Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Аналіз діяльності з розшуку міжнародних поштових відправлень в ЦБР ДОПП за період січень-березень 2008 р

Удосконалення технологій розшуку міжнародних поштових відправлень
127294
знака
15
таблиц
13
изображений

2.2 Аналіз діяльності з розшуку міжнародних поштових відправлень в ЦБР ДОПП за період січень-березень 2008 р.

 

Діяльність з розшуку міжнародних поштових відправлень в ЦБР здійснимо за даними Аналізу заяв, скарг та рекламацій, розглянутих ЦБР протягом січня-березня 2008 р.

Протягом 1 кварталу 2008 р. до Центрального бюро рекламацій надійшло від споживачів послуг поштового зв’язку України 1506 претензій, заяв та скарг, що на 128 одиниць або 9,29% більше порівняно з 1 кварталом 2007 р.

Найбільшу питому вагу у загальній кількості заяв та скарг в 1 кв. 2008 р. складають звернення на неодержання адресатами міжнародних поштових відправлень – 1335 одиниць або 0,887 питомої ваги всіх претензій, заяв та скарг, що надійшли; недоодержання повідомлень про вручення міжнародних поштових відправлень – 134 одиниці або 0,089 питомої ваги всіх претензій, заяв та скарг, що надійшли. На необґрунтоване повернення іноземними поштовими Адміністраціями за зворотною адресою поштових відправлень протягом 1 кв. 2008 р. прийшлося 15 одиниць або 0,01 питомої ваги всіх претензій, заяв та скарг, що надійшли; на нестачу, пошкодження та заміну вкладення у міжнародних поштових відправленнях надійшли 15 заяв або 0,01 питомої ваги всіх претензій, заяв та скарг, що надійшли; на нестачу валюти надійшло 2 заяви або 0,001 питомої ваги всіх претензій, заяв та скарг, що надійшли; на уповільнення у проходженні – 2 заяви або 0,001 питомої ваги всіх претензій, заяв та скарг, що надійшли. Кількість звернень, що надійшли з інших причин складає 3 одиниці або 0,002 питомої ваги всіх претензій, заяв та скарг, що надійшли. Дослідження динаміки надходження звернень споживачів послуг поштового зв’язку України протягом п’яти років (2004-2008 рр.), їх кількість постійно зростає. В дод. А наведено розподіл питомої ваги причин надходження заяв протягом січня-березня 2008 р., в дод. Б наведено кількість надходження заяв за 1 кв. 2004 р. – 1 кв. 2008 р., в дод. И наведено аналіз заяв, скарг та рекламацій, що надійшли протягом січня-березня 2008 р.

Розслідуванням за зверненнями, що надійшли до ЦБР протягом 1 кв. 2008 р., встановлено 165 випадків втрат міжнародних поштових відправлень та інших порушень з вини іноземних поштових Адміністрацій та авіакомпаній, що складає 10,96% від загальної кількості звернень або 12,36% від кількості звернень щодо неодержання міжнародних поштових відправлень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 20 випадків, або 10,81%.

Незважаючи на деяке зменшення кількості виплат відшкодувань за рахунок іноземних поштових Адміністрацій (переважно, за рахунок Великої Британії, США, Франції, Німеччини, Ізраїлю та Росії), вона залишається досить високою.

Щодо звернень стосовно неотримання повідомлень про вручення міжнародних поштових відправлень, то враховуючи порядок їх пересилання, встановити причину їх неодержання з вини будь-якої поштової Адміністрації неможливо.

Заявникам після закінчення перевірки надаються оформлені дублікати повідомлень про вручення поштових відправлень або за відсутності їх належного оформлення, - ксерокопії з відповіддю ІПА.

У 1 кв. 2008 р. із 15 заяв щодо необґрунтованого повернення міжнародних поштових відправлень, іноземними поштовими Адміністраціями було підтверджено три його факти, у тому числі: ПА Росії, Канади та Великої Британії.

Інші порушення, заявлені у зверненнях, не були підтверджені іноземними поштовими Адміністраціями.

Кількість рекламацій, що надійшли до Центрального бюро рекламацій від іноземних поштових Адміністрацій у 1 кв. 2008 р. порівняно з 1 кв. 2007 р. зменшилась на 558 одиниць (14,65%), але все одно залишилась достатньо високою і дорівнювала 3250 рекламацій. В дод. В наведено кількість надходження рекламацій за 1 кв. 2004 р. – 1 кв. 2008 р., в дод. Д наведено обсяги надходження рекламацій у розрізі ІПА, з яких протягом І кв. 2004 р. – І кв. 2008 р. надійшла найбільша кількість рекламацій, в дод. Е наведено розподіл питомої ваги причин надходження рекламацій протягом січня-березня 2008 р., в дод. Ж наведено кількість рекламацій, заяв, що надійшли протягом січня-березня 2008 р.

В 1 кв. 2008 р. порівняно з 1 кв. 2007 р. значно збільшено кількість рекламацій, що надійшли із ПА Великої Британії (105 у 1 кв. 2008 р. проти 10 у 1 кв. 2007 р. або на 950% більше), Ізраїлю (250 у 1 кв. 2008 р. проти 115 у 1 кв. 2007 р. або на 117,4% більше), Польщі (412 у 1 кв. 2008 р. проти 86 у 1 кв. 2007 р. або на 379,1% більше), Португалії (53 у 1 кв. 2008 р. проти 24 у 1 кв. 2007 р. або на 120,8% більше), Чехії (216 у 1 кв. 2008 р. проти 90 у 1 кв. 2007 р. або на 140% більше), Канаді (167 у 1 кв. 2008 р. проти 31 у 1 кв. 2007 р. або на 438,7% більше), Китаю (87 у 1 кв. 2008 р. проти 43 у 1 кв. 2007 р. або на 102,3% більше), Словаччині (50 у 1 кв. 2008 р. проти 9 у 1 кв. 2007 р. або на 455,6% більше).

Інформація про надходження рекламацій у розрізі іноземних поштових Адміністрацій за І кв. 2004 р. – І кв. 2008 р. наведено в дод. Д.

Найбільшу питому вагу у загальній кількості рекламацій, що надійшли протягом І кв. 2008 р. склали:

- рекламації із ПА Польщі (412 або 12,68% від загальної кількості рекламацій, що надійшли),

- США (345 або 10,62% від загальної кількості рекламацій, що надійшли),

- Німеччини (339 або 10,43% від загальної кількості рекламацій, що надійшли),

- Ізраїлю (250 або 7,7% від загальної кількості рекламацій, що надійшли);

- Росії (234 або 7,2% від загальної кількості рекламацій, що надійшли).

У 1 кв. 2008 р. у порівнянні з 1 кв. 2007 р. у 6,3 рази зменшено кількість рекламацій, що надійшли із поштової Адміністрації Німеччини (339 у 1 кв. 2008 р. проти 2014 у 1 кв. 2007 р.).

Різке збільшення рекламацій із ПА Німеччини у 1 кв. 2007 р. було зумовлено порушенням положень Актів Всесвітнього поштового союзу з боку бюро обміну Франкфурт при відправці пошти в Україну.

Значне збільшення рекламацій з більшості іноземних поштових Адміністрацій у 1 кв. 2008 р. також з’явилось внаслідок порушень ними порядку відправки пошти. При одержанні депеш із багатьох ІПА та їх перевірці постійно виявляються такі порушення: нестача мішків, реєстрованих відправлень та відправлень з оголошеною цінністю, відсутність письмових карт (CN 31) та особливих листів (CN 33) і таке інше.

Усі ці порушення призводять до значного збільшення рекламацій з боку іноземних поштових Адміністрацій на адресу ПА України та звернень з боку громадян України, котрі очікують поштові відправлення з-за кордону.

Тільки у 1 кв. 2008 р. на посилочну пошту, яка надійшла з-за кордону, працівниками ММПО «Київ» було складено 2542 перевірних повідомлень, у порівнянні з 1 кв. 2007 р. їх кількість зросла на 517, або на 29,4%.

По письмовій кореспонденції, яка надійшла до ММПО «Київ» у 1 кв. 2008 р., було складено 2250 перевірних повідомлень, їх кількість в порівнянні з 1 кв. 2007 р. зросла на 195, або на 9,4%. Наприклад, у 1 кв. 2008 р. в цеху оброблення міжнародної пошти № 2 ДОПП зафіксовано неотримання більше 1295 рекомендованих відправлень та отримання близько 350 шт. відправлень письмовій кореспонденції з розірваними оболонками.

На посилочну пошту, що була відправлена із України за кордон, у 1 кв. 2008 р. одержано 709 перевірних повідомлень, по письмовій кореспонденції – 915.

Найбільшу кількість перевірних повідомлень було складено на пошту, яка надходила із Польщі, США, Нідерландів, Чехії, Великої Британії, Ізраїлю, Литви, Латвії, Португалії та Кіпру.

Велика кількість перевірних повідомлень значно ускладнює роботу Центрального бюро рекламацій і призводить до довготривалих листувань з іноземними поштовими Адміністраціями, так як при цьому необхідно надсилати копії документів, які підтверджують факти одержання дефектної пошти, у багатьох випадках виникає потреба з’ясування спірних питань між перевізниками та працівниками пошти для вирішення питань щодо відповідальності за міжнародні поштові відправлення.

Ускладнює роботу Центрального бюро рекламацій і незадовільна виконавча робота дирекцій поштового зв’язку: запити до філіалів стосовно розшуку міжнародних поштових відправлень надсилаються поштою та e-mail, проте відповідь на запити у більшості випадків Центральне бюро рекламацій одержує лише після нагадувань.

Несвоєчасні відповіді на запити призводять також до додаткового листування з іноземними поштовими Адміністраціями та збільшення рахунків з їх боку.

Наразі, незадовільний стан виконавчої дисципліни дирекцій поштового зв’язку, а також відсутність будь-якого впливу на цю ситуацію з боку Центрального бюро рекламацій (враховуючи його статус), вимагає вжиття певних заходів з боку Генеральної дирекції, оскільки цього потребує підготовка до впровадження, в найближчому часі, довідкової Інтернет-системи поштових посилок «Крікет» з обмеженими термінами виконання.

Успіх роботи буде залежати від усіх причетних до цього напряму діяльності працівників.

Найбільшу питому вагу у загальній кількості рекламацій, що надійшли протягом 1 кв. 2008 р. до Центрального бюро рекламацій, складають:

- рекламації щодо неотримання міжнародних поштових відправлень – 3135 одиниць або 0,9646 питомої ваги всіх рекламацій, що надійшли;

- нестачі вкладення – 39 одиниць або 0,012 питомої ваги всіх рекламацій, що надійшли;

- уповільнення у проходженні міжнародних поштових відправлень та аналогічно рекламації з інших причин – 25 одиниць або 0,0077 питомої ваги всіх рекламацій, що надійшли.

У порівнянні з 1 кв. 2007 р. в 1 кв. 2008 р. на 15,7% зменшено кількість рекламацій щодо неотримання міжнародних поштових відправлень (3135 проти 3719), на 62,75% стосовно неодержання повідомлення про вручення міжнародних поштових відправлень (19 проти 51).

Разом із цим, відповідно 105,26%, 108,33% і 2400% збільшено кількість рекламацій стосовно нестачі вкладень (39 проти 19), уповільнення у проходженні міжнародних поштових відправлень (25 проти 12) та рекламацій з інших причин (25 проти 1).

Проте, слід відзначити, що випадків уповільнення у проходженні міжнародних поштових відправлень з вини ПА України не було підтверджено.

Із загальної кількості рекламацій, найбільша їх частина надійшла на роботу нижчезазначених філіалів:

- Київської міської дирекції – 609 або 18,7%;

- Львівської міської дирекції – 262 або 8,1%;

- Одеської міської дирекції – 233 або 7,2%;

- Донецької міської дирекції – 224 або 6,9%;

- Дніпропетровської міської дирекції – 206 або 6,4%;

- Харківської міської дирекції – 194 або 6%.

Слід відзначити, що збільшення кількості рекламацій на роботу дирекцій поштового зв’язку у 1 кв. 2008 р. мало місце лише по дирекціях західного регіону, а саме: Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Рівненської ДПЗ. Це пояснюється збільшенням у 4,79 рази кількості рекламацій, що надійшли із ПА Польщі. На роботу інших дирекцій кількість рекламацій, що надійшли із ІПА, зменшено (дод. Д).

Факт втрати міжнародних поштових відправлень у 1 кв. 2008 р. мав місце з вини Запорізької дирекції, що складає 0,015% від загальної кількості рекламацій, що надійшли до ЦБР.

Інші порушення, зазначені у рекламаціях іноземних поштових Адміністрацій, не були підтверджені поштовою Адміністрацією України.

Продовжує залишатися тенденція до зростання випадків видачі міжнародних поштових відправлень неналежним особа: у 1 кв. 2008 р. їх кількість зросла на 13,7% (9 проти випадків у 1 кв. 2007 р.).

Основними причинами фактів втрат залишаються порушення працівниками об’єктів поштового зв’язку України правил обробки та вручення міжнародних поштових відправлень, а також відсутність належного контролю з боку контролюючих осіб.

Питання про роботу із рекламаціями ІПА, зверненнями громадян, підприємств та установ щодо розшуку міжнародних поштових відправлень та порушень, що призвели до неналежного надання послуг поштового зв’язку, стан виконавчої дисципліни структурних підрозділів УДППЗ «Укрпошта» постійно знаходяться на контролі у ЦБР, доводяться до відома керівництва філіалів і розглядаються на семінарських заняттях із відповідними працівниками підприємства.Информация о работе «Удосконалення технологій розшуку міжнародних поштових відправлень»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 127294
Количество таблиц: 15
Количество изображений: 13

Похожие работы

Скачать
75571
1
0

...  р., незважаючи на свій незначний обсяг (більше ніж 100 сторінок) та окремі недоліки (ставки мита було встановлено в основному на товарні групи), відіграв важливу роль у створенні системи тарифного регулювання імпорту товарів молодої незалежної держави. Приймаючи в 1993 р. власний тариф, наша держава не лише відходила від загальносоюзних тарифів, але й враховувала реальний стан економіки на той ...

Скачать
239699
0
0

... тощо). 7. Засоби масової інформації та державні і недержавні органи і організації в галузі масової інформації. 8. Спеціалізовані державні і громадські органи та організації у справі захисту прав і свобод людини і громадянина (наприклад, адвокатура, нотаріат тощо). Єдність системи засобів захисту прав і свобод людини і громадянина не лише не виключає, а й передбачає особливості, специфіку ...

Скачать
154382
0
0

... перевезень небезпечних вантажів; виконання інших функцій, встановлених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів. Розділ ІІІ Відповідальність за порушення договору перевезення пасажирів та багажу 3.1 Загальна характеристика цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних зобов'язань Необхідно зазначити, що специфічні ознаки правових відносин у сфері ...

Скачать
242448
6
24

... ів і зборів. Розділ 3. Напрямки підвищення рівня організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці 3.1 Напрями вдосконалення організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці Основні напрями розвитку Державної митної служби України координу-ються «Концепцією створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" в ...

0 комментариев


Наверх