Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Особливості реєстрації вхідних і вихідних поштових відправлень

Удосконалення технологій розшуку міжнародних поштових відправлень
127294
знака
15
таблиц
13
изображений

1.3 Особливості реєстрації вхідних і вихідних поштових відправлень

 

Реєстрація вхідних і вихідних поштових відправлень здійснюється згідно вимог [20] і включає:

І) реєстрацію простих і рекомендованих листів, поштових карток, бандеролей, секограм, мішків “М” та дрібних пакетів.

Прийняті рекомендовані поштові відправлення в терміни, встановлені розкладом, передаються на обробку та відправляння під розписку в розрахунковій книжці або за реєстром ф. 11 із зазначенням кількості та номерів відправлень. У разі приймання рекомендованих поштових відправлень в об’єктах поштового зв’язку, оснащених АРМ ВЗ, із робочого місця приймання вони передаються на робоче місце відправляння. Працівник, який здійснює контроль, повинен перевірити правильність оплати та оформлення відправлень. У разі виявлення під час сортування вийнятої з поштових скриньок неоплаченої або неповністю оплаченої письмової кореспонденції, неправильно адресованої, а також із пошкодженими, забрудненими оболонками, з надписами, наклейками і знаками, що не відносяться до оформлення поштових відправлень, до таких відправлень прикріплюється довідка ф. 20 із зазначенням причини повернення. Довідка підписується працівником, який обробляв кореспонденцію, і засвідчується відбитком календарного штемпеля.

Вихідна міжнародна письмова кореспонденція направляється за підпорядкованістю до сортувальних вузлів.

Перед запакуванням у постпакети рекомендовані поштові відправлення приписуються до реєстру ф 1: власні – за номерами із зазначенням країни призначення, а транзитні, крім того, і об’єкта поштового зв’язку місця приймання. На міжнародні поштові відправлення реєстри ф. 11 складаються окремо. Приписка рекомендованих поштових відправлень до окремих реєстрів ф. 11 та постпакетів до зведеного реєстру ф. 11 здійснюється порядком, установленим для внутрішньої письмової кореспонденції [20].

В об’єктах поштового зв’язку, оснащених АРМ ВЗ, окремі та зведені реєстри ф.11 формуються в автоматичному режимі в порядку, передбаченому для внутрішніх рекомендованих поштових відправлень.

Рекомендовані та прості міжнародні постпакети масою до 2 кг з об’єктів поштового зв’язку місць приймання можуть пересилатися в мішках разом з внутрішньою кореспонденцією, а масою понад 2 кг – в окремих мішках. До цих мішків прикріплюються мішкові ярлики ф. 10 з відміткою “Міжнародний”. Якщо в мішку пересилаються авіавідправлення, то на мішковому ярлику додатково проставляється позначка “Авіа”. Мішки опломбовуються та зважуються. На ярлику ф. 10 зазначається маса мішка, прізвище працівника зв’язку, який здійснював його запакування, чи особистий номер та проставляється відбиток календарного штемпеля. Мішкові ярлики нумеруються порядковими номерами упродовж місяця (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Зразок оформлення ярлика ф. 10 в об’єктах поштового зв’язку, не оснащених АРМ ВЗ

В об’єктах поштового зв’язку, оснащених АРМ ВЗ, при відправлянні мішків із рекомендованими відправленнями на мішкові ярлики ф. 10 наклеюються ШКІ відповідного зразка. Мішкові ярлики ф. 10 не нумеруються, місце подання не зазначається [20].

При незначній кількості прості міжнародні поштові відправлення можуть запаковуватись у постпакети з рекомендованими міжнародними поштовими відправленнями.

При невеликій кількості рекомендованих поштових відправлень, що відправляються з об’єкта поштового зв’язку, допускається відправлення простої письмової кореспонденції, рекомендовані постпакети, дрібні пакети пересилати в одному страховому мішку разом з відправленнями з оголошеної цінності з припискою до внутрішньої накладної ф. 16 за кожним видом відправлень. Мішок “М” направляється до сортувального вузла за накладною ф.16, до якої він приписується за номером та найменуванням країни призначення, з зазначенням маси в графі “Особливі відмітки”. В автоматичному режимі формуються реєстри ф. 11, до яких рекомендовані поштові відправлення та дрібні пакети приписуються із зазначенням номерів згідно зі ШКІ, найменування країни приймання, а в разі нарахування митницею на вкладення дрібного пакета платежів – їхньої суми.

У сортувальному центрі перевіряється відповідність фактичної маси міжнародних мішків з масою, зазначеною на мішкових ярликах. Для об’єктів поштового зв’язку, не оснащених АРМ ВЗ, при формуванні та друку окремого реєстру ф. 11 роздруковується також реєстр “Доставка” з переліком рекомендованих листів, поштових карток та бандеролей, в якому в доставному об’єкті поштового зв’язку зазначається відмітка про вручення відправлення. На кожний дрібний пакет, мішок “М” в АСРК в автоматичному режимі друкується повідомлення ф. 22, які долучаються до реєстру ф. 11 [20]. Рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми (прості та рекомендовані) вручаються адресатам (одержувачам) під розписку в книзі ф. 8 порядком, встановленим для внутрішніх рекомендованих листів, поштових карток, бандеролей та секограм. В об’єктах поштового зв’язку, оснащених АРМ ВЗ, в автоматичному режимі друкуються окремі аркуші книги ф. 8 у розрізі доставних дільниць.

Вхідні мішки “М”, дрібні пакети обробляються та вручаються адресатам порядком, передбаченим для внутрішніх бандеролей з оголошеною цінністю, прийнятих у закритому вигляді, з урахуванням таких особливостей:

а) на повідомленнях ф. 22, в необхідних випадках, зазначаються суми платежів, нарахованих митницею;

б) якщо на вкладення дрібного пакета при здійсненні митного контролю були нараховані платежі, то при його видачі з адресата стягується сума цих платежів, зазначена на оболонці пакета, оглядовому опису, в бланку (бланках) поштового переказу ф. 113 та в реєстрах ф. 11, плата за їх пересилання поштовим переказом. Одержані з адресата суми платежів, нарахованих митницею, відправляються за призначенням у порядку, передбаченому для відправляння сум післяплати. За прийняті платежі одержувачу видається розрахунковий документ.

в) вкладення мішка “М” при врученні адресату виймається. Поштова тара мішка “М” повертається до ММПО, яке проводило його обробку [20].

На зворотному боці повідомлення ф. 22 проставляється дата відправляння платежів і номери касових чеків (розрахункових квитанцій).

За бажанням одержувача вкладення дрібного пакета може перевірятися. Якщо на вкладення дрібного пакета митницею нараховані митні платежі, то перевірка вкладення здійснюється до їх сплати одержувачем. У разі виявлення нестачі або пошкодження вкладення складається акт ф. 51-2 з докладним описом усіх обставин. За бажанням одержувача йому може бути видана копія акта ф. 51-2.

Реєстр “Доставка” та повідомлення ф. 22 на вручені поштові відправлення формуються (повертаються) порядком, передбаченим для внутрішніх поштових відправлень.

ІІ) реєстрацію міжнародних поштових відправлень з оголошеною цінністю.

Міжнародні відправлення з оголошеною цінністю приймаються в розкритому вигляді, в конвертах з цупкого паперу чи в ящиках.

Опечатування відправлень з оголошеною цінністю, що пересилаються в конвертах з цупкого паперу, здійснюється з використанням клейової стрічки типу “Скотч”. Якщо на спеціальній стрічці типу “скотч” відсутній логотип об’єкта поштового зв’язку місця приймання, то перед заклеюванням конверта клейовою стрічкою типу “Скотч” безпосередньо на місце закриття оболонки проставляються відбитки календарного штемпеля, який застосовується при прийманні, обробці та врученні міжнародних поштових відправлень, таким чином, щоб вони частково накладалися на конверт та його клапан [20]. Якщо відправлення з оголошеною цінністю має зовнішній вигляд ящика, верхня та нижня стінки ящика заклеюються білим папером. На адресному боці зазначаються адреса відправника та одержувача, сума оголошеної цінності та проставляються службові відмітки. Ящики хрестоподібно обв’язуються суцільним міцним шпагатом й опломбовуються.

При прийманні відправлення з оголошеною цінністю працівник зв’язку зобов’язаний:

а) перевірити згідно з Керівництвом з приймання міжнародних поштових відправлень можливість направлення відправлень з оголошеною цінністю до країни призначення; чи дозволено пересилання вкладених предметів; чи не перевищує сума оголошеної цінності встановленого обмеження;

б) перевірити правильність упакування та адресування;

в) перевести суму оголошеної цінності відправлення в СПЗ (спеціальне право запозичення) і написати отриману суму на оболонці під сумою оголошеної цінності, підкресливши олівцем червоного кольору;

г) в присутності відправника вкласти вкладення в конверт (ящик), опечатати його так як, зазначено в Порядку пересилання поштових відправлень;

ґ) наклеїти ліворуч угорі адресного боку відправлення з оголошеною цінністю ШКІ з літерною позначкою “V”, що замінює ярлик CN 06;

д) зважити відправлення, визначити плату за пересилання відповідно до діючих тарифів;

е) поставити у верхній правій частині адресного боку відправлення штамп “TP” (“Плату стягнено”), а нижче – відбиток календарного штемпеля, який застосовується при прийманні, обробці та врученні міжнародних поштових відправлень [20]. Загальну суму плати записати цифрами на відбитку штампа “TP”, масу відправлення в грамах зазначити на адресному боці, під ШКІ або адресою відправника (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Зразок заповнення відправлення з оголошеною цінністю

У разі приймання відправлень з оголошеною цінністю на АРМ ВЗ, працівник зв’язку вводить всі реквізити, необхідні для формування інформації про прийняте поштове відправлення та тарифікації пересилання у порядку, передбаченому для рекомендованих відправлень. Окрім того вводиться сума оголошеної цінності та, за потреби, сума післяплати.

Перед вкладанням до страхових мішків відправлення з оголошеною цінністю приписуються до накладної ф. 16, що складається в двох примірниках, із зазначенням номера відправлення, суми оголошеної цінності (у національній валюті) та найменування країни призначення. Накладна ф. 16 підписується працівником зв’язку, який її склав. Страхові мішки запаковуються в установленому порядку з використанням мішкового ярлика ф. 17 з відміткою “Міжнародний” (рис. 1.3). На ярлику зазначаються номер та маса мішка. Якщо в мішку пересилаються авіавідправлення, то на ярлику додатково проставляється позначка “Авіа”. У разі запакування мішка з використанням пломби-стяжки, на мішковому ярлику зазначається її номер.

Рис. 1.3. Зразок оформлення ярлика ф. 17 в об’єктах поштового зв’язку, не оснащених АРМ ВЗ

Рис. 1.4. Зразок оформлення ярлика ф. 17 в об’єктах поштового зв’язку, оснащених АРМ ВЗ

Якщо об’єкт поштового зв’язку місця приймання оснащений АРМ ВЗ, то на мішковий ярлик ф. 17 наклеюється відповідний ШКІ (рис. 1.4). При запакуванні страхового мішка до окремої накладної ф. 16 вручну або з допомогою сканера заноситься номер ШКІ мішка.

У ММПО перед відправлянням до об’єктів поштового зв’язку місць призначення в автоматизованій системі створюється інформація щодо вхідних відправлень з оголошеною цінністю (вводиться найменування та повна адреса одержувача, назва країни подання). На відправлення з оголошеною цінністю, що надійшли без ШКІ або з ШКІ, який не відповідає стандартам ВПС (не може бути сканованим), наклеюється ШКІ ММПО.

В автоматичному режимі формуються накладні ф. 16, до яких відправлення з оголошеною цінністю приписуються із зазначенням номерів приймання або значення ШКІ ММПО, суми оголошеної цінності (в СПЗ), країни приймання, а у разі нарахування митних платежів – їх суми.

В сортувальних центрах для об’єктів поштового зв’язку, не оснащених АРМ ВЗ, на кожне відправлення з оголошеною цінністю в АСРК в автоматичному режимі друкується повідомлення ф. 22, які долучаються до накладних ф. 16 [20].

В об’єктах поштового зв’язку, оснащених АРМ ВЗ, в автоматичному режимі кожному відправленню з оголошеною цінністю присвоюється вхідний номер (нумерація ведеться протягом місяця), на кожне відправлення друкується повідомлення ф. 22. У повідомленні, крім передбачених даних, зазначаються у разі потреби суми митних платежів. Номер повідомлення відповідає вхідному номеру, присвоєному даному поштовому відправленню.

ІІІ) реєстрацію міжнародних поштових посилок.

Прийняті посилки разом із супровідними адресами і митними деклараціями направляються до сортувальних вузлів за підпорядкованістю, звідти – до транзитних об’єктів поштового зв’язку обласних центрів, Автономної Республіки Крим за накладними ф. 16. У накладній зазначається номер посилки, сума оголошеної цінності (в національній валюті), країна призначення та маса, а також особливі відмітки. В кінці запису кількість посилок підсумовується. Накладну підписує працівник зв’язку, який її склав. В об’єктах поштового зв’язку, оснащених АРМ ВЗ, формування накладної ф. 16 здійснюється в автоматичному режимі [20].

Посилки, відправниками яких є юридичні особи, опломбовані або опечатані митними органами, направляються до ММПО за накладними ф.16.

Посилки, які за розмірами та масою, встановленою для внутрішніх посилок, можна віднести до дрібних, пакуються до страхових мішків, із зазначенням маси у порядку, передбаченому для міжнародних відправлень з оголошеною цінністю

Посилка (мішок з посилкою), що надійшла до доставного об’єкта поштового зв’язку (об’єкта поштового зв’язку, що здійснює доставку міжнародних поштових посилок одержувачам), ретельно оглядається, зважується. Особлива увага звертається на цілісність оболонки посилки (оболонки мішка, пломби), а також на відповідність фактичної маси посилки масі, зазначеній у супровідній адресі СР 71 на посилку (масі мішка, що проставлена на адресному ярлику).

В автоматичному режимі кожній посилці присвоюється вхідний номер (нумерація ведеться протягом місяця), на кожну посилку друкується повідомлення ф. 22. У повідомленні, крім передбачених даних, зазначаються, у разі потреби суми митних платежів. Номер повідомлення відповідає вхідному номеру, присвоєному даній посилці. Вхідний номер зазначається на бланку СР 71 та в накладній ф. 16 (на адресному ярлику мішка і на внутрішній накладній при розкритті мішка і видачі посилки).

Видача міжнародних поштових посилок для доставки адресатам (одержувачам) здійснюється за накладною ф. 16 з перевіркою їхньої маси (маси мішків). Посилки, що надійшли з ММПО у страхових мішках, видаються у доставку без розпакування мішка.

У разі невручення міжнародної поштової посилки адресату через його відсутність, у його поштову скриньку вкладається повідомлення ф.22, у якому, крім встановлених даних, зазначаються місцезнаходження та телефон об’єкта поштового зв’язку, де можна одержати дану посилку. Посилка не пізніше наступного робочого дня доставляється до об’єкта поштового зв’язку в зоні обслуговування якого проживає адресат [20].

Якщо одержувач забажав перевірити вкладення посилки, що надійшла в справному вигляді з відповідною масою, то така посилка може бути вручена тільки у доставному об’єкті поштового зв’язку. Якщо при перевірці виявиться недостача або пошкодження вкладення, складається акт ф. 51-2, в якому зазначаються всі дані подання, причина перевірки вкладення посилки, маса посилки, відповідність вкладення, зазначеного в оглядовому розписі (якщо посилка митна), і митній декларації CN 23, найменування і маса відсутніх або пошкоджених предметів. Акт ф. 51-2 підписується працівниками зв’язку, які брали участь у розкритті, та одержувачем. За бажанням адресата йому може бути видана копія акта ф.51-2.

Якщо міжнародна поштова посилка надійшла з ММПО в страховому мішку, то перед видачею мішок розкривається і його вкладення перевіряється працівником зв’язку в присутності одержувача. Попередньо з’ясовується, яка посилка підлягає видачі (митна, безмитна), а також яку суму слід одержати з одержувача. Після ретельного огляду оболонки посилка зважується і її маса звіряється з масою на оболонці посилки та в супровідній адресі CP 71 або зазначеною після митного контролю в оглядовому розписі. Суми митних платежів, що зазначені на бланках переказів ф. 113, звіряються з сумами митних платежів, зазначеними в оглядовому розписі, супровідній адресі CP 71, накладній ф. 16 і адресному ярлику. Якщо посилка митна, одержувачу пред’являється для ознайомлення оглядовий розпис.

На прийняті поштові перекази ф. 113 одержувачу посилки видаються розрахункові документи. На повідомленні ф. 22 на міжнародну посилку, що видається, проставляється дата одержання плати і номери розрахункових документів. Мішок, у якому надійшла посилка, негайно повертається до ММПО, де проводився митний контроль посилки.

Якщо міжнародна поштова посилка (мішок з посилкою) надійшла до об’єкта поштового зв’язку у пошкодженому вигляді або з актом ф. 51-1, складеним з причини пошкодження мішка, посилка видається адресату тільки в об’єкті поштового зв’язку. Про надходження такої посилки адресату повідомляється по телефону або на його адресу надсилається повідомлення ф. 22. Видача посилки здійснюється з перевіркою вкладення і складенням акта ф. 51-2, в якому зазначаються всі дані подання, причина перевірки вкладення посилки, характер пошкодження мішка (посилки), маса посилки до і після розкриття, а також відповідність вкладення, зазначеного в оглядовому розписі (якщо посилка митна), і митній декларації CN 23, найменування і маса відсутніх предметів. Акт ф. 51-2 підписується працівниками зв’язку, які брали участь у розкритті, та одержувачем. У разі виявлення нестачі частини вкладення до ММПО, де проводився митний огляд, разом з актом ф. 51-2 висилаються порожній мішок, в якому пересилалася посилка, та елементи його запакування (мішковий ярлик, перев’яз, пломба, пристрій, що зачиняється).

Міжнародні поштові відправлення, адресовані юридичним особам, митне оформлення яких не завершене, надходять до об’єкта поштового зв’язку за місцем розташування митного органу призначення для проведення їх митного оформлення в окремих мішках за двома примірниками накладних ф. 16. На накладних ф. 16, на мішковому ярлику ф. 17, на супровідній адресі СР 71 та митній декларації CN 23 (у разі відсутності митної декларації – на оболонці міжнародного поштового відправлення) посадовою особою митниці ММПО проставлений відбиток штампа “Під митним контролем, імпорт” [20].

Окрім того, на всіх примірниках накладної ф. 16 та на мішковому ярлику ф. 17 посадовою особою митниці ММПО вчинений запис “Направляється в__________________________для вирішення питання про випуск.” (назва митного органу, адреса)

При надходженні міжнародного поштового відправлення до місця призначення, об’єкт поштового зв’язку надсилає одержувачу та митному органу рекомендованим постпакетом повідомлення. Разом з повідомленням митному органу надсилається один примірник накладної ф. 16. До завершення митних процедур міжнародне поштове відправлення зберігається в об’єкті поштового зв’язку.

Після завершення митного оформлення міжнародного поштового відправлення, посадова особа митниці призначення проставляє відбиток особистої номерної печатки на накладній ф. 16, на супровідній адресі СР 71 та митній декларації CN 23 (у разі відсутності митної декларації – на оболонці міжнародного поштового відправлення). Наявність відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці на накладній ф. 16 та на інших документах є підставою для видачі міжнародного поштового відправлення одержувачу.

Відправлення “Консигнація”, вартість замовлених товарів у яких сплачується одержувачем у момент одержання міжнародного поштового відправлення (далі – відправлення “Консигнація” з післяплатою), повинні мати на адресному боці відправлення (адресному ярлику) ярлики СР 95, CN29bis, а на супровідній адресі СР 71 (у разі її наявності) – ярлик CN 29. Такі відправлення супроводжуються бланками міжнародного переказу післяплати ТFР 3.

У ММПО в автоматизованій системі створюється інформація щодо вхідних відправлень “Консигнація” (вводиться найменування та повна адреса одержувача і назва країни подання). На відправлення “Консигнація”, що надійшли зі ШКІ, який не відповідає стандартам ВПС (не може бути сканованим), наклеюється ШКІ ММПО.

Відправлення “Консигнація” сортуються за адресами транзитних об’єктів поштового зв’язку згідно з планом направлення міжнародної пошти, приписуються до накладних ф. 16 із зазначенням номерів відправлень, суми післяплати (якщо відправлення “Консигнація” з післяплатою), найменування країни приймання й об’єкта поштового зв’язку місця призначення та відмітки “Консигнація”. Накладні ф. 16 формуються в автоматичному режимі у двох примірниках і підписуються працівником зв’язку, який здійснював відправляння пошти. У разі відправки відправлень “Консигнація” в контейнері, то на адресному ярлику ф. 12 також проставляється відмітка “Консигнація” [20].

На бирці, прикріпленій до мішка, має бути комбінований ярлик, що складається з ярлика ф. 17 та адресного ярлика. На ярлик ф. 17 з відмітками “Міжнародний”, “Консигнація” наклеюється ШКІ з літерною позначкою “Ц” та проставляється маса мішка. В адресному ярлику зазначається номер мішка, найменування місця відправляння й місця призначення, докладна адреса та повне найменування одержувача, маса посилки разом з мішком, дата запакування мішка (відбиток календарного штемпеля), а також, у разі потреби, суми платежів, нарахованих митницею, та сума післяплати, якщо пересилається відправлення “Консигнація” з післяплатою. Якщо при здійсненні митного контролю було виявлено розбіжності між фактичною масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів і масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів, зазначеними на відправленні чи в супровідних документах, або пошкодження таких товарів та інших предметів і складено акт ф. 51, то на адресному ярлику проставляється відмітка “З актом”.

У разі виявлення нестачі або пошкодження вкладення відправлення оформляються в установленому порядку, із складанням акта ф. 51-2.

Якщо на вкладення відправлення “Консигнація” нараховані митні платежі, то при його одержанні одержувач повинен сплатити суму митних платежів згідно з бланками поштових переказів ф. 113 та плати за їх пересилання. Одержувачу видається оглядовий розпис.

Відправлення МПП поділяються на відправлення з документами і відправлення з товарним вкладенням.

Запакування відправлень МПП повинно відповідати характеру вкладення та виключати можливість пошкодження вкладення при перевезенні.

Для адресування відправлень МПП застосовується спеціальний адресний ярлик (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Зразок заповнення спеціального адресного ярлика відправлення МПП

На спеціальному адресному ярлику проставлений логотип, який складається з таких елементів:

- форма крила жовтогарячого кольору;

- літери “EMS” блакитного кольору;

- три горизонтальні смуги жовтогарячого кольору.

До відправлень МПП відправником заповнюється митна декларація CN 23 з докладним описом вкладення: з товарами – в 3-х примірниках, з документами – в 2-х.

Приймання відправлень МПП від юридичних осіб здійснюється за списками ф. 103 [20].

Прийняті відправлення МПП поіменно приписуються до накладної ф.16, що складається в двох примірниках із зазначенням номера відправлення, найменування країни призначення, маси відправлення, плати за пересилання та направляються до ММПО Kyiv EMS Ukrainа згідно з Планом направлення міжнародної прискореної пошти “EMS”.

При запису відправлень, прийнятих від юридичних осіб, додатково вказується кількість списків ф. 103.

При поданні до об’єкта поштового зв’язку міжнародного реєстрованого поштового відправлення з повідомленням про вручення відправник заповнює бланк повідомлення про вручення CN 07. У правій частині повідомлення пишеться адреса відправника латинськими літерами й арабськими цифрами. Дозволяється написання адреси українською мовою за умови повтору назви населеного пункту і країни призначення латинськими літерами. Найменування одержувача міжнародного поштового відправлення та його адреса пишуться відправником у відповідній графі з дотриманням порядку адресування міжнародних поштових відправлень. Ліва частина бланка доповнюється працівником зв’язку згідно з текстом (рис. 1.6). На відправленні (при прийманні посилок і на супровідній адресі CP 71) працівник зв’язку проставляє відбиток штампа “A.R.” і прикріплює повідомлення до відправлення або супровідної адреси CP 71.

Рис. 1.6. Зразок заповнення бланка повідомлення про вручення CN 07

Видача поштових відправлень з повідомленням про вручення CN 07 і оформлення повідомлень здійснюються в порядку, передбаченому для внутрішніх поштових відправлень.

При видачі поштового відправлення з позначкою “A remettre en main propre” (“Вручити особисто”) на бланку повідомлення про вручення CN 07 одержувач розписується власноручно [20].

Дата відправляння повідомлення про вручення CN 07 зазначається в останній графі книги ф. 8 та на повідомленні ф. 22.

Оформлені повідомлення про вручення CN 07 міжнародних поштових відправлень з об’єктів поштового зв’язку місць призначення відправляються разом з вихідною простою міжнародною кореспонденцією.

Якщо міжнародне поштове відправлення надійшло без бланка, то об’єкт поштового зв’язку місця призначення складає нове повідомлення про вручення CN 07.

Міжнародні поштові відправлення можуть прийматися з позначкою “Expres” (“З посильним”), а рекомендовані відправлення і відправлення з оголошеною цінністю, крім того, – з позначкою “A remettre en main propre” (“Вручити у власні руки”). Відправлення з позначкою “A remettre en main propre” приймаються тільки з повідомленням про вручення.

До міжнародних поштових відправлень з позначками “Expres” і “A remettre en main propre” пред’являються загальновстановлені вимоги щодо розмірів, маси та упаковки.

Перед прийманням міжнародних поштових відправлень з доставкою в країні призначення посильним, працівник зв’язку повинен перевірити згідно з Керівництвом з приймання міжнародних поштових відправлень, чи встановлено обмін такими відправленнями з даною країною.

За пересилання рекомендованих листів і бандеролей з позначкою “Expres” і “A remettre en main propre” стягується плата, на суму якої додатково наклеюються поштові марки. При прийманні посилок, відправлень з оголошеною цінністю і дрібних пакетів додаткова плата включається до загальної суми плати за пересилання. На поштові відправлення з позначкою “Expres” наклеюється ярлик яскраво-червоного кольору з надписом (рис. 1.7) [20].

Expres

З посильним

 

Рис. 1.7. Зразок ярлика, який наклеюється на відправлення з позначкою “Expres”

Позначка “A remettre en main propre” проставляється відправником або працівником зв’язку в лівому верхньому кутку адресного боку рекомендованого відправлення, відправлення з оголошеною цінністю.

При прийманні поштових відправлень з позначкою “Expres” і “A remettre en main propre” в розрахунковому документі зазначається відповідна відмітка (“З посильним”, “Вручити особисто”).

Вхідна кореспонденція з позначкою “Expres” у районних, обласних та республіканському центрах доставляється посильним, а в інших пунктах – загальновстановленим порядком разом з іншою кореспонденцією.

До поштових відправлень, що приймаються до пересилання повітряним транспортом, пред’являються загальновстановлені вимоги щодо розмірів, маси й упакування. При прийманні таких відправлень на розрахункових документах додатково зазначається позначка “Авіа”. На кожне авіавідправлення наклеюється ярлик блакитного кольору або проставляється штамп із написом “Par avion” (рис. 1.8) [20].

Рar avion

Avia

 

Рис. 1.8. Зразок ярлика, що наклеюється на авіавідправлення

Юридичні особи подають реєстровані міжнародні поштові відправлення, незалежно від їх кількості, за списком ф. 103 (рис.1.9).

Міжнародні поштові відправлення, що зазначені в списку ф. 103, відправляються згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти до різних ММПО.

Списки ф. 103 виготовляються юридичними особами за встановленою формою. Оформлення списків та їхнє засвідчення здійснюються в порядку, передбаченому для внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю. Підписи, зазначені в списку, повинні відповідати підписам, зазначеним у митних деклараціях CN 22, CN 23 [20].

У разі пересилання за кордон предметів або зразків, які не являють собою товарну цінність, а також посилок на адресу фізичних осіб з предметами побутової техніки або її частин після гарантійного ремонту (заміни частин) у верхній частині списку ф. 103 відправники – підприємства, установи, організації – повинні зазначити номер і дату листа.

У разі розшуку реєстрованих відправлень за списками до заяви додається розрахунковий документ та копія списку ф. 103.

Рис. 1.9. Список згрупованих поштових відправлень


Информация о работе «Удосконалення технологій розшуку міжнародних поштових відправлень»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 127294
Количество таблиц: 15
Количество изображений: 13

Похожие работы

Скачать
75571
1
0

...  р., незважаючи на свій незначний обсяг (більше ніж 100 сторінок) та окремі недоліки (ставки мита було встановлено в основному на товарні групи), відіграв важливу роль у створенні системи тарифного регулювання імпорту товарів молодої незалежної держави. Приймаючи в 1993 р. власний тариф, наша держава не лише відходила від загальносоюзних тарифів, але й враховувала реальний стан економіки на той ...

Скачать
239699
0
0

... тощо). 7. Засоби масової інформації та державні і недержавні органи і організації в галузі масової інформації. 8. Спеціалізовані державні і громадські органи та організації у справі захисту прав і свобод людини і громадянина (наприклад, адвокатура, нотаріат тощо). Єдність системи засобів захисту прав і свобод людини і громадянина не лише не виключає, а й передбачає особливості, специфіку ...

Скачать
154382
0
0

... перевезень небезпечних вантажів; виконання інших функцій, встановлених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів. Розділ ІІІ Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу 3.1 Загальна характеристика цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов'язань Необхідно зазначити, що специфічні ознаки правових відносин у сфері ...

Скачать
242448
6
24

... ів і зборів. Розділ 3. Напрямки підвищення рівня організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці 3.1 Напрями вдосконалення організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці Основні напрями розвитку Державної митної служби України координу-ються «Концепцією створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" в ...

0 комментариев


Наверх