Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

174741
знак
23
таблицы
9
изображений

2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності банку

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (скорочена назва — АТ «Райффайзен Банк Аваль») зареєстровано 27 березня 1992 року (до 25 вересня 2006 року — Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»). Із жовтня 2005 року банк став частиною банківської холдингової групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (станом на 1 січня 2010 року група Райффайзен володіла 96,17% акцій банку).

Широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг надаються клієнтам банку через загальнонаціональну мережу, до якої станом на 1 січня 2010 року входили 953 структурних підрозділи, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, окремих селищах у всіх регіонах України. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 16813 чоловік [50].

Банк має ефективну структуру управління, побудовану на чіткому розподілі на бізнес-лінії та вертикалі підтримки (інформаційні технології та операційна підтримка, контролінг, безпека та інші), створені на рівні Центрального офісу та регіональних дирекцій банку. Як і всі міжнародні банки, Райффайзен Банк Аваль має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє зменшенню ризиків. В свою чергу питання забезпечення високого професійного рівня працівників та володіння навичками управління керівників структурних підрозділів банку постійно знаходиться у полі зору Правління Банку. Правлінням затверджено Стратегію навчання та розвитку персоналу на 2007 – 2012 роки. Основними темами навчання у 2009 році були:

–    нові тренінгові програми для підвищення результатів збору просроченої заборгованості;

–    підтримка впровадження проектів «Піраміда якості» та SFE-тренінгові програми з продажу;

–    відновлено та проведено по всій системі програму «Активне залучення депозитів»;

–    впровадження у 2009 році дистанційного навчання працівників без відрива від робочого місця;

–    продовжувала дію по всій системі банку «Школа касира» за якою було навчено та сертифіковано 1231 касових працівника по всіх дирекціях банку. У 2009 році було впроваджено систему навчання «Школа менеджера з продажу базових продуктів» завдяки чому було навчено і сертифіковано 467 менеджерів базових продуктів по всіх дирекціях банку.

Протягом 2009 року всі вертикалі банку проводили оптимізацію по своїм бізнес-напрямкам з метою підвищення ефективності роботи банку та скорочення витрат, в тому числі за такими напрямками:

–    ліквідація збиткових відділень, відкритих для обслуговування корпоративних клієнтів – Мері Кей, Цептер, Епіцентр та окремі відділення ДМСУ (митниця);

–    участь у переговорах з власниками приміщень з метою зниження витрат на оренду, злиття відділень, розташованих на невеликій відстані, за умови збереження клієнтської бази;

–    скорочення персоналу згідно постанов Правління;

–    ліквідація збиткових та низько ефективних відділень.

В результаті, мережа відділень стала меншою, але більш ефективною.

Райффайзен Банк Аваль традиційно посідає найвищі місця серед українських банків за рівнем довіри та визнання з боку клієнтів, партнерів та експертів — як українських, так і міжнародних. Упродовж 2009 року банк знову неодноразово визнавали найкращим за даними різноманітних рейтингів та досліджень.

Райффайзен Банк Аваль входить в I групу найкрупніших банків України за класифікацією НБУ [17].

Зокрема, британський фінансовий журнал Euromoney визнав Райффайзен Банк Аваль «Кращим банком в Україні». Український журнал «Компаньйон» назвав його серед «Найбільш шанованих компаній України-2009», при цьому Райффайзен Банк Аваль став єдиною фінансовою установою, що ввійшла до цієї десятки найкращих із різних галузей економіки.

За версією «Фінансового рейтингу-2009» газети «Бізнес» Райффайзен Банк Аваль було відзначено у номінації «Найбільш професійний банк».

Неодноразово впродовж минулого року найвищу оцінку отримувала й репутація Райффайзен Банку Аваль в рамках регулярного дослідження компанією GfK Ukraine іміджу найбільших українських банків. Найкращими визнавалися й програми та послуги, що пропонуються банком. Зокрема, за підсумками міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року», депозити банку для фізичних осіб утретє було визнано кращими на ринку.

«Кращим банком для корпоративного бізнесу» Райффайзен Банк Аваль став за підсумками Першого національного конкурсу «Банк року-2009» журналу «Банкиръ». Найбільш привабливим в Україні банком для обслуговування корпоративних клієнтів його назвали й за результатами дослідження ринку банківських послуг для великих корпорацій, проведеного GfK Ukraine. Перша всеукраїнська професійна премія Luxury Lifestyle Awards 2009 у номінації «Приватбанкінг» також дісталася Райффайзен Банку Аваль.

Тижневик Kyiv Post, за підсумками опитування своїх читачів, назвав Райффайзен Банк Аваль найкращим банком столиці. Найкращими на регіональних рівнях в минулому році були і обласні дирекції банку [53].

Банк прагне й надалі підвищувати якість обслуговування клієнтів, використовуючи свій досвід та досвід банків-членів групи Райффайзен Інтернаціональ, а також новітні технології.

На початку лютого 2010 року НБУ зареєстрував збільшення капіталу Райффайзен Банк Аваль на 1,2 млрд. грн. В результаті цього збільшення рівень адекватності капіталу банка за станом на 02. 02. 2010 року досяг 16,03 % (в той час, як за нормативом НБУ мінімальний рівень адекватності капіталу повинен бути 10 %).

Капітал банку був збільшений за рахунок включення у грудні 2009 року субординованого кредита від Європейського банка реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 150 млн. долл. США строком на 10 років. Цей проект є частиною довгострокової програми фінансування банків мережі Райффайзен Інтернаціональ на загальну суму 150 млн. євро [46].

Станом на 1 березня 2010 року ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» займає переважно провідні позиції з основних показників в рейтингах українських банків, зокрема в рейтингу Асоціації українських банків (таблиця 2.1) [51].

Таблиця 2.1 – Позиції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в рейтингу Асоціації українських банків на 01. 03. 2010 року.

Показник Місце
1 2
Активи 4
Капітал 4
Кредитний портфель фізичних осіб 2
Кредитний портфель юридичних осіб 5
Депозитний портфель фізичних осіб 2
Депозитний портфель юридичних осіб 5
Фінансовий результат 8

Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам широкий перелік кредитних продуктів, які враховують реальні потреби клієнта. Зокрема, банк здійснює короткострокове кредитування клієнта на покриття платіжних розривів у поточній діяльності, термінове кредитування, надання кредитних ліній, а також операції з інвестиційного кредитування та фінансового лізингу. При розгляді середньострокових і довгострокових кредитних операцій банк віддає перевагу інноваційним проектам, що сприяють впровадженню нових технологій і створенню нових робочих місць.

У своїй діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» пропонує цілий ряд різноманітних банківських послуг для різних категорій клієнтів. Так підрозділи Райффайзен Банк Аваль, що надають послуги юридичним особам, й у 2009 році були провідними, що забезпечило подальше зростання фінустанови: розмір портфеля кредитів юридичним особам у гривневому еквіваленті склав приблизно 44 % сукупних активів, а частка зобов’язань залишалася стабільною на рівні 22%.

Усі зусилля сектору корпоративних продажів було зосереджено на зобов’язаннях, документарних послугах, якості портфеля та конвертації інвестиційних кредитів у короткострокове фінансування внутрішнього ринку. Приблизно 10 % кредитного портфеля було переведено із запозичень в іноземних валютах на гривневі з метою мінімізувати ризики, що виникають внаслідок нестабільності валютних курсів.

Банк незмінно приділяє велику увагу розробці сучасних та інноваційних послуг для клієнтів. Було впроваджено спеціальне програмне забезпечення для отримання додаткової конкурентної переваги в цій сфері.

Слід також відмітити, що серед різноманітних послуг, які надаються юридичним особам, значна увага приділяється фінансуванню бізнесу, а саме наступні послуги такі як:

–    інвестиційне кредитування;

–    фінансування проектів;

–    фінансування оборотного капіталу;

–    кредити на придбання автомобілів;

–    кредити сільськогосподарським підприємствам;

–    факторинг;

–    позики юридичним особам під заставу нерухомого майна;

–    корпоративні овердрафти;

–    овердрафти з диференційованими процентними ставками;

–    торгове фінансування та документарні операції;

–    лізинг;

–    організація та участь в проектах надання синдикованих кредитів;

–    довгострокове фінансування, гарантоване іноземними експортними кредитними агентствами.

Необхідно звернути увагу, що протягом 2009 року було змінено основні пріоритети в діяльності малого бізнесу. У цьому сегменті на зміну активному кредитуванню на перший план вийшли розвиток нових і вдосконалення існуючих депозитних програм та надання комплексного банківського сервісу клієнтам.

В 2009 році Райффайзен Банк Аваль продовжив активно пропонувати комплексні рішення з управління поточним рахунком малим підприємствам, а саме впроваджував тарифні пакети, що поєднують найпоширеніші та найнеобхідніші банківські послуги для щоденного використання представниками малого бізнесу. Також клієнтам пропонувалися сучасні послуги контролю поточного рахунку та дистанційного банківського обслуговування – система «Клієнт - Банк», що заощаджує час та кошти клієнтам: близько 35 % клієнтів малого бізнесу є користувачами цієї системи.

Також для клієнтів малого бізнесу існує цілий ряд послуг, в тому числі різноманітні тарифні пакети, депозитні програми, документарні операції, а також наступні активні операції:

–    інвестиційне кредитування (кредитування в рамках партнерських програм банку, кредит надається в національній валюті);

–    фінансування поповнення обігових коштів (кредитна лінія, овердрафт);

–    факторинг (тільки для клієнтів малого бізнесу)(комплекс обслуговування, який складається з фінансування (оплати документів, підтверджуючих відвантаження товарів покупцеві на умовах відстрочки платежу) та сервісу (управління дебіторською заборгованістю).

Кількість клієнтів малого бізнесу Райффайзен Банку Аваль зросла у 2009 році на 34 %: з 13757 до 20940 чол. В середньому банк щомісяця залучав на обслуговування близько 600 клієнтів. Постійний приріст забезпечили системне покращення якості обслуговування, надійність та прозорість умов співпраці, конкурентні переваги продуктових пропозицій, а також орієнтація банку на довгострокові відносини з клієнтами.

У 2009 році бізнес-лінія послуг для приватних клієнтів продовжила свій динамічний розвиток, надаючи послуги найвищої якості за прийнятною вартістю.

Було введено новий підхід до сегментації клієнтської бази, що фокусується на визначенні потенціалу клієнтів та впровадженні системного підходу у сфері управління відносинами з клієнтами. Було розроблено унікальну стратегію розвитку та управління за цільовими сегментами, яка спрямована у першу чергу, на задоволення потреб клієнтів – споживачів банківських продуктів та послуг.

Розвиток пакетного обслуговування клієнтів один з головних пріоритетів банку, оскільки дозволяє отримувати додаткові комісійні доходи та продавати клієнту одразу декілька продуктів. Райффайзен Банк Аваль у 2009 році продовжував бути лідером продажу банківських продуктів та сервісів у пакеті за єдиним вигідним тарифом.

Розвиток карткових кредитів також один із головних пріоритетів банку, оскільки даний продукт є джерелом збільшення комісійних та процентних доходів банку.

Банк також продовжив розширювати перелік послуг у центрах самообслуговування (ЦСО) – міні-відділеннях зі встановленими банківськими терміналами самообслуговування, які дають можливість клієнтам банку – держателям платіжних карток Visa або MasterCard, емітованих Райффайзен Банк Аваль, виконувати широкий спектр банківських послуг самостійно, без звернення до працівників відділень. Зокрема, поповнювати депозит, сплачувати рахунки, здійснювати перекази між картками, вносити готівку на рахунок тощо.

Також для приватних клієнтів існує цілий ряд послуг, в тому числі різноманітні депозитні продукти, поточні рахунки, карткові продукти, послуги держателям платіжних карток через банкомати, послуги держателям платіжних карток через термінали самообслуговування, додаткові послуги держателям платіжних карток, грошові перекази, чеки, операції з дорогоцінними металами, оренда індивідуальних депозитних сейфів юридичними та фізичними особами, а також наступні пропозиції щодо кредитування:

1)   Іпотечне кредитування:

–    житло в кредит на первинному ринку;

–    житло в кредит на вторинному ринку;

–    земельна ділянка в кредит;

–    кредит під заставу нерухомості;

–    кредит на будівництво власного житла.

2)   Споживче кредитування:

–    кредит на придбання нового автомобіля з власним внеском;

–    кредит на придбання нового автомобіля без власного внеску;

–    кредит на придбання автомобіля, що був у користуванні;

–    «Гроші на будь-що +»;

–    Кредит готівкою для найкращих клієнтів банку.

Проведемо порівняльний аналіз фінансових показників банківських балансів за останні періоди, а саме за 2007-2009 рр. Дані аналізу зведемо в таблицю 2.2.


Таблиця 2.2 - Аналіз балансу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007-2009 рр.
Найменування 2007 рік, тис. грн Питома вага, % 2008 рік, тис. грн Питома вага, % 2009 рік, тис. грн Питома вага, % Абсолютне відхилення, тис. грн Темп росту
2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 910 415 6,54 3 751 776 5,73 6 490 915 12,01 841 361 2 739 139 1,29 1,73
Торгові цінні папери 198 918 0,45 141 967 0,22 421717 0,78 -56 951 279 750 0,71 2,97
Кошти в iнших банках 963 122 2,16 1 540 769 2,36 581 442 1,08 577 647 -959 327 1,60 0,38
Кредити та заборгованість клієнтів 36 219 974 81,34 51 415 996 78,59 39 127 232 72,39 15 196 022 -12 288 764 1,42 0,76
Цiннi папери в портфелi банку на продаж 98 332 0,22 862 962 1,32 1 069 232 1,98 764 630 206 270 8,78 1,24
Цінні папери в портфелі банку до погашення 978 823 2,20 406 668 0,62 1 855 488 3,43 -572 155 1 448 820 0,42 4,56
Інвестиції в асоційовані компанії 14437 0,03 44833 0,07 45023 0,08 30396 190 3,11 1,00
Інвестиційна нерухомість 0 0,00 34 305 0,05 53 019 0,10 34 305 18 714 - 1,55
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 4 273 0,01 36 618 0,06 3 812 0,01 32 345 -32 806 8,57 0,10
Відстрочений податковий актив 85 159 0,19 148 852 0,23 771 313 1,43 63 693 622 461 1,75 5,18
Основні засоби та нематеріальні активи 2 021 460 4,54 3 119 383 4,77 2 973 000 5,50 1 097 923 -146 383 1,54 0,95

Продовження таблиці 2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Iншi фінансові активи 919 174 2,06 3 741 939 5,72 361 438 0,67 2 822 765 -3 380 501 4,07 0,10
Інші активи 112453 0,25 179179 0,27 294494 0,54 66726 115315 1,59 1,64
Усього активiв 44 526 540 100 65 425 247 100 54 048 125 100 20 898 707 -11 377 122 1,47 0,83
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 13 672 735 30,71 22 413 403 34,26 16 332 907 30,22 8 740 668 -6 080 496 1,64 0,73
Кошти клiєнтiв 22 556 212 50,66 26 882 221 41,09 27 667 673 51,19 4 326 009 785 452 1,19 1,03
Боргові цінні папери, емітовані банком 1 407 761 3,16 721 978 1,10 190100 0,35 -685 783 -531 878 0,51 0,26
Інші залучені кошти 290 413 0,65 5 695 132 8,70 214 387 0,40 5 404 719 -5 480 745 19,61 0,04
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0,00 60 261 0,09 703 0,00 60 261 -59 558 - 0,01
Вiдстроченi податковi зобов'язання 194 698 0,44 365 471 0,56 302 877 0,56 170 773 -62 594 1,88 0,83
Резерви за зобов’язаннями 111 543 0,25 56 989 0,09 56 832 0,11 -54 554 -157 0,51 1,00
Інші фінансові зобов’язання 596 786 1,34 608 065 0,93 611 456 1,13 11 279 3 391 1,02 1,01
Інші зобов’язання 49 947 0,11 69 553 0,11 983 437 1,82 19 606 913 884 1,39 14,14
Субординований борг 354 653 0,80 1 112 231 1,70 2 374 696 4,39 757 578 1 262 465 3,14 2,14
Усього зобов'язань 39 234 748 88,12 57 985 304 88,63 48 735 068 90,17 18 750 556 -9 250 236 1,48 0,84
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капiтал 3 703 537 8,32 5 103 537 7,80 5 103 537 9,44 1 400 000 0 1,38 1,00

Продовження таблиці 2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 676 697 1,52 564 913 0,86 -1 985 175 -3,67 -111 784 -2 550 088 0,83 -3,51
Резервні та інші фонди банку 911 558 2,05 1 771 493 2,71 2 194 695 4,06 859 935 423 202 1,94 1,24
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку - - 7 439 943 11,37 5 313 057 9,83 7 439 943 -2 126 886 - 0,71
Усього власного капіталу та частка меншості 5 291 792 11,88 7 439 943 11,37 5 313 057 9,83 2 148 151 -2 126 886 1,41 0,71
Усього пасивів 44 526 540 100 65 425 247 100 54 048 125 100 20 898 707 -11 377 122 1,47 0,83

Таким чином, активи за аналізований період зросли на 9521585 тис. грн, що становить 21,38 % від їх величини на початок 2007 року. Це відбулося в основному за рахунок зростання кредитного портфеля банку, а також як наслідок – зростання нарахованих процентних доходів. Проте темп росту за період 2008-2009 рр. зменшився і становив показник лише 0,83 % у порівнянні з 1,47 % відповідно в 2007-2008 рр. Таке зменшення було спричинене впливом світової економічної кризи.

Аналізуючи зобов’язання, зазначимо, що вагоме місце займають кошти клієнтів, тобто депозити, та як наслідок, нараховані процентні витрати. В 2009 році питома вага коштів клієнтів в структурі зобов’язань становила 51,19 % (27667673 тис. грн.) проти 41,09 % (26882221 тис. грн.) відповідно у 2008 році Це свідчить про те, що банк проводить активну політику по залученню коштів для покриття активних операцій.

Власний капітал банку теж збільшується, в 2009 році зріс на 0,4 % порівнюючи з 2007 роком, і становив 5313057 тис. грн., а це свідчить про платоспроможність банку, оскільки величина його власного капіталу більша, ніж 0.

Оскільки в активних операціях банку найбільш питому вагу становлять надані кредити, що свідчить про те, що кредитна діяльність є однією з головних для банку, як і в переважній більшості банків, а, отже, і в структурі формування дохідності банку дохідність від кредитних операцій займає значну питому вагу. Виходячи з цього в наступних підрозділах даної дипломної роботи проведемо аналіз структури кредитного портфеля та якості наданих кредитів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та за допомогою економіко-математичних моделей визначимо вплив обсягів кредитування на прибуток банку.

В цілому можна зробити висновок, що ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» є стабільною установою, яка постійно розвивається та адекватно реагує на процеси, що відбуваються в економіці країни і світу.Информация о работе «Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 174741
Количество таблиц: 23
Количество изображений: 9

Похожие работы

Скачать
75351
11
6

... є функцією від мети, яку вона обрала із самого початку), з’являться не одразу. Орієнтовний період адоптацій компанії – 2-3 роки, тобто середньостроковий часовий інтервал. 2.2 Стратегічне управління вартістю ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та приклад проведення оцінки банку Спрямованість рішень та дій менеджменту групи Райффайзен Інтернаціональ до максимізації вартості, що формує дохід акціонерів, ...

Скачать
78279
6
10

... ільш збиткових державний ПАТ «Укргазбанк». Отже, протягом 2014 року діяльність банків мала найгірший фінансовий результат за останні чотири роки. 2.3 Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні Розглянувши та проаналізувавши стан банківської системи за останній рік, однозначно можна відзначати наявність глибокої кризи та майже відсутність довіри населення до банків. Так, 2014 ...

Скачать
33673
2
0

... позиції банку на ринку необхідно провести SWOT-аналіз. Це дослідження дає змогу простежити ступінь впливу сильних і слабких сторін банку на ринкові можливості, що відкриваються. Матриця SWOT-аналізу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)  1. Стабільність банку та відомість торгової марки. 2. Досвід залучення та утримання клієнтів. 3. Динамічне реагування на ...

0 комментариев


Наверх