Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Банковское дело

Количество работ в разделе: 2872
Название работы Скачать
1101.
Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
... , намітити основні шляхи удосконалення управління активами банку та підвищити результативність банківського менеджменту. РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ Сучасний етап розвитку економіки України ставить перед банками нові складні задачі, ...
1102.
Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони
... ефективності хеджування може проводитися на всіх етапах аналітичного процесу, а не лише після завершення операції. На попередньому етапі порівняльний аналіз ефективності різних стратегій хеджування, проведений на базі минулих спостережень за рухом спотової ціни фінансового інструменту та динамікою ...
1103.
Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню
... кредитов и выполнению банков своих стандартных операций по меньшей стоимости. Розділ ІІ. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню на прикладі Райффайзен – банку Аваль.   2.1.  Загальна характеристика банку Аваль відповідно до фінансового звіту 2007 року. ...
1104.
Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
... 2. Аналіз поточних характеристик діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк” 2.1 Загальна характеристика ВАТ „Міжнародний комерційний банк” ВАТ "Міжнародний комерційний банк" (далі – МКБ або Банк) працює на фінансовому ринку України більше 12 років. Банк було зареєстровано в січні ...
1105.
Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL
... ів. Ця класифікація є узагальненою і в разі необхідності може бути деталізована. На рис. 1.1 показана система комплексного аналізу банківської діяльності сучасного комерційного банку, що включає аналіз власного капіталу, зобов'язань банку, аналіз активів (у тому числі аналіз кредитних операцій, і ...
1106.
Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
... можуть отримати та відіслати перекази в доларах США в будь-який куточок світу. РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІРОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 3.1 Проблеми та перспективи використання банками платіжних карток І ...
1107.
Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр
... місцезнаходження та засоби зв’язку ВАТ КБ “НАДРА” [26] Повне найменування Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра" Скорочене найменування ВАТ КБ "Надра" Організаційно-правова форма ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Код за ЄДРПОУ 20025456 ...
1108.
Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту
... швидкістю обороту власних оборотних коштів господарства. Отже, визначимо швидкість оборотності за допомогою таблиці 2.6. Табл.2.6. –  Показники ефективності використання короткострокових позик для ТОВ "АФ Україна" за період 2003- 2005 роки. Показники 2003р. 2004р. 2005р. ...
1109.
Аналіз доходів та витрат банку
... у відсотках від суми кожної операції, здійсненої по рахунку клієнта, або у твердій сумі, що сплачується періодично. Оскільки прибуток банку - це різниця між валовими доходами та валовими витратами банку, розглянемо структуру його витрат. Витрати банку включають: 1) Операційні витрати: сплачені ...
1110.
Аналіз діяльності Приватбанку
... має 5 обмінних пунктів для обслуговування фізичних осіб. 6. В організаційну структуру відділення входять 4 сектора, серед яких – сектор по цінним паперам, сектор аналізу і господарської діяльності, сектор автоматизації і зв'язку, сектор маркетингу. 3. Аналіз нормативно-правових документів щодо ...
1111.
Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"
... іngs також надало "євробондам" ПриватБанку підсумковий довгостроковий рейтинг "В-". 2.2 Аналіз фінансового стану ЗАТ КБ „ПриватБанк”   Для аналізу фінансового стану ПриватБанка були взяті показники економічної діяльності банку за останні три роки (на 01.01.2004р., на ...
1112.
Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
... які придбані 19.10.1999 року в портфель до погашення 14.05.2008 року. Розділ 4. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку 4.1 Оцінка ефективності діяльності банку Нараховані доходи «Райффайзен Банк Аваль» за 2007 р склали 127 718 тис. грн., крім того, за позабалансовим рахунком 9603 ...
1113.
Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")
... збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику.   Розділ 2 Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” 2.1.Методи аналізу депозитних операцій Одним з етапів управління депозитами фізичних осіб є аналіз операцій по ...
1114.
Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
... ійного портфеля, деномінованого в іноземній валюті. 3. Шляхи підвищення ефективності валютних операцій комерційних банків 3.1 Напрями вдосконалення механізму валютних операцій в АКБ За своєю природою діяльність банка в основному пов’язана з використанням фінансових інструментів, в тому ...
1115.
Аналіз банку Укрсоцбанк
... коштів на рахунки входить у вартість ведення рахунку без ПДВ 3.2 Переказ коштів в національній валюті: 3.2.1 в межах АКБ «Укрсоцбанк» та в інші банки України (протягом операційного часу): 3.2.1.1 на паперових носіях 2 грн. без ПДВ За кожне доручення 3.2.1.2 з ...
1116.
Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"
... за відпущену продукцію на суму 78 тис.грн. (з загальної суми 786,7 тис.грн.); б) Експертний аналіз з боку банку дає наступну діагностику по класу поточної кредитоспроможності позичальника: - по коефіцієнту незалежності = 0,759 – клас 1 (>0,6); - по коефіцієнту абсолютної ліквідності = 0,189 – ...
1117.
Аналіз банківської діяльності
... них відносять прийоми лінійного програ­мування, теорію масового обслуговування, теорію ігор та інші економіко-математичні методи. Для проведення аналізу банківської діяльності використовуються наступні методи і прийоми. 1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, ...
1118.
Анализ эффективности использования рынка ценных бумаг в Республике Беларусь
... целью деятельности биржи, является создание благоприятных условий для широкомасштабной и эффективной торговли ценными бумагами. 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ   Анализ представляет собой способ накопления, трансформации и использования ...
1119.
Анализ эффективности инвестиционных проектов и проблемы оптимизации капиталовложений
... главе характеризируются и рассматриваются основные принципы анализа капиталовложений. Вторая глава представляет собой анализ эффективности инвестиционных проектов. Третья глава состоит из рассмотрения проблем оптимизации капиталовложений. РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ...
1120.
Анализ эмитента ОАО "Газпром"
... ;Газпром" включает работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах. Данные о создании профсоюзного органа эмитента: В ОАО "Газпром" создан и функционирует Профсоюзный комитет. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество ...
1121.
Анализ электронных платежных систем
... и аппаратная устойчивость интеллектуальной телефонной сети Eaccess, Phonepay 1.3 Анализ основных электронных платёжных систем, используемых в России   В настоящее время в российском Интернете используется достаточно много электронных платежных систем, хотя не все они получили широкое ...
1122.
Анализ экономической деятельности ОАО "МДМ-Банк"
... но и имеет достаточно внушительную базу внутренних нормативно-правовых актов. Заключение В данном отчете изложены основные аспекты деятельности ОАО «МДМ-банк» как в экономическом, так и организационно-правовом плане. Источниками информации для составления отчета о преддипломной практики ...
1123.
Анализ целевых аудиторий Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации
... или провал PR кампании. На данный момент представители данной аудитории в целом позитивно настроены по отношению к Сберегательному банку России, о чём свидетельствуют данные, полученные ранее при проведении контент-анализа наиболее читаемых печатных СМИ России. Дополнительные группы. Конкуренты и ...
1124.
Анализ хозяйственной деятельности коммерческих банков
... Правильная, эффективная организация пассивных операций необходима для достижения главных целей анализа хозяйственной деятельности коммерческих банков - обеспечения нормальной банковской деятельности на коммерческих началах, регулирования денежной массы в стране, успешного осуществления традиционных ...
1125.
Анализ фондовых бирж Республики Казахстан
... биржи выступают банки, инвестиционные и финансовые компании и фонды, брокерские конторы. [2, стр.200] 1.3 Проблемы формирования фондовых бирж в Республике Казахстан Казахстанские фондовые биржи по своему развитию еще очень сильно отстают от крупнейших фондовых бирж развитых стран. В 1999 году ...
1126.
Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка
... все доходы и расходы банка, которые сгруппированы по подразделам, что делает эту форму аналитической. Центральное место в анализе финансовых результатов коммерческих банков принадлежит изучению объема и качества получаемых ими доходов, поскольку, они являются главным фактором формирования прибыли. ...
1127.
Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка
... факторы, влияющие на банковскую деятельность; определены основные показатели и характеристики финансовых результатов деятельности коммерческого банка. Во второй части работы был проведен анализ финансовых результатов банковской деятельности КБ (на примере ОАО « СКБ-банк банк»). Изучена динамика ...
1128.
Анализ финансовых результатов деятельности банка
... т.е. на 24772 тыс.грн. Динамика доходных статей изучается с помощью горизонтального анализа. Ритмичность темпов роста операционных доходов свидетельствует о квалифицированном управлении деятельностью банка, а значительное увеличение доходов от небанковских операций или прочих доходов указывает на ...
1129.
Анализ финансовых результатов банка на примере ОАО "Дальневосточный банк"
... , целью которых является поддержка отдельных категорий граждан при приобретении жилья. [50,23]. ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК»   2.1 Рынок банковских услуг в Приморском крае Возрастающие потребности субъектов экономической ...
1130.
Анализ финансовой отчетности банка
... РАЙПО можно оценить как хорошую. Анализ финансового состояния. При анализе структуры баланса сравниваются данные на 01.01.04 и на 01.01.05. Таблица 10 Анализ структуры баланса ХФ "Березка". Наименование группы (строки баланса) Отчетные даты Абсолютный прирост (тыс. руб.) ...
1131.
Анализ финансового состояния страховой компании
... капитала до отрицательных значений. Вследствие чего рентабельность упала до невероятно низкой отметки в -1,03 и -1,02 соответственно. По проведенному анализу финансового состояния страховой компании ООО «Росгосстрах-Поволжье» - «Главное управление по Республике Мордовия» можно сделать вывод о ...
1132.
Анализ структуры цен на фондовом рынке
... пунктов) представляет собой ценовой, не взвешенный индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению в Секции фондового рынка (вне зависимости от их принадлежности к котировальным листам ММВБ). Индекс отражает в режиме реального ...
1133.
Анализ структуры и пути улучшения портфеля ипотечных кредитов
... с этим нельзя забывать о существующих комиссиях Банка при получении ипотечных кредитов. Комиссия за выдачу ипотечного кредита составляет 1% от суммы кредита. То есть если предположить, что дополнительный прирост кредитного портфеля будет составлять 800 000 рублей. Дополнительно банк может ...
1134.
Анализ структуры и динамики активных операций и банковской ликвидности
... , за счет каких операций увеличилась (уменьшилась) прибыльность, выявить изменения приоритетов в банковской деятельности. Для этого составляется такая таблица (табл. 1). Таблица 1 Анализ структуры и динамики активных операций № Виды операций На нач. отчет-ного периода На кон. отчет-ного ...
1135.
Анализ структурных подразделений банка
... кассы вне кассового узла банка; — дополнительные офисы; — филиалы; — представительства. Первые три структуры являются внутренними структурными подразделениями коммерческого банка, которые находятся вне его головного офиса. Две последние — обособленные подразделения коммерческого банка. Все эти ...
1136.
Анализ страховой компании "Росгосстрах"
... большое влияние также уровень унификации в страховом деле, структура форм и видов страхования, сроки страхования и др. факторы   Анализ страховой компании   ОАО «Росгострах» создано в феврале 1992 года, на базе Правления государственного страхования РФ. Компания образована в ...
1137.
Анализ страховой деятельности
... и затраты величиной собственных оборотных средств с привлечением в случае необходимости краткосрочных заемных средств. Специфика анализа финансовой устойчивости страховой деятельности   Страхование представляет собой особую сферу перераспределительных отношений по поводу формирования и ...
1138.
Анализ состояния собственных и привлеченных средств банка
... , так и внешними, обусловленными требованиями регулирующих органов в области обязательного резервирования части привлеченных средств банка Влияние обязательного резервирования на доходность банка можно пояснить следующим образом. Таблица 11 Фонд обязательного резервирования Статья актива ...
1139.
Анализ современной денежно-кредитной политики Центрального банка РФ
... политика, проводимая сегодня в нашей стране, недостаточно эффективна и нуждается в серьезной модернизации. Основным проводником денежно-кредитной политики является Центральный банк страны, который в настоящее время наиболее активно использует четыре основных инструмента денежно-кредитного ...
1140.
Анализ современного состояния кредитной системы России
... ГКО-ОФЗ, то деятельность российской кредитной системы может оказаться на грани убыточности. 3. Перспективы развития кредитной системы России В случае благоприятного сценария развития российской экономики (рост ВВП на 4-4,5%, продолжение монетизации экономики и укрепление рубля на 8-9%, а также ...
1141.
Анализ ситуации, страхование рисков
... с государственной поддержкой сроком с «__»_________ 200_ г. по «__» ___________ 200_ г. на условиях Правилам __________________ 3.  Информация об объекте страхования и рисках (отметьте нужное знаком Х):   Имеются ли у Вас документы, подтверждающие право пользования с/х угодиями? ...
1142.
Анализ рынка страховых услуг
... ГСМ, содержание автопарка и другие накладные расходы). Учитывая специфику рынка страховых услуг, т.е. что фирма всегда рискует, беря на себя ответственность по страхованию, хотелось бы предложить фирме, на основании проведенного анализа, увеличить количество договоров с меньшими страховыми суммами, ...
1143.
Анализ рынка потребительского кредитования в России
... лет. 9.  как правило банки кредитуют на срок от 1 до 3 лет. В данном разделе был проведен анализ текущего положения на рынке потребительского кредитования в России и в московском регионе в частности. Особое внимание следует уделить рынку потребительского кредитования в Уральском федеральном ...
1144.
Анализ ресурсной базы на примере филиала АСБ "Беларусбанк"
... привлеченных ресурсов филиала банка Привлеченные средства имеют важное значение и занимают большой объем в сфере ресурсов банка. При анализе структуры пассивов за 2005-2008 гг., филиала АСБ «Беларусбанк» видно, что привлеченные средства в общем объеме ресурсов занимали: на 2005 г. – 102,90%; на ...
1145.
Анализ развития системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек
... след о сделках (запись результатов выполнения последних четырнадцати операций). В настоящее время «БелКарт» — это система межбанковских безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек, имеющая государственную поддержку, а соответственно и высокую надежность. Эту систему обслуживает ...
1146.
Анализ развития потребительского кредитования
... значений, однако, согласно прогнозам, ожидать полной нормализации кредитных рынков ранее середины 2009 года не стоит [39]. Глава 2. Анализ развития потребительского кредитования на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»   2.1 Характеристика деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт» ЗАО « ...
1147.
Анализ работы Мурманского филиала ЗАО МКБ Москомприватбанка
... Банку необходимо организовать хорошую рекламную стратегию своих продуктов. Заключение Преддипломная практика проходила в кредитном отделе Мурманского филиала ЗАО МКБ Москомприватбанка. Москомприватбанк предлагает своим клиентам широкий перечень продуктов, в то числе и кредитных продуктов, ...
1148.
Анализ отчета о прибылях и убытках банка
... с весом 3,85%, тогда как эмиссионный доход ЗАО «Нижегородпромстройбанка»=0 на протяжении всего наблюдаемого периода. Для анализа годового отчета о прибылях и убытках был взят ЗАО «ДжиИ Мани Банк» (104 место в рейтинге банков Москвы с общей суммой активов 8 506 751 тыс. рублей- 158 место в России). ...
1149.
Анализ основных показателей деятельности банка ОАО "УралСиб"
... на следующий рабочий день. Порядок приема документов после операционного времени определяется банком дополнительно и оговаривается в договорах. Глава 2. Анализ основных показателей деятельности банка «Уралсиб» Сложившаяся в 2008г. структура операций банка на финансовых рынках определила ...
1150.
Анализ операций коммерческих банков с драгоценными металлами
... Он предназначен для осуществления финансовой политики государства и удовлетворения экстремальных потребностей РФ при чрезвычайных ситуациях. Глава 2. Анализ динамики развития операций коммерческих банков с драгоценными металлами 2.1 Исследование динамики развития операций коммерческих банков ...
1151.
Анализ операций коммерческих банков с векселями
... к выкупу и реинвестироваться в более доходные активы (например ссуды). 2.2 Выпуск собственных векселей Операции коммерческих банков с векселями регулируются письмом Центрального банка РФ [5]. Согласно этому документу при выпуске собственного векселя коммерческий банк может выступать в ...
1152.
Анализ ОАО "Уралвнешторгбанк"
... в рамках которого осуществляются платежи через банкоматы за бытовые и коммунальные услуги. 2. Итоги деятельности за 11 месяцев 2006 года ОАО "Уралвнешторгбанк" Чистые активы (по методике Интерфакса) за ноябрь увеличились на 27% и на 01.12.06 составили 75 323 млн рублей; по сравнению ...
1153.
Анализ минимизации банковских рисков
... риск несбалансированной ликвидности; риск банковских злоупотреблений; технологический и другие риски. 2. АНАЛИЗ МИНИМИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» На основании Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года №2444 «О банках и банковской деятельности в ...
1154.
Анализ ликвидности платежеспособности банка
... при помощи методов распознавания, оценки и контролирования риска потери ликвидности и платежеспособности. 1.4 Основные направления анализа ликвидности баланса банка и платежеспособности банка Оценке платежеспособности банка обычно предшествуют последовательное изучение состояния активов и ...
1155.
Анализ кредитоспособности заемщика при предоставлении банковского кредита
... кредитного риска по выданной ссуде. В работе приводится методика, разработанная на основе методик анализа кредитоспособности заемщика, применяемых в деятельности АКБ «Ланта-Банк». Анализ финансовой отчетности проводится поэтапно в следующей последовательности: проведение предварительного обзора ...
1156.
Анализ кредитоспособности заемщика
... отчетности; учитываются особенности построения отчетности предприятий, а так же качественных характеристик заемщиков, неподдающихся формализации 2.2 Отечественный банковский опыт анализа кредитоспособности заемщиков В практике работы отечественных банков разработано много методик определения ...
1157.
Анализ кредитного риска
... нулевой отметке. Высокое значение данного показателя может негативно отразиться на ликвидности Банка. По результатам проведенного комплексного анализа совокупного кредитного риска Банка можно определить его степень следующим образом: Качественная оценка риска Количественная оценка риска ...
1158.
Анализ кредитного рейтинга сельскохозяйственного предприятия (на примере конкретного предприятия)
... о несостоятельности (банкротстве) в отношении должников, не исполняющих свои обязательства по погашению задолженности.   2.3. Порядок кредитного обеспечения сельскохозяйственных  предприятий   Задачи повышения производительности труда и увеличения производства товарной продукции в ...
1159.
Анализ коммерческой деятельности банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс банк"
... 2007 года. Home Credit - зарегистрированный знак обслуживания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Лицензия Банка России № 316 от 31 марта 2003 года. 2.3 Анализ основных показателей коммерческой деятельности Деятельность банка характеризуется следующими основными показателями (табл. ...
1160.
Анализ ипотечного кредитования в ОАО "БИНБАНК"
... . Минимизация количества подобных выпадений на каждой стадии процесса ипотечного кредитования является одним из важнейших внутренних ресурсов по повышению операционной эффективности ипотечного банка. 3. Анализ текущего портфеля ОАО «БИНБАНК» Настоящий анализ определяет основные (главные) ...
1161.
Анализ деятельности ООО "ФиаБанк"
... значительно возросла и составила 143200 тыс. руб., что свидетельствует об эффективной деятельности банка. Привлеченные средства преобладают в структуре банковских ресурсов и представляют собой основу функционирования ООО «ФиаБанк». Прирост привлеченных средств составляет 1848283 тыс. рублей. ...
1162.
Анализ деятельности АКМПИБ "Медпроминвестбанк"
... . 6. Финансово-экономические показатели деятельности банка БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на “01” октября 2006 г. Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Международный Промышленный Инвестиционный Банк “Медпроминвестбанк” (Открытое акционерное ...
1163.
Анализ деятельности "Русской страховой транспортной компании"
... станет более явной: сейчас, по данным MARCS, она составляет 9,6%, а к 2012 г. может увеличиться до 15%. 3. Анализ страховой деятельности ОАО «РСТК» 3.1 Характеристика страховой деятельности ОАО «РСТК» В целом по компании за 2008 год было заключено более 4,16 млн. договоров, из них 4,08 ...
1164.
Анализ действующей системы безналичных расчётов в ОАО Дочерний Банк "Альфа-Банк" в Казахстане
... товариществ и 49 других организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. Глава II. Анализ действующей системы безналичных расчётов в ОАО Дочерний Банк «Альфа-Банк» в Казахстане 2.1. Структура платежного оборота банка. Республика Казахстан на сегодняшний день является одной ...
1165.
Анализ банковского портфеля
... образом, 17,7% кредитного портфеля составляют просроченные ссуды. Оценим управление и доходность кредитного портфеля по показателям, представленным в таблицах 2-3. Представленный подход к анализу кредитного портфеля банка как результата его кредитной деятельности, по нашему мнению, представляется ...
1166.
Анализ банковского маркетинга на примере Московского филиала АКБ "Татфондбанк"
... , его сущность, роль, стратегию. Далее целесообразно рассмотреть на примере коммерческого банка роль маркетинга в его деятельности. 2. Анализ деятельности ОАО "Татфондбанк" в области маркетинга 2.1 Характеристика деятельности банка Акционерный инвестиционный коммерческий банк « ...
1167.
Анализ банковских систем РФ и Японии
... подчиняясь почтовому ведомству, смогли привлечь крупные финансовые ресурсы. 3. Сравнение банковских систем РФ и Японии Показатель Россия Япония 1.Банковская система Двухуровневая банковская система: -Центральный банк РФ -кредитные организации, а также ...
1168.
Анализ банка "Снежинский"
... в 2007 году. 3 Анализ пассива баланса ОАО Банк конверсии «Снежинский» Таблица 5 Анализ достаточности капитала банка, % № п/п Наименование статей, формула Значение Изменение Рекомендуемое значение Числитель Знаменатель 01.01.2007 01.01.2008 1 Норматив достаточности ...
1169.
Амортизационная политика организации
... 1/98. Ничего подобного в налоговом законодательстве нет. До сих пор законодательство о налогах и сборах не содержит требования об оформлении учетной политики организации для целей налогообложения в отдельном распорядительном документе. Тем не менее, такая политика обязательно должна быть согласована ...
1170.
Алгоритм и сравнительная характеристика использования векселей и складских средств при коммерческом кредитовании
... , чтобы эти деньги мне вернули в счет оплаты за товар), и с использованием переводного векселя. Вот так абсурдные требования законодательства порождают, мягко говоря, не известные науке виды документарных операций коммерческих банков. Что касается продавца товара, с которым покупатель расплатился ...
1171.
Акция как ценная бумага. Рынок акций в России
... с регулируемой ставкой дивиденда. Устанавливается привязка ставки дивиденда к ставке каких-либо общепризнанных (обычно правительственных) краткосрочных ценных бумаг (например, в США - дивиденд по такой привилегированной акции может устанавливаться в размере ставки выплат по краткосрочным ...
1172.
Акционерные банки в России в XVIII-XIX веках
... носила местный характер, предоставляли они кредиты купцам, мещанам и цеховым мастерам, проживавшим в данном городе.   Акционерные банки в России в XVIII-XIX веках   В 1818 г. императором Александром I был основан "Государственный Коммерческий Банк", необходимость создания ...
1173.
Акции: организационно-правовое регулирование
... услуг, которые непосредственно содействуют заключению гражданско-правовых соглашений относительно ценных бумаг на биржевом и организационно оформленном внебиржевом рынке ценных бумаг. 7. Деятельность по управлению активами. Справка. Из ст. 4 Закона Украины «О регулировании рынка ценных бумаг»: ...
1174.
Актуарные расчеты
...  и, в конечном итоге, рисковой надбавки (Tр). 3. Рассчитывается тарифная нетто-ставка на 100 руб. страховой суммы или в процентах. Особенности актуарных расчетов по добровольному медицинскому страхованию. Добровольное медицинское страхование (ДМС) в плане актуарных расчетов отличается от других ...
1175.
Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины
... образом, функционирование фондового рынка невозможно без профессионалов, обслуживающих его. Именно благодаря им рынок является организованным. Глава II. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины   В то же время, несмотря на значительный прогресс в развитии фондового рынка, ...
1176.
Актуальные вопросы банковской деятельности
... , негативное воздействие инфляции на эффективность работы банковской сектора способствовали тому, что вопросы теории, методологии и практики банковского риск - менеджмента стали актуальными в нашей стране. Решение любой экономической задачи должно опираться на правильное понимание сущности риска и ...
1177.
Актуальность страхования
... страхового рынка, представленная брокерами, экспертно-консультационными фирмами, страховыми пулами и ассоциациями. Важность и актуальность страхования подтверждают следующие факты: - страхование предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае природных и ...
1178.
Активы коммерческих банков
... предусматривает расшифровки этой статьи и аналогичной статьи пассива. Однако эта статья имеет немаловажное значение в деятельности рассматриваемого банка. К прочим активам коммерческих банков, как правило, относят суммы средств по разным видам взаиморасчетов, в том числе с бюджетом: выданные авансы ...
1179.
Активные операции банков
... посредника, совершая расчетные операции по поручению своих клиентов. 1.2 Структура и управление банковскими активами Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его операций. Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей актива баланса ...
1180.
Активные операции банка и управление ими на примере Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО
... банка и Приказом Председателя Западно-Уральского банка СБ РФ Удмуртскому отделению переданы координационные функции в отношении отделений, расположенных на территории Удмуртской Республики. Согласно Положения об Удмуртском отделении № 8618 Сбербанка РФ персональный состав Совета утверждается ...
1181.
Активные и пассивные операции коммерческих банков
... ­временно две сделки: первую — на продажу ценных бумаг в определенный срок по определенному курсу, вторую — на покупку/ этих бумаг через определенный срок по фиксированному курсу.   Активные операции коммерческих банков   Роль активных операций для «любого» коммерческого банка очень ...
1182.
Активные и пассивные операции банков
... до 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Все они связаны между собой. Прежде всего существует зависимость между активными и пассивными операциями. Банки оперируют преимущественно чужим капиталом, поэтому масштабы кредитования и инвестирования банковских средств во многом зависят от ...
1183.
Активно-пассивные операции коммерческих банков
... прибыли не ниже средней нормы на вложенный капитал. 2. Краткая характеристика основных видов активно-пассивных операций коммерческих банков   2.1 Факторинговые и лизинговые операции банков Финансирование под уступку денежного требования является новеллой отечественного законодательства ...
1184.
Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
... ється по-різному. Існує також багато різноманітних класифікацій банківських ризиків і підходів до управління ними. Ризики притаманні всім сферам банківської діяльності. Більшість ризиків пов'язана з активними операціями банку, насамперед кредитною та інвестиційною діяльністю. Діяльність щодо ...
1185.
Активи комерційних банків
... цьому малими банками там вважаються банки з розміром активів до 1,0 млрд дол, відповідно, великими - з активами 1,0 млрд дол і більше. Рис.3.1 Структура кредитного портфеля комерційних банків СІЛА (2001 рік)   Малі банки Великі банки   У документі можуть бути визначені географічні ...
1186.
Акредитивна форма розрахунків
... договору купівлі-продажу № 14 від 01.01.1997 року між ТОВ “Ефект” та зарубіжним партнером з Росії - фірма “Ізраел” передбачено акредитивну форму розрахунків за поставлене до 01.03.1997 року в Україну обладнання. Поставка обладнання буде здійснюватися авіаційним транспортом з м.Москви до м.Києва пі ...
1187.
Аккредитивы как форма банковских операций
... одностороннего обязательства банка-эмитента аккредитив рассматривается как объемный комплекс договорных отношений между другими участниками операции, вытекающих из договора банковского счета и заявления клиента об открытии аккредитива, договора об установлении корреспондентских отношений между ...
1188.
Аккредитивная форма расчетов и ее виды
... банком, то этот банк принимает на себя обязательство выплатить сумму аккредитива получателю по получении подтверждающих документов. При аккредитивной форме расчета продавца не беспокоит платежеспособность и желание покупателя осуществить платеж. Он скорее страхует свое требование тем, что один или ...
1189.
Аккредитивная форма расчетов
... ввести такие субсчета: 55-1/1 «Аккредитивы внутри страны» 55-1/2 «Аккредитивы за границей» 55-2 «Чековые книжки». Корреспонденция счетов при использовании аккредитивной формы расчета может быть следующей: Дебет 55-1/1 «Аккредитивы внутри страны» Кредит счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные ...
1190.
Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній
... забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   2. Організація оподаткування доходів страхових компаній   2.1 Особливості оподаткування доходів від діяльності страхових компаній   Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» [1] – ...
1191.
Автотранспортное страхование
... страдают в ДТП, а вторые чаще становятся объектом для похищения.   2 Страхование автомобилей Страхование средств автотранспорта - один из видов автотранспортного страхования, объектами которого выступают механизированные и другие средства транспорта, подлежащие государственной регистрации ...
1192.
Автострахование
... . Причинённый ущерб может быть компенсирован страховой компанией, как в денежном эквиваленте, так и фактом ремонта машины.   Автострахование ОСАГО Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств сказано в ФЗ РФ №40-ФЗ от 25.04.2002 г. (в ред. ...
1193.
Автострахование
... гражданской ответственности владельцев транспортных средств», введенному в действие с 1 июля 2003 г., эксплуатация транспортного средства без полиса обязательного автострахования не допускается. Отсутствие автогражданки влечет за собой штраф. Без автогражданки нельзя зарегистрировать и снять с учета ...
1194.
Автоматизация банковской деятельности
... о фирме ИНИСТ всегда доступна на http://www.inist.ru/ Использование банками сети Internet в коммерческих целях Роль Internet в банковской деятельности Сеть Internet развивается экспоненциально. Пожалуй, самый мощный толчок к развитию Сеть получила с появлением и распространением Всемирной ...
1195.
Авиационное страхование
... работ. Страховщиками являются юридические лица - резиденты Украины, которые получили в установленном порядке лицензии на проведение обязательного авиационного страхования гражданской авиации, зарегистрированные в уполномоченном органе исполнительной власти в области гражданской авиации и которые ...
1196.
VAR-аналіз валютних ризиків
... ії внаслідок більшої варіації активів і ризиків, у порівнянні з фінансовими інститутами. Висновки Оцінка валютного ризику за методом VAR-аналізу показує що за період 90 днів ризик зростає у середньому зі 29% (0,2924) – другий день оцінки до 110% (1,1) – 90-й день оцінки із-за постійних ...
1197.
TexakaBank
... , а также по итогам 2004 года награжден среди финансовых институтов дипломом KASE «За стремление к прозрачности». Стабильность и надежность TEXAKABANK неоднократно подтверждались результатами проверок финансовой отчетности, проводимых ведущими зарубежными аудиторскими компаниями. Двенадцать лет ...
1198.
S.W.I.F.T. в системе международных межбанковских расчетов
... на серверах SWIFTNet. Так же пользователи могут работать с InterAct и FileAct через этот сервис, в том числе и в рамках Закрытой группы пользователей. 1.1.1.   2.3. Электронные системы межбанковских расчетов   Все ныне действующие системы банковских операций подразделяются на системы ...
1199.
Private banking в России
... style; а также вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью: помощь в получении патента или приобретении защищенных патентом технологий. Private banking в России Обслуживание состоятельных клиентов для российских банков становится все более привлекательным направлением бизнеса. Однако ...
1200.
"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")
... » у 2008 - 2009 роках 2. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”   2.1 Операції розрахунково-касового обслуговування клієнтів – юридичних, фізичних осіб та інших банків   Структура банку складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків [45]: ·& ...


Наверх