Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Экология

Количество работ в разделе: 3730
Название работы Скачать
1501.
Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу
... ізмів екологічно збалансованого природокористування, виробництва та споживання. Здійснення екологічного маркетингу базується на принципах сталого розвитку та екологічної збалансованості. 2. Екотуризм в системі урбоекологічного маркетингу Теоретико-методологічні основи концепції урбоекологі ...
1502.
Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення
... металами, нафтохімічними продуктами, залишками міндобрив тощо. Останні роки, за оцінками УІДНСіР та Держгеолслужби Мінекоресурсів, негативний вплив на екологічний стан поверхневих водних об’єктів підсилюється скиданням недостатньо очищених комунально-побутових та промислових стічних вод. Відносному ...
1503.
Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області
... міжгосподарські лісництва в зоні Володарського району - Володарське та Білоцерківського району - Білоцерківське. Держлісгоспом проведено лісопатологічне обстеження лісів і лісосмуг, в результаті чого встановлено: санітарний, лісопатологічний і фізіологічний стан лісонасаджень в колишніх колгоспних ...
1504.
Екологічний стан Миколаївщини
... району Миколаївської області було оголошено зоною надзвичайного екологічного стану через захворювання 14% жителів токсикодермією за досі нез’ясованих обставин. 8. Увага! Каракурти Як бачимо, загрозу для населення Миколаївщини становлять проблеми не лише техногенного, а й бі ...
1505.
Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України
... ється з метою запобігання корозії матеріалів водовідвідних мереж і очисних споруд, порушення біохімічних процесів у біологічних окисниках і водоймищах. 3. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДЕЯКИХ РЕГІОНІВ ПРИЧОРНОМОР`Я 3.1. Сучасний стан Чорноморського регіону З усіх морів світу ...
1506.
Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії
... ії на ЧАЕС; погіршення якості питної води; критичне забруднення Донецько-Придніпровського промислового регіону. Зусиллями активістів Екологічний рух в Україні набув спрямованості на вдосконалення правового регулювання питань охорони природи та запровадження мораторію на спорудження нових АЕС на тер. ...
1507.
Екологічний моніторинг і система екологічної інформації
... концентрації викидів забруднюючих речовин. Об’єктом впливу на локальному рівні є людина. Регіональний екологічний моніторинг повинен здійснюватися відповідно до регіональних екологічних програм і бути невід’ємною частиною державної системи моніторингу. Наприклад, в Сумській області робота у сфері ...
1508.
Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення
... стоку добрив; осідання кислотних опадів, хвороботворні організми. Все це призводить до погіршення якості води і деградації водних ресурсів. Комплексна екологічна оцінка стану річок басейнів Дніпра за методикою, яка розроблена Українським НДІ водогосподарсько-екологічних проблем, показала, що немає ...
1509.
Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області
міст та порядок виконання частини “Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки та розрахунок величини збитків за забруднення поверхневих вод”.   1.1 Екологічна оцінка природних умов басейну річки Устя. Річка Устя протікає лише в Рівненській області. Загальна довжина 68 км. Клі ...
1510.
Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)
... які зумовлюють існуючу екологічну ситуацію в басейні і які можливо покращити за рахунок здійснення природоохоронних заходів. Таблиця 5.4 - Оцінка екологічного стану басейну річки Рудка після природоохоронних заходів Показники Значення індексу Стан якому відповідає індекс Заходи Стан, що ...
1511.
Екологічна криза сучасності
... . Експерти-екологи констатують: руйнівні процеси стають незворотними. Якщо не вживати негайних заходів, то впродовж найближчих 10 років нас очікує екологічна криза... Гіркий досвід радянського господарювання переконливо довів, що повертати ріки назад і будувати рукотворні моря – невдалі ідеї. Буді ...
1512.
Екологічна криза
... будь-якого фахівця в області техніки, природних наук, медицини, економіки і навіть гуманітарних наук. Особливе значення має екологічна підготовка вчителів. Екологічна криза є найбільшою небезпекою, що стоїть сьогодні перед людством. Аналіз показує, що інші глобальні кризи - енергетичний, сировинний ...
1513.
Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях
... народов Причерноморья. - 2007. - № 101. - С.162–165. АНОТАЦІЇ Бондаренко Т.О. Екологічна етика журналу „The Ecologist” у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спец ...
1514.
Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області
... аналізу і часткових оцінок; заключний етап, чи узагальнення окремих експертних досліджень, оцінка одержаних даних і складання висновку. Громадська екологічна експертиза проводиться для врахування громадської думки щодо реалізації наміченої проектом господарської діяльності, її соціально-екологі ...
1515.
Екологічна експертиза
... іалів, речовин, продукція..., екологічні ситуації в населених пунктах, а також діючі об'єкти та комплекси, військові, оборонні та інші об'єкти. Екологічна експертиза проводиться на основі принципів законності, гарантування безпечного природного середовища, збалансованості інтересів і врахування ...
1516.
Екологічна економіка та управління природокористуванням
... ї культури;  - ціна і-ої сільськогосподарської культури. 1.2      Показники еколого-економічної ефективності природокористування Проекти, програми і варіанти екологічно спрямованих заходів, що реалізуються саме в галузі природокористування, мають певні характерні ...
1517.
Екологічна безпека Приморських територій Криму
... nbsp;  Яке значення має для Вас екологічна безпека приморських територій Криму: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.      ...
1518.
Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин
... типу олія у воді на основі емульсолу (Укринол, ЕГТ, СДМУ й ін) з концентрацією масляної фази від 3 до 10% по масі. Відпрацьовані мастильно-охолоджувальні рідини надходять у відходи і як екологічно небезпечні системи підлягають знешкодженню. Задачею даного методу є те, що відпрацьовані мастильно- ...
1519.
Екологічна безпека літосфери
... і вже частково призводить до незворотних катастрофічних змін у біосфері Землі. Не маючи можливості детально розглянути всі ті процеси, що відбуваються в літосфері із забрудненнями антропогенного походження, зупинимося для прикладу тільки на деяких із них. Людство у своїй повсякденній діяльності ...
1520.
Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин
... і матеріали по охороні навколишнього середовища і раціональному використовуванню природних ресурсів; системи екологічних стандартів і нормативів; • технологічні процеси технічного обслуговування і ремонту автомобілів, гаражного і іншого обладнання, що є на підприємстві; •    пристр ...
1521.
Екологічна безпека
... більшості визнаних міжнародно-правових документів є закріплення природних прав людини на використання природних ресурсів та здорове навколишнє середовище. Екологічна безпека населення є найбільш гуманним, шляхетним і відповідальним завданням екологічного законодавства, яке, перш за все, закріплює ...
1522.
Екологічна адаптація флори і фауни пустель
... пустель Центральної Австралії, зустрічаються також й інші види кенгуру. А дрібні мишоподібні гризуни, широко населяють всі типи пустель цього материка. 2 ЕКОЛОГІЧНІ АДАПТАЦІЇ ФЛОРИ І ФАУНИ ПУСТЕЛЬ   Найважливіша особливість гідротермічного режиму областей, розвитку пустинних біомів — рі ...
1523.
Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи
... атомної енергії, розвитку авіації, коли кількість населення перевищила 3,5 млрд чоловік, негативні екологічні процеси почали набувати глобального характеру, хоча ще не досягли масштабів кризи. Особливості ставлення людини до природи в цей період полягали в активному «підкоренні» її, в боротьбі з ...
1524.
Дренаж и интегрированное управление водными ресурсами
... ход поможет создать общественные правила эксплуатации, поднять ответ­ственность землепользователей за сохранение дренажа перед обществом и ввести общие правила использования дренажных вод в действие с целью экономии водных ресурсов. Устойчивость работы дренажных систем зависит от многих факто­ров. ...
1525.
Достижения философии в решении экологических проблем
... вместе с наукой и другими видами духовной деятельности активно осуществляется процесс поиска наиболее эффективных путей решения экологических проблем современности. Следует отметить, что ряд достижений научно-философской мысли заслуживает особенно высокой оценки, так как они оказывают прямое и ...
1526.
Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі
... районі. Так як це питанням дуже мало вивчене, ним тільки почали цікавитися, я вирішила його дослідити. Отже, метою моє курсової роботи є аналіз екологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: ·     розробити ...
1527.
Дослідження процесів масопереносу при фільтрації підземних вод
... Моделювання масопереносу у випадку D=D( ) при наявності масообміну   Вихідні рівняння. Процес масопереносу розчинних речовин (солей, гіпсів й ін.) при фільтрації підземних вод можна описати наступною системою диференціальних рівнянь у частинних похідних: (1.84)  (1.85) ...
1528.
Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"
... , істотно знизить витрати на виробництво, поліпшить якість полімеру для виробництва технічних тканин. Більш того, "Чернігівське Хімволокно" буде єдиним в СНД підприємством, яке розпочне випуск полімеру для виробництва плівок BOPA. Заміну текстильного обладнання для виробництва анідної та ...
1529.
Дослідження екології людини
... що інше, як фізіологію експериментальних станів, і повинна розглядатися усередині фізіології й фізіологічної антропології як один зі спеціальних напрямків дослідження. Що дає екології людини медична географія. Вона представляє собою біологічну науку, чому й включена при нашім аналізі в число біолог ...
1530.
Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера
... і й підземні води. У будь-якій водоймі можна виділити різні за умовами зони. 2. Дослідження динаміки водної екосистеми 2.1 Екологічні ніші гідробіонтів Деколи два види, які мають однакові кормові потреби, живуть на одній території і не конкурують один з одним (личинки риб і земноводних).Р. ...
1531.
Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
... мерзлого ґрунту і снігового покриву, тому його строки будуть різні в окремих болотних мікроландшафтах. 2. Геологічна діяльність озер і боліт 2.1 Умови формування тирогенних відкладень Вода в озерах має різне походження. Озерні западини можуть бути заповнені річковою водою, водою льодів, ...
1532.
Дія факторів середовища на людину
... якому у визначені періоди організм виконує ті або інші функції (харчування, зростання, розмноження, розселення та ін.), завжди узгоджений з сезонними змінами комплексу факторів середовища. Рухомі організми можуть також змінювати місце проживання для успішного здійснення всіх своїх життєвих функцій. ...
1533.
Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення
... локомотива з наданням роботи, не пов’язаної з керуванням локомотивом і моторно-рейковим транспортом, на строк до одного року. Дисциплінарну відповідальність за екологічні правопорушення згідно з вимогами дисциплінарних статутів чи положень про дисципліну несуть і деякі інші категорії працівників, ...
1534.
Дистанційний екологічний моніторинг
... КА “Океан-О” оперативне отримання і передача користувачам даних дистанційного зондування для дослідження природних ресурсів Землі та Світового океану; вирішення господарських завдань природокористування; екологічний моніторинг; попередження та контроль надзвичайних ситуацій. 2.4.3 Вимірювальна ...
1535.
Диоксид углерода
... ); ·   изменение щелочности, и, следовательно, буферного фактора морской воды, вызванных ростом содержания растворенного неорганического углерода; ·   увеличения интенсивности фотосинтеза и роста биомассы и почвенного органического вещества в континентальных экосистемах за счет ...
1536.
Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність
... ямах, з яких її вичерпують сачками. РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ВИЛОВУ РИБИ В ПРИРОДНИХ ВОДОЙМАХ 4.1 Природоохоронні заходи, які сприяють збільшенню цінних видів риби у річках Полісся Водойми мають визначену рибопродуктивність, що залежить від сукупності умов, зокрема від кормових ...
1537.
Динамика биосферы. Парниковый эффект
... ), как возможная этическая основа взаимодействия человека с биосферой. “Нелинейное” и “ноосферное” мышление, идеология биоцентризма как новая научная парадигма и путь к “устойчивому развитию человечества. Переход от антропоцентризма к биоцентризму. 2. Парниковый эффект Парниковый эффект – ...
1538.
Джерела міжнародного права навколишнього середовища
... ї Асамблеї ООН. Це місце зумовлено високим міжнародним авторитетом органу, який приймає відповідні акти. До джерел міжнародного права навколишнього середовища належить також міжнародний звичай. Здебільшого він використовується у процесі формування принципів міжнародного екологічного права. Більш ...
1539.
Джерела і сток СО2
... чинником є річний хід інтенсивності фотосинтезу в океані. Середній за кожний даний рік вміст  в атмосфері дещо вищий в північній півкулі, оскільки джерела антропогенного надходження  знаходяться переважно в північній півкулі. Крім того, спостерігаються невеликі міжрічні зміни вмісту, які, ймовірно, ...
1540.
Джерела екологічного права
... поресурсового екологічного законодавства, які ще не стали через ті чи інші причини предметом систематизації та кодифікації. Джерела екологічного права є багатогранними, що випливає з їх призначення у регулюванні як загальних, так і численних конкретних питань охорони навколишнього природного ...
1541.
Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень
... чисельності населення -> зростання потреб -> зростання виробництва -> виснаження природних ресурсів та забруднення довкілля -> глобальна екологічна криза. 2. Забруднення та їх класифікація На жаль, забруднення стало звичним, частовживаним словом у нашому житті. Забруднення – ...
1542.
Деятельность Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры
... » и др). В 2007 году список предприятий оставался аналогичным перечню в 2006 г. В настоящее время на контроле Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, находится 14 предприятий-загрязнителей, количество предприятий сократилось в результате реорганизации предприятий, их укрупнения, ...
1543.
Державний моніторинг навколишнього природного середовища
... посиленої уваги до питань їх охорони та рань пального використання. 4. ВІДХОДИ 4.1 СТРУКТУРА УТВОРЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ВІДХОДІВ Забруднення навколишнього природного середовища відходами виробництва і споживання набуває для області все більшої гостроти. Відсутність ефективної системи ...
1544.
Демографічна криза та шляхи її розв’язання
... більшістю і політиків, і журналістів трактується як скорочення чисельності населення України. Хоч насправді це не тільки і навіть не стільки це. Демографічна криза – це передовсім коротке життя. Питання не в тому, що нас стає менше. Менше стає населення більшості країн Європи, питання в тому, що ...
1545.
Демекологія як екологія популяцій
... ів з раціонального природокористування. Важливо знати загальні біологічні властивості виду, а також як впливає зовнішнє середовище на його формування. Знання екології популяцій особливо необхідні під час цілеспрямованої інтродукції. Досвід попередніх років показує, що навіть „корисні" види, їх ...
1546.
Декоративно-лиственные летники
... . 6. Горшечные растения, используемые в открытом грунте в летнее время: пеларгония зональная, бегония клубневая, гелиотроп и др. 2. Характеристика декоративно-лиственных летников В цветоводстве при озеленении тех или иных объектов, кроме цветочных растений, широко применяются растения, ...
1547.
Действие ионизирующего излучения на животных
... тщательно бактериологические исследования и соответствующую кулинарную обработку.   2.5 Воспроизводительные способности животных Половые железы животных отличаются высокой чувствительностью к действию ионизирующих излучений. При облучении самцов сублетальными дозами происходит лучевое ...
1548.
Действие вулканической пыли на окружающую среду Республики Беларусь
... солнце. Голод, болезни и бедность пришли в Европу и Северную Америку. А в Италии долгое время выпадал красный снег, насыщенный вулканической пылью. Метеорологи утверждают, что нынешнее извержение вулкана Эйяфьядлайокудль не будет иметь таких драматических последствий для всего мира. И тем не менее ...
1549.
Деградация земель и лесов
... и транспортных путей. В этих местах земли наиболее деградированы, заброшены, что в итоге негативно влияет на экологию земель и экономику страны. Деградация земель и лесов происходит вследствие неподходящих и примитивных методов землепользования, которые привели к низкой мобильности и сверх ...
1550.
Девственные леса Коми
... nbsp; ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Национальный парк "Югыд Ва" образован постановлением Правительства России № 377 от 23.04.94 г. на территории Республики Коми в целях сохранения уникальных природных комплексов Приполярного и Северного Урала, имеющих большое экологическое, историческое и рекреационное ...
1551.
Ґрунти й господарства
... . Господарська діяльність людини в цей час стає домінуючим фактором у руйнуванні ґрунтів, зниженні й підвищенні їхньої родючості. 2.   Господарства і їхній негативний вплив на ґрунт Техногенна інтенсифікація виробництва сприяє забрудненню й дегумификации, вторинному засоленню, ероз ...
1552.
Государство, право, экология
... к трехмерной системе координат, включающей, кроме названных еще и экологическую (природные ресурсы) подсистему, но общество взаимосвязано с государством, а государство и право, будучи порождением общества, формой его существования не могут остаться безучастными к природе. Поэтому государство ...
1553.
Государственный экологический контроль
... контроля не может возлагаться на органы, эксплуатирующие природные ресурсы. Правовые основы организации и осуществления государственного экологического контроля установлены Конституцией РФ, законами, регулирующими статус Президента РФ, Правительства России и правительств субъектов РФ, ...
1554.
Государственное регулирование природопользованием
... разнообразные нормативные правовые акты органов местного самоуправления. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ Важное значение в государственном регулировании природопользования, экологическом законодательстве придается нормированию качества среды. Состояние таких институтов, как экологическая ...
1555.
Государственное регулирование природоохранной деятельности
... развитию, получивших своё правовое закрепление, как на международном, так и на региональном и национальном уровне. Одним из инструментов регулирования природоохранной деятельности является обязательное экологическое страхование. Важнейшей статьёй экономических расходов для бизнеса и государства ...
1556.
Государственное регулирование лесных отношений
... и финансовая система включает: -     платежи за лесные ресурсы; -     налоги на доходы лесопользователей; -     государственные субсидии; -     государственное регулирование цен и тарифов; -     ...
1557.
Государственная экологическая экспертиза
... экологиче­ской экспертизы с гражданами и общественными организа­циями (объединениями), организованных органами местного самоуправления. Государственная экологическая экспертиза проводится при усло­вии ее предварительной оплаты заказчиком документации, подлежащей государственной экологической ...
1558.
Государственная экологическая экспертиза
... ;Нижняя Салда Свердловской области. Эффективность деятельности экспертных подразделений выражается в том, что с помощью процедуры государственной экологической экспертизы удается добиться в проектной документации строгого соблюдения требований и норм законодательства, нормативных правовых актов ...
1559.
Город - среда обитания человека
... на Земле доза облучения равна 2400 мкЗв/год). Заключение В настоящее время наблюдается активный рост городов. Это отрицательно сказывается на экологию среды обитания человека. Регионы техносферы и природные зоны, примыкающие к очагам техносферы, постоянно подвергаются активному загрязнению ...
1560.
Глобальные экологические проблемы современности
... мусор на околоземных орбитах. Компьютерная модель, созданная сотрудниками NASA 2. Взаимосвязь между глобальными экологическими проблемами и возможные пути решения В настоящее время экологическая обстановка на планете находится в очень сложной ситуации. Если на данном историческом отрезке ...
1561.
Глобальные проблемы, пути их решения
... но сказываются на состоянии здоровья населения, вызывая неспецифические признаки его нарушения и ослабляя защитные силы организма. 2. Глобальные проблемы экологического характера в области загрязнения почв Продолжительность процесса почвообразования для различных материков и широт составляет ...
1562.
Глобальные проблемы человечества
... те проблемы общественного развития, которые являются глобальными, или жизненно важными для всего человечества и каждого отдельного человека. Всем глобальным проблемам общественного развития свойственна мобильность, ибо ни одна из этих проблем не находится в статическом состоянии, каждая из них ...
1563.
Глобальные проблемы человечества
... стран является расползание городов, что связано с имущественным и расовым расслоением. Продовольственная проблема Народонаселение и производство продовольствия важнейшие программы в истории человечества. На протяжении всей его истории производство продовольствия является второй составляющей любой ...
1564.
Глобальные проблемы современности
... уничтожению лесов, истреблению многих видов животных и растений, опустыниванию, растущему дефициту пресной воды, интенсивному загрязнению атмосферы. Глобальные проблемы, которые зародились в начальный период социального развития человечества, приобрели опасный характер для будущего существования ...
1565.
Глобальные проблемы охраны природы
... единый механизм, основу которого будут представлять коллективные действия всех государств. Координация усилий сторон, которые принимают участие в решении глобальных проблем, основывается на определении посильного взноса каждой из стран и условий участия независимо от социального ее строя. Нефть и ...
1566.
Глобальные изменения климата. Причины и прогнозы
... ). Определенные воздействия будут испытывать также транспорт, промышленность, коммунальное хозяйство, строительство и особенно энергетика. 1. Изменение климата – глобальная экологическая проблема номер один В последней четверти XX в. началось резкое потепление глобального климата, которое ...
1567.
Глобальное изменение климата Земли
... . Изменения климатических условий неизбежно приведут к усилению миграций населения. Все сказанное, по-видимому, означает, что современные прогнозы глобального изменения климата Земли исходят уже не из прежних максималистских, а из средних вариантов. Никто ныне уже не пишет о подъеме уровня океана ...
1568.
Глобальні проблеми сучасності
... на початку 80-х років XX ст. члени клубу концентрувати увагу на розробці перспектив розвитку сучасного світу, обґрунтували необхідність формування якісно нового типу мислення, щоб зрозуміти і вирішити глобальні проблеми. Значним кроком вперед у приверненні уваги громадськості до глобальних проблем ...
1569.
Термальное загрязнение
... и тепловых электростанций в реки и озера. Использование воды из естественных водоёмов в качестве охладителя. Наиболее крупные проблемы термального загрязнения связаны с тепловыми электростанциями. Выработка электричества с помощью пара неэффективна, поскольку в этом случае используется ...
1570.
Гідрологічний нарис басейну річки Дністер
... стійкого екологічного стану у басейні в 2008 році було складено угоду про співробітництво у галузі використання і охорони водних ресурсів басейну річки Дністер між містами: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Вінниця, Одеса. Дія даної Угоди розповсюджується на водні ресурси і ...
1571.
Гідроекологічна оцінка річки Рось
... від Кривошиїнців і тече в межах Придніпровської височини. Долина трапецієвидна, ширина до 2 км, глибина до 20 м. Заплава двостороння, пересічна, глибина 0,8-1 м, похил річки 16м/км. Живлення мішане. Льодостав з початку грудня, до середини березня. Річка Роставиця. Бере початок у Козятинському ...
1572.
Гідробіоценоз Кременчуцького водосховища
... і людство майже не вживає природну питну воду і перейшло на техногенну — її одержують на водопровідних станціях шляхом фізико-хімічної обробки [1]. 2 СТАН ГІДРОБІОЦЕНОЗУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 2.1 Гігієнічний моніторинг Кременчуцього водосховища 2.1.1 Створення моніторингу ...
1573.
Гидросфера и правовые нормы
... ресурсов Возвращение в природу огромной массы отходов хозяйственной деятельности человека. Загрязнение гидросферы Загрязнение атмосферы Радиоактивное загрязнение 1.2 Загрязнение гидросферы Загрязнение гидросферы происходит прежде всего в результанте сброса в реки, озера и моря промышленных ...
1574.
Гидросфера
... к тому, что человечество активно использует водную среду для сброса отходов производства и потребления. Интенсив­ное антропогенное загрязнение гидросферы ведет к серьезным изменениям ее геофизических параметров, губит водные экоси­стемы и потенциально опасно для человека. Экологическая угроза ...
1575.
Гигиенические требования к качеству питьевой воды
... воды в количестве, равном 6–8% массы тела, наблюдается выраженное обезвоживание организма: утрата воды, составляющая 10–20% массы тела, опасна для жизни. Согласно гигиеническим требованиям к качеству питьевой В., она должна быть безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому ...
1576.
Гигиена окружающей среды и здоровье человека
... длительное время жестким нормативным подходом в практической гигиене, ставящим акцент на изучении факторов окружающей среды, а не здоровья человека и не на анализе зависимости между здоровьем и качеством среды. Выявление причинно-следственных связей между воздействием факторов окружающей среды и ...
1577.
Гигиена воздуха
... 2.2.2.542-96 (Старый СанПиН от 12.02.1980) Минздрав России 1. Нормы СанПиН 2.2.2.542-96 Приложение ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАМИ СанПиН 22.2.4.1294-03 Требования к ...
1578.
Геоэкологические проблемы трубопроводного транспорта
... , а также наличие приборов терморегулирования и гидравлической балансировки в системах отопления и горячего водоснабжения [17]. Глава 3. Геоэкологические проблемы, возникающие при строительстве и эксплуатации трубопроводов   3.1 Воздействия на окружающую природу при строительстве ...
1579.
Геоэкологическая характеристика фосфора
... черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для растений фосфатами кальция и магния. 6.4. Геоэкологический мониторинг: определение фосфора в воде ОБЩИЙ ФОСФОР Соединения фосфора относятся к физиологически важным компонентам химического состава морских вод, определяющим их ...
1580.
Геохимический круговорот веществ
... в литосфере и, наконец, круговорот веществ в пределах 2-3 смежных геосфер. Изучением круговорота веществ занимались многие русские учёные. В. И. Вернадский выделил геохимическую группу так называемых циклических химических элементов; к ним относят практически все широко распространённые и многие ...
1581.
Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
... регіону, базуватися переважно на векторних форматах просторових даних та мати доступ до корпоративної мережі. 1.3 Геоінформаційні системи в екології Становлення екологічного управління і регулювання екологічних процесів вимагає серйозної технічної підтримки і використання сучасних технологій ...
1582.
Географическая среда: взаимодействие природы и общества
... , науки и техники, общественных потребностей, а также характером общественных отношений. При этом, в силу нарастания степени воздействия общества на природу происходит расширение рамок географической среды и ускорение некоторых природных рамок географической среды. Если лишить современную ...
1583.
Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність
... корінну рослинність і в певній мірі сприяють поширенню бур'янів, підвищують солонцюватість ґрунту. ВИСНОВКИ За складністю ландшафтної (екологічної) структури території виділяють такі генетичні типи островів: 1) біогенні (коралові); 2) вулканічні; 3) геосинклінальні (великі елементи острі ...
1584.
Гармония человека и природы
... серьезных проблем окружающей среды на глобальном уровне. Человечество начинает осознавать проблемы, возникшие из-за бездумности, жадности людей. Идея гармонии человека и природы проникнута во многие сферы человеческого существования. Однако гораздо больше людей, все еще не желающих променять ...
1585.
Гармонизация единого эколого-экономического пространства Украины
... эколого-экономического пространства как целостной конструкции дальнейшего развития общества. Гармонизация единого эколого-экономического пространства Украины Базой для обеспечения единства эколого-экономического пространства выступает регион, поскольку именно он рассматривается не только как ...
1586.
Газы и их влияние на человека
... комитета бывшего СССР от 22 февраля 1988 года было узаконено применение водорода. Лечение водородонасыщенной водой проводилось инъекционно. 2. Вредные и токсичные газы 2.1 Влияние озона на организм человека и механизмы его лечебного действия Озон — газ, токсичный при вдыхании. Он ...
1587.
Газохроматографический метод определения загрязненности воздуха
... сверхчистого воздуха, фильтры-очистители газов. ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ Газоанализатор КОЛИОН-1В применяется для определения загрязненности воздуха рабочей зоны на предприятиях лакокрасочной, химической, нефтехимической, ...
1588.
Газоанализаторы вредных веществ в воздухе рабочей зоны
... как встроен в корпус анализатора, так и быть выносным с соединением электрическим кабелем.[5, 14-19] ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ Назначение Газоанализатор СФГ-М предназначен для определения концентраций токсичных химических веществ в воздухе ...
1589.
Высокоэффективная жидкостная хроматография загрязнителей природных и сточных вод
... высокоэффективной жидкостной хроматографии Разработка и совершенствование методов, позволяющих решать задачи анализа вод- важная проблема аналитической химии. Развитие высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления стимулировало развитие нового направления в ионообменной хроматографии ...
1590.
Высокоэффективная жидкостная хроматография загрязнителей атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны
... TM Приложение МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ АВЕРСЕКТИНА (СМЕСИ ИЗОМЕРОВ) В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 1. Подготовлены НИИ медицины труда РАМН (Макеева Л.Г., Муравьева Г.В.).2. ...
1591.
Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод
... В.П. Флокуляция минеральных суспензий. М.: Недра. 1983. 288 с. 3.     Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат. 1984. 202 с. 4.     Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в ...
1592.
Выполнение природоохранных требований по обращению с опасными отходами в ООО "МашСталь" в соответствии с законодательством Российской Федерации
... nbsp;   лом черных металлов несортированный.   4. Деятельность предприятия по обращению с опасными отходами   Деятельность, связанная с обращением с опасными отходами, подлежит лицензированию. ООО «МашСталь» имеет лицензию №ОТ-50–000839 (58) на деятельность по сбору, ...
1593.
Выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
... загрязняющих веществ, в количестве более 0,0001 тонны в год. В разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух органами выдачи разрешений устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ и условия осуществления данных выбросов в атмосферный воздух. Нормативы ...
1594.
Выбросы от котельной
... серы:  г/с. Расчет степени очистки Необходимая степень очистки от вредных веществ определяется по формуле Для твердых частиц: =. =.   Расчет выбросов от котельной завода, работающей на природном газе   Рассчитываемая газовая котельная оснащенная четырьмя котлами ДКВР ...
1595.
Выбросы АЭС
... Радиоактивные благородные газы 90% Йод-131 5% Долгоживущие нуклиды 11% Короткоживущие нуклиды 12.5% Как видно, проектируемые величины выбросов АЭС намного меньше тех норм, которые обеспечивают отсутствие загрязнения внешней среды. Однако эти ...
1596.
Вторичная переработка пластмасс как пример безотходной технологии
анием технологии синтеза и переработки пластмасс все большее внимание уделяется разработке процессов и методов утилизации или обезвреживания пластмассовых отходов. При этом можно выделить следующие основные направления [1]: 1)         повторная переработка ...
1597.
Вторичная переработка зольной пыли для получения портландцемента
... вещества. Как видно из таблицы, портландцементный клинкер в основном (на 60...80%) состоит из силикатов кальция, из-за чего портландцемент также называют силикатным цементом. Для получения портландцемента клинкер размалывают в трубных или шаровых мельницах с гипсом и другими добавками. Свойства ...
1598.
Вплив туризму на довкілля
... він обертатиметься забрудненням атмосфери. Та й не кожному хочеться бачити зі свого вікна труби заводу і хмари диму. — Повернімося до впливу туризму на довкілля. Чи є в першому хоч якісь позитиви для екоситуації? — Як не дивно, є. Турист, який із задоволенням ходить у Карпати і милується їхньою ...
1599.
Вплив радіоактивного забруднення на флору
... аерозолів і попелу. Багато важливих проблем радіоекології горілого лісу ще потребують детального дослідження. РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ТА РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Спостереження за щільністю забруднення ґрунту і рівнями забруднення рослинницької ...
1600.
Вплив наркотичних речовин на організм людини в умовах техногенного забрудненя території
... 16 випадків перевищень норм. Ці випадки реєструються в своїй більшості у господарствах контрольованої зони, розміщених на територіях з забрудненостю більше 1 Кі/км2. 2.2. Вплив радіації на організм людини 26 квітня 2006 року виповнюється 20 років аварії на Чорнобильської АЕС. Це найкрупніша ...


Наверх