Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Мiнiстерство освiти i науки України

Нацiональний гірничий університет

Кафедра перекладу

Курсова робота на тему:

Образ ідеальної людини в трагедії Софокла "Цар Едіп"

Днiпропетровськ 2010


Змiст

Вступ

Розділ 1. Творчість Софокла у контексті Давньогрецької літератури класичного періоду IV сторіччя до н.е.

1.1 Характеристика давньогрецької літератури від 6 ст. до н е до 4 ст. до н е

1.2 Творчий шлях грецького драматичного поета Софокла

1.3 Трагедія "Цар Едіп", як важлива частина античної літератури

1.4 Висновок

Розділ 2. Образ ідеальної людини в трагедії Софокла "Цар Едіп"

2.1 Образи трагічних героїв в драмах Софокла

2.2 Трагедія людської свідомості у творі Софокла "Цар Едіп"

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Немає жодних сумнівів до того що Софокл (496-406гг.до н.е.) один з найвидатніших Давньогрецьких драматургів свого часу і до нині.

Його ім’я завжди згадують з іменами тих хто заклав фундамент давньогрецької драматургії:Есхілом(525-456р.дон.е.)та Еврипідом(480-406 р. до н.е.), враження що до Софокла як про людину яка має дивовижно гармонійний склад характеру, саме таким зберегли це враження для нас його сучасники" його творчість залишила видатний слід в античній літературі .

Софокл був саме тим хто найбільш вірно і повно відобразив дух тих смутних часів, те відчуття тривоги, відчуття трагізму життя, яке охоплювало його однолітків.

Трагедії Софокла часто пов’язують з розквітом демократичних Афін. Але це були не мирні та безтурботні часи, а період повний великих хвилювань, та жорстокої внутрішньої боротьби. Тому його творчість яка на перший погляд така гармонійна, насправді ж складна та суперечлива. Тож як ми бачимо Софокл бачив і розквіт і занепад своєї держави, і це не могло не вплинути на його творчість.

Зображуючи велич людини ,багатство його розумових та душевних здібностей ,Софокл разом з тим показує її безсилля та обмеженість можливостей змінити свою долю. Найбільш яскраво ця було показано в трагедії "Цар Едіп" , яка у всі часи визнавалася шедевром драматургічного мистецтва . Софокл був першим хто сконцентрував увагу саме на особистій долі Едіпа тим самим відмовившись від ідеї спадкової вини. Він зобразив людську свідомість усі внутрішні переживання героя і зробив образ Едіпа універсальним на всі часи . Саме тому його твір цікавить не лише літературознавців але і психологів.

Актуальність полягає в тому що "Цар Едіп" – п’єса для всіх часів і народів. Сьогодні вона особливо цікава. Адже в ній йдеться про державну людину, на яку спрямовані сили лихої долі. І ми не можемо розібратися чому: чи винна вона сама, чи її предки, чи боги?

Робертові Стуруа належить думка яка точно відображає дух цього твору : "Я взагалі вважаю, що пекло існує не лише на тому світі, але й в нашому реальному житті. І якщо ми колись зробили помилки, пекло повернеться до нас наприкінці нашого життя."

Об’єктом дослідження є творчий метод втілений у трагедії Софокла, його творчі принципи за допомогою яких, він виражає свої думки й своєрідне світосприйняття.

Предметом дослідження є літературні образи героїв твору Софокла "Цар Едіп".

Мета: з’ясувати та проаналізувати, яким є образ ідеальної людини у трагедії Софокла.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:

1)  проаналізувати наукову літературу щодо творчості Софокла та визначити наукові точки зору стосовні діяльності поета;

2)  з’ясувати мотиви творчості Софоклп у контексті філософії та естетики античної літератури;

3)  виявити, що являє в собі образ ідеальної людини;

4)  дослідити образи трагедії "Цар Едіп";

Історіографія питання: всі наукові роботи щодо творчості Софокла доцільно поділити на дві категорії: роботи теоретичні і практичні. Теоретичні роботи присвячені вивченню творчості поета взагалі у контексті античної літератури. До таких відносяться не лише роботи грецьких поєтів та філосуфів що критикували роботи Софокла, наприклад Арисотеля, але й дуже змістовні роботи сучасних письменників та критиків. Ось, наприклад, прихильник поезії Софокла Радциг Ш. справедливо зазначив: "Софокл – поет розквіта грецької трагедії". Ботвинник М.М. привертав свою увагу більш до фактів стосовних самого життя відомих греків та римлян. Його дивувало сюжет та трагічність ситації в творі "Цар Едип".

Завдяки практичним роботам, в яких проводиться аналіз конкретних образів, їх стилів та ідей, ми можемо з’ясувати для себе ставлення критиків та письменників до поезії Софокла. Чистякова присвячує свою роботу, а саме "Образи трагічних героїв в драмах Софокла", вивченню методів, які застосовує Софокл у своїй поезії, саме це дивує ще багатьох сучасних критиків таких як, Ярхо В. та Шкаруба Л.М. Вони дуже ретельно проаналізували усі стилістичні особливості поезії.

Методологічні засади дослідження: порівняльний аналіз наукових текстів, аналіз образних елементів, символізму в творі Софокла.

Дослідження складається із Вступу, Розділ 1, Антична література її роль в творі Софокла "Цар Едіп" та трьох підрозділів, Розділу 2, та двух його підрозділів, Висновків та списку використаних джерел, який складається з 18 джерел.

Теоретична значущість роботи полягає в тому, що ми можемо сконструювати образ ідеальної античної людини який уявляв собі давньогрецький поет Софокл.

Практична значущість полягає в тому, що ця робота може бути використана, як посібник для вивчення та аналізу творчості Софокла в середніх школах, так як в ній було проаналізована. Цю роботу можна використовувати для підготовки до семінарів чи складання іспитів з літератури.


Розділ 1. Творчість Софокла у контексті Давньогрецької літератури


Информация о работе «Образ ідеальної людини в трагедії Софокла "Цар Едіп"»
Раздел: Зарубежная литература
Количество знаков с пробелами: 43035
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
58751
0
0

... початок розкладання афінської демократії. Творчість Софокла відмічена перш за все значним збагаченням внутрішнього світу героїв, мистецтва їх зображення. 2. Дослідження трагедії Софокла Царь Едіп 2.1 Своєрідність інтерпретації сюжету про Едіпа у трагедії Софокла Це трагедія про долю і свободу: не у тому свобода людини, аби робити те, що він хоче, а в тому, аби переймати на себе відпов ...

Скачать
482216
0
0

... Философия культуры. – М.: NOTA BENE, 2001. – 349 с. 5.  Додельцев Р.Ф. Концепция культуры З. Фрейда. – М.: Знание, 1989. – 60 с. 6.  Киссель М.А. Джамбаттиста Вико. – М.: Мысль, 1980. – 197 с. 7.  Культурологія. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник (М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін.). – з вид. – К.: Знання, 2007. – 567 с. 8.  Фрейд Зігмунд. Вступ до психоаналізу: Лекції ...

Скачать
30447
0
0

... за владу (портрети Каракал-ли, Норона). Тривога і споглядальність з'явились у портретах кризової доби (портрет Марка Аврелія, "Сиріянка"), які відкривали обрії нової системи культурних цінностей. Середньовіччя і людина Якщо в античності образ людини — людина "для іншого", що передає йому свої знання й уявлення ("Моральні листи до Луцилія" Сенеки), то в Середньовіччя ідеал — людина, звернена ...

Скачать
112178
0
0

... ішого розгулу реакції, «на торжищі цинізмів і наруг» він переконувався у правильності своїх поглядів і ідеалів. Цій темі присвячені поеми «Похорон», «Поєдинок». У поемі «Іван Вишенський», появі якої передували наукові роботи Франка про творчість видатного українського полеміста ХVI – XVII ст., зображується трагедія людини, у якій борються патріотичні і релігійні почуття. В ім`я християнської ...

0 комментариев


Наверх