Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


5. Охорона праці

Охорона праці - це система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В даний час охорона праці підтримується кодексом законів про працю України.

Небезпечні і шкідливі речовини і фактори, що застосовуються в лабораторії. Їх вплив на людину і методи захисту

Основними шкідливими факторами на проектованому об'єкті являють-ся: електричний струм і R600a (при витоках в робочу зону).

Проходячи через організм, електричний струм надає термічне, електролітичне і біологічне дії. Це різноманіття дій електричного струму призводить до електротравма і електричним ударам.

Розрахунковим опором тіла людини є для непошкоджений-ної шкіри 1000 Ом. Величина струму, що протікає через організм, є головним фактором, від якого залежить результат поразки (чим більше струм, тим небезпечніше його дія).

Основними заходами захисту від ураження струмом є: забезпе-ня недоступності струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, для випадкового дотику; електричне поділ мережі; усунення небезпеки поразки у разі напруги на корпусах, кожухах та інших частинах електроустаткування, що досягається застосуванням малих напруг, використанням подвійної ізоляції, вирівнюванням потенціалу, захисним заземленням, занулением, відключенням.

При атмосферному тиску холодоагент R600a - безбарвний газ, легший за повітря, практично без запаху.

Найбільш небезпечною властивістю R600a є його вибухонебезпечність.

Крім того, газоподібний R600a подразнює слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів, на спітнілі ділянки шкіри. При важких отруєннях R600a спостерігаються утруднене дихання, сильний кашель, задуха, спазми голосової щілини.

Гранично допустима концентрація (ГДК) R600a в повітрі робочої зони складає 20 мг/м3.

Проникнення R600a в повітря робочої зони можливо при розгерметизації лабораторної експериментальної установки.

У лабораторії обов'язкова установка сигналізаторів витоку і аварійної концентрації парів R600a в повітрі приміщення. Сигналізатори витоку повинні давати попереджувальний сигнал і включати припливно-витяжну вентиляцію при концентрації R600a вище 0.5 - 1 мг / л. При досягненні концентрації 1.5 мг / л сигналізатори аварійної концентрації повинні вимикати електроживлення всієї лабораторної експериментальної установки і одночасно включати аварійну вентиляцію і світлозвукову сигналізацію.

 

Захист від ураження електричним струмом

 

Для захисту від впливу електричного струму рекомендується ис-користувати захисне заземлення. Захисне заземлення - це навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмоведучих частин електрообладнання. В електричних мережах напругою до 1000 В опір заземлювальної системи не повинно перевищувати 4 Ом. Це в 250 разів менше, ніж розрахунковий опір тіла людини. При випадковому зіткненні людини до такого заземленого корпусу струм, який піде через нього буде відповідно менше.

У приміщенні лабораторії заземлення виконують наступним обра-зом: всередині приміщення, по периметру, на відстані 20-30 см від підлоги прокладають металлопроводнік, який з'єднаний з землею. У землі знаходяться електроди довжиною від 2 до 3 м. Металеві корпуси обладнання, що знаходяться в лабораторії з'єднані провідниками з заземлюючим контуром за допомогою зварювання. З корпусом провідник з'єднується різьбових з'єднань з пружиною і шайбою для запобігання самовідгвинчування.

Класифікація приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом

 

Приміщення лабораторії, в якому знаходиться експериментальна установка по визначенню теплофізичних властивостей, відноситься до особливо небезпечних приміщень.

 

Особливо небезпечні приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним-струмом характеризуються підвищеною вогкістю, з відносною вологістю повітря, близькою до 100%, наявністю хімічно активної середовища.

 

розрахунок заземлення

 

Розрахунок заземлюючого пристрою для електрообладнання напругою до 1000 В при грунті - глина. Як штучного заземлювача використовуються сталеві труби:

– діаметр и довжиною ,

– відстань між трубами ,

– ширина полоси ,

– опір грунту ,

– кліматичний коефіцієнт .

 

Для проведення заземлення в лабораторії використовувалися матеріали з наступними геометричними і іншими параметрами: м

м, м, м, , .

Визначаємо розрахункове значення питомої опору грунту:

(5.1)

Ом∙м

Вибираємо систему розподілу вертикальних заземлювачів. Для малих беремо в ряд.

Задаємо в межах . Нехай м.

 

(6.2) м (5.2)

Опір одного вертикального заземлювача становить:

 

(5.3)

 

Ом.

Визначаємо кількість одиночних заземлювачів:

 

,(5.4)

 

В електричних мережах напругою до 1000 В відповідно до вимог ПУЕ опір заземлювальної системи не повинно перевищувати 4 Ом. Це в 250 разів менше, ніж розрахунковий опір тіла людини. При випадковому дотику людини до такого заземленого корпусу струм, який піде через нього буде відповідно менше. Виходячи з того, що розраховане опір системи складає 2,37 Ом, можна зробити висновок про правильність розрахунку, так як розрахункове значення задовольняє умові ≤ 4 Ом.

 

шт.

Приймаємо =4; вибираємо =4 шт.

Визначаємо коефіцієнт використання вертикальних стрижневих заземлювачів.


(5.5)

При значення коефіцієнту Ом.

Розраховуємо довжину горизонтальної електрода:

(5.6)

м.

Визначаємо опір заземлювача:

,(5.7)

Де - коефіцієнт використання горизонтального заземлювача. Визначаємо, що = = 0,89[ ]тоді

 

Ом.

Розрахунок загального опору системи:

 

(5.8)

Ом.

 

Згідно з вимогами ПУЕ - в електричних мережах напругою до 1000 В опір заземлювальної системи не повинно перевищувати 4 Ом. Виходячи з того, що розраховане опір системи становить Ом, можна зробити висновок про правильність розрахунку, так як рас-парне значення задовольняє умові.


Виробнича санітарія

 

Освітлення

 

У приміщенні лабораторії використовується штучний тип освітлений-ня. Освітлювальна система повинна забезпечувати високу якість осве-щенности, яке визначається найменшим розміром розглянутого предмета і контрастом його з фоном; рівномірний розподіл яскравості по робочій поверхні; відсутність різких тіней на робочій поверхні; відсутність прямої і відбитої блескости; відсутність пульсації коливання і освітленості в часі.

 

Розрахунок штучного освітлення

 

Завданням розрахунку є визначення потрібної потужності електричної освітлювальної установки для створення в приміщенні лабораторії заданої освітленості. Розрахунок проводиться за такою методикою.

Вибираємо тип джерела світла - газорозрядна лампа.

Система освітлення - загальна.

Тип світильника - ВВПЗ (влаговзривопилезахищення). У цих све-тільніках встановлено дві і більше ламп, що дає можливість зменшити пульсацію сумарного світлового потоку світильника і виключити стробо-скопически ефект. У приміщенні, де знаходиться установка, встановлено штучне освітлення.

Необхідно розподілити світильники і визначити їх кількість. Забезпечення рівномірного розподілу джерела досягається в тому випадку, якщо відношення відстаней між центрами світильників (L) до висоти їх підвісу над робочою поверхнею складає 1,5 для світильника типу ПВЛ.

Нормована освітленість для зорової роботи високої точності становить Ен = 400 люкс. Висота приміщення Н = 3 м, ширина В = 5 м, довжина А = 6м.

Нехай відстань від центру люстри до робочого місця hр = 2 м. Величина відстані між центрами світильників становить

 

м.(5.9)

Кількість світильників становить

 

(5.10)

 

шт

Визначити індекс приміщення

 

(5.11)

 

 

При коефіцієнтах відображення стелі і стіни . Визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку ламп: [ ]

Світловий потік виражається

 

.(5.12)

Коефіцієнт мінімальної освітленості для люмінесцентних ламп дорівнює Z = 1.1, коефіцієнт запасу дорівнює K = 1.5.
Світловий потік становить

 

лм.

 

Кількість ламп в світильнику складе 4 шт., Підбираємо необхідну лампу: лампа ЛДЦ 80.

потужність електричної освітлювальної установки становить

 

Вт.

Таким чином, в приміщення лабораторії рекомендується оборудо-вать електричної освітлювальної установкою з використанням чотирьох світильників ПВЛ з чотирма лампами ЛДЦ 80.

Порахуємо відхилення:

 

(5.13)

Розраховане відхилення знаходиться в межах норми, Δ має бути в межах від -10% до + 20%.

Догляд за освітлювальними приладами

 

Необхідно стежити за цілісністю плафонів, періодично (раз в шість місяців) витирати пил з освітлювальних приладів. Потрібно стежити за цілісністю проводки, а також змінювати розбиті плафони.

 

Розрахунок вентиляції приміщення

 

Розрахувати продуктивність системи вентиляції в приміщенні з заданими параметрами, з урахуванням перебування в приміщенні персоналу і експериментального устаткування

Початкові дані:

а = 6 м – длина приміщення;

b = 5м - ширина;

h = 3 м – висота.

Розрахунок:

Розрахуємо обсяг приміщення по формулі:

 

;(5.14)

м3

Витрата повітря при надходженні надлишкового тепла визначається за формулою:

 

,(5.15)

Де - продуктивність системи вентиляції ;

- Питома теплоємність повітря при постійному тиску;

– щільність припливного повітря;

0C – темпера тураповітря, що видаляється.

Для теплого періоду року і робіт «легка 1б» (робота, виконувана сидячи, якимось чином пов'язана з невеликими переміщеннями, що не вимагає великих фізичних витрат, тепловиділення порядку 185 Вт) температура повітря повинна бути від 0C [ ];

 0Cробоча різниця температур,

 - температура припливного повітря, 0C.Обчислюється за формулою:
 

;(5.16)

0C.

- Загальна кількість тепла, що надходить в приміщення, Вт;

 

,(5.17)

 

Де - Теплопритоки від навколишнього середовища, Вт;

- Теплопритоки від експериментального обладнання, Вт;

- Теплопритоки від персоналу, Вт;

- Теплопритоки від освітлення, Вт;

- кількість тепла, що виділяється установкою;

- Тепловиділення людини;

 

Qoc=Vnom∙30 = 320∙30 = 9600;(5.18)

Qob= qnk∙n = 1200∙1 = 1200;(5.19)

Qч = qч∙n = 170∙4 = 680;(5.20)

Qосв = 1280– з відповідних розрахунків.

∑Q = 9600+1200+680+1280 = 12760 ;

L = 12380 / (1,006∙1,2∙ (24 - 20))=2642,5 .

Визначити встановлену потужність електродвигуна вентилятора за формулою:

,(5.21)

де – коефіцієнт запасу ();

- Аеродинамічний опір вентиляційної мережі повітропроводів, ;

- ККД вентилятора (приймається за влучним висловом вентилятора );

- ККД приводу, який при клинопасовій передачі дорівнює

=0,95:

Висновок - приймаємо для вентиляції вентиляційний агрегат Повітрявиробництво L = 2642,5 вентилятор потужністю N = 0,35 .

Система вентиляції не повинна викликати переохолодження або перегріву робітників. Система вентиляції не повинна створювати шум на робочих місцях, що перевищує гранично допустимий рівень. Система вентиляції повинна бути електро-, пожежо-і вибухобезпечної, проста в пристрої, надійна в експлуатації і ефективна.

 

Противопожарная профилактика

 

Матеріали, що застосовуються для огороджувальних конструкцій та оздоблення приміщень, повинні бути вогнестійкими. У будівлі повинно бути передбачено не менше двох евакуаційних виходів. У приміщеннях з установками необхідно обмежити застосування дерева. Проходи, коридори і робочі місця не слід захаращувати архівними матеріалами, приладами і т.д. В системі вентиляції повинні бути передбачені протипожежні клапани в місцях перетину вогнестримувальних перекриттів і стін з нормованим межею вогнестійкості. Повітроводи, вентиляційні камери та регулюючі пристрої систем виконуються з негорючих матеріалів.

Протипожежна автоматична сигналізація

Пожежна автоматична сигналізація служить для швидкого сповіщення служби пожежної охорони про яка виникла пожежі в будь-якому приміщенні або спорудженні підприємства. У системи автоматичного пожежогасіння включається також і пожежна сигналізація. При необхідності пожежна сигналізація може бути поєднана з охоронною сигналізацією.

Пожежні сповіщувачі перетворюють неелектричні фізичні величини (випромінювання теплової і світлової енергії, рух частинок диму) в електричні, які у вигляді сигналу певної форми направляються по проводах на приймальну станцію.

Система пожежогасіння

В практика гасіння пожеж найбільшого поширення полоучілі наступні Принцип припинення горіння: 1) ізоляція вогнища горіння від повітря негорючими газами; 2) охолодження вогнища горіння нижче певних температур; 3) інтенсивне гальмування (інгібування) швидкості хімічної реакції в полум'ї; 4) механічний зрив полум'я в результаті впливу на нього сильного струменя газу; 5) створення умов огнепрегражденія, тобто таких умов при яких полум'я поширюється через вузькі канали.

У лабораторіях гасіння пожеж краще вести першим способом.

Розрахунок кількості балонів з вуглекислотою для внутрішнього пожежогасіння

Кількість вогнегасної газового складу (кг):

(5.22)

Де - вогнегасна концентрація газового складу для вуглекислоти;

- обсяг приміщення, м3;

- Коефіцієнт, який враховує особливості газообміну, витікання вуглекислого газу через нещільності приміщення (приймаємо )

кг.

Необхідна кількість робочих балонів (шт.) З вуглекислотою:

(5.23)

Де = 25 л - обсяг балона (при 25 л в балоні міститься 15,6 кг вуглекислоти);

 

= 0.625 кг/л - щільність засоб гасіння;

= 1 - коефіцієнт наповнення.

шт.

Кількість резервних балонів (приймаємо рівним числу робочих балонів):

шт.

Загальна кількість балонів:

шт.

Для можливості ліквідації джерела пожежі установка газового пожежогасіння всередині приміщення повинна мати 14 балонів з вуглекислотою.

 

Висновок:

У цій частині дипломної роботи були викладені вимоги до робо-чого місця інженера. Створені умови повинні забезпечити комфортну роботу. Був проведений розрахунок вентиляційної системи, розрахунок оптимального освітлення виробничого приміщення, а також розрахована система штучного заземлення та кількість балонів з вуглекислотою для пожежогасіння.

Дотримання умов, що визначають оптимальну організацію робочого місця інженера, дозволить зберегти гарну працездатність протягом усього робочого для, підвищить як в кількісному так і в якісному відносинах продуктивність його праці.

 

 

 

 

 Информация о работе «Проект установки для дослідження теплопровідності нанофлюідів»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 95216
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 13

0 комментариев


Наверх