Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зарубежная литература

Количество работ в разделе: 1997
Название работы Скачать
601.
Літературна династія як наукова проблема
... Ізидора Косач-Борисова, письменниця Оксана Драгоманова, белетрист і драматург Дмитро Шишманов, письменник Юрій Косач. Цей літературний пантеон, вивершений представниками кількох поколінь та обох ліній династії Косачів-Драгоманових, вражає своєю колосальністю і, вважаємо, обґрунтовує наш вибір без ...
602.
Література ФРН
... а також пошук тем, предметів, які через досвід фашизму і війни перейшли в сучасність. На початку 60-тих років був літературний стандарт, який дозволив уже говорити про „літературу ФРН”. Існує вже цілий ряд авторів, які репрезентували літературу наступних років не як сталу, стійку, а як самобутню, ...
603.
Література сентименталізму. Творчість Стерна
... оди й дидактичні поеми більше їх не цікавлять. Одним з перших проявів сентименталізму в поезії стала творчість Джеймса Томсона (James Thomson, 1700 - 1748), що було своєрідним перехідним явищем в англійській літературі. По походженню шотландець, Томсон після закінчення університету в Единбурзі жив ...
604.
Література Латинської Америки
... ї революції (1973) відобразила відчуття, які випробував поет після падіння уряду президента Сальвадору Альенде. Ще одна найбільша фігура в літературі Латинської Америки - мексиканський поет і есеїст Октавіо Пас (1914-1998), лауреат Нобелівської премії за 1990, автор численних книг, зокрема збірок ...
605.
Література Австралії
... нтус Сервінтон” (1830-1831), вірші Ч.Томпсона. У творчості поетів Ч.Харпура, А. Гордона, з`являються риси національного [18]. У наступному етапі (кінець ХІХ ст. ) література Австралії набуває більш чіткого національного характеру. У цей час мали перевагу малі жанри. В літературу увійшли новелісти ...
606.
Личная жизнь, творчество и гибель Сергея Есенина
... мы видим как очеловеченную природу, так и «оприродованного» человека, которому присущи «растительные», «животные» и «космические» черты. Личная жизнь В 1913 году Сергей Есенин познакомился с Анной Романовной Изрядновой, которая работала корректором в типографии «Товарищества И.Д. Сытина», ...
607.
Лицейский период в жизни и творчестве А.С. Пушкина
... nbsp; Не менее близка была юному Пушкину и поэзия Батюшкова, с ее определенными античными формами стиха, с ее воспеванием земных радостей. Поэтому на творчество Пушкина- лицеиста влияние Батюшкова, очень близкое по духу с влиянием французского поэта-лирика Парни, немало прекрасных переводов стихов, ...
608.
Лицейские годы и их отражение в творчестве А.С. Пушкина
... возник Лицей, Как царь для нас открыл чертог Царицын, И мы пришли…   Все это наполняло душу Пушкина светлым, радостным чувством, которое не угасало и через годы. Вспоминая свою лицейскую юность, он писал: Друзья мои! Прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен – Неколебим, ...
609.
Литературоведение и наука
... он распекал сидящего в зале Блюма за пособничество в постановке "белогвардейской пьесы". Конечно, при таком уровне подхода к вопросам литературоведения говорить как о структурном анализе, так и теоретических аспектах вообще, просто не приходится. Сейчас пошла новая мода — упоминать по ...
610.
Литературоведение
ских принципов. Это направление получило название "классицизм". В XIX в. (особенно в его первой трети) развитие литературы шло под знаком романтизма, который противостоял классицистическому и просветительскому рационализму. В XIX в. упрочилась новая литературно-художественная общность, ...
611.
Литературный язык
... . Так, в соответствии с этим принципом чешский языковед Ф. Травничек различает следующие основные стили сов­ременного чешского литературного языка: научный, газетно-публицистический, ораторский, официальный, разговорно-обиходный, художественный. Взаимодействие стилей, выражающееся, например, в ...
612.
Литературный музей имени В.П. Астафьева в г. Красноярске: хранение, экспозиционное использование и научное изучение документов и рукописей сибирских писателей
... и литературы общеобразовательных школ и средних учебных заведений стали семинары по сибирской литературе, проводимые музеем с привлечением научных кадров из высших учебных заведений Красноярска. Литературный музей предлагает музейно-образовательные программы для школьников и студентов по темам: « ...
613.
Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів
... : москаль, жид, циган, турок та ін. нерідко головні ролі відводяться жінкам. Багатство тематики та проблематики соціально-побутових казок зумовлює певні труднощі класифікації. Існує розподіл їх на родинно-побутові та соціально-побутові, але й він умовний, оскільки у багатьох творах, що відносяться ...
614.
Кларнетизм ранньої поезії П. Тичини
... , не відривається від своєї первісної основи — народної творчості» [1, 26-27].   Розділ ІІ. Кларнетизм ранньої поезії Павла Тичини   2.1 Явище кларнетизму в літературі «Кларнетизм — термін, запропонований Ю. Лавріненком та В.Баркою для позначення стильової якості синтетичної лі ...
615.
Кирилл и Мефодий
... Ростиславом в Великоморавскую державу для введения богослужения на славянском языке. Перевели с греческого на старославянский язык основные богослужебные книги. Кирилл и Мефодий, братья, христианские миссионеры у славян, создатели славянского алфавита, первых памятников славянской письменности и ...
616.
Кириеевские
ав «комитетский» экзамен, поступил актуариусом в Московский архив Государственной коллегии иностранных дел и вместе с другими «архивными юношами» (Д.В.Веневитинов, А.И.Кошелев, В.П.Титов) и близким к ним В.Ф.Одоевским составили Общество любомудрия. Это общество по существу явило собой объединение ...
617.
Кем быть?
... специальность, тем более высокий тариф. Вот и выходит, что выбирать специальность приходится с учётом толщины кошелька своих родителей. А как же быть тем, кто хочет приехать учиться в город из деревни? Ведь уровень доходов населения деревень существенно ниже уровня доходов населения городов. ...
618.
Картина мира и художественные особенности романа Ши Найаня "Речные заводи"
... дэ. Тема Судьбы, Неба, Долга и Морали являются одной из основных линий романа «Речные заводи». Цель данной работы – рассмотреть картину мира и художественные особенности романа Ши Найаня «Речные заводи». Задачи: -  рассмотреть исторические события, на которых построено действие романа; -& ...
619.
Карнавалізація в романі В. Гюго "Собор Паризької Богоматері"
... що вона вже відірвалася від низів, а до активних антифеодальних позицій ше не доросла, Найвиразніше змальовано в романі представників набагато демократичніше й класова зрілішої фламандської буржуазії «Собор Паризької богоматері» стає вершиною беззастережного викриття й засудження не лише церкви чи ...
620.
Канцэпт "шчасце" у мове сучаснай беларускай паэзіі
... часам яго з’яўлення і страты. ЗАКЛЮЧЭННЕ Прааналізаваўшы адпаведную лінгвістычную літаратуру і творы сучасных беларускіх паэтак, можна зрабіць наступныя падагульненні. Лінгвакультурны канцэпт шчасце выступае семантычным утварэннем высокай ступені абстрактнасці, якое перадае ўяўленне пра ...
621.
Канфесійная лексіка ў беларускай мове
... слоўніка беларускай мовы. У 5 т., - Мн., Савецкая энцыклапедыя, - 1979". Глава 1. Паняцце канфесійнай лексікі беларускай мовы 1.1 Тэматычны разрад рэлігійнай лексікі беларускай мовы Па колькасці складаючых кампанентаў тэматычны разрад рэлігійнай лексікі - адзін з самых буйнейшых у ...
622.
Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде
... Они противоположность завоевателю. Переживая испытания своей судьбы, человек может сочувствовать сам себе. Но на это способны лишь сильные духом. Миф о Сизифе. «Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания ...
623.
Кальдерон. Саламейский алькальд
... инфанта дона Энрике, «как лицо необходимое государству». Совершенно новый поворот получает тема чести в знаменитой драме Кальдерона «Саламейский алькальд». Считается, что «Саламейский алькальд» едва ли не единственный пример подлинного демократизма Кальдерона, в противовес обычной его сословной ...
624.
Как я провела отпуск
... около миллиона. Гданьск - крупный порт на Балтийском море, центр промышленности, в частности нефтехимической и машиностроения (развиты судостроение и судоремонт). Мы как раз попали на закрытие ярмарки св. Доминика, которая располагалась на Королевской улице в Старом городе Гданьска. Старый город ...
625.
Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто
... дитячий словник, життєрадісні ритми й гумор зробили її одним з найулюбленішим авторів. Джерело, що живить поезію Барто,— народна творчість, дитяча фольклор. Звідси — афористичність, використання пословиць: деякі вірші її розібрані на прислів'я й узвичаїлися саме в цій якості. Барто майже завжди у ...
626.
Казахский поэт Сырбай Мауленов
... Мауленова народен, афористичен, звучит широко и раскованно. И мы ощущаем это свободное и глубокое дыхание прекрасных стихов казахского поэта. Михаил Львов: Сырбай Мауленов — современный поэт, и современность живет в его стихах со всеми ее тревогами и волнениями. Нравственную основу поэзии С. ...
627.
Кадыр Мырзалиев
... і, айшығы мен өрнегі бар; Қадыр лирикасының сыңғыры бөлек, сыры терең. Қадыр Мырзалиев соңғы ширек ғасырда қатарынан қаздай тізілтіп он кітап берді: «Ақ отау», «Бұлбұл бағы», «Ой орманы», ...
628.
К. Пауствоский "Снег"
... событии по-своему. В своих произведениях он рассказывает о том, как война настигает мирных людей в их обыденности, “гражданской” жизни. Новелла “Снег” нанесена Паустовский в тревожном напряжении сороктретьего. Глубоко лирическое, нежное произведение автора было смелым шагом для того времени. ...
629.
К вопросу о творческих связях Есенина и Гейне
... бью кулаками, А шишки наставляю себе, Я весь покрыт синяками. (Пер. В.Левика) Правда, стоит отметить, что демоническая составляющая поэмы Есенина у Гейне отсутствует, и концовка стихотворения стоит гораздо ближе к другому есенинскому произведению – «Годы молодые с забубенной славой»: Я ...
630.
Литературный герой
... и кашалоты. Она подвергается атакам натовского флота и организованной преступности. И все – благодаря второму имени. 4. Система персонажей Литературный герой – лицо ярко индивидуальное и в то же время отчетливо коллективное, то есть порожденное общественной средой, межличностными отношениями. ...
631.
Історичні умови створення "Повість минулих літ"
... , а також методів хронології та актуалізації дали змогу отримати уявлення про цілісну картину досліджуваних подій. Розділ І. Історичні умови створення «Повість минулих літ» Основним видом письмових джерел по історії Русі XI - XVII століть є літописи. Насправді, перші руські літописці, ві ...
632.
Ідейно-художній аналіз твору "Маріо і чарівник" Томаса Манна
... несквапність розповіді та дуже детальний опис власне процесу осягнення розумом дійсності, що сполучалися з аналітичним підходом, елементами іронії та емоційністю. Бачимо ми всі ці ознаки й у новелі "Маріо і чарівник". Томас Манн описував зіткнення ідей, а не тих реальних сил, що стояли за ...
633.
Іван Франко і польська література
... але Франко ніколи не ідеалізував Ю.Словацького. Він говорить про нього як про такого, яким він був насправді, нічого не приховуючи. Досліджуючи польську літературу Іван Франко відносив Словацького до визначних романтиків епохи. Українські і польські митці епохи романтизму хоча розуміли і трактували ...
634.
Іван Франко
... є відносини між общинами, об'єднаннями та народами. Федерація зберігає і захищає найширшу і найповнішу автономію особи, общини, народу. Правда, пізніше Іван Франко змінює акценти: не відкидаючи федералістські відносини, вважає, що федерація може бути плідною між самостійними державами, підкреслюючи, ...
635.
Іван Кочерга
... автору домогтися по-справжньому трагедійного звучання твору. Як романтична ж драма «Ярослав Мудрий» є високим досягненням в українській літературі. У повоєнні роки основні творчі сили письменник віддає роботі над драматичною поемою про Т. Г. Шевченка «Пророк» (1948). Помер Іван Антонович Кочерга 29
636.
Іван Багряний
... «Генерал», яку хотів поставити в Харківському драматичному театрі, але директор В. Кривуцький, боячись німців, не взяв її до постави. В Моршині, в Галичині, Іван Багряний пише свої «Тигролови», здобуваючи разом з Т. Осьмачкою на літературному конкурсі першу нагороду. Осьмачка дістав її за повість ...
637.
История русской литературы
... прозе, в которую входит и фенологическая («Журавлиная родина» М.Пришвина). Онтологическая поэзия и проза Навсегда сохранится в истории русской литературы (в поэзии и прозе) направление, именовавшееся в разные периоды по-разному, но неизменно сохранявшее верность своей системе ценностей, ...
638.
История русского театра и драматургии 17 века
... в 17 веке жанров, выражавших рост самосознания личности, особое место занимает драматургия. Первые театральные представления состоялись в 1672 году в придворном театре царя Алексея Михайловича. Русский театр начался постановкой пьес, материалом для которых служили главным образом библейские сюжеты, ...
639.
История писательских организаций Калининградской области
... на крайнем западе России».[76] Заключение Подводя итоги всему сказанному, можно сделать вывод, что история писательской организации области тесно связана с историей страны, области. Калининградскую литературу нельзя рассматривать в отрыве от всей русской литературы. Она ее неотрывная часть, ...
640.
История написания и особенности романа Г. Манна "Верноподданный"
... моральное разложение героя, которое достигло наивысшей степени. Смех Манна в «Верноподданном» — смех умный, злой, выразительный — подрывал веру в незыблемость мира геслингов. Есть в построении образа самого «верноподданного» одна важная особенность. Порою Геслинг выступает как своего рода двойник ...
641.
История зарубежной литературы
... пед. ин-тов / В.Н. Богословский, З.Т. Гражданская, С.Д. Артамонов и др.; Под ред. В.Н. Богословского, З.Т. Гражданской. - М.: Просвещение, 1989. 14.  История зарубежной литературы XX века (1917-1945 гг.) / Под ред. Богословского В.Н., Гражданской З.Т.). – М.: «Высшая школа» , 1987. 15.  ...
642.
История Великой Отечественной войны в литературе (критические замечания по книгам В. Суворова)
... но никак не перебежчики. Наполеон потерял в России до 550 тысяч солдат и офицеров. Пленных — явное меньшинство. Во время войны, которую коммунисты называют Великой Отечественной, плен был не исключительным событием, а повседневней-шим делом. Что же реально происходило?! Безвозвратные потери ...
643.
Историческое развитие литературы
... », второй период начинается с Древней Греции и до 18 века, и, наконец, третья стадия начинается с эпохи просвещения. В процессе исторического развития литература видоизменялась, менялись приоритеты, проявлялись международные связи. Литературное творчество подвластно изменениям по мере движения ...
644.
Исторические песни XVII века, их место в фольклоре
... содержания произведений, появлению новых вариантов песен, сказок, былин и т.д. В данной работе мы рассмотрим исторические песни, занимающие огромное место в фольклоре. 1. Исторические песни Исторические песни – это фольклорные эпические, лиро-эпические и лирические песни, содержание ...
645.
Исторические миниатюры М. Осоргина
... ее никто не поймет: «…история неизвестная…,а нами подслушанная по течению великих русских рек» [76]. Таким образом, проанализировав исторические миниатюры М. Осоргина, составляющие цикл «Повесть о некой девице», мы пришли к следующему выводу. Мотив власти выступает объединяющим началом всего цикла. ...
646.
Историзм писательского мышления в повествовательной структуре романов
... автора, вплоть до ХVI в. влияли на внутреннюю и внешнюю политику древнего Новгорода. Данный фрагмент демонстрирует обостренный историзм писательского мышления: способность реконструировать мысли, чувства и мотивы поведения людей прошлого, выявлять невидимые для многих исторические и социальные ...
647.
Языковые средства создания комического в речи рассказчика-героя Зощенко
... принимают более литературно-традиционный характер. Таким образом, целью моей работы стало: выявление роли языковых средств создания комического в речи рассказчика-героя М.М. Зощенко. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: Изучить языковые средства комического. ...
648.
Языковые средства создания гиперболы и литоты у Н.В. Гоголя
... не выдумка художников, за ними – объективные социальные отношения, самоощущение, самооценка человека, его место в обществе и государстве. II. Языковые средства создания гиперболы и литоты у Н.В. Гоголя Мало кто из писателей создал такое количество «типов» как Гоголь. Они вошли в наше сознание ...
649.
Языковые особенности романа Л.Н. Толстого "Война и мир"
... убеждает именно Эпилог — воплощение толстовского голоса. II Взаимодействие изобразительно-выразительных средств в романе Л. Толстого «Война и мир» Сложная структура содержания романа Л. Н. Толстого «Война и мир» передается не отдельными изобразительно-выразительными средствами и приемами, а ...
650.
Языковые взаимодействия тюркских и славянских народов
... же шагов своей деятельности начала разрушать коммуникации со степью, обосабливая славяно-христианское сознание. Церковь сыграла прогрессивную: роль в судьбе славянских народов прежде всего, возвысив роль активного земледелия, что способствовало повсеместному переходу славян к оседлости. В XIII ...
651.
Язык критико-публицистической прозы В.Г. Белинского
... литературного языка. В специальной литературе нередко подчёркивается, что стиль языка Белинского оказал большое организующее влияние на последующее развитие критико-публицистических стилей русского литературного языка. В специальной литературе нередко подчёркивается, что стиль языка Белинского ...
652.
Язык и речь Петра Первого (на основе произведения "Петр I" А. Толстого)
... характерная для обычной народной речи, лексика романа, далекая от тяжеловесного книжного языка XVII века, изобиловавшего церковнославянизмами, свидетельствуют о том, что в основе романа лежит народная разговорная речь. Очень часто Петром Первым употребляются просторечии и в авторской речи, и в речи ...
653.
Я. Колас – заснавальнік юнацкай аповесці ("У Палескай глушы", "На прасторах жыцця", "Дрыгва")
... над паэмамі “Новая зямля", “Сымон-музыка", напісаны так званыя “Палескія аповесці” (“У палескай глушы", 1922 і “У глыбі Палесся ”, 1927), шматлікія апавяданні, творы для дзяцей, вершы, алегарычныя навелы, аповесці “На прасторах жыцця" (1926) і “Адшчапенец" (1931) і г. д. ...
654.
Я родом не из детства – из войны (по военной поэзии Ю. Друниной)
... же 1944 году, Николай Старшинов и Юлия Друнина стали мужем и женой. Вскоре у них родилась дочь Лена, появились неведомые до сих пор проблемы, заботы. Друнина вдруг почувствовала быстротечность времени: Скажи мне детство, разве не вчера, Гуляла я в пальтишке до колена? А нынче дети нашего двора ...
655.
Я нужен России ... Нет. Видно не нужен (по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети")
... , но уже во второй половине XIX века, мы можем видеть и в романе И.С. Тургенева “Отцы и дети”. Такие конфликты существуют до сих пор. Но разрешимы ли они? Евгений Базаров на смертном одре сказал: “Я нужен России … Нет, видно не нужен”. Почему он считает себя ненужным России? По моему мнению, он ...
656.
Юмористические сказки Эдуарда Успенского
... и старейший часовой мастер - крохотный гарантийный Иван Иванович Буре со своей строптивом кукушкой... В аспекте игры надо принимать и сказочные характеры Эдуарда Успенского. В сказке "Дядя Федор, пес и кот" (1974) возникает почтальон Печкин, персонаж, в общем, антипатичный, своеобразное ...
657.
Юмор и сатира 20-х годов
... сатирическим произведениям Михаила Зощенко. Вторая рассматривает такой персонаж сатирической мысли как Остап Бендер. 1. Юмор и сатира М. Зощенко   1.1 Юмор 20-х годов Творчество Михаила Зощенко – самобытное явление в русской советской литературе. Писатель по-своему увидел ...
658.
Юліуш Словацький в оцінці Івана Франка
... ним закріпилася слава “співця революції”, “поета листопадового повстання”, у якому він взяв участь своїм словом – поетичним закликом до бою. 4 Юліуш Словацький в інтерпретації Івана Франка Образ вічного революціонера вперше зустрічається у вірші Ю.Словацького “Odpowiedz na psalmy przyszlosci ...
659.
Южнославянская литература XVII столетия
... . Такими периодами жизни были у испанцев войны с маврами, у сербов и греков – войны с турками, у малороссов – войны с поляками». Печатная сербскохорватская литература XVII столетия представлена произведениями Юния Палмотича (1607–1.657), Ивана Гундулича (1589–1638), Ивана Бунича (1594–1658). Это ...
660.
Этические проблемы в рассказах Н.Н. Носова для дошкольников
... произведения, адресованного детям, отражает мировосприятие самого автора, его социальную, нравственную и эстетическую ориентацию в мире. Все проблемы рассказов Н. Носова: честности, воспитанности, дружбы, трудолюбия - свойственны каждому ребенку. Каждый в детстве решает этот очень нелегкий вопрос: ...
661.
Этико-эстетическая проблематика А. Конан Дойля
... мне причинить человек». Подводя итог, можно сказать, что все жизненные уроки и трудности, которые Конан Дойль с оптимизмом и интересом преодолевал и определили этико-эстетические особенности его творчества. 3. Литературные герои Артура Конан Дойля Книги Конан Дойля определенно складываются ...
662.
Эстетико-функциональная природа древнерусской литературы с точки зрения культурологического подхода
... …новое и свое» [Лихачев, 1994: 3] Заключение   Проведенное исследование дало возможность выявить эстетико-функциональную природу древнерусской литературы, используя культурологические аспекты анализа художественного текста, постичь духовную атмосферу Древней Руси и авторской модели мира, ...
663.
Эстетизм Оскара Уайльда
... ” прочтении романа “Н.В.” был далеко не одинок. Более проницательна в своей оценке романа З.А.Венгерова, снова вернувшаяся к Уайльду в статье “Оскар Уайльд и английский эстетизм” (1897 г.). “Несмотря на то, что Дориан Грей [...] порочен и возводит в идеал свое презрение к "предрассудкам ...
664.
Эпос и роман
... романа – предсказание. Эпическое пророчество всецело осуществляется в пределах абсолютного прошлого (если не в данном эпосе, то в пределах объемлющего его предания), оно не касается читателя и его реального времени. Роман же хочет пророчить факты, предсказывать и влиять на реальное будущее, будущее ...
665.
Эпос войны в произведениях Шолохова "Судьба человека" и "Они сражались за Родину"
... и «Тихого Дона» и «Поднятой целины». В романе «Они сражались за Родину» отчетливо проступает та же высокая цель - раскрытие в Отечественной войне подвига народа. ГЛАВА 2. ИЗОБРАЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА ВОЙНЫ В РАССКАЗЕ М.ШОЛОХОВА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»   2.1 Особенности композиции рассказа. ...
666.
Эпитет в лирике Ахматовой
... и синтаксическая функция эпитетов. Так, эпитет может являться в предложении определением, подлежащим, дополнением, обращением. Мы постараемся рассмотреть эпитет в лирике Ахматовой с различных позиций. К тропам, в строгом значении этого термина, принадлежат лишь эпитеты, функцию которых выполняют ...
667.
Эпизод «Телемская обитель» в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и «Утопия» Т. Мора
... Несмотря на некоторые сходные черты в изображении идеального устройства общества, этот эпизод противопоставлен принципам «Утопии». «Утопия» Томаса Мора и эпизод «Телемская обитель» в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» Переклички романа Рабле с «Утопией» По мнению известного ...
668.
Элементы массовой культуры в творчестве Пелевина
... скачок, по мнению Пелевина, способна и должна совершить Россия. 2. Элементы массовой культуры в творчестве Пелевина   2.1 Массовая литература / постмодернизм в прозе В. Пелевина Важным направлением исследования современного литературного процесса является изучение проблемы иерархии ...
669.
Электронная библиотека
... электронных библиотек в систему правоотношений, регламентируемых законодательством (определение субъектов и объектов правоотношений в области ЭБ); - определение статуса электронной библиотеки, её собственника и владельца; - вопросы соблюдения авторского права при создании ЭБ, взаимоотношений ЭБ с ...
670.
Элегия В.А. Жуковского "Море"
... герой описывает изменения моря: море дышит, наполнено «сметенной любовью» и «тревожною думой». С самого начала элегии Жуковский даёт нам понять, что у моря есть душа. Дух, по Жуковскому, - основа жизни. Динамика развития образа моря происходит в противопоставлении статичному небу. Лирический герой ...
671.
Экспрессия звука в поэзии Б. Пастернака
... , на примере стихотворений некоторых авторов были рассмотрены наиболее яркие случаи фонетической экспрессии. Как же фоносемантические процессы отразились в поэзии Б.Л. Пастернака? Глава 2. Экспрессия звука у Б.Л. Пастернака 2.1 Судьба и творчество Борис Леонидович Пастернак родился 10 ...
672.
Экспрессионизм в рок-поэзии
... как неизвестного следствия действующих законов жизни. 3)  Лирический герой рок - поэзии проявляется в момент наивысшего напряжения духовных сил: он выразитель сильных эмоций. 4)  Эстетические приёмы экспрессионизма: заострённость, резкость, ударность, выделение одной - двух черт, ...
673.
Экранизация романа Д. Остен "Гордость и предубеждение"
... опыт в качестве сценариста. Телесериал 1980 года Это была вторая (или даже третья, если считать экранизацию 1938 года) предпринятая телевидением Би-Би-Си попытка экранизации "Гордости и предубеждения". Была еще, по слухам, попытка 1967 года, но о ней мало что известно. Особого резонанса ...
674.
Экзотизмы в русском языке
... , халат; футбол, бокс, гондбол, хоккей; фокстрот, танго. (10,с.50). Например, слово джаз в 20-е 30-е годы воспринимался как яркий экзотизм. В русском языке употреблялся с отрицательным оттенком. “Джаз- это оркестр, играющий беспорядочно, нестройно, бес соблюдения ритма, на различных необычайных ...
675.
Экзістэнцыялізм
... заўседы прысутнічае глыбокі філасофскі роздум над балючымі праблемамі, народжанымі небывала багатым на трагедыі XX ст. [1, с.419] 2.3. “Мёртвым не баліць” як прыклад уплыву экзістэнцыялізму на творчасць Васіля Быкава. Катэгорыя будучыні займае ў гэтай аповесці зусім не апошняе месца, у творы ...
676.
Эволюция оды в русской литературе 18 века
... ямб, богатая и разнообразная рифма – все это было ново не только для русской литературы, но и для истории этого жанра в целом. Раздвигая рамки жанра, внося патриотический пафос, Ломоносов превратил оду в многотомное произведение, служившее самым высоким идеалам поэта, его горячей заинтересованности ...
677.
Эволюция личности Пьера Безухова
казал особенно своим горячим заступничеством за Наполеона и нападением на Бурбонов, - выкупалась выражением добродушия, простоты и скромности. Пьер, побочный сын графа Безухова, с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он ...
678.
Эволюция жанра антиутопии в литературе ХХ века
... , убеждённые в том, что все их дела действительно делают человека счастливым. Т. Толстая «Кысь»: Современная антиутопия И, наконец, обратимся к антиутопии конца ХХ века. Посмотрим, что произошло с жанром в дни, когда уважение личности является главной ценностью во всём мире, и постепенно ...
679.
Эволюция дуэльного кодекса в произведениях писателей XIX века: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева
... . Он хладнокровно предлагает обойтись без секундантов, хотя это и против правил. И не потому, что Швабрин какой-то особенный злодей, а потому, что дуэльный кодекс еще размыт и неопределен. Поединок окончился бы купанием Швабрина в реке, куда загонял его побеждающий Гринев, если бы не внезапное ...
680.
Эволюция дневникового жанра - от интимных журналов до блогов
... не стыдно, а модно. Приложение 3. Мой образовательный блог   Пост № 1... Пишу проект на тему "Эволюция дневникового жанра: от интимных дневников до блогов". Надо доделать исследовательскую часть... Предлагаю делать это в режиме онлайн. Кстати первый шаг уже сделан -я ...
681.
Эволюции реалистического метода в творчестве Диккенса на примере романов "Приключения Оливера Твиста" и "Большие надежды"
... содержания не дает; надобно еще знать хорошо свои на­род, сойтись с ним покороче, сродниться»[8]. 2.  Особенности реалистического метода в ранних романах Диккенса («Приключения Оливера Твиста»)       Социальная философия Диккенса и становление реалистического метода   ...
682.
Э.Т.А. Гофман и его сказочная новелла "Крошка Цахес по прозванию Циннобер"
... общество, утратившее все ценностные критерии, принимая ничтожество за важного человека, творит из него кумира. Заключение Сказочная новелла «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» была написана Гофманом в 1819 году, однако интерес к ней не угасает и по сей день - исследователи трактуют эту ...
683.
Щоденники Пилипа Орлика як зразок літературної творчості бароко
... . Авторка розвідки «Polskie rekopismienne relacje podroznicze z epoki saskiej» О.Івановська, також маючи доступ тільки до першої частини щоденника Пилипа Орлика, названого загалом «Diariusz po-drozny», порівнює її зі справді подорожними творами в польській літературі, нарахувавши їх поважну кількі ...
684.
Штюрмерский период творчества Ф. Шиллера. Драма "Коварство и любовь"
... как казалось Шиллеру, всецело отрешиться от своих «че­ловеческих черт», себя же драматург считал «знатоком сердца». Трагедия «Коварство и любовь» явилась вершиной раз­вития штюрмерской драматургии Шиллера. «Бюргерская трагедия» пер­воначально была задумана как бытовая пьеса, в которой должны найти ...
685.
Шлем ужаса в нашей жизни
... темы. На этот раз она взялась за сложный и абсолютно, на первый взгляд, «нейтральный» роман/повесть Пелевина «Шлем ужаса». Тема спектакля соответствующая, в пелевинском духе – жизнь-лабиринт, трагичная любовь, люди будущего. Открытый многозначный финал. Действие разворачивается одновременно в трех ...
686.
Шекспир, правда или вымысел
... их смерть, причем тайно? Кто были эти люди? По мнению ученого секретаря Шекспировской комиссии при Академии наук России Ильи Гилилова — они и были тем самым «Уильямом Шекспиром», чьи творения покорили весь мир!.. Надо сказать, что имя графа Рэтленда не новое для шекспироведов. Его издавна ...
687.
Шевченкове кредо і сучасне відродження України
... в історичному житті нашого народу і аж до сьогоднішнього часу, зокрема в процесі поновного відродження України, залишився Пророком наших національних устремлінь. З перспективи часу, як слушно зауважує один з сучасних визначніших психологів у діаспорі, можемо сміливо твердити, що Шевченко найкраще ...
688.
Шарлота Бронте
... «Джен Эйр». В ходе работы будет акцентировано внимание на авторском мастерстве портретного и пейзажного описания. 1. Художественные особенности романа Шарлоты Бронте «Джейн Эйр» Если говорить о жанре «Джейн Эйр», то в ней сочетаются черты автобиографического и социально-психологического ...
689.
Шаламов Варлам Тихонович (1907-82)
... эссе Шаламов посвятил именно размышлениям о поэзии, о ее природе и законах, о психологии творчества и произведениях близких ему поэтов.  Стихотворения ВАРЛАМ ШАЛАМОВ * * * Как Архимед, ловящий на песке Стремительную тень воображенья, На смятом, на изорванном листке Последнее черчу ...
690.
Чудики в рассказах Шукшина
... из них Шукшин делает по-своему значительным, ибо они гуманны, человеколюбивы. И хотя автор посмеивается над ними, он относится к ним с уважением. Рассказы Шукшина – это целая энциклопедия типов и проблем времени. Заключение Ночью 2 октября 1974 года Василию Макаровичу стало плохо. Он ...
691.
Чистейший образ Натальи Николаевны Пушкиной
... уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица". Поистине у Натальи Николаевны Пушкиной был один, но самый могущественный покровитель. Он позаботился о том, чтобы каменья, в нее брошенные, упали, не долетев. Он оборонил ее надежно ...
692.
Чистейшей прелести чистейший образец (о Н.Н. Гончаровой-Пушкиной)
... обаяние, и не случайно в дальнейшем тонкий знаток человеческой души Пушкин в посвященном ей стихотворении «Мадонна» называет ее «чистейшей прелести чистейший образец». В позднейшем своем письме (1830 г.) к будущей теще Н.И. Гончаровой он так описывает свои первые впечатления от встречи с юной ...
693.
Чехов А.П.
... прославилось своими политическими выступлениями.  Связь Нади с предреволюционной атмосферой почувствовал один из самых первых читателей рассказа – В.В.Вересаев, которому Чехов показал новое произведение еще в корректуре, но тогда Вересаев, по его воспоминаниям, заметил Чехову: «Антон Павлович, не ...
694.
Черты поэтики сентиментализма в романе Л. Стерна "Сентиментальное путешествие"
... черты поэтики сентиментализма; - рассмотреть психологический аспект изображения героя. Предмет исследования: черты поэтики сентиментализма. Объект исследования: роман Л. Стерна «Сентиментальное путешествие». Практическое значение: работу можно использовать при подготовке к практическим занятиям ...
695.
Черты и пороки времени М.Ю. Лермонтова в романе "Герой нашего времени"
... Максимыч: Даже когда он смеялся, взгляд его оставался холодным и равнодушно тяжелым - так отзывается о Печорине Максим Максимыч… Затем роман Герой нашего времени продолжается, но в виде Журнала Печорина - своеобразного дневника этого странного человека. Журнал начинается с повести Тамань, где ...
696.
Человек на войне (по произведению В. Быкова "Сотников")
... , предполагал, что и эту вину можно искупить. Папа Римский вручил В. Быкову за повесть "Сотников" специальный подарок от католической церкви. Этот факт говорит о том, что в этом произведении усматривается нравственное общечеловеческое начало. 4. Заключение Произведения В. ...
697.
Человек мира и войны в прозе В. Астафьева 60-х-70-х годов
... стала в контекст с размышлениями не только наших современников, но и русской классики. Война и юность, война и жизнь человека - вот в самом общем виде сформулированная тема этой книги. Критика уже многое сказала о прозе В.Астафьева. Было замечено то, что трудно не заметить, - автобиографизм как ...
698.
Человек и природа в детских произведениях Мамина-Сибиряка
... богатство русской народной речи, отшлифовывал в них свой стиль, который современники метко назвали "Маминслог". Язык детских произведений Мамина-Сибиряка свеж и колоритен, полон пословицами и поговорками, остроумными и меткими присловьями. Так, спесивость и зазнайство Индюка в сказке & ...
699.
Человек и мир в романе Ж.-П. Сартра "Тошнота"
... варианта ницшеанской концепции "сверхчеловека". Тошнота" есть болезнь сознания, форма его реакции... на что именно? В романе последовательно проводится тезис об объективной причине "тошноты". Сознание Рокантена является рецептором "священной" болезни, а не ее ...
700.
Чацкий - передовой человек своего времени
... бы не приехал в Москву, а тем более в дом Фамусова. Нам было предложено несколько тем для сочинения, но я выбрала тему «Чацкий - передовой человек своего времени». Я выбрала эту тему потому что из всех герое в мне больше всего интересно было интересно наблюдать за Александром Андреевичем Чацким. ...


Наверх