Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Модуль Model Builder

22662
знака
0
таблиц
38
изображений

Завдання

1. За допомогою Model Builder створити модель для визначення зон затоплення внаслідок урагану і округах Orleans та Jefferson штату Louisiana.

2. Визначити місцеположення виробничих дільниць, які потрапляють в зону затоплення в цих округах.

3. Запустити модель як з Model Buider, так і з Arc Toolbox.

4. Заповнити та відредагувати документацію своєї моделі в редакторі документації Arc Toolbox.

5. Використавши модель і Arc Map, а також інструменти геообробки знайти найкраще місце положення для нового тимчасового сховища людей постраждалих від стихії за такими критеріями:

- Сховище повинно бути розташоване в одній із шкіл округів , Jefferson,Orleans штату Louisiana.

- Поза зоною затоплення ;

- На відстані не більше, як 4 милі від маршруту евакуації;

- В густозаселеному окрузі.

Зміст

1. Arc GIS Geostatistical Analyst.

2. Крок перший : потрібно запустити Arc Map і змінити користувацький набір інструментів.

3. Крок другий: створюємо модель і задаємо її параметри. Для створення моделі натискаємо правою кнопкою миші на групу інструментів Analysis і вибираємо Новий-Модель(New –Model)

4. Крок третій: Ми використовували інструмент Select для відображення округів Jefferson i Orleans.

5. Крок четвертий: Додавання інструменту Вирізання (СНр) і установка параметрів.

6. Крок п’ятий : Створення векторного шару.

7. Крок шостий: Додати з'єднання (Add Join) і установка параметрів.

8. Крок сьомий: Перетин (Intersect) і установка параметрів.

9. Крок восьмий: Введення додаткових параметрів моделі.

10. Крок дев’ятий: Запуск моделі з Model Builder.

11. Крок десятий: Зміна параметрів і запуск моделі з Arc Toolbox.

12. Редагування документації побудованої моделі в Редакторі Документації Arc Toolbox.

13.Пошук найкращого місцеположення для нового тимчасового сховища людей, постраждалих від стихії.

14. Запуск Arc Map і створення нової файлової бази геоданих

15. Створення нової моделі і настроювання поточної робочої області.

16. Вибір округів, в яких повинні знаходитися сховища.

17. Пошук шкіл в округах районів

18. Видалення шкіл, розташованих у затоплених районах

19. Створення буферного полігону для маршрутів евакуації

20. Запуск моделі та перегляд результатів

21. Пошук шкіл в густонаселених виборчих дільницях

1. Arc GIS Geostatistical Analyst.

Додатковий модуль Arc GIS Geostatistical Analyst надає можливість моделювання поверхні з використанням геостатистичної методів. Надані інструменти повністю інтегровані в середовища ГІС моделювання та дозволяють фахівцям ГІС створювати моделі інтерполяції і оцінювати їх якість до використання в подальшому аналізі. Поверхні (вихідні моделі) можуть надалі використовуватися в моделях (в Model Builder і Python), відображатися і аналізуватися за допомогою інших додаткових модулів Arc GIS, таких як Додатковий модуль Arc GIS Spatial Analyst та Додатковий модуль Arc GIS 3DAnalyst.

У Arc GISGeostatistical Analyst ви можете легко створити безперервну поверхню або карту на основі вимірів, збережених в точковому векторному або растровому шарі, або при використанні полігонів. В якості опорних точок можуть виступати такі виміри, як висота, глибина води або рівні забруднення, як відбувається в цьому посібнику. При використанні разом з Arc Map Arc GIS Geostatistical Analyst надає вам великий набір інструментів для створення поверхонь, які полегшують візуалізацію, аналіз і розуміння просторових явищ.

Model Builder є графічний інструмент для проектування, моделювання та аналізу. Математичні моделі, що складаються з системи звичайних диференціальних рівнянь (ОДУ).

Особливості:

Графічний висновок моделювання. Ви можете зберегти графіки в найбільш поширених форматів: PNG, SVG, PDF і т.д. Переваги Model Builder можна представити в узагальненому вигляді наступним чином:

1. Model Builder - це зручне в роботі додаток для створення і запуску робочих потоків, що містять послідовність інструментів.

2. За допомогою Model Builder можна створювати власні інструменти. Інструменти, створені за допомогою Model Builder, можуть використовуватися в засобах підтримки скриптів Python і в інших моделях.

3. Model Builder, поряд із засобами підтримки скриптів, надає можливість інтеграції Arc GIS з іншими додатками.

Model Blilder використовується для створення, редагування та управління моделями геообробки.

Всі інструменти, які використовуються в Toolbox також можна використовувати і в Model Blilder .

2. Крок перший : потрібно запустити Arc Mapі змінити користувацький набір інструментів.

Запускаємо Arc Map і відкриваємо GPModel.mxd із папки Exercise08

1.jpg

Попередньо створивши набір інструментів зберігаємо свою модель в неї. Так як створена модель зберігається в користувацькому наборі

3. Крок другий: створюємо модель і задаємо її параметри. Для створення моделі натискаємо правою кнопкою миші на групу інструментів Analysisі вибираємо Новий-Модель(New–Model)

2.jpg

Вибираємо властивості моделі (Model Properties) в меню Модель (Model). На закладці Загальні (General) потрібно поміняти ім’я на Extract And Overlay. Зберігаємо.

3.jpg

В меню Модель (Model)вибираємо Diagram Properties, і клацаємо на закладку Symbology.

4.jpg

Символи по замовчуванні, для відображення меню потрібно натиснути на один із елементів.

4. Крок третій: добавлення інструментів. Ми використовували інструмент Selectдля відображення округів Jeffersoni Orleans.

В Arc Tool Box потрібно відкрити набір інструментів Data Management Tools, потім групу шарів і представлені таблиці. Натискаємо на інструмент Select Layers By Attribute, і перетягнути його у вікно Model Builder.

5.jpg

В моделі два рази натискаємо на елемент інструмента Select Layers By Attribyte, відкриється діалогове вікно інструмента. В рядку Expression натискаємо кнопку SQL.

У вікні Конструктор побудувати вираження “PARISH”=’ Jefferson’ OR” PARISH ”=’ Orleans

6.jpg

Зберігаємо в папку Exercise08 під іменем Select Parishes.

Натискаємо ОК в діалоговому вікні інструменту.

7.jpg

Після натискання ОК в моделі інструмент не запускається а тільки зберігаються введені параметри. Вихідні дані додані в модель , інструмент готовий до роботи.

5. Крок четвертий: Додавання інструменту Вирізання (СНр) і установка параметрів.

Перетягніть шар Виборчі ділянки з таблиці вмісту в модель і розташуйте її зліва від інструменту Вирізання (СНр).

8.jpg

У вхідних даних автоматично встановлено шар Виборчі ділянки, тому в вікні інструментів потрібно вказати вихідні дані. У рядку вирізаний об'єкт (Clip Features) клацніть на стрілці спадаючого меню і виберіть елемент моделі Округу.

Для вихідного класу просторових об'єктів введіть ім'я Study Area Blocks Model в базі Louisiana.gdb

9.jpg

Натисніть ОК.Елементи моделі будуть вирівняні.

10.jpg

Створюємо тимчасовий векторний шар , для того щоб приєднати дані з таблиці.

6. Крок п’ятий : Створення векторного шару.

З меню Довідка (Неlр) в Model Builder виберіть Довідка АгсGISDesktop. Клацніть закладку Покажчик (Index). Введіть Makefeature в рядку пошуку. Коли закінчите, закрийте вікно. Перетягніть інструмент Створити векторний шар (Make Feature Layers) в модель.

11.jpg

Додаємо з'єднання від Study Area Blocks Modelдо інструменту Створити векторний шар (Make Feature Layers).

Тепер, коли ми створили векторний шар, щоб використовувати його з інструментом додати з'єднання (Add Join), ми можемо додавши інструмент в модель.

7. Крок шостий: Додати з'єднання (Add Join) і установка параметрів.

На панелі інструментів Model Builder клацаєм кнопку Додати дані (Add Data)

У спадаючому списку шукаємо в: (Lookin) вибераємо набір інструментів (Toolboxes).

Переходими до системи і наборів інструментів >Управління даними>З'єднання.

Клацаємо інструмент Додати з'єднання (Add Join), потім клацаєм Додати (Add). Інструмент і вихідний шар будуть додані в Model Builder. Натискаємо кнопку Фіксоване зменшення (Fixed Zoom Out), щоб зменшити зображення.

На панелі Model Builder клацаєм інструмент Вибрати (Select). Виділяємо інструмент Додати з'єднання (Add Join) і його вихідний шар, потім перетяглядаємо його під елемент вихідного шару інструменту Створити векторний шар (Make Feature Layer). Двічі натискаємо елемент інструмента Додати з'єднання (Add Join). У рядку Ім'я шару або подання таблиці (Layer Nameor Table View) натискаємо на стрілці спадаючого меню і вибераємо Вихідний шар (Output Layer). Новий вихідний шар виглядає як можливі вхідні дані для Сполуки, на відміну від Study Area Blocks Model. Таблиця Censuslnfo додана в модель в якості вхідних даних для інструменту Додати з'єднання (Add Join). Наша модель виглядає трохи хаотичною.

12.jpg

8. Крок сьомий: Додавання інструменту Перетин (Intersect) і установка параметрів.

Наступний крок аналізу - створюємо перетин вихідних даних операції з'єднання з шаром Зони затоплення.

Вводимо параметри для інструменту Перетин (Intersect), щоб виконав, перетин Flooded Areas і Study Area Blocks Modellayer. Називаємо вихідні дані Flooded Blocks Model

13.jpg

Натискаємо OK у діалоговому вікні інструменту.

Тепер ми включили в модель все, що використовувалося для аналізу.14.jpg

9. Крок восьмий: Введення додаткових параметрів моделі

Перш ніж виконати модель, слід змінити її зовнішній вигляд і деякі інші параметри. Натискаємо кнопку Авто-компоновка (Autolayout).

Натискаємо кнопку Повний екстент (Full Extent). Всі елементи будуть збудовані зліва направо, в тому порядку, в якому вони будуть виконуватися під час роботи моделі. Ми можемо підписати елементи моделі, щоб зробити її більш зрозумілою. Натискаємо правою кнопкою миші інструмент Вибрати в шарі по атрибуту (Select Layer By Attribute) і вибираємо Створити підпис (Create Label).

Підпис буде додана поверх елемента інструменту. Натискаємо інструмент Вибрати (Select), потім натискаємо вільний простір, щоб зняти поточне виділення.

Двічі натискаємо підпис, щоб відредагувати його .Введіть Select Louisianaparishbyattribute (Вибір округів штату Луїзіана але атрибуту) і натискаємо Enter.

Розташовуємо підпис над інструментом, потім натискаємо на вільному просторі, щоб зняти з неї виділення.

15.jpg

Тепер ми будете працюємо зі зміненими параметрами моделі.

Натискаємо правою кнопкою миші елемент інструмента Вибрати в шарі по атрибуту (Select Layer By Attribute) і вибераємо Створити змінну> З параметра> Вираз (Make Variable>From Parameter>Expression).

Примітка: Вираз SQL - одне з основних вхідних даних для цього інструменту. Нова змінна з ім'ям Вираз (Expression) додана в модель.

Використовуючи інструмент Вибрати (Select), натискаємо змінну Вираз (Expression) і переміщаємо її стать інструмент Вибрати в шарі по атрибуту (Select Layer By Attribute).

16.jpg

У Arc Toolbox, натискаємо правою кнопкою миші модель Extractand Overlay (Витяг і Накладення) та Відкрити (Open).

Вираз показано у вигляді параметра, який буде задіяний при запуску моделі з її діалогового вікна. Введення установок робить статичну модель динамічної.

Натискаємо Скасування (Cancel). Ще одна перевага запуску моделі в АгсМар полягає в тому, що ви можете додати вихідні дані до карти. Якщо ми запускаєте модель з її діалогового вікна, всі вихідні дані будуть додані автоматично, але якщо ми запускаєте модель з Model Builder, ми повинні вказати, які шари слід додати. Натискаємо правою кнопкою миші Flooded Blocks Model і вибераємо Додати до карти (Add Те Display). Зберігаємо модель.

10. Крок дев’ятий: Запуск моделі з Model Builder

Тепер ми запустите модель. Ми можемо зробити це за допомогою її діалогового вікна, але зараз зробимо це з Model Builder, щоб спостерігати за виконанням кожного процесу. Переконайтеся, що відображається повний екстент моделі.

Всі елементи моделі виділені своїм кольором і не затінені, що означає готовність до роботи.

В меню Модель (МоdеІ) виберіть Запустити всю модель (Run Entire Model). Переміщаємо вікно виконання, так, щоб ми могли спостерігати за ходом виконання кожного процесу.

Якщо в моделі є помилки, відповідне повідомлення червоного кольору з'явиться у вікні виконання, як і у будь-якого інструменту.

Якщо помилки є, виправляємо їх і запускаємо модель знову. Якщо модель успішно завершила роботу , закриваємо вікно виконання. Поверніть Model Builder. Тепер порівнюємо результат роботи моделі Flooded Blocks Model і результат аналізу в попередній вправі, Flooded Block Groups. Робимо шар Flooded Blocks Model єдиним видимим. Додаємо до карти Flooded Block Groups. Набжаємося до шарів. Включаємо і вимикаємо шари Flooded Blocks Model і Flooded Block Groups, щоб порівняти їх у вікні відображення.

Ці два шари ідентичні, незважаючи на те, що створені за допомогою різних інструментів

. 17.jpg

11. Крок десятий: Зміна параметрів і запуск моделі з Arc Toolbox.

У цьому кроці ми знову запускаємо модель. Однак цього разу ми використаємо інше вираження, щоб вибрати інші округи, і будемо запускати модель з Arc Toolbox.

Розгортаємо вікно Model Bui Ider, натискаємо правою кнопкою миші овал, що позначає останній отриманий елемент даних Flooded Blocks Model, і вибераємо Параметр Моделі (Model Parameter).

Закриваємо модель і натискаємо Да (Yes), щоб зберегти її.

У Arc Toolbox натискаємо правою кнопкою миші модель Extract And Overlay (Витяг і Накладення) і вибераємо Властивості (Properties).

Змінюємо підпис на Find Flooded Parishes (Пошук затоплених округів) і натискаємо ОК. Цей підпис зрозуміліший, ніж попередній. Ми завжди можемо виправити підпис в моделі.

Двічі натискаємо модель, щоб відкрити її діалогове вікно.

Змініть вираз на "PARISH" = 'Jefferson' OR "PARISH" = 'Orleans '.

Поруч з вихідним параметром з'явиться значок помилки, тому поточне ім'я вихідних даних вже є в базі геоданих.

Змініть ім'я вихідних даних на Lafourche Charles_Flood і натискаємо будь-де діалогового вікна. Значок помилки зникне. Натискаємо ОК.

Якщо ми запустимо модель з Arc Toolbox, вихідні дані будуть автоматично додані в АгсМар.

Для полегшення перегляду результату роботи моделі, відключаємо всі шари, крім Lafourche Charles Flood.

Вмикаємо шар Округу.

Просторові об'єкти шару Lafourche Charles Flood укладаються в межі обраних округів, які були виділені в результаті зміни параметра вираження. Задавши параметр моделі, і маючи можливість змінювати його, ми зробили модель динамічною.

Якщо ми хочемо відредагувати документацію нашої моделі, переходимо до наступного додаткового кроку. Інакше зберігаємо карту і закриваємо АгсМар.

18.jpg

19.jpg

12. Редагування документації побудованої моделі в Редакторі Документації Arc Toolbox.

Перавагою Model Builder є можливість створювати і редагувати приватну документацію для моделі.

В Arc Toolbox натискаємо правою клавішею миші модель Find Flooded Parishes (Пошук затоплених округів) і вибираємо Редагувати Документацію (Edit Documentation).

Відкрилось вікно Редактор документації Arc Toolbox (Arc Toolbox Documentation Editor).

Натискаю Короткий опис (Abstract).

У вікні редагування документації вводимо текст: «Ця модель призначена для визначення виборчих дільниць штату Луїзіана, що попадають в зону затоплення після проходження урагану» .

20.jpg

Натиснувши Готово (Finish), ми зберігаємо зміни і закриваємо Редактор документації Arc Toolbox (Arc Toolbox Documentation Editor).

У діалоговому вікні натискаємо Показати Довідку (Show Help). У вікні з’явилась інформація введена нами попередньо.

21.jpg

Відкриваємо Редактор документації Arc Toolbox (Arc Toolbox Documentation Editor).

У розділі Основна інформація (General Information) натискаю Автор (Author).

Вводжу у поле Ім’я – Shostak Petro; в поле Назва організації – LPVAP; в полі Посада – Ingener.

Натискаю клавішу Додати параграф (Addparagraph). У відображуваному вікні справа ввожу наступну інформацію: «Ця модель визначає положення округів у зоні затоплення» .

22.jpg

Далі переглядаю Довідку HTML.

Натискаємо в Arc Toolbox правою клавішею миші модель та із меню вибираємо Help. Відкрилась Довідка HTML (HTML Help) для цієї моделі .

23.jpg

Висвітлюється інформація, закриваю довідку і продовжую редагування. Відкриваємо Редактор документації Arc Toolbox (Arc Toolbox Documentation Editor).

Натискаю Ілюстрація (Illustration). Тут можна додати ілюстрації операцій геообробки, виконані у форматі *bmp.

24.jpg

Натискаю Далі (Next), для того щоб перейти до вікна Поради по використанню (Usage Tips), в якому висвітлюються рекомендовані поради та описи,які допоможуть при роботі.

Натискаємо Далі (Next), щоб перейти до вікна Параметри (Parameters), це вікно дозволяє описати роботу з параметрами.

13.Пошук найкращого місцеположення для нового тимчасового сховища людей, постраждалих від стихії.

Під час урагану людям необхідне тимчасове сховище, в якому вони могли б перечекати негоду. Звичайні будинки дуже легко пошкоджуються силою урагану, але школи, будуються так, щоб вони могли протистояти силам природи. Саме тому школи дуже часто використовують як сховища під час стихійних лих.

Є перелік наступних вимог до шкіл, які могли б використовуватися:

- Школа повинна розташовуватись в одному із округів Jefferson i Orleans, штату Louisiana;

- Повинна знаходитись поза зоною затоплення;

- Знаходитись на відстані не більше, як три милі від маршруту евакуації;

- Знаходиться у густозаселеному окрузі.

14. Запуск Arc Map і створення нової файлової бази геоданих

Запускаю Arc Map та відкриваю файл Site Selection.mxd із папки Exercise09.

Створюємо нову файлову базу геоданих.

В Arc Toolbox знаходжу інструмент Створити файлову БГД (Create File GDB). Використовую цей інструмент для створення файлової бази геоданих під іменем Site Selection, розміщеної в папці C:/курсовий1/шостак/Database .

25.jpg

15. Створення нової моделі і настроювання поточної робочої області

У групі інструментів Analysis, що знаходиться у наборі інструментів Custom Analysis Tools, створюємо нову модель ,що матиме назву Shelter Site Selection.

Відкриваю Властивості моделі та переходжу на закладку Загальні (General).

Змінюю Підпис (Label) нової моделі на Shelter Site Selection .

26.jpg

Відкриваю закладку Параметри середовища (Environments). Відкриваю Загальні параметри (General Settings). З усіх переліків параметрів вибираємо опцію Поточна робоча область (Current Workspace) .

27.jpg

Натискаємо в діалоговому вікні – Значення (Values).

16. Вибір округів, в яких повинні знаходитися сховища

Згідно вихідних даних, нове тимчасове сховище для людей, постраждалих внаслідок стихії, повинно знаходитися в одному із округів Jefferson i Orleans штату Louisiana.

В цих округах знаходяться школи, розміщені не дуже близько до місць із високим штормовим нагоном.

В даному випадку необхідно використати інструмент Вибрати (Select)

Додаю цей інструмент із Arc Toolbox в модель.

28.jpg

Вихідним даним присвоюю ім’я Parishes For Shelter.

Натискаю клавішу SQL і загружаю файл, який був створений раніше та збережений у папці Exercise08).

Зберігаю новий вираз у папці Exercise09.

Натискаю Зберегти і даний запит з’явився у рядку Expression (optional) діалогового вікна інструменту Вибрати (Select).

17. Пошук шкіл в округах районів.

Створюємо шар шкіл розташованих в округах Jefferson i Orleans .

Використовуємо інструмент Перетин (Intersect) та додаємо й моделі .

29.jpg

У якості вхідних об’єктів вказую Parishes For Shelter та Школи.

Вказуємо ім’я даних – Schools In Parishes.

30.jpg

Натискаємо Авто-компонування.

31.jpg

Після чого зберігаю модель.

18. Видалення шкіл, розташованих у затоплених районах.

Видаляємо школи які входять в зону затоплення, за допомогою інструменту геообробки Стирання (Erase).

В Arc Toolbox знаходжу вказаний інструмент Стирання (Erase) і відкриваю довідку та переглядаю її, після завершення перегляду закриваю її.

Додаю інструмент Стирання (Erase) в модель (рис.48).

32.jpg

19. Створення буферного полігону для маршрутів евакуації

В цьому кроці створю буферний полігон для знаходження сховищ, розташованих на віддалі 4 милі від них.

Для цього додаємо в модель інструмент Буфер (Buffer).

Відкривши цей інструмент вказую, що буферні полігони створюються для шару Evac Routes In Parishes ширина буферної зони становить 4 милі і для вихідних даних вказую ім’я Evac Routes Buffer .

33.jpg

20. Запуск моделі та перегляд результатів

Перш ніж запустити модель, необхідно зняти відмітку Проміжні дані (Intermediate data) із декількох вихідних елементів, для того якщо будуть видалятись всі проміжні дані, то деякі вихідні набори даних залишаться.

В моделі натискаю правою кнопкою мишки на кожен із наступних вихідних елементів даних і знімаю відмітку Проміжкові (Intermediate Data) і ставлю Додати до карти такі шари:

· Parishes For Shelter;

· Schools In Parishes;

· Schools No Flood;

· Evac Routes Buffer.

Запускаю модель. При виконанні побудови моделі до карти додаватимуться нові шари.

Коли модель закінчила роботу, закриваю вікно виконання.

Відключаю відображення всіх шарів в Arc Map .

Всі ці шари є обчисленими з допомогою моделі даних. Переглядаю кожен із доданих шарів, щоб дізнатись кількість шкіл в шарі Школи, з якого розпочиналась робота та скільки їх залишилось в шарі Schools Near Evac.

Включаю шар Schools In Parishes та наближаюсь до нього, щоб переглянути всі школи, розташовані у округах Jefferson i Orleans даного району .

34.jpg

Розгорнувши вікно моделі, звертаю увагу на те, що всі елементи інструментів і вихідних даних представлені в моделі з тінню, і це означає, що вони уже виконані .

35.jpg

Перевіряємо модель і запускаємо.

21. Пошук шкіл в густонаселених виборчих дільницях

Переконуєтьмося ,що сховище розміщене в густонаселеному місці. І школа повинна підходити по всім критеріям. Щоб знайти школи, розташовані в густонаселених виборчих дільницях, необхідно приєднати таблицю з даними про кількість населення до шару Block Groups, виконати накладення для виборчих дільниць та шкіл, потім зробити вибірку.

Додаю таблицю Census Infoта і шар Block Groups в Arc Map.

36.jpg

Приєдную таблицю Census Info до шару Виборчі дільниці, використовуючи поля STFID.

37.jpg

Створюємо просторове з’єднання між шарами Виборчі дільниці та Школи.

Відкриваю інструмент Просторове з’єднання (Spatial Join) із групи Analysis

38.jpg

У рядку Об’єкти, що приєднуються (Join Features) вибираю Виборчі дільниці.

Зберігаю вихідні дані в базі Site Selection.gdb. під іменем Schools Blocks SPJoin

Внизу даного діалогового вікна натискаю клавішу Опції співставлення (Match Option) потім клавішу Показати довідку (Show Help).

Вибираю INTERSECTS (Перетин) із списку.

Єдиним активним шаром встановлюю Schools Blocks SPJoin та відкриваю атрибутивну таблицю даного шару (рис.63).

39.jpg

Таблиця містить дані шкіл і демографічні дані по виборчому округу.

Тепер необхідно вибрати школу , розташовану у густонаселених виборчих дільницях, з великою кількістю домоволодінь. Сховище потрібно розмістити у виборчій дільниці, населення якої перевищує 1000 чоловік, а кількість будинків – більше 800.

Будую запит в шарі Schools Blocks SPJoin.

40.jpg

Висновок: в даній курсовій роботі я ознайомився і навчився працювати в модулі Model Builder, створив карту затоплень території округів Jefferson i Orleans, навчився створювати моделі і працювати з ними, створив буферну зону.

Використана література:

1. http://model-builder.sourceforge.net/

2.Arc GISDesktop III.djvu

3. http://www.openprocessing.org/collection/1768


Информация о реферате «Модуль Model Builder»
Раздел: Геодезия
Количество знаков с пробелами: 22662
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 38

Похожие материалы

Скачать
200759
5
11

... доступа с записью равной байту. Такие файлы называются двоичными. Файлы прямого доступа незаменимы при написании программ, которые должны работать с большими объемами информации, хранящимися на внешних устройствах. В основе обработке СУБД лежат файлы прямого доступа.  Кратко изложим основные положения работы с файлами прямого доступа. 1). Каждая запись в файле прямого доступа имеет свой номер ...

Скачать
723413
0
0

... данных будет нести больше смысла, если его отсортировать каким‑либо образом. Часто требуется сортировать данные несколькими различными способами. Во‑вторых, многие алгоритмы сортировки являются интересными примерами программирования. Они демонстрируют важные методы, такие как частичное упорядочение, рекурсия, слияние списков и хранение двоичных деревьев в массиве. Наконец, сортировка ...

Скачать
136687
5
28

... должна обеспечивать независимость выполняемых проектных решений от средств реализации ИС (систем управления базами данных (СУБД), операционных систем, языков и систем программирования); ·     технология должна быть поддержана комплексом согласованных CASE-средств, обеспечивающих автоматизацию процессов, выполняемых на всех стадиях ЖЦ. Общий подход к оценке и выбору CASE-средств описан в разделе ...

0 комментариев


Наверх