Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Коммуникации и связь

Количество работ в разделе: 2233
Название работы Скачать
1601.
Пакетний фільтр. Ефективний захист комп’ютерних мереж
... ір правил для вхідних, а інша - для вихідних даних. Описаний механізм досить ефективний, однак він не забезпечує безпеки локальної мережі. Це усього лише одна з ланок загальної схеми захисту. Аналіз заголовків пакетів — операція занадто низького рівня для того, щоб реально виконувати аутентиф ...
1602.
Оцінка результату і похибки прямих вимірювань
... вимірювання, її оцінювання проводиться відповідно до методики, викладеної в підп.2.9.4. Оцінка результату і похибки прямих багаторазових вимірювань Постійно зростаючі вимоги до точності прямих вимірювань задовольняються не тільки за рахунок підвищення точності заново створених ЗВТ, але й ...
1603.
Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки
... ієї з властивостей засобу вимірювань, що впливає на результат вимірювань і на його погрішність. Для кожного типу засобів вимірювань встановлюють свої метрологічні характеристики. Метрологічні характеристики, що встановлюються нормативно-технічними документами, називають нормованими метрологічними ...
1604.
Оценка эстетического качества телефонов Sony Ericsson K750i, Sony Ericsson K800i/K790i, Motorola SLVR L7
... грамотно включены в дизайн телефонов и не портят его внешний вид. Модель телефона: Оценка: Ericsson K750i 3 Sony Ericsson K800i/K790i 5 Motorola SLVR 5   Оригинальность: По форме и характеру отделки оригинальней всех смотрится Motorola SLVR,т. к. за ...
1605.
Оценка числовых характеристик случайной погрешности на основе эксперимента
... виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины. Погрешность измерения — оценка отклонения измеренного значения величины от её истинного значения. Погрешность измерения является характеристикой (мерой) точности измерения. Абсолютная погрешность измерения - погрешность ...
1606.
Оценка теплового режима ИМС. Расчет надежности полупроводниковых ИМС по внезапным отказам
... отказов элементов структуры (транзисторов, диодов, резисторов), металлизации, кристалла и конструкции (соединений, корпуса). Порядок расчета надежности полупроводниковых ИМС по внезапным отказам физическим методом следующий. 1.  По заданной принципиальной электрической схеме и разработанной ...
1607.
Оценка показателей безотказности блока РЭС
... устройства должна быть, по меньшей мере, на порядок выше надежности резервируемого элемента. Оценка показателей безотказности тесно связана со способом соединения элементов в блоке. С помощью смешанного соединения можно в значительной мере увеличить точность расчёта показателей безотказности, а ...
1608.
Оценка параметрической надежности РЭС с использованием моделирования на ЭВМ постепенных отказов
... : r =0.8 1.2 Пояснение решаемой задачи В курсовом проекте необходимо произвести оценку параметрической надёжности РЭС, с использованием моделирования на ЭВМ постепенных отказов элементов. Оценка параметрической надёжности - определение основных количественных показателей сохранения рабочих ...
1609.
Оценка параметрической надежности РЭС с использованием моделирования на ЭВМ постепенных отказов
... Формулировка решаемой задачи В данном курсовом проекте необходимо дать оценку параметрической надежности РЭС с использованием моделирования на ЭВМ постепенных отказов РЭУ. Под оценкой параметрической надежности понимают определение основных количественных показателей сохранения рабочих функций ...
1610.
Оценка надежности радиоэлектронного устройства с учетом внезапных отказов путем моделирования на ЭВМ отказов элементов
... до отказа. 1.  Постановка задачи Задачей данного курсового проекта является оценка надежности радиоэлектронного устройства (РЭУ) с учетом внезапных отказов путем моделирования на ЭВМ отказов элементов. В результате решения необходимо определить следующие показатели надежности: ·  ...
1611.
Охоронна сигналізація з GSM-каналом
... конкурентної здатності розроблюваного пристрою щодо аналогічного пристрою та оцінка його собівартості. У дипломному проекті проводиться розробка ДП охоронної сигналізації з GSM-Каналом, що включає: звуковий оповісник ПКИ-1, герконові датчики, сполучні шлейфи. 10.1 Аналіз ринку Велику популярні ...
1612.
Офісні АТС
... ї мережі зв'язку та, як правило, до ТМЗК, але може й не підключатися, а здійснювати міський зв'язок за допомогою мережі іншої філії. 3. Транзитна офісна АТС корпоративної мережі зв'язку використовується як вузол зв'язку корпоративної мережі для підключення та об'єднання в мережу кінцевих АТС для ...
1613.
Отбраковка резисторов на производстве
... сопротивления и обнуление счетчиков. Если этот переключатель разомкнут, то система начинает обработку следующего резистора. 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В регистре R0 банка 0 находится текущее эталонное сопротивление. Остальные регистры банка 0 ...
1614.
Неуправляемые и управляемые выпрямители
... увеличилось с 4 А до 9.38 А; Средний ток в вентильной обмотке остался неизменным, IсрVD = 1.25 А. Расчет управляемого выпрямителя с фильтром и ответвляющим диодом. Эквивалентная схема выпрямителя с фильтром и ответвляющим диодом. am = Ucmax/UcN = 1.05; an = Ucmin/UcN = 0.8; Ucmax = 231B; ...
1615.
Налагодження пристроїв релейного захисту та автоматики
... захисту складає до 0,5 ВА. Це дає змогу під‘єднувати до первинних вимірювальних трансформаторів струму та напруги більшу кількість пристроїв релейного захисту та автоматики, забезпечуючи при цьому роботу трансформаторів струму та напруги в заданому класі точності; ·  простота в експлуатації. ...
1616.
Микропроцессорная система охранной сигнализации автомобиля
... 30-50 51х16х4 BC-NBK Приемник 5 3 1000 30-50 38х14х6 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ Требуется разработать радиосистему автономной охранной сигнализации автомобилей. Целью разработки является создание на основе современной элементной базы эффективной ...
1617.
Микропроцессорная система
... в старший разряд: Входы Выходы А В Sп/см. Pп/см. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1   Аппаратные средства микропроцессорной системы. Командный и микропрограммный уровни программного управления микропроцессором В общем ...
1618.
Микропрофиллер модели
... , занимаемый сегментами при различный способах программирования ( в байтах) Вид сегмента Программирование с микропрофиллера одиночный / повторяющийся Дистанционное программирование Одиночный /повторяющийся Синусоидальный < 40 Гц >40 Гц С высокой разрешающей способностью ...
1619.
Микропрограммный автомат на постоянном запоминающем устройстве для кодирования манчестерского кода
... схема кодировщика представлена в приложении. 3 СИМУЛЯЦИЯ СХЕМЫ В САПР ALTERA QUARTUS II Схема , реализующая микропрограммный автомат на ПЗУ для кодирования манчестерского кода представлена на рисунке 3.1. Карта прошивки ПЗУ представлена на рисунке 3.2. Рисунок 4.1 – Кодировщик ...
1620.
Микроконтроллерный регулятор температуры
... с отрицательным температурным коэффициентом (NTC Thermistors) фирмы «Philips» с маркировкой 2322–640–54104, имеющие сопротивление 100 кОм при температуре 25 градусов Цельсия. Термисторы надежно работают в диапазоне от –40 градусов до +125 градусов Цельсия и обеспечивают точность 2%. Наличие датчика ...
1621.
Микроконтроллерный регулятор оптимальной системы управления
... вход. Запуск рабочего цикла производится записью в SPI-master очередного байта данных в регистр SPDR. 7.1. Прикладная программа микроконтроллерного регулятора.   Программирование микроконтроллера начинается с внесения в ППЗУ при помощи программатора табулированных значений функции , при ...
1622.
Микроконтроллер системы управления (автосигнализация)
... , память программ и память данных, а также программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней средой. Использование микроконтроллеров в системах управления обеспечивает достижение исключительно высоких показателей эффективности при столь низкой стоимости (во многих применениях система может ...
1623.
Микроконтроллер системы управления
стемах управления самыми разнообразными объектами и процессами является в настоящее время одним из основных направлений научно-технического прогресса. Использование микроконтроллеров в изделиях производственного и культурно-бытового назначения не только приводит к повышению технико-экономических ...
1624.
Микроконтроллер MCS 296
... бит регистра клавиатуры на запись, при CSRD=0 доступен весь регистр клавиатуры на чтение. 6. Карта адресного пространства Микроконтроллер MCS‑296 1 FFFFFFH Внешняя память FFF800H FFF7FFH Внешнее ПЗУ FF2080H (адрес начального пуска) FF207FH Внешнее SPM ...
1625.
Микроинтерферометрия для контроля и оценки трехмерных дефектов
... искривление на одно расстояние между одноцветными полосками соответствует глубине или высоте дефекта, равной одному периоду световых колебаний или в линейном размере  - длине волны используемого света. Рис. 1. Оптическая схема микроинтерферометра Линника: 1 - осветитель; 2 - конденсор; ...
1626.
Механизмы действия и режимы электростимуляции
... динамическая тренировка). В зависимости от амплитуды сигналов и порога возбуждения стимулируемой нервно-мышечной структуры различают следующие режимы электростимуляции: подпороговый, пороговый и надпороговый. Подпорговый режим воздействия не вызывает сокращения мышцы, регистрируемого визуально или ...
1627.
Метрологическое обеспечение испытаний электронных средств
... точности и достоверности результатов испытаний и выводов, делаемых на их основе; обеспечения единства испытаний; сокращения сроков проведения испытаний; повышения эффективности используемых средств для испытаний; улучшения условий работы персонала, обслуживающего испытания. При разработке АСИ ...
1628.
Метрологическое обеспечение и стандартизация измерений напряжения и тока
... от 1 до 200 А. Расширение пределов (до 6 кА) осуществляется при помощи измерительных трансформаторов тока. Переносные амперметры имеют шкалы от 5 мА до 10 А. Вольтметры. Для измерения напряжения обе катушки соединяют последовательно (рис. 1.7, б). Щитовые вольтметры непосредственного включения ...
1629.
Метрологическая служба связи предприятия электросвязи
... отрасли электросвязи; - проверки представления СИ электросвязи на испытания в целях утверждения типа (при необходимости закупки СИ, не включенных в Госреестр, и при разработке средств измерений). 4. Обязанности и права метрологической службы предприятия В соответствии с задачами МСП в ...
1630.
Методы, подходы, содержания и требования к испытаниям РЭСИ
... Поэтому для испытаний на надежность следует выбирать значения ВВФ, превышающие характерные для нормальных условий эксплуатации РЭСИ. При физическом подходе к определению условий испытаний РЭСИ и воздействующих на них факторов необходимо учитывать все элементы физической структуры РЭСИ, принимая во ...
1631.
Методы установки кристаллов и плат в корпуса
... демонтаж бракованных кристаллов. Пластичность мягкой припоя частично компенсирует температурные напряжения в соединении Однако этот метод монтажа довольно дорог, так как сложны операции подготовки кристаллов и плат, не обеспечивает хороший теплоотвод от кристаллов и- возможны локальные перегревы ...
1632.
Методы расчета составляющих и структурная схема цифровой станции
... D4=u4*Y=40,77*6,254=254,975=255(у.е.) Перевод найденных амплитуд D в цифровой код выполняется кодером, структура которого показана на рис. 1.1. Схема содержит 8 каскадов, т.к. ИКМ-30 использует восьмиразрядное кодирование. Рис. 1.1. Структурная схема кодирующего элемента для ИКМ-30 В ...
1633.
Методы расчета сложных электрических цепей
... Найдем общее сопротивление цепи: Заменим внешнюю, по отношению к ветви, цепь, содержащую сопротивление R6, эквивалентным источником напряжения: Тогда: Результаты расчётов токов и напряжений в методе контурных токов практически совпали с результатами метода узловых напряжений, ...
1634.
Методы расчета линейных электрических цепей при импульсном воздействии. Спектральный анализ сигналов
... ;  В результате получаем закон изменения искомой величины при подаче на вход цепи импульса заданной формы: Расчет и построение графика спектральной плотности прямоугольного импульса Основой спектрального анализа является то, что любой непрерывный сигнал можно представить как ...
1635.
Методы разделения пластин и подложек
... , а, следовательно, и отсутствие потерь полупроводникового, материала, которых невозможно избежать при использовании других методов разделения пластины на кристаллы. Наиболее широко скрайбирование используют в планарной технологии изготовления ИС, когда на пластине уже сформированы полупроводниковые ...
1636.
Методы получения тонких пленок
... электродов в газоразрядной камере (двухэлектродные, трехэлектродные и многоэлектродные системы). Рассмотрим наиболее широко используемые ионно-плазменные методы получения тонких пленок. 1.2.1 Катодное распыление Конструкция установки для катодного распыления, изображенной на рис. 2, состоит из ...
1637.
Методы поиска отказов
... поиска места отказа. Опыт эксплуатации сложных систем показывает, что время поиска отказов существенно больше времени устранения их. Поэтому такое большое внимание уделяется разработке методов их обнаружения и поиска, на основе которых можно вручную или автоматически в наиболее короткий срок ...
1638.
Методы оценки показателей надежности. Организация определительных испытаний на надёжность РЭСИ
... . К эксплуатационным относятся испытания, проводимые для определения (оценки) показателей надежности в заданных режимах и условиях эксплуатации. Организация определительных испытаний на надёжность Определительные испытания на надёжность могут проводиться по разным планам. Каждый план имеет ...
1639.
Методы контроля оптико-механических приборов и приборов ночного видения
... товарному образцу 18.1 Проверка проводится внешним осмотром, при необходимости применяется инструмент (ключи, отвертки) и техническая документация на прибор. 18.2 Прибор считается выдержавшим испытание, если – на поверхностях оптических деталей не видно невооруженным глазом грязи, «осыпки ...
1640.
Методы исследования нелинейных систем
... является наличие различных типов движений, нескольких состояний равновесия, наличие предельных циклов. Метод фазового пространства является фундаментальным методом исследования нелинейных систем. Исследовать нелинейных систем на фазовой плоскости гораздо проще и удобнее, чем с помощью построения ...
1641.
Методы изучения и анализа существующих систем управления
... . Системные спецификации состоят из трех групп бланков, предназначенных соответственно для представления общих сведений о разрабатываемой системе, изучения и анализа информационных потоков и алгоритмов переработки данных, описания результатов проектирования. Значительные затраты времени и труда на ...
1642.
Методы измерения точности формы рабочих поверхностей оптических деталей (сферы, плоскости)
... ошибки на поверхности линзы Пробным стеклом измеряется не только точность поверхности, но и для сфер отклонения радиуса от номинального как сумма отклонений R пробного стекла от Rном. и Rдет от R пробного стекла. В случае плоских поверхностей измеренная величина R дает оценку сферичности плоской ...
1643.
Методы и средства цифровой коррекции изображения в оптико-электронных системах визуализации
... , можно строить панорамное изображение, под которым здесь понимается покадровое совмещение изображений последовательности отдельных кадров, получаемой сканированием оптико-электронной системой (ОЭС) интересуемого участка пространства. Алгоритмически задача построения панорамного изображения из ...
1644.
Методы и средства обработки аналоговых сигналов
... значительно меньших частотах опроса, чем при ступенчатой интерполяции. Проверка соответствия выбранного метода интерполяции и ЭВМ откладывается на этап нагрузочного расчета. Расчет параметров квантования сигналов осуществляется по следующим формулам: 1. Основная цель данного этапа - расчет частот ...
1645.
Методы и средства защиты информации
... исполнении. НИИЭВМ РБ разрабатывает и выпускает защищенные носимые, возимые и стационарные ПЭВМ. 3. Средства, предназначенные для контроля эффективности защиты информации. Пассивные средства защиты акустического и виброакустического каналов утечки речевой информации. Для предотвращения ...
1646.
Методы и анализ нелинейного режима работы системы ЧАП. Метод фазовой плоскости
... случайных возмущений, и получить аналитические выражения для этих систем, что является его достоинством. На практике используют комбинацию различных методов. Анализ нелинейного режима работы системы ЧАП Для определения некоторых характеристик системы, произведем качественный анализ системы ЧАП ...
1647.
Методы защиты информации в телекоммуникационных сетях
... Цель курсового исследования достигнута путём реализации поставленных задач. В результате проведённого исследования по теме "Методы защиты информации в телекоммуникационных сетях" можно сделать ряд выводов: Проблемы, связанные с повышением безопасности информационной сферы, являются ...
1648.
Методы воздействия, электропрогона и простукивания для поиска неисправностей РЭС
... , не обнаруживаются методом анализа монтажа, но становятся очевидными при длительном протекании тока. Электропрогон целесообразно совмещать с другими методами поиска неисправности (методами простукивания, анализа монтажа и др.). Целесообразно при этом время от времени изменять напряжение питания в ...
1649.
Методы анализа электромеханических устройств
... , что труба, площадь сечения которой изменяется скачком с S1 на S2, является трансформатором с коэффициентом трансформации 2. Электромеханические преобразователи Электроакустические устройства содержат как электрические, так и механические элементы. Составив эквивалентную схему механической ...
1650.
Методы анализа транзисторных усилительных каскадов
... при различных возмущающих факторах, вычислить значения постоянных токов и напряжений в схеме. В основе анализа статического и динамического режимов работы транзисторного усилительного каскада лежат методы последовательного упрощения схемы усилителя схемами замещения и использование теории активных ...
1651.
Методы анализа монтажа, замены, исключения "черного ящика"
... реакции, т. е. способствует старению изолирующих материалов, и в конечном итоге — их пробою, самовозгоранию телевизора. Отметим, что умелое использование метода анализа монтажа позволяет резко ускорить на хождение неисправного элемента.   Метод измерений Метод измерений применяется в том ...
1652.
Методология организации климатических испытаний РЭА. Испытания на воздействие тепла и холода
... жесткости, которая определяется в свою очередь условиями их дальнейшей эксплуатации в РЭА. Испытания на воздействие тепла и холода   Температурные воздействия окружающей среды являются одним из основных климатических факторов, обуславливающих нестабильность и деградацию параметров РЭСИ. ...
1653.
Методика расчета схем амплитудных ограничителей
... . В зависимости от вида нелинейной цепи АО подразделяются на диодные и транзисторные. Рисунок 1.2 – Структурная схема амплитудного ограничителя 1.2 Диодные амплитудные ограничители Простейшим ограничителем амплитуды является диодный [1]. Для его осуществления параллельно нагрузочному ...
1654.
Методика расчета и оптимизации ячеек памяти низковольтовых последовательных ЭСППЗУ
... с туннельным окислом. Для модели требуется создание схемы замещения этого участка на основе анализа элементной базы низковольтовых ЭСППЗУ, а также методики расчета и оптимизации конструкции ячейки. В случае хранения лог. 1 на плавающем затворе существует отрицательный заряд электронов и пороговое ...
1655.
Методика выполнения прочностных расчетов электрорадиоэлементов и элементов конструкций радиоэлектронной аппаратуры
... 469,8 833,2 30 35,8 36 37,3 41,4 47,6 55,1 63,4 72,3 91,1 31 2,1 4,4 13,8 41,4 86,4 149,1 229,6 328,1 578,5 2.   Расчет прочности печатных плат В соответствии с общей методикой прочностных расчетов для оценки прочности печатной платы необходимо в ...
1656.
Методи приєднання виводів
... + ++ + Примітка. ++ зварюються добре; + - зварюються задовільно; - не зварюються. 2. ВИГОТОВЛЕННЯ ВИВОДІВ МЕТОДОМ ПАЙКИ ТА СКЛЕЮВАННЯМ   2.1 Приєднання виводів паянням   З'єднання паянням передбачає участь третього металу в рідкому стані, який змочує метали, ...
1657.
Методи обробки динамічних сцен при впливі нестаціонарних завад у радіотехнічних системах супроводження надводних протяжних об'єктів
... . – 501-4/2002; – Харьков, 2002. – 30 с. АНОТАЦІЯ   Жеребятьєв Д.П. Методи обробки динамічних сцен при впливі нестаціонарних завад у радіотехнічних системах супроводження надводних протяжних об'єктів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом ...
1658.
Методи нормування складових інструментальної похибки вимірювань
... технічних умов, якщо максимальне значення із серії n її оцінок не перевищує допустимого значення. Нормування похибки взаємодії З усіх складових інструментальної похибки вимірювань найменш розроблені методи нормування похибки від взаємодії ЗВТ з ОВ. Згідно з фізичним походженням похибки взає ...
1659.
Методи і способи вимірювання діагностичних параметрів
... значенню напруги, що вимірюється. Другий термоперетворювач Т2, G2, включений у коло від’ємного зворотного зв’язку підсилювача DA, стабілізує процес вимірювання і лініарізує функцію перетворення. Поряд із простотою перетворення сигналу вольтметр такого типу має малий вхідний опір і значний час вимі ...
1660.
Методи і засоби захисту інформації
... притиском, для яких характерний наявність проміжного окисного шару. Активні технічні засоби захисту акустичного і віброаккустичного каналу Для активного захисту мовної інформації від незнайдених заставних пристроїв і знімання по інших каналах використовується апаратура активного захисту: ·& ...
1661.
Методи діагностування мікропроцесорних систем керування
... додаткові застереження та попередження, пов’язані з особливостями функціонування та призначенням системи. Загальна послідовність процесу діагностування систем керування складається з окремих етапів. 1. Опит власника. На цьому етапі заповнюється спеціальний "Бланк опитування", на підстав ...
1662.
Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд
... числових характеристик констант в апроксимуючих залежностях. Анотація   Полінський О.М. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці ...
1663.
Метод структурно-логічного кодування
... з ймовірністю помилки тобто достатньо тяжких каналах. Список використанної літератури 1.         Іванов Ю.Д., Пампуха І.В., Захарова О.С., Жиров Г.Б. Метод структурно-логічного кодування інфімумних диз’юнктивних нормальних форм булевих функцій в базис
1664.
Метод статистической и гармонической линеаризации. Расчет автоколебаний по критерию Найквиста
... . Часто при анализе используется величина обратная . Она называется гармоническим импедансом нелинейного звена: . Расчет автоколебаний по критерию Найквиста В соответствии с критерием Найквиста строится годограф частотной передаточной функции разомкнутой системы Условием возникновения в ...
1665.
Метод словарного кодирования Зива-Лемпела. Дифференциальное кодирование
... некоторый вектор данных с конечным дискретным алфавитом, и это не обязательно текст в буквальном смысле этого слова.) Большинство словарных методов кодирования носят имя авторов идеи метода Зива и Лемпела, и часто считают, что все они используют один и тот же алгоритм кодирования. На самом деле ...
1666.
Метод непрерывных испытаний. Графический метод. Испытания на ремонтопригодность
... Рα и браковочное Рβ значения уровней вероятности восстановления за tи рассчитывают так же, как и для одноступенчатого метода. Число отказов nв, необходимое для испытаний на ремонтопригодность, и приёмочные числа невосстановленных отказов для первой n1в, С1в и второй n2в, С2 в ступеней ...
1667.
Метод конечных разностей
... , где . Здесь Тогда можно говорить, что задана таблица функции  с шагом , начальным значением аргумента  и конечным значением аргумента . Конечными разностями первого порядка функции называются числа Аналогично определяются конечные разности второго порядка Тогда ...
1668.
Метод вейвлет-перетворення
... та дисплея. Але під час виконання роботи був знайдений більш ефективний метод для аналізу пульсової хвилі – вейвлет-аналіз, якому і присвячений наступний розділ. 3. СУТНІСТЬ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ   Вейвлет-перетвореня сигналів є узагальненням спектрального аналізу, типовий представник ...
1669.
Мероприятия по защите сооружений связи
... и электрифицированных железных дорог является удаление цепей связи на расстояния, при которых влияния не превышают допустимых значений. Для защиты сооружений связи и обслуживающего персонала от опасных напряжений применяют разрядники, которые включают между проводами и землей, а для защиты от ...
1670.
Мережа доступу ICATV+Ethernet (Мережа інтерактивного кабельного телебачення плюс мережа Ethernet)
... варіанту   У результаті виконання завдання даного курсового проекту буде розроблена мережа доступу (МД) на основі технології ICATV+ Ethernet (Мережа інтерактивного кабельного телебачення плюс мережа Ethernet). Ethernet найбільш розповсюджений стандандарт локальний мереж, кількість яких в ...
1671.
Междугородные кабельные линии связи
... следует устанавливать на входе в станцию. Схемы защиты для кабельной линии связи представлены на рисунке (схема защиты кабельной линии (а) и ГТС(в) Р-350 – разрядник, СН-1 и ТК – 0,25 - предохранители): На междугородней кабельной линии достаточно установить лишь один разрядник Р-35, РВ-500 ...
1672.
Машинное зрение
... плата ввода/вывода. Она необходима для подключения дополнительного оборудования, сбора информации с датчиков и обрабатывание ее. ПРИМЕНЕНИЕ. Системы "машинного зрения" применяются в следующих областях промышленности: ·           ...
1673.
Математическое обеспечение схемотехнического проектирования
... рис.2а), которое нужно задавать по абсолютной величине; Ibv- ток при напряжении VB (см. рис.2а). Введение в выражение (2) единицы со знаком минус упрощает схемотехнический анализ, так как в этом случае при напряжении VD=0 ток IN =0. Однако реально при напряжении VD=0 через р-п - переход течет ток ...
1674.
Математические основы теории систем
... L2 1.                 Построить математическую модель объекта управления в пространстве состояния. В схеме три элемента, запасающих энергию: , следовательно, математическая модель должна быть третьего ...
1675.
Малошумящие однозеркальные параболические антенны
... их широкое применение в современных радиосистемах. Целью данной курсовой является освоение методики проектирования зеркальных параболических антенн: определение их основных электродинамических параметров и конструктивный расчет. В курсовой работе определение поля излучения параболической антенны ...
1676.
Магнитная запись информации
... магнитофонов. На студиях и в быту используются видеокамеры. В вычислительных устройствах широко применяется хранение информации на жестких магнитных дисках. Поэтому в наши дни магнитная запись информации не теряет свое значение. Этому способствуют следующие свойства магнитной записи: -   ...
1677.
Магистраль с использованием симметричного кабеля
... Расстояние между центрами жил и толщина изоляции толщина изоляции при парной скрутке радиус жилы без изоляции сопротивления кабеля  при 8.1. частотные зависимости первичных параметров Частотная зависимость сопротивления кабеля Частотная зависимость ...
1678.
Люминисценция
ления - свечение синего цве­та, возникающее при окислении желтого фосфора. Возбуждение химического лазера производится с по­мощью, например, реакции между фтором и водо­родом. Чаще всего энергия (частота) возбуждающего из­лучения выше энергии (частоты) свечения, и тогда люминесценцию называют ...
1679.
Локальные сети
... , факсов и электронных платежей, несколько сетевых принтеров, внутренняя АТС на десятки телефонных номеров. Организовывать переписку сотрудников внутри локальной сети вполне разумно — это, по крайней мере, упрощает документооборот. В домах ограничиваются настольным сервером с большими дисками, с ...
1680.
Локальные сети
... отдельных интегральных схем, либо являются встроенными элементами более сложных устройств. CAN контроллер в комплекте с ИС CAN трансивера обеспечивает работу локальной сети, реализуя все необходимые функции: от управления доступом к разделяемой среде передачи данных (MAC - процедуры) до передачи ...
1681.
Локальная вычислительная сеть информационных классов университета
... ним не более 3х часов без перерыва и возраст пользователей не менее 18 лет. Так как данная локальная вычислительная сеть является локальной вычислительной сетью информационных классов университета, то возраст пользователей, работающих на нём может быть меньше 18 лет, следовательно, площадь рабочего ...
1682.
Локальна комп'ютерна мережа в житловому будинку
... портів. Утиліта SmartConsole легко дозволяє замовникам виявити комутатори D-Link серії Web smart, що належать одному і тому ж сегменту мережі L2, підключеному до локального комп'ютера користувача. Використовуючи цю утиліту, користувачам немає необхідності змінювати IP-адресу комп'ютера, а також ...
1683.
Логические элементы на дополняющих МДП-транзисторах. Особенности логических элементов, реализуемых в составе БИС
... , дешифраторов и других цифровых устройств. Особенности логических элементов, реализуемых в составе БИС   Рис. 5. Логический элемент НЕ, И-НЕ на КМДП с ВБ: а) схема элемента 4И-НЕ; 6) функциональное обозначение   Рис ...
1684.
Логические элементы интегральных микросхем
... , увеличение параметра m требует значительного увеличения числа компонентов ЛЭ и роста площади кристалла ИМС. В существующих сериях интегральных микросхем основные логические элементы выполняются, как правило, с небольшим числом входов . Увеличение числа входов m обеспечивается за счет введения в ...
1685.
Логарифмические частотные характеристики и передаточные функции радиотехнической следящей системы
... как передаточная функция от ошибки x(t) к управляемой величине y(t) . Передаточные функции в обобщенной структурной схеме радиотехнической следящей системы Основная передаточная функция – передаточная функция замкнутой системы. Определяется отношением изображений по Лапласу управляемой ...
1686.
Литография и контактная фотолитография. Позитивные и негативные фоторезисторы
... совершенствуются: повышается их прецизионность и разрешающая способность, снижается уровень дефектности и увеличивается производительность. 2 Контактная фотолитография   Фотолитография — это сложный технологический процесс, основанный на использовании необратимых фотохимических явлений, ...
1687.
Линии задержки на ПАВ
... . Схема включения линий задержки на ПАВ, работающих "на проход". Рис. 3. 1 и 2 - преобразователи; 3 - звукопровод. В зависимости от характера включения линий задержки на ПАВ могут работать “на проход” (рис. 3) или “на отражение” (рис. 4), причем во втором случае один и тот же ...
1688.
Линии задержки
... работы я изучила принципы моделирования цепей, содержащих индуктивные элементы и цепи с самоиндукцией в пакете Sym Power Systems на примере искусственных линий задержки, определение их характеристик и параметров и представление их в графическом виде. В Sym Power Systems смоделировала схемы ИЛЗ при ...
1689.
Линзовая антенна РЛС и ППФ
... чтобы большая часть энергии излучения попадала на линзу, а не рассеивалась в других направлениях. Так как облучатель является важнейшим элементом линзовой антенны, в значительной степени определяющим ее параметры, то расчет обычно начинается с выбора облучателя. Основными критериями для его выбора ...
1690.
Линейные блоковые коды
... матрица; - прямоугольная матрица в транспонированном виде матрицы Rk,r из порождающей матрицы. Пример. Проверочная матрица (5,3) - кода Основные свойства линейных кодов 1. Произведение любого кодового слова на транспонированную проверочную матрицу дает нулевой вектор размерности (n-k) ...
1691.
Линейная теория и условия самовозбуждения автогенератора
... . Рассмотрим основополагающие положения теории автогенераторов для решения вышеперечисленных задач.   Линейная теория автогенератора. Условия самовозбуждения При рассмотрении схем автогенераторов можно заметить, что общий принцип работы любого автогенератора состоит в непрерывном ...
1692.
Лазерные измерители вибрации (виброметры)
... ; Дополнительные части   Измерение вибрации в промышленности IVS-200 индустриальный датчик вибрации - лазерный виброметр, предназначенный для бесконтактного измерения вибрации. Изначально, IVS-200был разработан для стационарного применения в существующих поточных линиях. Лазер, оптика и ...
1693.
Лабораторный КРС-спектрометр
... экране монитора. После появления автоматизированных установок существенно упростился процесс расшифровки линий спектров КРС. Целью данной курсовой работы является разработка лабораторного КРС-спектрометра, предназначенного для наблюдения явления комбинационного рассеяния света в жидкостях. 1.& ...
1694.
Лабораторный блок питания
... –3 Iп., мА Uсм, мВ TKUсм, мкВ/К Ii, нА Дельта Ii, нА К140УД1Б 2Х12,6 1.3 12 7 20 8000 1500 5. В схеме лабораторного блока питания в качестве предохранителя FU1 используется вставка плавкая 5А 20×5 мм (см. рис.& ...
1695.
Критерии оценки СКУД. Классификация средств и систем контроля. Классификация СКУД
... - механические, электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и управление доступом. Системы контроля и управления доступом (СКУД) - совокупность технических или технических и программных средств, предназначенных ...
1696.
Критерии оценивания качества воспроизведения изображений
... учета границ, ориентированных по четырем направлениям, результат усредняется по вертикальной, горизонтальной, и диагональным составляющим.   3 Критерии качества восстановления изображения Для сравнения различных алгоритмов сжатия используются следующие объективные критерии качества. 1. ...
1697.
Критерии исключения выбросов ПКГ при статистической обработке результатов испытаний РЭСИ
... , которые в дальнейшем приведут к условным отказам. В этом случае выбросы являются закономерными, обусловлены физическими процессами и их нельзя исключать из дальнейшего рассмотрения при статистической обработке результатов испытаний. Поэтому для принятия того или иного решения проводят тщательный ...
1698.
Криотроны, хемотроны и другие СМЭ
... явления сверхпроводимости перспективно не только для создания элементов ЭВМ, но и для устройств очень высокой чувствительности и точности. 2. Хемотроны и другие функциональные устройства Хемотроника как новое научное направление возникло на стыке двух развивающихся направлений: электрохимии ...
1699.
Краткий обзор по истории развития оптической связи
... кабелей, изготавливаемых из стержней чистого стекла или аналогичного материала с низким коэффициентом затухания на рабочей длине волны. Современная эра оптической связи началась с изобретением в 1958 г. лазера и последовавшем вскоре, в 1961 г., созданием первых лазеров. По сравнению с оптическим ...
1700.
Краткие сведения об элементах обобщенной схемы электронно-оптического прибора
... использу­ется явление внешнего фотоэффекта, называются фотоэмиссионными приемниками. К ним относятся вакуумные и газонаполненные фотоэлементы, фотоумножители, электронно-оптические преобразо­ватели (ЭОПы) и некоторые телевизионные передающие трубки (диссектор, иконоскоп, суперконоскоп, ортикон, ...


Наверх