Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Математичні формули


(а±b)2 = a2 ± 2ab + bІ

a - b = (a - b) (a + b)

(a ± b)і = аі ± 3аіb + 3аbі ± bі

аі ± bі = (a ± b) (аі ± ab + bі)

(a + b + c)І = аі + bі + сі + 2ab + 2ac + 2bc

ахі + bхі + cx + d = a (x - x1) (x - x2) (x - x3)

axі + bxІ + cx + d = a (x - x1)і

axі + bxІ + cx + d = a (x - x1) (xІ + kx + l)

aІ = bІ + cІ - 2bc cos a

bІ = aІ + cІ - 2ac cos Я

cІ = aІ + bІ - 2ab cos ?

dІ = aІ + bІ + cІ

S = 2 (ab + ac + bc)

V = abc

Sпол = S6 + 2S = 2pRH + 2pRІ = 2p(H + R)

V = SH = рRі

(x - a) І + (y - b) І + (z - c)І = RІ

xІ + yІ + zІ = RІ

x1 + x2 + x3 = -p

x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = q

x1 x2 x3 = -r

a< 0, D= 0 x e (- 8; x1) U ( x2; + 8)


Хімічні формули


CaO + H2O Ca OH)2

CuCl2 + Fe FeCl2 +Cu

Fe + H2 SO4 FeSO4 + H2

BaCl2 + Na2 SO2 BaSO4 + 2NaCl

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

4HCl +MnO2 MnCl4 + Cl2 + 2H2 O

K Cl K + Cl

Na 2SO4 2Na + SO4

H2 SO4 2H + SO4

H NO4 H + NO3

Ba (OH)2 Ba + 2OH

Al2(SO4)3 2Al + 3SO4

Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

Mg + H2 SO4 MgSO4 + H2

Zn + 2HCl Zn Cl2 + H2

2Al + 6HCl 2HCl3 + 3H3

Fe + 2Cl FeCl2 + H2

2Li + 2H2 O 2LiOH + H2

Ca + 2H2 O Ca(OH)2 + H2

Zn + H2O ZnO + H2

Mg + 2HCl MgCl2 + H2

Au + HNO3 + 4HCl HauCl4 +NO + 2H2O

Ca(OH)2 + HCl CaCl2 + H2O

H3PO4 + 6NaOH 2Na3PO + 6H2O

Ca(OH)2 + 2KCl CaCl2 + 2KOH

Na2O + H2O 2NaOH

H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O

Mg(OH)2 + HCl Mg(OH) Cl + H2O

NH3 HCl + NH4Cl

Ca O + 2HNO3 Ca (NO3)2 + H2O

Cu O + H2SO6 CuSO4 + H 2O

Zn O + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O

P2O5 + Fe2O5 2Fe PO4

N2O5 + Ca O Ca(NO3)2

3SO3 + La2O3 La2(SO4)3

4NO2 + 2Ca O Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2

SO2 +H2O H2SO3

CO2 + H2O H2CO3


Робочий день секретаря.

1.Прийти на роботу за 15 хв. До приходу керівника, для того, щоб перевірити стан робочого місця, опорядитися, переглянути план на майбутній день, уточнити дату на календарі.

2.Підібрати відповідно до плану на поточний день потрібні документи і справи.

3.Одержати в експедиції кореспонденцію, розкрити конверти, ознайомитися зі змістом і зареєструвати, відкласти документи, що вимагають першочергового рішення керівника. По інших документах підготувати варіанти можливих чи відповідей розподілити по виконавцях. Досвідчений секретар ніколи не покладе на стіл керівнику всю кореспонденцію, попередньо не проробивши неї. Рекомендується: для полегшення ознайомлення керівника з кореспонденцією виділяти основну думку документа шляхом підкреслення. Крім того, секретар повинний підібрати документи, що відносяться до питань, що міститься в кореспонденції, щоб керівник міг глибше вивчити проблему і прийняти потрібне рішення.

4.Докласти керівнику про кореспонденцію.

5.Уточнити разом з керівником зміст намічуваних заходів на поточний день. Якщо виникають зміни, то секретар повинний зробити відповідні позначки у своїх записах. Виконані чи скасовані заходи викреслити. Потрібно уточнити наслідок записів у своєму щоденнику і щоденнику керівника. Послідовність заходів повинна бути однакової. Різниця буде в заходах секретаря по виконанню позначеного. Наприклад, якщо в керівника зроблений запис: « у 15.00 бути на нараді в міністерстві», те в секретаря вона буде виглядати так: « 14,30 – нагадати про нараду в міністерстві в 15.00, подзвонити в транспортний відділ, щоб подали машину до під'їзду не пізніше 14.40 »

6.Передати по чи телефоні особисто вказівка керівника відповідним виконавцям, нагадати виконавцям про терміни виконання документів.

7.Стенографування вказівок і розпоряджень керівника і їхня розшифровка. Як правило, керівник і секретар установлюють постійний час для цієї роботи в першій половині дня, тривалість біля на півгодини.

8.Робота з відвідувачами, телефоном (протягом усього дня).

9.Підшивка документів у справи.

10. Виконання машинописних робіт.

11. Організація копіювання і розмноження документів відповідно до вказівок керівника.

У другій половині дня.

12. Продовження роботи з телефоном і відвідувачами.

13. Повторно одержати й обробити кореспонденцію з експедиції. Зібрати і підготувати для підпису виконані документи. Підготувати усі до доповіді.

14. Намітити заходу наступного дня.

15. Докласти керівнику про кореспонденцію, що надійшла, і виконаних документах, взяти в керівника оброблені їм документи.

16. Обробити і відправити вихідну кореспонденцію через експедицію.

Наприкінці робочого дня.

17. Переглянути свій щоденник і проінформувати відповідні служби про необхідність підготовки до проведення визначених заходів.

18. Якщо керівник залишається працювати після закінчення робочого дня, забезпечити його всією необхідною інформацією.

19. Упорядкувати своє робоче місце, забрати документи, закрити на ключ усі шафи з документами, виключити з мережі технічні засоби.


ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ.


Пн. – понеділок;

Вт. – вівторок;

Порівн., сірий, - середа;

Чт., чтв., четв. – четвер;

Пт. – п'ятниця;

Сб. – субота;

Липнув. – липень;

Куп. – грудень;

Лютий. – лютий;

Жовт. – жовтень;

Кв.іт. – квітень;

Серп. – серпень;

Січ. – січень;

Трав. – травень;

Черв. – червень;

Д. – день;

Міс., м. – місяць;

М.р. – минулого долі;

Р. – р.ік;

Рр. – роки;

Ц.р. – цьго долі;

Буд. – будинок;

Вул. – вулиця;

М., рік. - час;

Вих. – вихідний;

Грн. – гривня;

Ім. – імені;

І-т – інститут;

Інд. – індекс;

Кв. – квартира;

Кіп. – копійка;

Напр. – наприклад;

Обл. – область;

П. – параграф;

Укр. – український;

У т.ч. – у тому числі;

Щоден. – щоденний;

Ст. – століття;

Інж. – інженер;

Дир. – директор

Деп. – депутат;

Кер. – керівник;

Лік. – лікар;

Заст. – заступник;

Докою., д. – доктор;

Нач., н-к - начальник;ТЕКСТ ІЗ ЦИТАТАМИ ТА ПРЯМОЮ МОВОЮ


Якось зібралися дідусь із Костиком до лісу. Вийшли рано. Сніданок узяли із собою. А мама наказує:

- Не забудьте про восьмій поснідати і не пізніше шостої додому вернутися.

Пішли. Та коли вже вийшли за селище, Костик пригадав, що забув годинника.

- Що ж нам робити, дідуню?

А дідусь усміхається:

- Мі година по квітах узнаватимемо. Кожна квітка у свій годину розкриває пелюстки назустріч сонцю і так саме згортає їх. Бач, вісь блакитні квіточки – те цикорій. Смороду не сплюхи. Прокидаються між четвертою і п'ятою часами ранку... Є квіти, що прокидаються пізніше. Для шипшини ранок настає про шостій. Так саме мак і кульбаба...

… Костикові захотілося їсти.

- Чи немає отут квіточки, щоб узнати, котра час? – питає.

А ти подивися на озерці, відповідає дідусь. – Це водяна лілея, - пояснює дідусь. – Вона ще про сьомій годині прокинулася, розтулила свої чашечки назустріч сонцю. А закриває їх про п'ятій, увечері...


Захотілося якось місяцеві вбрання пошити. Зняв із нього кравець мірку і звелів прийти через п'ять днів.

Завітав місяць через п'ять днів. Приміряє вбрання, а воно і куце, і вузьке.

"Мабуть, я помилився”, - подумавши кравець і зняв нову мірку. І попросивши місяця зайти знову через п'ять днів.

Зробив вусі, як треба. Сидить, виглядає, коли місяць прийде. Дивуватися, а тієї до нього по небу котитися – круглий та великий. Отут і приміряти не довелося... Розвів тієї кравець руками та й каже:

Ні, місяченьку, не можу я тобі вдяганки пошити: ти те у чверті, те в половині, а зараз – уповні.

Так місяць і лишився без убрання.


ЗАТ "Прогрес"


ПРОТОКОЛ


25.03.2000 р. Єлець Липицькой обл. № 1


загальних зборів

трудового колективу


Голова - Покровський А.М.

Секретар - Звєрєва З.А.


Були присутні: 37 чіл. (список додається)

Запрошені: голова Асоціації підприємців

Єфімов О.Ю.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про перехід на нову систему оплати праці. Повідомлення

гл. бухгалтера Матвєєвої О.Б.

2. Про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців. Повідомлення зам. директора Голубєва И.П.


1. СЛУХАЛИ:

Матвєєва О.Б. - Текст повідомлення додається.


ВИСТУПИЛИ:

Назарова И.И., начальник відділу кадрів - Схвалила перехід на нову систему оплати праці, відзначила її позитивні сторони для удосконалювання процесів підбора кадрів і керування персоналом.

Богданов Н.В., що веде економіст - Позитивно оцінив нову систему оплати праці і висловив ряд побажань по її удосконалюванню надалі.

Дегтярьов В.А., менеджер по продажах - Запропонував доробити окремі положення розглянутої системи оплати праці і повторно обсудити це питання на початку квітня 2000 р. (альтернативний проект системи оплати праці додається).


УХВАЛИЛИ:


Перейти на нову систему оплати праці з 01.06.2000. Відповідальні - гл. бухгалтер Матвєєва О.Б., начальник відділу кадрів Назарова И.И. Термін упровадження нової системи оплати праці - травень 2000 р.


Голосування: за - 36, проти - 1, утрималися - 2.


2. СЛУХАЛИ:

Голубєва И.П. - Текст повідомлення додається.


ВИСТУПИЛИ:


Покровський А.М., генеральний директор - Підтримав висловлені в повідомленні Голубєва И.П. ідеї про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців, дав високу оцінку діяльності Асоціації по розвитку підприємницької діяльності.

Малинина Е.Н., фахівець із зв'язків із громадськістю - Привела статистичні дані переведеного анкетного опитування співробітників ЗАТ "Прогрес" по проблемі соціальної відповідальності в бізнесі, запропонувала ряд нових напрямків розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців.

Єфімов О.Ю., голова Асоціації підприємців - Подякував колективу фахівців ЗАТ "Прогрес" за активну участь у роботі Асоціації підприємців, розповів про плани роботи Асоціації на 2000 р., схвалив напрямку розвитку співробітництва Асоціації з ЗАТ "Прогрес", запропоновані співробітниками, що виступали, ЗАТ.


УХВАЛИЛИ:


Підготувати комплексний план розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців на 2000-2001 р. Відповідальний - зам. директора Голубєв И.П. Термін - 15.04.2000.


Голова Особистий підпис А.М. Покровський


Секретар Особистий підпис З.А. Звєрєва


З протоколом ознайомлені:

зам. директора Особистий підпис И.П. Голубєв

Дата


гл. бухгалтер Особистий підпис О.Б. Матвєєва

Дата


начальник відділу Особистий підпис И.И. Назарова

кадрів Дата


ЗАТ "Прогрес"


ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ


25.03.2000 р. Єлець Липицької обл. № 1


загальних зборів

трудового колективу


Голова - Покровський А.М.

Секретар - Звєрєва З.А.


Були присутні: 37 чіл. (список додається)

Запрошені: голова Асоціації підприємців

Єфімов О.Ю.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


Информация о работе «Секретар керівника»
Раздел: Управление
Количество знаков с пробелами: 128268
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
28058
0
0

... та організації роботи з документами, що містять інформацію про особовий склад суб'єкта господарювання, а саме про прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників тощо. Правильна організація кадрового діловодства мас вирішальне значення при дотриманні конституційних прав громадянина на працю і соціальне забезпечення. В документації з особового складу зазначається діяльність суб'єкта ...

Скачать
13026
0
0

... 1-3 осіб, малих кімнат – 4-10 осіб і великих – 11-30 осіб. Загальний (широко застосовується в західноєвропейських країнах) – зали на 100 і більше осіб. Є свої недоліки і переваги. Доцільно створювати приміщення для відпочинку. Концепція комбінованого офісу – кожному співробітнику виділяється постійне і тимчасове робочі місця. Висновки 1. Організація робочого місця керівника залежить багато

Скачать
72415
0
0

... бухгалтера не менше 5 років. Головний бухгалтер свої посадові обов'язки виконує під керівництвом голови суду (а також виконуючого його обов'язки заступника) та безпосередньо підпорядковується керівникові апарату місцевого суду. Йому безпосередньо підпорядковані працівники планово-фінансової та бухгалтерської служби місцевого суду. Головний бухгалтер виконує такі завдання та обов'язки: 1) зді ...

Скачать
201341
19
3

... Виробництво товарної продукції на 1 грн, зарплати, грн. 5,64 5,40 -0,24 95,7 Наведені дані також свідчать про зниження ефективності використання фонду оплати праці. 2.4 Ефективність організації праці в Управлінні житлового господарства Специфіка праці державних службовців полягає в тому, що вони: –          виконують праця, що виражається в обґрунтуванні цілей і напрямків суспільного ...

0 комментариев


Наверх