественная студия, занимающаяся дизайном, нуждается в пакете специальных ...
2718.
Особенности разработки программы KURS.EXE
... ax+by+c=0, a и b не равны 0. Определить, пересекают ли все прямые первую прямую. Блок-схема Листинг программы KURS.EXE #include<iostream.h> #include<fstream.h> #include<stdlib.h> #include<conio.h> #include<math.h> #include<graphics.h> int ...
2719.
Особенности развития, структурная и функциональная организация суперЭВМ
... системе и построения неоднородных систем. При организациях распределенных вычислений в глобальных сетях (Интернет) говорят о мета-компьютерах, которые, строго говоря, не представляют из себя параллельных архитектур. Более подробно особенности всех перечисленных архитектур будут рассмотрены ...
2720.
Особенности работы с файловым менеджером Free Commander
... файловых менеджеров; – рассмотрены особенности использования свободно-распространяемых программных средств; – рассмотрены основные возможности файлового менеджера Free Commander; – составлено описание порядка работы с файловым менеджером Free Commander; – разработана система заданий для ...
2721.
Особенности работы с табличным процессором Excel
... Ячейки, либо соответствующая команда контекстного меню. Диалоговое окно Формат ячеек имеет несколько вкладок. 3.1 Режимы работы табличного процессора Режим, в котором находится табличный процессор в каждый конкретный момент, отражается в Строке состояния (внизу окна, слева). 1)  & ...
2722.
Особенности работы с таблицами Excel
... , то числа ставятся символы # # #. При этом число сохраняется. Текстовые данные – это строка текста произвольной длины. Текстом в электронных таблицах Excel является последовательность символов, состоящая из букв, цифр и пробелов, например запись «32 Мбайт» является текстовой. По умолчанию текст ...
2723.
Особенности работы с Power Point
... – по нажатию кнопки мыши или автоматически через заданное время, с анимационными или звуковыми эффектами и т.д. 2 Начало работы с Power Point После запуска программы Power Point на экране будет отображено диалоговое окно, в котором предлагается выбрать один из возможных режимов создания ...
2724.
Особенности работы с Microsoft Access
... фрагменту, Обычный фильтр, поле Фильтр для и Расширенный фильтр. Задание на выполнение лабораторной работы: 1.         Просмотреть возможности выражений для фильтрации по справке Access. 2.         Составить для ...
2725.
Особенности работы лазерного принтера LaserJet III
... 2; - отображение информации на дисплее панели управления; - форматирование страницы; - связь с дополнительным интерфейсом. Рисунок 2 - Панель управления лазерного принтера LaserJet III ОЗУ типа NVРАМ (энергозависимое ОЗУ) имеет ёмкость 32 байта. Оно используется для хранения меню ...
2726.
Особенности программирования для Windows
... (оконным редактором, редактором меню), так и развитыми средствами языка программирования.   1.2 DOS и Windows: разные подходы к программированию Графический интерфейс - не самое главное нововведение в Windows, по сравнению c DOS. Гораздо более важным является то, что Windows - ...
2727.
Особенности применения, подготовки и печати рекламных буклетов
... эти машины. Такие типографии обычно обладают небольшими производственными мощностями и не смогут обеспечить высокого качества исполнения 2. Виды бумаги, применение при печати буклетов    В нашей стране сложилась немного странная ситуация: для печати используются в основном или очень ...
2728.
Особенности подключения и неполадки в работе джойстика
... отключите контроллер, и снова подключите, следя за тем, чтобы на этот раз устройство определилось правильно. Схемы и особенности подключения джойстиков игровых приставок к PC Джойстики от игровых приставок соединяют с параллельным портом LPT1 или LPT2 компьютера через переходники всего из ...
2729.
Особенности подготовки отдельных компонентов книжного издания печати
... главным образом, фотомеханические, химические и физические средства, а цифровая – электронные.   3. Оценка экономической целесообразности использования программ подготовки отдельных компонентов книжного издания к печати Для каждой программы предназначенной для печати книжных изданий ...
2730.
Особенности подготовки и обработки иллюстраций для печатной продукции
... является графический редактор PhotoShop. Таким образом можно сделать вывод, что на сегодняшний день при обработке всего многообразия иллюстраций и подготовке их для печатной продукции оптимальнее всего использовать графический редактор Pyoto Shop. 3. Оценка экономической целесообразности ...
2731.
Особенности организации и использование FireWire
... данных вдвое, т.е. до 800 Mbits/s. Представляется, что анализ тематики Сети на FireWire достаточно актуален и представляет научный и практический интерес. Цель работы: Рассмотреть особенности организации и использование Fire Ware. Поставленная цель определяет задачи исследования: 1. Рассмотреть ...
2732.
Особенности компьютерной графики
... шаре или отчеканено на металле - и т.п.) Программы создания графиков и диаграмм по имеющимся числовым данным. Программы, с помощью которых текст и иллюстрации объединяются в книгу, журнал, брошюру или газету. Их еще называют программами компьютерной вёрстки. Программы создания слайд-фильмов и ...
2733.
Особенности интерфейса программы RightMark Audio Analyzer 6.0.3
... уровни для достижения наилучших результатов. Инструкция для настройки уровней и режимов работы карт Creative доступна для скачивания на официальном сайте программы http://audio.rightmark.org/download rus.shtml. Рассмотрим наиболее типичную настройку уровней при тестировании полной цепи (ЦАП+АЦП) ...
2734.
Особенности допечатной подготовки изданий
... . Кроме того, не все инструменты и утилиты пакета CorelDraw. являются оптимальными с точки зрения допечатной подготовки. Ниже приводятся особенности, которые следует учитывать при подготовке работы в CorelDraw.: При окраске объектов правильно выбирайте цветовую модель. Обязательно должны ...
2735.
Особенности вычисления определителя матрицы
... определителя методом исключения Гаусса. 1. Постановка задачи Пусть дана квадратная матрица A размером NxN. Требуется вычислить её определитель. Вычисление определителя матрицы заключается в выполнении над матрицей алгоритма Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений. В ...
2736.
Особенности арифметико-логических устройств (АЛУ) с двоично-десятичными кодами (ДДК) при вычислении операций умножения и деления и поиск путей их ускорения
... на нескольких разрядах .Другим методом является работы сумматоров , а также совмещение во времени сдвиговых операций и операций суммирования Логические методы ускорения операции умножения требуют изменения центрального управления . Основным источником повышения эффективности является уменьшение ...
2737.
Основы языка VHDL
... тот же тип, что и операнды. Операция not – унарная операция, она имеет приоритет категории 5. Операции отношений В языке VHDL имеются следующие операции отношений: =, /=, <, <=, >, >= Результатом выполнения любой операции отношений является булевское выражение BOOLEAN. Операции ...
2738.
Основы технологии программирования
... доступное “меню”. Пример программы “Меню” приведен в конце данного пособия. 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Дисциплина “Основы технологии программирования” читается в течении двух семестров. Курсовая работа выполняется во втором по счету семестре и служит для закрепления пройденного ...
2739.
Основы САПР (системы автоматизированного проектирования)
... -либо параметрам. Разработано множество алгоритмов поиска оптимальных решений, а на их основе построены коммерчески доступные программы. Процедура оптимизации может считаться компонентом системы автоматизированного проектирования, но более естественно рассматривать эту процедуру отдельно. Фаза ...
2740.
Основы распараллеливания программ, их динамический анализ
... на вход инструментатору, который генерирует внутреннее представление и модифицирует программу для динамического анализа. Задача анализатора – собрать информацию о программе, необходимую экспертным модулям для распараллеливания программы. Пользуясь этой информацией, экспертные модули могут принять ...
2741.
Основы разработки электронного учебника
... средства в учебном процессе. 5.3 Система помощи В программе реализована всплывающая справка. Заключение Поставленная задача выполнена полностью. Разработанный электронный учебник можно успешно применять на практике, внедряя его в учебный процесс. Однако, как и в любом приложении в ...
2742.
Основы работы с использованием системы AutoCAD
... чертеж, и AUTOCAD переходит в режим рисования / редактирования элементов чертежа. Загрузка и сохранение чертежей в файле и на диске На этапе запуска системы AUTOCAD загрузка чертежа из файла может производится с помощью кнопки Open a Drawing в диалоговом окне Create New Drawing. В другом ...
2743.
Основы работы с CorelDRAW 12
... приглашений или брошюр. Установленный фон применяется сразу ко всем страницам документа. 3.7 Добавление и удаление страниц Графический редактор CorelDRAW поддерживает работу с многостраничными документами. Ими удобно пользоваться при разработке многостраничных брошюр и буклетов или, например, ...
2744.
Основы работы в операционной системе Windows
... ), в котором располагается данный файл. Задание 3. Создание скриншотов и основы работы с графическим Редактором Paint   1)   Выполнил следующие действия: 1.   Сделал скриншот одного из окон проводника Windows. 2.   Запустил программу Paint (Пуск ► Все ...
2745.
Основы работы в Ms Word и Excel
... для кнопки, но в целом можно иметь на панели инструментов кнопку с одним только названием. 6. Правило ввода формул и функций в Excel Формулы представляют собой выражения, по которым выполняются вычисления на странице. Формула начинается со знака равенства (=). Например: =А1+А2+А3 ...
2746.
Основы работы в Internet
... Internet тоже состоит, в первую очередь, из выделенных телефонных линий. Но увы! Картина эта неверна и приводит ко многим заблуждениям относительно работы Internet, ко множеству недоразумений. Телефонная сеть - это так называемая сеть с коммутацией линий, т.е. когда вы делаете вызов, устанавливается ...
2747.
Основы программирования на языке Паскаль
... r1:=-46.78; r2:=-46.78; writeln('r1=',r1:12:3,' r2=',r2:9:4); writeln('_______________________________'); readln; END. 6. Массивы   6. 1. Описание массивов В языке Паскаль можно обрабатывать не только отдельные переменные, но и их совокупности. Одной из таких совокупностей ...
2748.
Основы программирования и алгоритмические языки
... : Вывести наибольший отрицательный элемент массива T12 Вывести наименьший положительный элемент массива T12 5. Выполняем структурное программирование с использованием стандартных приемов: BEGIN CLRSCR; {ochicshaem ekran} Writeln('Vvedite 12 elementov vectora T12: '); for i:=1 ...
2749.
Основы программирования и алгоритмизации
ной диагонали, произведение не равных нулю элементов выше главной диагонали и количество элементов в главной диагонали, попадающих в интервал [-1;1]. 4. Опишите множества М1 (1, 2,3) и M2 (1, 4, 2, 5). Получите результирующие множество M3=M1*M2. Определите, имеются ли в M3 элементы 1 и 2. 5. ...
2750.
Основы программирования в среде Delphi 7.0
... можно устанавливать в процессе проектирования, а также можно изменять программно во время выполнения программы. (В процессе проектирования приложений в среде программирования Delphi можно просматривать значения некоторых из этих данных в окне Инспектора Объектов и изменять эти значения). 8) События ...
2751.
Основы программирования в C++
... языков можно показать на схеме: Коды Ассемблеры Языки высокого Объектно-ориентированное и уровня  модульное программирование 2. Основы объектно-ориентированного программирования: Объектно-ориентированное программирование – это самый высокоуровневый вид программирования в настоящее время. ...
2752.
Основы программирования
... , используемые объектами для взаимодействия друг с другом. Основное их различие заключается в том, что SOM нейтральна к языкам программирования и поддерживает наследование, тогда как COM ориентирована на С++ и вместо механизма наследования использует альтернативный механизм, который Microsoft ...
2753.
Основы параллельного программирования на кластере и разработка элективного курса «Администрирование в информационных системах и администрирование виртуальных машин»
... в области сетевых технологий. - самостоятельная работа студентов с литературой и в компьютерных классах. Программа курса "Администрирование в информационных системах и администрирование виртуальных машин" определяет подготовку студентов специальности "Информационные системы и ...
2754.
Основы организации локальных компьютерных сетей на основе технологии Ethernet
... представляет собой устройство для организации сетей большого размера. Для того чтобы лучше разобраться в устройстве и работе коммутаторов Ethernet, полезно понять основы технологии организации кабельных систем сети. Повторители В начале 80-х годов сети Ethernet организовывались на базе шинной ...
2755.
Основы мехатроники
... проекта в новых разработках и др. Построение открытых распределенных автоматизированных систем для проектирования и управления в промышленности составляет основу современных CALS-технологий. Главная проблема их построения - обеспечение единообразного описания и интерпретации данных, независимо от ...
2756.
Основы компьютерных технологий
... , они ориентированы не на мэйнфрейм, а на архитектуру клиент-сервер, строятся на основе многозадачных, многопользовательских операционных систем (типа UNIX) и реляционных баз данных, разрабатываются на базе CASE-технологии и имеют графический пользовательский интерфейс. В-третьих, современные ...
2757.
Основы компьютерных сетей
... изменение времени прохождения сигнала, шумы и др. 7. Повторитель, мост, маршрутизатор В этом разделе рассматриваются устройства, позволяющие организовывать различные компьютерные сети. Чтобы затухание сигнала не приводило к помехам, в длинных кабельных сегментах используется, так называемый, ...
2758.
Основы кодирования
... объектов.   Кодирование звука На компьютере работать со звуковыми файлами начали в 90-х годах. В основе цифрового кодирования звука лежит – процесс преобразования колебаний воздуха в колебания электрического тока и последующая дискретизация аналогового электрического сигнала. Кодирование ...
2759.
Основы информационных технологий
... информационных технологий Форма представления и восприятия Содержательная интерпретация Материальный носитель Рис. 2. Характеристика объекта информационных технологий   Форма восприятия и представления информации определяет основной способ конечного их использования в той ...
2760.
Основы информационной безопасности в органах внутренних дел
... безопасности будем называть реализацию угрозы безопасности. В настоящей работе предпринята попытка возможно более полного охвата угроз безопасности субъектов информационных отношений. Однако следует иметь ввиду, что научно-технический прогресс может привести к появлению принципиально новых видов ...
2761.
Основы информатики и вычислительной техники
следует знать основные принципы хранения информации на компьютерных дисках, для этого рассмотрим понятие файловой системы. Файловая система – это набор соглашений, определяющих организацию данных на носителях информации. Наличие этих соглашений позволяет операционной системе, другим программам и ...
2762.
Основы информатики
... помощью одноименной кнопки на панели форматирования, шрифт Times New Roman, жирный, курсивный размер –10. В следующую строку вводим фразу «Информатика и ВТ ». Выделяем ее, выравниваем по центру с помощью одноименной кнопки на панели форматирования, размер шрифта 18, жирный. Вводим 10 пустых строк, ...
2763.
Основы информатики
... , специальную среду для общения человека и ПК, ·          является базовым программным обеспечением, на основе которого могут работать прикладные программы: текстовый редактор(Word), электронные таблицы (Excel) и т. д. ·     & ...
2764.
Основы дискретной математики
... для решения любой задачи – изучить ее сущность. Довольно часто задачу можно сформулировать на языке теории множеств, относящейся к фундаментальным разделам математики. В этом случае алгоритм ее решения можно изложить в терминах основных операций над множествами. К таким задачам относятся и задачи ...
2765.
Основы графической визуализации вычислений
... plot «не знает» о том, что неопределенность sin(x)/x=0/0 устранима и дает 1. Это недостаток практически всех систем для численных вычислений.   Графическая функция fplot MATLAB имеет средства для построения графиков и таких функций, как sin(x)/x, которые имеют устранимые неопределенности. ...
2766.
Основы графического вывода
... coordinates). Там же может встретиться понятие координаты устройства (device coordinates). Система координат GDI применяется при осуществлении графического вывода на устройство и, естественно, эта система координат определяется атрибутами контекста устройства. Таким образом для каждого контекста, ...
2767.
Основы баз данных
... , тарифу. Вывести дату, время, показания счетчика. Вычислить количество электроэнергии, потребляемой по каждому тарифу. Вариант 4 1. Спроектировать базу данных в первой, второй и третьей нормальных формах для учета перемещения комплектующих деталей компьютеров на предприятии: инвентарный номер ...
2768.
Основы анализа и синтеза комбинационных логических устройств
... вспомогательной программой является конвертор из формата P-CAD в AutoCAD.   1.   Основы математического аппарата анализа и синтеза комбинационных логических устройств Все устройства, оперирующие с двоичной информацией, подразделяются на два класса: - комбинационные ( ...
2769.
Основы алгоритмизации
вий над десятичными числами. В дальнейшем это понятие стали использовать для обозначения любой последовательности действий, приводящей к решению поставленной задачи. Любой алгоритм существует не сам по себе, а предназначен для определенного исполнителя (человека, робота, компьютера, языка ...
2770.
Основы C
... двоичными. Файлы прямого доступа незаменимы при написании программ, которые должны работать с большими объемами информации, хранящимися на внешних устройствах. В основе обработке СУБД лежат файлы прямого доступа.  Кратко изложим основные положения работы с файлами прямого доступа. 1). Каждая ...
2771.
Основные этапы развития компьютерной техники. Сравнительные характеристики компьютеров разных поколений.
... стал промышленным стандартом de-facto. Подводя итог рассмотрению истории возникновения ПК, необходимо сказать следующее. На начальных этапах развития вычислительной техники компьютеры использовались исключительно в промышленных целях. Ввиду очень высокой себестоимости их не могли себе позволить ...
2772.
Основные характеристики современных принтеров
... , что на рынке еще можно найти требуемые модули. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Данная работа посвящена анализу характеристик современных принтеров, которые появляются на рынке. Описаны виды принтеров (матричные, струйные, лазерные). Их принцип работы, а также слабые и сильные стороны, которые характерны ...
2773.
Основные угрозы безопасности информации и нормального функционирования информационных систем
... -анализа, структурного анализа, функционального анализа. Раздел 1. Теоретическая часть   1.1 Основные угрозы безопасности информации К основным угрозам безопасности информации и нормального функционирования ИС относятся: Ø   утечка конфиденциальной информации; & ...
2774.
Основные тенденции и проблемы в области разработки и применения информационных технологий
... На первом этапе выявляются перспективные для предприятия информационные технологии, оцениваются их потенциальные преимущества и возможные риски, принимаются решения об инвестициях в новые ИТ, назначаются лидеры, обеспечивающие разработку ИТ, формируются системы управления пилотными проектами. Этап ...
2775.
Основные структуры языка Java
... интегрированную среду разработки Eclipse — http://lib.juga.ru/article/articleview/174/1/69/. Приложение 1. Встроенные типы данных и основные конструкции языка   Константы В языке Java можно записывать константы разных типов в разных видах. Перечислим их. Целые Целые константы можно ...
2776.
Основные стадии создания автоматической системы управления
... рекомендаций по совершенствованию организационной и функциональной структуры существующей системы управления; определения состава подсистем и комплексов задач в создаваемой АСУ и очередности их разработки; составления ТЗ на создание АСУ. Обследование функциональной структуры заключается в ...
2777.
Основные сведения о микропроцессорах фирмы Intel и AMD.
... (1985) и 486SX (1989), которые могли адресовать до 4 Гбайт памяти и выполнять несколько задач одновременно. За 18 лет производительность микропроцессоров фирмы Intel выросло от 60 тыс. до 41 млн. операций в секунду. Процессор 486DX имел дополнительно встроенные кэш-память первого уровня и устройство ...
2778.
Основные принципы решения транспортной задачи
... , таким образом, аддитивной - она представима в виде суммы слагаемых, однако сама задача - задача отыскания минимума l - в силу ограничения (a) не является аддитивной и не удовлетворяет принципу оптимальности. Рис.1. Рассмотрим плоскость t, х, где t - дискретный аргумент, ...
2779.
Основные принципы разработки графического пользовательского интерфейса
... интерфейсы на базе руководящих принципов по общему пользовательскому интерфейсу. Они выяснили, что были упущены несколько важных идей и деталей. Разработчики отдавали предпочтение графическим иллюстрациям и примерам, а не тексту, рассказывающему о концепциях разработки. Кроме того, они хотели иметь ...
2780.
Основные принципы проектирования баз данных
... . С помощью отчетов можно создавать различные виды документов для вывода на печать. макросы и модули позволяют автоматизировать работу с базой данных. Справочная система MS Access 97 В Access97 реализована мощная система оперативной помощи, которая предоставляет пользователям возможность ...
2781.
Основные принципы построения сети 1-WIRE
... все передаваемые единицы одного устройства будут подавлены передаваемыми нулями от другого устройства).   Передача данных в сети 1-Wire Основные правила передачи данных в сети 1-Wire: 1. Обмен всегда ведется по инициативе одного ведущего устройства, которое в большинстве случаев является ...
2782.
Основные приемы работы в Ехсеl
... контекстного меню (меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши), пиктограмм панелей инструментов, а также нажатием комбинаций горячих клавиш. 4. Основные приемы работы в Ехсеl В ячейках электронной таблицы хранятся данные в виде чисел, текста, формул или гиперссылок. Эти данные помещаются ...
2783.
Основные понятия языка программирования Турбо Паскаль
... комментарий в фигурных скобках, содержащий назначение программы, данные о программисте, дату создания программы. Язык программирования Паскаль является языком структурного программирования. В нем есть все необходимые управляющие конструкции для структурного построения программы. Наглядность такому ...
2784.
Основные понятия компьютерной графики
... существует уже длительное время, за которое было создано большое число разнообразных графических программ. Цель реферата – рассмотреть основные понятия компьютерной графики. 1. Пиксели, разрешение, размер изображения Изображение на экране состоит из маленьких ячеек. Каждая из них может иметь ...
2785.
Основные понятия информатики
... (WWW — Worl Wide Web), переходя с сайта на сайт по гиперссылкам. Для отображения в «плоском* тексте смысловых связей между основными разделами или понятиями можно использовать гипертекст. Гипертекст позволяет структурировать документ путем выделения в нем слов-ссылок (гиперссылок). При активизации ...
2786.
Основные понятия и результаты кибернетики
... и «универсального конструктора» (самовоспроизводящегося клеточного автомата). Результатом этих обманчиво простых мысленных экспериментов стало точное понятие самовоспроизведения, которое кибернетика приняла как основное понятие. Понятие, что те же самые свойства генетического воспроизводства ...
2787.
Основные понятия и программное обеспечение систем реального времени
... с ней внешнее событие, исчерпался заданный интервал времени и т. п. Заканчивая рассмотрение основных принципов планирования задач, необходимо отметить, что тема эта далеко не исчерпана. Диапазон систем реального времени весьма широк, начиная от полностью статических систем, где все задачи и их ...
2788.
Основные понятия и планирование эксперимента
ивающего эксперимента, основное значение которого выделение из всей совокупности факторов группы существенных факторов, подлежащих дальнейшему детальному изучению; планирование эксперимента для дисперсионного анализа, т.е. составление планов для объектов с качественными факторами; планирование ...
2789.
Основные понятия безопасности информации
... деяния, приводящие к ущербу, можно квалифицировать в терминах правовых актов как состав преступления. Поэтому при определении угроз безопасности информации в этом случае целесообразно учитывать требования действующего уголовного права (Уголовный кодекс РФ, 1996г.), определяющего состав преступления ...
2790.
Основные отличия между программой "1С:Предприятие" версии 7.7 от программы "1С:Предприятие" версии 8.0
... элементу управления, который соответствует выбранному реквизиту. Заключение Нужно отметить, что изменения в «1С Предприятии» версии 8.0. существенные. Кроме того, что Кардинально изменился интерфейс программы. Серьёзные изменения были внесены также в прикладные механизмы. Появился пункт ...
2791.
Основные настройки BIOS
Во время начальной загрузки большинство ПК на короткое время выводят сообщение о том, как вы можете зайти в настройку BIOS (setup). У вас будет несколько секунд на то, чтобы нажать требуемую клавишу, - если не успеете, начнёт загружаться операционная система. Чтобы войти в BIOS после включения ПК ...
2792.
Основные информационные процессы
учтено 26000 партий товаров.   Вопрос № 3. Пусть 1302 – запись числа Х в некоторой системе счисления. Эта система счисления может быть? Ответ: Этой системой исчисления может быть любая система счисления, с основанием D>3.   Вопрос №4. Чем определяется производительность ...
2793.
Основные возможности Microsoft Office Outlook
... в Дневнике автоматически создается при отправке и приеме электронных сообщений, работе в любом приложении Microsoft Office. Имеется возможность создавать любые записи вручную. Общий принцип работы с Outlook таков: открыв папку, нужно выбрать требуемый элемент и автоматически запустится обслуживающая ...
2794.
Основные блоки и устройства компьютера
... видеокарте задействовать основную оперативную память компьютера для размещения текстур в трёхмерных играх. Звуковая карта. Основным устройством для работы со звуком, издаваемым компьютером, являются специализированные звуковые карты (Sound Blasters). Сама по себе звуковая карта звучать не может: ...
2795.
Основные аспекты технологии штрихового кодирования
... штрихового кода более чем на 1000 упаковок товара; в виде самоклеющихся пленок, ярлыков и т. д. [4, c. 149]. Внедрение технологии штрихового кодирования базируется на государственных стандартах, гармонизированных с международными стандартами, регламентирующих: правила построения, термины и ...
2796.
Основное преимущество программных продуктов Альт-Инвест, Альт-Инвест-Прим, Альт-Инвест-Сумм
... "Хьюлетт Паккард" Lucent Technologies 3. Альт-Инвест-Прим Альт-Инвест Прим 5.0" - компьютерная модель, предназначенная для проведения экспресс-оценки инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направленности. Программный продукт "Альт-Инвест Прим" ...
2797.
Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager
... ї системи окремо від файлів користувача. Доступ користувача до системних програм обмежений та не дозволяє йому випадково вивести систему з ладу. 2. Вбудований редактор FAR Manager Редагування файла. Для редагування текстового файла можна використовувати внутрішній редактор FAR, а також ...
2798.
Основні функції операційних систем
... вони відрізняються особливими характеристиками. У цій главі розглянуті класифікація і характерні риси різних операційних систем, описані їхні складові частини й основні характеристики. Операційна система - комплекс програм, що входять до складу програмного забезпечення комп'ютера, що забезпечують ...
2799.
Основні принципи створення АІС
... і (підготовлені до передачі) файли, про результати перевірки ключів захисту інформації, про прийняті та передані повідомлення. 3. Основні принципи створення АІС Залежно від застосовуваних технічних засобів обробки інформації розрізняють ручні, механізовані та, у разі використання автоматів, ...
2800.
Основні принципи модульного програмування та стеки
... writeln; sts(a); writeln('упорядкований масив :'); for i:=1 to n do write(a[i]:4); writeln; end. Реалізація роботи з графічними елементами на принципах модульного програмування Для реалізації графічних зображень використовується графічний режим. Для ініціалізації графічного ...


Наверх