Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Вступ

Будь-яке підприємство, фірма, організація має свою організаційну структуру. Ця структура многомірна й може бути розчленована на кілька взаємозалежних підструктур, які можна розглядати як самостійні структури: структура керування виробництвом, кадрова структура, маркетингової, фінансово-економічної, інформаційні структури. Всі вони перебувають у тісній взаємодії й саме їхня сукупність і створює організаційну структуру підприємства. Одне з найважливіших місць у цій структурі займає інформаційна система.

У принципі, будь-яку систему керування можна представити як інформаційну систему з різними інформаційними потоками у вигляді документів, розпоряджень, запитів, що звертаються усередині організації, що виходять або входять із зовнішнього середовища.

В останні десятиліття різко збільшився обсяг інформації в суспільстві взагалі й інформації, використовуваної на підприємстві зокрема. Це пов'язане зі зростаючими темпами розвитку науки й техніки, появою нових технологій, швидкою їхньою змінюваністю. На ринках сировини й продукції зложилися умови, що вимагають постійного спостереження за станом ринку, його змінами, тенденціями його розвитку, необхідно вміти передбачати подальший розвиток ситуації й бути готовим до зміни стратегії, стилю діяльності, технології виробництва для найшвидшого пристосування до нових зовнішніх умов.

Крім того, на більших підприємствах з більшими оборотами продукції й чисельністю працівників існує необхідність обліку й контролю великого обсягу фінансової, виробничої, кадрової, закупівельно-збутової, маркетингової інформації.

У зв'язку із цим з'являється необхідність створення автоматизованих систем збору, обробки, зберігання інформації. Вони повинні полегшити процес роботи з інформацією, що циркулює на підприємстві.

Поява комп'ютерної техніки дозволяє створити подібні системи. На сучасних підприємствах практично вся робота з інформацією автоматизована. Але крім автоматизації актуальним залишається питання про грамотну побудову структури інформаційної системи, оптимізації інформаційних потоків, відсівання непотрібної інформації, спрощення пошуку й одержання необхідної. Наявність гарно налагодженої автоматизованої інформаційної системи на підприємстві значно спрощує процес керування підприємством. Вона дозволяє вчасно зібрати, відсортувати, обробити необхідну інформацію й прийняти вірне рішення. Іноді, не вчасно ухвалене рішення, через недолік або несвоєчасне надходження інформації може привести до загибелі підприємства. Тому необхідно приділяти велику увагу створенню й підтримці ефективного функціонування інформаційної системи підприємства.


1. Характеристика об'єкту дослідження

1.1 Структура підприємства «Newtone»

Компанія CST-іnvest (Підприємство зв’язку Newtone є представником компанії CST-invest) – новий оператор в області стільникового зв'язку України. Висококваліфіковані фахівці компанії, оцінивши існуючий ринок бездротових технологій доступу, визнали CDMA2000–1Х як найбільш надійний, економічно ефективний і високоякісний стандарт стільникового зв'язку. Використовуючи переваги стандарту CDMA2000–1X, підприємство сподівається стати одним із провідних операторів стільникового зв'язку на ринку України.

Code Dіvіsіon Multіple Access (СDMA) – система множинного доступу з кодовим поділом – одна із самих перспективних технологій зв'язку. Десятиліття назад ця технологія використалася тільки у військовому зв'язку, а сьогодні відома всім як глобальний цифровий стандарт для комерційних систем комунікацій.

CST-іnvest засновано в 1994 році групою молодих фахівців. В 1996–1997 р.г. компанією CST-іnvest були проведені роботи із проектування й установки локальних комп'ютерних мереж для найбільших індустріальних підприємств у Дніпропетровській області. Починаючи з 1998 р. інтереси компанії були спрямовані до українського ринку стільникового зв'язку. Це був початок діяльності CST-іnvest у сфері телекомунікацій.

У липні 2001 р. року компанією CST-іnvest була отримана ліцензія на надання послуг телефонного зв'язку на території м. Дніпропетровська й Дніпропетровської області, видана Державним комітетом зв'язку й інформатизації України. Тоді ж була отримана ліцензія на використання радіочастот на території м. Дніпропетровська й області.

Компанія CST-іnvest і компанія Motorola Іnc. підписали контракт на установку мережі стільникового зв'язку третього покоління стандарту CDMA2000–1X. у м. Дніпропетровськ. Це друга система стільникового зв'язку 3-го покоління, яка установлена в Європі й перша в Україні.

Абоненти мережі NewTone одержують унікальну можливість одними з перших в усьому світі стати користувачами самого прогресивного стандарту CDMA2000–1X.

На сьогоднішній день налічується більше 120 млн. абонентів мереж CDMA.

1.2 Опис інформаційних систем підприємства «Newtone»

У зв'язку з тим, що компанія «Newtone», починаючи з кінця 2003 року почала робити підключення абонентів до мобільних терміналів, з'явилася необхідність у контролі поставок, продажів, аналізу товару в наявності, облік браку. Ці функції має виконувати така інформаційна система.

Компанія існує ледве більше двох років, тому всі сили програмістів були спрямовані на написання програм для контролю працездатності апаратури й моніторингу всіх неполадок. Розроблено програму для менеджерів підрозділів з метою обміну інформацією. Надалі було розроблено ряд програм для бухгалтерії, у зв'язку з необхідністю керування рахунками, ведення бухгалтерського обліку, забезпечення зв'язку й грошових переказів між головним офісом і дилерами компанії.

Одна з таких великих програм називається «R+».

Впровадження інформаційної системи «R+» сприяло:

одержанню більше раціональних варіантів рішення управлінських завдань за рахунок впровадження математичних методів й інтелектуальних систем;

звільненню працівників від рутинної роботи за рахунок її автоматизації;

забезпеченню вірогідності інформації;

заміні паперових носіїв даних на магнітні диски або стрічки, що приводить до більше раціональної організації переробки інформації на комп'ютері й зниженню обсягів документів на папері;

удосконалюванню структури потоків інформації й системи документообігу у фірмі;

зменшенню витрат на виробництво продукції й послуг;

наданню споживачам унікальних послуг;

пошуку нових ринкових ніш;

прив'язці до фірми покупців і постачальників за рахунок надання їм різних знижок і послуг.

Основні процеси, що забезпечують роботу інформаційних систем підприємства:

введення інформації із зовнішніх або внутрішніх джерел;

обробка вхідної інформації й подання її в зручному виді;

висновок інформації для подання споживачам або передачі в іншу систему;

зворотній зв'язок – це інформація, перероблена людьми даної організації для корекції вхідної інформації.

Інформаційна система визначається наступними властивостями:

будь-яка інформаційна система може бути піддана аналізу, побудована й керована на основі загальних принципів побудови систем;

інформаційна система є динамічною й що розвивається;

при побудові інформаційної системи необхідно використати системний підхід;

вихідною продукцією інформаційної системи є інформація, на основі якої приймаються рішення;

При визначенні можливості комп'ютерної інформаційної системи для підтримки прийняття рішень варто враховувати:

структурованість розв'язуваних управлінських завдань;

рівень ієрархії керування фірмою, на якому рішення повинне бути прийняте;

приналежність розв'язуваного завдання до тієї або іншої функціональної сфери бізнесу;

вид використовуваної інформаційної технології.

Створення й використання інформаційних систем [1], які є на підприємстві, націлені на рішення наступних завдань:

1. Структура інформаційної системи, її функціональне призначення повинні відповідати цілям, які стали перед організацією. У даній фірмі – ефективний бізнес.

2. Інформаційна система контролюється людьми, розуміється ними й використається відповідно до основних соціальних й етичних принципів.

3. Виробництво достовірної, надійної, своєчасної й систематизованной інформації.

Інформаційна система є частиною організації, а ключові елементи будь-якої організації – структура й органи керування, стандартні процедури, персонал, субкультура.

Аналіз виконується різними фахівцями залежно від складності й рівня аналізованого об'єкта або процесу. Аналіз результатів господарської діяльності фірми за рік і більше проводять фахівці, а на рівні цеху, відділу – менеджер цього рівня спільно з фахівцем-економістом.


Информация о работе «Інформаційна система "Облік мобільних терміналів"»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 67019
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 10

Похожие работы

Скачать
109028
25
1

... розробленого GSM/GPS/GPRS мобільного терміналу охоронної системи для автомобіля та визначимо його основні функціональні характеристики. Призначення Розроблений пристрій – мобільний термінал охоронної системи для автомобіля – відноситься до апаратури спеціального призначення і характеризується рядом підвищених вимог щодо надійності, працездатності та захисту від несанкціонованого доступу. Ці ...

Скачать
29410
2
22

... , тому що сутності не мають властивостей, що залежать від неключових властивостей [1]. У ER-діаграмі усунуті надмірність і недоцільність використання інформації в сутності "Телефон". 3.Даталогичне проектування бази даних Це другий етап проектування баз даних: необхідно об'єкти і зв'язки між ними перетворити в логічну модель даних - модель, побудовану за законами логіки. Існують кілька моделей ...

Скачать
83982
0
0

... органах та на створення сучасної та дієвої інформаційної інфраструктури митних органів.   Розділ ІІ. Організація реалізації інформаційної політики в митних органах України інформаційна політика митний орган юридичний 2.1 Інформаційна мережа митних органів України: WEB-сайт Державної митної служби України, Єдина автоматизована інформаційна система, телефон довіри Важливою складовою інформаці ...

Скачать
242448
6
24

... ів і зборів. Розділ 3. Напрямки підвищення рівня організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці 3.1 Напрями вдосконалення організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці Основні напрями розвитку Державної митної служби України координу-ються «Концепцією створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" в ...

0 комментариев


Наверх