Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Коммуникации и связь

Количество работ в разделе: 2233
Название работы Скачать
1901.
Замок кодово-сенсорный
... от требований заказчика. Однако подобного рода разработки требуют не только больших временных затрат, но и финансовых вливаний. Разрабатываемый кодово-сенсорный замок в какой-то степени позволяет не допускать бесконтрольного посещения какого-либо объекта. 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ...
1902.
Замкнутые сети с многорежимными стратегиями обслуживания
... в диссертационной работе предпринята попытка построения моделей, адекватно описывающих такую ситуацию. Рассмотрены экспоненциальные сети с многорежимными стратегиями обслуживания, в которых обслуживающие устройства в узлах частично ненадежны и в различных режимах функционирования работают с разными ...
1903.
Заготовки и процесс обработки оптических деталей
... 15 Свыше 15 до 25 Свыше 25 до 40 Свыше 40 до 65 Свыше 65 до 100 Свыше 100 Величина припуска на диаметр 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2 2,5 3 2. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ   Шлифование свободным абразивом Стекла и другие хрупкие оптические ...
1904.
Заготовки и процесс обработки оптических деталей
... 15 Свыше 15 до 25 Свыше 25 до 40 Свыше 40 до 65 Свыше 65 до 100 Свыше 100 Величина припуска на диаметр 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2 2,5 3 2. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ   Шлифование свободным абразивом Стекла и другие хрупкие оптические ...
1905.
Загальні уявлення про індуктивні фільтри
... і принципів побудови фільтрів верхніх частот почнемо з розгляду сутності методу перетворення частотної змінної. Практично всі фільтри верхніх частот можна одержати з фільтрів нижніх частот, якщо в останніх кожну індуктивність замінити ємністю, а кожну ємність – індуктивністю. (мал.1) мал. 1 ...
1906.
Загальна характеристика датчиків
... У конкретних конструкціях формуються складні форми діафрагм, що дозволяють одержати комбінації лінійності, чутливості та частотної характеристики. П’єзоелектричні датчики Дія цього датчика основана на використанні п’єзоелектричного ефекту, при якому при стисненні кристалу на його гранях з’ ...
1907.
Електротехніка і спецтехнологія електромонтерів
... км (у 1882р.). Збільшити напругу в 10 раз ,ми зменшимо некорисні втрати в 100 раз. У сьому полягає причина того , що в сучасній електротехніці енергію , яка добувається на електростанціях , намагаються передавати у віддалені місця під якнайвищою напругою . Звичайно , знизити некорисні втрати можна ...
1908.
Електроніка та мікропроцесорна техніка
... ? Інструкційна картка №9 для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Основи електроніки та мікропроцесорної техніки» І. Тема: 2 Електронні прилади 2.4 Електровакуумні та іонні прилади Мета: Формування потреби безперервного, самостійного поповнення знань; розвиток ...
1909.
Електронні аналогові осцилографи
... і пластини ЕПТ, і по-друге, - в канал горизонтального відхилення променя для синхронізації генератора розгортки. Рис.2. Структурна схема електронного осцилографа. Лінія затримки затримує досліджуваний сигнал на час, необхідний для спрацювання каналу горизонтального відхилення, щоб рух променя ...
1910.
Електровимірювальна апаратура
... електровимірювальною апаратурою” Мета роботи: ознайомитися з правилами техніки безпеки, правилами збірки схем і правилами користування електровимірювальною апаратурою ВИКОНАННЯ РОБОТИ Ознайомитися з правилами техніки безпеки Ознайомитися з правилами збірки схем Ознайомитися з правилами ...
1911.
Дроссель помехоподавляющий
... Рабочая частота, кГц…..…………………………………….…………100 Крепление сверху Программа, шт. ……….……………………………………..……..100000 Условия эксплуатации ………….………………….. по ГОСТ 15150-69 Дроссель необходимо хранить в сухом месте при температуре не ниже +15°С и не выше +85°С. Важным условием хранения также является ...
1912.
Дроссель
... дросселя, используя рекомендации приведенные в [2,стр.195].  (3.17) Подставляем известные значения в формулу (3.17) и определяем КПД дросселя:  =89 %,что допустимо. 4. Обоснование конструктивных параметров и уточнение конструкции В данной работе разрабатывается маломощный дроссель ...
1913.
Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"
... від нормальної температури (20 0С) у межах робочої області вимірювання. Приймаючи до уваги, що у місцях встановлення приладу температура повітря може змінюватись (Dt) від 15 до 35 0С, величина D2 становить:  (65) Додаткова похибка D3 обчислюється за формулою:  (66) де gU = 0,25% - ...
1914.
Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)
... , загрузки проекту на кристал ПЛІС. Програмні продукти фірм Xilinx та Altera на сьогоднішній день є найбільш поширеними САПР для проектування цифрових пристроїв на ПЛІС. Серед програмних продуктів Xіlіnx є як відносно прості вільно розповсюджувані системи, так і потужні інтегровані пакети, що ...
1915.
Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
... послідовністю, в результаті чого отримується початковий сигнал. Рис.1.21. De-Randomizer.   3.Теоретичний огляд розрахунку покриття WiMax Розрахунок покриття WiMax – досить неоднозначний процес, що залежить від великої кількості параметрів середовища передачі та тих, що закладені в ...
1916.
Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл
... частот (ФВЧ). Знаючи граничну частоту, визначимо характеристику групового часу затримки на рівні 3дБ: Ψ(ωн.гр.)= 2.651·10-8 с. 3. Дослідження залежності частотних характеристик АЧХ та ФЧХ від зміни параметрів навантаження R1 та елемента С1 Оцінимо вплив на АЧХ та ФЧХ ...
1917.
Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму
... Вивчити будову та принципи дії мілівеберметра і мілітесламетра. 2. Вивчити лабораторну установку дослідження характеристик Ш-подібного електромагніта. 3. Експериментальним шляхом зняти вебер-амперну характеристику електромагніта . На підставі експериментальних даних провести необхідні розрахунки ...
1918.
Дослідження активних фільтрів
... і герц приблизно рівноцінні пасивним RC-фільтрам при втричі-вчетверо меншому числі елементів. Це показує на певні конструктивні переваги підсилювальних активних фільтрів і їх перспективність для застосування в діапазоні низьких і інфранизьких частотах. Такий висновок підтверджується також досвідом ...
1919.
Дослiдження цифрових iнтегральних мiкросхем
...  'АБО', 'I-НЕ, 'НЕ' та їх комбінацій» Тернопіль-2008 Мета роботи – Вивчити принципи роботи основних логiчних функцiй цифрової технiки на прикладi базових елементiв серii К155, побудувати їх таблицi iстинностi. Ознайомитись із правилами експлуатацiї комплекту лабороторного ...
1920.
Досвітня експлуатація засобів вимірювання
... до умов експлуатації. Найбільш доступні шляхи збору інформації про результати ДЕ це ведення журналу досвітньої експлуатації засобів вимірювання. Журнали повинні знаходитися місцях ДЕ засобів вимірювання, ремонту для занесення у них необхідних даних. Первинні відомості про значення метрологічних ...
1921.
Діоди і транзистори
... Ік, то, очевидно, що сума двох останніх повинна дорівнювати струму емітера: Рис. 13. Структурна схема напівпровідникового транзистора підставивши, з першої формули, значення Ік, матимемо: Звідси:  або ж Величина струму емітера, а значить і струму колектора, перебувають у ...
1922.
Діагностування частотнопараметрованих пристроїв
... 501.3761 транзисторні комбіновані 5 1900 1700 63 57 2100 1900 70 63 1102.3761 комбіновані 6 1200 80 1600 106 Для діагностування системи автоматичного управління ЕПНХ застосовується прилад типу ЕПНХ-К, який дозволяє виконувати перевірку: - & ...
1923.
Діагностування електронних приладів релаксаційного типу
... контролю потужністю 3 Вт. За цією формулою підбирають опір (потужність) відповідного еквіваленту навантаження при діагностуванні РПП, який знято з автомобіля. Технічні характеристики електронних РПП наведено в табл. 1, а зовнішній вигляд та цокольовка рознімань – на рис. 1. Згідно з рисунком для ...
1924.
Діагностичні параметри датчиків та виконавчих пристроїв
... керування додатково використовуються термісторні датчики температури повітря, палива, мастила, відпрацьованих газів. Діагностичні параметри таких датчиків аналогічні параметрам ДТОР. Датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ) потенціметричний (безпосереднього перетворення) поворотного типу, ...
1925.
Діагностичне устаткування АТЗ
... , які діагностуються за допомогою системного тестера, не обмежена та визначається наявністю програмного забезпечення та адаптерів підключення. Діагностичні адаптери - пристрої узгодження бортової системи діагностики автомобіля безпосередньо з персональним комп'ютером. Функціональні можливості ді ...
1926.
Диэлектрическая линзовая антенна
... применение. В настоящее время они применяются, главным образом, в радиорелейных линиях связи. Основным препятствием к широкому внедрению линзовых антенн является их высокая стоимость, связанная с высокой точностью изготовления, и относительная сложность конструкции. Однако они представляют большой ...
1927.
Дифференцирующие и интегрирующие цепи
... 2: Провести измерение переходной характеристики RC-цепочки при двух способах её включения, сравнить с теорией. Были проведены измерения откликов интегрирующей и дифференцирующей цепей на прямоугольный импульс при двух значениях постоянной времени t (см. осциллограммы на миллиметровой бумаге)
1928.
Диференцюючі кола (фільтр високих частот)
... За умови наближаємося до ідеального диференціювання. б) Амлитудно-частотная характеристика. Запишемо передатну функцію в частотній області  (7).  (8) Рис.1 “АЧХ диференцюючого кола"   в) Фазо-частотная характеристика. ; Рис.2 “ФЧХ диференцюючого ланцюга”   г) ...
1929.
Дисциплины обслуживания. Модель с приоритетами. Дисциплины обслуживания с приоритетами, зависящими от времени
... форме Полученная формула представляет собой главный результат анализа дисциплины обслуживания с приоритетами, зависящими от времени. Типичная характеристика СМО с проанализированной дисциплиной обслуживания приведена на рисунке 5 Штриховая линия показывает характеристику для системы без ...
1930.
Дисциплины обслуживания вызовов. Простейшая модель обслуживания
... ;  структуры, емкости коммутационной системы; ·    дисциплины обслуживания; ·    нормы качества обслуживания. Простейшая модель обслуживания   Рассмотрим модель обслуживания, показанную на рис. 3. Рис. 3 Модель однолинейной системы обслуживания ...
1931.
Дискретные системы радиоавтоматики
... амплитуд управляемой величины Y(kT) и задающего воздействия в тактовых точках kT. По формированию значений выходного процесса в тактовых точках дискретная система эквивалентна непрерывной с комплексным коэффициентом передачи Hд(jw). Комплексный коэффициент передачи является периодической функцией ...
1932.
Дискретизация обычных и двумерных сигналов
... , а частоту дискретизации, соответственно, – несколько большей (по крайней мере, на 30 - 50%), нежели предписывает теорема Котельникова.   Дискретизация двумерных сигналов (изображений) Все большую часть передаваемых с использованием РТС ПИ сообщений, особенно в последнее время, ...
1933.
Диплом-Нейросетевая система для управления и диагностики штанговой глубинонасосной установкой
... Г   Исходные данные для выполнения организационно – экономической части Тема выпускной квалификационной работы: Нейросетевая система для диагностики и управления штанговой глубиннонасосной установкой. Место прохождения преддипломной практики: УГАТУ Цена аналога: 40000 руб. Цена спроса: ...
1934.
Диодные ограничители
... ограничителя по min или снизу. Рисунок 2 - Осциллограмма ограничения отрицательной половины входного напряжения на уровне - 0,6 В. Рисунок 3 - Схема диодного ограничителя по min или снизу. Рисунок 4 - Осциллограмма ограничения входного напряжения на уровне - 4 В. Рисунок 5 - ...
1935.
Динамическое распределение памяти
... : – волновое сопротивление линии Zв. Вычисленные значения параметров доступны для наблюдения пользователю. Проводная линия с распределенными параметрами заменяется цепочечной расчетной эквивалентной схемой, представляющей собой N последовательно соединенных звеньев. Каждое звено ...
1936.
Динамический синтез систем автоматического управления
... неизменяемой части системы, чтобы обеспечит требуемое качество системы в установившемся и переходном режимах. Наиболее приемлемым для решения задачи динамического синтеза является метод логарифмических амплитудных характеристик (метод ЛАХ). [1, § 12.5] Стадии синтеза по методу ЛАХ включают: ...
1937.
Динамические характеристики объектов регулирования
... жидкости или газа. Методы графического определения времени разгона Та для многоемкостных ОР приведены на рис. 5 и 6. Импульсные характеристики объектов регулирования Длительное и значительное по величине воздействие, которое приходится наносить для получения разгонных характеристик объекта ...
1938.
Диктофонная техника
... переговоров, устных указаний и распоряжений с целью последующего их перепечатывания на пишущей машинке или персональном компьютере. К примеру, диктофонная техника широко используется в аварийно-спасательных и муниципальных службах: Принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб, ...
1939.
Дидактические возможности телекоммуникационной среды на уроках информатики в повышении качества знаний
... в себя средства, методы и формы обучения. 2.         Повышение качеств знаний с помощью телекоммуникационной среды на уроках информатики   В последнее время получают распространение средства «вирту­альных миров» в Интернет, трехмерных объектов, ...
1940.
Диагностика и регулирование усилителей сигналов
... , электронную лампу можно использовать в качестве переключающего устройства. Исполнительные механизмы Терминология Исполнительное устройство системы регулирования – это устройство, воздействующее на процесс в соответствии с получаемой командой информацией. Эти устройства состоят из двух ...
1941.
Диагноcтические карты по техническому обслуживанию и поиску неисправностей копировального аппарата "Toshiba"
...   3. Экономическая эффективность применения технологических карт при ремонте копировального аппарата «Toshiba 1360» Технологические карты по техническому обслуживанию и поиску неисправностей копировального аппарата «Toshiba 1360» сокращает время устранения неисправностей, ...
1942.
Джерела живлення
... практичним рішенням у більшості випадків радіоаматорського конструювання (іноді й у промислових пристроях). Причин цього кілька: по-перше, лінійні джерела живлення конструктивно досить прості і легко настроюються, по-друге, вони не вимагають застосування дорогих високовольтних компонентів і, нарешт ...
1943.
Деятельность предприятия НП РУП Экран
... участок - 2 общежития. Столовая – питание работников предприятия во время перерывов. Детский сад – переведен в собственность города. Дом культуры (ДК) - переведен в собственность города. ЗАО «Заручье», ООО «Экрум», ООО Протон-Экран, Ассоциация Бел РЭИП, Ассоциация Авиаприборостроителей , ЗАО « ...
1944.
Дефокусировка. Сферическая аберрация 3 порядка. Кома и неизопланатизм
... системе присутствует только дефокусировка, то эти графики будут выглядеть как показано на рисунке 2.   Рисунок 2 – Графики аберраций для расфокусировки Сферическая аберрация 3 порядка . (3) Сферическая аберрация приводит к тому, ...
1945.
Дескрипторы систем АПЧ. Особенности построения и работы систем АПЧ импульсных приемников.
... ;     Рис.6. Структурная схема радиолокационной станции СВЧ диапазона   Особенности построения и работы систем АПЧ импульсных приемников Автоподстройка частоты импульсных приемников издавна при­менялась в радиолокационных системах, работающих в диапазоне СВЧ на частотах 3000 ...
1946.
Державна метрологічна система
... державних випробувань визначаються відповідним ДСТУ. Державна метрологічна атестація, повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки Державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки Засоби вимірювальної техніки, які не підлягають державним приймальним випробуванням і на ...
1947.
Действие электрического тока на организм человека. Оказание первой помощи. Личная гигиена монтажника
... с двумя выводами и одним p-n переходом, в котором используются свойства p-n перехода. Предназначен для выпрямления электрического тока. a 4 5 b 5 6 a b 60° 3.        Стабилитроны – ППП, напряжение на ...
1948.
Двухканальная осциллографическая приставка к ПК
... Мр (1 или 0,2); К'р = KРMp. Любой измеряемый вре­менной интервал равен tx = lxKpMv. Рисунок 2.1 Структурная схема двухканального осциллографа (а), временные диаграммы, поясняющие режимы «→→» (б) и «.....» (в) 3.Работа LPT порта  3.1 Параллельный интерфейс: LPT-порт& ...
1949.
Двухзеркальная параболическая антенна круговой поляризации по схеме Кассегрена
... связи применяются антенны с диаметром раскрыва от 0,5 до 5 м. В данной работе необходимо рассчитать двухзеркальную параболическую антенну круговой поляризации по схеме Кассегрена. 2. Основная часть 2.1 Расчет диаметров зеркал, фокусных расстояний и профилей зеркал Находим среднюю ...
1950.
Двоично-ортогональные системы базисных функций
... : rad(m,Q) = sign[cos(2mpQ)]) поэтому их применение ограничено.  (3) Полными двоично-ортогональными системами базисных функций являются системы функций Уолша и Хаара. 2. Функции Уолша Функции Уолша представляют собой полную систему ортогональных, ортонормированных функций. Обозначение: ...
1951.
Датчики угла поворота
... точность измерения угла поворота путём увеличения чувствительности за счёт повышения градиента магнитной проницаемости измерительной цепи трансформаторного датчика угла поворота, и может быть использован для различных механизмов, где требуется определить точное значение угла поворота. Также он ...
1952.
Датчики перемещений
... прибора. Хорошо выполненный датчик улавливает перемещения ~2 мкм. Для дискретных схем необходим цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). Фотооптические датчики перемещений. На ходовом винте располагается диск с большим числом щелей (от 100 до 800). Свет от лампы через цилиндрическую линзу в ...
1953.
Датчики гидравлических механизмов
... , преобразующий выходной сигнал регулятора в перемещение регулирующего органа. По виду используемой энергии исполнительные механизмы делятся на пневматические, гидравлические и электрические. В химической промышленности наибольшее применение получили пневматические и электрические исполнительные ...
1954.
Датчик шума
тора. На второй вход модулятора через конденсатор С44 поступает низкочастотный случайный сигнал с выхода второго фильтра НЧ, выполненного на операционном усилителе (ОУ) DD9 с элементами R28, R45-R47, С21, С32. Модулированный сигнал снимается с резистора R59 и подается на вход согласующего ...
1955.
Датчик давления
... методической литературе, а так же требования по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-79. 5.8. Показатели помехозащищённости, средства и методы поверки: по ГОСТ 1014-82. 1.Датчик избыточного давления - СДВ-И-А НПК ВИП предлагает линейку малогабаритных аналоговых датчиков избыточного давления ...
1956.
Группы опасных факторов. Внешние и внутренние источники угроз. Угроза информационным ресурсам
... угроз и способов их реализации. Источники угроз информационным ресурсам аналогичны ранее рассмотренным источникам угроз для материальных ресурсов и могут быть представлены в таблице, как: АНТРОПОГЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ - Криминальные структуры - Потенциальные преступники и хакеры - ...
1957.
Гомоморфная обработка речи
... окончательного решения можно привлечь дополнительную информацию о виде функции среднего числа переходов через нуль, энергии сигнала. 4. Гомоморфный вокодер Гомоморфная обработка речевого сигнала приводит к весьма удобному описанию, где основные параметры сигнала отделены друг от друга, т. е. ...
1958.
Голография
... человеческого глаза. Выход из положения заключается в освещении лица с помощью рассеивающих экранов большой площади. 6. Применение голографии в технологии и оптотехнике В ряде технологических процессов можно использовать образуемые голограммами действительные изображения. При просвечивании ...
1959.
Глобальные сети
... сети Internet, качество транспортных услуг которой пока практически не регламентируется и оставляет желать лучшего, так и в виде коммерческих глобальных сетей TCP/IP, изолированных от Internet и предоставляемых в аренду телекоммуникационными компаниями. Технология SMDS (Switched Multi-megabit Data ...
1960.
Гіпермедіа і мультимедіа технології
... пов’язувати свої навчальні та кар’єрні амбіції з галуззю роботехніки або суміжною до неї. На сайті плануються задіяти такі мультимедійні засоби: текст, як головний мультимедійний засіб, без якого неможливий будь-який виклад даного матеріалу, передбачений як основний наповнювач HTML-сторінок; ...
1961.
Гибкие и производственные системы сборки и монтажа электронных модулей 1-го уровня разкрупнения МЭА
... на плату, при которой первым устанавливается ИЭТ с более широкой зоной, а в последнюю с наименьшей зоной. Типовые схемы сборки применительно к типовым конструкциям электронных модулей приведены на рис. 2, 3 и 4. Рис. 2 - Схема технологического процесса сборки ЭМ-1 на ИС со штырьковыми ...
1962.
Герметизація мікросхем
... Рис 2.4 Деталі конструкції керамічного корпусу[3]: 1 – тришарова керамічна плата; 2 – відвід; 3 – металеве кільце; 4 – металізація. Для герметизації мікросхем використовують також пластмасові корпуси, які виготовляються гарячим пресуванням з преспорошку марки К-124-38 або полістиролу. Кришка ...
1963.
Герконовые датчики
... Широкое распространение в различных автоматических устройствах, установках производственного назначения, в измерительной и другой технике получили магнитные (герконовые) датчики. В настоящее время отечественная электронная промышленность разработала и производит серийно магнитные датчики ДМИ-1 и ДМИ ...
1964.
Генераторы, шифраторы, дешифраторы диспетчерской централизации
... ПЛ или МЛ в линию связи посылается ток определенной полярности, т. е. эти реле составляют схему генератора импульсных признаков. б)   Рис. 5. Функциональная схема шифратора импульсных признаков при параллельной и последовательной передаче элементов сигнала. Рис. 6. Схема релейного ...
1965.
Генераторы стабильного тока и напряжения
... и рабочим диапазоном от 1,2 до 40 В . Возможным способом реализации ТЗ с кратными токами  и  является включение в цепь эмиттера выходного (входного) Т дополнительного сопротивления.   Генераторы стабильного напряжения В схемотехнике аналоговых ИС широко применяют генераторы стабильного ...
1966.
Генераторы гармонических колебаний
... колебаний являются гармонические колебания - колебания, при которых колеблющаяся величина изменятся со временем по закону синуса (косинуса). Генератором гармонических колебаний называют устройство, создающее переменное синусоидальное напряжение при отсутствии входных сигналов. В схемах генераторов ...
1967.
Генератор электрических колебаний высокой частоты
... RC- генераторов, в которых вместо колебательного контура используются частотные электрические RC-фильтры. Генераторы этого типа могут генерировать достаточно стабильные синусоидальные колебания в относительно широком диапазоне частот от долей герца до сотен килогерц. Они имеют малые размеры и массу ...
1968.
Генератор трикутних напруг
... . Згідно ДСТУ 2681-94 „Метрологія. Терміни та визначення” та ДСТУ 2682-94 „ Метрологія. Метрологічне забезпечення ” даний розроблений генератор трикутних напруг - відноситься до первинних вимірювальних перетворювачів. 2. Розробка структурної схеми   2.1 Аналіз існуючих методів вимі ...
1969.
Генератор серий синхроимпульсов
... XXXXXXX.098033.010 ВП Изм Лит № докум Подпись Дата Генератор серий синхроимпульсов Ведомость проекта Лит Лист Листов Разраб Xxxxxxx Ф. К 2 2 Провер Xxxxxxx ...
1970.
Генератор прямоугольных импульсов
... пропускания приближаются к следующим величинам  Rвых ® ¥;  и , то для принципиальной схемы рисунок 1.2  (1) причем для получения прямоугольных импульсов необходимо, чтобы глубина положительной обратной связи b удовлетворяла условию  (2) при выполнении которого переключение ОУ ...
1971.
Генератор испытательных сигналов для телевизионных приемников
... ГИС составляют цифровые микросхемы. 1           Постановка задачи Спроектировать генератор испытательных сигналов. Устройство должно обеспечивать: 1.         Формирование белого и черного полей. 2.& ...
1972.
Генератор гармонических колебаний на операционных усилителях
... все выше написанное и то, что необходимо выполнить генератор гармонических колебаний с частотой fг = 8 кГц. в качестве частотно избирательной цепочки ПОС выбираю RC-цепь, а усилительным элементом по заданию является операционный усилитель (ОУ). §3. Выбор RC-цепочки RC-цепочка может быть ...
1973.
Габаритный расчет пакета и металлические материалы для пакетов магнитострикционных преобразователей
... магнитострикции – изменяются все геометрические размеры ферромагнитного тела. В магнитострикционных преобразователях (МСП) используется только линейная магнитострикция. Магнитострикционный эффект у разных материалов проявляется по-разному. Высокой магнитострикцией обладает никель и пермендюр, ...
1974.
Габаритный и электрический расчет многослойного ПП. Схема замещения
... и торцом пакета. При этом прочность, КПД и стабильность будут достаточно высокими. Электрический расчет ПП Действующее переменное напряжение на резонансной частоте многослойного преобразователя с накладками можно определить по формуле  , (8)  где  - акустическое сопротивление нагрузки ПЭ. ...
1975.
Вычислительные сети. Основные способы передачи данных
... в широковещательных конфигурациях. произвольная ячейка; иерархическая; кольцо; цепочка; звезда с интеллектуальным центром. Способы передачи данных Проводная связь Телефонная сеть PSTN Модем и коммутируемый доступ Выделенные линии Коммутация пакетов Frame relay ...
1976.
Вычислительные сети
... данных, которую часто называют узлом сети. Примером АКД может служить модем.   2.   Классификация сетей Вычислительные сети классифицируются по ряду признаков. В зависимости от расстояний между связываемыми узлами различают вычислительные сети: территориальные - охватывающие ...
1977.
Вычислительные машины
... , когда сеть представляется пользователям не как множество отдельных компьютеров, связанных между собой сложной системой кабелей, а как единая традиционная вычислительная машина с системой разделения времени. Известный лозунг компании Sun Microsystems: «Сеть - это компьютер» - говорит именно о такой ...
1978.
Высокочастотный приемный тракт
... в децибелах относительно одного герца. Следовательно коэффициент шума приемника не должен превышать 6 дБ. Для типичного супергетеродинного приемника, приемный тракт которого включает усилитель радиочастоты (УРЧ), преобразователь частоты (ПЧ) и усилитель промежуточной частоты (УРЧ) коэффициент ...
1979.
Высокочастотные и низкочастотные конденсаторы постоянной ёмкости. Полупеременные конденсаторы медицинской электроники
... вместо конденсаторов К10-9 и К10-17, стоимость которых выше. Размеры этих конденсаторов (2,7¸6,1)´(2,8¸6,8)´2,1 мм. Низкочастотные конденсаторы постоянной емкости В цепях постоянного, пульсирующего и переменного токов низкой частоты в качестве фильтровых, блокировочных ...
1980.
Высокоскоростные технологии сетей телекоммуникаций
... потоков Резервирование терминального оборудования по схеме 1:1, N:1 Двунаправленное кольцо Ответ: Одним из основных преимуществ технологии SDH является возможность организации сети, при которой достигается высокая надежность ее функционирования, обусловленная не только надежностью ...
1981.
Выпрямительные устройства и их характеристики
... схемах не применяют, а используют в двухполупериодных: Разновидности сглаживающих фильтров: LC- RC-фильтры; Г-, П-, Т- образные фильтры. 4. Внешние характеристики выпрямителей Сопротивление нагрузки Rн при работе изменяется, что вызывает изменение нагрузочного тока Iн. ...
1982.
Выпрямительные устройства
... удобно рассмотреть, обращаясь к схеме выпрямителя с трансформаторным входом. Рисунок 2 Как видно из структурной схемы любое выпрямительное устройство может быть охарактеризовано внешними электрическими параметрами. По входу: [В]; ; f[гЦ]  - амплитуды. (1)  - мощность ...
1983.
Выпрямители с умножением напряжения. Многофазные схемы выпрямителей
... гармоники; От указанных недостатков свободны многофазные схемы выпрямителей. Многофазные схемы выпрямителей Источником питания в многофазном выпрямителе является электроэнергетическая сеть трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц с напряжением U=220(фазное)/380(линейное) В. ...
1984.
Выполнение разъемных и неразъемных соединений оптико-механических приборов
... и оси с последующей фиксацией их винтами, гайками, штифтами или другими деталями, обеспечивающими жесткое соеди­нение. При изготовлении оптико-механических приборов для соединения зубчатых колес с валами используют шлицевые детали. Шлицы выполняют по наружной поверхности охватываемой детали и по ...
1985.
Выбор способа охлаждения на ранней стадии проектирования
... и вибраций, акустических шумов; - снижение стоимости; - улучшение технологичности и т.д. С учетом сказанного процесс проектирования становится трудноформулируемой задачей. При выборе способа охлаждения следует руководствоваться следующими правилами: - если точка с заданными параметрами на ...
1986.
Выбор параметров и анализ режимов электропередачи
... = 64,27 % kз2 = (Рпр2– Р0)/ Р0 =(U2∙Uсис/Xл2– Рсис)/Рсис=(490∙481,88/66,82 – 580)/580 = 509 % Рассчитанные основные рабочие режимы электропередачи требуют установки УПК 40%, двух синхронных компенсаторов типа КСВБ0-100-11, одной группы реакторов 3∙РОДЦ – 60 в начале линии 1 и ...
1987.
Выбор метода конструирования и документирования электронных средств
... ; 3) использование свойств графов для размещения элементов и ориентации их в пространстве для трассировки линий связи и средств их соединения с элементами. Топологический метод конструирования применяется, в первую очередь, для создания пленочных ИС, печатных плат, гибких печатных соединителей, ...
1988.
Выбор и расчет усилителя
... свойство ЭПН используют, когда необходимо согласовать выходную цепь усилителя с низкоомной нагрузкой. Коэффициент усиления напряжения находится по выражению:   Значения разделительных емкостей С1 и С2:   6. Расчет второго каскада предварительного усиления   ...
1989.
Встроенный контроль и диагностика цифровых устройств. Методы повышения контролепригодности цифровых устройств
... контрольных соотношений. Рис. 1. Схемы встроенного контроля с избыточным дублированием аппаратурной части (а) и с избыточным кодированием операций: ОУ – основное устройство; КУ – контрольное устройство; УС – устройство сравнения; УК – устройство кодирования: УОКК – ...
1990.
Встроенные микропроцессорные системы на основе однокристальных микро ЭВМ
... регистре B. В случае выполнения операции деления целое от деления помещается в аккумулятор А, остаток от деления – в регистр В. Логические команды с байтовыми переменными. Система команд ОМЭВМ позволяет реализовать логические операции: "И", "ИЛИ", "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" на ...
1991.
Временные законы следования импульсов и пауз. Длительность и число процедур электростимуляции нервно-мышечного аппарата
... сигнала возбудить практически все мышечные волокна, а также предотвратить развитие явлений адаптации нервно-мышечного аппарата в ходе процедуры электростимуляции. В клинической практике длительность процедуры электростимуляции колеблется от 1 до 30 мин, а общий курс лечения включает от 5 до 15 ...
1992.
Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму
... зміни Е, , , Р1, ,  і  в залежності від струму І, тобто від режиму роботи, зображені на рис.4.2. Рис.4.2. Електричні кола постійного струму, окрім лінійних елементів, часто мають і нелінійні елементи. Кола, які складаються з лінійних і нелінійних елементів, називаються нелінійними колами. На ...
1993.
Вплив легування цинком на властивості МОН-структур
... НДР і оправдовує понесені витрати. ОХОРОНА ПРАЦІ  КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ. Для виконання робіт по дослідженню впливу легування на параметри МОН-структур застосовуються прилади: ·     установка для вимірювання ВФХ АМЦ-1515 з напругою живлення 220 В; ...
1994.
Волновая резонансная теория
... процесса распознавания T2 – время процесса обучения Постановка задачи: Создать нейронную сеть удовлетворяющую теореме:   T: X : 2.3 Волновая Резонансная Теория   2.3.1 Описание ВPT Сеть ВPT - это классификатор кривых. В качестве которых могут выступать звуковые кривые ( ...
1995.
Возможности биллинговых систем для операторов фиксированной связи
... , через сеть Интернет), контроля доставки счетов, продажи материальных ценностей, а также учета, распределения и планирования ресурсов операторов связи. Для операторов фиксированных телефонных сетей дополнительно реализованы функции расширенного учета, распределения и планирования ресурсов в части ...
1996.
Воздействия в электрических цепях
... относятся различные виды помех от действия источников внутренних шумов в электронных приборах, резисторах и других элементах электрических цепей. Гармонические воздействия являются основным видом возмущений и реакций в энергетических сетях и системах. Генерирование гармонических напряжений и ...
1997.
Воздействие радиационного излучения на операционные усилители
... изме­нение условия оптимальности при облучении не приводит к дополни­тельному увеличению шума. Радиационные эффекты в ИОУ. Воздействие ИИ на параметры ИОУ.   Интегральные операционные усилители (ИОУ) представляют собой высококачественные прецизионные усилители, которые относятся к ...
1998.
Внутренняя организация микроконтроллеров AVR
... вызова. RJMP Res - - - - - - - Res. ADD R16, R17 IJMP – косвенный переход на адрес, хранящийся в регистровой паре Z. В микроконтроллере AVR существуют 3 регистровые пары X, Y, Z. Регистровые пары используются при косвенной адресации и позволяют осуществлять переход в пределах 216. JMP k – ...
1999.
Внешние запоминающие устройства(ВЗУ)
... как схема управления уже отработала, а требуемый сектор все еще не подошел к головке).   Стриммер   Стриммером называется внешнее устройство ПЭВМ для записи и воспроизведения цифровой информации на кассету с магнитной лентой. Основное их назначение - архивирование редко используемых ...
2000.
Внешние запоминающие устройства
... на частицы. Но такие сплавы требуют более мощные головки записи, что приводит к увеличению энергозатрат и нагреванию диска. 2. Современные внешние запоминающие устройства   2.1 Устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM) Компакт-диски имеют в диаметре 12 см и изначально вмещали до 650 ...


Наверх