Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Маркетинг

Количество работ в разделе: 4155
Название работы Скачать
1801.
Сутність маркетингу та його сучасна концепція
p;          аналіз маркетингової діяльності. Сучасні концепції розвитку маркетингу Концепція маркетингу – це система поглядів, які визначають орієнтацію підприємницької діяльності на певних етапах її розвитку. Існують п’ять альтернативних концепц ...
1802.
Сутність маркетингу
... мною частиною стратегій багатьох некомерційних організацій, зокрема коледжів, лікарень, музеїв, філармоній і навіть церкви. Сьогодні маркетинг використовується у всіх країнах світу. Більшість країн Північної і Південної Америки, Західної Європи і Південнно-Східної Азії мають широко розвинуті ...
1803.
Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції
... маркетингу. В цей час виникло декілька сотень нових компаній. Протягом 80-х років різні компанії мережевого маркетингу з'являлися і зникали. Концепція мережевого маркетингу росла і розвивалася. Необхідність в нових продуктах і шляхах розвитку бізнесу ставала все більш очевидною. Технологія завжди ...
1804.
Суггестивность тропов и фигур в рекламных слоганах
... средств художественной выразительности в рекламных слоганах отражена в нижеследующей таблице. Заключение Изучив суггестивные возможности рекламных слоганов, в которых используются тропы и фигуры, подведем итоги. 1)         Чтобы сделать рекламный ...
1805.
Структура торгового ассортимента и контроль качества электро-бытовых товаров магазина "Эльдорадо"
... – партнеры 4594,75 17,90 Итого 25 669,00 100 Рис. 1. Структура реализации продукции компании ООО «Эльдорадо» в 2000 г. в %. 2.2. Анализ структуры торгового ассортимента электробытовых товаров. В последнее время на Российском рынке имеется большой ассортимент ...
1806.
Структура сервисной деятельности и удовлетворение потребностей. Материальные и духовные потребности
... и специфических методов, представляющих практически все сферы человеческой деятельности. Только такой комплексный подход создает условия для качественного удовлетворения потребностей человека. 2. Материальные и духовные потребности. Некоторые современные ученые разделяют потребности на 3 груп ...
1807.
Структура и анализ деятельности предприятия социально-культурного сервиса
... , характеристика имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде. 3.1 Анализ объема и структуры деятельности предприятия   Товарооборот предприятия общественного питания характеризует объем его производственной и ...
1808.
Структура збуту продукції ЖКУВП "Біатрон-3"
... , створюючи таким чином готові меблі. Аналіз виробничого асортименту підприємства Структура товарних груп продукції, яку випускає підприємство наведена на рис.2. Рис. 2. Структура товарообігу ЖКУВП "Біатрон-3", 2009 рік Джерело: складено на основі внутрішньої звітності підприє ...
1809.
Структура бизнес-плана
... 9. Финансовый план   Раздел предназначен для определения эффективности и финансовой состоятельности проекта. Он является ключевым разделом бизнес-плана. Составление этого раздела один из самых ответственных моментов. На основании данных финансового плана производиться анализ коммерческой ...
1810.
Строение, химический состав плодов и овощей
... и других функциональных веществ. Все большее распространение получают различные заболевания, снижается средняя продолжительность жизни. Химический состав плодов и овощей отличается большим разнообразием, он определяет цвет, вкус, запах, пищевую ценность продукта, сохраняемость и функциональные ...
1811.
Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"
... забезпечення): да; навчання співробітників і керівників: да; складання асортиментного ряду: да. 2. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень згідно франшизи "BEANERS" 2.1 Завдання етапу №1 2.1.1 Місія бізнесу "Мережа дитячих перукарень" ...
1812.
Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів
... компаній ("Миттал Стил", "Металоінвест" й ін.) у придбанні ГЗКОР для його добудування й наступної експлуатації. 4. Стратегія розвитку підприємства Планування продукту. Продовження життєвого циклу продукту компанії може забезпечуватися шляхом підвищення якості продукту або ...
1813.
Стратегія розвитку компанії MSG
... ), та зменшення, або повна ліквідація Мобі Кард, як бізнес-одиниці не потрібної після реструктуризації Астелу.   3.7 Вибір базової конкурентної стратегії фірми. Для компанії MSG повинна підійти, беручи до уваги все вище сказане, стратегія «оптимальних витрат». Якщо добитися в першу ч
1814.
Стратегія маркетинга ЗАТ "Норд"
... і кондиціонерів. І самим мало перспективним напрямком діяльності ЗАТ «Норд» є виробництво прасок. Мал. 3. Багатофакторна матриця "Мак Кінсі" і "Дженерал Електрик" Існує три стратегії конкурентних переваг: лідерство в ціні; диференціація і ...
1815.
Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
... » були надзвичайні доходи – 47 тис. грн.; чистий прибуток в ТОВ «СПП ЛАНА» зріс на 6,32%. 3. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1 Прогнозування прибутку підприємства на основі методів екстраполяції При аналізі ефективного використання прибутку підприємства важливе ...
1816.
Стратегія виходу на міжнародний ринок
... і офшорних компаній з українським капіталом. Найбільш популярні для інвесторів із СНД – Кіпр і Греція. Вибір стратегії виходу на зовнішній ринок Ринок і його основні характеристики. Ринок – це сфера обміну, і тому його не можна зрівнювати з торгівлею. Ринок – це особлива економічна категорія, ...
1817.
Стратегії проникнення на ринок
... винятково низьких вхідних цін, оцінка споживчої вартості, одержання цільової норми доходу. Проміжні стратегії проникнення Чи завжди має сенс бути першим, і чи мають обидві стратегії проникнення на ринок - і новатора, і послідовника - які-небудь певні переваги в різних обставинах? Стратегія ...
1818.
Стратегії виходу на зовнішній ринок
... інь використання концепції міжнародного маркетингу в організації діяльності фірми) (табл. 1). Таблиця 1. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок С т р а т е г і ї Критерій Експорт Спільне підприємство Пряме володіння Контроль ринку Н С В ...
1819.
Стратегия ценообразования розничного магазина
... продукции, уровня издержек обращения - и выбрать оптимальный уровень цены в сложившейся рыночной ситуации. 3.3. Тактические аспекты стратегии ценообразования в магазине «Северный» Одним из наиболее быстрых и экономически эффективных методов увеличения нормы прибыли является отладка механизма ...
1820.
Стратегия ценообразования предприятия и проведение рекламы
... предстоит решить, что следует включить в исходную цену автомобиля в качестве стандартного оборудования, а что предложить как дополняющие изделия. Стратегия ценообразования российских компаний заключается в рекламировании "раздетой" модели по низкой цене. Основную прибыль можно получать за ...
1821.
Стратегия формирования имиджа
... в отношении этого объекта (проголосовать за кандидата, купить данный товар, стать клиентом данного банка...). 2. СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 2.1 Процесс формирования имиджа Процесс формирования имиджа складывается из следующих этапов: 1) определения стратегии данного вида деятельности, ...
1822.
Стратегия сбыта
... около 18-25 лет; - формирование устойчивого спроса с помощью расширения ассортимента и использования оригинального дизайна. Стратегия сбыта базируется на анализе рынка. В стратегию сбыта необходимо включить такие пункты, как: - изменение политики ассортимента, - улучшение качества продукции, ...
1823.
Стратегия рекламы
... и работниками отдела средств рекламы. Однако сегодня фрагментация средств массовой информации, стремительное повышение стоимости рекламы и сужение направленности маркетинговых стратегий повышают важность планирования средств распространения. В одних случаях рекламная кампания начинается с создания ...
1824.
Стратегия разработки нового товара на промышленном предприятии
... организации процесса разработки нового товара. ·        Рассмотрение самого процесса разработки нового товара на промышленном предприятии. Таким образом, объектом исследования в данной работе является разработка нового товара. Предметом же исследования в таком ...
1825.
Стратегия развития предприятия для кафе "Катрин"
... промежутки времени, в какое время больше или меньше посетителей, их предпочтения в определенное время. ЗАКЛЮЧЕНИЕ На примере предприятия общественного питания, в данной контрольной работе был изучен процесс создания стратегии развития предприятия. Были рассмотрены такие понятия, как целе
1826.
Стратегия продвижения товара
... важных стратегий, также имеет большой потенциал и может изменяться в соответствии с изменениями экономической среды. Для определения стратегии продвижения товаров наиболее существенны следующие обстоятельства. Во - первых, резко различается платежеспособность населения в ряде крупных городов и на ...
1827.
Стратегия предприятия на основе swot-анализа
... проведение эффективной экономической политики, способствующей повышению доходности и снижению риска совершаемых операций. 2.2 Разработка стратегии предприятия на основе SWOT-анализа Определим сильные и слабые стороны СБ РФ, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения ( ...
1828.
Стратегия повышения конкурентоспособности предприятий сети ресторанов "Бонапарт"
... о распределении различной группы блюд по объему их продаж. Глава 3. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятий сети ресторанов "БОНАПАРТ" 3.1 Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия "Бонапарт" При всей, на первый взгляд нестабильности ситуации ...
1829.
Стратегия маркетинга на торговых ярмарках и выставках
... эпоха, когда выставочная деятельность была мобилизована на обеспечение непосредственного сбыта товаров. Сегодня участие в торговых ярмарках и выставках имеет глобальные цели и стоит на службе всех составляющих комплекса маркетинга. Стенд перестал быть краткосрочной «торговой точкой» и превратился в ...
1830.
Стратегия маркетинга для ресторана ООО "Мираж"
... система контроля за реализацией маркетинговой стратегии. заключение В данной работе была разработана стратегия маркетинга для ресторана ООО «Мираж». Была сформулирована легенда предприятия, история его функционирования, основные достоинства и недостатки рассматриваемого бизнеса. Исходя из ...
1831.
Стратегия конкурентной борьбы
... топлива являются самыми важными детерминантами уровня издержек и соответствующей стратегии... В сталелитейной промышленности производственные технологии - единственный самый важный фактор, обеспечивающий преимущества в конкурентной борьбе". Короче говоря, все источники устойчивых конкурентных ...
1832.
Стратегия и цели рекламной кампании
... качество продукции не обеспечивает высоких объемов продаж. Борьба за рынок начинает сдвигаться в область рекламы и маркетинга. 2.Стратегия и цели рекламной кампании 1.   Стратегия для стимулирования спроса на товар со стороны конечных потребителей: Вид рекламы: 1.   ...
1833.
Стратегия и тактика ценообразования
... лучше нам сообщить о стоимости товара так, чтобы оправдать цену?” Когда стоимость товара не оправдывает цену для некоторых покупателей, стратеги в области ценообразования не делают исподтишка скидок для них. Вместо этого они смотрят, как они могут сегментировать рынок с различными товарами или ...
1834.
Стратегия и тактика переговорного процесса
... работников. Надо, конечно, знать принципы, методы и условия формирования и функционирования коллективного интеллекта. 7. Стратегия и тактика переговорного процесса. Успех в переговорном процессе прямо зависит, помимо знания технологии ведения переговоров и наличия резервов финансового и ...
1835.
Стратегия и внутрифирменное планирование
... ». Цели предприятия – конкретные конечные результаты, которых наметила добиться группа руководителей, акционеры компании; формируются в процессе планирования, выработки стратегии компании. Результаты стратегического аудита являются информационной базой для проведения SWOT – анализа - метода ...
1836.
Стратегия внедрения нового продукта
... с Pentium; новые подгузники, которые не только впитывают влагу, но и ухаживают за кожей, и т. д. 4. Расширение товарной группы (Line extension). Данная стратегия внедрения нового продукта на рынок наиболее проста и распространена, тем не менее она обычно прибыльна. В рамках одной товарной группы ( ...
1837.
Стратегия внедрения нового продукта
... - создается отличительный образ продукции при сегментации рынка; - товарная марка может быть использована для выхода на новый продукт. После разработки товарной марки продукта следует сформировать систему обеспечения качества товара. 1.7.     Обеспечение качества товара и ...
1838.
Стратегия ассортимента продукции, сотрудничества и владения
... и повышения уровня обслуживания потребителей. Рис.1.3 Организации канала, специализирующиеся на движении определенных маркетинговых потоков 4. Стратегии ассортимента продукции По многим вполне обоснованным причинам у менеджеров каналов может возникнуть желание ограничить широту или ...
1839.
Стратегическое управление маркетингом
... за счет изменения способов и норм использования предлагаемого товара, поиска новых групп потребителей. Заключение Стратегическое управление маркетингом является неотъемлемой составляющей эффективного функционирования любого предприятия. С его помощью происходит переориентация деятельности ...
1840.
Стратегическое управление в условиях рынка
... Структура затрат на производство и реализацию K Q ` 11. Качество управления фирмой K Q ` 12. Имидж фирмы на рынке труда, капитала, сырья K ` Q 13. Стиль ...
1841.
Стратегическое планирование и роль маркетинга
... (вывод функции предложения) ценообразования, дуополии (конкуренции двух фирм на рынке) и др. 2.   Стратегическое планирование и маркетинговая программа   Основные принципы маркетинга в управления – прогнозирование рынка, стратегия на рынке, формирование рыночного с проса. ...
1842.
Стратегическое планирование и выбор маркетинговой стратегии на примере ООО "Брянское СРП ВОГ"
... лотереи. 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Стратегическое планирование на предприятии предполагает: - разработку (совершенствование) миссии предприятия; - разработку дерева общекорпоративных целей; - выбор новой общекорпоративной стратегии. Разработка миссии ООО «Брянское СРП ВОГ». 1. Базис ...
1843.
Стратегическое планирование деятельности турфирмы "Навигатор"
... 5. Высокий уровень криминогенности, в том числе в экономике. Описание предприятия Турфирма «Навигатор» представляет собой предприятие, которое совмещает туроператорскую и турагентскую деятельность. Юридический адрес предприятия: 680030, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, ...
1844.
Стратегическое планирование (на примере компании "Дженерал Электрик")
... том, чтобы отделить текущую деятельность GE от деятельности, нацеленной на перспективу». 3. Начальная стадия введения стратегического планирования 3.1 Организация СЕБ В докладе о результатах исследования компанией «МакКинзи и Со.» системы управления GE Фред Борг отмечал: «Мы решили, что ...
1845.
Стратегическое мышление в бизнесе
... среды. Но без творческого подхода в бизнесе сегодня добиться успеха практически невозможно. Поэтому основой стратегического мышления в бизнесе является творческий подход и креативное мышление, особенно если речь идет о начинающих или небольших предприятий, стремящихся к развитию. 2 ТЕХНОЛОГИЯ ...
1846.
Стратегическое и тактическое маркетинговое планирование
... обязательно востребова­ны потребителями. Поэтому принцип адаптивности пла­нирования, учитывающий перспективную динамику спро­са, становится едва ли не самым главным. 2. Стратегическое и тактическое планирование. Маркетинговые программы Маркетинг играет важную роль в стратегическом планировании. ...
1847.
Стратегический маркетинг в агропромышленном комплексе
... хранят товары, финансируют функционирование каналов, принимают на себя риск за хищения и устаревание запасов. Предприятия агропромышленного комплекса используют каналы прямого маркетинга, косвенные каналы, вертикальные и горизонтальные маркетинговые системы. Канал прямого маркетинга представляет ...
1848.
Стратегическая маркетинговая программа предприятия ЧУП "CONRA"
... Маркетинговые коммуникации – это система мероприятий, направленных на установление и поддержание определенных взаимоотношений предприятия с адресатами коммуникаций. Маркетинговая стратегия предприятия ЧУП "CONRA" осуществляется через: Ø   реклама – это всякая платная ...
1849.
Стратегии ценообразования в маркетинге
... в которую входят такие факторы как конъюнктура рынка, конкуренция, спрос. Эти факторы оказывают непосредственное влияние на изменение стратегии ценообразования, которая является составляющей выживания предприятия в долгосрочной перспективе. Выбранный метод ценообразования может также подвергаться ...
1850.
Стратегии ценообразования
... , чем покупка всех его компонентов отдельно. ·Принудительное связывание: при продаже самолета используется пакетное ценообразование с учетом цен на инжиниринг, обучение персонала.   3.2 Стратегия «ценовых линий» Использование резкой дифференциации цен на ассортиментные виды товара. ...
1851.
Стратегии ценообразования
... . Стратегия ценообразования – это согласованная совокупность решений, благодаря которым политика цен реализуется на практике. Как правило, стратегия ценообразования включает наиболее важные решения, имеющие долговременные трудно обратимые последствия для предприятия.Формирования стратегий ...
1852.
Стратегии ценообразования
... » в том случае, если они придают особое значение тем отличиям, за которые фирма и хочет получать премиальную цену. Нейтральная стратегия ценообразования – установление цен исходя из того соотношения «цена/ценность», которое соответствует большинству других продаваемых на рынке аналогичных товаров. ...
1853.
Стратегии ценообразования
... различными затратами на отдельные товары или услуги, и дифференциацию как стратегическое решение по завоеванию рынка. Географические стратегии ценообразования Ценообразование по географическому принципу предполагает установление разных цен для потребителей в разных сегментах рынка. Доставка ...
1854.
Стратегии создания конкурентного преимущества
... счете, прибыльность отраслей Четыре детерминанта конкурентных преимуществ, сформулированных М. Портером, таковы: параметры производственных факторов; параметры внутреннего спроса; наличие конкурентоспособных на мировых рынках родственных или поддерживающих отраслей; стратегия фирм, их структура и ...
1855.
Стратегии продвижения услуг связи
... мероприятия формирования спроса должны дойти не только до принимающих окончательное решение, но и до тех, кто способен на него повлиять. [17,154с.] Для продвижения услуг связи используется как личные каналы ,так и не личные. В канале личной коммуникации двое и больше человек общаются друг с другом ...
1856.
Стратегии поведения субъектов мировой индустрии предметов роскоши на основе управления дизайнерскими брендами
... из десятков люксовых марок. Кроме того, «Боско ди Чильеджи» торгует дорогой парфюмерией, косметикой и аксессуарами в галерее Articoli. 2. КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ 2.1 Сущность и предпосылки возникновения корпоративных стратегий в мировой индустрии ...
1857.
Стратегии маркетинга
... время для укрепления своих конкурентных позиций фирмам необходимо увязывать стратегию активного приспособления к изменяющимся требованиям рынка с одновременным целенаправленным воздействием на него Маркетинг основывается на принципе широкого реагирования производства и сбыта на существующий и ...
1858.
Стратегии дифференциации продукции и их сегментации рынка
... продукции позволит наиболее эффективно осуществить разработку, освоение и выпуск этой продукции.[3, 474c] 2.   Стратегии дифференциации продукции и их сегментации рынка Сегментирование рынка представляет собой деятельность по классификации потребителей производимых и реализуемых ...
1859.
Стороны франшизного соглашения
... только служит базой для рассмотрения споров по франчайзингу, но и ставит в обыденном сознании знак равенства между франчайзи и дилером. В некоторых франшизных соглашениях прямо записано, что франчайзи обязан в своих действиях руководствоваться правилами и инструкциями дилерских договоров. Особая ...
1860.
Стоит ли называть марку в честь звезды?
... есть свои традиции. Например, за названиями таких марок, как Mars, Ferrero, Cadbury, Stollwerck стоят реальные люди. Хотя у нас были разные идеи, мне показалось правильным не выдумывать ничего нового: называя конфеты своим именем, я ручаюсь перед покупателями за их качество». Достижения: в 2000 ...
1861.
Стоит ли доверять маркетинговым исследованиям
... е. соотношение пользы и потраченных денег, в этом случае будет на порядок выше. V. Почему потребители не доверяют результатам исследований? Зачастую скептическое отношение к маркетинговым исследованиям связано с неудачным предшествующим опытом, особенно при работе со сторонними организациями, ...
1862.
Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"
... даного процесу компанія може збільшити свою частку ринку та за рахунок цього отримати великий прибуток. Зробивши аналіз стимулювання збуту на підприємстві Філія «Черкаська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор» можемо сказати, що даний напрямок комунікаційної політики підприємства розвинутий незначною мі ...
1863.
Стимулирующий маркетинг и его характеристика
... может про­явиться во всех случаях цикличного спроса. Товар может потерпеть поражение сразу после выхода на рынок (кривая провала). 2. Стимулирующий маркетинг и его характеристика. Учет факторов обуславливающих потерю спроса. Модификация товарной политики и роль упаковки и маркировки товаров в ...
1864.
Стимулирование сбыта. Использование товарной и торговой марки
... средств, разработки программ действий, предварительного опробования ее, претворения в жизнь и оценки достигнутых результатов.[14] 2. Использование торговой и товарной марки как способ стимулирования сбыта При разработке стратегии маркетинга конкретных товаров продавец должен решить, будет ли ...
1865.
Стимулирование сбыта в торговой сети "Мария-Ра" в условиях экономического кризиса
... потребителя в самые сложные времена, отсеяв слабых игроков. 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА В ТОРГОВОЙ СЕТИ «МАРИЯ-РА» В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2.1 Ценовые методы стимулирования сбыта в торговой сети «Мария-Ра» Для поддержания конкуренции и привлечения покупателей торговые сети ...
1866.
Стимулирование сбыта
... этим мероприятий. Прежде всего фирма должна определить результаты, которых следует достигнуть благодаря практической реализации мер стимулирования сбыта, определить, какое стимулирующее воздействие и по отношению к кому следует применять, а также разработать и осуществить программу стимулирования. ...
1867.
Стимулирование сбыта
... . Контакторы - это организации и лица, осуществляющие налаживание связей между производителями и потребителями посредством рекламы, пропаганды, стимулирования сбыта.2 Основным требованием, предъявляемым к работникам, осуществляющим проведение коммуникационной политики фирмы, является постоянный ...
1868.
Стимулирование сбыта
... Такие мероприятия, безусловно, повышают спрос на продукцию, но косвенно. Аналогично личным продажам эффективность от проведения комплекса мероприятий по стимулированию сбыта обусловливается не только тщательно спланированной рекламной кампанией и грамотно выработанными методами стимулирования, но и ...
1869.
Стеклянные и керамические изделия
... ;Итоги работы промышленности" ("Эксперт производства", 2002, №4 (47), стр. 3) приводятся следующие данные о производстве стеклянных и керамических изделий (рис.1.1): Рис.1.1. Динамика валовой продукции промышленности по производственным комплексам в период 1998-2001 годов, в % ...
1870.
Створення бізнес-плану більярдного клубу "Космо"
... єї діяльності і, тим самим знижуючи ризики цієї діяльності. Такою фірмою може стати більярдний клуб “Космо”, який здатний запропонувати своїм клієнтам різні спортивні ігри і приємну музику. Сукупна вартість пропонованого бізнес-планом проекту складає 60000 $. Термін реалізації ― 6 місяців, а ...
1871.
Статистический анализ влияния рекламной деятельности организации на уровень ее продаж
... исследование, в качестве цели работы мною были достигнуты, определенные в эго начале цели: статистическое изучение объекта рекламной деятельности, моделирование и прогнозирование результатов рекламного воздействия. В ходе проведения исследования так же были реализованы все поставленные задачи, а ...
1872.
Статистические расчеты в сфере торговли
... цепные и базисные, абсолютное содержание 1% прироста; средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста уровней динамического ряда. Результаты расчетов представьте в таблице. Изобразите динамический ряд на графике. Сделайте выводы. Решение: Вид динамического ряда - интервальный, так как ...
1873.
Статистика торговли
... = 17950 Реализованная продукция акционерного общества составила 17950 тыс. руб. Задача 2. Имеются данные о деятельности предприятия торговли: розничный товарооборот 350 млрд. руб., реализованное торговое наложение – 8,08 % к товарообороту, издержки обращения – 6,25 % к ...
1874.
Статистика товарооборота розничной торговли
... приводит к невыполнению плана розничного товарооборота.  Анализ динамики товарооборота розничной торговли.  Рассмотрим анализ розничного товарооборота в динамическом аспекте с помощью индексного метода. Для индексного метода характерным является сопоставление двух периодов—отчетного ...
1875.
Статистика коммерческой деятельности
... Изменение товарооборота: общее и за счет действия отдельных факторов. Сделайте выводы. ЗАДАЧА № 7. Имеются следующие условные данные по коммерческой организации за отчетный год (тыс. руб.): Наименование показателей На начало года На конец года А 1 2 Основные средства ...
1876.
Становление и развитие мерчандайзинга в России
... расставить товар, как они говорили, "красиво" и привлечь этим внимание покупателей. 2. Особенности развития мерчандайзинга на современном этапе 2.1 Цели и задачи мерчандайзинга Еще лет двадцать назад о ярких, красиво оформленных витринах и прилавках российские покупатели только ...
1877.
Становление и развитие маркетинга
... , который связывает фирму с внешней средой, поэтому общая результативность деятельности фирмы во многом зависит от эффективности маркетинга.На рубеже 80-х годов в экономике большинства развитых стран произошли события, которые заставляют по-новому взглянуть на проблему сущности маркетинга. В ...
1878.
Стандартизация услуг и штриховое кодирование товаров
... средств для нанесения и считывания штриховых кодов. Но не менее важна стандартизация кодирования с учетом международных нормативных документов. Введение в России обязательного штрихового кодирования товаров создает условия для реализации одного из положений Законa «О защите прав потребителей» - ...
1879.
Стандартизация медицинских и фармацевтических товаров, её роль в товароведческом анализе
... при выборе оптимального ассортимента товара для аптечных учреждений, ЛПУ, а также при приёмке товара по количеству и качеству. Стандартизация играет большую роль в товароведческом анализе. Так как стандарты устанавливают характеристики продукции, правила осуществления и характеристики эксплуатации ...
1880.
Стандартизация косметических товаров
... первые из них регламентируют порядок проведения испытаний по одному показателю качества, а вторые- по комплексу показателей качества. 2. Стандартизация косметических товаров в России   Нет на потребительском рынке более богатой по ассортименту группы товаров, чем косметические изделия. ...
1881.
Средства рекламы, их классификация, особенности выбора: печатная реклама, теле- и радио реклама, прямая почтовая рассылка, наружная реклама, кино- и видео-реклама
... и т. д. Во вторую группу можно включить цели, относящиеся к стимулирующей рекламе. В качестве рекламных средств используются теле- и радиореклама, выставки, реклама в периодических изданиях, прямая почтовая рассылка и т. д. Третью группу составляют цели, которые позволяют с помощью рекламных ...
1882.
Средства массовой информации и носители рекламы
... объединения для координации своей деятельности и защиты корпоративных интересов — всевозможные ассоциации и союзы рекламодателей, рекламных агентств, средств массовой информации, потребителей и т. д. Наконец, государство, которого в силу специфики и масштабности его функций, а также значения для ...
1883.
Средства маркетинговых коммуникаций
... предварительную оценку эффективности рекламы, так как на потребителя оказывают воздействие множество объективных и субъективных факторов — нестабильность маркетинговой среды, связанной с изменением политической обстановки, изменением курса валют, деятельностью конкурентов, сезонностью спроса. ...
1884.
Сравнительный анализ функционального назначения радиоэлектронной аппаратуры
... -технических разработок. 1.Факторы, формирующие потребительские свойства и качество РЭА.   1.1 Потребительские свойства радиоэлектронной аппаратуры. а) Функциональные: Общие: 1)Верность воспроизведения звука(характеризует качество звучания и определяется степенью соответствующего ...
1885.
Сравнительный анализ рекламных объявлений кадровых агентств
... + +/- + Способ подачи информации (оформление текста) _ _ + Наиболее эффективным основным блоком рекламного объявления обладает текст №3, наименее эффективным текст №2. Г. Анализ завершения   Параметр Текст 1 Текст 2 Текст 3 1. Объем. - - ...
1886.
Сравнительный анализ политического товара и товара на коммерческом рынке
... деньги не фигурируют. Наоборот, политический рынок требует больших денежных средств.   Глава 2.Сравнительный анализ политического товара и товара на коммерческом рынке Итак, товар на коммерческом рынке – это объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцами и покупателями. В ...
1887.
Сравнительная характеристика нормативных актов о франчайзинге различных стран
... права" наднациональных правовых норм ЕЭС. Как следствие, Регламент №4087/88, не имеющий под собой альтернативных национальных законодательных актов о франчайзинге в странах-членах ЕЭС, будет неизбежно распространять свои положения и на "внутренний" франчайзинг стран-членов ЕЭС. Это ...
1888.
Сравнительная характеристика методов определения показателей качества
... от квалификации эксперта, соблюдения условий дегустации: нельзя курить, использовать пахучие вещества, в том числе парфюмерию. Органолептические метод – это метод определения показателей качества с помощью органов чувств – зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. В определении качества пищевых ...
1889.
Сравнительная характеристика и оценка качества дезодорантов
... что значительно увеличивает количество людей, кому этот дезодорант может не подойти по причине чувствительности кожи. Стеклянный флакон довольно тяжеловат, оценка качества дезодоранта не выше «хорошо». 8)         DRY (дезодорант). Эргономичность: понравился ...
1890.
Сравнительная характеристика ассортимента и качества чёрного и зелёного байховых чаёв
... . Целью нашей курсовой работы является изучение структуры ассортимента чая в магазине «Сильпо», характеристика условий и сроков хранения чая, влияние технологии производства на качество черного и зеленого байховых чаёв, характеристика пищевой ценности, физико-химических и органолептических ...
1891.
Сравнительная оценка потребительских свойств обуви отечественного и зарубежного производства
... и упрощенного вида расценивается ниже. 1.4 Потребительские свойства обуви Потребность как категория товароведения, классификация потребностей. Жизнедеятельность человека и формирование в обществе блоков потребностей. Потребности и производство, удовлетворение потребностей – цель общественного ...
1892.
Сравнительная оценка безопасности непродовольственных товаров однородных групп или подгрупп (на примере игрушек)
... рядом фирм о переходе на такую схему сертификации продукции. 2. Практическая часть Сравнительная оценка безопасности непродовольственных товаров однородных групп или подгрупп на примере игрушек. 2.1 Мягкие игрушки Современный рыночный бизнес иногда заставляет производителей идти на ...
1893.
Сравнение двух магазинов г. Бугульмы
... продукции этих магазинов. Какой магазин мне понравился больше, а какой нет. Метод исследования. Оценка внешних и внутренних факторов магазина, которые способствовали приобретению продукции или же наоборот, оказывали негативное воздействие на восприятие покупателя. Факторы, которые исследователь ...
1894.
Спрос на продукцию и услуги общественного питания
... семей по размерам душевого дохода и числовая характеристика денежных расходов на покупку товаров, в том числе на продукцию и услуги общественного питания. Структурная модель спроса, млн. руб. Группа семей по доходам на одного члена семьи Удельный вес группы в общей численности ...
1895.
Способы исследования и анализ рынка недвижимости
... рынке, необходимо располагать достоверной, обстоятельной и своевременной информацией. Систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах, связанных с функционированием рынка недвижимости, составляют содержание маркетинговых исследований. Чтобы быть эффективными, эти исследования, во-первых, ...
1896.
Способы выхода фирмы на зарубежный рынок
... ; 2.3 Формы проникновения на международный рынок   В процессе продвижения товара на международный рынок используются различные способы выхода фирмы на международный рынок. Одним из важнейших решений компании, вступающей в международную маркетинговую деятельность, является решение о выборе ...
1897.
Специфические особенности планирования работы цехов и участков
... выше элементам затрат. Планы работы цехов в свою очередь должны быть дифференцированы и доведены до участков. В методическом аспекте планирование показателей работы участков аналогично планированию работы цехов. Здесь также должна быть обеспечена взаимная увязка показателей плана цеха и планов ...
1898.
Специфика понятий бренд, торговая марка, товарный знак
... (бренд, брэнд). Большинство же из небольшого количества отечественных авторов, применяющих в научном обороте это понятие, рассматривают бренд как популярный товарный знак, который обрёл известность и завоевал доверие покупателя благодаря удачным маркетинговым процедурам. Дадим собственное ...
1899.
Специфика интерьера и рекламно-информационного оформления магазина
... плана по основным финансовым показателям благотворно влияют на развитие данного торгового предприятия. 2.2 Интерьер и рекламно-информационное оформление магазина № 1 ОАО «Омега» Магазин № 1 «Омега» располагает комплексом помещений, необходимых для рационального функционирования торгово- ...
1900.
Специфика городского маркетинга
... Наций и сопутствующих ей других некоммерческих организаций, не приносящих городу серьезных доходов, но значительно напрягающих его инфраструктуру. В маркетинге территорий практически нет посредников в чистом виде, хотя бы в силу неизбежности их территориальной локализации. Со значительной степенью ...


Наверх