Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


АРХІТЕКТУРА ІНТЕГРОВАНИХ ПОСЛУГ


1. Модель IntServ

Архітектура інтегрованих послуг IntServ з'явилася у 1994 році, раніше за DiffServ, у відповідь на необхідність у модифікації інфрастуктури Internet. Метою цієї архітектури є підтримка QoS, у першу чергу для аплікацій реального часу, яка б забезпечувала управління міжкінцевою затримкою пакета, а також управління розподілом смуги між потоками трафіка. Термін «інтегровані послуги» відповідно до специфікації RFC 1633 містить у собі існуючу раніше доставку best effort, а також додає доставку потоків трафіка реального часу з гарантованою затримкою і доставку пакетів з гарантованою швидкістю.

Головна ідея (постулат) моделі IntServ полягає в тому, що ресурсами, у тому числі смугою, можна явно управляти з метою задоволення вимог потоків трафіка. Другий момент (постулат) – забезпечення твердих гарантій щодо якості обслуговування неможливе без резервування ресурсів, де під резервуванням ресурсів розуміється відображення QoS-вимог потоків на стан (конфігурацію) маршрутизаторів.

Основними функціональними блоками моделі IntServ є резервування ресурсів (resource reservation) і управління доступом (admission control). У рамках архітектури IntServ зроблено акцент на процесі сигналізації, за допомогою якого індивідуальні потоки повідомляють про свої вимоги щодо обсягу смуги, який потрібно зарезервувати, і припустимої величини затримки. Як протокол сигналізації в моделі IntServ передбачається використання протоколу резервування ресурсів RSVP (RFC 2205 – 2215).

Процесові резервування передує процес управління доступом, що на підставі аналізу доступних мережних ресурсів приймає рішення про прийняття потоку до обслуговування (якщо ресурсів досить) або відхилення запиту (за нестачі ресурсів). Обов'язковою умовою прийняття запиту до обслуговування є непогіршення якості обслуговування раніше прийнятих запитів. Функція управління доступом покладається на COPS-сервер.

Отже, ключовим поняттям у IntServ є резервування ресурсів. Коли мова йде про резервування смуги для потоку трафіка, то це означає таку конфігурацію механізму обслуговування черг, що при обслуговуванні черги з даним потоком йому надається така смуга, яка запитується. Коли мова йде про забезпечення припустимої величини затримки, то тут все трохи складніше. Наприклад, IOS Cisco забезпечує низьку затримку шляхом резервування місця в черзі. Взагалі в концепції IntServ з (RFC 1633) не обумовлюється спосіб забезпечення резервування ресурсів, залишаючи це питання розробникам обладнання.

Реалізація моделі IntServ згідно з RFC 1633 вимагає наявності в маршрутизаторі таких функціональних блоків (рис. 1 ):

-  класифікація (ідентифікація) потоків даних з метою визначення їхньої належності певному класу обслуговування;

-  механізм обслуговування черги, а також механізми визначення перевантаження і відкидання пакетів з низьким рівнем пріоритетного обслуговування;

-  управління доступом до ресурсів мережі з метою визначення можливості обслуговування запиту з заданим рівнем QoS на підставі аналізу наявності необхідного обсягу ресурсів;

-  механізм резервування ресурсів.

Рисунок 1 – Компоненти моделі IntServ, реалізовані в маршрутизаторі


Функції управління доступом, класифікації і планувальника можуть бути об'єднані в блок управління трафіком (traffic control), головна задача якого полягає в створенні різниці щодо якості обслуговування.

Модель IntServ має свої переваги та недоліки. Головною перевагою даної моделі є забезпечення твердих гарантій щодо якості обслуговування: аплікація отримує той обсяг ресурсів, який їй необхідний, не менше і не більше. Крім того, це сприяє ефективному використанню ресурсів мережі. Однак моделі IntServ властиві серйозні недоліки, завдяки яким вона не одержала широкого поширення на практиці. Перший і найголовніший недолік полягає в низькій масштабованості, що пов'язано із обслуговуванням кожного потоку окремо. Нагадаємо, що для кожного окремого потоку необхідно не тільки зарезервувати ресурси, а також підтримувати це резервування, крім того, на кожному маршрутизаторі уздовж шляху доставки необхідно зберігати інформацію про стан потоку.

Другий недолік пов'язаний із утратою якості обслуговування при проходженні через ділянку мережі, у якій не підтримується IntServ. Тут відбувається або передача з якістю best effort, або відображення запиту на класи DiffServ (DSCP) при проходженні через DiffServ-домен.

інтегрований intserv протокол


2. Протокол сигналізації RSVP

2.1 Призначення протоколу RSVP

ReSerVation Protocol (RSVP) – стандартизований протокол, призначений для динамічного настроювання наскрізного QoS у рамках гетерогенної мережі. RSVP дозволяє аплікаціям посилати в мережу сигнали про свої QoS-вимоги для кожного потоку і динамічно резервувати необхідну для них смугу пропускання. Можна дати таке визначення RSVP – це протокол сигналізації, що забезпечує резервування ресурсів і управління ними з метою надання інтегрованих сервісів, призначених для емуляції виділених каналів у IP-мережах.

RSVP працює на рівні протоколу IP і має свій власний тип протоколу – 46, хоча можлива інкапсуляція повідомлень RSVP у датаграми UDP. Для такої інкапсуляції використовуються UDP-порти 1698 і 1699.

Спочатку протокол RSVP розроблявся для мультимедійного трафіка (аудіо- та відео-), орієнтуючись на групове мовлення. Однак RSVP успішно застосовується для резервування ресурсів для односпрямованого трафіка, наприклад, трафіка мережної файлової системи (Network File System, NFS) і управляючого трафіка віртуальних приватних мереж (Virtual Private Network, VPN).

Протокол RSVP сигналізує про запити резервування ресурсів доступним шляхом в мережі, який маршрутизується. При цьому RSVP не виконує власну маршрутизацію, а використовує для цього інші протоколи маршрутизації. Подібна модульність допомагає протоколу RSVP ефективно функціонувати разом з будь-якою службою надання інформації про маршрути. RSVP забезпечує явну передачу повідомлень для управління трафіком, політиками і легко працює в непідтримуваних оточеннях.Информация о работе «Архітектура інтегрованих послуг»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 30106
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
63586
1
5

... відповідним розвитком міжгалузевого господарського комплексу індустрії туризму; б) розуміння туристичного процесу як геопросторового явища, властивості якого проявляються в функціонуванні ринку туристичних послуг; в) специфіка формування та функціонування туристичного ринку. Масштабність туризму як суспільного явища, а саме прискорений розвиток в часі та поширення по території (з орієнтацією на ...

Скачать
25561
0
0

... і експерти вважають, що вартість обслуговування готівкового обігу складає 5-7% ВВП, а електронні платежі економлять близько 1% ВВП. Вартість дистанційних банківських послуг з використанням сучасних високих технологій (Інтернет-банкінг, мобільний банкінг, телефонний банкінг, інформаційно-платіжні кіоски та ін.) у середньому в 20 разів менша, ніж у традиційному банківському відділенні. До того ж ...

Скачать
367716
10
48

... В АБС АКБ «ПРОМІНВЕСТБАНК» ТА ОЦІНКА РІВНЯ ВРАЗЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 3.1 Постановка алгоритму задачі формування та опис елементів матриці контролю комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційних об’єктів комерційного банку В дипломному дослідженні матриця контролю стану побудови та експлуатації комплексної системи захисту інформації в комерційному банку представлена у вигляді ...

Скачать
143644
51
28

... моментів, якому потрібно знати при створенні нової інформаційної систем - те, що цей процес є одним видом запланованої організаційної зміни. 2. Перепроектування бізнесів-процесів Нові інформаційні системи можуть бути могутніми інструментами для організаційних змін. Вони не тільки допомагають раціоналізувати організаційні процедури і документообіг, але вони можуть фактично використовуватися для ...

0 комментариев


Наверх