Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Культура и искусство

Количество работ в разделе: 5451
Название работы Скачать
2001.
Живопис стародавньго Китаю
... шовку, що належить до IV століття до н.е., при усій своїй схематичності написана вже в тій чіткій графічній манері, що так характерна для подальшого живопису Китаю. Розписи і плоскі різьблені рельєфи ханьского часу з їхньою розповідністю, великою динамічністю, стрімкістю переданих єдиною лінією фі ...
2002.
Жаргоны и его особенности
... определен­ную местность с целью найти что-то или спа­сти кого нужно. Обращу внимание на одну особенность: в анг­лийском языке нейтральные определения в компьютерном жаргоне становятся грубыми и фа­мильярными («стервер» - сервер). А теперь все сказанное я попытаюсь классифицировать, основываясь на ...
2003.
Жанровая живопись передвижников
... ; (К. Маркс), все это Верещагин стремился явить воочию в своих полотнах тем, кто знал об этом лишь понаслышке. Не принадлежавший организационно к передвижникам, Верещагин объективно пафосом своей деятельности был близок целям и задачам Товарищества. Свои персональные выставки он устраивал во всех ...
2004.
Жiночий одяг періоду середньовіччя
... або коси, перевиті парчевими стрічками, обручі, вінки з пов'язкою під підборіддям. Взуття за формою й матеріалом нагадує чоловічу. В період пізнього середньовіччя подовжені пропорції, легкі, витончені, що йдуть угору лінії готичної архітектури впливають на форми костюма. Два силуети, на основі ...
2005.
Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"
... пейзажу. Панівним напрямом в живописі того часу стає критичний реалізм. Великим впливом на український живопис було барбізонське бачення пейзажу. Серед перших відкривателів барбізонців для українського пейзажу став В. Орловський. Барбізонці дають новий імпульс, що до осмислення пейзажного живопису. ...
2006.
Європейське бароко
... , і тільки в кінці XVIII ст., коли починає творити Гойя, іспанська держава знову набуває загальноєвропейської слави як батьківщина великих художників.   2.3 Фламандське і голландське бароко У результаті революції у XVII ст. Нідерланди поділилися на дві частини: на Голландію і Фландрію ( ...
2007.
Європейська культура епохи Відродження та Нового часу
... світ, сам характер наукової інформації. Чималою мірою вплинув християнський гуманізм на європейську культуру XVII ст. 3. Реформація і особливості розвитку її культури Перехід від середніх віків до Нового часу співпадав з зародженням буржуазних відносин і у кожній країні мав свої особливості. ...
2008.
Європа XIX століття
... та Африки розпочинається процес «європеїзації», який мав суперечливі наслідки. 2. Основні художньо-мистецькі напрями XIX століття: Класицизм, романтизм, реалізм Розвиток культури в Європі XIX ст. був пов'язаний із протиборством та послідовною зміною трьох художніх на­прямів: класицизму, ...
2009.
Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі
... в будь-якому інтер'єрі. Звичайно, сучасні меблі виготовляються менших розмірів в порівнянні із старовинними оригіналами. Сучасні індійські меблі дуже близькі до етнічного стилю. Індійські дизайнери мають багатовіковий досвід попередників, використовуючи який, вони можуть втілити в життя будь-яку ...
2010.
Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості
... порушення цих правил може завдати шкоди престижу країни чи її офіційним представникам і привести до ускладнень у взаєминах держав. 3. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості   В міру змін умов життя людства, росту утворень і культури одні правила поведінки змінюються ...
2011.
Етапи становлення музеєзнавства в Україні
... -культурні заповідники, музеї-заповідники, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби. 3. Етапи становлення музеєзнавства в Україні   3.1 Перші музеї на етнічній території України У кінці XIX ст. в Україні було засновано кілька історико-археологічних музеїв у Одеській (1825 р.), ...
2012.
Естественно-научный и гуманитарный подходы, гуманитарный подход в культурологии
... В.Р.), и, наконец, экспериментальная наука" [46. С.389, 390]. На проблему соотношения в культурологии естественно-научного и гуманитарного подходов можно взглянуть еще с одной стороны. В гуманитарно ориентированных исследованиях культура, подлежащая изучению, чаще рассматривается как ставшая, ...
2013.
Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність
... за точністю відтворення оригіналу. За Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» оригінальні вироби скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів вважають культурними цінностями (розд. 1, ст. 1). Методи аналізу культурних цінностей   ...
2014.
Европейская культура нового времени
... достиг подлинно философских вершин в романе Ж. - Ж. Руссо "Новая Элоиза". В культуре Нового времени XIX век занимает особое место. С одной стороны, это период рассвета классической европейской культуры, когда в полной мере проявляются все ее основные черты. С другой стороны, XIX век вошел ...
2015.
Европейская культура Нового времени
... века составляли три главных стиля — классицизм (неоклассицизм и ампир), романтизм и реализм. Только в конце столетия зарождаются новые направления, определившие облик европейской культуры уже в ХХ веке. Термин «романтизм» возник гораздо раньше, чем художественное движение, развернувшееся в Европе ...
2016.
Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму
... і, внаслідок відвідувань екскурсантами і туристами. Анотація   Вишневська Г.Г. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті розвитку українського туризму. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступня кандидата культурології зі ...
2017.
Духовные потребности и источники их насыщения
... субъективны по форме, ибо предстают как проявления внутреннего мира людей, их общественного и индивидуального сознания и самосознания. Разумеется, духовные потребности имеют ту или иную социальную направленность. Последняя определяется характером существующих общественных отношений, в том числе ...
2018.
Духовные потребности
... , ее совершенствованию, формированию более гибкого реагирования на сложные и меняющиеся условия окружающего мира. Существование развитого комплекса духовных потребностей накладывает отпечаток на всю структуру личности, возвышает и облагораживает простейшие биологические потребности. Превращает, ...
2019.
Духовная мысль конца 19 века
... в самые различные круги общества. Таким образом, распространение толстовской мысли представляет собой важнейшую веху в глубоком кризисе религиозного самосознания русского общества в конце ХIХ века. Влияние В. Соловьева на духовную жизнь России. Известный исследователь русской идеи А.В. Глыга ...
2020.
Духовная культура эпохи Просвещения
... слова, совести, равенство перед законом, право на борьбу против угнетения, а также за неприкосновенность частной собственности. 3. Художественная культура эпохи Просвещения развивалась весьма успешно. Искусство 18 века выступает во многом прямым продолжением века предыдущего. Основными стилями по- ...
2021.
Духовная культура в контексте историзма
... напряжение и движение, отступает на полки библиотек и в музейные запасники, покрывается там пылью и превращается в забытую, мертвую культуру.[7]   3. Духовная культура в контексте историзма   3.1 Мифология Любой школьник знает, что мифы дошли до нас с древних времен, что когда ...
2022.
Духовная культура
... нематериальных элементов культуры: нормы поведения, нравственность, ценности, ритуалы, символы, знания, мифы, идеи, обычаи, традиции, язык. Духовная культура возникает из потребности осмысления и образно-чувственного освоения действительности. В реальной жизни реализуется в ряде специализированных ...
2023.
Духовная жизнь общества
... в республике. Наука как часть культуры Наука является многогранным общественным явлением. Это важнейшая составная часть духовной жизни общества. Наука – это теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической форме ( ...
2024.
Духовна культура українського народу
... обізнаний з літописами Самовидця та Грабянки. Літопис складається з 2 томів і обіймає події з 1648 по 1700 рр. 5. Важливий внесок в історію духовної культури українського народу зробив Григорій Савич Сковорода (1722–1794 рр.) – видатний український філософ, письменник, педагог, музикант. Вищу ...
2025.
Духовна культура та її структура
... і їхнє втілення в літературні, архітектурні й інші пам'ятники людської діяльності. Виступаючи якісним показником духовного життя суспільства, духовна культура по своїй суті структурі духовної сфери громадського життя, що як систему являє собою єдність таких компонентів, як духовна діяльність, духовн ...
2026.
Духовна культура епохи Просвітництва
... величезного розуму та енергії. Сюжети комедій Бомарше використовували великі композитори Моцарт і Россіні для створення опер. Важливу роль у розвитку німецького Просвітництва відіграли видатний поет і мислитель Й.-В. Гете (1749–1832), великий поет Й.-Ф. Шіллер (1759–1805). Найвидатнішим ...
2027.
Друкарська спадщина Івана Федорова
... першому з них який трапляється порівняно рідше, на лицевій стороні аркуша видруковано коротку післямову про видання книжки 12 липня 1580 р. Внизу друкарський знак Іван Федорова , зворот останнього аркуша у цьому варіанті порожній. У другому варіанті на арк. 78-78зв.- обширніша післямова грецькою і ...
2028.
Древняя Греция. Акрополь. Скульптура: Фидий, Поликлет, Мирон
... бы мысленно, ее облик. Однако все эти по­пытки остаются спорными. 2.5. Памятники на Акрополе. В 5 веке до н.э. великие скульпторы Мирон, Фидий и Поликлет, каждый по - своему, обновили искусство скульптуры и приблизили его к реальности. Молодые обнажённые атлеты Поликлета, например его " ...
2029.
Древние индийские религии: индуизм, джайнизм, буддизм
... одна из шести ортодоксальных школ религиозной философии индуизма - йога. Джайнизм Джайнизм – религиозное учение, оформившееся в 6-5 вв. н.э. и ставшее одной из наиболее известных религий Индии. Основателем джайнизма считается странствующий проповедник Вардхамана, получивший впоследствии ...
2030.
Древнерусское искусство
... , содержанием, формой и призвано сосредоточить мысли и чувства человека на «неземном», «невещественном». Это не значит, конечно, что древнерусское искусство никак не связано с жизнью и не отражает мыслей, интересов, настроений, волновавших средневековое общество. Создавая образ Вседержителя или ...
2031.
Древнерусское искусство
... ; Сложение древнерусской государственности и обращение к христианству, воздействие византийской художественной традиции оказало значительное влияние на формирование древнерусского искусства. В архитектуре в начале X-XI веков отчетливо отслеживается византийский тип крестово-купольного храма и его ...
2032.
Древнерусская иконопись
... , но царит спокойная сила… Необыкновенный лиризм, рождённый верховной трезвостью ума». Хотя культовое назначение и накладывало на древнерусскую иконопись оп- ределённую печать условности и метафизической отвлеченности, она никогда не была простой иллюстрацией религиозного учения. ...
2033.
Древнерусская иконопись
... , но и государственные деяния, переговоры с князьями и — самое важное — строительная деятельность.    59 Дионисий. Успение. Конец XVв. Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Москва 60 Дионисий. Распятие. 1500. Третьяковская галерея, Москва 61 Мастерская Дионисия. ...
2034.
Древнерусская иконопись
... одна Русь. После падения Византии она была подлинным центром православной культуру. Забвение, разорение постигли древнерусскую культуру, в том числе и иконопись, не в результате покорения иноземцами, а в момент высочайшего подъема русской государственности при Петре 1. Реформы Петра, повернувшие ...
2035.
Древнеегипетский эталон красоты
... и религии к человеку, с его заботами и переживаниями, причем последнему придавалось большое значение лишь в 16 – 11 в. до. н. э. Глава III. Древнеегипетский эталон красоты В 1912 г. при раскопках г. Ахетатона (теперь селение Амарна в Египте) была найдена мастерская «начальника скульпторов» ...
2036.
Древнее искусство народов юга Приамурья (петроглифы и скульптура)
... изображений Амура и Уссури. И самое главное, наиболее глубокое принципиальное различие между древнейшим искусством Амура и Восточной Сибири заключается в том, что в отличии от сибирских петроглифов амуро-уссурийским наскальным изображениям чужды динамика и экспрессия. Они статичны, застыли в своем ...
2037.
Древнегреческое искусство
... высоту. Об этом свидетельствуют и данные археологических раскопок близ Пестума (1968—1969), где впервые были обнаружены образцы живописи древнегреческих мастеров. Посейдония (Пестум) была далекой провинцией, и работали здесь второстепенные мастера, однако рисунком они вла­дели прекрасно. Об этом ...
2038.
Древнегреческий театр и скульптура
... действующих лиц.” Наиболее употребительными были: эккиклема (в трагедиях, обычно сцены убийства), эорема 1.6 Виды древнегреческих театров (историография)   Театр классической эпохи Театр Диониса в Афинах. Древнейшим из известных театральных зданий является театр Диониса в Афинах, ...
2039.
Древнегреческий костюм. Его влияние на костюмы последующих эпох
... Также в этой работе было показано, что древнегреческий костюм оказывал влияние на костюмы последующих веков вплоть до 19 в. Изысканная гармония древнегреческих драпировок долгое время привлекала людей, хотя каждая новая эпоха и вносила свои изменения.И сейчас, хотя мы не носим хитонов, гиматиев, ...
2040.
Древнегреческая цивилизация
... бытия, греки обладали удивительной способностью радоваться жизни, видеть и воспевать ее красоту.[4] Глава 1. Общественный и государственный строй древнегреческой цивилизации 1.1 Социальная структура Греческое общество классической эпохи делилось на три основных класса: класс рабов, класс ...
2041.
Древнегреческая культура. Эллинизм
... Македонский. После его смерти империя распалась на несколько военно-монархических государств, ее поделили военноначальники. Началась новая эпоха – эллинизм. Многое изменилось в жизни греков, появились новые богатые, которые присвоили сокровища персидских царей, произошло имущественное расслоение ...
2042.
Древнегреческая культура
... О древнегреческой скульптуре сказано много убедительных слов от Винкелькмана и Гегеля до О.Шпенглера и А.Ф.Лосева. В скульптуре каждый из них видел самое существо древнегреческой культуры. Более того, исследователи находили скульптурность или статуарность в полисе и эпосе, превращая ее в сквозную и ...
2043.
Древнегреческая классика
... : «Слишком в беде не горюй и не радуйся слишком ты в счастье. То и другое умей доблестно в сердце носить». И вот фундаментальный нравственный принцип древнегреческого искусства оказался нарушен. Красота уступает место боли, боль изменяет облик человека, и из его груди вырывается стон. Пропорции ...
2044.
Древнегреческая и Древнеегипетская культуры
... врачеватели. Обычай мумификации трупов способствовал изучению анатомии человеческого тела, углублению медицинского знания. Характерной особенностью древнеегипетской культуры является составление энциклопедий. Известно имя составителя древнейшей египетской энциклопедии: это был писец Аменепопе, сын ...
2045.
Древневосточный тип культуры
... . Однако подобное использование этих терминов не противоречит общей культурологической традиции использования данной терминологии. Термином «древневосточный тип культуры и цивилизации» характеризует одну из первых в истории человечества законченную форму цивилизации и культуры, которая сложилась в ...
2046.
Драматичний театр та кінематограф Харківщини у ХХ столітті
... театру. Тут теж був підібраний досить сильний акторський колектив, який створював справжню конкуренцію міському драматичному театру. ОСНОВНА ЧАСТИНА Трупи У 80 — 90-х роках XIX століття Харків разом з Одесою, а згодом і Києвом, стає надійним пристановищем для багатьох українських мандрівних ...
2047.
Достижения испанского искусства в 17 веке
... бы, вольной импровизации и вместе с тем широкого обобщения. Творчество художника Веласкеса является вершиной испанской живописи XVII века и одним из ярчайших явлений мирового искусства.     2. Скульптура и Архитектура в Испании в 17 веке Архитектура Испании заговорила языком ...
2048.
Достижения иконописи в XVI веке
... возрождена на русской земле.     Икона Успение Богородицы Интересной иконографической особенностью выделяется икона Успения середины XVI века из Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Если во всех рассмотренных выше памятниках Христос чаще всего изображался фронтально, держа ...
2049.
Дом-музей Хлебниковых
... на сайты, посвященные русской поэзии и русскому авангарду, словари и энциклопедии он-лайн библиотеки. В рамках этого в ноябре 2004 года в Доме-Музее В. Хлебникова было установлено автоматизированные рабочее место, включающее в себя: компьютер, лазерный и струйный принтеры, сканер, диктофон, ...
2050.
Дом Книги "Зингер"
... то есть где-то 86 лет, Дом Зингера активно работал Домом книги и способствовал начитанности петербуржцев и стал узнаваемым символом во всей Европе. Красивая легенда Говорили, что в 1914-1916 годах компания "Зингер" являлась филиалом германской разведки. Тогда представительства компании ...
2051.
Дом как архитектурная модель мира традиционных культур
... и их локализацию. Структура дома (чума, вежи, юрты, яранги) повторяет мифологическую структуру мира, в том смысле, что он имеет свой центр, верх, низ, периферию. Дом в традиционной культуре имеет связь с представлениями людей о времени. Циклическое течение времени отражалось в круглом основании ...
2052.
Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані
... і 1913 року цей майстер був нагороджений срібною медаллю. Школи стимулювали масове розповсюдження кобзарського мистецтва на Кубані. Вони підготували когорту визначних кобзарів-бандуристів: Адамовича-Глібова, Докію Дарнопих, І.Т. Семенишина, Настю і Свирида Сотниченко, В.Ф. Тищенка, А.П.& ...
2053.
Документальная драматургия и публицистика. Кинодраматургия
... в памяти ЭВМ. Совокупность документов., посвящённых к.-л. вопросу, явлению, процессу, лицу, учреждению и т. п., называется документацией. 2. Документальная драматургия Драматургия (греч. Dramaturgia). 1.) Совокупность драматических произведений какого-либо писателя, народа, эпохи. 2.) ...
2054.
Діяльність першого професійного театру Полтави
... якої - перший професійний театр на чолі з великим українцем - Котляревським. Про нього розповімо далі. 1.2. І. П. Котляревський - директор першого професійного театру в Полтаві. З вищезгаданого дізнаємося, що в 1810 році в Полтаві споруджено перший в місті театр. Директорами його стали І.П. ...
2055.
Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг
... з часом змогла об’єднати всі свої фонди [4]. РОЗДІЛ 1 ДІЯЛЬНІСТЬ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ЗІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 1.1 Інформаційні продукти Книжкова палата України імені Івана Федорова Книжкова палата України — державна наукова установа у сфері ...
2056.
Диффузионистское направление
... черты (обычаи, обряды и т. д.). Завершенную форму диффузионизм в Англии приобрел в трудах Г.Эллиота-Смита (1871-1937) и У.Дж.Перри (? - 1949). Направление в изучении культур, связанное с именами этих исследователей, нередко называют "гипердиффузионизмом" или "панегиптизмом", что ...
2057.
Дилемма: "единая мировая культура" или "история локальных цивилизаций"
... нефизическому бытию. Поэтому цивилизация, являясь результатом культуры, не противостоит ей. 2. Дилемма «мировая культура» или «история локальных цивилизаций» Дилемма: «единая мировая культура» или «история локальных цивилизаций» - одна из основных культурологических проблем. В философско- ...
2058.
Дизайн. Интерьер. Современные тенденции
... стороной. Другим предметом гордости хозяина дома всегда были охотничьи трофеи – шкуры, чучела, рога якобы лично подстреленных лосей. И хотя в современном интерьере подобные вещи явно утратили прежнюю популярность, истинному охотнику будет трудно удержаться, чтобы не найти местечко для этого в ...
2059.
Дизайн у Японії в ХІХ – ХХ століттях
... визнання у всій країні як стиль будівель державних підприємств і установ. Особливо популярними стали будівлі контор і резиденцій в стилі західного дизайну. В Японії працювали багато архітекторів із США і Європи. В 1879 р. Токійський технологічний коледж закінчила ціла плеяда архітекторів, які потім ...
2060.
Дизайн
... этого взаимоотношения. Первичность деятельности художника в традиционно понимаемом искусстве (историческая и содержательная) по отношению к деятельности художника в дизайне не вызывает сомнения, и именно поэтому простое историческое прослеживание искусства как нерасчлененного целого и также ...
2061.
Диапазон потребностей человека, приводящих его в ресторан среднего уровня
ресторан. 1. Структура потребностей человека Для выявления диапазона потребностей человека, приводящих его в ресторан нужно, для начала, составить краткий анализ наиболее известных классификаций потребностей, а затем попытаться составить более общую схему формирования потребностей у ...
2062.
Диалог культур
... к природе, восприятием человеческой личности как части природного и социального целого. Следзевский И.В. считает, что современному диалогу культур присущи следующие факторы: ·  исчерпанность двухполюсной организации глобального геополитического пространства как фактора стабилизации ...
2063.
Диалог культур
... сложным, многогранным образованием. При этом все его элементы взаимодействуют друг с другом, образуя единую систему такого уникального явления, каким предстает перед нами культура. 4 Диалог культур, как основа процесса развития мировой культуры Многообразные формы культуры, как бы ни были ...
2064.
Джованни-Лоренцо Бернини - гений Барокко
... направления стиля барокко. Наиболее значимым был Пьемонт со столицей в Турине. В Северной Италии, например, в Генуе стиль барокко не получил такого широкого распространения. 1. Биография Джованни Лоренцо Бернини родился 7 декабря 1598 года в Неаполе Лоренцо было лет десять, когда его отец, ...
2065.
Деятельность Рязанского театра Драмы
... а театр прекратил свое существование в 1706 году, так как прекратились субсидии Петра I. 2. История создания Рязанского театра Драмы Рязанский государственный областной театр драмы - русский театр, один из старейших в России. Основан при содействии Г.Р.Державина в 1787 под названием «Оперный ...
2066.
Деятельность библиотек по управлению и финансированию библиотечного фонда
... процессы.  Раздел указателя знакомит с нормативно –правовыми документами и государственными стандартами, регламентирующие деятельность библиотек по управлению библиотечным фондом. ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9.О библиотечном деле : закон Рос. Федерации с изменениями от 26 июня 2007 года N 118-ФЗ ...
2067.
Детское чтение, как педагогическая проблема
... в области детского чтения, до сих пор актуальны для всего мирового педагогического и библиотечного сообщества. Глава II. Детское чтение как педагогическая проблема   2.1 Детское чтение. Проблемы детского чтения в России «Люди перестают мыслить, когда они перестают читать». Слова эти ...
2068.
Детские творческие клубы сегодня
... Тренер иметь Лицензию на ведение преподавательской деятельности? Это, например. Какие взаимоотношения ТСК с системой детского образования и воспитания? Следует обратить внимание на клубы, сегодня это необыкновенно актуально, ибо подчеркивается непереходящая сущностность этих учреждений культуры для ...
2069.
Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури
... О. Сценічний образ очима синергетики / О. В. Наконечна // Аркадія. – 2006. – № 4. – С. 39-42. АНОТАЦІЇ   Наконечна О.В. Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю ...
2070.
Десятинна церква – минуле, сьогодення і можливе майбутнє
... іархату. ЇЇ священики і парафіяни не надто охоче відповідають на запитання про історію і можливе майбутнє Десятинної. Але заклопотаний батюшка, відмовившись назватися, все ж сказав, що їх цілком влаштує відбудова церкви у тому вигляді, в якому вона була до 1936 року. Тобто Московський патріархат, ...
2071.
Деревянный Иркутск. Усадьба В.П. Сукачева
... внимание популяризации искусства, постоянно организует выставки в стране и за рубежом. В 1987 году музею была передана бывшая усадьба В.П.Сукачёва. Нынешние сотрудники Иркутского областного художественного музея рассказывали мне, что усадебный комплекс первоначально состоял из жилых флигелей, ...
2072.
Деревянные ремесла и промыслы
... , свидетельствуют о том, что резьба по дереву, деревянная скульптура имели место в быту русских людей и ценились ими. 1.2 Деревянные ремесла и промыслы в настоящее время Традиционное декоративно-прикладное искусство - это цельный, стройный мир особого отношения человека к окружающей жизни, к ...
2073.
Деловое общение и его особенности
... коммуникативные неудачи, часто оказывается в неловком положении. Грамотность в широком смысле этого слова - непременное условие успешности в деловом общении. Особенно важно для менеджера, руководителя, муниципального служащего представлять себе нормативный аспект языка документов и устной деловой ...
2074.
Деловое общение
... по телефону и одновременно вести беседу с сотрудником или посетителем. Особенности этикета в международных переговорах Национальные особенности делового общения весьма ощутимо проявляются в технологиях подготовки и проведения переговоров. Особенности американского стиля ведения переговоров ...
2075.
Деликвентная культура
... ;     копирование норм и законов жизни общества в связи с его демократизацией (тенденция демократизации). Важное место в деликвентной культуре занимают «мифы» (уголовная мифология), насаждающая образы «удачливого вора», «смелого разбойника», «несгибаемого парня», культивирующие ...
2076.
Декоративно-прикладное искусство
... свои успехи был избран членом Болонской Академии художеств. Творческий диапазон Шубина весьма разнообразен. Он включает и монументальные произведения, и декоративную пластику, и рельефы, украшающие интерьеры прославленных дворцов. Но конечно, первое место занимают его портреты. Парадоксально, что ...
2077.
Декоративно-прикладное и народное искусство
... на первом его этапе, пейзажист Сильвестр Щедрин (1791 — 1830). Он начинал в то время, когда в русском пейзаже наблюдался некоторый застой: декоративный пейзаж XVIII в. завершал свое развитие, а наметившиеся тенденции лирического осмысления природы оказались вытесненными протокольной строгостью и ...
2078.
Декоративно-прикладне мистецтво Галичини
... котрі у відповідній формі нагадують оболонку, наприклад, одяг, взуття, плетені ужиткові вироби з рогози і соломи та ін. У композиції творів декоративно-прикладного мистецтва Галичини крім головних законів діють закони масштабу, пропорційності та контрасту. Порівняно із головними вони мають вужче ...
2079.
Декоративно-прикладне мистецтво
... і орнаментація//Матеріали доетнографії та антропології. 1929. Т. 21—22. Ч. 1. С. 81. 16. Кравчук Л. Т. Вишивка // Нариси історії українського декоративно-прикладного мистецтва. Львів, 1969. С. 62. 17. Добрянська І. О„ Симоненко І. Ф, Типи та колорит західноукраїнської вишивки//Народна творчі ...
2080.
Действие – основа сценического искусства
... которых оно осуществляется, и решает, в сущности, говоря, проблему сценического образа. Последовательно выполняя верно найденные физические или простые психические действия в предлагаемых пьесой обстоятельствах, актер и создает основу заданному ему образа. Рассмотрим различные варианты возможных ...
2081.
Далай-лама XIV - наместник будды на земле
... и 1965 годах, призывающие Китай к соблюдению прав тибетского народа, включая право на самоопределение. Режиссер Бернардо Бертолуччи снял про детские годы Далай-ламы XIV фильм «Маленький Будда», отмеченный «Оскаром», а в 1989 году тибетский лидер был удостоен Нобелевской премии мира. В КНР же он был ...
2082.
Давньоєгипетська література і наука
... ється той, хто відійшов туди…” Ця пісня, своїм змістом нагадує пізніші оди Горація, - це, майбуть, найпомітніший твір єгипетської поезії. 2 Наука Крім художньої літератури, до нас дійшло немало творів наукового характеру. Єгипет створив перші початки наукових дослідів. Єгиптяни не були ...
2083.
Давні поселення на території України
... дношення до формування культури східних слов'ян. За письмовими джерелами (Йордан, Прокопій Кесарійський) до історії слов'ян свідоцтва давніх авторів про антів збігаються з територією поширення пам'яток пеньківської культури (5–7 ст.), а проживання склавинів відповідає території празької культури сер ...
2084.
Гуманістичні теорії розвитку культури Е. Фромма і А. Маслоу
... числі автора післямови до книги «Мотивація й особистість» Р. Коха, теорія Маслоу багато в чому стала фундаментом для концепції економічного розвитку Японії в 70 - 80-е роки.   Значення гуманістичного підходу до людини Гуманістичний підхід до людини, розроблений американськими ученими робив ...
2085.
Гуманистические принципы искусства Возрождения
... – познание истины. Главнейшими добродетелями являются рассудок, мудрость и знание, так называемые добродетели разума. Ландино исходит из гуманистического принципа достоинства отдельной личности, коренящегося в ее способностях. Нравственные нормы правильного поведения, ведущие к добру и отвращающие ...
2086.
Гуманистическая психология А. Маслоу и образ современной культуры
... , переживаний, красоты и т. п. Религия также должна была стать предметом анализа трансформированной науки, в данном случае гуманистической психологии или философии. Эту задачу А. Маслоу решил в одной из своих наиболее популярных книг "Религии, ценности и высшие переживания" (1964). Ее ...
2087.
Греческая традиция в погребальном культе Боспора
... позднеэллинистического времени. Широко представлен тип маски Диониса-винограда с бородой в виде виноградной грозди (рис. 7). В погребальном культе на Боспоре маски часто служили украшениями саркофагов (рис. 8). С образом Диониса-Сабазия связывают позднеэллинистические изображения всадников на ...
2088.
Греческая культура в Украине
... и глиняную посуду, различную галантерею и даже надгробные памятники! Все это в корне меняло культуру и быт их соседей; одни становились «полугреками», другие передавали греческую культуру на далекий север и восток. Чисто демократический лад и республиканское устройство, перенесенное греческими ...
2089.
Греция: искусство кулинарии
... интерес общества на высоком уровне. При этом одновременно они обновляют и умножают богатство греческой кулинарии, привлекая инновационные решения из иных культур, и экспериментируя на грани кулинарного искусства, постоянно открывая новые букеты и игру вкусов.   Национальное блюдо - ...
2090.
Графическая песнь Амвросия Ждаха
... Г. Шевченко. Бытует мнение, что Ждаха имел намерение иллюстрировать весь «Кобзарь», но не смог. Деятельность Амвросия Ждаха как иллюстратора «Кобзаря» Т. Г. Шевченко мало исследована. Иллюстрации к «Кобзарю» составляют отдельный альбом из 39 пронумерованных листков. В альбоме 31 рисунок карандашом, ...
2091.
Градостроительство Руси
... реконструкция старых городов XVI-XVII вв. проходила под неослабным контролем со стороны правительства. Регламентировались все этапы процесса градостроительства, от выбора места до конкретного облика городских сооружений. Изменился и характер градостроительных чертежей. Они стали более точными, ...
2092.
Грабарь Игорь Эммануилович
... половине — середине 20 века историком русского искусства, выдающимся музейно-реставрационным экспертом. Начало пути Родился в семье Э. И. Грабаря, общественного и политического деятеля, вынужденного переселиться из Австро-Венгрии с семьей в 1876 в Россию (город Егорьевск Рязанской губернии). ...
2093.
ГПНТБ СО РАН как ведущая бибилиотека Сибирского региона
... заинтересована в этом в первую очередь, и комплектует свои фонды исходя из информационных потребностей студентов своего региона. Так же при ГПНТБ СО РАН действует Сибирский региональный библиотечный центр непрерывного образования. Там проводятся различные семинары, курсы, конференции по наиболее ...
2094.
Готичний стиль і схоластика
... з його Вестмінстерхолом площею 1500 кв. м. В Іспанії XIII ст. у період найзапеклішої боротьби з арабами — готичну епоху — найактивніше формується іспанська культура. Збагачена елементами мавританського стилю, готика Іспанії набула особливої пишності і різноманітної орнаментики (собори у Леоні, ...
2095.
Готическое искусство: основные этапы развития
... . Важнейшую роль в формировании готического искусства сыграли экономически более развитые области северо-восточной Франции: Иль де Франс и Шампань. Основным направлением в готическом искусстве является архитектура, но она уже начинает вытесняться такими направлениями как скульптура и живопись. ...
2096.
Готический стиль в французской архитектуре
... список используемых источников. Также в работе представлено приложение с иллюстрациями архитектуры готического периода.   Франция как наиболее яркий представитель готической культуры Франция является родиной готического стиля, его основой считается церковное зодчество. Франция была не ...
2097.
Готический стиль
... Соборы и ратуши возводились по заказу городских коммун. Строились и достраивались они долго — десятилетиями, а то и веками. Все изобразительное убранство готических соборов, включая статуи, рельефы, витражи и алтарную живопись, мыслилось как своеобразная энциклопедия средневековых знаний, конечно, ...
2098.
Готический и романский стили искусства
... по всей Европе. В искусстве многих стран (Германия, Испания) традиции романского искусства удерживались и в ХIII в., неохотно уступая свои позиции готике. Но в нем уже зарождались многие художественные решения новой, готической эпохи. Первой на этот путь встала Северная Франция. 2. Секреты ...
2099.
Готический витраж
... , им отводится особое место. Обогащается набор стекол, цветное стекло часто дополняют бесцветным, используется роспись. Восхитительны готические витражи 14-15 века в Вестминстерском аббатстве (Англия), в Соборе Парижской Богоматери (Франция), в Аугсбургском соборе (Германия). Техника изготовления ...
2100.
Готическая субкультура
... агрессивности. Единственный момент в истории, когда контркультура воспринималась дружелюбно – это эпоха итальянского ренессанса. Мы знаем, что современная готическая субкультура появилась в Западной Европе и Северной Америке в период конца семидесятых и начала восьмидесятых годов. Как и сейчас, ...


Наверх