Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Безопасность жизнедеятельности

Количество работ в разделе: 1977
Название работы Скачать
601.
Защита от опасности поражения электрическим током
... возможности пребывания людей в зоне растекания тока и удаление человека из зоны, в которой возник опасный потенциал, маленькими шагами. ГЛАВА 2 ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 2.1 Меры защиты по принципу их действия Все существующие меры защиты по принципу их действия ...
602.
Защита от опасностей, связанных с физическим насилием
... . Доверяй своей интуиции и знайте, что это нормально, если не позволяете войти в дом человеку, которому не доверяете. 2. Опасности, связанные с физическим насилием Уголовный мир плодовит, увеличивается преступность среди несовершеннолетних, растет количество краж в квартирах и грабежей на ...
603.
Защита от влияния вредных веществ на производстве
... . По условиям эксплуатации различают респираторы одноразового и многоразового использования. Респираторы обеспечивают облегченный способ защиты органов дыхания от вредных веществ (рис. 2.3.5.). Наиболее широко применяются противопылевые респираторы ШБ-1 «Лепесток» (отечественной аналог «Росток»), ...
604.
Защита от аварийно химически опасных веществ (АХОВ)
... фазы АХОВ пеной; разбавление жидкой фазы АХОВ водой или растворами нейтральных веществ; дегазация (нейтрализация) АХОВ растворами химически активных реагентов. Заключение Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) - это обращающиеся в больших количествах в промышленности и на транспорте ...
605.
Защита населения при авариях с выбросами АХОВ
... паров АХОВ участок местности, и ''грязный'', включающий в себя очаг аварии и прилегающую к нему местность, подвергающуюся воздействию распространяющихся паров АХОВ. 5. Защита населения при авариях с выбросами АХОВ Высокая скорость формирования и действия поражающих факторов АХОВ вызывают ...
606.
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
... , эпидемиями, ликвидация их последствий". На современном этапе основной целью государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах научно-обоснованных ...
607.
Захист населення при радіаційному забрудненні
... ; ‒організація та проведення дозиметричного контролью радіаційного фону; ‒засоби захисту населення при радіаційному забрудненні; ‒забезпечення населення та невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами протирадіаційного захисту (протигази, засоби захисту шкіри та інше, ...
608.
Захист довкілля від іонізуючого випромінювання
... потужності поглиненої дози 0,001 — 0,01 Гр/добу (0,1 — 1 рад/добу).   РОЗДІЛ 3. ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 3.1 Методи визначення іонізуючих випромінювань Виявлення радіоактивних речовин та іонізуючих (радіоактивних) випромінювань (нейтрон ...
609.
Захист від шуму, інфразвуку, ультразвуку
... механічні коливальні рухи середовища з частотою від 20 до 20000 Гц. Нижче 20 Гц і вище 20 тис. Гц знаходяться відповідно області нечутних людиною інфразвуків і ультразвуків. У частотному діапазоні, що чує людина (20-20000 Гц), виділяють дві межі звукової енергії, яку сприймає людина як звук. Міні ...
610.
Захист від виробничих вібрацій
... 3а - технологічна вібрація (вертикальна і горизонтальна) у виробничих приміщеннях з джерелами вібрації; 3б - теж саме у виробничих приміщеннях без джерел вібрації; 3в - теж саме у приміщеннях для розумової праці та адміністративно управлінських приміщеннях; 4 - локальна вібрація. Рисунок 1.1 - ...
611.
Захист від виробничих випромінювань
... його періодичності і тривалості, площі опроміненої поверхні, локалізації опромінення і характеру трудового процесу. Джерелами короткохвильового випромінювання у виробничих умовах є печі, електричні дуги, нагрітий метал чи скло та ін. При температурі поверхонь менше 50 °С ІЧВ практично затримується ...
612.
Застосування засобів індивідуального захисту
... 1/2 дози дорослого; разові дози радіозахисного засобу № 2 і протибольові засоби для дітей і дорослих однакові. У захисті людини засоби індивідуального захисту мають винятково важливе значення, передусім внаслідок можливості швидкого їх застосування при необхідності. Тому вони повинні бути в постійн
613.
Зарождение и формирование эргономики
... вклад в которое внесли Эргономическое исследовательское общество и Европейское агентство по производительности труда. Обе эти организации положили начало формированию эргономики как междисциплинарной науки и подняли ее на международный уровень. В 1955 г. названное выше агентство поручило изучение ...
614.
Запиленість повітря виробничих приміщень
... штуцером, на який натягнуто гумовий шланг від аспіратора. Патрон-фільтротримач розміщують на пиловій камері, що імітує виробниче приміщення. До камери підведена гумова трубка, якою надходить запилене повітря від змішувача. Під час експерименту визначають масу фільтра і вати до і після досліду. Рі ...
615.
Занятия по пожарно-тактической подготовке. Средства защиты кожи изолирующего типа
... средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия агрессивных химических, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Средства защиты кожи изолирующего типа подразделяются на легкие и повышенной стойкости. К легким относятся КИХ-4, КИХ-5, КИХ-6, Auer ...
616.
Зануление
... , при появлении токов утечки. Защитное отключение используют в тех случаях, когда нет уверенности в надежности заземления или зануления. К устройствам защитного отключения (УЗО) предъявляются следующие требования: высокая чувствительность (реагирование на незначительные изменения входной величины), ...
617.
Законы правильного питания
... , которая может стать причиной нарушения ее эндокринной функции с последующим возникновением сахарного диабета.   3 Правила питания. Энергетика питания   Правильное питание - основа здоровья человека. Именно пища, которую мы принимаем, обеспечивает развитие и постоянное обновление ...
618.
Законодательство РФ в сфере охраны труда
... и гарантии в области рабочего времени и времени отдыха (ст. 43, 54, 67, 74, 177, 178 КЗоТ), оплаты труда (ст. 179 КЗоТ). 2.3 Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью Действующее законодательство допускает ограничения в трудовой деятельности для пенсионеров и инвалидов только в том ...
619.
Законодательство Российской Федерации об охране труда
... если допущенное нарушение носит характер преступной халатности. К административной ответственности привлекаются работодатели и должностные лица, нарушившие законодательство об охране труда. Она выражается в наложении на виновных денежных штрафов, устанавливаемых органами надзора. Правом наложения ...
620.
Законодательство в области производственной санитарии и гигиены труда
... жизнедеятельность. Ряд факторов оказывают положительное влияние, другие являются негативными оказывают вредное влияние на здоровье. Производственная санитария – система организационных, профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий и средств, направленных на предотвращение воздействия на ...
621.
Законодавча база України про охорону праці
... актів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.  Стаття перша визначає основні поняття і терміни: Охорона праці - ...
622.
Заземление электрооборудования
... и заземлитель), Ом; Rобщ – общее сопротивление заземлителей, Ом. Рис 3.4.6 Защитное заземленне: а – схема заземления корпуса электрооборудования; б-эквивалентная электрическая схема  (3.4.22)  (3.4.23) После подстановки значений Rобщ и ...
623.
Загрязнение литосферы. Последствия. Ее защита
... возможной при их применении. Трудно себе представить уничтожение колорадского жука на картофельных плантациях без применения пестицидов. Загрязнение литосферы при захоронении радиоактивных отходов. В процессе ядерной реакции на атомных электростанциях лишь 0,5-1,5% ядерного топлива превращается в ...
624.
Забруднення харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозоаміном
... дприємств і крупних автодоріг. Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ситуації з забрудненням харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозоамінами. 1. Поняття нітратів, нітритів, нітрозоаміну Нітрати - це солі азотної кислоти, які накопичуються в продуктах і воді при надлишковому ...
625.
Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі
... жодному виді діяльності не можна досягти абсолютної безпечності, тобто будь-яка діяльність людини потенційно небезпечна. Згідно з цією аксіомою всі дії людей і усі компоненти життєвого середовища, крім позитивних властивостей і наслідків, мають здатність створювати небезпеки. При цьому будь-яка нова ...
626.
Жилище и его защита от проникновения посторонних
... те годы ещё не существовало понятия «вандалоустойчивое исполнение», а используемое оборудование имело низкую надёжность, попытка оградить, дома от проникновения посторонних оставила о себе воспоминание в виде разломанных кодовых замков. В конце 80-х – начале 90-х годов появилось оборудование нового ...
627.
Жизнеобеспечение населения и организация материально-технического обеспечения при затоплениях, вызванных прорывом плотин, дамб и других ГТС
... банями, душевыми, прачечными, туалетами не требуется. 2.6 Потребность населения и формирований РСЧС в различных видах жизне- и материально-технического обеспечения Материально-техническое обеспечение заключается в организации и осуществлении своевременного и полного снабжения формирований ...
628.
Жизнеобеспечение жилища
... домах, что вспоминают о важности этой инженерной системы лишь, когда она засоряется. Однако, следует помнить, что это одна из важнейших систем жизнеобеспечения дома, которая требует особого ухода и заботы. Система канализации может быть простой и усложненной: например, если в доме имеются внутренние ...
629.
Естественное и искусственное освещение
... ;. Чем больше защитный угол, тем меньше слепящее действие светильника. Применяемые на производстве и в офисах светильники имеют кпд в пределах 0,4-0,9. Нормирование естественного и искусственного освещения При проектировании, устройстве и эксплуатации систем освещения руководствуются СНиП & ...
630.
Ергономічні основи проектування
... вивчення пропорцій тіла й конституції, вікової морфології, для порівняльної морфологічної характеристики різних груп населення; другі — під час проектування, ергономічних досліджень, у системі ноп. Антропометричні точки фіксуються за елементами зовнішньої будови тіла людини, точно локалізованих на ...
631.
Економічні і законодавчі питання охорони праці
... 3 Фінансування й облік витрат на заходи з охорони праці Перехід від адміністративно-командної економіки до ринкової супроводжується руйнуванням колишніх управлінських зв'язків, у тому числі і в питаннях охорони праці. Основним суб'єктом господарської діяльності, у тому числі і в питаннях ...
632.
Економічний аспект забруднення навколишнього середовища
... зараз молодій державі. Хижацькими методами вироблялася сільськогосподарська продукція, за всяку ціну, нехтуючи законами природи, не зважаючи на неймовірне забруднення навколишнього середовища та не вдаючись до жодних суттєвих дій задля його збереження, а у багатьох випадках і відновлення. До таких ...
633.
Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
... грографи, кататермометри, анемометри, термоанемометри, барометри, барографи, актинометри, секундоміри. Хід роботи Вимірювання температури повітря у виробничих приміщеннях проводиться за допомогою звичайних ртутних термометрів або термоанемометрів. При вимірюванні температури повітря необхідно ...
634.
Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
... змінить свій колір. Приклавши трубку до шкали, визначаємо концентрацію шкідливої речовини в повітрі виробничого приміщення. Час протягування вказаний в таблиці. Визначення концетрації шкідливих речовин газоаналізатором УГ-2 Шкідлива речовина Обєм повітря що протяг. мл Діапаз
635.
Документальное обеспечение безопасности труда
... курсах, которые существуют или создаются для этого; в учебных заведениях (учебно-курсовых комбинатах, учебных пунктах и т. д.). Учебу безопасного труда при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке, получении второй профессии, повышении квалификации непосредственно на предприятиях ...
636.
Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц
... різні точки зору. Найчастіше людина має справу з полем частотою 50 Гц, яка прийнята як промислова частота (у США – 60 Гц). Щодо впливу на людину електромагнітного поля промислової частоти, саме електричне поле розглядається як таке, яке може становити небезпеку. Магнітне поле, проте, за даними ...
637.
Дія іонізуючого випромінення на організм людини
... формі променевої хвороби. Віддаленими наслідками променевого уражен­ня можуть бути променеві катаракти, злоякісні пухлини. При вивченні дії на організм людини іонізуючого випромінюван­ня були виявлені такі особливості: -  висока руйнівна ефективність поглинутої енергії іонізуючо­го випромі ...
638.
Деятельность органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
... Формирование и проведение единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями; 2) Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по разработке проектов законодательных ...
639.
Детский травматизм и его профилактика
... И.Ф. Диагностика и доврачебная помощь при неотложных состояниях. - Л., 1985. - 180 с. 5. Выголова О.В. Травматизм детей школьного возраста г. Вологда и его профилактика. Медико-педагогические аспекты здоровья детского населения. - Вологда: Межвузовский сборник научных трудов, 1995. - 76 с. 6. ...
640.
Державне управління охороною праці та організація охорони праці
... умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням. До основних функцій управління охороною праці належать: -  прогнозування і планування робіт, їх фінансування; -  організація та координація робіт; -  облік показників стану умов і безпеки прац ...
641.
Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
... нормативних актів про охорону праці. у цих органах створені відповідні структурні підрозділи. Основні функції й завдання керування охороною праці Основні функції керування охороною праці: організація й координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз ы оцінка стану умов ...
642.
Державна політика в галузі охорони праці
... дедалі більше опікуються проблемами промислової безпеки, оновленням основних виробничих фондів на підприємствах. 3.  Сучасний стан та проблеми державної політики в галузі охорони праці розглянуті на конкретних прикладах Незадовільний стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку ...
643.
Действие на организм человека растворителей наркотического типа. Контроль изоляции электропроводов
... мытье в душе после работы. Включение в рацион питания таких продуктов, которые повышают сопротивляемость организма. Для защиты тела работающих применяют спецодежду разных типов. "Контроль изоляции электропроводов. Методы и сроки контроля" Электрическая изоляция токоведущих частей. ...
644.
Готельні системи безпеки
... систем безпеки – безпека не може створюватися за рахунок комфорту гостей. Саме тому готельні системи безпеки, як правило, значно відрізняються від звичайних, що застосовуються в офісах і на підприємствах. Система безпеки в готелі враховує багато компонентів. Це і люди (служба охорони), і замки в ...
645.
Государственный надзор и промышленная безопасность
... при использовании атомной энергии; специально уполномоченным органом в области промышленной безопасности; органом государственного горного надзора; органом государственного энергетического надзора. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет, в ...
646.
Государственный контроль за соблюдением норм по охране труда и окружающей среды
... строительства и реконструкции производственных объектов, а также по запросам органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и судебных органов, органов управления охраной труда, работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их ...
647.
Государственная система охраны труда на производстве
... труда, сотрудничество в области охраны труда. Работодатель несет непосредственную ответственность за допущенные нарушения охраны труда. Служба охраны труда на производстве. На предприятии, где количество работников 50 человек и больше, работодатель создает службу охраны труда в соответствии с ...
648.
Глобальные угрозы, системы безопасности
... для привлечения должного внимания мирового сообщества к пробле­мам глобальной безопасности жизнедеятельности. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится (русская пословица). Толчком к полному осознанию глобальных угроз по­служило изучение последствий возможного применения изготовленного в ...
649.
Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
... що робота здійснюватиметься освіченими, фізично здоровими і вільними людьми, які будуть забезпечені сучасними умовами життєдіяльності (харчування, одяг, житло, доступ до інформації тощо). Отже, постає проблема якості життя людини. Добробут і розвиток суспільства взаємопов'язані. Вже давно помічено, ...
650.
Гігієнічні норми праці
... і удосконалення; засобів зовнішнього віброзахисту - з пружньодеформуючих матеріалів, які розташовуються між джерелом вібрації і працюючим) ·  режимні - при перевищенні норми рівня вібрації на 3 дБ і менше сумарний час роботи протягом зміни повинен бути не більше 3 годин, кожне подальше збі ...
651.
Гігієнічні норми житла
... проміння сонячного спектру і забарвлення зеленої рослинності, надають найвигіднішу дію на вказані функції організму, що слід використовувати не тільки в житлах, але і на виробництві. Відомо, що певний колір стін і предметів устаткування може сприятливо впливати на працездатність робітників. 5. ...
652.
Гігієнічна характеристика трудового процесу
... опорно-руховий апарат і функціональні системи (серцево-судинну, дихальну та інш.), які забезпечують його діяльність; Напруженість праці - характеристика трудового процесу, який відображає вибіркову нагрузку на ЦНС. Принцип диференціації умов і характеру праці передбачує ступінь відхилення параметр ...
653.
Гігієна повітряного середовища житлових приміщень
... внаслідок забруднення атмосферного повітря. Розроблено перелік хімічних речовин, що мають пріоритетне значення під час оцінки якості повітряного середовища приміщень. До цих речовин належать діоксид вуглецю, оксид вуглецю, аміак, діоксид азоту, оксид азоту, формальдегід, сірководень, нафталін, сі ...
654.
Гигиеническое нормирование содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды
... уже непригодна. В случае резко повышенных концентрации применяют шланговые противогазы. Применяют также специальную одежду и перчатки. 2 Гигиеническое нормирование содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды Ниже приведены основные сведения по нормированию содержания тяжелых ...
655.
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и непроизводственных помещений
... . При этом не возникает нарушений в состоянии здоровья, не наблюдаются дискомфортные теплоощущения, ухудшающие самочувствие и понижение работоспособности. Оптимальные параметры микроклимата в производственных помещениях обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые параметры - ...
656.
Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований
... средства, такие как подгузник, пеленка, пеленка с отверстием. Тесты к занятию Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований. 1. Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать: а) ...
657.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
... производственного микроклимата установлены нормативным документом - Санитарными правилами и нормами 9-80-98 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (далее - СанПиН 9-80-98), утверждеными постановлением Главного государственного санитарного врача ...
658.
Гигиена труда при работе с пестицидами и минеральными удобрениями
... опасность для здоровья тех или иных химикатов. Врачам важно знать токсические свойства пестицидов, минеральных удобрений, а также основные меры профилактики отравлений при работе с ними. Естественно, пестициды каждой группы имеют разную токсичность, так как обладают разными химическим строением, ...
659.
Гигиена питания школьников
... системы. Однако, как и при тренировки других органов и систем нельзя допускать слишком резких изменения в режиме питания. Гигиена питания школьников Сознательное отношение к питанию предполагает, что человек руководствуется при приеме пищи не только аппетитом, но и требованиями гигиены ...
660.
Гигиена одежды
... составляет от 470 до 2300 дм3/(м2*с). Сорбционные свойства трикотажных полотен, содержащих гидрофобные волокна, неудовлетворительные. Использовать одежду из таких полотен в условиях неподвижного воздуха не рекомендуется. Ассортимент платьево-сорочечных материалов развивается в направлении снижения ...
661.
Выполнение расчетно-графических работ по прогнозированию и оценке обстановки при чрезвычайных ситуациях
... опасность представляют бескар­касные здания без фундамента из местных материалов, жители которых могут серьезно пострадать. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется с использованием специальных методик и рекомендаций , часть некоторых из них ...
662.
Выживание при землетрясениях
... Большой процент от всех травм при чрезвычайных ситуациях составляют закрытые повреждения от ударов, падений, катастроф на предприятиях при землетрясениях. Поскольку ткани человека обладают неодинаковой устойчивостью к внешним воздействиям, степень их повреждений различна. Наименее устойчива к травме ...
663.
Вредные привычки и борьба с ними
... с ней. Как правило, если человек уходит из Церкви, он вновь становится наркоманом. 4. Табакокурение Курение табака – одна из самых распространенных вредных привычек, которая очень быстро переходит в заболевание, характеризующееся как психологической, так и физической зависимостью от табака. ...
664.
Вредные привычки
... в конечном итоге может привести к бесплодию. Еще недавно считалось, что курение мужа не может стать причиной бесплодия в семье и эта вредная привычка отца семейства не может оказать неблагоприятного влияния на плод. Установлено, что с увеличением количества выкуренных сигарет и «курительного стажа» ...
665.
Вредные и опасные факторы. Меры безопасности при работе на тракторах
... Однако это вовсе не означает, что нужно полностью отказаться от использования химических средств в сельском хозяйстве. [3, с. 25] 5. Меры безопасности при работе на тракторах. Особенности безопасной работы на повышенных скоростях - Перед пуском дизеля рычаг С должен находиться в положении «Н ...
666.
Вредное влияние курения на организм человека
... сократилось примерно на 10 млн. человек. А это означает, что каждый день курить бросает почти 2000 человек. По данным ВОЗ, знания людей о риске курения для здоровья в лучшем случае оказывается частичным, и ту реальную, иногда просто смертельную опасность, которую представляет выкуренная сигарета, ...
667.
Вред курения и алкоголизма
... или наркомания. Однако табачные яды, подобно троянскому коню, открывают путь к более сложным формам наркотизации. Заключение О пьянстве и курении, алкоголизме и наркомании - вредных для здоровья факторах – говорилось и говорится очень много. Но факт остается фактом-алкоголем, никотином и ...
668.
Вред курения
... легче соединяется с гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью ко всем тканям и органам человека. 2. Заболевания курильщиков Наибольший вред курение наносит сердечнососудистой системе, дыхательной системе и, наконец, является фактором, провоцирующим появления раковых опухолей. Кратко ...
669.
Вплив техносфери на навколишнє середовище
... важкі аварії. Особливо важкі аварії призводять до великих руйнувань та супроводжуються великими жертвами. Аналіз наслідків аварій, характеру їх впливу на навколишнє середовище зумовив розподіл їх за видами. ·  аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин (аміаку, хлору, сірчаної та азотної ...
670.
Вплив негативних факторів на здоров'я людини
... ію і ін.) характерне швидке виведення з крові і накопичення в печінці і нирках. Дуже важливо відзначити комбіновану дію шкідливих речовин на здоров'я людини. На виробництві і в навколишньому середовищі рідко зустрічається ізольована дія шкідливих речовин; звичайно працюючий на виробництві піддає ...
671.
Вплив мобільного телефону на організм людини
... ікайтесь на телефонні дзвінки за кермом і ... кидайте палити!   3.2 Позиція генерального директора СООО «Мобільні Телесистеми». Як Ви вважаете, чи впливає випромінювання мобільного телефону на здоров’я? З цього приводу розмови йдуть постійно, однак кількість абонентів сотового зв’язку у ...
672.
Вплив мобільних телефонів на здоров'я людини
... і до високочастотного випромінювання мобільних телефонів діти. Нещодавно шведські учені повідомили сенсаційні результати свого дослідження щодо впливу мобільних телефонів на здоров'я людей. На думку доктора Лейфа Селфорда, випромінювання мобільних телефонів руйнує важливі клітини головного мозку, ...
673.
Вопросы охраны труда в сетевых графиках и календарных планах
... Среднесписочная численность вновь принимаемых работников на предприятии Чел. Чел. 1002 20 7 0.55 ИТОГО: 2.82 4. Вопросы охраны труда в сетевых графиках При разработке сетевых графиков необходимо учитывать требования техники безопасности и охраны труда, ...
674.
Вопросы безопасности жизнедеятельности
... , сверхвысокочастотное оборудование, рабочая частота которого превышает 300 МГц. Классификация дается в соответствии с ГОСТ Р 50014.1-92. «Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования». Питание электротехнологического оборудования осуществляется от одного из следующих ...
675.
Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания, их локализация, ликвидация и оказание медицинской помощи
... войска и воинские формирования в соответствии с законодательством РФ. Ликвидация чрезвычайной ситуации считается завершённой по окончании проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ. 3. Организация оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС Для организации скорой помощи ...
676.
Воздействие на человека статических электрических и магнитных полей
... естественными статическими электрическими полями в условиях техносферы и в быту человек подвергается воздействию искусственных статических электрических полей. Искусственные статические электрические поля обусловлены возрастающим применением для изготовления предметов домашнего обихода, игрушек, ...
677.
Воздействие вредных производственных факторов на человека
... нали­чие токопроводящей пыли (вред­ные факторы) повышают опасность поражения человека электрическим током (опасный фактор). Уровни воздействия на работаю­щих вредных производственных факторов нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в соответствующих стандартах системы ...
678.
Влияние электромагнитного излучения на организм человека
... проведенных работ были использованы при разработке санитарных нормативных документов в России. Поэтому рассмотрение влияния электромагнитного излучения на организм человека является актуальным. Цель нашего реферата: узнать о механизме и последствиях воздействия электромагнитного излучения. ...
679.
Влияние шума на организм человека
... времени. Для нормального существования человеку шум необходим, но в пределах 20-80 дБ, выше может отрицательно сказаться на организме человека. При высоких частотах шум оказывает влияние на весь организм человека: угнетается ЦНС, происходит изменение скорости дыхания и частоты пульса, что приводит ...
680.
Влияние шума на организм
... в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма. В основу гигиенически допустимых уровней шума для ...
681.
Влияние физических факторов на организм человека (на примере электромагнитных волн)
... по-разному влияет на развитие живого организма. В частности, электромагнитные излучения светового диапазона не только играют огромную роль как сильный физиологический фактор биоритмики живого, но и оказывает мощное информационное воздействие на организм человека через органы зрения или другие ...
682.
Влияние физических факторов на здоровье человека
... , различных заболеваний глаз, двигательного аппарата, органов желудочно-кишечного тракта, психических расстройств.   2. Влияние ультрафиолетового излучения на организм человека   Благоприятные воздействия УФ лучей на организм Лучи солнца обеспечивают тепло и свет, которые ...
683.
Влияние условий труда на экономику предприятия НПРУП "Экран"
... улучшение условий и охраны труда и в выполнении производственной программы предприятия, повышении производительности труда. Особенности условий труда на предприятии   Ответственность за состояние охраны труда в НП РУП «Экран» возложена на главного инженера. На предприятии обеспечивается ...
684.
Влияние табакокурения на психическое развитие детей и подростков. Пути решения проблемы
... с теми, кто не курит. Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Курение замедляет как физическое, так и психическое развитие детей и подростков. Хотелось бы заметить тот факт, что навыки, привычки, усвоенные в детском и подростковом возрасте самые прочные. Чем раньше подростки ...
685.
Влияние состояния здравоохранения и транспортной обеспеченности на жизнь и здоровье людей
... х1 – расходы на здравоохранение на душу населения, $; х2 – количество больничных коек на 10000 человек; х3 – количество человек на 1 врача; х4 – обеспеченность водой на душу населения; х5 – протяженность автомобильных дорог, км; х6 – количество человек на 1 транспортное средство. 2. ...
686.
Влияние света и цвета на организм человека
... ; желтый вызывает тошноту и головокружение. Естественное освещение считается самым лучшим для здоровья человека. Солнечный свет оказывает биологическое действие на организм, поэтому естественное освещение является гигиеничным. Замена естественного освещения искусственным допускается только тогда, ...
687.
Влияние освещения в производственных помещениях на производительность труда
... 297мкм. Они стимулируют обмен веществ, кровообращение, дыхание и другие функции организма человека. Создание в производственных помещениях качественного и эффективного освещения невозможно без рациональных светильников. Электрический светильник - это совокупность источника света и осветительной ...
688.
Влияние обстановки, микроклимат помещения для занятий студента
... режим. Световой режим в учреждениях для учащихся предусматривает в количественном и качественном отношении всех, но в первую очередь основных - помещений для занятий. Его нельзя рассматривать в отрыве от проблемы охраны зрения учащихся. Интенсивность освещенности рабочего места имеет большое ...
689.
Влияние никотина на организм подростка
... , у курения как процесса удовлетворения надуманных потребностей очень много существенных отрицательных сторон. А положительных сторон у курения не существует. 3. Влияние никотина на организм подростка.   3.1. Компоненты табачного дыма, формирующие наркозависимость у подростков и ...
690.
Влияние на организм курения, алкоголя и наркотиков
... раскаиваются всю жизнь. Очень опасен алкоголь для юных, особенно для девушек, поскольку их организм в период роста легче подвергается воздействию наркотиков. Алкоголь оказывает отрицательное влияние на потомство. Пьющие (особенно женщины) под влиянием алкоголя делаются развязными, болтливыми, ...
691.
Влияние метеорологических факторов на условия движения автомобиля
... подать звуковой сигнал. Если туман сгустился настолько, что видимость стала менее 10 м., то надо сделать остановку и переждать. 5. Характеристика условий движения автомобиля ночью Статистика ДТП многих стран показывает, что в темное время суток резко повышается опасность движения. Несмотря на ...
692.
Влияние компьютера на зрение человека
... технических и медицинских мер профилактики этой патологии является важнейшей задачей современной науки. Если вопрос о влиянии электромагнитных полей на здоровье еще спорный, то уж наверняка на зрение компьютер влияет отрицательно. В любом случае, когда дети или взрослые заняты работой, связанной с ...
693.
Влияние компьютера на здоровье человека
... ПК. В-пятых, работа компьютера сопровождается акустическими шумами, включая ультразвук. Обсуждая проблему «компьютер и здоровье», следует сказать о виртуальной реальности. Эта новейшая технология включает в себя: для разработчика — возможности моделирования физического виртуального (искусственно ...
694.
Влияние ионизирующего излучения на человека и меры защиты
... поражении кистей рук возникают отеки, омертвление тканей, язвы, на месте образования которых возможно развитие злокачественных опухолей. Под влиянием ионизирующих излучений у человека возникает лучевая болезнь. Различают три степени ее: первая (легкая), вторая и третья (тяжелая). Симптомами ...
695.
Влияние звуков на человека
... , снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. Как показали исследования, неслышимые звуки также могут оказать вредной воздействие на здоровье человека. Так, инфразвуки особое влияние оказывают на психическую сферу человека: поражаются все виды  ...
696.
Влияние вибрации на организм человека
... высокочастотных колебаний. Такая ложная информация вызывает состояние укачивания, дезорганизует работу многих систем организма. Воздействие вибрации на организм человека определяется уровнем виброскорости и виброускорения, диапазоном действующих частот, индивидуальными особенностями человека. За ...
697.
Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання
... : 1.надзвичайно небезпечні; 2.високонебезпечні (надтонебезпечні); 3.помірно небезпечні; 4.малонебезпечні.   3. ПОНЯТТЯ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В результаті дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів, шкідливих речовин можуть мати місце нещасні випадки і ...
698.
Виробниче освітлення
... пульсації освітленості (для люмінесцентних ламп). Показник дискомфорту (оцінює дискомфорт блиску віддзеркалюваних поверхонь). 3. Класифікація систем виробничого освітлення Виробниче освітлення може бути класифіковано: 1. За видом джерела світла: а) природне освітлення; б) штучне освітлення ...
699.
Виробнича травма та критерії її оцінки
... смерть потерпілого. Нещасний випадок на виробництві пов'язується з дією на працівника небезпечного виробничого фактора. Усі нещасні випадки відносяться до таких, що пов'язані з роботою, і до побутових. Віднесення травми до тієї чи іншої категорії являє собою юридичний акт і здійснюється на основі ...
700.
Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу
... льшити вологість в приміщенні: розмістити квіти, акваріум в радіусі 1,5м від комп'ютера;   3. Охорона праці користувачів ПК в ЄС   В країнах Європейського Союзу питання про безпеку праці користувачів ПК порушувалося вже досить давно. В доповіді Всесвітньої організації охорони здоров ...


Наверх