Войти на сайт

или
Регистрация

НавигацияРеферат на тему:

«Послідовні інтерфейси ПК»

 


1. Загальні положення

 

1.1 Призначення інтерфейсу

 

Інтерфейс RS-232C є найбільш широко поширеним стандартним послідовним методом зв'язку між мікрокомп'ютерами і периферійними пристроями. Інтерфейс, визначений стандартом Асоціації електронної промисловості (EIA), передбачає наявність обладнання двох видів: термінального DTE і зв'язного DCE. Для правильного уявлення про інтерфейс RS-232C, необхідно виразно розуміти відмінність між цими видами обладнання. Термінальне обладнання, наприклад мікрокомп'ютер, може посилати і (або) приймати дані по послідовному інтерфейсу. Воно як би закінчує (terminate) послідовну лінію. Зв'язне обладнання пристрою, які можуть спростити передачу даних спільно з термінальним обладнанням. Наочним приклад зв'язного обладнання служить модем (модулятор / демодулятор). Він виявляється з'єднувальною ланкою в послідовному ланцюжку між комп'ютером і телефонною лінією.

Відмінність між термінальними і зв'язними пристроями досить розпливчата, тому виникають деякі складності в розумінні того, до якого типу обладнання відноситься той або інший пристрій. Розглянемо ситуацію з принтером. До якого обладнання його віднести? Як зв'язати два комп'ютери, коли вони обидва діють як термінальне обладнання. Для відповіді на ці питання потрібно розглянути фізичне з'єднання пристроїв. Виробивши незначні зміни в лініях інтерфейсу RS-232C, можна примусити зв'язне обладнання функціонувати як термінальне.

1.2 Характеристика інтерфейсу

інтерфейс мікрокомп'ютер периферійний пристрій

Стандарт RS-232C використовує несиметричні передавачі і приймачі – сигнал передається відносно схемної землі. Інтерфейс не забезпечує гальванічної розв’язки приладів. Логічній одиниці відповідає напруга на вході приймача в діапазоні -12…-3В. для лінії управляючих сигналів цей стан називається ON («ввімкнено»), для ліній послідовних даних – MARK. Логічному нулю відповідає діапазон +3… +12В. Для ліній управляючих сигналів цей стан називається OFF («вимкнено»), а для ліній послідовних даних – SPACE. Діапазон -3…+3В – зона нечутливості, яка обумовлює гістерезис приймача: стан лінії буде вважатися зміненим тільки після переходу за порогове значення. Рівні сигналів на виходах передавачів повинні бути в діапазонах -12…-5В і +5…+12В для представлення одиниці і нуля відповідно. Різниця потенціалів між схемними землями (SG), з’єднаних пристроїв повинна бути менша 2В, при більш високій різниці потенціалів можливе неправильне сприйняття сигналів. Інтерфейс передбачає наявність захисного заземлення для з’єднаних пристроїв, якщо вони обидва живляться від мережі змінного струму і мають з мережею фільтри. Для інтерфейсу RS-232C спеціально випускають буферні мікросхеми приймачів (з гістерезисом і передавачем двох полярного сигналу).

1.3 Лінії інтерфейсу

Нижче представлено зображення існуючих видів послідовних портів та опис їх виводів:

Послідовний порт (9 виводів)


Рис. 1. Вилка на 9 виводів (вигляд з боку комп’ютера)


Таблиця 1. Призначення контактів 9-контактного рознімача RS-232C

Вивід

Найменування

Напрямок

Опис

1 CD ¬ Carrier Detect (Визначення несучої)
2 RXD ¬ Receive Data (Дані, що приймаються)
3 TXD ® Transmit Data (Дані, що передаються)
4 DTR ® Data Terminal Ready (Готовність термінала)
5 GND ¾ System Ground (Корпус системи)
6 DSR ¬ Data Set Ready (Готовність даних)
7 RTS ® Request to Send (Запит на відправку)
8 CTS ¬ Clear to Send (Готовність прийому)
9 RI ¬ Ring Indicator (Індикатор)

 

Послідовний порт (25 виводів)

 

 


Рис. 2. Вилка на 25 виводів (вигляд з боку комп’ютера)

Таблиця 2. Призначення контактів 25-контактного рознімача RS-232C

Вивід

Найменування

Напрямок

Опис

1 SHIELD ¾ Shield Ground (Захисний корпус)
2 TXD ® Transmit Data (Дані, що передаються)
3 RXD ¬ Receive Data (Дані, що приймаються)
4 RTS ® Request to Send (Запит на відправку)
5 CTS ¬ Clear to Send (Готовність прийому)
6 DSR ¬ Data Set Ready (Готовність даних)
7 GND ¾ System Ground (Корпус системи)
8 CD ¬ Carrier Detect (Визначення несучої)
9–19 n/c ¾
20 DTR ® Data Terminal Ready (Готовність терміналу)
21 n/c ¾
22 RI ¬ Ring Indicator (Індикатор)
23–25 n/c ¾


Информация о работе «Послідовні інтерфейси ПК»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 28218
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
39407
3
6

... виводів чи типи роз’ємів. Він містить тільки опис електричних характеристик інтерфейсу. Стандарт RS-423A передбачає максимальну швидкість передачі 100 Кбіт/с. 2.1.2 Будова і принцип роботи послідовного порта Послідовна передача даних Послідовний потік даних складається з бітів синхронізації і власне бітів даних. Формат послідовних даних містить чотири частини: стартовий біт, біти даних (5-8 ...

Скачать
70440
0
5

... Сван Том. – К.: Диалектика, 1997. – 480с., ил. 7.       Секреты Delphi 2: Пер. с англ./Рэй Лишнер. – К.: НИПФ «ДиаСофтЛтд.», 1996. – 800 с. ДОДАТОК ТЕКСТ ПРОГРАМИ “ВІЗУАЛЬНИЙ ОБЛІК ВХІДНИХ ДАНИХ ІНТЕРФЕЙСУ RS-232” Текст основної програми program Project1; uses Forms, MainForm in 'MainForm.pas' {Form1 Головна форма}, GraphicDiagram in 'GraphicDiagram.pas', Unit3 in 'Unit3.pas' ...

Скачать
11360
0
15

... //Запис у файл begin AssignFile(f,SaveDialog1.FileName); Rewrite(f); for i:=1 to n-1 do writeln(f,mU[i]:3:1); CloseFile(f); end; Рис. 1.3. Форма організації обміну даними через послідовний порт 1.2 Опис процедури зчитування повідомлення Read_Message Розглянемо процедуру Read_Message для декодування повідомлень (зчитування з файлу). Спочатку значення аналогової напруги сигналу mU ...

Скачать
162235
26
50

... ./ “_____”_________2009р. Виконавець Студент групи x  /xxxxxx./ “_____”____________2009р. Харків 2009 ЗАТВЕРДЖЕНО xxx.03077-01 12 01-1-ЛЗ ВІРТУАЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗІ УЧБОВОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ EV8031 Текст програми xxxxx.03077-01 12 01-1 Аркушів _48_ Харків 2009 ЗМІСТ 1 ТЕКСТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ...

0 комментариев


Наверх