Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти України

Кіровоградський державний технічний університет
ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

НА ТЕМУ :


Проблеми формування і виконання

місцевихбюджетів


Виконав: студент

групи ФК-94-2

Подплєтній В.В.


Науковий керівник:

к. е. н., доцент

Пальчевич Г.Т.


Кіровоград

1999

Консолідований державний бюджет

Консолідований державний


Держаний бюджет

України

Місцеві бюджети

Бюджет АР Крим

Бюджет міст

республіканського

підпорядковування

(Київ та Севастополь)

Бюджети

областей


Республі-канський

бюджет


Місцеві

бюджети

Міський бюджет

Бюджети районів


Обласний

бюджет


Бюджети

районів


Бюджети міст

районого підпорядування

Міський

бюджет

Бюджети

районів

Районий

бюджет

Біджети міст

районого підпорядкування


Селищні

бюджети

Сільські

бюджетиРегулюючі доходи


Відрахування від загальнодержавних податків і зборів


Дотації, субвенції
Відрахуван-ня від податку на прибуток

Відрахування від податку на додану вартість

Відрахування від прибуткового податку з доходів громадян

Відразування від акцизного зборуРис. 1.2 Структура регулюючих доходів

Таблиця 1.2

Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із витратами зведеного бюджету


Показники \ Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1996,

млрд.грн

1998

млрд.грн

Видатки, млн. крб.:

- зведеного бюджету

43,8


97,9 1919,7

572

48,8

630

647,0

243

027,0

34,1 31,6
- державного бюджету 22,7 67,2 1193,5

346

86,7

439

585,2

1475

621,1

22,4


21,9


- республіканського бю-джету АР Крим та міс-цевих бюжетів

21,1


30,7


726,2


225

62,1


191

061,8


954

654,9


11,79,6


Питома вага видатків у зведеному бюджеті України, відс.:

- державного бюджету


51,7


68,8


62,2


60,6


69,9


61,1


65,4


69,9

- республіканського бю-джету АР Крим та місцевих бюджетів

48,3


31,4


37,8


39,4


30,3


39,3


34,4


30,1


Таблиця 2.1

Структура дохідної частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996 – 1998 рр. (тис. грн.)Вид податку

1996 рік 1997 рік 1998 рік

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.

Фактично

надійшло

Питома вага в загальній сумі доходів, відс.
Власні та закріплені доходи 283 11,54 617 23,26 629,3 26,85
Місцеві податки і збори 31 1,30 35 1,32 43,7 1,86
Надходження коштів від приватизації майна 28 1,14
0,00
0,00
Податок на промисел 1 0,04 3 0,11 2,2 0,09
Державне мито 28 1,14 42 1,58 40,1 1,71
Плата за воду 1 0,04 1 0,04 1,5 0,06
Податок з власників транспортних засобів 41 1,66 127 4,79 94,2 4,02
Надходження сум від перевищення розрахун-кового фонду спожи-вання 4 0,16
0,00 0,3 0,01
Плата за землю 93 3,78 303 11,42 347,3 14,8
Збори та інші неподат-кові доходи 56 2,28 73 2,75 69,9 2,98
Плата за спецвикори-стання надр
0,00 1 0,04 1,7 0,07
Інші надходження
0,00 32 1,21 28,4 1,21
Регулюючі доходи 935 37,99 344 12,97 301,8 12,87
ПДВ 642 26,09
0,00
0,00
Податок із прибутку 135 5,49 142 5,35 39,1 1,67
Акцизний збір
0,00
0,00
0,00
Прибутковий податок з громадян 158 6,42 202 7,62 262,7 11,20
Кошти отримані 1243 50,51 1692 63,78 1413,1 60,28
Позички та кошти, от-римані за взаємними розрахунками 222 9,02
0,00
0,00
Дотації, одержані з обласного бюджету 1021 41,49 1692 63,78 1413,1 60,28
Всього доходів 2461 100 2653 100 2344,2 100

Таблиця 2.4

Динаміка норм відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджету Новгородківського району у 1996-1998роках, відсоткиВид податку

1996 рік 1997 рік 1998 рік

Сільські селищні бюджети


Районний бюджет Бюджет району

Сільські селищні бюджети


Районний бюджет Бюджет району

Сільські селищні бюджети


Районний бюджет Бюджет району
Регулюючі подат-ки і збори
ПДВ - 100 100 - - - - - -
Податок на прибуток - 60 60 - 70 70 - 70 70
Акцизний збір - - - - - - - - -
Прибутковий податок із доходів шромадян

50


-


50


-


70


70


-


70


70

Закріплені податки
Податки із влас-ників транспорт-них засобів

100


-


100


100


-


100


100


-


100

Плата за землю 60 - 60 60 10 70 60 10 70
Плата за воду - 20 20 - 20 20 - 20 20

Рис.2.2 Частка різних видів доходів в бюджеті Новгородківського


району протягом 1996-1998 років

Таблиця 2.5

Структура видаткової частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996-1998 роках (тис.грн)Видатки

1996 рік 1997 рік 1998 рік

Фактична

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.

Фактично

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.

Фактично

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.
Соціальний захист та соціальне забезпечення 316 12,84 281 10,59 454 19,37
Соціальний захист 205 8,33 179 6,74 305,8 13,05
Соціальне забезпечення 111 4,51 102 3,85 148,2 6,32
Народне господарство 101 4,10 153 5,77 82,2 3,51
Соціально—культурні заходи 1704 69,24 1592 60,01 1632,7 69,65
Освіта 1007 40,92 986 37,17 1010,9 43,12
Культура і засоби масової інформації 104 4,23 76 2,87 73 3,11
Охорона здоров’я 591 24,02 526 19,83 547,3 23,35
Молодіжні програми, фізична культурна і спорт

2


0,08


4


0,15


1,5


0,06

Державне управління 282 11,46 277 10,44 120,8 5,15
Бюджетна позичка, ви-дана закупівлю с/г продукції для регіона-льних потреб

291,18


150


5,65


--


0,00

Інші видатки 29 0,81 200 7,54 54,7 2,33
Всього видатків 2461 100 2653 100,0 2344,2 100
Информация о работе «Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 241510
Количество таблиц: 43
Количество изображений: 14

Похожие работы

Скачать
29819
0
0

... фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів. 1)ЗАКОН УКРАЇНИ Про бюджетну систему України (ст.1) м. Київ, 5 грудня 1990 року N 512-XII ( 512-12 ) Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для ...

Скачать
63245
0
0

... іальні можливості національної економіки розрахуватися з кредиторами. В Україні державний борг відносно ВВП скоротився з 45,3% у 2000 р. до 12,5% у 2007 р. На погашення і обслуговування державного боргу у 2002–2005 рр. витрачалося 14,1–15,4% доходів зведеного бюджету та 3,7–4,2% ВВП країни. У 2006 р. вказані співвідношення знизилися до 8,5% доходів бюджету і 2,5% ВВП, а у 2007 р. – відповідно, до ...

Скачать
17975
1
0

... , яке передбачає збільшення прожиткового мінімуму на суми обов'язкових платежів та ставку податку з доходів фізичних осіб для осіб, які підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню; Інакше кажучи, в структурі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім вартості споживчого кошику та послуг, повинні враховуватися податкові та соціальні витрати працівника. Призупинення дії стосує ...

Скачать
172922
24
14

... ї бази АТЗТ «Акціонерний Комерційний Промінвестбанк» за 2004–2007 роки 2.1 Економічна характеристика діяльності АТЗТ «АК Промінвестбанк» за 2004–2007 роки Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (Промінвестбанк України) створено 26 серпня 1992 року в результаті роздержавлення та приватизації республіканської інфраструктури Промстройбанку СРСР в Україні. У процесі акці ...

0 комментариев


Наверх