Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


План

1. Протипожежний захист. Зовнішнє пожежне водопостачання

2. Законодавчі основи О.П. Організація робіт по О.П. в промисловості

3.Виробнича санітарія. Визначення рівня запиленості повітря (ваговий метод)

4. Техніка безпеки. Захисне відключення, принцип дії

Література


1. Протипожежний захист. Зовнішнє пожежне водопостачання

 

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке призводить до матеріальної шкоди.

Пожежна безпек – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Горіння – це процес окислення який супроводжується інтенсивним виділенням тепла і променевої енергії. Горіння виникає коли є горюча речовина, окислювач та джерело запалювання.

1. Кожне підприємство згідно "Правил пожежної безпеки в Україні" повинне бути забезпечене необхідною кількістю води для цілей пожежегасіння.

2. На підприємстві є пожежна водойма об'ємом 110м3 води, яка поступає з водонапірної башти. Пожежна водойма призначена для заправки пожежних машин в разі виникнення пожежі, а також для протипожежного водогону всередині приміщень.

3. 3 метою забезпечення витрат води та її напору встановлено насоси. Пожежна водойма розміщена таким чином, щоб забезпечувалось зручне набирання води пожежними машинами.

4. Кришки люків колодязів підземного водогону повинні постійно очищуватись від снігу, бруду, льоду, а в холодний період утеплюватись, а стояки звільнятись від води. Кришки люків повинні бути пофарбовані в червоний колір.

5. Водонапірна башта забезпечена під'їздом і також пристосована для відбору води пожежною технікою.

6. Не допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води, призначений для цілей пожежегасіння.

7. Внутрішні пожежні крани встановлені в доступних місцях, укомплектовані пожежним рукавом та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.

8. Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в "гармошку" або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше 1 разу на 6 місяців розгортати та згортати наново.

9. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням, не допускається.

10. Пожежні крани повинні розміщуватись у навісних шафках, опломбовані. На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані літери "ПК", порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони.

11. Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для використання.

12. Взимку з внутрішнього протипожежного водогону вода зливається. При цьому біля кранів вивішується табличка про місце розташування та порядок пуску насосу. З порядком пуску насосу всі працівники у приміщенні інструктуються під розпис в журналі.

13. У приміщені насосної станції вивішена загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів з вказівкою призначення кожної арматури, лінії насосу, розроблена виробнича інструкція.

14. В приміщенні насосної станції не слід зберігати сторонні предмети і устаткування, насоси потрібно утримувати у постійній експлуатаційній готовості.

15. В зв'язку з тим, що насосна стація не має постійного чергового персоналу, то приміщення замкнуте на замок, а місце зберігання ключів зазначене написом а дверях.

Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну безпеку”. Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд.

Пожежу, яка виникла можна ліквідувати, якщо забрати один з трьох факторів необхідних для горіння: горючу речовину, окислювач, джерело тепла.

Існує фізичний спосіб гасіння пожеж:

охолодження зони горіння або горючих речовин розбавлення реагуючих речовин в зоні горіння негорючими речовинами ізоляція реагуючих речовин від зони горіння.

До основних засобів гасіння пожежі відносяться:

вода (у вигляді струменя або у розпиленому стані)

Вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж визначається в кожному конкретному випадку залежно від стадії розвитку пожежї, масштабів загорянь, особливостей горіння речовин та матеріалів.

Вода - найбільш дешева та поширена вогнегасна речовина. Це пояснюється:

великою теплоємністю (теплота пароутворення 539 кал/г) високою термічною стійкістю (розкладається при температурі вище 1700°С) значним збільшенням об'єму при пароутворенні (1л води при випаровуванні утворює більше 1700л пари) охолоджує зону горіння

Воду застосовують у вигляді потужних струменів і як пару. Струменем води збивають полум'я і одночасно охолоджують поверхню. Струменем води гасять тверді спалимі речовини; дощем і водяним пилом - тверді, волокнисті сипучі речовини, а також легкозаймисті та спалимі рідини (спирт, трансформаторна олія, тощо). Водяна пара застосовується для гасіння пожеж у приміщеннях об'ємом до 500 м3 невеликих загорянь на відкритих установках.

Промислові підприємства мають зовнішнє і внутрішнє протипожежне водопостачання. Необхідний тиск води створюється стаціонарними пожежними помпами, котрі забезпечують подання компактних струменів на висоту не менше 10 м або рухомими пожежними помпами і мотопомпами, що забирають воду із гідрантів. Внутрішній протипожежний водогін обладнується пожежними кранами, які встановлюються на висоті 1,35 м від підлоги всередині приміщень біля виходів, у коридорах, на сходах. Кожний пожежний кран споряджається прогумованим рукавом та пожежним стволом.

Для гасіння пожеж всередині будівель, крім пожежних кранів встановлюються автоматично діючі спринклерні або дренчері установки. Спринклерна установка водяної системи являє собою розгалужену мережу труб під стелею зі спринклерними головками (розбризкувачами), які закриті легкоплавкими замками, що розраховані на спрацювання при температурі 72, 93, 141, 182 °С. Установки мають контрольно-сигнальний клапан, який пропускає воду в спринклерну мережу, при цьому одночасно подає звуковий сигнал, контролює тиск води до і після клапану.

Дренчерні установки обладнуються розбризкуючими головками, які постійно відкриті. Вода подається в дренчерну систему вручну або автоматично при спрацюванні пожежних давачів, які відкривають клапан групової дії.


Информация о работе «Протипожежний захист. Законодавчі основи охорони праці»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 31317
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
29535
11
4

... , спеціальне розслідування. 6  Порядок розслідування професійних захворювань. 7  Причини виробничого травматизму, методи його аналізу, показники травматизму. 8  Відповідальність власника за невиконання нормативних вимог охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль. 9  Закон України «Про охорону праці». 0  Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних ...

Скачать
468112
34
0

... ї зони та обмеження доступу до неї людей. На підприємстві згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та охорони праці повинні бути розроблені і затверджені роботодавцем: - план попередження надзвичайних ситуацій, у якому визначаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного ...

Скачать
53524
3
8

... ’я населення». Кодекс законів про працю – головний документ, який регулює трудові відносини працівників всіх категорій і спрямований на охорону трудових прав працюючих. Основні вимоги закону: – «Створення безпечних й нешкідливих умов праці на всіх підприємствах»; – «Власник або уповноважений ним орган забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці»; – «Власник або уповноважений ним орган ...

Скачать
54834
0
0

... і" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.  Стаття перша визначає основні поняття і терміни: Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, ...

0 комментариев


Наверх