Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Ознайомлення з експертними системами. Створення власної бази знань для вирішення задач класифікації

6204
знака
0
таблиц
3
изображения

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра автоматизованих систем управління

Звіт

до лабораторної роботи № 1

з курсу

Системи штучного інтелекту

на тему

Ознайомлення з експертними системами. Створення власної бази знань для вирішення задач класифікації


Виконав:

студент групи КН-32

Пилип Володимир

Прийняв:

Парубчак В.О.

Львів – 2011


 

Мета роботи: ознайомитись з поняттям «експертна система», розглянути класифікацію експертних систем та основні задачі, що ставляться перед експертними системами, а також навчитись будувати власну базу знань.

Описание: Описание: MEC

Робоче вікно програми «Мала експертна система» v2.0 після її відкриття

експертний байєсівський редактор база

Опис програми «Мала експертна система»

 

Програма є прикладом простої експертної системи, що використовує байєсівську систему логічного виведення. Вона призначена для проведення консультації з користувачем у певній прикладній області (на яку налаштована завантажена база знань) з метою визначення ймовірностей можливих наслідків, використовуючи для цього оцінки правдоподібності деяких передумов, одержані від користувача.

В якості прикладу розглянемо завдання визначення ймовірностей наявності різних захворювань у пацієнта. Програма в цьому випадку виступає в ролі лікаря (експерта), що ставить пацієнту запитання щодо симптомів та на основі одержаних відомостей ставить діагноз. При цьому бажано не мучити пацієнта зайвими запитаннями, а ставити лише найважливіші, від відповіді на які в більшій мірі залежить остаточне встановлення хвороби. Саме так і працює експертна система. Після відповіді на чергове запитання система сама визначає, які запитання з решти стають найбільш актуальними в даний момент. У такий спосіб досягається найшвидше одержання результату при мінімальній кількості запитань.

Використання байєсівської системи логічного виведення означає, що інформація, яку опрацьовує НС, не є абсолютно точною, а носить ймовірнісний характер. Користувач може відповідати на запити системи з різним ступенем впевненості. В свою чергу, система видає результати консультації у вигляді ймовірностей настання тих чи інших наслідків (висновків).

Щоб завантажити базу знань необхідно натиснути кнопку «Завантажити базу знань» Описание: Описание: butt06 або за допомогою одноіменного пункту меню «Файл» (для цього також призначена «гаряча» клавіша <F2>). База знань, що завантажується, може бути зашифрована та вимагати пароль на читання. У цьому випадку потрібно ввести пароль або скасувати завантаження БЗ. Якщо не виникло помилки при завантаженні, можна натиснути кнопку «Почати консультацію» («гаряча» клавіша <F3> або пункт меню «Консультація | Почати консультацію»).

Консультацію можна припинити в будь-який момент часу, натиснувши кнопку «Скидання результатів» Описание: Описание: butt03(на яку заміняється кнопка «Почати консультацію») або вибравши відповідний пункт меню «Консультація» («гаряча» клавіша <F3>). Щоб зберегти протокол консультації потрібно натиснути кнопку  «Збереження консультації» або ж клавішею F4. Змінювати режим відображення можна за допомогою сортування результатів в певних вікнах. Щоб відключити декілька запитань для цього призначена певна кнопка. У нижній половині головного вікна програми є два списки свідчень (запитань): ліворуч – активних, праворуч – відключених. Між списками розташована панель керування, що дозволяє переміщати вислови з одного списку в інший, виділяти елементи в кожному списку, вибирати спосіб сортування. Відключати й робити активними висловами можна в будь-який момент (навіть під час консультації).

Основні можливості вікна налаштувань – це способи введення відповіді, які поділяються на коефіцієнт впевненості та ймовірність, формат показу результатів, класифікацію результатів та інше.

 

Опис програми «Редактор баз знань»

 

Важливою перевагою програми «Мала Експертна Система» є можливість створення та використання власної бази знань. Щоб полегшити це завдання, був написаний спеціальний редактор, за допомогою якого можна створити власну або модифікувати існуючу базу знань.

Щоб завантажити базу знань потрібно натиснути клавішу F2 або натиснути кнопку .

Щоб перевірити БЗ на помилки, можна скористатися кнопкою Описание: Описание: butt08, або пунктом меню «Правка | Перевірити базу знань» (для цього також призначена «гаряча» клавіша <F3>).

Для збереження БЗ у зашифрованому вигляді потрібно задати як мінімум пароль на редагування, що запитується при завантаженні бази в редактор (при цьому для використання БЗ у Малій Експертній Системі пароль вимагатися не буде). Якщо був заданий також пароль на читання, то він буде забуватись при завантаженні БЗ в експертну систему. При заданні пароля на читання обов'язково повинен бути заданий і пароль на редагування, інакше при збереженні БЗ буде видане повідомлення про помилку. При відсутності обох паролів база знань зберігається у вигляді простого текстового файлу.

Завдання

 

Створити власну БД з чіткою логікою та двома можливими результатами.

Моя БД створена про студентів.

Текст БД:

"Ти хороший студент?"

Автор: Пилип Володимир.

Питання

 

Чи ти вчишся в навчальному закладі?

Чи ти ходиш на пари?

Чи ти відповідаєш на парах?

Чи ти виконуєш домашні завдання?

Чи ти поважаєш викладачів?

Ти вважаєш себе хорошим студентом?


Хороший студент, 0.5,1,0,1,2,1,0,3,1,0,4,1,0,5,1,0,6,1,0

Поганий студент, 0.5,1,0,1,2,0,1,3,0,1,4,0,1,5,1,0,6,0,1

Протокол консультации с Малой Экспертной Системой

(20.02.2011 15:15:43)

-----------------------

База знаний:

Файл "Чітка логіка Pilip.txt" (свидетельств: 6, исходов: 2)

"Ти хороший студент?"

Автор: Пилип Володимир.

-----------------------

Консультация завершена

Обработанные свидетельства:

1) КУ (4) Ти вважаєш себе хорошим студентом?

2) КУ (3) Чи ти відповідаєш на парах?

3) КУ (2) Чи ти виконуєш домашні завдання?

4) КУ (4) Чи ти вчишся в навчальному закладі?

5) КУ (3) Чи ти поважаєш викладачів?

6) КУ (5) Чи ти ходиш на пари?

-----------------------

Результат консультации:

+ (1.00000) Хороший студент

- (0.00000) Поганий студент

Висновок: В ході виконання даної лабораторної роботи я ознайомився з поняттям «експертна система», розглянув класифікацію експертних систем, основні задачі, що ставляться перед експертними системами, побудував власну базу знань та проаналізував отримані результати.


Информация о работе «Ознайомлення з експертними системами. Створення власної бази знань для вирішення задач класифікації»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 6204
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
29114
1
3

... на міні- та суперміні- ЕОМ (VAX, micro- VAX і т.д.); -   ЕС на персональних комп’ютерах (IBM PC, MAC II та ініш). Класифікація за ступенем інтеграції з іншими програмами: -   Автономні ЕС працюють безпосередньо в режимі консультації з користувачем для вирішення специфічних «експертних» завдань, при чому немає необхідності залучати традиційні методи опрацювання даних, моделювання, тощо. -   Гі ...

Скачать
259712
25
12

... та знизу ( нижній колонтитул ) у межах одного розділу або всього документа. Правильний вибір цієї інформації дає змогу читачеві краще орієнтуватися в документі. 5.4 Уведення інформації   Інформаційна система маркетингу – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують ...

Скачать
341385
4
10

... риски; - способи управління ризиком; - оцінка вартості і економії при прийнятті певних способів управління ризиком; - рекомендації по ухваленню рішень. Отже класифікаційні суспільства грають важливу роль в забезпеченні безпеки судноплавства проводячи найважливішу роботу по систематизації і аналізу аварійності з метою впровадження на практиці сучасних рішень, отриманих на основі цих досліджень. ...

Скачать
53270
3
3

... які корективи необхідно застосувати? ·          хто винен у тому, що досягнуті показники значно менші від запланованих, або хто (чи що) найбільше сприяє успішній роботі? Управлінські рішення можна систематизувати за ознаками: 1. За сферою охоплення чи масштабом можливих наслідків: ·     загальні (прямо чи опосередковано стосуються усієї організації ·     часткові (торкаються лише деяких ...

0 комментариев


Наверх