Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


2.2 Опори з конічними й кульковими радіальноупорними підшипниками

Для проміжних валів редукторів із циліндричними зубчастими колесами, в основному, застосовується схема «враспор», показана на мал. 2.2.

Мал. 2.2

2.2.1 Радіальноупорні конічні підшипники (тип 7000)

Конічні радіоупорні підшипники підбираються за ДСТ 33379 виходячи з раніше знайденого діаметра dП . З каталогу перебувають їхні параметри розміри, динамічну вантажопідйомність C і статичну вантажопідйомність C0, а також параметр осьового навантаження є і коефіцієнт осьового навантаження Y. У випадку, якщо в таблицях параметр e не приводиться, його можна обчислити з умови:

e = 1,5 × tga, де a кут контакту (звичайно a = 12...18…18°)

Радіальні навантаження визначені вище (це Fr3 і Fr4), осьові навантаження визначаються в наступному порядку:

1) складається рівняння рівноваги, для нашого випадку:


FA + Fa3 Fa4 = 0;

2) підраховуються значення власних їх осьових

 

S3 = 0,83 × e × Fr3;

S4 = 0,83 × e × Fr4;

3) для забезпечення працездатності підшипника необхідно дотримання умов

 

Fa3 ³ S3 і Fa4 ³ S4,

порушення яких приводить до перерозподілу навантаження на тіла кочення на один два ролики й до різкого скорочення ресурсу підшипника;

4) визначаються Fa3 і Fa4, для чого статично невизначене завдання вирішується методом спроб. Спочатку припускають Fa3 = S3, при цьому

 

Fa4 = FA + S3 ³ S4.

При дотриманні цієї умови призначаємо:

 

Fa3 = S3 і Fa4 = FA + S3.

У противному випадку приймають:

 

Fa4 = S4 і Fa3 = S4 FA.

Еквівалентне навантаження підраховується по формулах:

при Fa / (V × Fr) £ e,

P = V × Fr × Kд × Kt; (2.1)

при Fa / (V × Fr) > e,

P = (X × V × Fr + Y × Fa) × Kд × Kt

с підстановкою X = 0,4 і Y, обраного з каталогу.

Далі визначається ресурс підшипника Lh (див. п. 2.1) і перевіряється умова Lh ³ Lhe.

 

2.2.2 Радіоупорні кулькові підшипники (тип 6000)

Алгоритм визначення осьових сил аналогічний наведеному в п. 2.2.1, однак значення параметра осьового навантаження залежить від відношення радіального навантаження до осьового Fa / (V × Fr) нелінійно й значення e визначається по табл. 16.5 [2], по якій можна залежно від співвідношення Fa / (V × Fr) ³ e або в противному випадку вибрати коефіцієнти X і Y і знайти еквівалентне навантаження по формулам (2.1).


3. ТРЕТІЙ ЕТАП рГР. КОНСТРУЮВАННЯ ОСНОВНИХ З'ЄДНАНЬ, РОЗРОБКА ЕСКІЗУ КОМПОНУВАННЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗМІРІВ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ

 

3.1 З'єднання валступица

Передача обертаючого моменту Т у з'єднаннях зубчастих коліс із валами можуть бути виконані з використанням шпонок (призматичних ДЕРЖСТАНДАРТ 2336078 і сегментних ДЕРЖСТАНДАРТ 24071 80) або зубчастими з'єднаннями.

3.1.1 З'єднання призматичними шпонками

Підбор шпонок виробляється по таблицях стандартів у функції діаметра вала d, що визначає ширину шпонки b і висоту h. Приймаючи величину напруг зминання, що допускаються, [(див] =…120 Мпа, визначають робочу довжину шпонки (мм) по формулі:

 

lр ³ 4×T×103 / (d × h × [sдив]).

Повна довжина шпонки першого виконання (з округленими торцями)

 

l = lр + b/

Отримане значення погодиться зі стандартом (див. табл. 19.11, [3]) і приймається з ряду довжин, зазначеного в цій таблиці. Позначення шпонки, наприклад, для вала d = 48 мм. Шпонка 14(9(63 ДЕРЖСТАНДАРТ 2336078.

3.1.2 З'єднання сегментними шпонками

Розміри таких шпонок характеризуються фіксованим значенням її довжини l, тому їхній розрахунок можливий тільки у вигляді перевірочного:


sсм = 2 × Т × 103 / (k × l × d) £ [sдив],

де k висота площадки контактування шпонки з пазом вала.


Информация о работе «Розробка ескізного проекту циліндричного редуктора»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 56096
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 8

Похожие работы

Скачать
777715
34
6

... . Варять не більше 20 хв. М'ясний порошок — однорідна маса, отримана подрібненням сухого м'яса, колір світло-коричневий. Варять не більше 5 хв. Волога в порошку не більше 10%, упаковка герметична. ЛЕКЦІЯ ПО ТОВАРОЗНАВСТВУ РИБИ 1.Характеристика сімейств риб Промислові риби класифікують по декількох ознаках. По способу і місцю життя риби ділять на морських, прісноводих, напівпрохідні і прох ...

Скачать
468112
34
0

... ї зони та обмеження доступу до неї людей. На підприємстві згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та охорони праці повинні бути розроблені і затверджені роботодавцем: - план попередження надзвичайних ситуацій, у якому визначаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного ...

0 комментариев


Наверх