Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗШУКУ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

Удосконалення технологій розшуку міжнародних поштових відправлень
127294
знака
15
таблиц
13
изображений

3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗШУКУ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

 

3.1 Удосконалення системи автоматизованої системи реєстрації та контролю проходження міжнародних поштових відправлень (АСРК)

 

Запровадження системи реєстрації та контролю проходження реєстрованої пошти, системи обробки міжнародної пошти та системи діагностичного контролю пересилання звичайних (простих) листів прискорять реалізацію послуг Укрпошти.

Комплексне впровадження цих систем уможливить автоматизований облік одночасно в усіх виробничих підрозділах та збір інформації в електронному вигляді за єдиним регламентом. Впровадження АСРК дасть змогу підвищити якість поштової служби, поліпшить збереження реєстрованої пошти, сприятиме збільшенню обсягів її пересилання, а також удосконалить механізм взаєморозрахунків у цій сфері, скоротить витрати на обмін поштових відправлень.

Місця міжнародного поштового обміну, вузли, центри поштового зв’язку, поштамти та центри обробки пошти обладнуються спеціальними автоматизованими робочими місцями, за допомогою яких реквізити кожної посилки вводитимуться в автоматизований масив даних і відображатимуться в Інтернеті, на веб-сайті Укрпошти. Клієнти зможуть оперативно відстежити шлях пересилання, обробки посилки та її вручення адресату. Такий метод контролю сприятиме підвищенню надійності поштової служби, а також посиленню відповідальності персоналу за дотримання контрольних термінів пересилання посилок та забезпечення схоронності їх вмісту.

І це стане можливим за умови професійності працівників та повного обладнання робочих місць АСРК.

Для удосконалення системи автоматизованої системи реєстрації та контролю проходження поштових відправлень пропонується.

По-перше, потрібно обладнати додаткові робочі місця за рахунок наявної комп’ютерної техніки шляхом її модернізації. За наявності оновленого програмного забезпечення, комп’ютерного обладнання, мережі Інтернет, ЦБР зможе покращити якість розшуку міжнародних поштових відправлень та зменшити кількість робочих місць.

По-друге, необхідне підвищення обізнаності працівників та удосконалення вміння працювати на комп’ютері, користуватись мережею Інтернет. Для цього слід направити персонал на курси підвищення кваліфікації. З цією метою слід провести навчання сортувальників, операторів, програмістів (операторів ПЕОМ), контролюючих осіб, заступників керівників ДОПП. Для полегшення роботи із системою АСРК фахівцями ДОПП слід розробити Пам’ятку для операторів, які задіяні безпосередньо на робочому місці Автоматизованої системи реєстрації, обробки та контролю проходження міжнародних поштових відправлень в межах України. Компетентні фахівці повинні надати відповідні консультації в кожному виробничому підрозділі персоналу, який безпосередньо працює з програмним забезпеченням.

По-трете, важливе завдання – повноцінна промислова експлуатація системи реєстрації та контролю проходження міжнародних поштових відправлень – АСРК. Слід виконати низку заходів із модернізації програмного забезпечення АСРК, реалізувати функції контролю доставки та вручення поштових відправлень на об’єктах поштового зв’язку, забезпечити тиражування нових версій програмного забезпечення АСРК та АС АРМ «ВЗ» із цими функціями на мережі підприємства.

По-четверте, проблемним питанням залишається забезпечення відповідності матеріального та інформаційного потоків при проходженні міжнародних поштових відправлень між об’єктами. Для його вирішення треба зупинити плинність кадрів серед операторів АСРК та забезпечити необхідний рівень їхньої підготовки, встановити жорсткий контроль за дотриманням технології обробки міжнародних поштових відправлень з обов’язковим введенням інформації про реєстровані поштові відправлення.

По-п’яте, треба максимально зосереджувати увагу на впровадженні корпоративних автоматизованих систем, зокрема АС «Моніторинг послуг поштового зв’язку», АС «Фінансове управління», АРМ ВЗ, АСРК, а також на модернізації корпоративної комунікаційної мережі. Нині керівництву УДППЗ «Укрпошта» потрібно взяти під особистий контроль питання організації виробничого процесу з метою забезпечення інтеграції корпоративних автоматизованих систем у частині обміну даними для зменшення трудовитрат та отримання достовірних даних про надані послуги. Це дасть можливість підвищити якість надання поштових послуг та удосконалить технології розшуку міжнародних поштових відправлень.

По-шосте, слід провести модернізацію, доопрацювання та розвиток АС «Рекламації». Основні пропозиції модернізації, доопрацювання та розвитку АС «Рекламації» є наступними:

1) Необхідно розробити програмне забезпечення процедур даними між АС «Рекламації» та системою «Пошук» АСРК (при присвоєнні реєстраційного номера на вхідні рекламації, автоматичне формування, направлення запиту в пошукову систему за ШКІ) та отримання відповіді на нього.

2) Слід внести зміни у програмне забезпечення процедур відправки ІПА вихідної рекламації CN08 (лицьової сторони) засобами електронної пошти:

- створення PDF-файлу підготовленого за шаблоном тексту повідомлення;

- відправлення ІПА PDF-файлу вихідної рекламації CN08 (лицьової сторони) з можливістю приєднання PDF-файлу підготовленого за шаблоном тексту повідомлення та інших PDF-файлів (підготовлених за шаблоном);

- протоколювання в історії справи події відправки ІПА вихідної рекламації CN08 (лицьової сторони) з уточненням приєднаних до повідомлення файлів.

3) Необхідно розробити програмне забезпечення процедур відправлення ІПА відповіді на вхідну рекламацію CN08 (лицьова сторона) засобами електронної пошти:

- створення PDF-файлу підготовленого за шаблоном тексту-відповіді повідомлення;

- відправлення ІПА PDF-файлу підготовленого за шаблоном тексту-відповіді на вхідну CN08 рекламації (лицьова сторона) з можливістю приєднання інших PDF-файлів (підготовлених за шаблоном);

- протоколювання в історії справи події відправляння ІПА відповіді на вхідну рекламації CN08 (лицьова сторона) з уточненням приєднаних до повідомлення файлів.

4) Треба розробити програмне забезпечення зведеного обліку та статистики, щодо відправлених та отриманих у електронному вигляді вихідних та вхідних рекламації CN08 (лицьова сторона):

- створення пошукових оглядів зведеного обліку та статистики щодо відправлених та отриманих у електронному вигляді вихідних та вхідних рекламації CN08 (лицьова сторона) з використанням e-Mail та FTR-сервера;

- створення звітності щодо зведеного обліку та статистики відправлених та отриманих у електронному вигляді вихідних та вхідних рекламації CN08 з використанням e-Mail та FTR-сервера;

- протоколювання в історії справи події відправки (e-Mail) рекламації CN08 (лицьова сторона) з сервера вихідних повідомлень.

5) Слід розробити програмне забезпечення, щодо процедур відправляння засобами електронної пошти рекламації (лицьова сторона) за шляхом проходження МПВ, включаючи транзитні країни та країну призначення:

- створення нового довіднику «ММПО Країн Світу»;

- заповнення установи обміну призначення у справі з довідника «ММПО Країн Світу»;

- відправляння з можливістю вибору з довідника «Адреси ІПА» електронної адреси транзитної країни (при наявності даних про установу обміну призначення) або подальшого вибору з довідника «Адреси ІПА» транзитної країни та її електронної адреси (при відсутності даних про установу обміну призначення).

6) Треба розробити програмне забезпечення засобів контролю наявності повторних номерів справ окремо у основній БД «ЦБР» та окремо у БД «Архів».

По-сьоме, необхідно розробити та впровадити автоматизовану систему розшуку міжнародних поштових відправлень «Клієнт-пошук», яка буде включати можливість самостійного відстеження та пошуку клієнтом власних міжнародних поштових відправлень. Упровадження інформаційних технологій на підприємстві пов’язане з інтеграцією існуючих програмних продуктів, забезпеченням повної сумісності даних та єдиної системи кодифікації.

Дана система повинна передбачати наступне:

1) для даної автоматизованої системи розшуку міжнародних поштових відправлень «Клієнт-пошук» необхідно на сайті УДППЗ „Укрпошта” створити сторінку «Клієнт-пошук»;

2) клієнт з будь-якого комп’ютера може зайти на сайт УДППЗ „Укрпошта”, зайти на сторінку «Клієнт-пошук»;

3) вводиться штрихкодовий ідентифікатор поштового відправлення (рис. 3.1);


ВІДСЛІДКОВУВАННЯ РЕЄСТРОВАНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

 

Пошук за поштовим ідентифікатором УДППЗ „Укрпошта”


Введіть поштовий ідентифікатор відправлення

Рис. 3.1. Інтерфейс сторінки «Клієнт-пошук» для пошуку клієнтів поштових відправлень

4) після введення штрихкодового ідентифікатора поштового відправлення в спеціальне поле, натискається кнопка „Пошук”, при невірному наборі ідентифікатора або іншому пошуку другого поштового натискається кнопка „Очистити”. При виборі „Пошук” перед клієнтом повинна виникнути історія руху поштового відправлення під назвою „Результати пошуку поштового відправлення” (рис. 3.2).


РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ

Міжнародний поштовий ідентифікатор: CP760081604UA

Прийнято до пересилання: Лист рекомендований, Без розряду, Без відмітки

Відправник: Населення

Операція

Дата

Місто проведення операції

 

Атрибут операції

Маса (кг.)

Оголошена цінність (грн.)

Сума післяплати (грн.)

Адресовано

 

Індекс

Назва

ОПС

Індекс

Адреса

Приймання 26.02.2009 01014 КИЇВ-14 Одиничний 0.006 0 0   Російська Федера-ція  
Обробка 26.02.2009 01014 КИЇВ-14 Сортування 0          
Обробка

27.02.

2009 14.00

03999 Київ РІ Надійшло в місце ММПО 0          
Експорт

27.02.

2009 17:25

03999 Київ PI Відправлено з ММПО 0       Російська Федера-ція  

Экспортовано: Лист рекомендований

Рис. 3.2. Результати пошуку поштового відправлення

Щоб клієнт міг переконатись, що його поштове відправлення буде доставлено в пункт призначення вчасно, необхідно ввести в системі «Клієнт пошук» додаткову сторінку „Розподіл строків вручення реєстрованих поштових відправлень” (рис. 3.3).


Розподіл строків вручення реєстрованих поштових відправлень

Місто приймання поштового відправлення

Місто вручення поштового відправлення

  Регіон / область:   Регіон / область:
 

 

  Район / райцентр:   Район / райцентр:
 

 

  Населений пункт:   Населений пункт:
 

 

Індекс міста приймання

Індекс міста вручення

 

 

 

Тип поштового відправлення

 

Тип поштового відправлення

 

 

Рис. 3.3. Розподіл строків вручення реєстрованих поштових відправлень

Для уникнення проблем із збоями в системі «Клієнт пошук» адміністратор сайту УДППЗ „Укрпошта” повинен постійно контролювати безперебійну роботу сайту.Информация о работе «Удосконалення технологій розшуку міжнародних поштових відправлень»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 127294
Количество таблиц: 15
Количество изображений: 13

Похожие работы

Скачать
75571
1
0

...  р., незважаючи на свій незначний обсяг (більше ніж 100 сторінок) та окремі недоліки (ставки мита було встановлено в основному на товарні групи), відіграв важливу роль у створенні системи тарифного регулювання імпорту товарів молодої незалежної держави. Приймаючи в 1993 р. власний тариф, наша держава не лише відходила від загальносоюзних тарифів, але й враховувала реальний стан економіки на той ...

Скачать
239699
0
0

... тощо). 7. Засоби масової інформації та державні і недержавні органи і організації в галузі масової інформації. 8. Спеціалізовані державні і громадські органи та організації у справі захисту прав і свобод людини і громадянина (наприклад, адвокатура, нотаріат тощо). Єдність системи засобів захисту прав і свобод людини і громадянина не лише не виключає, а й передбачає особливості, специфіку ...

Скачать
154382
0
0

... перевезень небезпечних вантажів; виконання інших функцій, встановлених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів. Розділ ІІІ Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу 3.1 Загальна характеристика цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов'язань Необхідно зазначити, що специфічні ознаки правових відносин у сфері ...

Скачать
242448
6
24

... ів і зборів. Розділ 3. Напрямки підвищення рівня організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці 3.1 Напрями вдосконалення організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці Основні напрями розвитку Державної митної служби України координу-ються «Концепцією створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" в ...

0 комментариев


Наверх