Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи ЕУ

 

Провідна частина – це будь-яка частина обладнання, що має властивість проводити ел. струм.

Струмовідна частина – провідник або провідна частина, що перебуває під напругою у процесі її нормальної роботи.

Відкрита провідна частина – провідна частина ЕУ, доступна для дотику, яка у процесі роботи не перебуває під робочою напругою, але може опинитись під напругою у результаті пошкодження ізоляції струмовідних частин (металічні корпуси обладнання).

Стороння провідна частина – це провідна частина, яка не є частиною ЕУ і здатна виносити ел потенціал (за межі ЕУ) (рейки під’їзних колій, будівельні металоконструкції, металеві труби та інше).

Струмовідні частини ЕУ не повинні бути доступні для випадкового прямого дотику до них, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не повинні перебувати під напругою, що являє небезпеку ураження ел. струмом, як у нормальному режимі роботи так і у разі пошкодження ізоляції.

Для запобігання ураженню ел. струмом у нормальному режимі слід застосовувати окремо або у поєднанні такі заходи захисту від прямого дотику:

– Основна ізоляція струмовідних частин.

– Огорожі та оболонки в ЕУ.

– Бар’єри в ЕУ.

– Розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності

– Розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті чи у недосяжному місці.

– Блоківки безпеки в ЕУ

– Орієнтація в ЕУ

– Захисне замикання (шунтування фази).

Захист від прямого дотику не вимагається, якщо номінальна напруга ЕУ не перевищує:

-  25В ~ і 60В =

У разі застосування системи безпечної наднизької напруги (БННН), якщо ел обладнання експлуатується в сухих приміщеннях.

-  25В ~ і 60В =

У разі застосування системи захисної наднизької напруги (ЗННН), якщо ел обладнання перебуває у зоні дії урівнювання потенціалів і експлуатується у сухих приміщеннях.

-  6 В~ і 15В= в усіх інших випадках.

Основна ізоляція стурмовідних частин

Ізоляція – шар діелектрика за допомогою яких стумовідні частини відокремлюються одна від одної або від інших конструктивних елементів обладнання.

Захисна дія ізоляції полягає в обмеженні величини струму, що протікає через ізоляцію і, відповідно, через людину, що доторкується до ізоляції. Це відбувається через великий опір ізоляції.

Ел установки у першу чергу мають робочу ізоляцію, яка забезпечує протікання струму по потрібному шляху і безпечну експлуатацію обладнання (ізолює струмовідні частини від корпусів ЕУ). Щодо захисних заходів у першу чергу враховується основна ізоляція – ізоляція струмовідних частин, що забезпечує захист від прямого дотику (до 1 хв).

Вимоги до основної ізоляції:

-  має повністю покривати струмовідні частини

-  повинна витримувати механічні, електричні, хімічні, теплові та інші впливи у процесі експлуатації.

-  усунення ізоляції повинно бути можливим тільки шляхом її руйнування

-  у разі забезпечення її повітряним проміжком (так звана змішана ізоляція), захист від прямого дотику або наближення до струмовідних частин на небезпечну відстань у тому числі напругою до 1кВ, необхідно здійснювати за допомогою інших заходів (оболонок, бар’єрів, огорож, розміщення поза зонною досяжності)

Огорожі та оболонки

Огорожа – це частина, яка забезпечує захист від прямого дотику з боку можливого доступу.

Оболонка – це огорожа внутрішньої частини обладнання, що запобігає доступу до струмовідних частин з будь-якого напряму, повністю огороджує ЕУ.

Вимоги до огорож і оболонок:

-  огорожі і оболонки в ЕУ до і понад 1кВ повинні забезпечувати ступінь захисту: ІР‑2Х, згідно ГОСТ 14524, а саме в захисті проникнення в середину пальців чи предметів довжиною понад 80 мм чи твердих тіл розміром більше 12 мм.

-  У випадку, коли для нормальної роботи обладнання необхідно мати більші розміри слід вживати інші заходи для запобігання вимушеного дотику.

-  Вхід за огорожу або розкриття полки повинні бути можливими тільки за допомогою спеціального ключа чи інструменту.

-  Огорожі і оболонки виконують суцільними, найчастіше в ЕУ напругою до 1кВ і сітчасті в ЕУ як до так і понад 1кВ.

-  Огорожі і оболонки розміщуються на певних відстанях від струмовідних частин, в залежності від напруги, згідно ПУЕ.

Бар’єри в ЕУ

Бар’єр – це частина, яка запобігає ненавмисному прямому дотику, але не перешкоджає навмисному прямому дотику. Це конструктивна частина, що перешкоджає вільному підходу до ЕУ.

Вимоги до бар’єрів:

-  Повинні захищати від випадкового дотику до стумовідних частин в ЕУ до 1кВ, або наближення на небезпечну відстань в ЕУ понад 1 кВ.

-  Для зняття барєрів не потрібно використовувати ключ або інструмент, але їх треба закріплювати так, щоб не можна було усунути ненавмисно.

-  Бар’єри слід виконувати із ізолюючого матеріалу

Розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності

Зона досяжності: це зона доступна для дотику з будь-якої поверхні, де зазвичай перебувають люди, до межі яку людина може досягти простягаючи голу руку без інструмента чи будь-яких пристроїв у будь-якому напрямі.

Розміщення поза зоною досяжності, для захисту від ненавмисного прямого дотику до струмовідних частин наругою до 1 кВ, або наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках наругою понад 1 кВ, може застосовуватись за неможливістю застосування інших засобів (3.2, 3.3, 3.4). На рис представленні габарити зони досяжності в ЕУ наругою до 1 кВ визначені за умовами безпосереднього дотику голими руками без допоміжного пристрою (інструмента чи драбини). У випадку застосування допоміжних пристроїв, відстані позначені на рис, мають бути збільшені.

 

Розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті чи в недоступному місці

Розміщення на недосяжній висоті відноситься до проводів повітряних ліній. Висота розміщення проводів залежить від напруги лінії та місцевості, по якій вона проходить. Висота розміщення проводів ЛЕП у населеній місцевості >= 7 м. Розміщення струмовідних частин у закритій місцевості відноситься до КЛ чи проводок у приміщення (глибина прокладання кабелю >2,6 м). Проводка під напругою.

Блоківки безпеки в ЕУ – це пристрої які запобігають ураженню людини ел. струмом у випадку помилкових дій. За принципом дії блоківки безпеки поділяються на

Механічні (заскочки, стопори), що фіксують поворотну частину механізму у вимкненому стані. На п/с застосовується блок замків за допомогою яких можна ввімкнути або вимкнути вимикач чи роз’єднувач тільки за допомогою певного положення ключа до блок-замків.

Вимоги:

Ключ має бути тільки один. Ключі одного приєднання повинні мати один секрет.

Електромагнітні блоківки виконуються у вигляді електромагнітних замків.

Електричні блоківки – це блокування електричних дверей. Застосовуються найчастіше в виробничих ЕУ. Має бути поєднана з електромагнітним пускачем.

ДВ – двері, ЕУ – електроустановка, КМ – котушка замикає свої силові контакти, 1 – блокований контакт для відмикання кнопки пуск. Для повторного запуску треба натиснути пуск.


Забороняється блокувати з дверима силові контакти ЕУ, через те що у випадку відкривання дверей ЕУ знеструмиться але після помилкового їх закриття, напруга автоматично з’явиться на ЕУ.

Орієнтація в ЕУ

Методи орієнтації дозволяють працівникам чітко орієнтуватися під час виконання робіт і застерігають їх від виконання помилкових дій.

Методами орієнтування служать:

-  Маркування частин ЕУ

Для розпізнавання приналежності і призначення обладнання. Виконуються за допомогою умовних позначень. Найчастіше – літеро-змістових і цифрових.

Вимоги до позначення: обладнання одного приєднання повинно мати один номер.

Всі позначення наносяться на корпуса і схеми, відповідають один одному.

-  Знаки. Знак електричної безпеки:

1.  Обережно електрична напруга. Жовтий фон, червона(чорна) рамка. Наноситься на корпусах електрообладнання, на дверях електроприміщень, на опорах повітряних ліній.

-  Відповідне розташування та забарвлення частин.

Для змінного струму:

Фаза L1 – верхня, ліва чи найбільш віддалена (жовта)

Фаза L2 – розміщення середнє (зелена)

Фаза L3 – нижня, ближня, права (червона)

Нейтраль N – ізольована – блакитна, заземлена – повздовжні смуги жовтого і зеленого кольору.

Для постійного струму

L+ – нижні, ближній, правий (червоне).

L- – середній синій.

Нейтраль М – верхня, ліва, дальня (блакитне).

-  Світлова сигналізація: вказує на ввімкнення чи вимкнений стан ЕУ за допомогою сигнальних ламп.

Існують дві схеми сигналізації:


Информация о работе «Заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи електроустановки»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 16025
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 6

Похожие работы

Скачать
229328
2
0

... порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення; - видавати в установленому порядку обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки; - забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, буді ...

Скачать
199387
21
11

... , звитих в плоскі спіралі. Кінці спіралей приварені до трьох роздаючих і до трьох колекторних труб. 2. Призначення, склад, технічні характеристики системи автоматичного регулювання 2.1 Призначення системи автоматичного регулювання Система автоматичного регулювання (САР) турбіни виконується електрогідравлічною і структурно складається з електричної і гідравлічної частин, робота яких взає ...

Скачать
31317
0
0

... розбризкуючими головками, які постійно відкриті. Вода подається в дренчерну систему вручну або автоматично при спрацюванні пожежних давачів, які відкривають клапан групової дії. 2. Законодавчі основи О.П. Організація робіт по О.П. в промисловості Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та ...

Скачать
159360
27
16

... дозволили з’ясувати та обґрунтувати деякі технологічні параметри виробництва морозива з використанням нової стабілізаційної системи. Визначені показники покладені в основу технологічної схеми виробництва та рецептурного складу морозива. 2.3.2 Розробка нормативної документації на загартоване морозиво Проведенні дослідження дозволили розробити рецептуру та обґрунтувати деякі технологічні ...

0 комментариев


Наверх