Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зміст

 

Вступ

1. Загальні відомості

2. Експлуатаційні характеристики підшипників

2.1 Кулькові підшипники радіальні однорядні

2.2 Кулькові радіальні дворядні сферичні підшипники

2.3 Роликопідшипники з короткими циліндричними роликами

2.4 Роликопідшипники радіальні сферичні дворядні

2.5 Роликопідшипники голчасті

2.6 Роликопідшипники з крученими роликами

2.7 Кулькові підшипники радіально-упорні

2.8 Конічні роликопідшипники

2.9 Упорні кулькові підшипники

2.10 Упорні роликопідшипники

Література


Вступ

Тема реферату «Експлуатаційні характеристики підшипників» з дисципліни «Підшипники кочення».

Мета роботи – ознайомитися з загальними експлуатаційними характеристиками підшипників.

підшипник ролик кульковий


1. Загальні відомості

Підшипники кочення представляють собою готовий вузол, основними елементами якого є тіла кочення – кульки 3 (рис. 1) чи ролики, які утримуються на визначеній відстані один від одного обоймою 4, яку називають сепаратором.

Рис.1. Радіальний підшипник

У процесі роботи тіла кочення котяться по бігових доріжках кілець 1 і 2 одне з яких, у більшості випадків, нерухоме.

Підшипники кочення є основним видом опор.

Їхнє широке застосування в промисловості обумовлено наступними перевагами в порівнянні з підшипниками ковзання: невелике тертя, особливо при малих швидкостях і пуску, простота монтажу й експлуатації, незначна витрата змащення, висока ступінь стандартизації і централізоване виготовлення (тобто низька вартість і повна взаємозамінність за з’єднувальними розмірами), висока вантажність, менші вимоги до термообробки посадкових шийок валів, надійна робота в умовах частої зупинки і пуску приводів.

До недоліків підшипників кочення варто віднести високу чутливість до ударних і вібраційних навантажень, низьку довговічність у високошвидкісних приводах (небезпека руйнування сепаратора від дії відцентрових сил), порівняно великі радіальні розміри, підвищену шумову характеристику при високих швидкостях.

Підшипники кочення класифікуються за наступними ознаками:

1. За напрямком сприймаємого навантаження відносно осі вала: радіальні, що сприймають радіальні навантаження, упорні, що сприймають осьові навантаження, і радіально-упорні, що сприймають водночас радіальні й осьові навантаження.

2. За формою тіл кочення: кулькові і роликові, причому останні можуть бути з цилиндричними, конічними, бочкоподібними, голчастими і крученими роликами.

3. За числом рядів тіл кочення: однорядні і багаторядні.

4. За здатністю самовстановлюватися: несамоустановлювальні і самоустановлювальні (сферичні).

5. За габаритними розмірами: на серії.

Для кожного типу підшипника при тому самому внутрішньому діаметрі є різні серії, що відрізняються розмірами кілець і тіл кочення. У залежності від розміру зовнішнього діаметра підшипника серії підрозділяються на надлегкі, особливо легкі, легкі, середні і важкі. Випускають переважно підшипники легкої і середньої серії.

У залежності від ширини підшипника серії підрозділяються на особливо вузькі, вузькі, нормальні, широкі, особливо широкі.

Поряд зі стандартними виготовляють спеціальні конструкції, використання яких у кожному конкретному випадку вимагає спеціального обґрунтування.

В таблиці 1 приведена класифікація підшипників кочення за ГОСТ 3395.


Таблиця 1

Класифікація підшипників кочення за ГОСТ 3395
Радіальні Радіально-упорні

Упорні

і упорно-радіальні

кулькові роликові кулькові роликові кулькові роликові

Однорядні:

основної

конструкції

зі стопор-

З короткими циліндрични-ми роликами:

однорядні

Однорядні:

основної

конструкції

з роз’ємни-

З конічними роликами:

однорядні

основної

Упорні:

одноря-дні

подвійні

Упорні:

з цилінд-ричними

роликами

ною канав-кою на зовнішньо-му кільці

з упорним

бортом

з фланцем

дворядні

Однорядні

сферичні

Дворядні

сферичні:

ми кільця-ми

з трьох- і

чотирьох

точечним

контактом

здвоєні

конструкції

з упорним

бортом на

зовнішньо-му кільці

З конічними

Упорно-

радиаль-ні з ку-том кон-такту 600

з коніч-

ними роликами

Упорно-

радіальні

сферичні

на зовніш-ньому кіль-ці

з захисни-ми шайба-

основної

конструкції

з захисними шайбами

Дворядні

роликами:

дворядні

чотирирядні

ми

з ущільнен-ням

З голчастими роликами:

сферичні

Дворядні

однорядні

комбіновані

сферичні

Приведемо коротку експлуатаційну характеристику основних типів підшипників.

 Информация о работе «Експлуатаційні характеристики підшипників»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 26598
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
62410
14
0

... номенклатури комплектуючих виробів тракторів, що вимагають подальшого вдосконалювання й дослідження з оцінки їхньої безвідмовності, а також закономірностей зміни показників безвідмовності комплектуючих виробів. Розглянемо на прикладі колісних тракторів класу 1,4, експлуатація яких проходила в нормальних умовах у господарствах Південної зони України, методику виявлення закономірності зміни їхніх ...

Скачать
129405
15
14

... дипломного проекту. Рисунок 3.1 – Схема електрична структурна пристрою контролю середнього значення кутової швидкості 4. Розробка принципової схеми комп’ютеризованої вимірювальної системи параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом 4.1 Аналіз лінійного фотоприймача Фотоелектричні перетворювачі площа-напруга (ППН) використовуються у багатьох пристроях, таких як перетворювач ...

Скачать
174100
29
15

... конденсаторів багато в чому визначається строками й способами чищення. Пропонується методика визначення оптимальних строків чищення з урахуванням температури охолодної води, її забруднення, режиму роботи енергоблоку й вибору оптимального способу для умов конкретних ТЕС і АЕС. Оскільки найближчим часом проблеми реабілітації ТЕС не можуть бути вирішені шляхом глобальних реконструкцій устаткування, ...

Скачать
110580
7
5

... груп основних засобів становить їхню структуру. Поліпшення структури основних засобів, передовсім підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства. Необхідною умовою правильного обліку й планування відтворення основних фондів підприємств є їхня класифікація. Найбільше економічне значення має ...

0 комментариев


Наверх