Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зарубежная литература

Количество работ в разделе: 1997
Название работы Скачать
101.
Творчість І.Я. Франка
... інетний учений, а справжній мислитель і революційний демократ, для якого наука історії була основою вироблення передових політичних поглядів. франко поет творчість драматург 4. Проблеми української державності в творчості і житті І. Франка   В контексті виникнення «людського суспільства» ...
102.
Раннія этапы ў развіцці літаратуразнаўчай думкі
... часу літаратуразнаўства пачало паступова вычляняцца з эстэтыкі і афармляцца ў самастойную навуку. Як і ў папярэднія часы, самы значны ўклад у развіццё літаратуразнаўчай думкі гэтага перыяду ўнеслі прадстаўнікі Англіі, Францыі і Германіі. У літаратуры ранняга англійскага Асветніцтва значная роля ...
103.
Спільне та відмінне у творчості Т. Шевченка і П. Куліша
... вміння вислову, його поетичні формули досягають часто Шевченківської висоти, хоч зміст його думок, може, нам часто й несимпатичний. Розділ 2. Спільне та відмінне у творчості Т. Шевченка та П. Куліша Вже з перших зустрічей накреслились й розходження між Кулішем і Шевченком, які чимдалі ставали ...
104.
Развiцце беларускай лiтаратуры ў 1930-я г.
... поліфанічнай прозы, адзіны ў сваім родзе ў літаратуры 30-х гадоў. александровіч паэма проза драматургія 3. Драматургія 1930-х гадоў Стан развіцця беларускай драматургіі на пачатку 30-х гадоў тагачасная крытыка ацэньвала ў цэлым станоўча. Як прынцыпова творчая перамога пракламавалася з'яўленне ...
105.
Гісторыка-мемуарная літаратура
... віленскага купца Златовіча і інш.). Напісаныя па свежых слядах гістарычных падзей, "Допісы" Кміты-Чарнабыльскага стаялі ля вытокаў гісторыка-мемуарнай літаратуры. Грамадска-палітычнае жыццё Рэчы Паспалітай пачатку XVII ст. характарызуецца вострай антыфеадальнай і нацыянальна-рэлігійнай ...
106.
Літаратурныя роды, віды, жанры
... ва ўсіх літаратурных родах. Такім чынам, эпас, лірыка і драма свабодныя ад адназначнай і жорсткай прывязанасці да эпічнасці, лірызму і драматызму. Літаратурныя роды не аддзелены адзін ад аднаго нейкай непераадольнай сцяной. Побач з творамі, якія бясспрэчна і поўнасцю належаць аднаму з літаратурных ...
107.
Літаратурная навука ў ХХ стагоддзі
... на сучаснай постсавецкай прасторы, прысвяціўшы ў ім цэлы падраздзел разгляду дадзенай метадалогіі. 5. Эстэтыка, літаратурная тэорыя і крытыка экзістэнцыялісцкага накірунку літаратурная навука постструктуралізм дэканструктывізм З філасофіяй экзістэнцыялізму звязаны літаратурны накірунак, які ...
108.
Літаратурная навука ў ХІХ стагоддзі
... ў тым, што вучоны звярнуў увагу на праблему ўспрымання і тлумачэння мастацкага твора, даўшы ёй сваю філасофскую трактоўку. Асабліва цікавымі для сучаснай літаратурнай навукі з’яўляюцца думкі і высновы аднаго з самых буйных прадстаўнікоў рускай псіхалагічнай школы ў літаратуразнаўстве акадэміка Дзмі ...
109.
Літаратура як від мастацтва
... цэласнасці яго вобліку. У асацыяцыях чытача, якія вызываюцца слоўна-мастацкімі вобразамі, шмат індывідуальнага і адвольнага. І гэта адна з істотных рыс літаратуры як мастацтва. Уяўленні аб знешнасці герояў, іх рухах, жэстах, міміцы, аб абставінах дзеяння ў чытача больш суб’ектыўныя ў параўнанні з ...
110.
Літаратура старажытнай Русі
... пра Барыса і Глеба» было ў ліку найбольш чытэльных твораў жыційнай літаратуры на землях усходніх славян у эпоху Сярэднявечча. У іншым плане складзена «Жыццё Феадосія Пячорскага», вядомага царкоўна-палітычнага дзеяча Старажытнай Русі. Твор напісаны ў канцы XI – пачатку XII ст. Нестарам, манахам Кі ...
111.
Літаратура перыяду контррэфармацыi
... ўнага пісьменства, як пропаведзь, слова, трактат, дыялог і інш., якія напаўняюцца ўжо новым ідэйна-палітычным зместам і мастацкай фактурай. Беларуская літаратура перыяду Контррэфармацыі ў параўнанні з папярэдняй зрабіла рашучы крок наперад у сваім развіцці. Яна пайшла далей па шляху вызвалення ад ...
112.
Літаратура першай паловы XVI ст.
... стварыў у 1521–1522 гг. у Рыме на беларускім матэрыяле глыбока патрыятычную і высокама-стацкую паэму «Песня пра зубра», першы буйны твор рэнесансавага рэалізму ў беларускай літаратуры. 2. Францыск Скарына Францыск Скарына нарадзіўся каля 1490 г. у сям'і полацкага купца Лукі (Лукаша) ...
113.
Літаратура Заходняй Беларусі 1920-х-1930-х гадоў
... ўцаў праз іх цемнату, нежаданне адмовіцца ад заганных звычак, п'янства, на якія пісьменнік глядзіць як на сацыяльную злыбяду. 2. Літаратура Заходняй Беларусі 1930-х гадоў літаратура драматургія заходні беларусь Самым прадуктыўным паэтам у заходнебеларускай літаратуры першай паловы 30-х гадоў ...
114.
Літаратура другой паловы XVI ст
... , да гэтага пэўны час жыў у Кіеве. З літаратурнай спадчыны С. Буднага вядома, што Цяпінскі быў адным з актыўных членаў папулярнай для другой паловы XVI ст. рэлігійнай плыні сацыніян. Узнікшы ў Рэчы Паспалітай у часы Рэфармацыі, гэтая плынь не прымала артадаксальнай рэлігійнай догмы аб траістасці ...
115.
Літаратура ваеннага i пасляваеннага перыяду
... " войнаў умела радавацца жыццю, берагчы сяброўскую вернасць і боскую таямніцу кахання, цаніць высакароднае, святое ў чалавеку. У паэтычным працэсе пасляваеннага перыяду ўзнікаюць розныя творчыя плыні, вядзецца спрэчка мастацкіх "школ". Матэрыял вялікай вайны і суровых пасляваенных ...
116.
Лiтаратура ў эпоху Асветніцтва
... На такім шматмоўным фоне даволі сціпла выглядаюць здабыткі тагачаснай беларускай літаратуры. Як гэта на першы погляд ні парадаксальна, якраз на эпоху Асветніцтва, калі развеялася ноч Контррэфармацыі і ўстанавіўся культ розуму, прыпадае найбольшы крызіс беларускай паэзіі, драматургіі і асабліва прозы ...
117.
Літаратура XIV-XV ст.
... крыніцай тэм, вобразаў і сюжэтаў, ведаў і натхнення для вучоных, мастакоў і пісьменнікаў. 3. Творы іншых жанраў Арыгінальная літаратура Беларусі XIV—XV стст. адносна небагатая. Калі не прымаць пад увагу шматлікія помнікі дзелавога пісьменства, якія не належаць да ўласна мастацкай літаратуры, ...
118.
Кандрат Крапіва (1896–1991)
... сродкаў — гэтыя і некаторыя іншыя мастацкія якасці забяспечылі раману «Мядзведзічы» прыкметнае месца ў гісторыі беларускай літаратуры. Прыход К. Крапівы ў драматургію даследчыкі яго творчасці атэстуюць як з'яву абсалютна заканамерную (мастацкая эвалюцыя пісьменніка вяла менавіта да гэтага), хоць ...
119.
Дослідження історичних романів Зінаїди Тулуб "Людолови" та Павла Загребельного "Роксолана"
... днятися над своїм оточенням, дбала про мирне небо над Україною. Саме такою постає вона у романі П.Загребельного "Роксолана", баладі О.Пахльовської "Роксолана /балада тернового імені/": Дитя селянське з царственним чолом, Кохана жінка грізного султана,- Коли тебе забрали у полон; ...
120.
Жизнь и творчество испанского писателя Сервантеса Сааведра
... , что плохое материальное вознаграждение. Семья Сервантеса по-прежнему бедствовала. Кроме того, у него появилась внебрачная дочь Исавель де Сааведра. В 1584 г. Сервантес женится на уроженке местечка Эскивьяс 19- летней Кателине де Саларас-Паласьос. Но это почти не поправило его материального ...
121.
Историческая тема в прозе А.С. Пушкина
... великого русского гения- Александра Сергеевича Пушкина. Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина. В Пушкине было вернее понимание истории: свойство, которым одарены не все историки Вяземский К 30-м годам 19 века относится расцвет пушкинской прозы. Поэт был не удовлетворен состоянием ...
122.
Влияние современной детской литературы на детей
... другой стороны, изменяет сознание читателя: современные дети давно говорят на взрослом языке, и не последнюю роль в этом сыграла детская литература последних лет. Влияние современной детской литературы на детей Детские книги оказывают очень сильное влияние на людей, вплоть до определяющего. ...
123.
Эволюция французской гуманистической мысли в творчестве Ф. Рабле
... Рабле обычаях и праздниках, например, традиция выбора папы шутов и последующее шествие с «богослужением» в Париже XVI в. Вино и веселье в творчестве Рабле тоже аллегоричны. «Выпить» у Рабле означает приобщиться к истине, а вино – самую истину. Так, в прологе к третьей книге Рабле сравнивает свой ...
124.
Создание национальной поэтической школы. Поэзия "Плеяды"
... в родной поэзии. Главное достижение мэтра в 70-е гг. - великолепный поэтический цикл "Сонеты к Елене", о последней безнадежной и все же прекрасной любви к юной даме, а также несколько потрясающих стихотворений в предчувствии конца жизни, созданных в последний год. Я высох до костей. К ...
125.
Современный русский детектив как феномен массовой литературы
... версий их прочтения. Отмеченная кодификация разных сюжетных линий романа может быть объяснена и законами литературной игры, и правилами массовой литературы, всегда вторичной, клишированной, рассчитанной на узнаваемость ситуаций. Читатель просто обязан встретиться с уже привычным, знакомым, ...
126.
Мотиви і образи в ліриці Ганни Чубач
... , швидше дзвінкий, і співається їй стільки ж у журбі, скільки й у радості. Розділ 2. Специфіка художнього світобачення в поезії Ганни Чубач 2.1 Мотиви та образи в збірках Ганни Чубач Поезія має не одне (як інколи здається прихильникам тієї або іншої манери), а безліч облич. І всі - справжн ...
127.
Маргарита Наваррская и рассвет ренессансной новеллы в 30-40 гг. XVI в.
... и т.д.). Поэтому такая творческая переработка традиций античных классиков и привлекла внимание Маргариты Наваррской как деятеля французского Ренессанса. «Гептамерон» существенно отличается от этих сборников, как и от сборников новелл второй половины ХУI в., и таким образом представляет собой во ...
128.
Стихотворение Александра Трифоновича Твардовского "Я убит подо Ржевом..."
... неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе — так приблизительно можно опредилить эту мысль и чувство». Стихотворение «Я убит подо Ржевом...» написано от лица убитого солдата. Твардовский как бы дал голос погибшему воину, выполнившему свой долг на поле боя, но оказалось, что солдат «думает» ...
129.
Повесть Владимира Крупина "Дурдом"
... . Жизнь воспринимается им через призмы христианства, традиционно русского уклада жизни, что он доказал в очередной раз в повести «Дурдом». На первый взгляд может показаться что Крупин в своем произведении предоставляет наконец трибуну простому русскому народу, пациенты больницы на протяжении ...
130.
Літературно-громадська спадщина Григорія Косинки
... Авторів звинувачували в небезпечних зв'язках із ворожою до радянської влади еміграцією. У цей час Григорій Косинка стає однією з найяскравіших постатей серед київських письменників. Він часто виступає на літературних вечорах, зібраннях ВУАН (Всеукраїнської академії наук) із читанням своїх творів. ...
131.
Души мёртвые и живые в поэме Н.В. Гоголя "Мёртвые души"
... чиновничество и жизнеописание Чичикова. Каждое из этих звеньев помогает обстоятельнее и глубже раскрыть идейный и художественный замысел Гоголя. 2. Души мёртвые и живые в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»   2.1 Цель жизни Чичикова. Завет отца Вот что писал В.Г. Сахновский в своей книге ...
132.
Значение Ставрополя в биографии и творчестве Лермонтова
... о Кавказе, которые очень любят ставропольцы. Заключение Подводя итоги можно сказать, что пребывание в Ставрополе и на Кавказе в целом, очень сильно отразилось на характере и творчестве Лермонтова. Его впечатляли и величественные пейзажи, и гордый благородный нрав местных жителей. Всё это ...
133.
Исторические романы Б.П. Гальдоса. Серия "Национальные эпизоды". Характеристика романа "Кадис"
... в карлистской войне. Но Гальдос ошибочно придаёт этим фактам универсальный смысл. Завершив 2-ю серию "Национальных эпизодов", Гальдос отказался от дальнейшей работы над историческим материалом. События 40-х – 50-х годов казались ему слишком близкими к современности, чтобы можно было дать ...
134.
Женский мир у Д.И. Фонвизина и Н.И. Новикова: аспекты комического
... глупее муж, тем лучше для жены»[63]. Подводя итог разговору о тематике, проблематике и жанровом составе журналов Новикова, а также итог исследованию аспектов комического изображения женских образов, можно сделать вывод об их величайшем разнообразии. На страницах новиковских сатирических журналов ...
135.
Жанровая специфика творчества Зинаиды Николаевны Гиппиус
... этот показатель для нас стал весомым в констатации характера изменений жанровой структуры элегий в лирике Зинаиды Николаевны Гиппиус. Рассмотрев ряд стихотворений Гиппиус, мы пришли к выводу, что в творчестве Зинаиды Николаевны выделяется целый пласт лирики, которая отличается своим одическим ...
136.
Жанр притчи в прозе рубежа веков (И. Бунин, А. Куприн и Б. Зайцев)
... возрос ещё больше, он приблизился к космосу. А. Куприн, И. Бунин и Б. Зайцев это такие индивидуальные писатели, но их объединяет притча, жанр очень ёмкий и доступный. Заключение Притча один из древнейших жанров литературы. На рубеже веков она получила распространение в творчестве А. ...
137.
Развитие классицизма в русской литературе XVII-XIX вв.
...   Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут. Классицизм знаменовал собой важный этап в развитии русской литературы. В пору утверждения этого литературного направления была решена историческая задача преобразования стихосложения. ...
138.
Образ и судьба русской деревни в повести Бунина "Деревня"
... народа довольно безрадостно. Но что же делать, если современная русская деревня не дает повода к оптимизму, а, наоборот, ввергает в безнадежный пессимизм...» Заключение иван бунин деревня повесть В повести «Деревня» (Бунин называл её также и романом) автор нарушил традицию «розового» ...
139.
Традиции поэтического авангарда 1910-х гг. в русской рок-поэзии
... футуризма и рок-поэзии, мы будем рассматривать два частных образа – Москву, где впервые в 1910 году официально появляется новое поэтическое течение футуризм; и Петербург – колыбель русской рок-поэзии советского времени конца 20 века, являющийся ведущим ее образом относительно городской темы. Но ...
140.
Многоголосие детской поэзии двадцатого столетия. А. Барто
для маленьких детей пока еще никто не придумал. Сегодня Агния Барто, Самуил Маршак и Корней Чуковский, как и пятьдесят лет назад, остаются в верхних строках хит-парада детской поэзии. Очень важно самого раннего детства приучать кроху не только к коротеньким детским стишкам, но и к настоящей, ...
141.
Открытый финал в поэме А. Блока "Двенадцать"
... , где звучит тема революции, где совершается убийство женщины, но, в то же время, нельзя отрицать логичности и органичности его возникновения. открытый финал поэма блок двенадцать Фигуру Христа трактовали как символ революционера, символ будущего, языческого Христа, старообрядческого «сжигающего» ( ...
142.
Анализ проблематики и выявление основных особенностей публицистических статей В.Г. Распутина рубежа ХХ–ХХI вв.
... категоричность суждений. Более подробному исследованию публицистики последних лет посвящена вторая глава работы. Глава II. Проблематика публицистических статей В.Г. Распутина 2.1 Экологическая тема в прозе и публицистике Взаимосвязь природы с судьбой человека занимают в творчестве В.Г. ...
143.
Любовь в жизни Онегина, Татьяны и автора
... , задумчивость, молчаливость. Эти черты выделяли ее среди других людей. Жила она «в глуши забытого селенья». В ее жизни появилась любовь тогда, когда ей пришла пора любить. Татьяна влюбилась в Онегина и продолжала любить его всю жизнь. Естественность и человечность, присущие Татьяне, при первом ...
144.
Еще раз о "загадке" сюжета "Пиковой дамы" А.С. Пушкина
... »6. «Пиковая дама» была исследована многими писателями, рассмотрена с разных сторон, а я хочу узнать, какую загадку таит в себе произведение А.С. Пушкина. Сюжет Пиковой Дамы Ход повествовательных событий ясен. По подробному изучению эпизодов видно, как сначала Германн узнает историю о трех ...
145.
Дневниковые записи Даниила Хармса как часть его творческого наследия
... . "Пол-Москвы и пол-Ленинграда были тут", –вспоминали современники. Но Даниил Хармс был от него не в восторге. Именно к периоду жизни в Курске относятся самые подробные из дневниковых записей Хармса, отражающие, как правило, скучающее, а то и мрачное настроение поэта. Мы жили в двух ...
146.
Функции оксюморона в лирике Анны Ахматовой
... мечту символистов». Рассмотрим значение оксюморона на примерах анализа стихотворений Ахматовой и попытаемся выявить его функции. 1.1 Оксюморон в ранней лирике ахматова оксюморон лирика анненский К ранней лирике Ахматовой относят сборники стихотворений, вышедшие в начале её творческого пути: ...
147.
Русская усадьба в драматических произведениях А.П. Чехова
... и тонкий», «Белолобый» и др. произведения на выбор учителя и ученика с учетом возрастных особенностей. Изучение драматических произведений Чехова, согласно программе В.Я. Коровиной, рекомендовано в 10 классе. Пьеса, обязательная для изучения – «Вишневый сад» (история создания, жанр, система образов ...
148.
Роль финального эпизода в поэме Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки"
... ”, Живолупова 1992 “Паломничество в Петушки или проблема метафизического бунта в исповеди Венички Ерофеева”, Чупринин 1988, Курицын 1992 “Мы поедем с тобою на "А" и на "Ю"”, С. Гайсер-Шнитман 1989 “Венедикт Ерофеев “Москва – Петушки” или The Rest is Silence ”, А. Богомолов 2000 « ...
149.
Особенности сюжета повести и функция ее заглавия (И.С. Тургенев "После смерти (Клара Милич)")
... беззаветную женскую любовь, как высшее на земле воплощение самоутверждающейся жизни»8. тургенев повесть сюжет милич Глава 1: История изучения повести Тургенева «После смерти (Клара Милич)»: возможные аспекты, предпосылки изучения заглавия в соотношении с сюжетом   1.1 История изучения ...
150.
Образ "голоса" в творчестве Анны Ахматовой
... поздних произведениях достигает наивысшей точки своего развития, приобретая новую силу и значение. 2. Образ «голоса» в поздних произведениях Анны Ахматовой Поздние произведения Анны Ахматовой – это своеобразный итог ее творчества. В них пика своего развития достигли темы и образы, проходящие ...
151.
Обломовщина в современном мире
... и нежелающего бороться с собой и обществом барина. Проведя временную параллель и определив нарицательное значение «обломовщины», хочется назвать её массовые случаи в современном мире и появившиеся лингвистические клише. Первый из них - «офисный планктон». Не думаю, что «человек- овощ» или « ...
152.
Нравственно-религиозный аспект романа Чингиза Айтматова "Плаха"
... Столь острое понимание истоков человеческих противоречий выливается у Чингиза Айтматова в новую, своеобразную концепцию проблемы человеческих взаимоотношений в нашем мире. Далее в нашей работе будет рассмотрен религиозный аспект романа Айтматова. Как известно, религия является неотъемлемой частью ...
153.
Новаторське використання вільного вірша на прикладі творчості відомої іракської поетеси Назік аль-Малаіки
... емоції та ідеї. ВИСНОВКИ В даній роботі була розглянута творчість іракської поетеси Назік аль-Малаики і досліджене її використання і встановлення в арабській літературі жанру вільного вірша. Було виявлено і проаналізовано новаторські риси вільного вірша, а саме: нову тематику, відмінність ...
154.
Мотив природных стихий в творчестве Даниила Хармса
... человеком природных стихий. Наша задача — раскрыть эти вопросы, изучить мотив природных стихий в творчестве столь незаурядного человека. Глава I. История изучения мотива природных стихий в творчестве Д. Хармса Объектом нашего исследования в большинстве своем являются стихотворные тексты Д. ...
155.
Мир "бессонницы" в цикле "Бессонница" М.И. Цветаевой
... жизни, признание невечности самого факта жизни…»1. В мире «бессонницы» было место и мыслям духовным. Можно предположить, что мир «бессонницы» Марина Цветаева считала даром свыше. В стихотворениях цикла автор часто говорит о том, что бессонница затемняет взор. И хотя поэт чувствует и видит душой, ...
156.
Анализ пьесы А.П. Чехова "Чайка"
... и просит его увести куда-нибудь Ирину Николаевну, потому что её сын застрелился. 2. Интерпретация пьесы «чайка» 2.1 «Чайка» Р.К. Щедрина В 1979 г. Р.К. Щедрин написал музыку на пьесу А. Чехова «Чайка», и чуть позже в 1980г. в Большом театре был поставлен балет «Чайка», где Щедрин ...
157.
"Цветные" прилагательные в произведении Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки"
... центре событий, присутствия в рассказе. В целом произведение Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» не только обогащает внутренний мир читателя, посредством разнообразных путей употребления «цветных» прилагательных, но и помогает совершить более тщательный анализ главных ...
158.
Идейно-художественные особенности очерка А. Чехова "Остров Сахалин"
... из обозначенных линий в свою очередь доминирует либо в художественных очерках первой части, либо в проблемных очерках второй части. 2. Особенности повествовательной манеры А.П. Чехова в цикле очерков «Остров Сахалин»   2.1 Жанровая специфика произведения А.П. Чехова Менялся ритм ...
159.
Историческая трилогия А.К. Толстого
... , хочет избежать пагубных крайностей двух последних правлений и вести страну новым путем законности, разума и прогресса: это Борис Годунов, герой последней части исторической трилогии Толстого. Хотя мысль посвятить Годунову отдельную трагедию возникла у Толстого лишь во время работы над «Царем ...
160.
Жизненный и творческий путь Сергея Александровича Есенина
... обеда шестнадцатилетняя девушка стояла за стулом Есенина и вдруг простодушно сказала: "Сергей Александрович! А Вы лысеете!" Все замолчали, а Есенин улыбнулся и ничего не сказал. На следующее утро за завтраком он прочитал свое новое стихотворение: "По-осеннему кычет сова..." & ...
161.
Биография Льва Николаевича Толстого
... . Л. Н. Толстой — участник переписи   Перепись 1882 года в Москве знаменита тем, что в ней принимал участие великий писатель граф Л. Н. Толстой. Лев Николаевич писал: «Я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, ...
162.
Випробування українського письменства в 20-х роках ХХ століття
... тільки більшовики, перейняті дискредитацією національних святинь). На лаві підсудних опинилися 48 осіб. Серед них – літературознавець, автор фундаментальної «Історії українського письменства» С. Єфремов, академік М. Сліпченко, письменниця Л. Ста-рицька-Черняхівська, історик Й. Гер-майзе, ...
163.
Українська література в першій половині ХХ століття
... до Чехо-Сдоваччи-ни. Адже тут, у Празі, діяв Український вільний університет при Карловім університеті, Український педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, у Подебрадах—Українська господарська академія та ін. У цих закладах навчалися Є. Маланюк, Наталя Лівицька-Холодна, Ю. Дараган, Олена Теліга, ...
164.
Українська література в другій половині ХХ століття
... ; Ліна Костенко: «Привітання землі», 1957, та ін., чи дебютували у другій половині 60-х рр. (В. Голобородько, М. Воробйов, В. Рубан, В. Кордун, М. Саченко та ін., умовно названі «київською школою»). Останнім радянська система перепинила шлях у літературу десь на 20 років. Це ж стосувалось і поколі ...
165.
Творчество британской писательницы Хелен Филдинг
... . Рассматривая данную тему, необходимо определить место «чиклита» в истории литературы. Женская британская литература как таковая берет свое начало в творчестве Джейн Остин. Автор «Дненика Бриджит Джонс» Хелен Филдинг не скрывает, что на создание книги ее вдохновило произведение Остин «Гордость и ...
166.
Русское народное творчество и литература для детей
... +: присказка -: пролог -: запев -: исход I: {{74}} ТЗ 1.3. КТ = A; Т =; S: Русская народная сказка – это: -: остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием -: историческая повесть +: жанр устного народного творчества -: легенда Детская литература XV-XVIII в.   I: {{75}} ТЗ ...
167.
Редагування перекладної художньої літератури
... ? Знаходити у себе в уяві такі красоти, які могли б служити заміною, отже виробляти власне, як і краще.”(В. Жуковський). 2. Редагування перекладу художньої літератури Редагування перекладу, тобто вдосконалення вже існуючого його варіанту, буває двох типів. По-перше, це авторське редагування, ...
168.
Публицистический характер поэзии Роберта Рождественского
... Ловить Жар-птицу для жаркого  с кашей. А Золотую рыбку –  для ухи. «Над головой созвездия мигают...» Одна из книг Роберта Рождественского называлась «Радар сердца». Вот его поэзия и есть в известной степени такой радар – радар, который чутко реагирует на всё происходящее в окружающем мире. ...
169.
Поэтика драмы Т. Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы"
... я ее прочел, и для меня это все равно звучит гораздо лучше, чем, скажем, если бы Оден писал на немецком.[72, с.35]. Пьеса Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" относится к числу произведений, которые оказываются "на слуху" у читающей публики еще до непосредственного ...
170.
Назви художніх і публіцистичних творів: структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості
... первинного «прочитання» твору, але по мірі розгортання тексту збагачується новими сенсами і стає ключем до підтекстової інформації. [10, С.46] Розділ I. Назви публіцистичних творів В наш час вивчення мови газети має виключно важливе значення, тому що газеті належить активна роль у розвитку ...
171.
Особенности женской прозы
... выборе сюжетов, манере письма. Все это свидетельствует о сложности и неоднозначности восприятия художественного текста представительниц «женской прозы». 2. Особенности малой прозы Л. Улицкой Одной из ярких представительниц современной литературы является Л. Улицкая. В своих произведениях она ...
172.
Лирика Лорки
... мироощущение, свойственной мифу, ведь фольклор для Лорки – это традиция, устремленная в будущее, залог бесконечного обновления. Возможно, поэтому лирика Лорки очень далека от фольклорных стилизаций, захлестнувших Испанию в начале XX века. Тоска, горе, смерть, разлука – вот основные мотивы лирики в ...
173.
Концептосфера слова "любовь" в творчестве А.А. Ахматовой
... о которой постепенно расширялись и трансформировались, достигая в позднейших стихах глобально космических масштабов. Говоря о концептосфере слова «любовь» в творчестве Ахматовой надо сказать о индивидуальности и в то же время непосредственной связи с общеязыковыми, общенародными представлениями, ...
174.
Літературно-громадська спадщина Ю. Яновського
... ться екзотикою чужих країн. Екзотичні також імена героїв: Тайах, Сев, То-Ма-Кі, його сини Майкл і Генрі. Автор сміливо став в опозицію до літературних трафаретів. Усе це не сподобалося тогочасній критиці. У романтичному творі обов'язково має бути любовна колізія і Прекрасна Дама. Тут це загадкова ...
175.
Типажи "Ревизора" в современной России
... свою веру в справедливость высшей власти, бичуя тем самым, по выражению Некрасова, “маленьких воришек для удовольствия больших”. Коррупция же в современной России приобрела системный характер. По оценкам западных экспертов, из-за этого стоимость отечественных товаров и услуг выше реальной на 50% ...
176.
Родион Раскольников и Соня Мармеладова
... Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению». Мера воли и решимости у Сони была выше, чем это мог предположить Родион. Раскольников отринул путы старой морали, понимая, кому она выгодна и кого она связывает. Соня же была во власти старой морали ...
177.
Родина в поэзии Есенина
... были эти картины, тем сильнее в стихах поэта звучала беспредельная привязанность к Родине: Холодной скорби не измерить. Ты на туманном берегу, Но не любить тебя, не верить Я научиться не могу. К вершинам поэзии Есенин поднялся из глубины народной жизни. Рязанская земля, “где мужики косили, где ...
178.
Риторично-образні особливості проповідей Кирила Турoвського
... зовані рядки іноді й римуються, мабуть, лише випадково (обхожу:: послужу і т.п.). Відсутність алітерацій надає мові плавності та мелодійності. Проте вся риторична будова його проповідей виходить з традиції „високого стилю" грецької проповіді.[12] Можна було б думати про „плачі", як відгук ...
179.
Ритм как средство художественной выразительности в творчестве Марины Цветаевой
... ». Марина Цветаева принадлежала к поколению революционного перелома всего бытия в России в целом и мерности развития ее творчества в частности. Марина Цветаева видела жизнь не такой, как она есть, но такой, какой она хотела ее видеть, хотела не волевым устремлением свободного человека, но зигзагом ...
180.
Тема Родины и родной природы в поэзии Н.И. Рыленкова
...  Опять прозрачны дни и ночи светло-сини, И над тобой стоит бессонная звезда. Близость к родной природе, тонкое понимание её позволяют Николаю Рыленкову найти верный тон, придают художественную убедительность многим стихотворениям «на гражданскую тематику». Не секрет, что ...
181.
Тема Родины и революции в поэзии С. Есенина
... "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, Дайте Родину мою".  Помимо темы Родины в творчестве Сергея Есенина присутствует ещё одна тесно связанная с ней тема. Тема революции. Поэт не был сторонником революции. опасался её как опасался А.С. Пушкин русского бунта «... ...
182.
Решение проблемы выбора в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"
... линию”, снимающую поляризованность русской культуры. Все свои сокровенные мечты и мысли Михаил Булгаков воплотил в последнем романе "Мастер и Маргарита". Каждый героя в этом произведении стоит перед выбором и делает его. Когда-то сатана на равных разговаривал с богом. Добро. Зло. А ...
183.
Тема революции в творчестве М.А.Булгакова
... автор, безусловно, использовал литературную традицию. И вот Шарик живет в роскошной профессорской квартире. Начинает звучать одна из ведущих, сквозных тем творчества Булгакова - тема Дома как средоточия человеческой жизни. Большевики уничтожили Дом как основу семьи, как основу общества. Обжитому, ...
184.
Речь повествователя как основное средство его характеристики в романе Т.Н. Толстой "Кысь"
... при этом ту или иную ситуативную задачу; е)  использование поэтических слов в речи повествователя свидетельствует о его романтическом характере. Единственным средством характеристики повествователя в романе является его речь, в которой органично сочетаются просторечные слова и художественное ...
185.
Речевой портрет в романе И.С. Шмелева "Лето Господне"
... с. 20). В романе Горкин показан как носитель народной мудрости. Одной из наиболее ярких особенностей речевого портрета Горкина является тот факт, что его речь передается через призму восприятия главного героя романа. «"Лето Господне" - сказ. За каждым словом, за ритмикой фраз, интонацией ...
186.
Рецензия на рассказ В.М. Шукшина "Забуксовал"
... внутренний нравственный рост людей. Люди часто уже не могут мыслить самостоятельно. Они способны только повторять много раз сказанные фразы, лозунги и идеи. В рассказе «Забуксовал» механик Роман Звягин, слушая зубрежку своего сына Валерки «Руси-тройки» из «Мертвых душ» Гоголя, делает для себя ...
187.
Тема мистецтва в романі Ліона Фейхтвангера "Гойя, або тяжкий шлях пізнання"
... і народних мас, Гойя поклав початок розвитку історичного реалістичного живопису нового часу. У романі «Гойя, або тяжкий шлях пізнання» Ліон Фейхтвангер дає нам чітку картину сприйняття мистецтва Франсіско Гойєю. Саме через надзвичайну близькість суджень та життєвих позицій письменника та живописця ...
188.
Жанр элегии в творчестве Е. Баратынского
... Пушкина и е. Баратынского, показало, что элегия еще не исчерпала всех своих возможностей. Что же нового привнес Баратынский в жанр элегии? Каковы особенности его элегического жанра? Как творчество данного поэта повлияло на дальнейшее развитие русской поэзии? Вот те вопросы, которые, на наш взгляд, ...
189.
Жизненный путь узбекского поэта Алишера Навои
... г. В нем выражены окончательно сформулированные, наивысшие взгляды Навои на общество и политику. Но, подведя итоги разнообразной деятельности Алишера Навои, стоит все же вернуться к описанию его жизненного пути, чтобы увидеть, каково было его завершение. Как было сказано выше, Алишер давно уже не ...
190.
Детская отечественная и переводная литература
... , раскраски, развивающие пособия для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Выпускает 2 серии: «веселое обучение», «водные раскраски». Переводная детская литература ·  «Розовый жираф» - первое в России издательство, в котором главными экспертами являются дети и их родители. Выбирая ...
191.
Відродження української літератури 20-х років ХХ ст.
... , як-от класові, там вона самознищується. Літературна дискусія. Українське письменство пережило свій розквіт поза лініями, постійно прокреслюваними компартією, всупереч «політиці в галузі літератури», бо формувалось у роки національного відродження початку XX ст. та в період національної революції ...
192.
Тема эксперимента в повести М.А. Булгакова "Собачье сердце"
... : по мнению автора, человечество оказывается бессильным в борьбе с тёмными инстинктами, просыпающимися в людях.   Тема эксперимента в повести   Повесть «Собачье сердце» отличается предельно ясной авторской идеей: свершившаяся в России революция явилась не результатом естественного ...
193.
Система жанров в древнеруской литературе
... из участников описываемого похода. Споры о подлинности этого произведения велись в частности и потому, что оно выбивается из системы жанров древнерусской литературы необычностью используемых в нем художественных средств и приемов. Здесь нарушен традиционный хронологический принцип повествования: ...
194.
Проблематика современной английской драматургии конца XIX-XX веков
... людей, которые попадают в непривычную для них ситуацию.   Глава 3. Особенности тематической палитры английской драматургии в конце XX века   3.1 Новые веяния многочисленных проблематик в пьесах Тома Стоппарда Том Стоппард – один из самых известных мастеров драматургии конца XX ...
195.
Пейзаж у ліричних і ліро-епічних творах Ліни Костенко
... поетеси, феномен Ліни Костенко всеосяжно поцінованим ще, безумовно не є. Тим більше якщо говорити вужче, а власне про функції пейзажу у ліричних і ліро-епічних творах Ліни Костенко, то предмет цієї розмови лише деким із дослідників був принагідно задекларованим. Усе це дає нам підстави тракувати ...
196.
Тема войны в произведения Г. Уэллса
... военных действий, тактики и стратегии в будущей войне. Будущие враги и союзники Первую главу мы посвятили общему анализу темы войны в произведениях Уэллса, однако не менее важно рассмотреть ее конкретные детали. Вопрос, изучаемый в данной главе, будет касаться характеристики военных действий, ...
197.
Философская лирика В.С. Соловьева
... вопросы... Большое впечатление на современников производила сама личность философа, в которой было нечто "пророческое". Философская и пейзажная лирика Соловьева во многом продолжает традиции Фета и Тютчева. Многие критики отмечали, что его лирика лишена психологической конкретности, ...
198.
Сравнительная характеристика Александра Григорьева и Ивана Татаринова
... между Батумом и Новороссийском. Оба героя очень любили читать, причем читали одни и те же книги, т.к. Саня читал книги из обширной библиотеки капитана Татаринова. Капитаны были очень целеустремленными личностями. Григорьев всю жизнь следовал девизу: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». У ...
199.
Сравнение романтического героя Байрона и романтического героя Лермонтова
... его стиха и прозы – всё это ставит Михаила Юрьевича в ряд величайших писателей мира. Часть 2.   Чтобы сравнить романтических героев Байрона и Лермонтова, я решила рассмотреть конкретные примеры из лирики романтиков, остановила свой выбор на Мцыри Лермонтова и на Шильонском узнике ...
200.
Омар Хайям: поэт, философ, математик
... Хайяма – классика средневековой восточной поэзии, которая и по сей день привлекает к себе всех ценителей мудрого слова. 2.Омар Хайям-поэт и философ   Омар Хайям навсегда вошел в историю всемирной культуры не только как блестящий ученый-энциклопедист, но и как прекрасный поэт и философ. ...


Наверх