Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Теоретична частина

 

Тема: Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

 

ВСТУП

В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що хазя­юють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, прове­денню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна під­кріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним ау­дитором.

Власники, насамперед, колективні власники-акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в зві­тності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підпри­ємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийнять рішень в області економіки й оподатковування.

Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності.

Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами:

1) Можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);

2) Залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже знач­ними) від якості інформації;

3) Необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;

4) Часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.

Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і до­звіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги — це послуги по­середників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.

Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функці­онування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різ­них економічних рішень.

1.Основи контролю праці і заробітної плати

1.1.Задачі і джерела контролю по праці

 

Аудиторська діяльність (аудит) — це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахунковій документації, податкових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг (Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII, ст. №3).

Аудит — незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України, повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку (Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII ст. 4).

Ціль аудита — рішення конкретної задачі, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним зобов'язанням аудитора і клієнта.

Основною метою аудитора при перевірці оплати праці є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.

Основна задача аудита оплати праці — перевірка дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з неї і правильності ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці.

Задачі аудитора:

1.Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинний перевірити:

- наявність і відповідність законодавству первинних документів по обліку робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції;

- відповідність показників аналітичного обліку по рахунку 661 із записами в Головній Книзі і бухгалтерському балансі на ту саму дату.

2.При перевірці використання фонду оплати праці, аудитор повинний перевірити:

- дотримання встановлених штатним розкладом посадових окладів працівників підприємства;

- своєчасність їхньої індексації з урахуванням росту цін в умовах інфляції;

- чи затверджене штатний розклад керівниками підприємства;

- правильність оплати праці по підрядах робітників, чи були випадки приписки невиконаних робіт;

- правильність виплати премій працівникам підприємства (на підставі затвердженого Положення чи довільно вольовою дією керівника)

Основними джерелами інформації для контролю оплати праці є:

- заяви про прийом, звільнення;

- трудова угода;

- акт виконаних робіт;

- накази:

·     про прийняття на роботу

·     про відпустки

·     про переклади

·     на відрядження

·     про роботу у вихідні і святкові дні

·     про премії

·     про доплати

·     про звільнення

·     на утримання з заробітної плати

·     підвищення заробітної плати

- особиста картка у відділі кадрів

- трудова книжка

- табель обліку виконання робочого часу

- убрання

- особовий рахунок робітника

- лікарняний лист

- записка про надання відпустки

- штатний розклад

- Положення про премії

- розрахунково-платіжна відомість

- розрахунковий листок

- платіжні відомості на видачу авансу, заробітної плати

- дані й оборотно-сальдові відомості по рахункам

- Головна Книга.


Информация о работе «Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі»
Раздел: Управление
Количество знаков с пробелами: 28103
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
30677
9
0

... ів - це збитки. Вказаний принцип тісно пов'язаний з елементами фінансової звітності і, таким чином, витрати стають об'єктом і зовнішнього аудиту фінансової звітності. 2.  Порядок проведення аудиторської перевірки на підприємствах торгівлі. Ринкова економіка висуває нові завдання у сфері контролю від правильного рішення яких залежать його подальший розвиток і удосконалення. З метою адаптації ...

Скачать
151127
22
1

... дпустка в Росії має більше календарних днів, ніж в Україні. Розрахунки з підзвітними особами у США, складаються з добових які значно більші, ніж в нашій країні. Розділ 2. Облік розрахунків з персоналом на ДП “Кривбасшахтозакриття" 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.1.1 Характеристика діяльності підприємства та техніко-економічних показників Державне підприємство ...

Скачать
212071
53
8

... чином у третьому розділі розглянуто удосконалення розрахунку середньої заробітної плати за допомогою компютера та програмного забезпечення. ВИСНОВОК Нормативна база, яка регулює подання статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам, відносяться Конституція України, Закон України «Про оплату праці»,  Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», Наказ ...

Скачать
77529
12
3

... аудиторський ризик, який становить 1,1 %. Обов’язковою умовою написання другого розділу курсової роботи є фактичне проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати. В ході перевірки аудитором для одержання аудиторських доказів проведено наступні процедури: документальну перевірку, спостереження, опитування, арифметичний контроль та аналітичні процедури. В результаті особливих ...

0 комментариев


Наверх