Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


1.2.1.2 Передатне відношення редуктора

Передатне відношення редуктора i залежить від кінематичних можливостей схеми редуктора й від параметрів обраного електродвигуна й визначається по формулі:

 

i = n / n = nэд / n,

де nэд номінальна частота обертання вала електродвигуна; n частота обертання тихохідного вала редуктора, зазначена в завданні на проект.

Підбор електродвигуна з номінальною потужністю Pэд виробляється по необхідній потужності P (кВт), виходячи їхньої умови:

 

P £ Pэд,

де P = Т×n / (9550×h), кВт.

У цій формулі h КПД привода, що визначає: втрати в зачепленнях зубчастих передач hзац , у підшипниках hп , ущільненнях hупл , у муфтах, що з'єднує вали електродвигуна й редуктора hм , втрати, пов'язані з розбризкуванням масла hмВ і т.д. і розрахована по формулі:

У попередніх розрахунках приймаємо наступні значення:

hзац = 0,97...0…0,98;hп = 0,99; hупл = 1; hм = 1; hмВ = 1.

Стандартний електродвигун, що працює при постійному режимі (Р » const), можна використовувати з перевантаженням не більше 8%, а працюючий при змінному навантаженні до 12 %.

Каталог асинхронних електродвигунів частково наведений у табл. 24.9 [1] і містить для одного значення номінальної потужності кілька синхронних частот обертання ротора nс , що залежить від числа пар полюсів, це 3000, 1500, 1000 і 750 хв1. Номінальна частота обертання nэд під навантаженням може бути визначена або з умовної позначки електродвигуна (наприклад, для двигуна 90L4/ 1425 частота nэд = 1425 хв1) або по формулі:

 

nэд » 0,97 nс.

Рекомендується визначити чотири варіанти значень передатного відносин редуктора i, вибрати оптимальне за допомогою викладача або з умови i = 10...30…30 і остаточно вибрати електродвигун по каталозі й призначити передатне відношення i, для чого можна використовувати таблицю 2.2, форма й приклад заповнення якої наведені для значення Рэд = 5,9 кВт (перевантаження менш 8%).

Необхідно зробити ескіз обраного (відзначеного *) електродвигуна із вказівкою всіх його розмірів.


1.2.1.3 контактні напруги, Що Допускаються

Призначення контактних напруг, що допускаються, досить відповідальне завдання, розв'язувана оптимізацією конструкції виробу за критеріями, однак при ескізному проектуванні можливий облік тільки основних це: мінімальна маса заготівель для зубчастих коліс і валів, мінімальний обсяг корпуса, дотримання умов змащення.

Попередньо можна рекомендувати в редукторах по схемах 20, 21, 22 і 24:

для передачі тихохідного щабля,

, МПа;

для передачі швидкохідного щабля,

, МПа.

Таблиця 1.2

Варіант Тип двигуна

nс, про/хв

nэд, про/хв

n, про/хв

i = nэд / n

1 132M8/720 750 720 63 11,43
2 132S8/965 1000 965 14,70
3 112M4/1445 1500 1445

22,94*

4 100L2/2880 3000 2880 45,71

У табл. 1.1 заносимо округлені (за правилами округлення) значення, кратні десяти. Наприклад:  = 826, призначаємо  = = 830 МПа.

Прийняті значення підлягають уточненню в ході подальшої роботи над РГР.


Информация о работе «Розробка ескізного проекту циліндричного редуктора»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 56096
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 8

Похожие работы

Скачать
777715
34
6

... . Варять не більше 20 хв. М'ясний порошок — однорідна маса, отримана подрібненням сухого м'яса, колір світло-коричневий. Варять не більше 5 хв. Волога в порошку не більше 10%, упаковка герметична. ЛЕКЦІЯ ПО ТОВАРОЗНАВСТВУ РИБИ 1.Характеристика сімейств риб Промислові риби класифікують по декількох ознаках. По способу і місцю життя риби ділять на морських, прісноводих, напівпрохідні і прох ...

Скачать
468112
34
0

... ї зони та обмеження доступу до неї людей. На підприємстві згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та охорони праці повинні бути розроблені і затверджені роботодавцем: - план попередження надзвичайних ситуацій, у якому визначаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного ...

0 комментариев


Наверх