Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Ботаника и сельское хозяйство

Количество работ в разделе: 2321
Название работы Скачать
801.
Томат, как ценная овощная культура
... высокий забор, кулисы. Томат лучше всего выращивать после капусты, лука, огурца, кабачков, т. е. тех овощных культур, под которые вносят свежий навоз. Не рекомендуется выращивать его по томату, картофелю, перцу ни сразу, ни через 2—3 года. Нежелательно и соседство с участком, где выращивают ...
802.
Токсическая дистрофия печени крупного рогатого скота
... скоту мочевины. Признаки дистрофии печени отмечают у крупного рогатого скота при кетозах, токсемии беременности и послеродовых осложнениях, желудочно-кишечных интоксикациях и инфекционно-токсических воздействиях. Токсическая дистрофия печени может развиваться как первичное, так и вторичное ...
803.
Товарное выращивание осетра
... режим солоновато водных лиманов северо-западного Причерноморья могут обеспечить успешное пастбищное выращивание осетра, белуги или её гибридов. Предварительные расчеты показывают, что при плотности посадки 20 экз./га, среднем весе товарной рыбы соответственно 3,0 и 2,0 кг, отходе в период нагула ...
804.
Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів
... попереднього охолодження (КІТО), 2-камера тривалого зберігання (КТЗ), 3-експедиція - приміщення для товарної обробки продукції, 4-платформа, 5-машинне відділення, 6-санітарно-побутові приміщення. З технологічних міркувань вимагається завантаження кожної камери однорідною партією продукції одного ...
805.
Технологія отримання основних видів продукції тваринництва
... бугаїв цієї породи, а пізніше закуплено 12 бичків. У 1979 р. затверджено два породних типи – придніпровський і чернігівський. 1.3 Отримання молочної продукції Тривалість життя великої рогатої худоби в середньому складає 18-20 років. Доцільно використовувати корів до 10-15-річного віку, оскі ...
806.
Технологія і комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи на силос
... зниження їх вартості; -       скоротити витрати на невиробничі процеси. Розділ 2. Розробка технології та організації вирощування та збирання кукурудзи на силос у приватному підприємстві “Агрофірма Семенівка” Мелітопольського району Запорізької області 2.1 ...
807.
Технологія вирощування підсисних поросят
... ів травлення, посиленню секретор­ної діяльності і в кінцевому результаті поліпшенню використання кормів дорослими тваринами [1, 3]. 1.2. Особливості вирощування підсисних поросят в перші дні життя    Поросята дуже маленькі, що тільки що народилися, і недостатньо жваві. Щоб матка не давила ...
808.
Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області
... варто сіяти після проса, щоб запобігти поширенню спільного шкідника - кукурудзяного метелика. 3.2 Система обробки грунту При безгербіцидній технології вирощування кукурудзи велике значення має основний обробіток ґрунту. Його проводять з урахуванням попередника, типу ґрунту, рельєфу, ступеня і ...
809.
Технологія вирощування кролів
... урахуванням потреби в основних поживних речовинах, вітамінах, мікро та макроелементах. Зелені корми - мають важливе значення в годівлі кролів. У сухій речовині молодої трави міститься до 25 % протеїну, 10-15 % клітковини, 4-5 % жиру, 30-50 – безазотистих екстрактивних і 9-11 % мінераотних речовин, ...
810.
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
... зберігання є загрозою забруднення навколишнього середовища. Визначено, що при утворенні одного кілограма молока утворюється до 5 кг гною. Виробництво продукції тваринництва ґрунтується на перетворенні рослинного білка, спожитого тваринами і використовується для росту тіла і продукування молока. І ...
811.
Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок
... ічних вимогах до посіву зернових. На основі теоретичних та експериментальних досліджень, визначено основні параметри технологічного процесу ремонту спрацьованих дисків сошників зернових сівалок із відновленням їхнього зовнішнього діаметра. Економічна оцінка ефективності техпроцесу ремонту дисків ...
812.
Технология уборки трав на сено и перевозки сена
ся первостепенно важным. Вполне возможно, что предприятие уже занимается налоговым планированием. Как это определить? Для этого необходимо ответить на вопросы, являющиеся по своей сути тестом на применимость налогового планирования на предприятии. 1. Каковы уровень и структура налоговой нагрузки ...
813.
Технология содержания овец и получение продукции в тонкорунном овцеводстве
... последующие годы снижается, а при высоком – недоиспользуется часть травостоя. 3. Технология получения продукции Стрижка – весьма важный производственный процесс в овцеводстве всех направлений продуктивности, особенно в тонкорунном и полутонкорунном, где шерсть служит основным ви-дом продукции. ...
814.
Технология растениеводства в хозяйстве
... , среднемесячная заработная плата составляет 10 000 рублей. Работники, занятые в сфере животноводства, разбиты на три бригады, в сфере растениеводства – на две. Фермы хозяйства находятся в отличном состоянии. За летний период там ежегодно проводятся все необходимые ремонтные работы. Всего в ...
815.
Технология производства, хранения, переработки и стандартизации продукции
... Продуктивность пчелы Ее оценивают по количеству меда, полученной от одной пчелиной семьи. Основная продукция пчеловодства – мед, имеющий пищевые и лечебные свойства, а также воск и прополис. Технология производства мясо бройлеров   При производстве мяса птицы применяют три технологии ...
816.
Технология производства, хранения и переработки кукурузы
... стране составляет 21,9 млн га. Задача состоит в том, чтобы увеличить производство зерна на имеющейся площади и получать в среднем 4 - 5 т зерна с 1 га. Этому будет способствовать переход на интенсивную технологию возделывания данной культуры. 1.   Почвенно-климатические условия зоны. ...
817.
Технология производства яиц и мяса бройлеров
... х 0,4 х 0,2 100 5-6 6 20 7-10 10-12 2 на 4-5 голов 25-30 12-18 60-70 0,70 4 0,3 0,6-1,2 0,31 0,25 8,53 1,54 4,50 200 8 5 5   3.Технология производства яиц Производство пищевых яиц базируется в основном на разведении кур ...
818.
Технология производства яиц
... хорошую продуктивность (до 280 яиц). Распространены в хозяйствах птицеводов-любителей и фермеров. Как ценнейший генофонд сохраняется в коллекции ВНИТИП. Для производства яиц используют гибридов, получаемых путем скрещивания специализированных линий. Птица исходных линий А, В и С «Старкросса-288» ...
819.
Технология производства шерсти овец
... в строительном деле, авиации и т.д. Шерстяные ткани красивы, гигиеничны, отличаются легкостью и эластичностью, хорошо сохраняют тепло, износоустойчивы. Шерсть овец в массе состоит из отдельных волокон. По внешнему виду и техническим свойствам различают следующие типы шерстяных волокон: пух, ость, ...
820.
Технология производства органических удобрений
... спецодежды, умывальники туалеты. Рабочий персонал обеспечивается спецодеждой и спецпитанием в соответствии с существующими нормами. При систематической работе с минеральными и органическими удобрениями рабочий персонал должен проходить медицинский осмотр не реже одного раза в 6 месяцев. В целях ...
821.
Технология производства мяса птицы
... . При излишнем потреблении воды птицей снижается переваримость корма, что также нерационально. Поэтому современные ресурсосберегающие технологии производства мяса птицы предусматривают рациональное использование кормов и воды. При ограниченном кормлении и поении птицы родительского стада и ...
822.
Технология производства молока
... продуктивности коров. Пожизненные рекорды молочной продуктивности у коров определяют максимальную возможность в использовании их на протяжении всей жизни. 1.4 Технология производства молока Системы содержания крупного рогатого скота Для разведения крупного рогатого скота обычно применяют две ...
823.
Технология производства картофеля на семена в условиях Колышлейского района
... количества достаточно для формирования данной урожайности.[4],[7] 4. Технология возделывания картофеля на семена в Колышлейском районе   4.1 Характеристика сортов, рекомендованных для сельскохозяйственного производства применительно к картофелю Сорт – группа сходных по хозяйственно – ...
824.
Технология производства и хранения кукурузы в условиях северной лесостепи Новосибирской области
... , обеспечивающего высокую продуктивность в сочетании с хорошим качеством. Соблюдать технологию предпосадочной подготовки семян кукурузы, ухода, уборки и хранения кукурузы. Разрабатывать меры экономического стимулирования производства кукурузы. Список используемой литературы.   Климат, ...
825.
Технология производства и переработки молока
... содержания, комплексной механизации и рациональных технологических решений; - выполнения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий и т.д. Интенсивная технология производства молока должна объединить все эти факторы в единый технологический процесс, направленный на получение максимальной ...
826.
Технология производства и переработки молока
... . Следовательно, в рацион необходимо ввести корма богатые этими элементами.   4. Технология производства и переработки молока   Прогрессивная технология производства молока – комплекс производственных приемов разведения, кормления, содержания, и использования животных, обеспечивающих ...
827.
Технология послеуборочной обработки и хранения семенного, продовольственного и фуражного вороха
... 1т. Уровень рентабельности характеризует степень эффективности тех дополнительных затрат, которые производят в хозяйствах на послеуборочную обработку и хранение семенного, продовольственного и фуражного зерна, т. е. повышения его качества. Уровень рентабельности, в данном случае, характеризует ...
828.
Технология послеуборочной обработки и хранения зерна в племзаводе "Путь Ленина" Омутнинского района Кировской области
... российских машиностроительных предприятий, производящих оборудование для послеуборочной обработки зерна. Предприятие начало свою деятельность в начале 90-х годов, объединив под общим началом ряд машиностроительных заводов г.Кирова и Кировской области. Оригинальность конструкторской мысли, а также ...
829.
Технология получения товарного меда на частной пасеке Кузнецова Ю.А
... данные статистически обработаны с помощью программы компьютерного обеспечения Excel 2007. 3.3 Результаты исследования 3.3.1 Технология получения товарного меда на частной пасеке Кузнецова Ю. А При наступлении главного медосбора проводятся работы направленные на более полное использование ...
830.
Технология переработки дикорастущих грибов, семейства сыроежковые, род млечник (Lactarius)
... Lactarius helvus - Млечник серо-розовый Lactarius hepaticus - Млечник печёночный Lactarius porninsis - Млечник оранжевый Lactarius uvidus - Млечник мокрый Lactarius violascens - Млечник лиловеющий Смертельно-ядовитых грибов рода млечник не встречается на территории РФ. 2. Химический состав ...
831.
Технология мясного скотоводства
... угодий и около 22-25 млн. га неиспользуемой пашни; апробированная практически во всех регионах страны малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства; ресурсы маточного поголовья в мясных и молочных стадах для формирования новых мясных ферм племенного и особенно товарного ...
832.
Технология машинного доения
... из этих контрольных систем активизируются доением / сосанием, что подчеркивает важность способа стимулирования и воздействия на соски во время машинного доения. Значение эффективного извлечения молока Эффективное извлечение молока – один из важных моментов, связанных с техникой и процедурами ...
833.
Технология кормления и содержания стельных и сухостойных коров
... организм предохраняет зародыш и плод от воздействия факторов окружающей среды, но все-таки это внешнее влияние, включая и условия содержания стельных сухостойных коров, отражается на их состоянии. Особенно чувствителен плод к условиям жизни матерей при переходе к плодному периоду (в 40-70 дней ...
834.
Технология кормления и содержания жеребят
... площади, чем при размещении его денниках. К тому же оборудование конюшни для группового содержания жеребят стоит значительно дешевле. Но при групповом содержании исключается индивидуальное нормирование кормление молодняка, создаются предпосылки для более быстрого распространения инфекционных и ...
835.
Технология комбайновой уборки льна
... не обрабатывают. Для борьбы с вредителями, в частности с блохой, применяют децис и хлорофос. 2. Технология комбайновой уборки льна По этой технологии одновременно с тереблением очесанная солома льна связывается льнокомбайнами в снопы для сдачи на льнозаводы или расстилается в ленты для ...
836.
Технология и техника лесной промышленности
... на плавучих опорах. Удерживаются наплавные опоры с помощью русловых опор и канатов-выносов, прикрепленных к береговым опорам. 50. Технология производства щепы и древесной стружки Технология производства щепы из древесного сырья низкого качества заключается в подготовке древесного сырья, его ...
837.
Технология и техника добывания фазана в Благовещенском районе
... петли. Внутрь плетушки кладут лакомый для фазанов корм. 3.4 Технологические приёмы применяемые при добывании фазана в Благовещенском районе В 2009 году в Благовещенском районе была открыта охота на фазана. Их численность выросла, и шестилетний запрет на отстрел сняли. Охота производится ...
838.
Технология и техника добывания утиных в Константиновском районе
... - в 2005г. Свиноводство в общественном секторе сохраняет свое поголовье, т.к. им занимается лишь ФГУП «Поляное». Программой развития агропромышленного производства Константиновского района на 2006 - 2010 годы предусмотрено увеличение численности свиней к 2010 году до 23400 голов, что в 2 раза выше ...
839.
Технология и техника добывания лося в Магдагачинском районе Амурской области
... . О результатах использования лицензий охотоведы хозяйств отчитываются перед управлением по окончании промысла. 4.5 Способы охоты на лося в Магдагачинском районе 4.5.1 Охота на засилке Способ, пожалуй, наименее распространенный. Применяется в часто посещаемых лосями местах с постоянными ...
840.
Технология и техника добывания кабана в Благовещенском районе
... без предварительного оклада, и выгоняют зверей на заранее выставленную стрелковую линию [18]. 3.1 Технологические приёмы применяемые при добывания кабана в Благовещенском районе Согласно приказа управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их ...
841.
Технология заготовки и питательная ценность травяной муки, мякины и веточного корма
... протеина, до 300 мг и более каротина. При запаздывании с уборкой трав резко снижается их кормовая ценность, а следовательно, и качество травяной муки и резки. Технология заготовки травяной муки и резки включает следующие операции: скашивание с одновременным измельчением и погрузкой зеленой массы в ...
842.
Технология животноводства в хозяйстве
... в город Рязань. На предприятии Предприятие не имеется молокоперерабатывающих предприятий. Эффективность производства молока в хозяйстве, уровень рентабельности этой отрасли животноводства отражены в таблице 8. Таблица 8. Эффективность производства и реализации молока базовым хозяйством № ...
843.
Технология добывания марала
... . Охотничье оружие, оборудование Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2008 г. N 18 установлен перечень орудий добывания объектов животного мира, разрешенных к применению на охоте на марала: охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом калибра не менее 7 мм (но не ...
844.
Технология газации плодов помидор
... при высокой температуре. В настоящее время это основной тип генераторов. Они просты в эксплуатации, хорошо управляются, поэтому используются в автоматических камерах газации плодов. Наиболее распространены генераторы "Genet" фирмы Aseko(Чехия),"EATHY-RIPE GENERATOR" фирмы" ...
845.
Технология выращивания цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях умеренно-континентального климата центра России
... Заключение В ходе выполнения данной работы мной были рассмотрены климатические условия города Ростов-на-Дону согласно проектному заданию. Было выяснено, что климат города обладает выраженными чертами зоны умеренно-континентального климата. В нем четко выражены смена сезонов и колебания летних и ...
846.
Технология выращивания цветной капусты
... с тяжелыми почвами, а также в прохладную погоду в северных районах Нечерноземья. Их проводят 3-4 раза за вегетацию с интервалом в 2 недели. При выращивании цветной капусты применяют особый прием — притенение головок, поскольку прямые солнечные лучи вызывают пожелтение, порозовение и быстрое их ...
847.
Технология выращивания сельскохозяйственных культур
... в ГДР и ФРГ; рыжик — в Западной Европе и Северной Америке; озимую вику — в Европе, Малой Азии, США, Японии и др. Выращивание озимой культуры приурочено к районам с относительно мягкими зимами и устойчивым снежным покровом. Зимостойкость растений - способность растений переносить без повреждений ...
848.
Технология выращивания свеклы
... Холодостойкая 19, сорта с удлиненно-конической формой корнеплода – Эрфуртская горийская, Кубанская борщевая. 4. Технология выращивания столовой свеклы 4.1 Место в севообороте Для свеклы наиболее пригодны суглинистые черноземы, окультуренные дерново-подзолистые, пойменные суглинистые почвы ...
849.
Технология выращивания репчатого лука
... других сортов при холодном хранении севка дает невысокий процент застрелковавшихся растений. Районирован в Республике Марий Эл. 4     ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕПЧАТОГО ЛУКА   4.1.            ОБРАБОТКА ПОЧВЫ По ...
850.
Технология выращивания ремонтных телок
... и содержания, что будет способствовать формированию животных желательного типа для высокоэффективного производства молока и мяса. 5. Технология выращивания ремонтных телок и нетелей в специализированных комплексах В настоящее время все более широкое распространение получает выращивание ...
851.
Технология выращивания подсолнечника и люцерны
... в дневные часы, когда снизится тургор растений. К числу общих мер защиты подсолнечника следует отнести следующие: соблюдение севооборота, выполнение требований семеноводства, протравливание семян, выращивание в хозяйстве 2…3 сортов или гибридов, различающихся по продолжительности вегетационного ...
852.
Технология выращивания моркови
... и формированию корнеплодов с низкими вкусовыми качествами, кроме того в таких условиях повышается опасность грибковых заболеваний. Итак, для выращивания моркови наиболее подходят хорошо аэрированные, среднесуглинистые и супесчаные почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6-7). Морковь - ...
853.
Технология выращивания капусты
... после оттаивания на корню. Урожайность ранней капусты 300-350 ц на 1 га, поздней - от 500-600 до 1000 ц. Заключение Таким образом, технология выращивания белокочанной капусты состоит из следующих операций: обработка почвы, удобрение, подготовка и высадка рассады, уход за посадками /по
854.
Технология выращивания и хранения сельскохозяйственных культур
... 233 мм, сумма испаряемости за этот же период -400мм. Гидротермический коэффициент равен 1,1 - 1,2, указывает на удовлетворительную обеспеченность сельскохозяйственных культур влагой. Среднегодовая температура воздуха - 0,2°С Средние месячные и годовая температура воздуха.(°С)Ст.Болотное ...
855.
Технология выращивания и хранения картофеля
... побелки помещение просушивают. 5. Наблюдения за состоянием хранящегося картофеля Сохранность картофеля зависит не только от поддержания оптимального режима, но и от качества заложенного на хранение картофеля, которое обусловлено погодно-климатическими условиями выращивания, степенью физио
856.
Технология выполнения основных полевых работ
... , подготовки и установки пахотного агрегата, тщательности и подготовки поля к вспашке и от правильной организации работ на загоне. Начало и продолжительность выполнения пахотных работ устанавливаются в каждом случае агроном хозяйства в соответствии с агротехническими сроками и состоянием почвы. ...
857.
Технология воспроизводства стада и выращивание ремонтного молодняка
... учитывать величину относительной разницы удоя женских предков быка (РИБ) и удоя первотелок данного стада. (2) Выращивание ремонтных телок – важный этап зоотехнической работы, в том числе по организации воспроизводства стада. При интенсивном выращивании ремонтных телок половая зрелость ...
858.
Технология возобновления леса в Ханты-Мансийском автономном округе
... , а при сохранении подроста ценных породот 98% в Южном до 80% в Приволжском федеральных округах. Причем следует отметить, что в многолесных районах Сибири и Дальнего Востока сохранение подроста как мера содействия естественному возобновлению леса имеет довольно низкий (всего 32-33%) удельный вес в ...
859.
Технология возделывания яровой пшеницы в ТОО "Тайынша-Астык"
... скашивание в валки, и вывоз соломы с поля. Средняя урожайность за два года приведена в таблице 11 Таблица 11 средняя урожайность яровой пшеницы за два года. Технология возделывания Урожайность ц/га 2007 2008 Традиционная технология 27,6 29,8 Минимальная технология ...
860.
Технология возделывания ярового ячменя
... хозяйства можно постепенно поднять. И, конечно же, здесь не обойтись без соответствующей финансовой, материальной и иной помощи государства. Глава 3: Технология возделывания ярового ячменя в хозяйстве. Одной из возделываемых культур в колхозе “Заря” является яровой ячмень. Эта культура ...
861.
Технология возделывания эспарцета в условиях Ташлинского района
... сена из валков, копнение Подборщик-копнитель ПК-1,6А, волокуша навесная ВНШ-3,0 + МТЗ-80 -    8. Особенности технологии возделывания и особенности уборки эспарцета на семена.   В условиях Ташлинского района для получения доброкачественных семян подходят земли расположенные на ...
862.
Технология возделывания фацелии рябинколистной
... и около 3% сахара (Нуждин А.С., Виноградов, 1975). Заключение Таким образом, анализ литературных источников показывает, что фацелия рябинколистная имеет большое значение для экологически ориентированного сельскохозяйственного производства, так как позволяет сохранить природное плодородие ...
863.
Технология возделывания столовой свеклы
... и нормы расхода семян При унифицированной ширине колеи трактора равной 150 см схемы посева зависят от расстояния между растениями в ряду. Для столовой свеклы расстояние между растениями должно быть 8 – 12 см в зависимости от сорта. В производстве столовую свеклу выращивают на ровной поверхности. ...
864.
Технология возделывания сахарной свеклы на орошаемых землях
... и третьем междурядных рыхлениях рекомендуется применять присыпающие отвальчики или окучники, которые засыпают землей всходы сорняков в рядах. Во ВНИИСС разработана технология возделывания сахарной свеклы с использованием направляющих щелей. Щели, как правило, нарезают при предпосевной культивации, ...
865.
Технология возделывания подсолнечника на маслосемена
... вещества зерна нужно учесть 14 % влаги: 3,1 : 100 *14 + 3,1 = 3,6 т/га Таким образом, примерно 3,6 т зерна мы можем получить при расчете на базисную влажность. 4. Технология возделывания подсолнечника на маслосемена   4.1 Размещение культуры в севообороте Место подсолнечника в ...
866.
Технология возделывания пивоваренного ячменя
... внесения удобрений рассчитывают балансовым или другим методом с учетом величины планируемой урожайности, плодородия почвы и проч. При возделывании пивоваренного ячменя вносят примерно N30Р60К60. Уменьшение доз азотных и увеличение фосфорно-калийных туков способствует снижению белковости, увеличению ...
867.
Технология возделывания озимой ржи в хозяйстве
... БДТ-7 Т-150 ПЛН-5-35 МТЗ-80 КПС-4 БЗСС-1 МТЗ-80 СЗ-3,6 8-12 см 20-22 см 5-6 см 4-5 см 4-5 см Как видно из предыдущей таблицы 7 существующая технология возделывания озимой ржи в хозяйстве сведена до минимума по количеству обработок. При таких условиях озимая рожь не ...
868.
Технология возделывания лука
... питательных веществ Из почвы, % Из удобрений,% N P205 K20 N P205 K20 N P205 K20 Лук 30 12 40 35 9 20 50 20 70 Таблица 9 Дозы внесения питательных веществ на планируемую урожайность картофеля 75 т/га Показатель N P2O5 ...
869.
Технология возделывания кукурузы на зерно (200 т/га)
... схема уборки кукурузы специальными комбайнами с одновременной очисткой початков от оберток является основной в большинстве зон возделывания кукурузы на зерно. При этой технологии значительно уменьшается количество операций послеуборочной обработки урожая, сокращается потребность в специальных ...
870.
Технология возделывания козлятника
... корнеплодов, то их численность можно увеличить повысив их урожайность или снизить посевные площади каких либо культур. 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО Козлятник восточный имеет очень высокие темпы весеннего развития и даёт зелёный корм раньше озимой ржи. Первый укос ...
871.
Технология возделывания картофеля на семена в зоне Красноярской лесостепи
... ночные и утренние холодные часы проводят вентиляцию вороха наружным воздухом. 4. Технологическая карта возделывания картофеля на семена по индустриальной технологии Таблица 14 Операция Состав агрегата Срок проведения Технологические требования тракторы или автомобили ...
872.
Технология возделывания картофеля
... на песчаных и супесчаных почвах. В 80-ые годы широкое распространение получила предварительная нарезка гребней, в целом упрощающая технологию возделывания картофеля, полностью, исключая необходимость в ранневесеннем закрытии влаги и предпосадочную подготовку почвы. Другими преимуществами можно ...
873.
Технология возделывания картофеля
... миллиона человек и еще столько же эмигрировало, главным образом в США. В североамериканские владения Великобритании картофель был завезен из Ирландии в начале 18 в. Многие годы район его возделывания ограничивался Новой Англией и Средне-Атлантическими колониями, но с расширением территории США на ...
874.
Технология возделывания капусты в хозяйстве ЗАО "Тепличное"
... роста листьев или начала формирования кочанов. Такая подкормка особенно важна для среднепоздних и позднеспелых сортов капусты. В ЗАО "Тепличное" удобрение капусты заключается в поливах растворами минеральных удобрений во время рассадного периода и внесении минеральных удобрений в почву ...
875.
Технология возделывания и уборки ячменя на торфяно-болотных почвах с комплексом приёмов по их окультуриванию
... . Урожайность для ячменя: ,2т/га. Таблица 1.1 Наименование и площадь возделывания сельскохозяйственной культуры: Наименование с.-х. культур Площадь, га Тип почвы Ячмень 219,4 Торфяно-болотные почвы Таблица 1.2 Планируемая урожайность, нормы внесения семян и удобрений ...
876.
Технология возделывания и уборки урожая гороха с основами программирования, в севооборотах Свердловской области
... потенциалом сорта и приходом ФАР при реально существующих среднемноголетних условиях и применением агротехники. В Свердловской области величина действительно возможного урожа в основном определяется влагообеспеченностью, особенно продуктивной ее частью, которая рассчитывается по данным годового ...
877.
Технология возделывания и биологические особенности ряда культур
... 2-3 недели до уборки.   4.         Технология возделывания и биологические особенности козлятника восточного   Урожайность этой бобовой культуры доходит до 70…80 т. Зеленой массы с 1га. На одном месте может произрастать до 20 лет. В лаборатории ...
878.
Технологический процесс освоения закустаренных земель
... быть использован в лесном хозяйстве для проведения рубок ухода за лесом и сплошной или выборочной расчистки закустаренных земель. 2. Описания технологического процесса запашки мелкого кустарника плугом ПНБ – 75 На темноцветных почвах и осушенных торфяниках кустарник высотой до 2–3 метров и ...
879.
Технологический процесс лесосечных работ и обработка сырья
... хлысты и с их использованием обрабатывают до 80% леса. Их применение уменьшает объем лесосечных работ и позволяет более полно и рационально обрабатывать хлысты в условиях нижнего склада. Данный технологический процесс может предусматривать заготовку на лесосеке технологической щепы из сучьев. 3.& ...
880.
Технологический план возделывания капусты в открытом грунте и томата в защищенном грунте в условиях Мишкинского района
... трети кочанов (и совокупности не более двух повреждений), % от массы, не более 10 2.5 Технологический план выращивания культуры в открытом грунте Технологический план возделывания капусты, Июньская в открытом грунте в ООО «Дружба» севооборот овощной поле № 6 Техноло-гическая операция ...
881.
Технологический план возделывания кабачков в открытом грунте в условиях Дуванского района
... перо 1100 м2 Лук на перо 1200 м2Редис   4 Агротехнический план механизированной технологии возделывания столовой свеклы в открытом грунте.   Таблица 7 Технологическая карта механизированной технологии ...
882.
Технологические процессы в животноводстве по откорму КРС в условиях Обь-Иртышской поймы
... сроки. Основной обязанностью главных специалистов хозяйства является обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах. 4. Технологические процессы в животноводстве по откорму КРС в условиях Обь-Иртышской поймы Крупный рогатый скот разводят для производства молока и мяса. ...
883.
Технологии хранения зерновых масс
... стерилизация зерновой массы от микроорганизмов. После солнечной сушки часто не обнаруживаются грибы из родов Aspergillus и Penicillium, т. е. плесени хранения, наиболее нежелательные в зерновой массе. В южных районах нашей страны при солнечной сушке достигается частичное, а в некоторых случаях и ...
884.
Технологии повышения урожайности
... должна в конкретной форме отразить практический и научный опыт изучения растений, технологии, возможности климата, экономики и даже психологии кадров[7]. 3. Интенсификация как способ повышения урожайности Важное направление стабилизации экономики сельского хозяйства формирование рынка ...
885.
Технологии и технические средства в сельском хозяйстве
... на одновременное поение четырёх животных; передвижной унифицированный водораздатчик, обслуживающий одновременно до 12 животных. 4. Устройство, принцип работы и техническое обслуживание стационарных автопоилок для свиней Наиболее целесообразно использовать автоматические поилки, которые могут ...
886.
Технологии заготовки сенажа
... , содержание в нем переваримого протеина, клетчатки, витаминов и других элементов питания, а также его поедаемость животными. При тщательном соблюдении технологии заготовки сенажа потери питательных веществ бывают меньше, чем при приготовлении сена и силоса. Сенаж хранится не только в башни и ...
887.
Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві
... забірний рукав встановлюють у транспортне положення за допомогою гідроциліндра. 4. Використання добрив та охорона навколишнього природного середовища 4.1 Заходи безпеки при роботі з добривами При роботі з добривами треба дотримуватись заходів особистої безпеки: працювати в рукавицях, ...
888.
Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм
... у ньому; перевіряють наявність повітря в системі і видаляють його. 4. Технічне обслуговування машин та обладнання для прибирання та видалення гною   Для прибирання та видалення гною на тваринницьких фермах і комплексах застосовують стаціонарні механічні, гідравлічні та пневматичні ...
889.
Техническое обслуживание рулевого управления трактора МТЗ-100
... 2,5 1,26 0,86 1,71 2,3 4,3 1,41 3,42 3,3 6,5 1,8 2,5 26,04 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Ходовая часть состоит из: остова, переднего моста, колесного движетеля и подвески. Передними колесами трактора ...
890.
Техническое и гигиеническое обоснование проекта свинарника-маточника
... свиноматок, поросят-отъемышей, так эти группы животных летом содержатся на летнем лагере. В данном проекте дается зоогигиеническое обоснование помещения свинарника-маточника, в частности свинарника, где содержатся глубокосупоросные. Выбраковка взрослого поголовья составляет: маток- 25%, хряков- ...
891.
Техника содержания и кормления домашнего скота
... Этот метод нормирования позволяет применять ограниченное и неограниченное (вволю) кормление: Неограниченное кормление–кормление из общих кормушек, что возможно на комплексах при беспривязном содержании крупного рогатого скота. При индустриальных методах производства молока распространение получают ...
892.
Техника промысла кеты в Охотском море ставными неводами
... буйрепа: Количество - 1 тяговое усилие, кН (тс) – 0,98(0,1) скорость выбирания, м/мин - 100 диаметр буйрепа, мм – 10 4. Анализ орудий лова и техники промысла.ъ Ставной невод состоит из двух основных частей: крыла и ловушки. Крыло предназначено для преграждения пути движения рыбы и ...
893.
Техника добывания соболя в Мазановском районе
... из норки, а другие выходы плотно закрывают. Испуганный зверек бежит к открытому выходу и попадает в сетку. Рис.5.Рукавчик. 7. Технология добывания соболя в Мазановском районе В Мазановском районе применяют следующий технологический приемы добывания соболя: - Самоловный Способы охоты: ...
894.
Техника безопасности работы с животными
... вместо специально изготовленных индивидуальных скамеек. Какие меры безопасности соблюдают при эксплуатации электрических изгородей? Чтобы обеспечить на пастбище электробезопасность людей и сельекохозяйствепных животных, электроизгородь подключают к электроисточнику напряжением не более 6 В. ...
895.
Теоретические условия повышения производительности доильной установки
... как требует более глубокого учета взаимодействия между звеньями системы, с другой стороны ее анализ открывает возможности для повышения производительности доильной установки, значительного сокращения затрат времени на вспомогательные операции и более глубокой дифференциации труда дояров. Известно, ...
896.
Тенденции развития мирового сельского хозяйства
... и просто нехватка воды могут вывести из производственного цикла до 2,45 млн. кв.км земли. Чтобы достойно принять вызов реалий XXI века, мировое сельское хозяйство должно повсеместно перейти на научное управление земельными ресурсами, а достижения науки и техники сделать доступными для всех стран и ...
897.
Тенденции развития кооперативного движения в России в конце XX – начале XXI века в агропромышленном комплексе
... помощь государства и общества для возрождения кооперативного движения в России, что прямо предусмотрено в Законе о производственных кооперативах, согласно которому органы государственной власти и местного самоуправления должны содействовать развитию кооперативов, в частности, путем установления ...
898.
Телязиозы животных: лечебно-профилактические мероприятия и их анализ
... Перед применением мазь выдерживают в течение 5-7 дней при температуре 2-4 °С.(11) 4. Рекомендуемые профилактические мероприятия и их анализ Согласно последней инструкции МСХиП РФ (1999) для профилактики телязиоза крупного рогатого скота рекомендуется комплекс мероприятий, включающий: ...
899.
Таксация
... по данным глазомерной таксации или таксации небольших пробных площадей. Окончательная оценка количества заготовленной древесины производится по данным уточненной таксации путем обмера готовой продукции в лесу, на погрузочной площадке или верхнем складе. При мелком отпуске леса отбор деревьев в ...
900.
Сырьевые ресурсы продовольственных товаров
мейства спаржевых порядка лилейных, сильно ветвистые травы, полукустарники и лианы. Плод-ягода. Около 150 видов, в России – около 30 видов. Родом из Средиземноморья. Растение было известно более 2тыс. лет назад. В России спаржу как овощное растение стали возделывать в начале XVIII в. В наше время ...


Наверх