Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


История

Количество работ в разделе: 10938
Название работы Скачать
2301.
Реформы 60-70-х годов XIX века: предпосылки и последствия
... . Таким образом, отмена крепостного права была обусловлена политическими, экономическими, социальными и нравственными предпосылками. Эти предпосылки также обуславливали проведение других немаловажных буржуазных реформ: в области местного управления, суда, образования, финансов, в военном деле. ...
2302.
Реформы 60-70 годов XIX века в России и контрреформы 80-90 г.г. XIX века
... в определённое соответствие потребностям развития гражданского общества, а корректировкой уже осуществлённых реформ на основе российской политической традиции. 2 Контрреформы 80-х начала 90-х гг. XIX в. Утверждение капитализма в России 1 марта 1881 г. на престол вступил Александр III, сын ...
2303.
Реформы 50-х годов XVI века в России
... круги не устроило наступление власти на местничество и его политика приравнивания новых слобод к посадам по размерам податных средств. Реформы 50-х годов XVI века не устранили дворянско-боярских разногласий. Кроме того, боровшиеся стороны провоцировали беспрецедентное разорение и обнищание крестьян. ...
2304.
Реформування російського книгодрукування Петром І
... послужити списки вексельного статуту 1729 року Овсія Русинова, що був, мабуть, прикажчиком). Зате чисто літературним був інтерес російського купецтва до особи Петра 1, що виявився у великій кількості збірок, що містять різні варіанти його біографії. Також деяке розповсюдження мали серед купецтва ...
2305.
Реформирование социального государства в Германии
... к экономическим сложностям вызванных «освоением» правительством ФРГ новых «восточных» земель и вызвало к жизни затяжные дискуссии о реформировании «социального государства» в Германии. Подведем определенные выводы по данной части нашего изложения. - модель «социального государства» в Германии ...
2306.
Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах
... землі, на яку вони сподівалися; інші (знатні) вважали, що і так він зайшов занадто далеко. Плутарх цитує висловлення Солона: «Важко у великих справах догодити одразу всім». Реформи Клісфена Після падіння тиранії Пісістратидів афінську демократію очолив Клісфен, що належав до роду Алкмеонидів. ...
2307.
Реформи Петра І
... того, що було запроваджено Петром І, існує й по сьогоднішній день. Суперечливість перетворень виявилася і в тому, що навіть прогресивні за своїми цілями реформи Петро І здійснював середньовічними, жорсткими методами, насильно європеїзуючи країну. Реформи мали як позитивні, так і негативні наслідки ...
2308.
Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ
... народності ще сильніше відчувати своє неповноправне положення. В остаточному підсумку політика централізації, що становила сутність реформ Марії-Терезії і Йосифа II, не тільки не змогла перебороти децентрализаторских тенденцій, обумовлених наявністю численних національностей, але навіть підсилювала ...
2309.
Реформи Івана IV Грозного
... пояснити багато вчинків Івана Грозного. В роботах Платонова С. Ф. «Повний курс лекцій з руської історії» і «Підручник з руської історії» на питаннях реформ Івана Грозного увага не зосереджена. Перетворення докладно не розглянуті, але подано їхню фактичну оцінку. Самі ж роботи відносяться до робіт ...
2310.
Реформи Володимира
... – адже без боєздатної армії годі було думати про свій авторитет, а значить, про перетворення Русі на могутню державу. 5. Фінансова реформа. Володимир розпорядився карбувати золоті та срібні гроші – золоті монети «златники» і срібні монети – «срібники». На аверсі цих монет поміщено зображення ...
2311.
Реформи братів Гракхів
... , були вже вичерпані, а аграрне питання все ще виявлялося далеким від дозволу. Висновок колоній і повинний був служити додатковим заходом до аграрної реформи. В Італії Гаєм Гракхом були засновані дві чи три колонії: одна в Брутії, інша на території Тарента і, бути може, ще одна в Капуе. Але італі ...
2312.
Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
... визначати суть історичних явищ та подій та їхнє значення; описувати й характеризувати модернізаційні процеси в українських землях, а саме - реформи 60-70-х років XIX ст.; на основі аналізу різних джерел інформації доводити закономірність процесів модернізації у розвитку українських земель цього пер ...
2313.
Реформи XVII-XVIII ст. в Російській імперії
... воно так довго приховувало в своїй глибині. 1. Характеристика епохи - рубіж XVII-XVIII ст. Петро I "сподівався грозою влади викликати самодіяльність в суспільстві, що поневолило, і через рабовласницьке дворянство встановити і Росії європейську науку, народну освіту як необхідну умову ...
2314.
Реформи 1863-1874 рр. в Росії
... військових округів, трохи пізніше здійснив централізацію військового управління. Була реформована система військових навчальних закладів, прийняті нові військові устави. Проводилося переозброєння армії. В 1874 р. у Росії була введена всестанова військова повинність із обмеженим терміном військової ...
2315.
Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії
... шляхом підтримування англійського протестантизму надіялись позбутися від французького впливу) узаконило Реформацію. 2.5 Особливості Реформації в Нідерландах   Основні передумови Реформації в Нідерландах визначалися, як і в інших європейських країнах, поєднанням соціально-економічних, полі ...
2316.
Реформация в Швеции
... на родину, он стал первым проповедником лютеранства в Швеции. За ним последовали и другие священники в разных местах Швеции. Ослабление позиций католической церкви после 1523 г. облегчило проповедь реформации. Олаус Петри, его брат Лаврентий Петри, Лаврентий Анд-реэ и их ученики энергично ...
2317.
Реформаторський рух в Китаї
... nbsp;    охарактеризувати причини поразки реформ «100 днів» та наслідки згортання реформ для розвиту Китаю. 1 Передумови та причини виникнення реформаторського руху в Китаї Продемонстрована в роки опіумних воєн і тайпинского повстання слабкість Цинской імперії і енергійне змі ...
2318.
Реформаторское движение в Китае в XIX веке
... движения за реформы фактически без суда и следствия Кан Юпу, был казнен по распоряжению императрицы Цы Си.[11] Заключение Первое реформаторское движение в Китае («янъу» – 1869 – 1890 гг.) проходило под лозунгами военного «самоусиления» и «благосостояния и мощи». «Самоусиление» ...
2319.
Реформаторская лихорадка и переворот 1964 г.
... оценке решений XX съезда КПСС. Китай отрицательно отнесся к оценке деятельности Сталина. 4. Смещение Н.С. Хрущева: «законная отставка» или «переворот»?   15 октября 1964 г. опубликованное в советских газетах ко­роткое коммюнике сообщило, что состоявшийся накануне пле­нум ЦК «удовлетворил ...
2320.
Реформаторская деятельность Петра I и складывание российского абсолютизма.
... которой могли запутаться даже опытные дельцы того времени, не отвечала требованию характерной для абсолютизма унификации аппарата. Реформа сената. Первоначально все президенты коллегий входили в состав Сената. Но Петр признал, что «сие сначала не осмотря учинено», ибо «члены сенатские почитай ...
2321.
Реформаторская деятельность М.X. Рейтерна, Н.X. Бунге, И.А. Бышнеградского, С.Ю. Витте
... заботой о благополучии дворянства как основы государства. Вершиной реформаторской деятельности С.Ю. Витте было завершение денежной реформы в 1895–1897 гг., подготовка которой проводилась еще Рейтерном – Бунге – Вышнеградским. В итоге был накоплен опыт стабилизации российского рубля, ...
2322.
Реформаторская деятельность Владимира Святого
дняшних реформ. Всё это и определяет актуальность данной работы. Целью нашей работы является рассмотрение реформаторской деятельности Владимира I. Данная цель позволила сформулировать следующие задачи: 1)         рассмотреть предпосылки введения христианства ...
2323.
Реформа системы государственного управления в КНР в 80-90 гг.
... работах данные реформы рассматриваются лишь частично в ряду других реформ политической системы. Реформы системы государственного управления в КНР Началом политических и экономических реформ, а с ними и эволюцию политической системы КНР, принято считать 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, ...
2324.
Реформа Сервия Туллия
... в руках военнообязанных граждан. Для оформления и утверждения государства в Риме большое значение имело разделение населения согласно реформе Сервия Туллия по территориальным округам - трибам. По территориальным трибам проводился ценз, согласно которому граждане зачислялись в тот или ...
2325.
Реформа 1861 года. Отмена крепостного права
... состояние крепостных, которые ждали освобождения и волновались год от году заметнее и сильнее. Слова государя произвели очень большое впечатление на все русское общество. Полноценное протекание  событий отмены крепостного права в России 1861 г. будут освещены в работе. 2. Освобождение ...
2326.
Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина
... о древней и новой России в ее политическом и гражданском от­ношении» (1811), адресованной Александру I и направленной против М.М. Сперанского. Политико-правовые взгляды Н.М. Карамзина формировались под влиянием Великой французской революции.[2] Он говорил, что собрание в Париже подтверждает его ...
2327.
Репрессии среди крестьян на территории Западной Сибири в 1930-е годы
... подробно отобразить все аспекты заявленной проблемы исследования. Цель работы: Изучить комплекс проблем, определяющих массовые репрессии среди крестьян Западной Сибири в период завершения коллективизации сельского хозяйства. Исходя из степени изученности проблемы и не претендуя на исчерпывающее ...
2328.
Репрессии против крестьян в 30-е годы
... В число заместителей начальника политотдела вводился уполномоченный от ОГПУ. Деятельность политотделов МТС (1933-1934 гг.) ознаменовалась новой волной репрессий против крестьянства, квалифицированных сельскохозяйственных кадров. По данным политотделов МТС 24 областей, краев и республик, в 1933 г. ...
2329.
Репрессии и голод 1930-х годов в России
... которых 650 были приговорены специальными судами к расстрелу. Согласно данным ГПУ, только политическая полиция приговорила к смерти в 1930 году 20.200 человек. Продолжая репрессии против "контрреволюционных элементов", ОГПУ воплотило в жизнь директиву об аресте шестидесяти тысяч кулаков ...
2330.
Репрессивная система и карательная политика СССР
... 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О карательной политике и состоянии мест заключения». В документе отмечался ряд отрицательных явлений и крупных недочетов в деятельности судов и в постановке карательной системы. Правительство требовало «признать необходимым применять суровые меры ...
2331.
Репресії проти селян. Розкуркулення
... . Формою боротьби з заможним селянством було обране так зване «розкуркулення», тобто економічне пограбування селян, порушення їхніх політичних і соціально-економічних прав, репресії. Розкуркулення відбувалося в умовах, коли не було чіткого визначення, хто є куркулем: чи це той, хто використовує ...
2332.
Реорганизация русской армии в начале XVIII в.
... ствол, а не вставлялся, как ранее багинет, в него. Это новшество давало возможность вести одновременно и огонь, и рукопашный бой. Принятые на вооружение русской армии в начале ХVIII в. ружья (фузеи) имели следующие тактико-технические данные: калибр – 7 линий (17,7 мм); вес – 4,5 кг без штыка и 5,2 ...
2333.
Ренессанс и гуманизм. Савонарола
... В искусстве и архитектуре, как и в устном и письменном слове, древность считалась источником культурных ценностей, из которого мог черпать Ренессанс. Гуманизм, таким образом, сосредотачивается на том, как идеи были получены, а не их фактическим содержанием. …Гуманист мог быть скептиком или верующим ...
2334.
Ремесленные и фабрично-заводские училища в СССР в первой половине ХХ века
... и организационные основы для последующего развития социалистического начального профобразования. Глава 2. Роль и значение ремесленных и фабрично заводских училищ 2.1 Образовательные учреждения НПО (начальное профессиональное образование) Профессиональное образование как часть общественной ...
2335.
Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції
... їхнього краху Диггери, самоназва - «істинні левеллери» - рух, що виник в 1649 році. Основними учасниками була сільська біднота в роки Англійської революції. Виступали проти приватної власності, в першу чергу, проти приватної власності на землю. Диггери діяли мирною дорогою: вони стали скопувати ...
2336.
Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час
... - зламала традиційну для Православної церкви систему організації й підпорядкувала все духовенство безпосередньо чинній владі.   3. Німецько-фашистський окупаційний режим і релігійне життя України Взаємовідносини між нацистським режимом і українським православ'ям, які склалися в період ...
2337.
Религия нартов
... языческие боги вытеснялись с кровью, но божьего проклятия нартов, скорее всего, не было вовсе. Христианство вплелось гармонично в систему аланских божеств и сохранилось по сегодняшний день в таком причудливом виде у осетин. 2. Религия нартского эпоса Нартский эпос - это мифоэпическое наследие ...
2338.
Религия и культура танской эпохи
... Школа чань с ее проповедью непосредственности и духов­ной свободы оказала большое влияние на китайское искусство и поэзию. 2. Развитие буддизма В танскую эпоху плодотворно шло развитие учения буддизма, сформировалось несколько оригинальных школ. Школой фило­софского синтеза, основанной в VI ...
2339.
Религиозный фактор в становлении древнерусского государства
... первой главе работы рассмотрим состояние Руси в IX–X веках, то есть в период образования и становления государства. Для этого мы рассмотрим общую историю IX–X веков, политический строй раннего Древнерусского государства и религиозные воззрения славян – язычников. Целью данной главы будет понимание ...
2340.
Религиозно-политические реформы фараона Эхнатона
... в своей деятельности Эхнатон концентрировал усилия, в основном, на внутренней политике, основой которой являлась религиозная реформа. ГЛАВА 3. ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ ЭХНАТОНА   Эхнатон не имел сыновей от Нефертити. Старшая из дочерей, Меритатон еще в годы правления ...
2341.
Религиозная политика Ахеменидов
... роль играл бог солнца Митра. С культом Митры впоследствии была связана вера в загробную жизнь. 4. Религиозная политика Ахеменидов Историческая картина развития религиозной политики представляется следующим образом. Кир II и Камбиз, как и предшествовавшие им Ахемениды, целиком находились под ...
2342.
Реконструкция прав, обязанностей и взаимоотношений князя и дружины по Повести временных лет
... , а с дружиной, принимая или не принимая ее решения. В целом, можно заключить, что Повесть временных лет дает множество возможностей для реконструкции прав, обязанностей и вопросов взаимоотношений князя и дружины в средневековый период отечественной истории, несмотря на ряд своих особенностей как ...
2343.
Реконструкция картины мира человека сталинской эпохи
... духа и совести отходят на второй план. Но людям нужно во что-то верить, иметь нравственную опору. Такой верой для человека сталинской эпохи стали положения коммунистического учения. «Коммунистический строй... требует принудительного единства мысли... Коммунисты исповедуют воинствующий атеизм и они ...
2344.
Рейганоміка
... в економіці державної власності, щодо розширення ринкового контрактування державних відомств з приватними компаніями, на передачу їм невластивих, як вважали Рейган і його помічники, державним установам господарських функцій. Деякі ідеї Рейгана носили досить утопічний характер, наприклад приватизація ...
2345.
Режим санации
... . Таким образом, можно сделать выводы, что экономическое и политическое положение Польши в этот период было достаточно противоречивым. 2. РЕЖИМ САНАЦИИ БЕЗ ПИЛСУДСКОГО 2.1 Внутриполитическое и экономическое положение в Польше в 1935-1939 гг. Военно-техническая модернизация армии   ...
2346.
Режим "санації" в Польщі: витоки і наслідки
... діяч: політик і дипломат. І тому не дивно, що саме йому доведеться стати ініціатором введення режиму санації. 2. Перший етап «санації», як наслідок кризи парламентаризму Політичному ладу Польщі, особливо після виборів 1922 року, була притаманна надзвичайна політична роздробленість. Це явище ...
2347.
Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)
... єні “польською контрою". Незаперечно, іншою причиною, що спонукала радянську владу до особливої політики в регіоні, була його надзвичайно строката етнонаціональна структура: округи Волині, Київщини і Поділля репрезентувалися фактично усіма можливими у радянському переписі національностями. ...
2348.
Революція 1917 року в Україні (лютий-початок липня 1917 року)
... Винниченка та С. Єфремова. 8 квітня було обрано ви­конавчий Комітет УЦР у складі 20 осіб, який у липні 1917 р. дістав назву Малої Ради. Роботою Українського з'їзду закінчився перший етап Української революції і почався другий — етап наростання революційного руху в Україні. Після з'їзду українство ...
2349.
Революция и судьба Романовых
... оплотам шаткой большевистской власти, и мятежные части чехословаков походным маршем двигались по Сибири, приближаясь к Екатеринбургу. На этом фоне вопрос о судьбе Романовых принял неожиданный оборот. Вскоре после подписания Брест-Литовского мирного договора король Дании Христиан X, кстати сказать ...
2350.
Революция в Китае, Иране, Турции
... на Востоке под влиянием Революции 1905-07 в России, положившей начало "пробуждению Азии". 2. Предпосылки революции С 70-х гг. Турция постепенно превращается в полуколонию империалистических держав, но нарастание острых межимпериалистических противоречий на Балканах и Ближнем Востоке ...
2351.
Революция в Иране
... движения и укрепления независимости Ирана. Обострение империалистических противоречий Великобритании и России с Германией и страх перед дальнейшим углублением революции в Иране привели к подписанию (в августе) англо-русского соглашения 1907 г., в соответствии с которым Иран был разделён на русскую, ...
2352.
Революция 1917 года в России
... царизм за обретение госу­дарственного суверенитета.     Борьба за выбор пути общественного развития России в марте-октябре 1917 года Итак, Февральская буржуазно-демократическая революция стала историческим фактом. Ее успех предопределялся тем, что в ликвидации самодержавия были ...
2353.
Революция 1917 года в Казахстане. Установление советской власти
... Уральска. Основными очагами сопротивления Советам были Оренбургский, Уральский и Семиреченский. Автономия После установления Советской власти на национальных окраинах бывшей Российской империи, в том числе и Казахстане, встал вопрос об образовании советской национальной государственности. ...
2354.
Революция 1917 года
... со стороны части интеллигенции сдержать скатывание страны к братоубийственному побоищу оказались безрезультатными. Одержавшая лёгкую победу в октябре 1917 года, партия большевиков первоначально выступила в качестве объединителя распадавшегося государства, гаранта мира и немедленного радикального ...
2355.
Революция 1917 года
... установлением советской власти был прерван процесс демократизации России, постепенного превращения ее в парламентскую республику европейского образца. Революция 1917 г., начавшаяся Февральской, завершилась Октябрьской. Большевики и историки-марксисты (отечественные и зарубежные) назвали ее Великой ...
2356.
Революция 1917 г. в книгах С.Г. Кара-Мурзы
... государство прочно стоит на силе и согласии. Утрата любой из этих опор - начало краха государства. В моменты глубоких кризисов государства, подобных революциям 1917 г. или ликвидации СССР, речь идет не об изолированных конфликтах и противоречиях, - политических и социальных - а об их соединении в ...
2357.
Революция 1905–1907 гг. в России
... денежный заем, использованный для подавления революции.   1.5.2 Итоги первой русской революции 1905-1907 гг. Одним из главных итогов революции 1905-1907гг. явился заметный сдвиг в сознании народа. На смену патриархальной России шла Россия революционная. Революция по своему характеру была ...
2358.
Революция 1848-1849 в Европе
... начал правление с роспуска парламента, и подавления революции в Венгрии. В марте 1849 года Франц Иосиф «даровал» Австрии новую Конституцию. Но она, спустя 2 года была отменена. 4. Революция 1848 года в Италии В середине XIX века значительная часть Италии находилась под австрийским владычеством ...
2359.
Революционный терроризм в начале 20 века
... также без труда преодолевает преграды, существующие между отдельными политическими доктринами. Она универсальна и беспринципна. Терроризм, вопреки бытующему мнению, не является подвидом партизанской (революционной) войны, и его политические функции в наши дни носят иной характер. Кто-то в ...
2360.
Революционный процесс в современной России
... оказались еще слабее, чем почти бессильная центральная власть". Подобная трактовка событий фиксировала в качестве главной особенности революционного процесса в России слабость государства (причем способность к насилию скорее подтверждает это, чем опровергает), и главный источник этой слабости ...
2361.
Революционный кризис в России начала XX века
... недовольства постепенно приняло организационный характер, к нему присоединилась и российское крестьянство. Цель контрольной работы – рассмотреть революционный кризис в России начала XX века. Данная контрольная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка используемой литературы. В ...
2362.
Революционные народники
... научный анализ объективно-исторического развития пореформенной России, мотивации действий и психологии участников исторических событий. 2. Революционное народничество и царский суд Революционные народники подвергли уничтожающей критике судебную систему царизма, в частности реформу от 20 ноября ...
2363.
Революционные движения в пореформенной России
... сама она уже тогда не принимала террор как метод политической борьбы. По ее мнению, террор отрицательно влиял на развитие революционного движения в России [9]. Затем началась череда террористических выступлений: в августе того же года удар кинжалом Сергея Кравчинского, поразившего начальника III ...
2364.
Революционное студенчество в Петербурге конца Х1Х - начала ХХ века
... самодержавного режима». Таковы были настроения студенчества, представлявшего собой наиболее радикально настроенный социальный слой. Глава 2. Революционное движение в студенческой среде Петербурга  конца Х1Х - начала ХХ веков 2.1. Организации и лидеры ...
2365.
Революционное народничество в 70-80-х годах XIX века
... 1880, февраль взрыв, проведенный Степаном Халтуриным в Зимнем дворце 1881, 1 марта убийство царя 60-е-70-е: три главных направления в революционном народничестве: 1. Бунтарское/анархическое: идеолог – Михаил Бакунин (1814-1876), выходец из старинного тверского дворянского рода, он получил ...
2366.
Революционное движение в Китае на рубеже ХІХ-ХХ вв.
... акти­визировавшихся петиционных кампаний маньчжурские власти были вынуждены пообещать ввести конституционное правление в 1913 г.   4. Подъем революционного движения. Наряду с либеральной оппозицией, действовавшей легально на территории империи, а также в эмиграции (здесь особым вли­янием ...
2367.
Революции: как и почему они случаются
... возможности зарубежных стран диктовать условия послереволюционного экономического и политического развития. 7. ДРУГИЕ СПОСОБЫ СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ Поскольку революции, как было показано выше, в большинстве случаев не приводят к радикальному устранению барьеров на пути общественного развития, ...
2368.
Революции в Гватемале и Боливии
... США стали готовить интервенцию против Гватемалы. Для этого на территории Никарагуа и Гондураса при активном участии США из бежавших из Гватемалы противников революции были сформированы и экипированы американским оружием отряды во главе с бывшим подполковником гватемальской армии Кастильо Армасом. В ...
2369.
Революции 1848-1849 гг. в Европе
... , что способствовало победе сил реакции. Контрреволюция в Италии была поддержана прямой интервенцией европейских держав. Однако, события 1848-1849 гг. существенно расшатали феодальные устои и абсолютистские режимы в Италии, стали толчком к последующему развитию национально-освободительного и ...
2370.
Реализация традиций обучения истории 60-70-х гг. ХХ века в современной школе
... материал. Для того чтобы оценить особенности применения некоторых форм, методов и приемов обучения истории 60-70-х гг. ХХ века сегодня был проведен сравнительный анализ данного семинара и семинара, проводившегося учителем школы №444 Москвы Г.В. Клюковой в 1964 г. (См. Приложение). Отечественная ...
2371.
Реализация идей Кейнса в период "нового курса" Ф.Д. Рузвельта
... к инфляционному росту цен, Кейнс парировал утверждением, что «наша жизнь также краткосрочна»[9]. Глава 2. Реализация идей Кейнса в период «нового курса» Рузвельта 2.1 Социальное законодательство «нового курса» Рузвельта Как мы уже отмечали выше, период 20-х гг. XX в. был для США ...
2372.
Реакція владних кіл Японії на відкриття країни
... Для подальшого розвитку Японії потрібно було виходити з світової ізоляції, проте правлячі верхівки Японії та населення вороже сприймали цей факт. Реакція владних кіл Японії на відкриття країни Глибока криза феодальних взаємин держави і загострення класової боротьби сильно похитнула престиж ...
2373.
Расцвет, кризис и падение Римской империи
... -мод решил их казнить, они задушили его в ванне 31 декабря 192 года. Династия Антониев прервалась.   2. Кризис и падение римской империи После убийства Коммода Римская империя надолго погрузилась в смуты, которые известны нам как эпоха солдатских императоров. Однако это название не совсем ...
2374.
Расцвет и упадок Нового царства. Реформа Эхнатона
... в истории древнеегипетского общества. Материалы исследования могут быть использованы при преподавании курса истории древнего мира, на факультативных занятиях. 1. Расцвет и упадок Нового царства. Реформа Эхнатона   1.1 Внешняя политика Египта периода Нового царства Борьбу с гиксосами ...
2375.
Расцвет и кризис афинской демократии
... рабовладельцев и «совместной частной собственностью активных граждан»; вся полисная система стала клониться к упадку. Возвышение и кризис афинской демократии сопровождались заметными переломами в общественном сознании. Строго охраняя основы полисной жизни, афинская демократия отличалась известным ...
2376.
Рассяленне славян і іх з'яўленне на тэрыторыі Беларусі
... стыхія. Гэты працэс працягваўся доўга і нават тады, калі фарміравалася беларуская нацыя. Як падкрэслівалася, рассяленне ўсходніх славян на тэрыторыі Беларусі практычна супала па часе з разлажэннем першабытнага грамадства і развіццём на беларускіх землях пераважна феадальных адносін, звязаных ...
2377.
Распутин Г.Е. Кто же он?
... - Помните мои слова, они убили Распутина. Наконец я поехал с моим старшим сыном Семеном к Распутину и разбудил его племянниц и дочерей. Я им заявил прямо: - Ваш отец убит, нужно искать его тело. Девушки заплакали. Я спросил их, кто такой "маленький". - Отец запретил нам это говорить, - ...
2378.
Распространение христианства на украинских землях
... в Крыму, относятся к III в., а 304 годом датируется первое христианское надгробие на Крымском полуострове. К этому же периоду относится и распространение христианства в Херсонесе - причем, похоже, проповедь Еванглия была вначале встречена здесь не очень неприветливо. Древние сказания о херсонесских ...
2379.
Распространение масонства в России в ХХ веке
... стало закрытие ими работ "Теоретического градуса" в 1863 году (11). Глава 2. Масонство России в ХХ веке   2.1 Подготовка в Париже и открытие первых в ХХ веке масонских лож в России К началу 1900-х годов во французских ложах насчитывалось около полутора десятков русских ...
2380.
Распад Югославии и его последствия
... начале 2003 г. она стала 45-м членом Совета Европы. Однако новое государство просуществовало только до мая 2008 г., новое правительство Черногории провело референдум о полном суверенитете, за который проголосовало 55% всех жителей. Так на карте Европы появилось новое государство, а распад Югославии
2381.
Распад СССР: причины и последствия становления российской государственности
... с судьбой русских, оставшихся за пределами России, национальных меньшинств в целом. Становление российской государственности после распада СССР. Становление российской государственности проходило в драматичной обстановке. Главная причина этого состояла в том, что, став самостоятельной, сделав ...
2382.
Распад СССР: ностальгия, преступление, подвиг
... чтобы в этой ситуации не допустить более худшего", - сказал Бурбулис. В интервью на 15-летие беловежских соглашений президент РФ Владимир Путин, назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века». А лидер ЛДПР, Владимир Жириновский заявил, что беловежские соглашения явились « ...
2383.
Распад СССР
... пришлось заплатить народу за свое безмолвие, за самоустранение от борьбы с буржуазной контрреволюцией образца августа 1991 г. Не снимая личной ответственности за распад СССР и развал мировой системы социализма с тогдашних руководителей партии и правительства, нужно признать также и низкий уровень ...
2384.
Раскулачивание колхозников
... quot; Венгеровского района той же области был сослан член партии Власов, предварительно исключенный из ВКП(б) в связи с арестом. В самый разгар раскулачивания колхозников, на 1-й странице газеты "Правда" за 16 июня 1948 г. была помещена заметка об образцовом отношении к защитникам Родины ...
2385.
Раскол Русской Православной Церкви: на перекрестке мнений
... церкви и идентификации вселенской церкви с поместной русской церковью писали В.О. Ключевский[13], П.Н. Милюков[14] и другие исследователи, не принадлежавшие к духовно-академической школе. 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ШКОЛЫ О РАСКОЛЕ Оценки раскола представителями государственно-православной ...
2386.
Расизм та його прояви на сучасному етапі
... законів, уведеними згодом європейськими іммігрантами, такий правовий титул може бути анульований. 3. Форми прояву расизму на сучасному етапі Skinheads – чи різноманітять вони сучасний чи расизм ні? Спробуємо розібратися. До початку 70-х р. склався загальний зовнішній вигляд і атрибутика — ...
2387.
Ранняя Римская республика
... принадлежали патрициям. Именно это и было причиной постоянной борьбы плебеев с патрициями, борьбы, которая стала основной чертой жизни ранней Римской республики. Плебеи требовали издания законов, которые бы защитили их от произвола патрициев, расширения прав народного собрания, а также желали иметь ...
2388.
Ранняя Римская империя
... , Полибий и Нарцисс. В первую очередь новый режим занялся внешней политикой, которая во времена Калигулы оказалась основательно заброшенной. В 42 году к Римской империи была присоединена Мавретания, после чего Клавдий лично отправился на повторное завоевание Британии, южная часть которой была без ...
2389.
Ранняя история монголов
... тесных связей с покоренными народами. Чтобы заручиться их поддержкой, он иногда даже освобождал их от уплаты налогов. Глубокий след в дальнейшей истории монголов оставила введенная Чингисханом традиция использования иностранцев в роли писцов, переводчиков, учителей, советников, купцов и даже воинов ...
2390.
Ранние отечественные земледельческо-скотоводческие цивилизации
... рубеже 9-10 вв. происходил процесс образования государства у аланов на Северном Кавказе. 3 Особенности охраны памятников истории ранних отечественных земледельческо-скотоводческих цивилизаций Археологические памятники бронзового века обнаружены почти на всей территории Евразии. К 1-й половине ...
2391.
Раннее Средневековье в Западной Европе
... Русью. Активный товарный обмен установился также между Византией и странами Закавказья - Грузией и Арменией. В целом на протяжении всего периода раннего Средневековья внешнеполитическое положение империи никогда не было стабильным. В конце VII - IX вв. Византия вела тяжелые оборонительные войны, в ...
2392.
Разработка думского избирательного закона в 1905-1907 годов
... «Партийная система России (конец XIX в. – 1917 год)»[8] и А. Н. Медушевского «Конституционная монархия в России».[9] Они рассматривают особенности российской политической системы в том числе в связи с разработкой избирательного закона в 1905 – 1907 гг. Работа «Политические партии России: история и ...
2393.
Разгул монархии в годы правления Ивана Грозного
... не удивительно, если князья и бояре все более и более разорялись и должали. Факт этот обнаруживается уже при отце Ивана Грозного Василии Ивановиче. От 1532 года сохранилось любопытное завещание богатого капиталиста Протопопова, раздававшего деньги в ссуду в большом количестве. Из этого заве­щания ...
2394.
Разгром интервентов на третьем этапе гражданской войны
... каждого человека. Этого не было и не могло быть в годы гражданской войны. 2. Разгром весеннего (1919 г.) комбинированного похода Антанты   1.         Третий этап гражданской войны Весной 1919 г, начался новый, третий по счету этап гражданской ...
2395.
Развитие юридической и социологической науки во второй половине XVIII века. С.Е. Десницкий
... всеми силами старается отплатить оный равномерным поражением своему врагу». Этот принцип, говорит Десницкий, «строго наблюдается во всех почти державах просвещенных»[52]. В русской литературе второй половина XVIII века нередко раздавались призывы усилить наказание за воровство, причем шли они как ...
2396.
Развитие энергетики Донбасса в 1950-80 годах
... мощности электростанций этого района в 1,5 раза превышает аналогичный показатель по Юго-Западному и Южному районам республики. Развитие энергетики Донбасса базируется в основном на использовании местных топливных и гидроэнергетических ресурсов. [4, с.160] Проект Мироновской ГРЭС был, выполнен ...
2397.
Развитие экономики Китая в XI-XІІІ веках
... культуры. Динамичное культурное и экономическое развитие Китая по­зволяет сделать вывод о том, что в начале второго тысячелетия Китай был не только крупнейшей, но и наиболее развитой стра­ной тогдашнего мира. По расчетам В. А. Мельянцева, в танско-сунское время в Китае наблюдался значительный ...
2398.
Развитие центробежных тенденций в Югославии
... Освободительная Армия Косово (ОАК), с ними вели борьбу вооруженные силы Югославии, начались этнические чистки. ¹ К 1998 г. среди косовского руководства стал заметен раскол, который обозначил тенденцию усиления позиций радикалов. Тем временем белградская оппозиция режиму С. Милошевича стала ...
2399.
Развитие Украины в эпоху Хрущева
... более 10 тыс. промышленных предприятий, а в конце 1957 г. им были подчинены 97% заводов республики. В изучаемый период Украина оставалась одной из самых развитых в промышленном отношении республик Союза. К негативным тенденциям следует отнести диспропорциональное моделирование экономики УССР с ...
2400.
Развитие угольной промышленности Донбасса как топливной базы энергетики
... вели угледобычу на сложных пластах мощностью до 1,2 м, а каждый четвертый забой - на крутопадающих пластах. Во-вторых, не содействовала развитию угольной промышленности Донбасса и государственная инвестиционная политика. Хотя в абсолютных показателях капиталовложения в отрасль увеличивались, однако ...


Наверх