Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Курсова робота

на тему:

Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"


Зміст

Вступ

1 Аналітичний розділ

2 Побудова інформаційно-математичної моделі задачі

З Алгоритм задачі

4 Визначення структури даних

5 Розробка інтерфейсу програми з користувачем

6 Код програми

7 Реалізація проекту у візуальному середовищі

8 Аналіз програми

9 Тестування програми

10 Інструкція з експлуатації програми

11 Аналіз отриманих результатів

Висновок

Список літератури


Вступ

В нашому житті інформація відіграє дуже важливу роль. З розвитком науково-технічного прогресу її стає все більше. Тривалий час інформацію обробляли вручну: складали об¢ємні списки, які зберігалися в папках і картотеках і займали багато місця. На кожному аркуші паперу або на картці був надрукований бланк форми, в якому залишалося вільне місце для заповнення даними. Але ручна обробка інформації з часом стала зовсім неефективною.

Перший комп’ютер служив для виконання завдань загального характеру і займав приміщення розміром в два шкільні класи. Поступово він зменшувався у розмірах. І в результаті цієї еволюції ми отримали персональний комп’ютер, який по своїй функціональності та простоті став невід’ємною складовою життя сучасної людини.

Поява персональних комп’ютерів відкрила великі можливості для створення і застосування різноманітних навчальних систем. Їхній діапазон широкий – від найпростіших ігрових програм для побутових комп’ютерів, до складання програм, які допомагають оволодіти спеціальними знаннями та навичками. Нині на робочому столі майже кожного фахівця є комп'ютер. Він забезпечує спілкування між людьми на будь-які відстані, дає змогу скористатися фондами великих бібліотек у різних країнах, не виходячи з дому, використовувати потужні інформаційні системи, комп'ютерні енциклопедії, вивчати нові науки і набувати різні знання за допомогою навчальних програм та перевірити ці знання за допомогою різноманітних тестових програм.

В розумінні сучасної людини джерело знань це всебічне поняття, адже в наш час отримати інформацію яка нас цікавить можливо з екранів телевізора, радіо ефіру або монітору комп’ютера. Але людство не повинно забувати про основне та найпоширеніше джерело знань – книгу. З розвитком науково технічного прогресу людина почала створювати нові форми викладення інформації, однією з цих форм являються електронні засоби навчання та тестування, про які і піде мова в даній курсовій роботі.

Комп’ютерна технологія навчання передбачає використання комп’ютерів під час уроків, екзаменів, для індивідуального навчання, розвитку інтелектуальних і творчих можливостей учнів, перевірки підготовленості учнів за допомогою різноманітних тестових програм.

Комп’ютери використовують з метою автоматизації навчання: на екрані дисплея можна читати будь-який матеріал як із сторінок підручника, а в пам’яті комп’ютера можна помістити значно більше добре ілюстрованого матеріалу, ніж у книзі.


1 Аналітичний розділ

Для контролю знань використовуються як традиційні, так і сучасні методи контролю. Найширше розповсюдження знаходять методи контролю знань шляхом тестування. Зокрема, впровадження модульно-рейтингової системи в навчальний процес вищих закладів освіти вимагає застосування тестового контролю для оцінки знань студентів, що забезпечує високу технологічність проведення контролю та об’єктивність його результатів. Для підвищення ефективності організації тестового контролю його доцільно проводити з використанням комп’ютерних тестових програм, що дозволяє автоматизувати процес проведення контролю та обробку результатів тестування.

Аналіз сучасних методів тестування та практичних особливостей проведення тестового контролю, а також загальних вимог до комп’ютерних навчальних систем та практичного досвіду їх використання дозволяє визначити загальні вимоги, яким повинні задовольняти комп’ютерні тестові програми. Дотримання цих вимог визначає основні та додаткові можливості тестових програм.

До складу основних належать можливості:

– проводити тестовий контроль на базі тестових завдань закритого та відкритого типів, тобто з наданням (відображенням для вибору) та без надання варіантних відповідей на питання тестових завдань, оскільки тестові завдання інших типів (на відповідність, на встановлення правильної послідовності) можуть бути перетворені в одне або декілька тестових завдань закритого та відкритого типів;

– формувати зовнішні бібліотеки тестових завдань, тобто бібліотеки, котрі не входять до складу самої тестової програми, що дозволить користувачам тестових програм розробляти і використовувати власні тести;

– використовувати декілька бібліотек тестових завдань при проведенні одного тесту з послідовним виконанням тестових завдань з кожної бібліотеки, що дозволить розмістити в окремих бібліотеках тестові завдання з різних тем;

– використовувати бібліотеки тестових завдань в незашифрованому та зашифрованому вигляді, що дозволить або не дозволить ознайомитись зі змістом та виконати тест без введення пароля стороннім особам;

– оцінювати правильну відповідь або будь-яку відповідь на кожне тестове завдання певною кількістю балів та підраховувати загальну кількість набраних балів і відповідну бальну оцінку за заданою шкалою оцінок;

– відводити або не відводити певний час на виконання всього тесту або кожного тестового завдання окремо, що дозволить виконувати тест в різних режимах обмеження часу;

– вибирати тестові завдання з бібліотек тестових завдань в заданій кількості та відображати варіантні відповіді в тестових завданнях закритого типу в випадковому порядку.

До складу додаткових належать можливості:

– вибирати тести до виконання з переліку наявних тестів (наприклад, з меню тестів, що відображається на екрані після запуску на виконання тестової програми);

– зберігати результати тестування для подальшого їх використання, відображати та видаляти результати тестування при необхідності;

– задавати кількість можливих разів виконання кожного тесту для обмеження спроб повторного виконання тесту однією особою.

В даній курсовій роботі, для перевірки знань студентів використовується тестова програма, яка розроблена в візуальному середовищі програмування Dеlрhі.

Середовище Dеlрhі я обрав, тому що воно має широкі можливості для алгоритмування складних математичних обчислень, оскільки мова Оbjесt Раsсаl, яка ї основою Dеlрhі, є мовою високого рівня та має великий набір процедур та функцій.

Програма даної курсової роботи була розроблена для поглиблення вивчення курсу лекцій з дисципліни «Системне програмування та операційні системи». В даній програмі я врахував вимоги не лише викладача, а й намагався в першу чергу полегшити роботу студента. Приведемо деякі відомості про Dеlрhі як один із найпоширеніших компіляторів для Wіndоws.

Dеlрhі — це середовище швидкої розробки, у якій як мова програмування використовується мова Оbjесt Раsсаl. Мова Оbjесt Раsсаl — строго типізована об’єктно-орієнтованна мова. Автоматизація програмування досягається завдяки можливості переносити компоненти на форму з палітри компонентів і змінювати їх властивості, не вносячи, вручну, зміни до програмного коду.


Информация о работе «Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 38056
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 14

Похожие работы

Скачать
54193
1
1

... підприємств, маркетинг і менеджмент / Укл. Савченко О.Ф., Гудзь М.В., Жигірь В.І., Хоменко С.В., Макарова І.А. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 39 с. Хоменко С.В. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання ...

Скачать
201452
18
7

... диференційована оцінка. Вона дає змогу врахувати різні елементи виконаного дитиною навчального завдання - старанність, охайність, правильність. Розділ 2. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі   2.1 Стан готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень Сьогодення ставить перед педагогом низку актуальних завдань, зумовлених необхідністю гуманізації ...

Скачать
29682
0
0

... системах наукової класифікації. Однак перш ніж зануритися в об’єктно-орієнтовану розробку, давайте розглянемо деякі з властивостей, загальні для класу "об'єктів". Абстракція Ціль об'єктно-орієнтованого програмування полягає в тому, щоб побачити в задачі абстракції об'єктів реального світу. Що за реальні об'єкти малися на увазі? Буквально будь-які, аби вони давали представлення про функці ...

Скачать
367716
10
48

... В АБС АКБ «ПРОМІНВЕСТБАНК» ТА ОЦІНКА РІВНЯ ВРАЗЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 3.1 Постановка алгоритму задачі формування та опис елементів матриці контролю комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційних об’єктів комерційного банку В дипломному дослідженні матриця контролю стану побудови та експлуатації комплексної системи захисту інформації в комерційному банку представлена у вигляді ...

0 комментариев


Наверх