Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1. Попередньо призначають тип підшипника.

2. Для обраного підшипника виписують наступні дані:

а) для кулькових радіальних і радіально-упорних з кутом контакту  з ГОСТ значення ;

б) для кулькових радіально-упорних з кутом контакту з ГОСТ значення , а з таблиці 1 – значення  і ;

в) для конічних роликових – з ГОСТ значення ,  і .

3. Визначають осьові складові  й осьову силу .

4. Для кулькових радіальних і радіально-упорних з кутом контакту  з таблиці 1 у залежності від відношення Rа / Соr знаходять значення  і .

5. Порівнюють відношення  з коефіцієнтом  і остаточно приймають значення коефіцієнтів .

При  приймають  і .

При  для підшипників кулькових радіальних і радіально-упорних остаточно приймають записані раніше значення коефіцієнтів .

Для конічних роликових підшипників, крім записаного раніше значення коефіцієнта Y, приймають коефіцієнт Х = 0,4.

6. Обчислюють еквівалентне динамічне навантаження

де - радіальне навантаження на підшипник (сумарна опорна реакція), Н;

* - осьове навантаження на підшипник, Н;

* - коефіцієнт обертання, що враховує залежність довговічності підшипника від того, яке кільце обертається (при обертанні внутрішнього кільця =1);

* - коефіцієнти радіального й осьового навантажень;

* - коефіцієнт безпеки, що враховує вплив характеру навантаження на довговічність підшипника; приймають з таблиці 3;

 - коефіцієнт, що враховує вплив температури на довговічність підшипника (при =1,0), приймають з таблиці 4.

Таблиця 3

Коефіцієнт безпеки

п/п

Машини, устаткування й умови експлуатації

1 2 3 4
1 Машини для короткочасної чи переривчастої експлуатації: побутове устаткування, будівельні і монтажні крани і машини, трактори.

(3…8)М103

1,0…1,1
2 Машини того ж призначення, що й у п.1, але з підвищеними вимогами до надійності: підйомники і крани для штучних вантажів, автомобілі, комбайни, сільгосптехніка.

(8…12)М103

1,1…1,2
3 Машини для однозмінної роботи, експлуатовані не завжди з повним навантаженням: редуктори, стаціонарні електродвигуни, авіадвигуни.

(10…25)М103

1,2…1,3
4

Машини того ж призначення, що і у п.3, які

працюють з повним навантаженням: металорізальні і деревообробні верстати, друкарські і текстильні машини, повітродувки, грейферні крани.

(20…30)М103

1,3…1,4
5 Машини для цілодобової роботи; приводи прокатного устаткування, компресори, шахтні підйомники, енергетичне устаткування середньої потужності, транспортні букси, локомотиви.

(40…50)М103

1,5…1,7
6 Трубопрокатні стани, що обертаються, печі, приводи судового устаткування, ескалатори.

(60...100)М103

1,7…2,0
7 Найбільш відповідальні цілодобово експлуатовані агрегати; великі електричні машини й енергетичні установки, целюлозні і папероробні машини й устаткування, шахтні насоси і повітродувки, корінні підшипники судових двигунів.

Близько 105

2,0…2,5

Таблиця 4

Коефіцієнт

Робоча температура підшипника, 0С

До100 125 150 175 200 225 250

Температурний коефіцієнт

1,0 1,05 1,10 1,15 1,25 1,35 1,40

7. Визначають необхідну динамічну вантажність підшипника

де  - кутова швидкість вала;

* необхідний ресурс, .

Для підшипників кулькових m = 3, роликових m = 10/3.

8. Оцінюють придатність наміченого типорозміру підшипника з умови

де С – динамічна вантажність підшипника.

9. Визначають ресурс попередньо обраного підшипника

Розрахункова довговічність повинна бути більше заданої .

підшипник опора радіальний осьовий


 


Информация о работе «Підшипники кочення»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 12811
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 5

Похожие работы

Скачать
26598
6
3

... -ням З голчастими роликами: сферичні Дворядні однорядні комбіновані сферичні Приведемо коротку експлуатаційну характеристику основних типів підшипників.   2. Експлуатаційні характеристики підшипників   2.1 Кулькові підшипники радіальні однорядні Кулькові підшипники радіальні однорядні найбільш ...

Скачать
18807
9
2

... класу точності підшипника ГОСТ 520 передбачає п'ять класів точності підшипників. Клас точності підшипника вказується однією цифрою, що розташовується через тире перед цифрою умовної позначки підшипника. Установлюються наступні класи точності і їхнє позначення: нормальний клас точності позначається цифрою 0, надвисокий клас точності цифрою 2, а потім у порядку зниження точності 4, 5, 6 і 0. ...

Скачать
93466
15
35

... (кульками, роликами) і кільцями. Внаслідок малих допусків зазорів і малої допустимої різнорозмірності комплекту тіл кочення кільця підшипників і тіла кочення підбирають селективним методом. Повна взаємозамінність по приєднувальних поверхнях дозволяє організувати їх малосерійний випуск на спеціалізованих заводах, а отже, зробити більш дешевим їхнє виробництво, а також швидко монтувати і заміняти ...

Скачать
56096
10
8

... ів, sH £ [sH] ; 2) витривалість зубів шестірні, sF1 £ [sF]1 ; 3) витривалість зубів колеса, sF2 £ [sF]2 . 2. ДРУГИЙ ЕТАП ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ. РОЗРАХУНКИ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ РЕДУКТОРА Для виконання розрахунків підшипників кочення використовується інформація з розділів 1.4, 1.6 і 1.7. 2.1 Визначення ресурсу підшипників проміжного вала редуктора Розрахункова ...

0 комментариев


Наверх