Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


5 Қоршаған ортаны қоғау

Кәсіпорындардағы қоршаған ортаны қорғау іс шаралары канализацияға тасталынатын іркінді суларды тазартуды көздейді.

Кәсіпорындағы барлық іркінді сулар үш топқа бөлінеді.

Бірінші топқа – таза ағынды сулар жатады. Бұл суларда тек температура жоғары болады және лас емес.

Судың екінші тобына – шаруашылық ағынды сулар – тазартусыз қалалық коллекторға тасталынады және қалалық тазартқыш сүзгілерде тазартылады.

Судың үшінші тобы майлы заттармен ластанған және тазартуды қажет етеді. Олардың құрамында (500 мг/л). Бұл топтағы сулар цехтың локальді қаққыштарына бағытталады.

Қаққыштар үшсекциялы тұндырғыштар пішінді, оларда майлы заттар бөлінеді және су қайтадан өндіріске қайтарылады.

Суды тазарту кезінде тек су құбырлары тазармайды сонымен қатар өндіріске лас қоспалардың қайта баруының алдын алады.

Қоршаған ортаның жарылу қауіпін және оның алдын алу үшін өндірістерде вентиляция қондырғылары қойылады.

 

Қорытынды

Түйін

Курстық жобаның мақсаты жоғары олейнді күнбағыс майын алу технологиясын жобалау болып табылады.

Жобаның тақырыбы бойынша жоғары олейнді майлар, яғни, гидрогенизирленген майлар ГОСТ талаптарына сай.

Гидрогенизирленген майлар кондитерлік өнімдер өндірісінде, асханалық тағам дайындауда, кейбір тағамдар құрамында компонент ретінде қолданылады.

Белгіленген барлық талаптарға сай жоғары олейнді күнбағыс майын алу технологиясы тиімді әрі халыққа зиянсыз.

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Майлар химиясы мен физикасы: оқу құралы-Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2012- 96 бет.

ISBN 9965-19-384-3.

2. Шал ақын ауданы Ыбыраев ауылы М.Ахметбеков атындағы орта мектебі: «Күнбағыс майының құпиялары» Ғазиз Ерлан

3. Патент RU C11В3/00 , 22.07.1999. RU C11В3/16 , 27.10.2003. Бавика В.И.,Беденко В.Г.,Чистияков Б.Е.,Романов И.О. Очистка жиров или жирных масел. 2003 Россия.

4. Патент Ru C09D191/00 , 16.02.1999. Иванов А.М., Грехнева Е.В. Составы для нанесения покрытий на основе масел , жиров или восков; составы для нанесения покрытий на основе их производных Курский государственный технический университет 10.05.2001 Россия.

5. Патент RU C11В1/00 , 07.10.1997. RU С11В1/06 , 20.01.1999. Деревенко В.В. Производство жиров или жирных масел. Прессованием Кубанский государственный технологический университет 1999 Россия.

6. Патент UA C11В3/00 , 22.06.1994. Александров Александр Владимирович , Очистка жиров или жирных масел 27.07.1996 Украина.

 

 

Қосымша (кестелар, схемалар, бағдарламалық құжаттар)

Қосымша №1

Мемлекеттік стандартқа сай киімдер:

Ж.К.Қ – ң аталуы мен тағайындалуы

1

Нормативті құжат

 

2

Ескерту

 

3

Механикалық бүлінулер мен жалпы сақтауға арналған.

ГОСТ 27575-87 Жалпы өндірістік ластау мен механикалық әсерлерден қорғауға арналған ерлер кеудешесі.

ГОСТ 27574-87 Жалпы өндірістік ластау мен механикалық әсерлерден қорғауға арналған әйелдер кеудешесі.

ТШ 27574-87 Әйелдер халаттары.

 

Механикалық әсерлерден су мен сілтіден қорғауға арналған арнайы киім

ГОСТ 12.4039-78

Механикалық әсерлерден су мен сілтіден қорғауға арналған арнайы киім. Әйелдер кеудешесі.

ГОСТ 12.4038-78 Механикалық әсерлерден су мен сілтіден қорғауға арналған арнайы киім. Еркектер кеудешесі.

 

Майлы беттермен сырғанаудан сақтауға арналған.

ГОСТ 12.4.033-77

Майлы беттермен сырғанаудан сақтайтын аяқ киім.

 

Адамның тыныс алу органдарын сақтау үшін.

ТШ 6-16-2053-76

Шлангті противогаз

ПШ-1

 

 

ТШ 6-16-2054-76

Шлангті противогаз

ПШ-2

Тыныс алуға қажетті ауа шлемнің астына фильтрленген қорап арқылы беріледі. Тыныс алуға қажетті ауа шлемнің астына вентилятормен беріледі.

 

Қосымша №2

Заттар

Қазақстан

АҚШ

Швейцария

Финляндия

Германия

Швеция

Азот оксидтері

5

9,3

9,3

9,3

9

9

Аммияк

20

18-27

18

18

35

18

Күшән сутегі (арсин)

0,1

0,2

0,16

0,2

0,2

0,05

Марганец

0,3

5

5

5

5

2,5-5

Сынап

0,01

0,05-0,15

0,05

0,05

0,1

0,05

Қорғасын

0,01

0,15-0,45

0,15

0,15

0,1

0,15-0,3

Күкіртті сутек

10

15-27

15

15

15

15

Күкіртті көміртек

1

60-90

30

30

30

30

Толуол

50

375-560

380

750

750

375

Көміртек оксиді

20

55-440

55

55

55

40

Төрт хлорлы көміртек

20

65-160

65

65

65

65

Фенол

0,3

19-38

19

19

19

19

Хлор

1

3-9

1,5

3

1,5

3

Мырыш оксиді

6

5-10

5

5

5

5

Күкіртті ангидрид

10

13

13

13

13

13

Анилин

0,1

19

19

19

19

19

Ацетон

200

2400-3000

2400

2400

2400

1200

Тұз қышқылы

5

7

7

7

7

7

Бензин еріткіш

300

-

800-2000

-

-

1400

Бензол

5

30

32

32

-

30

Хлорлы винил

30

510

25

520

-

3-15

Хлорлы сутек

0,5

2

1

2

2

2

Күкірт қышқылы

1

1

1

1

1

1

Патент №2447434 - Способ идентификации подсолнечного масла на его принадлежность к линолевому или олеиновому типу

Изобретение относится к масложировой промышленности. В способе, включающем отбор пробы масла массой (6,00±0,2) г, после отбора пробы масла осуществляют подготовку пробы масла путем термостатирования при температуре (-8±0,2)°С в течение 1 часа, после чего пробу масла помещают в датчик импульсного ЯМР-анализатора, измеряют амплитуды сигналов ЯМР протонов триацилглицеринов, находящихся в жидкой фазе, первой (A1), второй (А 2) и третьей (А3) компонент в процентах и время спин-спиновой релаксации протонов триацилглицеринов, находящихся в жидкой фазе, первой (T21), второй (Т22 ) и третьей (Т23) компонент в миллисекундах, вычисляют среднее значение времени спин-спиновой релаксации (Т2CP ) в миллисекундах по формуле: При этом к линолевому типу относится подсолнечное масло, значение Т2CP для которого находится в интервале от 28 до 32 миллисекунд, а к олеиновому типу - подсолнечное масло, для которого значение Т2CP находится в интервале от 8 до 12 миллисекунд. Достигается упрощение, ускорение и повышение безопасности анализа. 2 пр.

Получить полный текст патента

Классификация патента

Код

Наименование

МПК G01N 24/08

Исследование или анализ материалов с помощью ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса или других спин-эффектов - с использованием ядерного магнитного резонанса 24/12 имеет преимущество

МПК G01N 33/00

Исследование или анализ материалов особыми способами, не отнесенными к группам 1/00

 

 

Авторы

         Герасименко Е.О., 

         Ефименко Н.С., 

         Корнена Е.П., 

         Лисовая Е.В., 

         Прудников С.М., 

         Шаззо А.А.

Патентообладатель

Кубанский государственный технологический университет

Регистрация

Дата подачи заявки:

12.01.2011

Дата начала действия:

12.01.2011

Дата публикации патента:

10.04.2012

 


Информация о работе «Жоғары олейнді күнбағыс майын алу технологиясын жобалау»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 102378
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 9

0 комментариев


Наверх