Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Допустити до захисту

“_____”________________1999 р.

________________________________

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

ТЕМА: Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об’єм 40 000 замовлень.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник: Орлов Денис Володимирович

Консультанти:

по технологічній частині: Федоров Ю. Ю.

по економічній частині: Олещенко Л. В.

по графічній частині: Форноляк Е.Б.

КИЇВ – 1999 р.


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. Директора по учбовій роботі
Строк закінчення дипломного (зав. Відділенням)
проекту___________________________ ___________________________________

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект

студенту 5 курсу, спеціальність 5.02.02.04. гр.Ф5-76

Орлов Денис Володимирович

Тема: Розробити проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільону на чорно-білі малоформатні фотоматеріали. Річний об’єм реалізації 40 000 замовлень

ОБ’ЄМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП.

1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.

1.1.Визначення номенклатури, видів та об’ємів робіт. 1.2. Розрахунок негативних та позитивних фотоматеріалів. 1.3. Розрахунок хімікатів 1.4. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи підприємства. 1.5. Розрахунок сріблоутримуючих відходів. 1.5.1. Розрахунок загальної кількості срібла, що підлягає поверненню 1.6. Розрахунок і спеціфікація технологічного обладнання. 1.7. Розрахунок виробничих приміщень.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1. Техніка і технологія виконання фотозйомочних робіт

2.1.1. Вибір плану, масштабу зображення. 2.1.2. Вибір точки зйомки, ракурсу, положення перед камерою. 2.1.3. Вибір фону. 2.1.4. Тональне рішення знімку. 2.1.5. Світове рішення знімку. 2.1.6. Емоційна підготовка портретуємого.

2.2. Техніка та технологія викрнання фотолаботаторних робіт

2.2.1. Особливости негативного процесу. 2.2.2. Особлиіості позитивного процесу.

3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

3.1. План-схема. М 1:100 формат А-3

3.2. План-схема. М 1:50 формат А-1

4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1. План виробництва та реалізації послуг. 4.2. План по праці і заробитній платі. 4.3. Розрахунок річного фонду персоналу підприємства. 4.4. План по собівартості прибутку та рентабельності. 4.4.1. Розрахунок собівартості. 4.4.2. Розрахунок прибутку. 4.4.3. Розрахунок рівня рентабельності. 4.5. Розподіл прибутку. 4.6. Основні техніко-економічні показники підприємства. 4.7. Висновки

5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ЛІТЕРАТУРА

Керівник дипломного проектування Федоров Ю.Ю.

Розглянуто предметною комісією_______________

Протокол______від_________Голова_________________________

Дата видачі дипломного завдання______________________

Зміст

ВСТУП

1.   РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

1.1.     Визначення номенклатури, видів та об’ємів робіт

1.2.     Розрахунок негативних та позитивних матеріалів

1.3.     Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи підприємства

1.4.     Розрахунок хімікатів та матеріалів

1.5.     Розрахунок сріблоутримуючих відходів

1.6.     Розрахунок і специфікація технологічного обладнання

1.7.     Розрахунок виробничих приміщень

2.   ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1.     Техніка і технолгія виконання знімальних робіт

2.1.1.        Вибір плану, масштабу зображення

2.1.2.        Вибір точки зйомки, ракурсу положення перед камерою

2.1.3.        Вибір фону

2.1.4.        Тональне рішення знімку

2.1.5.        Світове рішення знімку

2.1.6.        Ємоційна підготовка портретуємого

2.2.     Техніка та технологія фотолабораторних робіт

2.2.1.        Особливості негативного процесу

2.2.2.        Особливості позитивного процесу

2.3.     Забезпечення якості продукції та культури обслуговування

2.4.     Техніка безпеки і протипожежні заходи

3.   ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

3.1.     План-схема фотокомплексу М 1:100 формат А3, міліметрівка

4.   ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1.     План виробнацтва та реалізації послуг

4.2.     План по праці і заробітній платі

4.3.     Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу підприємства

4.4.     План по собівартості прибутку та рентабельності

4.4.1.        Розрахунок собівартості

4.5.     Розподіл прибутку

4.6.     Основі техніко-єкономічні показники підприємства

5.   ПРАКТИЧНА ЧАСТНА

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП

Розвиток фотопослуг у комплексі галузей побутового обслуговування населення передбачає більш повне забеспечення підприємств цієї сфери високо квалифікованними фахівцями. Оскільки працівники фотогалузі мають безпосередній контакт з замовниками, вони повинні мати знання з психології, навички з обслуговування замовників.

Функції фотопослуг (технологічні, соціально-економічні, естетичні) тісно пов’язанні із зростанням культурного рівня населення. Це в свою чергу зумовлює підвищення вимог до якості культури обслуговування, більш повного задоволення потреб у фотокінороботах, збільшення їх кількості, розширення асортименту, підвищення художнього рівня.

Удосконалення технологічної функції передбачає застосування механізованного устаткування, потокових ліній для обробки кінофотоматеріалів і виготовлення фотовідбитків. Це сприяє створенню фотозображень високої якості, скороченню строків їх виконання.

У сучасних умовах, коли більш доступною і більш массовою стала кольрова фотографія, чорно-біла переходить в ранг елітної фотографії. Способ реєстрації в кольрі різноманітних явищ є кольорова фотографія. Її застосовують для створення високохудожніх знимків, чорно-біла художня фотографія надає знимку особий стиль. У зв’язку з цим сьогодні важливо удосконалювати майстерність зйомки, вивчати методи обробки фотокіноматеріалів вітчизняного і зарубіжного виробництва, використовувати досвід найбільш відомих зарубіжних фірм та фахівців.

Негативним в обробці кінофотоматеріалів є те, що хімічні речовини, які входять до складу розчинів для обробки, потрапляють у стічні води, що забруднює навколишне природне середовище. Тому найактуальніша проблема сьогдні – застосування безвідходних технологій обробки фотокіно-матреріалів, які мають бути опановані фотофахівцями. Працівникам фотокінопідприємств слід суворо дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами.

Отже фотографію застосовують у всіх сферах діяльності людини, але найбільшего поширення вона набула в побутовому обслуговуванні населення. Обсяг послуг, які виконують фотопідприємства службі побуту, значно зростає.

На фотопідприємствах виконують такі види фоторобіт:

·      фотозйомку художнього, індивидуального і групового портрету;

·      фотозйомку для документів;

·     виготовлення кольорових фотовідбитків груп з монтажем пам’ятних місць, з’їздів, наград;

·     виготовлення кольорових художніх багатопланових портретів;

·     обслуговування фотоаматорів (обробка кольорових негативних фотоплівок, виготовлення фотовідбитків, консультації);

·     зйомка реклами.

За умови чіткої організації праці на фотопідприємстві забезпечується якість послуг населенню, раціональне використання робочої сили, устаткування виробничих площ, а також рівень витрат на виробництво.


1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

В розрахунковій частині дипломного проекту виконуються всі вихідні рахункі, які закладаються основу організації і подальшої діяльності фотокомплексу для зйомки художнього портрету: номенклатури продукції, ії об’єкти, всі види матеріалів, інструментів і обладнання необхідного для виготовлення продукції в необхідних об’ємах, кількість основних і допоміжних приміщень.

В цій частині встановлюється режим роботи підприємства і організація збірання сріблоутримуючіх відходів.

 

1.1. Розрахунок видів та об’ємів робіт

Фотокомплекс виконує зйомку художнього портрету. А саме виробляє відбитки:

1.   9х12 по 3 відбитку у замовленні, що скаладає 50% від річного обсягу реалізації. Загальна кількість відбитків 60000 шт.

2.   13х18 по 2 відбитка у замовленні, що складає 25% від річного обсягу реалізації. Загальна кількість відбитків 20000 шт.

3.   18х24 також по 2 відбитка у замовленні, що складає 25% від річного обсягу реалізації. Загальна кількість відбитків 20000 шт.

Таблиця 1. Розрахунок видів та об’ємів робіт

Вид

Робот

Формат, відбитків, см

Річний об’єм реалізації

Кількість відбитків в одному замовлені, шт.

Загальна кількість відбитків, шт.

%

Замовлень,

шт.

Зйомка художнього портрету

912

1318

1824

50

25

25

20 000

10 000

10 000

3

2

2

60 000

20 000

20 000


Информация о работе «Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об'єм 40 000 замовлень»
Раздел: Фотография
Количество знаков с пробелами: 61937
Количество таблиц: 22
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх