Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Международные отношения

Количество работ в разделе: 2258
Название работы Скачать
2001.
Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
... і свобод людини тощо. Загальні висновки Як видається, з удосконаленням законодавчих настанов у сфері міжнародного приватного права обмеження принципу взаємодії національних правових систем повинні зменшуватись, адже через проникнення загальноцивілістичних ідеалів до вітчизняного права, ...
2002.
Великобритания в русско-японской войне
... отрядом на паровом катере с крейсера "Ниссин". ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Лондон. Договор о союзе между Великобританией и Японией продлен на 10 лет. --------------------------------------------------------------------- Англо-Японский союз 1902 г. 30 января 1902 г., Лондон Договор об англо- ...
2003.
Великая депрессия и нынешний кризис в США
... реально экономика США стала восстанавливаться после Второй мировой войны. Определение Великая Депрессия обычно употребляется именно по отношению к США, к остальным странам применяется определение мировой экономический кризис. В 1929 году авторитетный экономист Йельского университета Ирвинг Фишер ...
2004.
Вексель та його функції у міжнародних розрахунках
... ). Аналіз чинного законодавства виявляє неоднакове ставлення законодавця до функцій векселя, які він виконує у господарському обороті взагалі і у зовнішньоекономічній діяльності зокрема. Проблема зводиться до того, що засобом платежу и чи розрахунку є вексель. Вирішуючи її, варто мати на увазі таке ...
2005.
Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
... онерів Підприємства, які відбулися 9 лютого 2007 року, перейменований у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (без зміни організаційно-правової форми). ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" ...
2006.
Введение в международное частное право
... , прежде всего, принципы суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела, недопущения дискриминации (принцип недискриминации). В области международного частного права, нормы которого в значительной степени формируются каждым государством самостоятельно, большое значение имеет принцип ...
2007.
Ватикан - держава без податків
... прибуток). Також в Італії йому належить 482 тис. га оброблюваної площі, включаючи кілька тис. га. в районі Рима. Таким чином, не дивлячись на те, Ватикан, держава-карлик, не має власної промисловості, населення не займається сільським господарством, його участь у світовій економіці відчутно, оскі ...
2008.
Варианты стратегического поведения экспортеров
... до 50%), и лесная промышленность выживает в основном благодаря экспортным поставкам. Обзор литературы При исследовании стратегического поведения экспортеров я использовала статьи: Кисловой Ю. Е. «Оценка влияния факторов внешней среды на экспортную стратегию предприятия», статью Хотяшевой О. ...
2009.
Валютный курс
... валютным фондом. Различают: внешнеторговый баланс, баланс услуг и некоммерческих платежей и баланс движения капиталов и кредитов. Колебания валютного курса оказывают влияние на изменения совокупного спроса и совокупного предложения, т.е. имеют макроэкономические последствия. Закономерно, что в ...
2010.
Валютные ценности, резиденты и нерезиденты валютных операций
... , а перечень нерезидентов законодатель оставил открытым. Заключение Итак, в данной работе мы рассмотрели понятие валютных ценностей, а также понятия резидента и нерезидента валютных операций. Данные понятия являются одними из основных понятий Федерального Закона «О валютном регулировании ...
2011.
Валютные ограничения и валютный риск
... более приспособленными к особенностям валютно-экономического положения страны и конкуренции на мировом рынке. 1.5. Влияние валютных ограничений на валютный курс и международные экономические отношения (МЭО) Оно различно по степени и направленности в зависимости от форм ограничений и валютно- ...
2012.
Валютное регулирование
... стран, имеющих различный уровень экономического развития и зачастую преследующих совершенно противоположные экономические и политические цели. Внутренне валютное регулирование по своей природе направлено на установление контроля со стороны государства за внешними (экспортными и импортными) и ...
2013.
Валютная политика России
... угрозу для стабильности валютного рынка, использовались такие инструменты, как повышении процентных ставок по депозитам в Банке России. В 2007 году валютная политика России будет направлена главным образом на сдерживание инфляции и поддержание устойчивой макроэкономической ситуации и финансовой ...
2014.
Валюта: понятие, виды, котировка
... » украинским карбованцем или казахстанским манатом. 1.3.         Котировка валюты Теперь определим понятие «котировка». Установление курса иностранных валют в национальной (или наоборот) называется котировкой валют. В современных условиях котировка ...
2015.
Британська енергетична стратегія
... ість до активних дій щодо запобігання катастрофічних наслідків зміни клімату. Така політика стала центральним елементом енергетичної стратегії британського уряду. З метою своєчасного реагування на зміну клімату у Великобританії розроблена потужна законодавча і регулятивна база, прийняті стратегії і ...
2016.
Британский Совет
... кажется невозможной. Они пишут учебники, становятся методистами и завучами, работают в профессиональных ассоциациях, получают магистерские степени в Великобритании. Британским Советом подготовлены учебники — для пятого, шестого десятого и одиннадцатого классов. Главная идея состоит в том, чтобы их ...
2017.
Бреттон-Вудская мировая валютная система
... валютной системы. 6.         Выяснить, к каким социально-экономическим последствиям привел кризис Бреттон-Вудской мировой валютной системы. 7.         Подвести итоги работы. 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ ...
2018.
Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК): будущие мировые державы
... климата экономического. Переход на биотопливо стимулирует рост цен на зерновые культуры, что в свою очередь подталкивает вверх мировую инфляцию. Бразилия, Россия, Индия и Китай, которые демонстрируют сейчас наиболее мощные темпы экономического роста в мире, по своим золотовалютным резервам впервые ...
2019.
Борьба с морским пиратством
... международные конвенции, кодексы, резолюции, протоколы, циркуляры и рекомендации. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ Ассамблея Ассамблея Межправительственной организации по борьбе с морским пиратством— его «верховный орган», уполномоченный формировать общую политику, — состоит из всех членов Органа. В ...
2020.
Близький Схід: ключові пріоритети розвитку регіону
... ефектів триваючої ескалації насильства на ВВП Ізраїлю. Розділ 2. Політичні пріоритети розвитку Близького Сходу 2.1 Перспективи політичної модернізації в провідних арабських країнах Події, що розверталися в регіоні Арабського Сходу на рубежі XX-XXІ ст., змушують зробити невтішний висновок ...
2021.
Бизнес-план кафе "Урсул"
... , кафе - мороженное, детское, кафе национальной кухни и т.д.). 1. Разработка бизнес-плана создания кафе 1.1 Резюме Цель проекта: Открытие в Республике Алтай, Онгудайского района, в селе Туэкта предприятия общественного питания кафе «Урсул» с количеством посадочных мест на 20 человек. ...
2022.
Беднейшие страны мира: положение в 90-е годы
... хозяйства особенно проявляется в сфере производства продовольствия. На протяжении 80-х и первой половины 90-х годов постоянно расширялся круг стран Тропической Африки с критическим продовольственным положением. Долговременная стагнация производства зерновых привела многие государства региона к ...
2023.
Афганистан и Казахстан
... с новым руководством страны и налаживании двусторонних отношений. Важно подчеркнуть беспристрастный подход Республики Казахстан к урегулированию в Афганистане и чистые намерения нашего государства способствовать продолжению межафганского диалога по государственному строительству, достижению мира и ...
2024.
АТЭС как механизм диалога и согласования позиций государств по ключевым вопросам экономики, торговли, инвестиций, активизации экономического и технического сотрудничества, подготовки кадров
... крупных корпораций. Проблематикой конкретных направлений экономического взаимодействия в АТЭС занимаются: Комитет по торговле и инвестициям, Экономический комитет, Комитет по вопросам бюджета и управления, Подкомитет СДЛ по экономическому и техническому сотрудничеству, подкомитеты по таможенным ...
2025.
АТЭС и Казахстан - проблемы и перспективы развития
... по миру 43600 4,8 7,2 6364000 6669000 6157,4 1,25 407,1 Страны АТЭС в % от общемировых показателей 56,02 … … 48,87 49,88 41,99 … 64,12 </TBODY>   Глава II. Проблемы и перспективы развития Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ...
2026.
Ассоциация Совет Белого моря. Оценка ее необходимости в условиях Баренцева сотрудничества
... рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество друг с другом в социальных, экономических, культурных и других сферах жизни общества. 3. Оценка необходимости Совета Белого моря в рамках Баренцева сотрудничества Надо иметь в виду, что взвешенная региональная политика не самоцель, она залог ...
2027.
Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА
... ів; через формування глобальної матеріальної, інформаційної, організаційно-економічної інфраструктури, що забезпечує здійснення міжнародного обміну. 3.3 Перспектива розвитку економічних відносин України з країнами членами НАФТА Торгівельно-економічні відносини України з країнами НАФТА різко ...
2028.
Аравийская интеграция
... , проанализировать проблемы интеграционного объединения государств Совета сотрудничества арабских государств персидского залива, выявить возможные перспективы аравийской интеграции. Результатом явились следующие выводы. Во-первых, следует отметить крайнюю необходимость развития военно-политической ...
2029.
Арабский мир и его особенности
... планах. "В этом противоречивом сочетании центростремительных и центробежных тенденций, продолжающих действовать и сегодня, находили свое проявление особенности арабского мира как некоего целостного образования с множеством общих проблем, к которым в период между двумя мировыми войнами и ...
2030.
Арабо-израильский конфликт в 2007-2008 гг.
... Востоке. Положение в регионе осложнилось вследствие отсутствия прогресса в урегулировании палестино-израильского конфликта, положения в Ираке и отсутствия новых успехов в борьбе с международным террором и исламскими радикалами. В начале 2007 г Израиль и Ливан оказались на грани новой войны. Все ...
2031.
Антиглобализм: причины и последствия для мирового сообщества
... Чили, годе проживают 5 млн человек, ежедневно в госпитали привозят 2 700 грудных детей, нуждающихся в кислородных масках. Глобализация: последствия. Антиглобализм: причины. Статья Стива Кангаса еще раз нам демонстрирует, что мондиализм не приносит экономического роста и улучшения социального ...
2032.
Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки
... ів на місцеві ринки. Тим часом звуження присутності в Росії, що є другим споживачем алкоголю у світі, стане вагомою втратою для українців. За прогнозами аналітиків, російський ринок горілки протягом найближчих п'яти років щорічно зростатиме на 8,2% при тому, що торік його обсяг у роздрібних цінах ...
2033.
Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
... 3. Коефіцієнт фінансового ризику 1,7498 1,4869 -0,2629 Чим вище рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіше фінансове положення підприємства. На ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» протягом звітного періоду коефіцієнт фінансової автономії підприємства збільшився ...
2034.
Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
... України з ЄЕП. Теоретична частина Теоретичні підвалини міжнародної економічної інтеграції Теоретичні основи аналізу міжнародних інтеграційних процесів були закладені в роботах де Бірса (1941), Вінера та Байє (1950), які сформулювали теорію митних союзів. Найбільш повне її обгрунтування ...
2035.
Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку
... і загальні тенденції, що панують на фінансовому ринку. Розділ 3. ПРОГНОЗИ ТА ОЧІКУВАНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ Всі сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку повністю залежать від ситуації, яка склалась на міжнародній економічній арені. Ці сучасні тенденції ...
2036.
Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій
... ) капіталів найбільш крупних автомобілебудівників. Проте ці компанії є австрійськими резидентами. Австрійські банки також охоче беруть участь в організації і фінансуванні лізингових операцій. Цей вид фінансових послуг дуже вигідний як підприємствам, так і громадянам і має у них великий по
2037.
Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
... їнській міжбанківській валютній біржі. Валютна ефективність експорту та імпорту. Економічною характеристикою будь-якої експортної чи імпортної операції є показник валютної ефективності (валютний коефіцієнт, купівельна сила валюти, товарний курс). Показник валютної ефективності експорту та імпорту ...
2038.
Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
... будь-які документи мають бути легалізовані Міністерством закордонних справ України та консульським відділом Посольства Бразилії. РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ, УГОРЩИНОЮ, ФРАНЦІЄЮ ТА БРАЗИЛІЄЮ   2.1 Рівень міжнародної торгівлі між Україною та ...
2039.
Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
... товари високих технологій, а експорт низько передільного металу та сільськогосподарської продукції з України її практично не цікавить. РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ, ПОЛЬЩЕЮ, АВСТРІЄЮ ТА ЯПОНІЄЮ   2.1 Рівень міжнародної торгівлі між Україною ...
2040.
Аналіз демографічної ситуації в Канаді
... ій, а також сценарії з низькими і високими темпами зростання .Базовий сценарій показує , що може бути різноманітність населення Канади, якщо нинішні демографічні тенденції продовжаться. Сценарій з низькими темпами зростання припускає низький рівень народжуваності, тривалості життя та імміграції, а ...
2041.
Анализ экспорта и импорта растительных масел в 2000-2008 гг.
... находятся преимущественно в Европе (Италия, Греция) регионах Юго-восточной Азии (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Китай). В дальнейшем изложении мы остановимся на анализе экспорта и импорта растительных жиров и масел в мире в 2000-2008 годах. глава II. Анализ экспорта и импорта растительных жиров и ...
2042.
Анализ экономики Португалии
... и легкой промышленности. Существует мнение, что развитие малого и среднего бизнеса, на которое сегодня ориентируется Россия и являющееся основой экономики Португалии, станет основой расширения данного сотрудничества[5]. Заключение Португальская Республика находится на юго-западе Европы, на ...
2043.
Анализ развития химической промышленности в развитых странах и России
... . По три сделки зарегистрировано в Индии, Китае и Южной Корее и две — в Таиланде. 2. Анализ развития химической промышленности в развитых странах и России 2.1 Анализ развития химической промышленности в Германии Германии по объему производства занимает третье место в мире после США и ...
2044.
Анализ развития советско-турецких культурных отношений
... марта 1927 г. был подписан Договор о торговле и мореплавании между СССР и Турцией, придавший импульс развитию торгово-экономического сотрудничества. Дружественность советско-турецких отношений была продемонстрирована во время пребывания в Турции заместителя наркома иностранных дел Л.М.Карахана 12-24 ...
2045.
Анализ проблем и тенденций развития мирового рынка зерна
... уменьшен в связи с сокращением предложения. Заключение Итак, мы рассмотрели продукцию на мировом рынке зерна, способы сохранения качества зерна, дали анализ проблем и тенденций развития мирового рынка зерна, прогноз производства отдельных видов зерна. Из всего вышесказанного следует ...
2046.
Анализ проблем вступления России в ВТО
... предприятий просто встанут и более 30 млн человек окажутся без работы»[9]. Такие данные нельзя не брать в расчёт. И всё же переговоры о вступлении России в ВТО продолжаются. Теперь уже не ставится вопрос о необходимости присоединения к данной организации. Главный вопрос в настоящее время – это как ...
2047.
Анализ платежного баланса Швеции
... Assets –665 –2,076 1,100 –250 –1,289 1.1 Торговый баланс. Внешняя торговля В период с 2002 года по 2006 год торговый баланс Швеции сводился с положительным сальдо. Это значит, что экспорт превышал импорт (см. таблицы 2 и 3). Также это говорит и о том, что шведские товары и услуги ...
2048.
Анализ основных показателей импорта развивающихся стран
... исследовательских компаний; использование различных методов получения инсайдерской информации об интересующих заказчика компаниях. 1 Анализ основных показателей импорта развивающихся стран Созданные в ходе индустриализации многоотраслевые хозяйственные комплексы не ослабили, а напротив, ...
2049.
Анализ мировых и внутренних цен на хлопок
... процента. Ввоз хлопка-волокна уменьшился по физическому объёму на 11,3% при росте средней цены на 17,4 процента. 3. Состояние мировых и внутренних цен на хлопок в настоящее время 3.1 Состояние цен на хлопок за 2008–2009 гг. В 2008/09 сезоне ожидается сокращение мировой торговли ...
2050.
Анализ мирового рынка молока
... . Чтобы привлечь внимание новых покупателей, особенно молодых людей, фирмы выпускают многовкусовые молочные напитки. Таким образом, мировой рынок молока и молочных продуктов в последние годы значительно расширяется и диверсифицируется в связи с ростом потребностей, географическими изменениями в ...
2051.
Анализ методов прогнозирования
... роста. 2) Относительный дифференциальный коэффициент, или лога­рифмическая производная, 3) Эластичность функции2.3 Статистические методы Прежде чем приступить к анализу статистических методов прогнозирования, рассмотрим некоторые общие понятия и опреде­ления, относящиеся к корреляционным и ...
2052.
Анализ международного контракта купли-продажи
... о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 г.) и в Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи с 1985г.[4] В нашем контракте предметом договора являются химические реактивы, инструменты и принадлежности к ним, которые словенская фирма ...
2053.
Анализ культурной, правовой, экономической и технологической среды Франции и Италии
... , если внутренние противоречия, связанные кризисом «французской модели развития», не будут разрешены. В частности, среди французских бизнесменов и производителей господствует мнение, что экономическая формула Франции, основанная на более высоких налогах и социальном обеспечении, чем в большинстве ...
2054.
Анализ культурной, правовой, экономической и технологической среды Португалии и Сингапура
... , расширить профессиональную подготовку и способствовать научным исследованиям. Португалия приветствует зарубежные инвестиции как документ развития, и все больше иностранных инвесторов привлечены положительными экономическими сдвигами. Что же касается Сингапура, то следует отметить, что Сингапур ...
2055.
Анализ деятельности международной организации на примере ОАО "ВМД"
... ) ОАО в с уставной деятельностью, а так же получением прибыли. Основным видом деятельности ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" является производство и реализация продуктов питания, а так же организация производства данной продукции. В соответствии с Уставом ОАО "Вимм-Билль-Данн ...
2056.
Анализ внешнеэкономической деятельности Украины
... на экспорт товаров, помимо производственной себестоимости, входят накладные расходы по экспорту и экспортные пошлины. 2 Анализ внешнеэкономической деятельности Украины 2.1 Анализ экспорта Украины Украина занимает одно из первых мест среди стран мира, в которых внешнеторговый оборот ...
2057.
Австралия и ее место в современной мировой экономике
... и их огромный ресурсный потенциал, выводит АТЭС в число влиятельнейших группировок на международной экономической арене. «АТЭС составляет почти половину мировой экономики. К началу XXI века на страны форума приходилось 42% населения Земли и около 50% миррового товарооборота, а их совокупный валовый ...
2058.
XXI век: новые международные отношения
... событий последних лет престижу и влиянию Вашингтона нанесен ощутимый ущерб. В начале XXI века Соединенные Штаты сделали двойную ставку. Во-первых, 'на неконтролируемую дестабилизацию' международных отношений и возможность использовать в этой ситуации свое военное превосходство. Во- вторых, на ...
2059.
The Israeli-Lebanese conflict
... , when Israel invaded again for the purpose of retaliation attacking the Palestine Liberation Organization. During the conflict, 14,000 Lebanese and Palestinians were killed, and the Israeli army sieged Beirut. Fighting also occurred between Israel and Syria. The United States, fearing a widening ...
2060.
The Clash of Civilizations
... the most extreme example. As we see, such policies were supported and promoted by Huntingdon. A rational argument we may conclude that “The Clash of Civilizations” generated a self-fulfilling forecast. Moreover, we should perceive that to make real someone is draws as a theory is rather dangerous ...
2061.
European Monetary Union: Theory, History and Consequences
... -  An independent monetary policy run by the European Central Bank (ECB) -  The single currency and the euro area 1. WHAT IS THE EUROPEAN MONETARY UNION?   A monetary union is a situation where several countries have agreed to share a single currency amongst themselves. The ...
2062.
Attaction of foreign inflows in East Asia
... countries should offer high rates of return over the long term and should continue to attract investment. A number of countries in East Asia and elsewhere have begun attracting foreign portfolio investors into their own fixed-income markets ,purchasing, instruments in local currency. In this ...
2063.
America on the issues or "seeing Iraq, thinking Vietnam"
ть им свои [американские] идеалы и пресловутые вильсонианские принципы, даже не задумываясь о том, что они применимы далеко не ко всем странам и народам мира. В конце концов, чрезмерное увлечение вильсонианством втянуло США во Вьетнамскую войну. А поражение американского оружия в Индокитае выявило ...
2064.
"Закавказский треугольник" вчера, сегодня, завтра
... и беседовали с Исполнительным директором армянско-американского благотворительного фонда FAR Гарником Нанагуляном. Предлагаемое определение “Закавказский треугольник” представляется, что хорошо определяет водоворот геополитических проблем Закавказья в который исторически вовлечены Азербайджан, ...
2065.
"Великая депрессия" в развитых капиталистических странах
... с высокой концентрацией производства отличались сравнительно незначительным падением цен и большим сокращением производства в первые годы "Великой Депрессии". В отраслях с низкой концентрацией производства, цены снизились значительно, а производство сократилось лишь ненамного. США ...
2066.
Экономика Мексики
... отраслях нефтехимического комплекса, цементной промышленности и машиностроения. На данный момент большое внимание уделяется развитию частного сектора в экономики Мексики. Согласно декрету от 15 августа 1983г. О развитии и деятельности сектора « макиладорас», предприятия этого типа могут создаваться ...
2067.
Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов
... и покупателем при доставке товара (извещения); ·    каким видом транспорта будет доставляться товар, какие документы сопровождают договор перевозки. Базисными условиями во внешнеторговом контракте купли-продажи называют специальные условия, которые определяют обязанности ...
2068.
Великобритания в послевоенный период (1945-1960 гг.)
... росте военных расходов, о подготовке к так называемым “ограниченным” войнам. Крупнейшая агрессивная акция английских империалистов в послевоенный период была связана с решением египетского правительства о национализации Всеобщей компании Суэцкого морского канала летом 1956 г. Спустя ...
2069.
Внешнеэкономические внешние связи Санкт-Петербурга
... nbsp;  во-вторых - будущее Санкт-Петербурга во многом определяется развитием внешнеэкономических отношений России и единой Европы. Санкт-Петербург, несомненно, должен развиваться как связующее звено между ЕС и Россией, т.к. на долю ЕС приходится по данным на 1999г. приходится 35% экспорта и 37% ...
2070.
Директивы СНБ администрации Р. Рейгана: Центральная и Латинская Америка, страны Карибского бассейна
... информированными. В тот самый момент Константин Менгес — штатный сотрудник СНБ, ответственный за Центральную Америку и протеже директора ЦРУ У. Кейcи — убедил президента в необходимости активизации действий против крошечной страны карибского бассейна - острова Гренады. Там, путём переворота (без ...
2071.
Заявка совместного европейского проекта
... . Госпожа Ливэ Браке являлась координатором программы студенческих обменов между университетами Сантандерской группы ICP-94-NL-2020/17, совместных европейских проектов по обмену студентами с Венгрией (по нескольким специальностям) и предпроекта Pre-JEP 00304-93 с Киевским университетом им. Т.Г. ...
2072.
Международная торговля и ее роль
... в одну из стран, сглаживается, системы вновь приходят в состояние равновесия. Большую роль в устранении нарушенного равновесия торгового баланса и помех на пути развития международной торговли призвано играть активное государственное регулирование. ГЛАВА II Международная торговля в ...
2073.
Международное разделение труда в системе МЭО
... длительное время будут носить периферийный характер по отношению к ПРС, тем самым обуславливая свое место в международном разделении труда и системе МЭО. Глава 2. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА. В настоящее время ни одна страна мира, независимо от ее научно - технического и ...
2074.
Структурные особенности экономики США
... Буша на выборах 1992 года. Соответственно удовлетворительное помогло переизбранию Клинтона в 1996 году.1.5 Сбережения, инвестиции, структурные сдвиги На протяжении всего послевоенного периода экономику США отличают от экономики других стран более низкая норма личных сбережений и более низкая норма ...
2075.
Товарные рынки Украины
... галузей — 9,7%, міне­ральні продукти — 10,5%, продовольчі товари — 14,7%2. Вона, як бачимо, є далекою від оптимальної. Суттєві зрушення у напрямі по­ліпшення товарної структури експорту можуть відбутися лише за умов проведення в Україні глибокоешелонованої структурної перебу­дови усієї економіки, ...
2076.
Принятие России в совет Европы: кто за и против?
... quot;, перевешивающие даже очередные кровавые недоразумения на дудаевском фронте, Во-первых, психологический неуют от сложившегося положения. Даже отторгая Россию, Совет Европы уже по уши увяз в проблемах постсоветского пространства. Любое серьезное решение, касается оно экологии, прав человека ...
2077.
Региональная экономика
... по общегосударственным и финансовым проблемам. На выставках наиболее полно и комплексно представлена экономика области, продукция, производимая в области, содействие кооперационным и интеграционным процессам на региональном и межрегиональном уровнях. Это в свою очередь способствует более полной ...
2078.
Международная торговля
... 11,0 10,5 Страны ЮВА 3,5 4,0 По ориентировочным оценкам, мировой товарооборот достиг в 1998 г. 11,9 трлн долл. Анализ изменений в международной торговле, в том числе и на современном этапе, предполагает рассмотрение двух аспек­тов: во-первых, темпы ее ...
2079.
Интеграционные процессы в мировой экономике
... выражающей интересы и политическую волю всех участников этого союза. Фактически готовится создание нового огромного государства. Развитие интеграционных процессов намечается и на постсоветском пространстве. Здесь существуют объективные условия для укрепления хозяйственных связей государств СНГ, для ...
2080.
Информационная война
... новизны равна фактической емкости системы? Создание универсального защитного алгоритма, позволяющего выявить системе-жертве факт начала информационной войны, является алгоритмически неразрешимой проблемой. К таким же неразрешимым проблемам относится выявление факта завершения информационной войны. ...
2081.
Внешнеэкономические внешние связи Санкт-Петербурга
... nbsp;  во-вторых - будущее Санкт-Петербурга во многом определяется развитием внешнеэкономических отношений России и единой Европы. Санкт-Петербург, несомненно, должен развиваться как связующее звено между ЕС и Россией, т.к. на долю ЕС приходится по данным на 1999г. приходится 35% экспорта и 37% ...
2082.
Внешняя политика Японии: современное состояние и перспективы
... Эйсаку, с правлением которого (1964-1972) связывались “три неядерных принципа”[1] и золотой век “японского экономического чуда” [2]. Однако внешняя политика Японии 60 — 70-х годов была бедна яркими решениями и тем более яркими деятелями. Пожалуй, можно выделить лишь харизматического Какуэй Танаку ...
2083.
Новая европейская валюта и ее перспективы
... значение кредитных рисков и, следовательно, требования рынка к дебиторам. Появление единой европейской валюты требует пересмотра стратегии России относительно новых заимствований. Можно предположить, что в перспективе объем долларовых кредитов в наших операциях на мировом рынке ссудных капиталов ...
2084.
шпоргалки по МВКО
а -поддержка курса нац валюты -концентрация валютных ценностей в руках государства для решения экономических задач. Формы валютных ограничений: - осуществление платежей в иностранной валюте на территории страны. Ден единица страны признается единственным средством платежа, что сокращает спрос на ...
2085.
методы госрегулирования ВЭД
... в политических целях последствия могут быть экономическими. 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА КАК МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД.   Устойчивость и сила национальной валюты- ключевой фактор снижения инфляции, достижения макроэкономической ...
2086.
Япония
... на 22%. примерно на 3% снизились прибыли компаний. начался рост безработицы, столь нехарактерный для Японии. С уровня 2,5% - 3% в 1998 г. безработица доросла до 4,5% в 1998 г., в 1999 г. уже составляла 7%. сокращение спроса ...
2087.
Япония
... (11,3%), недвижимости (11,1%). Если в США и ФРГ за пределы своей территории выведено соответственно 30% и 20% промышленного производства, то в Японии — только 11%. В обрабатывающей промышленности зарубежные капиталовложения концентрируются в электротехнике, химии и транспортном машиностроении. ...
2088.
Экономическое сканирование страны: Швеция
... 27,9 27,7   Основные тенденции развития в 1980-1996 гг. Подобно многим другим высокоразвитым промышленным странам в последние десятилетия в Швеции наблюдались более низкие темпы экономического роста. За период 1980-1990 гг. объем ВВП ежегодно увеличивался в среднем на 2,0%. Эти цифры ...
2089.
Экономика Мексики
... отраслях нефтехимического комплекса, цементной промышленности и машиностроения. На данный момент большое внимание уделяется развитию частного сектора в экономики Мексики. Согласно декрету от 15 августа 1983г. О развитии и деятельности сектора « макиладорас», предприятия этого типа могут создаваться ...
2090.
Экологические аспекты в МЭО
... занимают экологизация налогообложения и кредитной политики, введение рыночных методов регулирования природоохранной деятельности. В аспекте экологизации налогообложения концепции экологически устойчивого развития в наибольшей степени эффективным считаются фундаментальные предложения по кардинальному ...
2091.
Эволюция мировой валютной системы, формы международных расчетов, платежный баланс России
... гг.); Европейский центральный банк (с 1 июля 1998г.) Эволюция мировой валютной системы определяется развитием и потребностями национальной и мировой экономики, изменениями в расстановке сил в мире. 2. ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ В соответствии со сложившейся практикой в настоящее ...
2092.
Швейцария в мировом хозяйстве
... мере ориентирована на внешний рынок. Доля экспорта товаров и услуг в валовом внутреннем продукте Швейцарии составляет около 45%. Доля Швейцарии в мировой торговле товарами составляет 1,35%, а в мировом экспорте услуг - около 2%. В 2000 г. товарооборот внешней торговли страны составил 261,8 млрд. ...
2093.
Международные отношения
... ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ МЭО Международные валютно-финансовые и банковские орга­низации занимают важное место в системе международных экономических отношений. Во-первых, их деятельность позволяет внести регулирую­щее начало и определенную стабильность в противоречивую целостность всемирного ...
2094.
Характеристика развивающихся стран на примере Индии
... связи интересам максимизации своих прибылей. Отражением этого направления в развитии внешнеэкономической стратегии Индии является курс на ускоренное развертывание товарообмена с развивающимися странами. Страны Афро-азиатского региона стали одним из основных рынков сбыта продукции новых отраслей ...
2095.
Функции Национального Банка и коммерческого банка
... економічна функція комерційних банків полягає в акумулюванні безстрокових депозитів (введення поточних рахунків) і оплаті чеків, виписаних на ці банки. Друга важлива функція полягає в наданні кредитів промисловим підприємствам, фермерам, торговцям тощо. Банки виконують також різні інші функц ...
2096.
Формирование единого экономического пространства на примере ЕС. Основные этапы, проблемы, пути их решения
... в институциональных аспектах деятельности ЕС. В результате длившихся два года переговоров в мае 1992 года ЕАСТ и ЕС заключили соглашение о Едином экономическом пространстве. В пределах этой территории должны соблюдаться 4 известных свободы движения: людей, товаров, услуг, капитала. США. Европа и ...
2097.
Факторы, влияющие на экономику Испании
... , что Испания имеет самый высокий дефицит торгового баланса среди стран зоны евро - 12,9 млрд. евро. 3.2. Факторы, влияющие на развитие экономики Испании. Факторы, оказывающие влияние на экономику Испании: невысокие темпы роста в странах ЕС, куда идет основная часть испанского экспорта, и ...
2098.
ФПГ
... компания ФПГ, где объединение капитала идет путем сознания единой акционерной компании По отраслевому признаку ФПГ в химической, нефтехимической промышленности, в строительстве, в производстве сельскохозяйственной продукции, в черной и цветной металлургии, в автомобилестроении ( ...
2099.
Установление правового фундамента в кыргызско-российских отношениях и Политический диалог в период 1991-2000 г
... развития СНГ, незаконной миграции и другие жизненно важные вопросы. Таким образом, к заключению этой темы, модно сказать, что кыргызско-российские отношения в политической сфере носят устойчивый характер и определяются , главным образом, внутриполитической ситуацией в России. Вместе с тем, ...
2100.
Условия Инкотермс
... не существует. К тому же даже само толкование понятия "форс-мажор" в различных странах мира неодинаково. УСЛОВИЯ "ИНКОТЕРМС" "Ex ship" ("с судна"). В данном случае продавец обязан предоставлять товар в распоряжение покупателя на ...


Наверх