Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Закордонний досвід розшуку міжнародних поштових відправлень

Удосконалення технологій розшуку міжнародних поштових відправлень
127294
знака
15
таблиц
13
изображений

3.2 Закордонний досвід розшуку міжнародних поштових відправлень

 

На сьогоднішній день існують системи розшуку міжнародних поштових відправлень в різних країнах, кращий досвід яких можна адаптувати до роботи в даному напрямку в Україні.

Розглянемо досвід Росії. Існує Загальноросійська автоматизована система обліку і контролю за проходженням реєстрованих поштових відправлень. Дані штрихкодових ідентифікаторів та інші реквізити вихідних реєстрованих поштових відправлень щодня і в обов'язковому порядку заносяться підприємствами поштового зв'язку до бази Інформаційно-обчислювального центру ОАСУ РПВ - Загальноросійської автоматизованої системи обліку і контролю за проходженням реєстрованих поштових відправлень.

Структура поштового штрихкодового ідентифікатора для реєстрованих поштових відправлень (РПВ). наведена на рис. 3.4:

Рис. 3.4. Структура поштового штрихкодового ідентифікатора для реєстрованих поштових відправлень (РПВ)

115446 – номер підприємства поштового зв'язку

79 – порядковий номер поточного місяця

21534 – п'ятизначний подавальний номер реєстрованого поштового відправлення

2 – контрольний розряд

Компанія поштового зв’язку ТОВ «Почтовик» має власний сайт, на якому користувачі-клієнти можуть відслідити проходження власних листів, бандеролей, посилок на порталі ФГУП «Почта России» в режимі он-лайн. Клієнт заходить на сторінку «ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ» сайту компанії (рис. 3.5).

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

Поиск по почтовому идентификатору

Введите почтовый идентификатор отправления, 14-символьный для внутрироссийских РПО или 13-символьный для международных РПО.

Рис. 3.5. Відслідковування реєстрованих поштових відправлень

При цьому вводиться у відповідне поле 14-значний штрихкодовий ідентифікатор и натискається кнопка «Поиск». При коректній роботі системи і наявності необхідних даних клієнта буде надана інформація про вагу, вигляд, подавальний номер і адресацію розшукуваного відправлення, про дату і місце його подачі, вступу на підприємство поштового зв'язку місця призначення, а у ряді випадків – про проходження в пунктах сортування.

Із-за недостатньої технічної оснащеності регіональних підприємств поштового зв'язку дані про вручення реєстрованих відправлень в ОАСУ РПВ нерідко відсутні або передаються із запізненням, що, втім, не означає, що ці відправлення не були вручені. Як орієнтир термінів вручення клієнтам пропонується скористатися довідником на сторінці «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ВРУЧЕНИЯ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ» (рис. 3.6) компанії.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ВРУЧЕНИЯ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

Расположение места приёма

Расположение места вручения

  Регион / область:   Регион / область:
 

 

  Район / райцентр:   Район / райцентр:
 

 

  Населённый пункт:   Населённый пункт:
 

 

Индекс места приёма

 

Индекс места вручения

 

 

 

 

Вид почтовых отправлений

 

Категория почтовых отправлений

 

 

Рис. 3.6. Розподілення термінів вручення реєстрованих поштових відправлень

Аналогічно працює ФГУП «Почта России». На рис. 3.7 наведено приклад відслідковування та результатів пошуку реєстрованих поштових відправлень.


ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

Поиск по почтовому идентификатору

 

Введите почтовый идентификатор отправления, 14-символьный для внутрироссийских РПО или 13-символьный для международных РПО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА

Внутрироссийский почтовый идентификатор: RA052193156RU

Международный почтовый идентификатор: RA052193156RU

Принято к пересылке: Письмо заказное, Без разряда, Без отметки

Отправитель: Население

Операция

Дата

Место проведения операции

Атрибут операции

Вес (кг.)

Объявл. ценность (руб.)

Налож. платёж (руб.)

Адресовано

 

Индекс

Название ОПС

Индекс

Адрес

Приём 27.02.2009 353565 Славянск-на-Кубани 5 Единичный 0.006 0 0   Украина  
Обработка 03.03.2009 350963 Краснодар МСЦ ЦОСОП Сортировка 0          
Обработка 06.03.2009 13:29 241982 Брянск PI-2 Прибыло в место международного обмена 0          
Экспорт 06.03.2009 18:24 241982 Брянск PI-2   0       Украина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспортировано: Письмо заказное

Рис. 3.7. Відслідковування та результати пошуку реєстрованих поштових відправлень

Розшук міжнародних поштових відправлень в Узбекистані, Казахстані відбувається аналогічно розшуку в Росії, але допуск до систем розшуку мають лише працівники поштових підприємств. Це свідчить про те, що даний напрямок обслуговування клієнтів послугами поштового зв’язку в цих країнах тільки розвивається.

Всі поштові відправлення Пошти Фінляндії можна відслідковувати за кодом відправлення в розділі «Відслідковування відправлення» на сайті Пошти Фінляндії.

Дослідження свідчить про те, що на сьогоднішній день пошук поштових відправлень в Росії, Фінляндії, більшості країн заходу розвинений і більш досконалий порівняно з вітчизняним.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Виконання роботи дало можливість зробити висновки та пропозиції.

Приймання, оброблення, вручення та розшук міжнародних поштових відправлень проводяться відповідно до вимог Конвенції Всесвітнього поштового союзу, Регламентів письмової кореспонденції та посилок, Закону України «Про поштовий зв’язок» від 4 жовтня 2001 року №2759-ІІІ, Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1155, Правил приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну, затверджених Державною митною службою України 10.12.2002 №235/688, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 р. №7/7328, Порядку пересилання поштових відправлень, затвердженого Наказом УДППЗ "Укрпошта" 12.05.2006 р. №211, Керівництва з приймання міжнародних поштових відправлень.

На кожному етапі пересилання поштові відправлення реєструються під час приймання, здійснюється їх поіменний контроль, облік сортування, приписування до супровідних документів та відправлення до іншого підрозділу. Технологія оброблення та пересилання реєстрованих поштових відправлень передбачає виконання трудомістких операцій з їх обліку та контролю у підрозділах на шляху проходження через розгалужену поштову мережу, а також оформлення ряду супровідних документів (їх копії, що зберігаються у Контрольно-довідковій службі, використовуються для пошуку зниклих відправлень). При цьому вся необхідна технологічна інформація, що супроводжує поштові відправлення на всіх рівнях проходження, зароджується на першій його стадії, тобто у відділеннях зв’язку, а потім багаторазово використовується. Сучасні технології надають можливість побудувати виробничий процес так, аби можна було однократно ввівши у комп’ютерну систему дані про конкретне відправлення, здійснювати автоматично контроль його проходження та оброблення, забезпечити передачу даних до всіх рівнів проходження пошти, а також використовувати ці дані для реєстрації, поіменної перевірки, сортування, виписки супровідних документів, виконання контрольно-довідкових операцій. І все це – завдяки впровадженню методів автоматичної ідентифікації, зокрема із застосуванням штрихового коду. При цьому забезпечується можливість автоматичного зчитування достовірної інформації відносно недорогими технічними засобами, значне зменшення трудовитрат на її введення у систему.

Прикладом такої системи є Автоматизована система реєстрації та контролю проходження пошти (АСРК), впровадження якої розпочалося у 2002 році. Автоматизована система реєстрації та контролю проходження пошти – це територіально-розподілена комп’ютерна система. Її складовими є елементи верхнього рівня (генеральна дирекція УДППЗ „Укрпошта”, Дирекція оброблення та перевезення пошти), обласного (центри оброблення пошти, центри оброблення та перевезення пошти, центри перевезення пошти), районного (міського) рівня (ВуПЗ, ЦПЗ, поштами з підпорядкованими їм відділеннями). Систему призначено для автоматизованої реєстрації та контролю проходження поштових відправлень на об’єктах поштового зв’язку підприємства. Вона побудована на основі впровадження штрихового кодування реєстрованих поштових відправлень, інформаційних технологій та автоматизації технологічних процесів оброблення пошти.

Реєстрація вхідних і вихідних поштових відправлень здійснюється згідно Порядку пересилання поштових відправлень, затвердженого Наказом УДППЗ "Укрпошта" 12.05.2006 р. №211 і включає:

І) реєстрацію простих і рекомендованих листів, поштових карток, бандеролей, секограм, мішків “М” та дрібних пакетів.

ІІ) реєстрацію міжнародних поштових відправлень з оголошеною цінністю.

ІІІ) реєстрацію міжнародних поштових посилок.

Всесвітня поштова конвенція укладена Внутрішнім Регламентом Конгресів 5 жовтня 2004 року, затверджена в Україні 21.06.2006 р. № 564/2006 регламентує вимоги щодо функціонування міжнародної поштової служби, в тому числі розшуку міжнародних поштових відправлень.

В більшості країн правила з питань визначення відповідальності відповідають положенням Всесвітньої поштової конвенції. В ряді інших країн з цього питання застосовується національна регламентація. Ці правила стосуються замовних відправлень, відправлень з оголошеною цінністю, замовних посилок. В більшості країн встановлені свої строки відповідей рекламації і виплати відшкодувань. Багато країн застосовують національну регламентацію, а інші – правила, встановлені у Всесвітній поштовій конвенції. Система оцінки строків подання відповідей на рекламації і виплати відшкодувань діє лише в ряді країн; деякі країни таку систему не впровадили, а інші заявили про те, що вони планують це зробити.

Згідно ст. 3.3.5.1 Пам’ятна записка щодо виконання універсальної поштової служби, прийнятої Міжнародним бюро Всесвітнього поштового Союзу в Берні в 2001 р., для покращення відносин з клієнтами Всесвітній поштовий Союз запропонував наступні методи:

- надання інформації;

- створення служби рекламацій;

- організація арбітражної служби;

- впровадження системи виплати відшкодувань.

Розшуком міжнародних поштових відправлень в Україні займається ЦБР (Центральне бюро рекламацій) ДОПП (дирекції оброблення та перевезення пошти) УДППЗ «Укрпошта». Розшук міжнародних поштових відправлень в ЦБР здійснюється з використанням автоматизованої системи «Рекламації». Автоматизована система „Рекламації” (далі АС „Рекламації”) призначена для автоматизації виробничо-технологічної діяльності працівників Центрального бюро рекламацій (ЦБР) УДППЗ „Укрпошта” у частині керування електронним обігом документів, що стосуються опрацювання претензій з міжнародних поштових відправлень, у тому числі з вимогою про відшкодування завданих збитків, у разі невиконання або неналежного виконання оператором поштового зв’язку обов’язків із надання послуг поштового зв’язку.

До складу посадових осіб, які забезпечують функціонування АС „Рекламації”, тобто є користувачами й персоналом АС „Рекламації” входять:

- працівники ЦБР;

- працівники ВУМР;

- працівники ЦІТ УДППЗ „Укрпошта”.

До складу посадових осіб, які використовують інформацію АС „Рекламації” для прийняття рішень, тобто є користувачами АС „Рекламації” входять:

- керівництво та структурні підрозділи Дирекції поштової безпеки;

- керівництво та структурні підрозділи Генеральної дирекції УДППЗ „Укрпошта”.

Питання про роботу із рекламаціями ІПА, зверненнями громадян, підприємств та установ щодо розшуку міжнародних поштових відправлень та порушень, що призвели до неналежного надання послуг поштового зв’язку, стан виконавчої дисципліни структурних підрозділів УДППЗ «Укрпошта» постійно знаходяться на контролі у ЦБР, доводяться до відома керівництва філіалів і розглядаються на семінарських заняттях із відповідними працівниками підприємства.

Для удосконалення автоматизованої системи реєстрації та контролю проходження поштових відправлень пропонується.

По-перше, потрібно обладнати робочі місця за рахунок наявної комп’ютерної техніки шляхом її модернізації.

По-друге, необхідне підвищення обізнаності працівників та удосконалення вміння працювати на комп’ютері, користуватись мережею Інтернет.

По-трете, важливе завдання – повноцінна промислова експлуатація системи реєстрації та контролю проходження міжнародних поштових відправлень – АСРК.

По-четверте, проблемним питанням залишається забезпечення відповідності матеріального та інформаційного потоків при проходженні міжнародних поштових відправлень між об’єктами. Для його вирішення треба зупинити плинність кадрів серед операторів АСРК та забезпечити необхідний рівень їхньої підготовки, встановити жорсткий контроль за дотриманням технології обробки міжнародних поштових відправлень з обов’язковим введенням інформації про реєстровані поштові відправлення.

По-п’яте, треба максимально зосереджувати увагу на впровадженні корпоративних автоматизованих систем, зокрема АС «Моніторинг послуг поштового зв’язку», АС «Фінансове управління», АРМ ВЗ, АСРК, а також на модернізації корпоративної комунікаційної мережі.

По-шосте, слід провести модернізацію, доопрацювання та розвиток АС «Рекламації».

По-сьоме, необхідно розробити та впровадити автоматизовану систему розшуку міжнародних поштових відправлень «Клієнт-пошук», яка буде включати можливість самостійного відстеження та пошуку клієнтом власних міжнародних поштових відправлень.

На сьогоднішній день існують системи розшуку міжнародних поштових відправлень в різних країнах, кращий досвід яких можна адаптувати до роботи в даному напрямку в Україні.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1.  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254 к/96 ВР // Відомості Верховної Ради України

2.  Закон України «Про зв’язок» від 16.05.1995 року №160/95-ВР

3.  Закон України «Про поштовий зв’язок» від 4 жовтня 2001 року №2759-ІІІ

4.  Закон України „Про захист споживачів” № 1023-XII від 12 травня 1991 р. (зі змінами та доповненнями)

5.  Комплексна програма створення єдиної національної системи зв’язку, затверджена постановою КМУ від 27.09.93 № 790

6.  Концепція розвитку зв’язку України до 2010 року, прийнята постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 р. №2238

7.  Положення про митний контроль і митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затверджене наказом Держмитслужби України, Держкомзв’язку України від 27.10.99 р. №680/108

8.  Наказ Держкомзв’язку України від 25.02.03р. №30 “Про встановлення нормативів якості”

9.  Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1155

10.  Правила виплати підприємствами поштового зв’язку збитків, завданих унаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних поштових відправлень, затверджені наказом Держкомзв’язку України від 18.03.2003р. №50

11.  Правила приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну, затверджені наказом Держкомзв’язку України та Держмитслужби України від 10.12.2002 р. №235/688

12.  Положення про Консультативну раду з питань митного контролю міжнародних поштових відправлень і розвитку послуг поштового зв’язку, затверджене наказом Держмитслужби України та Держкомзв’язку України від 29.10.2001 р.№694/177

13.  Статут Всесвітнього поштового союзу набув чинності 1 січня 1966 р., для України - 10 лютого 1978 р.

14.  Всесвітня поштова конвенція N 564/2006 від 21.06.2006 р.

15.  Методика оцінки показників якості надання послуг поштового зв'язку та їх контролю, затверджена Наказом Міністерством транспорту та зв’язку України 17.04.2008 № 452 «Про затвердження Методики оцінки показників якості надання послуг поштового зв'язку та їх контролю і квартальної форми відомчої звітності № 17-П зв'язок (якість)»

16.  Пам’ятна записка щодо виконання універсальної поштової служби, прийнята Міжнародним бюро Всесвітнього поштового Союзу в Берні в 2001 р.

17.  Резолюція С18/1999 «Стандарти в області якості служби, що застосовуються до універсальної поштової служби», прийнята Міжнародним бюро Всесвітнього поштового Союзу в Берні в 1999 р.

18.  Резолюція АС 19/1997 «Нормативи в області якості служби», прийнята Міжнародним бюро Всесвітнього поштового Союзу в Берні в 1997 р.

19.  Оперативне керівництво для постійного контролю строків пересилання авіа/пріоритетної письмової кореспонденції, затверджене Міжнародним Бюро Всесвітнього поштового союзу в 2007 р.

20.  Порядок пересилання поштових відправлень, затвердженого Наказом УДППЗ "Укрпошта" 12.05.2006 р. №211

21.  ДНАОП 5.2.10-1. 01-96 «Правила безопасности при выполнении работ на предприятиях почтовой связи», утвержденного приказом Госнадзорохрантруда Украины от 17.05.96 № 86

22.  Брагін А.С., Петрова В.М., Шматько В.С. Основи поштового зв’язку та його технології / Навч. посіб. за ред. проф. М.Ю. Ільченка. – К.: ІВЦ: Вид-во «Політехника», 2004. – 440 с.

23.  Васюренко В. Пошук міжнародних поштових відправлень в Україні // Консультант, 2008. - № 11. – С. 14-15

24.  Гулян Г. Почтовая связь. Основы и технологии // Учебн. пособие. Под ред. В.А. Кравца. – Харьков: НТУ: ХПИ, 2003. – 257 с.

25.  Іванов В.С. Визнання специфіки прав споживачів послуг поштового зв’язку у рамках ЄС // Бізнес. – 2008. - № 15. – С. 9-10.

26.  Карначева Т.Г. Автоматизация поиска международных почтовых отправлений почтовыми Администрациями иностранных государств // Автоматизация и современные технологии, №6. – 2002. – С.15-16

27.  Леоненко А.І. Проблеми поштового зв’язку в Україні // Консультант, 2008. - № 10. – С. 12-13

28.  Цуркану Н.М. Влияние АРМ на качество и эффективность почтовой связи // Контракти. – 2008. - № 14. – С. 19-20.


ДОДАТКИ

 

Додаток а

Причини надходження заяв протягом січня-березня 2008 р.


Додаток Б

 

Кількість надходження заяв за 1 кв. 2004 р. – 1 кв. 2008 р.


Додаток В

 

Кількість надходження рекламацій за 1 кв. 2004 р. – 1 кв. 2008 р.


Додаток Д

 

Надходження рекламацій у розрізі ІПА, з яких протягом І кв. 2004 р. – І кв. 2008 р. надійшла найбільша кількість рекламацій

Найменування ІПА Надійшло рекламацій
1 кв. 2004 р. 1 кв. 2005 р. 1 кв. 2006 р. 1 кв. 2007 р. 1 кв. 2008 р. Збільш., зменш. у 1 кв. 2008 р. порівняно з 1 кв. 2007 р.
1 2 3 4 5 6
Росія 321 243 165 221 234 5,9
Німеччина 212 265 154 2014 339 -83,2
США 145 56 123 245 345 40,8
Польща 55 43 43 86 412 379,1
Франція 45 63 64 65 74 13,8
Ізраїль 43 42 34 115 250 117,4
Велика Британія 46 11 12 10 105 950,0
Італія 31 17 23 21 29 38,1
Португалія 33 22 15 24 53 120,8
Іспанія 32 24 31 30 51 70,0
Нідерланди 31 24 21 22 33 50,0
Чехія 22 23 25 90 216 140,0
Казахстан 21 21 22 16 27 68,8
Канада 20 21 21 31 167 438,7
Швейцарія 16 20 14 51 66 29,4
Китай 15 16 23 43 87 102,3
Австралія 13 13 11 22 17 -22,7
Австрія 11 8 15 37 21 -43,2
Словаччина 5 4 102 9 50 455,6

Додаток Е

 

Причини надходження рекламацій протягом січня-березня 2008 р.


Додаток Ж

 

Кількість рекламацій, заяв, що надійшли протягом січня-березня 2008 р.

Найменування дирекцій Надійшло рекламацій Надійшло заяв
1 кв. 2008 р. 1 кв. 2007 р. Збільш., зменш., % 1 кв. 2008 р. 1 кв. 2007 р. Збільш., зменш., %
1 2 3 4 5 6
Вінницька 69 100 -31,00 30 35 -14,29
Волинська 51 60 -15,00 11 18 -38,89
Дніпропетровська 207 316 -34,49 114 117 -2,56
Донецька 224 230 -2,61 119 111 7,21
Житомирська 45 63 -28,57 18 10 80,00
Закарпатська 77 71 8,45 21 18 16,67
Запорізька 117 129 -9,30 38 32 18,75
Івано-Франківська 92 87 5,75 20 15 33,33
Кіровоградська 36 54 -33,33 41 36 13,89
Київська 78 103 -24,27 30 24 25,00
Кримська 149 205 -27,32 85 72 18,06
Луганська 106 130 -18,46 80 65 23,08
Львівська 262 190 37,89 50 47 6,38
Миколаївська 67 68 -1,47 38 27 40,74
Одеська 233 252 -7,54 85 75 13,33
Полтавська 60 89 -32,58 52 35 48,57
Рівненська 48 42 14,29 12 8 50,00
Сумська 48 59 -18,64 41 35 17,14
Тернопільска 87 57 52,63 18 20 -10,00
Харківська 194 250 -22,40 72 58 24,14
Херсонська 69 92 -25,00 47 36 30,56
Хмельницька 52 62 -16,13 21 26 -19,23
Черкаська 60 114 -47,37 34 40 -15,00
Чернігівська 30 63 -52,38 16 15 6,67
Чернівецька 48 66 -27,27 30 13 130,77
м. Севастополь 51 50 2,00 39 43 -9,30
м. Київ 610 753 -18,99 258 237 8,86
Без визначення дир. 41 26 57,69 86 110 -21,82
Транзит 39 27 44,44
Разом: 3250 3808 -14,65 1506 1378 9,29

Додаток И

 

Аналіз заяв, скарг та рекламацій, що надійшли протягом січня-березня 2008 р.

Кількість звернень Надійшло заяв, скарг Надійшло рекламацій
1 кв. 2008 р. Питома вага 1 кв. 2007 р. % зниж. зрост. З вини ІПА 1 кв. 2008 р. З вини ІПА 1 кв. 2007 р. % зниж. зрост. 1 кв. 2008 р. Питома вага 1 кв. 2007 р. % зниж. зрост. З вини ПАУ 1 кв. 2008 р. З вини ПАУ 1 кв. 2007 р. % зниж. зрост.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всього: 1506 1378 9,29 165 185 -10,81 3250 3808 -14,65
у т.ч.  
недоодерж. МПВ 1335 0,887 1191 12,09 165 185 -10,81 3135 0,9646 3719 -15,7
недоодерж. повідомл. 134 0,089 154 -12,99 19 0,0058 51 -62,75
необгрунт. поверн. 15 0,01 17 -11,76 6 0,0019 5 20
нестача вкладен. 15 0,01 14 7,14 39 0,012 19 105,26
нестача валюти 2 0,001 1 100 1 0,0003 1 0
уповіл. в проходж. 2 0,001 1 100 25 0,0077 12 108,33
інші причини 3 0,002 25 0,0077 1 2400

Размещено на http://www.


Информация о работе «Удосконалення технологій розшуку міжнародних поштових відправлень»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 127294
Количество таблиц: 15
Количество изображений: 13

Похожие работы

Скачать
75571
1
0

...  р., незважаючи на свій незначний обсяг (більше ніж 100 сторінок) та окремі недоліки (ставки мита було встановлено в основному на товарні групи), відіграв важливу роль у створенні системи тарифного регулювання імпорту товарів молодої незалежної держави. Приймаючи в 1993 р. власний тариф, наша держава не лише відходила від загальносоюзних тарифів, але й враховувала реальний стан економіки на той ...

Скачать
239699
0
0

... тощо). 7. Засоби масової інформації та державні і недержавні органи і організації в галузі масової інформації. 8. Спеціалізовані державні і громадські органи та організації у справі захисту прав і свобод людини і громадянина (наприклад, адвокатура, нотаріат тощо). Єдність системи засобів захисту прав і свобод людини і громадянина не лише не виключає, а й передбачає особливості, специфіку ...

Скачать
154382
0
0

... перевезень небезпечних вантажів; виконання інших функцій, встановлених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів. Розділ ІІІ Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу 3.1 Загальна характеристика цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов'язань Необхідно зазначити, що специфічні ознаки правових відносин у сфері ...

Скачать
242448
6
24

... ів і зборів. Розділ 3. Напрямки підвищення рівня організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці 3.1 Напрями вдосконалення організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці Основні напрями розвитку Державної митної служби України координу-ються «Концепцією створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" в ...

0 комментариев


Наверх