Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


2 Зерттеу бөлімі

2.1 Зepттeyдің мақсаты мен міндеті

Зерттеу жұмыстарының мақсаты: Майларды сапалы өндіру тұрғысынан қалыптасқан жаңа пән «Май өнімдерінің технологиясы»,-деген мамандықтың зерттеу бөлімімен танысып, оның фундаментальдық негіздері, принциптері және әдістері жөнінде студенттерге түсінік беріп ғана қоймай, сонымен бірге қоршаған орта факторларның адам денсаулығына әсерін зерттеу барысында зерттеу әдістерін үйрету болып табылады

Студенттерде зерттеу және жедел зерртеу бөлімдерінде жұмыс жасауды үйрету. Май һндірісі технологиясын түсіну және де сол технологиялар арқылы жоғары пайдалы құрамы бар майлар алудың тәсілдерін зерттеу және студенттерге түсіндіру. Сонымен қатар студенттерге сол зерттеу жұмыстарын жасату және сол зерттеу жұмыстарда болып жатқан процестерге деген өз ойларын қалыптастырып ой пікірлерін айта алатындай дәрежеде болуларын мақсат етіп аламыз. Зерттеу жұмысына деген гигиеналық талаптарды, белгілі бір нормаларды және қағидалар жөнінде білімдерін қалыптастыру.

Мысал ретінде күнбағыс өсімдігінің майын алып, майлардың физикалық және химиялық қасиеттерімен танысып, жоғары олейнді күнбағыс майын алу процесін іс жүзінде жүргізумен танысу және жұмысты іске асыру болып табылады. [1]

Зерттеу жұмыстарының міндеттері.

Студент білуі керек міндеттемелер:

1.      Тақырыбы, мақсаты, негізгі міндеттері мен өндірісте қолданылатын зерттеу әдістері, басқа процестермен байланысы.

- тақырыбым «Жоғары олейнді күнбағыс майын өндіру технологиясын жасау.

- қоғамға қажетті болған қауәпсіз әрі арзан да сапалы жоғары олейнді күнбағыс майын алу.

- өндірісте қолданылатын зерттеу әдісі ретінді жоғары олейнді күнбағыс майын алу әдісі «Қайта этерификация»,-деп аталады.

- Бұл әдіс өзінен-өзі одан алдын және кейін болатын процестерм ен тікелей байланысты әрине.

2. Қоршаған орта мен өндірістің әртүрлі факторларының әсер ету заңдылықтары, көріну түрі мен сипаты.

- Май өңдеу зауытында қызмет көрсетуші персонал тіршілік қауіпсіздігінің ережелері мен жұмыс орындарындағы техникалық инструкцияларды қатаң сақтаса, жұмыс шартының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

3. Адам ағзасына әртүрлі факторлардың қолайсыз әсерлерін бағалау және зерттеу әдістері.

Осы жіктелу бойынша тканьдердің зақымдануы төрт дәрежеге бөлінеді: 1-ші дәрежесі терінің гиперемиясымен және ісінуімен, 2-ші дәрежесі – күлдіректер пайда болуымен, 3-ші А дәрежесі – дерманың тері қосалқыларындаэпителий жолақтарының сақталынып зақымдануымен сипатталынады. 3-ші А дәрежелі күйік кезінде өсетін қабат ішінара ғана зақымданады. Сондықтан қолайлы жағдай кезінде күйіктің өзінше эпителиленуі мүмкін, 4-ші дәрежелісі терінің ғана емес, сонымен бірге тереңде жатқан тканьдердің де зақымдануымен сипатталады. Алдыңғы күйіктің үш түрі үстіңгі қабат күйіктерінің қатарына жатады, ал қалған дәрежедегі күйіктер аса ауыр күйіктер болып саналады. Әдетте зардап шегушілердің аралас күйіктерге шалдығатындықтары байқалады.

4. Адам денсаулығына факторлардың қолайсыз әсерлерін алдын алу бойынша шараларды ұйымдастырудың негізгі бағыттары.

Қораныстың ең тиімді жолы қорғаныс киімдерін кию болып табылады.(Қосымша №1)

Оқыту міндеттері:

1. Химиялық, физикалық факторлар үшін нормативтер жөнінде білімін қалыптастыру;

2.Нормалаудың негізгі принциптері мен тәсілдерін меңгеру дағдысы жөніндегі білімін қалыптастыру;

Дүние жүзілік нормалау стандарттарын салыстырамыз.( Қосымша №1)

 


Информация о работе «Жоғары олейнді күнбағыс майын алу технологиясын жобалау»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 102378
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 9

0 комментариев


Наверх