Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


2. Обґрунтування проекту освоєння виробництва нової продукції у ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода»

борошняний кондитерський альтернативний продукція

2.1 Дослідження ринку борошняних кондитерських виробів та становища підприємства на ньому

Український ринок кондитерських виробів розвивається досить динамічно (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Виробництво кондитерських виробів в Україні за період 2004-2007 років, тис. т [4]

Найменування виробів Роки Приріст 2007 р. проти 2004 р.
2004 2005 2006 2007 тис. т %
Кондитерські вироби, всього 732 757 860 1110 + 378 + 51,6
в тому числі:
цукристі 463 447 501 650 + 187 +40,4
борошняні 268 310 359 460 + 192 + 71,6

Приріст виробництва за 2007 р. у порівнянні з 2004 роком склав 51,6%, в тому числі приріст виробництва цукристих виробів становив 187 тис. т. (40,4%), а виробництво борошняних виробів збільшилося на 192 тис. т (на 71,6%).

На рис. 2.1 відображено розподіл вітчизняного ринку борошняних кондитерських виробів між підприємствами-виробниками.

Найбільшу частку на цьому ринку займає компанія «Конті» (23% ринку). Слід сказати, що ця компанія протягом кількох років входить до трійки лідерів кондитерського ринку України разом з кондитерською корпорацією «Roshen» (15% ринку) та ЗАТ «Кондитерська фабрика «Світоч» (13% ринку).


Рис. 2.1. Частки ринку борошняних кондитерських виробів, які мали підприємства на кінець 2007 року [33]

Виробники-лідери збільшують свої частки на ринку через нарощування та модернізацію виробничих потужностей і вдосконалювання структури збуту - через ексклюзивних дистрибуторів та шляхом створення фокусних команд у регіонах.

Ознакою сучасного ринку борошняних кондитерських виробів є також поява на ньому нових виробників, таких як Шоколадна компанія «Мир», ПП «Вкік», ТОВ «Сладокрай», ЗАТ «Росагро», ТОВ «Зоря» - ТМ «Султан» (м.Сімферополь), фірма «Грона» (Київська обл.) та інші.

В сегменті борошняних кондитерських виробів збільшується частка малих підприємств, які вводять нові потужності з глазурування, виробництва пряників, вафель.

Цінова ситуація на ринку кондитерських виробів досить стабільна. Мінімальний рівень роздрібних цін на печиво й пряники в середньому збільшився з початку 2007 року на 8%. Основним фактором підвищення ціни є зростання цін на борошно.

Важливою проблемою розвитку кондитерської промисловості в Україні є відсутність власних коштів у невеликих підприємств для реконструкції виробництва. Великі компанії не відчувають значної нестачі коштів: вони постійно запроваджують ексклюзивні продуктові лінії, будують нові фабрики, закуповують найсучасніше закордонне обладнання. Насамперед, цьому сприяє конкуренція у кондитерській галузі, яка останнім часом стає все більш жорсткою.

Більшість невеликих кондитерських підприємств потребує заміни застарілого обладнання та впровадження нових технологій, - і все це за значної нестачі коштів.

Вже зараз стосовно джерел отриманих інвестицій для покращення матеріально-технічної бази провідні підприємства кондитерської галузі можна поділити на три групи [33]:

-  ті, що скористалися іноземними інвестиціями: ВАТ “Крафт Фудз Україна” (м. Тростянець Сумської обл.) та “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” (м. Львів);

-  за рахунок українських інвесторів: кондитерська компанія “А.В.К.” (дві фабрики в Донецьку та по одній в Луганську та Мукачево), корпорація «Rochen» (Вінницька, Кременчуцька, Київська та Маріупольська кондитерські фабрики);

-  за рахунок власних коштів: ЗАТ “Одеса”, ЗАТ “Дніпропетровська кондитерська фабрика”, ЗАТ “Харківська бісквітна фабрика” та інші.

На діяльність ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» на кондитерському ринку України найбільшим чином впливають технологічні, правові, економічні фактори та конкуренція. Якщо фактори конкуренції та технологій постійно змушують підприємство рухатись вперед, то правові та економічні фактори можуть взагалі примусити керівництво підприємства змінити сегмент ринку та вид діяльності.

Аналіз середовища безпосереднього оточення ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» засвідчив, що більшість факторів викликають необхідність розширення асортименту продукції ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода». Так, зі сторони споживачів спостерігається підвищення попиту на нові види продукції, зокрема хрустке печиво. Конкуренти також впливають на діяльність підприємства шляхом впровадження нових видів продукції. Необхідність розширення асортименту у відповідності із вподобаннями споживачів обумовлюється також появою значної маси товарів-замінників.

Основними прямими конкурентами ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» є ЗАТ «Кондитерська фабрика «Світоч» та ТОВ «Світ ласощів» (рис. 2.2). Конкурентна боротьба даних підприємств ведеться переважно щодо асортименту та якості продукції.

дохід

 
Ціна продукції
низька (по групі печива – менше15 грн.; по групі вафель – менше16 грн.) середня (по групі печива – 15-20 грн.; по групі вафель – 16-25 грн.) висока (по групі печива – більше 20 грн.; по групі вафель більше 25 грн.)
Асортимент продукції

вузький
(менше 50 найменувань)

середній
(50-100 найменувань)

широкий
(більше 100 найменувань)

Рис. 2.2. Карта стратегічних груп конкурентів за параметрами «Асортимент продукції»/«Ціна продукції»

Порівняння окремих параметрів функціонування та результатів діяльності ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» з його основними конкурентами проведено за допомогою матриці конкурентного профілю (табл. 2.2). При аналізі використана 5-ти бальна шкала.

Таблиця 2.2. Матриця конкурентного профілю ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода»

Ключові фактори успіху Вагомість фактора «Лагода» «Світ Ласощів» «Світоч»
Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка
1. Частка ринку борошняних кондитерських виробів 0,15 2 0,3 2 0,3 4 0,6
2. Фінансові можливості підприємства 0,05 3 0,15 3 0,15 5 0,25
3. Завоювання рекламного простору (рекламна діяльність) 0,05 2 0,1 2 0,1 5 0,25
4. Якість продукції 0,30 4 1,2 3 0,9 4 1,2
5. Асортимент борошняних кондитерських виробів 0,10 4 0,4 3 0,3 2 0,2
6. Професійний рівень керівників, спеціалістів 0,10 5 0,5 4 0,4 5 0,5
7. Цінова політика 0,25 4 1,0 3 0,75 4 1,0
Всього 1,0 х 3,65 х 2,9 х 4,0

З наведеної матриці конкурентного профілю можна зробити висновок, що за основними факторами успіху у даній галузі перше місце займає ЗАТ «Кондитерська фабрика «Світоч», володіючи високими фінансовими можливостями та маючи високу якість продукції.

Друге місце займає ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода», яке має високу якість продукції та асортимент відповідно. Перевагами продукції фабрики (по відношенню до продукції підприємств-конкурентів) є її якість, безпечність та широкий асортимент. Немаловажним фактором успіху є й цінова політика компанії, адже для споживача продукції це досить суттєво.

Основними споживачами продукції ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» є великі супермаркети та оптові фірми, що займаються торгівлею кондитерськими виробами. Серед найбільших споживачів можна назвати такі: супермаркет «Велика Кишеня»; оптово-роздрібний магазин «Фуршет»; супермаркет «Сільпо»; ТОВ «Еко»; «АТБ маркет»; ТД «Ліко».

Доставка продукції до них здійснюється, як правило, самовивезенням за попередньо оформленими заявками безпосередньо зі складу.

В ринковій економіці результативність діяльності багато в чому визначається правильністю вибору постачальника та формою здійснення торговельних угод. Найбільша результативність комерційної діяльності спостерігається на підприємствах, які мають довготривалі господарські зв’язки з постачальниками.

Постачання сировини та матеріалів для ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» здійснюється на підставі довгострокових угод з низкою вітчизняних промислових підприємств, серед яких: ВАТ «Київмлин», Білоцерківський КХП, Яготинський та Кагарлицький цукрові заводи, Пологівський олійноекстракційний завод, Вінницький олійно-жировий комбінат, постачальник лецитину ВАТ «Sintez» (м. Борислав Львівської області), ДП «Артемсіль», ВАТ «Лисичанська сода».

Відносини із постачальниками у підприємства в цілому позитивні і цілком сприяють подальшому розвитку бізнесу.

Таким чином, дослідження ринку діяльності ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» показало, що дане підприємство працює на високо-конкурентному ринку кондитерських виробів, який розвивається досить динамічно. Найбільший вплив на діяльність ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» здійснюють технологічні, правові, економічні фактори та конкуренція.


Информация о работе «Оцінка ефективності освоєння виробництва нової продукції у ТОВ "Кондитерська фабрика "Лагода"»
Раздел: Кулинария
Количество знаков с пробелами: 53103
Количество таблиц: 20
Количество изображений: 6

Похожие работы

Скачать
59257
3
4

... дозволяє у майбутньому подолати галузеву структурну деформацію, що залишилася у спадщину від командно-адміністративної системи управління. II.      Основні етапи розвитку харчової промисловості Північно-Східного економічного району України та їх сировинної бази. Сучасний стан галузі. Сукупність галузей промисловості, підприємства яких виробляють продукти харчування, а також мило, тютюнові ...

0 комментариев


Наверх