Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Валютно-фінансові операції »


Слухач:............................................Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група:....................ЗФ – 02 ( фінанси )


Керівник:..........................................Бережная Л. В.


Результат, дата:


Реєстраційний номер, дата:


м. Черкаси

2001 р.


З М І С Т

1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів.


1.1. Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті. .............................................................................................................3


1.2. Порядок роботи обмінного пункту. ..............................................................................................4


1.3. Порядок забезпечення обмінних пунктів авансами. ........................................................7


1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній валюті і платіжними документами, що викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності. ............9


1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою. .......................................................9


Практичне завдання ................................................................................................................................10


Література .......................................................................................................................................................21


1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів.


Особливості роботи з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті


1.1 Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті

В залежності від умов, обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані приходні, видаткові, приходно-видаткові каси і обмінні пункти . Операційні каси з подовженим днем і обмінні пункти відкриваються згідно з наказом по установі банку, в якому визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності. Видача цінностей із сховища проводиться під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючим касою . Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі приходних і видаткових касових документів, оформлених обліково-операційними працівниками. Такими документами служать: приходні касові і валютні ордери при зарахуванні національної і наявної іноземної валюти в касу банку, видаткові касові і валютні ордери при видачі національної і наявної іноземної валюти із каси банку. Бланки шляхових чеків та інші цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках, приймаються (видаються) за відповідними позабалансовими ордерами. При цьому в касовому документі обов'язково вказується загальна сума з врахуванням комісійних за кожним найменуванням цінностей. Після належного оформлення видаткові документи в касу передаються внутрішнім порядком.

Касові працівники здійснюють операції по прийманню (купівлі) лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довідкових матеріалах і керівником банку визначені для купівлі.

При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.

Після закінчення операційного дня касовий працівник операційної каси підраховує за касовими документами суми приходу і видатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітну довідку про касові обороти за день і залишках цінностей, підписує її, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, з їх фактичною наявністю. Потім довідка про касові обороти операційної каси передається завідуючому касою для складання Зведеної довідки про касові обороти і виведення залишків цінностей за станом на наступний робочий день в Книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі.

Крім того звітна довідка складається касовими працівниками операційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів і матеріально відповідальними особами, що мають перехідні авансові залишки, які звіряють довідку з даними обліку операційних працівників не пізніше наступного дня. Звірка оформлюється їх підписами. При цьому звітну довідку і документи за здійсненими операціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають у металеву шафу. Опломбовані мішки із звітними документами наступного робочого дня вилучаються з металевої шафи завідуючим касою або спеціально виділеним касовим працівником, в якого є дублікати ключів.

При здаванні завідуючому касою цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка може складатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірник використовується як ярлик до цінностей, що здаються.

В установах банків, де приходні і видаткові операції виконуються завідуючим касою, звітна довідка не складається, а касові обороти включаються до зведеної довідки.

Сформовані належним чином цінності, приходні і видаткові касові документи передаються завідуючому касою під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані платіжні документи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та суми передаються під розписку в контрольному листі обліково-операційному працівникові.


Завідуючий касою перевіряє правильність виведення залишків у звітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, яку звіряє з даними касових журналів обліково-операційних працівників.

Результати перевірки і звірки оформляються підписами.Информация о работе «Валютно-фінансові операції»
Раздел: Валютные отношения
Количество знаков с пробелами: 44703
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
163870
24
3

... кредитний ризик за кожною кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування: Табл. 1.2.7.1. «Визначення відсотку резервування» Категорія кредитної операції Коефіцієнт резервування "Стандартна" 2% "Під контролем" 5% "Субстандартна" 20% "Сумнівна" 50% "Безнадійна" 100% Для врахування ризику кра ...

Скачать
221466
15
0

... Перевага тому чи іншому методу перерахунку балансу надається в залежності від конкретних умов, обсягів операцій і перспектив коливань валютних курсів. Основою керування валютним ризиком є чітке визначення його кількісних характеристик, що дає можливість банкам і корпораціям застосувати селективне керування, тобто страхувати тільки неприйнятний валютний ризик – ризик, імовірність настання якого ...

Скачать
52068
5
5

... організаційно-технічної точки зору валютний ринок є сукупністю комунікаційних систем, що зв'язують між собою банки різних країн, що здійснюють міжнародні розрахунки і інші валютні операції. 2. Механізм функціонування міжнародного валютного ринку на сучасному етапі глобалізації світової економіки 2.1. Обсяги та структура валютних операцій Сучасний валютний ринок являє розгалужену систему ...

Скачать
167480
4
33

... експортерів, сприяння реалізації інноваційних проектів і проектів з розвитку енергозберігаючих технологій; РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ ЩОДО ДЕМПФІНУВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 3.1 Основні важелі та шляхи демпфінування у вітчизняній практиці Аналіз ефективності пропозицій по основним важелям та шляхам демпфінування у вітчизняній практиці наслідків ...

0 комментариев


Наверх