2.1 Засоби - інструменти, за допомогою яких документують інформацію.

Технічний і текстові способи документування є найдавнішими.

Писемність є засобом для текстового способу .

Вона з’являється тоді, коли виникає потреба передавати інформацію через час і простір.

Піктографічне письмо (рисункове письмо) – перший етап еволюції писемності, перший спосіб вираження почуттів, але малюнок можна лише трактувати, дослівно його прочитати неможливо.

Писемність виникла у VIII тисячолітті до н.е. Писемність слугувала для передачі соціального досвідунащадкам, але життеве сприйняття слідуючого покоління змінються і уутруднює прочитання.

Логограмма або ієрогліфи – передача – передача інформації зазасобами схем.

Слогове письмо (шумерське) – письмо за засобами символів, але симовл позначае не слово, а склад.

Літеро-звукове письмо (гречеський алфавіт).

Грекі рочленували слово на літери, літери на звуки і створили алфавіт.

Звукове письмо слугувало основою стенографії – запису інформації зазасобами значків.

Знак позначає не слово, не літеру, а цілі фрази та устойчиві словосполучення.

На початку нашої ери існували два основних алфавита – грецький і латинський.

До VI століття н.е. слов’янськи племена використовували чорно-розовий алфавіт (...)

З V століття з’являється протокирилиця (відрізняється від грецького алфавіту лише тим, що відсутня частина букв.)

На базі цього алфавіту у IX столітті з’являються два алфавіти – глаголиця та кирилиця. Глаголиця стала називатися вяз’ю і використовуватися як парадне письмо, для написання дорогих книг і т.д.

У розвитку шприфту виділяють три етапи:

1.   статут (чітка геометрія, рівні літери)

2.   півстатут (на відміну від статуту - наклонні літери, немає чіткої геометрії)

3.   скоропис 15-16 ст. (іноді викидаються гласні літери, зливаються слова. Самий тяжкочитаємий шрифт.)

Петр I у XVII столітті ввів гражданський шрифт.

У 1735,1738, 1758 рр. – реформи Російської Академії Наук, які модернизували алфавіт. Вперше з’являється руський національний алфавіт.

Ленін видає декрети 1917-1918рр. о реорганізації руської мови, створюється сучасний руський алфавіт. У 1931 р. цей алфавіт поповнюють лише двома літерами – и, й.

До середини XIX сторіччя писемність була рукописною, потім з’являються перші машинописні прилади (машини) .

Технічний спосіб документування.

Малювали на самих спорудах. Малюнки містять в собі техічну інформацію, вміщують свідчення о технічних знаннях. Технічний малюнок виникає, коли виникає патріархальне господарство, воно з’єднане з характером виробництва, коли потребуються більш точні засоби реалізації інформації. Коли людина починає робити щось сама, виникає технічна інформація.

Один спосіб - малюнок.

На Русі малюнки робили прямо на землі.

Виникає диференціація сільського господарства, виникають нові методи документування. З’являються перші наукові писання, метеозаписи, перші земельні плани.

Ремеслене виробництво з’являеться з потребою в описанні заказів, товари на обмін – технічне описування виробу, моделі або образець.

Розвивається торгівля. Торговці були створювальниками карти. Разом з нею з’являються перші наукові щрденники демографічного змісту.

На зміну ремесленому засобу виробництва приходить мануфакутрне (серійне виробництво). Це виробництво вимагало більш точного зображення самого предмета. Конструкторська документація виникає у зв’язку з розвитком механіки, судобудівництва, машинобудівництва.

У XVII-XVIIIст. починається типове будівництво. З’являється проект, проектна документація.

Машиний характер виробництва відрізняється від мануактурного технологією, предполагають, використання кваліфікованих спеціалістів. Виникає технологічна документація, технологічна карта.

У виробництво входить наука. З’являється наукова документація. З’являеться держстандарт.

Вводиться різниця між часною та державною інтелектуальною власністю.

З’являються звіти, рецензії та укладнення.

На сьогоднішній день ми маємо технічний комплекс научної документації, який складався у всіх сферах життя.

Графічна документація: плани, креслення, схеми.

Текстова документація : держстандарти, технічні описання, технчні умови і т.д.

Картографічна і гідрографічна: карти, географічні, геодезичні і т.д.

Основний засіб - технічна графіка.

У IV столітті до н.е. Євклід створив працб „Оптика”, де вперше формулює правила виготовлення точного технічного малюнка, створення малюнка на площині.

У XVI ст. Декарт і Ферма розробляють теорію аналітичної геометрії.

З’являються методи проектного зображення предметів.

Схематичні плани залишаються кресленими, вони відрізняються більшою точністю зображення.

В кожній галузі виникають креслені майстерні (18-19ст.) 1798р. - рік народження інженерної графіки.

Французьський авантюрист Гаспар Май видав книгу „Нарисна геометрія”, написану за гратами.

У XIX столітті розробляється методичка рельєфного зображення на площині (М. Ферог)

Він ввів технолгогію виготовлення документів з рельєфним зображенням предметів.

Створюється компьютерна графіка.


Информация о работе «Виникнення писемності та історія кодування інформації»
Раздел: Делопроизводство
Количество знаков с пробелами: 21217
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
140818
2
0

... ці засоби.[9] 1.3. Журналістика, як інформаційний простір (Дивіться Додаток 2) Останнім часом у слововжиток міцно увійшло поняття інфор­маційного простору, під яким розуміють сукупність територій, охопле­них засобами масової інформації певної категорії (регіональними, національними, світовими)[20;36]. Найчастіше цей термін вживають у зна­ченні національного інформаційного простору, який ...

Скачать
51941
0
0

... одного боку, сприяє закріпленню багатовікової суспільної мовної практики українського народу, а з іншого - збагачує її виразовими засобами, шліфує літературні норми.   Загальнонародна мова і територіальні діалекти   Існування мови на значній території неминуче веде до її діалектної диференціації. Одним із найважчих питань лінгвістики є визначення статусу певного територіального різновиду даної ...

Скачать
358120
71
37

... структурного підрозділу може бути до 10 підлеглих; число робітників у бригадах – від 5 до 15 осіб. Контрольні питання 1.         Які елементи входять до складу системи виробничого менеджменту, розкрийте їхній зміст. 2.         Що відноситься до матеріально-грошових елементів підприємства. 3.         Дайте характеристику нематеріальним елементам підприємства. 4.         Назвіть сучасні ...

Скачать
139561
5
0

... якість і обсяги роботи будь-якої бібліотеки в значній мірі залежать від підбору книг, журналів та інших документів у її фонді. Саме ДФ є основою роботи бібліотеки. Саме вони визначають зміст, повноту і якість задоволення та розвитку ІП користувачів [Цимбалюк П.І. Інформаційний ресурс Бібліотеки. – Стратегічна основа її життєдіяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 56]. В інформаційному ...

0 комментариев


Наверх